Archieven

Artikelen

Pim Visser: Vissers tegen windmolens

22.500 windmolens moeten er komen op de Noordzee, zeggen netwerkbeheerders. Pim Visser, voorzitter van de kottervereniging VisNed en directeur van de visafslag Hollands Noorden, verzet zich tegen de 22.500 windmolens op de Noordzee. Maar Pim Visser is niet de enige visser die tegen windmolens vecht: THOLEN – Actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) is een petitie begonnen tegen windmolens op de Noordzee. ‘Het is alarmfase 1 voor de Noordzee. Die windmolens maken alles kapot’

Petitie Red De Noordzeestop de windmolenparken op zee

Meer onderzoek nodig naar gevolgen windparken op onderwaterleven

VLISSINGEN – De aanleg van windparken is in een stroomversnelling gekomen, terwijl nog maar heel weinig bekend is over de effecten op het onderwaterleven. Onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de gevolgen voor de Noordzee, zeggen deskundigen.

De actiegroep voor vissers Eendracht Maakt Kracht (EMK) stelde vorige week een petitie op tegen de aanleg van windmolenparken. De vissers zijn bang dat al het leven uit de Noordzee verdwijnt. Als oorzaken wijzen zij naar de gevolgen van elektromagnetische velden (van de kabels om stroom te transporteren), veranderde stromingen die sediment en de daarin levende beestjes loswoelen en wegvoeren en de verstorende geluiden die met de aanleg en exploitatie van windmolens gepaard gaan.

Stel dat die 22.500 zwaaipalen op hun betonnen voetstuk er inderdaad zouden komen, hoe duurzaam is dat dan? En wie ruimt er na 35 jaar op? Climate Gate zegt: Rotzooi, schone energie en hypocrisie. Maar de media brengen nog steeds positieve berichten over de “schone” windenergie. Tegengeluiden worden gesmoord, dus niet gehoord! NU klimaatinquisitie: Recentelijk heeft zich ook de website NU.nl aangesloten bij de klimaatinquisitie. Het ontkennen van klimaatverandering of de invloed van de mens daarop, is op NUjij niet langer toegestaan. Reacties waarin dat toch wordt gedaan, worden verwijderd. Maar CO2 heeft nauwelijks tot geen invloed op het klimaat en er is ook Steeds minder draagvlak voor stoppen met aardgas.

Liever Russisch gas in mijn CV-ketel en fornuis…

Waarom de vissers zich verzetten tegen windmolens op de Noordzee, wordt duidelijk in het artikel van Pim Visser, dat ik zonder toestemming, maar naar ik hoop wel met instemming, integraal overneem: Pim Visser – Vissers zijn het kind van de rekening bij de overgang naar windenergie
————————————————–
’De omschakeling naar ‘hernieuwbare energie‘ gaat gepaard met de bouw van enorme aantallen windturbines. Een eerste aanzet van de bouw van enorme windparken is zichtbaar op de hele Noordzee, op zowel het Belgische, Britse, Duitse, Deense en Nederlandse continentaal plat. Maar wat de vissers er nu van merken is nog maar het allereerste beginnetje.

22.500 windmolens nodig op Noordzee’, aldus North Sea Wind Power Hub in de krant van 9 juli. Het is logisch, dat North Sea Wind Power Hub dit zegt. Deze club bestaat uit TenneT, Gasunie, Port of Rotterdam en Energinet, allemaal partijen, die financiële belangen hebben bij de grootschalige uitrol van wind op zee. Zij pleiten niet alleen voor een nog snellere uitrol van wind op zee, maar ook voor een groot aantal knooppunten op zee in de vorm van eilanden, drijvende structuren of platforms. Die zijn nodig, want al die opgewekte stroom kan niet zomaar aan wal gebracht worden.

Wisselstroom

Op grotere afstand van de kust moet wisselstroom van de turbine eerst omgezet worden in gelijkstroom voor ze zonder te grote verliezen richting kust kan komen. Al die stroom kan ook maar voor een heel beperkt deel via hoogspanningskabels bij de gebruikers, de industrie, terecht komen. Er is simpelweg geen hoogspanningsnet wat voldoende vervoerscapaciteit heeft.

Er is op zee dus plek nodig om stroom om te zetten of om er (in de toekomst) waterstof van te maken, die dan via pijpleidingen naar de kust gebracht kan worden.

Het klinkt allemaal futuristisch en de ouderen onder ons kunnen zich er prachtige tekeningen van de gebroeders Robbert en Rudolf Das bij voorstellen. Die tekeningen, die vooral voor vissers een schrikbeeld zijn, want als al die plannen door gaan, dan is zomaar 25 procent van de Noordzee volgebouwd met windparken en dus niet meer bevisbaar. Komt nog bij dat natuurgebieden en scheepvaartroutes ook nog eens niet bevisbaar zijn en het rampscenario voor de visserij ontvouwt zich voor onze ogen.

Verdienmodel

Offshore wind is een verdienmodel en geen filantropisch project om het klimaat te redden. De kosten zijn enorm, terwijl de rendabiliteit nog sterk ter discussie staat. “Structureel is de offshore windenergie geen rendabele markt“, aldus de topman van Boskalis in maart 2019 in Het Financiële Dagblad.

22.500 windmolens. Dat is nogal wat! Op land hebben we het met de huidige plannen op het Nederlandse deel al over het volbouwen van Noord-Holland en Zuid-Holland, van Den Helder tot Rotterdam. Maar de kosten van wind op zee zijn groter dan de kosten, die de burger meebetaalt aan de energietransitie, via allerlei subsidies aan de windboeren en netbeheerders.

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en energiemaatschappij Vattenfall berichtten 10 juli euforisch, dat het tweede ‘subsidieloze’ windpark gebouwd zal worden.

De kosten voor benodigde kabels, transformatorstations en logistiek worden echter gedragen door TenneT, een bedrijf. waarvan de Nederlandse overheid 100 procent aandeelhouder is. Die betaalt de burger dus. Maar daar blijft het niet bij, want de overheid draagt ook alle extra kosten voor nautische veiligheid, voorbereidingskosten, onderzoeken en gevolgschade. Subsidie heet echter geen subsidie als je het geen subsidie noemt.

De kosten voor wind op zee zijn veel groter dan de ruimtelijke claim, die zorgt voor meer drukte en minder veiligheid op zee. De kosten zijn veel groter dan alleen het verlies aan visgronden, waar onze vissers op duurzame wijze de rente van supergezonde bestanden af vissen. De kosten zijn mogelijkerwijs. dat wij ons ecosysteem om zeep helpen.

Voorzorgsbeginsel

Ieder gebruik van de Noordzee wordt zorgvuldig getoetst op ecologische en economische impact. Milieu effect rapportages, passende beoordelingen, impactstudies en noem maar op.

Daarbij is het motto ‘bij twijfel niet inhalen’ leidend. Dat heet ‘het voorzorgsbeginsel’. Daar worden we als visserij keer op keer mee geconfronteerd. Ook als er bijvoorbeeld flink wat gegevens zijn over visbestanden, maar te weinig tijdseries, of geen voorspellingsmodellen, wordt om het hardst geroepen om voorzichtigheid te betrachten, meteen gevolgd door een oproep om quota te korten. Maar voor windparken op zee geldt dit niet, integendeel. Met euforisch ronkend enthousiasme wordt een duurzame toekomst gepredikt. Om meteen daarna een programma aan te prijzen wat de Wind op Zee plannen met roekeloze snelheid uitrolt.

Roekeloos, want in april van dit jaar bracht onderzoeksinstituut Deltares naar buiten, dat de bouw van windmolens in zee grote (structurele) effecten kan hebben op de onderwaternatuur. Stromingen in het water en in de lucht, zoutgehaltes en algengroei worden beïnvloed. Stromingen, die ook debet zijn aan het finaal mislukken van het experiment van natuurorganisaties om oesters uit te zetten in windparken, een bericht wat ook vorige week naar buiten kwam.

Weloverwogen

Alle alarmbellen zouden moeten af gaan. Maar nee, in plaats daarvan gaan de plannen door. En wat als er straks geen vis meer in zee zwemt, alle vogels en vleermuizen uit de lucht gemept zijn en het ecosysteem van onderaf veranderd is? Is het dan ‘foutje bedankt’? Zijn degenen, die nu verantwoordelijk dragen tegen die tijd gevlogen naar nieuwe posten in nieuwe sectoren?

We hebben geen ronkende persberichten over 22.500 windmolens nodig. Wat we wel nodig hebben zijn verantwoorde berekeningen, goed onderzoek en weloverwogen keuzes. In een tempo wat iedereen bij kan houden. Een ontwikkeling ‘met de hand aan de kraan.’ Zodat er zo nodig op tijd bijgestuurd kan worden. Zodat we straks niet zitten met 22.500 windmolens en een lege en verwoeste Noordzee. Want van de wind alleen kan niemand leven.”
—————————————————————
Tot zover Pim Visser, die net als BOUblog vecht tegen windmolens. Nog even en de vis wordt duur betaald!

Geke zingt: RED DE NOORDZEE!

10 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  Onderzoek van Harvard stelt vast dat windturbines MEER opwarming van de aarde veroorzaken dan de fossiele brandstoffen die ze elimineren.

  Zoals deze nieuwe studie verklaart, wanneer windturbines energie aan de lucht onttrekken, vertragen ze effectief de wind, wat “de uitwisseling van warmte, vocht en impuls tussen het oppervlak en de atmosfeer verandert.”

  Hoewel de mate waarin dit gebeurt afhankelijk is van steeds veranderende weer- en klimaatpatronen, is het zeker toelaatbaar dat windenergie nauwelijks de remedie is voor het broeikaseffect dat de klimaatfanaten blijven beweren.

  Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  De privatisering van de Noordzee en het einde van de visserij, Deel I duurt 22 minuten.

  Blue Tiger Studio

  Onze opname met EMK over de visserij bleek zo explosief van inhoud te zijn, dat we de uitzending in twee delen geknipt hebben. Beide delen kijken, en vooral deel II: Het Noordzeeakkoord is een MAFFIA DICTAAT !

  Deel 2 komt nog. Over de windmolens op de Noordzee…

  Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Het vervolg:
  Het Noordzeeakkoord is een maffiadictaat. Deel II van de talkshow met EMK duurt 48 minuten.

  Ministeries, (n)go’s, maar vooral de foodorganisaties, banken en energiereuzen spannen samen tegen vissers en boeren. De Noordzee wordt geprivatiseerd en de vissers worden tot grote failliesementen GEDWONGEN! Luister naar deze vissers over de coup die er tegen hen gepleegd wordt door degenen die de miljardenstromen beheren en er wel bij varen.

  Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  Die ruim 22.000 windmolens gaan hoogstens 25 tot 30 jaar mee. Dan komt de vraag: Wie ruimt er op? De kinderen van nu blijven dan zitten met al die windmolens!

  Wind turbine blades can’t be recycled, so they’re piling up in landfills

  Tens of thousands of aging blades are coming down from steel towers around the world and most have nowhere to go but landfills. In the U.S. alone, about 8,000 will be removed in each of the next four years. Europe, which has been dealing with the problem longer, has about 3,800 coming down annually through at least 2022, according to BloombergNEF. It’s going to get worse: Most were built more than a decade ago, when installations were less than a fifth of what they are now.

  Built to withstand hurricane-force winds, the blades can’t easily be crushed, recycled or repurposed. That’s created an urgent search for alternatives in places that lack wide-open prairies. In the U.S., they go to the handful of landfills that accept them, in Lake Mills, Iowa; Sioux Falls, South Dakota; and Casper, where they will be interred in stacks that reach 30 feet under.

  “The wind turbine blade will be there, ultimately, forever,” said Bob Cappadona,

  Misschien kun je die windmolens op de Noordzee dan beter laten staan, want tegen die tijd is de Noordzee toch al zo DOOD als een PIER. 🙁

  Om het “klimaat te sparen”, verwoest men het milieu!

  Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  BREKEND! Zoon Frans Timmermans voert letterlijk papa’s vernietigende agenda uit. duurt 33 minuten.

  Blue Tiger Studio

  Met Rypke Zeilmaker doken we in de stichtingen achter het Visserijakkoord, de windfarmmaffia en de privatisering van de Noordzee. Behalve de dominante rol van de banken kwamen we om de haverklap dezelfde mensen tegen in het hele carroussel. Rypke Zeilmaker gaat ze allemaal bij langs.

  Antwoord
  • Ben

   Nou vissers, dat is een makkie, zorg dat je weet waar ie woont en erop af!

   Succes, Ben

   Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  OP BOUblog staat al het een en ander over windmolens, maar met Arjen Lubach is het wel lachen of huilen… 😉

  Nederland als harde schijf | Zondag met Lubach (S12) duurt 17 minuten.

  Vorige week is het grootste windmolenpark op land geopend. In de Wieringermeer, waar de laatste jaren ook een paar enorme datacentra zijn geopend met servers van Google, Microsoft en Facebook. Het park zou bijna 400.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien, maar dat gebeurt niet, want het meeste gaat naar Microsoft. Eric Wiebes wil alleen maar meer datacentra naar Nederland halen. En zo zijn meerdere partijen elkaar aan het opfokken.

  Antwoord

Laat een reactie achter voor mr.drs.Bou Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën