Selecteer een pagina

Archieven

SPANNING: Wetenschappelijk bureau v.d. SP over CO2

In maart schreef ik een open brief aan SPANNING, het wetenschappelijk tijdschrift van de SP. Ik was namelijk erg geschrokken van de klimaatgekte, het klimaatarrest van Urgenda en de Klimaatwet. Tot mijn verbazing deed de SP hier aan mee. De nieuwste SPANNING is nu uit, al staat hij nog niet online. Deze aflevering gaat over de klimaat-politiek. Het blijkt dat de SP nog steeds heilig gelooft in Global Warming door CO2. Daarom sluiten ze zich aan bij een Amerikaans initiatief: de Green New Deal van het Democratische congreslid Alexandria Ocasio-Cortez. Volgens Wikipedia is zij:

…pleitbezorger voor een grootschalig overheidsprogramma waarin economische vooruitgang en milieu- en klimaatbescherming bereikt hopen te worden door te investeren in energietransitie en milieuvriendelijke infrastructuurprojecten. In februari 2019 heeft Alexandria Ocasio-Cortez vervolg gegeven aan dit speerpunt van haar verkiezingscampagne en met 67 co-sponsoren een resolutie ingediend in het Congres. De resolutie bevat initiatieven en doelstellingen voor de overheid om (1) burgers te beschermen tegen schade en onrecht ontstaan door industrie met schadelijke of belastende effecten op het milieu; en (2) middels investeringen van publiek geld werkgelegenheid te creëren en de energietransitie te bespoedigen. Het plan genoot veel bijval in milieukringen, maar werd door conservatieve critici afgedaan als “campussocialisme”. Investeerders uit Wall Street zouden het idee echter niet ongenegen zijn, mocht de regering initiatieven in deze zin nemen.

Deze campagne voor een “groen socialisme” drong ook door tot de Nederlandse media, getuige Elsevier in februari 2019: ‘Radicaal’ klimaatplan Democraten wekt verbazing

De Verenigde Staten moeten wereldleider worden op het gebied van klimaatbeleid, vindt de linkerflank van de Democratische Partij. Vorige week lanceerde het jonge Amerikaanse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez, het gezicht van de nieuwe generatie Democraten, de zogenoemde Green New Deal. Republikeinen hekelen de deal. Zij spreken van ‘radicale’, ‘socialistische’ plannen.

En een column in de Volkskrant zei in maart:

Hoe is de Green New Deal van Ocasio-Cortez anders dan de centrale planeconomie onder Mao?

Onder de Green New Deal moeten de VS binnen tien jaar klimaatneutraal worden, moet er universele gezondheidszorg komen en een baangarantie voor iedereen. Een eerdere versie van de Green New Deal garandeerde ook een inkomen voor degenen die niet willen werken. Maar die paragraaf is inmiddels verdwenen.

De centrumrechtse denktank American Action Forum schat de kosten van de Green New Deal voor het komende decennium tussen 51 en 93 biljoen dollar. De kosten van de groene transitie worden geschat op 6,7 tot 8,1 biljoen dollar, een baangarantie voor elke Amerikaan zou 6,8 tot 44,6 biljoen dollar kosten en universele gezondheidszorg bijna 36 biljoen dollar. De Green New Deal zou over een periode van tien jaar naar schatting gemiddeld 600 duizend dollar per huishouden kosten, terwijl het gemiddelde inkomen per huishouden 60 duizend dollar per jaar is.

Het juli-nummer van SPANNING heeft als motto: Van onmogelijk naar onvermijdelijk: Green New Deal. Met een inleiding waarin dit wordt verklaard. Het eerste artikel: Never waste a good crisis, door Eduard van Scheltinga, gaat over de manier waarop het neo-libealisme sinds de jaren ’80 (Reagan en Thatcher) de economie in de greep kreeg. Dit leidde tot een alsmaar groeiend verschil tussen arm en rijk, tot een steeds grotere uitbuiting van de factor arbeid. Tot zover zijn we het eens.

Het volgende artikel is echter al wat alarmistischer: De toekomst zal groen en sociaal zijn, of niet zijn, door Tijmen Luci. Volgens deze schrijver zullen de socialisten met één groot en samenhangend plan moeten komen om zowel de opwarming van de aarde tegen te gaan als de grote verschillen tussen arm en rijk. Maar de opwarming van de aarde is al sinds 2000 gestopt, terwijl de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer nog steeds stijgt. Het tegengaan van de opwarming van de aarde is zinloos, een verspilling van energie, geld en tijd. Beperk je dus liever tot één doel: het tegengaan van de grote verschillen tussen arm en rijk. Dat doel droeg de SP altijd hoog in het vaandel, maar nu zwaait men naast die rode vlag, ook met de groene vlag…

Uit de middenpagina blijkt dat de SP gelooft in het dogma van CO2 = gevaarlijk broeikasgas. Bovenaan staat:

De rijksten vervuilen het meest, de armsten dragen de zwaarste lasten. Ongelijkheid en klimaatverandering staan niet los van elkaar. De vermogensongelijkheid groeit in Nederland en wereldwijd. Wereldwijd bezitten 26 mensen evenveel als de 3,6 miljard mensen in de armste helft.

Kijk, dat laatste is natuurlijk schandalig, maar wat heeft dat te maken met CO2 en het klimaat? Op deze middenpagina worden die twee aan elkaar gekoppeld, het gaat opeens alleen nog maar over de uitstoot van CO2: “90 bedrijven zijn verantwoordelijk voor twee derde van de CO2-vervuiling“. Volgens de SP is CO2 vervuiling! En dan: “De Nederlandse energievoorziening draait op kolen, gas en olie.” Met een grafiek die laat zien dat andere energiebronnen, zoals kernenergie, zon en wind, slechts een verwaarloosbaar beetje bijdragen.

Vervolgens: “Hoewel de CO2-uitstoot in Nederland daalt, blijft de uitstoot wereldwijd stijgen.” Eveneens met een grafiek, maar die uitstoot van CO2 is volgens mij (en vele anderen!) helemaal geen probleem. In tegendeel: CO2 is goed voor de plantengroei en daarmee voor de hele natuur!

En tot slot: “Vooral windenergie groeit in Nederland.” Jawel, en dat zullen we weten! De hele horizon staat vol windmolens. Dat die zwaaipalen giftig zijn, niets opleveren en ook al niet duurzaam zijn, dat vertelt men er liever niet bij. Weg met die smerige windhandel!

Maar dat is niet de politiek van de SP. Zij koppelen twee zaken aan elkaar: de grote economische ongelijkheid en de dreiging van klimaatverandering. Het laatste is helaas een schijnprobleem, of in elk geval een probleem waar mensen geen invloed op hebben. We kunnen ons hoogstens aanpassen aan een veranderend klimaat. Iedere poging tot het beheersen van het klimaat berust op grootheidswaan.

Volgens de SP is de koppeling tussen het bestrijden van economische ongelijkheid en het bestrijden van klimaatverandering noodzakelijk, omdat dit op massale steun van de bevolking kan rekenen. Helaas is dit dan wel de steun van een misleide massa die straks als een kudde lemmingen de groene afgrond induikt, Groen Links en D66 voorop en de SP er achter aan. Maar ach nee, mijn beste SP, CO2 kan helemaal geen kwaad!

In het artikel: Beter leven door de groene revolutie door Bart Linssen las ik het volgende:

… met 230 miljard zou elke Nederlandse woning voor ongeveer 27.000 euro verbouwd kunnen worden. Dan gaat het energieverbruik flink omlaag. Je hebt dus lagere lasten, meer werk en een beter huis. Daar wordt het leven van heel veel mensen gewoon beter van.

en:

… dat meer dan 600.000 huishoudens te maken hebben met energie-armoede. Zij betalen meer dan 10% van hun inkomen aan de energierekening.

Dat vind ik een goed punt! De SP pleitte altijd voor een goede volkshuisvesting. Isoleer alle woningen zodanig dat schimmels, vocht en kou er geen greep meer op kunnen krijgen. Dat kost volgens de SP slechts 230 miljard. Daarmee creëer je zowel woongenot als werkgelegenheid, terwijl de vraag naar energie daalt. Maar ook Linssen koppelt sociaal beleid aan het klimaat.

Een mooi artikel vond ik: Breng moraal in het financiële stelsel, door Remco Bouma. Het is informatief over wat er mis gaat met het neo-liberale kapitalisme. Bouma pleit er voor om de systeemfunctie van het geld weg te halen bij de commerciële banken en onder te brengen bij een publieke bank. Bij een volgende financiële crisis gaan er dan misschien wat commerciële banken failliet, maar het geld blijft gewoon rouleren en de pinautomaat raakt niet leeg. Daar ben ik helemaal voor.

Maar uit zijn volgende artikel blijkt dat ook Bouma gelooft dat CO2-uitstoot kwalijk is. Hij zegt: “Belast onttrokken waarde, ontlast toegevoegde waarde.” Prima idee! Maar dan: “Dat betekent een serieuze belasting op CO2-uitstoot en andere vormen van vervuiling…” ZUCHT… CO2 is niet giftig, het is kleurloos en reukloos en het bevordert de plantengroei. Zwaveldioxide, stikstofdioxide, roet en plastic zijn inderdaad vervuilend! CO2 is geen vervuiling, maar een verrijking van de natuur.

Het volgende artikel vond ik op Academia.edu. Het is het lezen waard. Het gaat over het feit dat het klimaat verandert, maar niet door CO2. De werkelijke oorzaak is dat het klimaat op aarde cyclische veranderingen kent. We bevinden ons nu in een dalende trend, het wordt niet langer warmer, maar het zal weer kouder worden. Het weer wordt daarbij instabiel, wat leidt tot misoogsten. De situatie doet denken aan het begin van de Kleine IJstijd, die volgde op het Middeleeuws Optimum.

“There is no scientific reason to switch away from coal and other fossil fuels.” When coal use is increased power costs come down. Disturbing future seen from academic research on the end of the Holocene period soon.

Professor James G. Matkin, Harvard University

There is increasing interest as to why temperatures are cooling globally, and record flooding is devastating around the world. There is no evidence of the alleged global warming of the UN and lefty alarmists. There is academic research about our Holocene interglacial in our Quaternary Ice Age that based on climate history may end soon. There is a very concerning parallel between weather today and weather during the Little Ice Age – particularly the snowy winters and massive flooding.

Het wordt niet meer warmer, de aarde koelt af en dat komt door de zon!

How Does the Sun Drive Climate Change?

Deze Global Cooling leidt nu al wereldwijd tot misoogsten. We mogen verwachten dat de wereldvoedselprijzen zullen stijgen en uiteraard zijn de armsten daarvan de dupe. Maar door de Global Warming HOAX stijgen ook de energieprijzen, al was het maar omdat meer dan de helft van de energierekening verdwijnt in de bodemloze put van “alternatieve energie”. De opbrengst is voor de SHELL, de NUON en andere grote corporaties die zich hebben gestort op de markt voor “groene stroom”. Dat CO2 geen gifgas is, maar juist leidt tot vergroening van de aarde, vertellen zij er niet bij. Het zal niet lang meer duren, of talloze mensen in Europa en Amerika kunnen kiezen: vriezen we dood, of sterven we van de honger? Of misschien beide…

Economic Collapse 2020: Cosmic “Perfect Storm” cause Rising Food Prices duurt 20 minuten.

Ice Age Farmer
Gepubliceerd op 12 jul. 2019
The continuing devastation to crops globally is causing food prices to rise, and ultimately will push the troubled global economy over the edge.

Maar wat wil de SP? Een New Green Deal zonder CO2, dus zonder Global Warming… Dat het intussen kouder wordt omdat de zon een solar minimum nadert, dat blijkt men bij de SP nog niet te weten. Zij richten zich slechts naar de Amerikaanse angst-politiek! Bij deze wat angst-filmpjes over het klimaat en de noodzaak van de Green New Deal. Luister ook, hoe ieder tegengeluid wordt uitgesloten. Deze Groenen weten het zeker: over 12 jaar zijn we allemaal gesmolten of toch minstens oververhit, tenzij…

What is the ‘Green New Deal?’

Washington Post
Gepubliceerd op 20 dec. 2018
An ambitious framework seeking to combat climate change and spur the economy is being championed by progressives like Rep. Alexandria Ocasio Cortez (D-N.Y.). But what exactly is the “Green New Deal?”

The Green New Deal, explained

Vox
Gepubliceerd op 12 jun. 2019

Tucker confronts AOC adviser on agenda behind Green New Deal

Fox News
Gepubliceerd op 12 jul. 2019
Is the Green New Deal about tackling climate change or a hostile takeover of the U.S. economy? Tucker takes on Robert Hockett, who advised Alexandria Ocasio-Cortez on the Green New Deal.

De Green New Deal hinkt op twee poten: het speelt het Klimaat-Industrieel Complex in de kaart (en daarmee dus de 1%), en zoekt tegelijkertijd politieke steun bij de slachtoffers, te weten de mensen die nu dubbel betalen voor energie en niet langer rond kunnen komen van hun veel te lage loon of uitkering. De Green New Deal belooft hen baangarantie, inkomensgarantie en andere gouden bergen, terwijl de toekomst met zogenaamd duurzame energie, zoals zonnepanelen en windmolens, niet duurzaam, maar slechts duur is. De vraag waar het geld vandaan moet komen wordt niet beantwoord met de opbrengst, want de kosten van deze alternatieve energie zijn hoger dan de baten. Dat de uitstoot van CO2 wordt verlaagd, wordt ons daarbij voorgespiegeld als baten! De bevolking wordt geprest om offers te brengen voor de toekomst, anders smelt de aarde. En het geld moet worden geschapen op neokapitalistische wijze: uit de lucht.

Gelukkig krijgen steeds meer mensen door dat de Global Warming door CO2 – HOAX niet klopt. Het is corrupte wetenschap, gestuurd door de politiek. CO2 is niet slecht, het is geen vervuiling, maar het is juist goed voor ons en voor de hele aarde.

Weg met de Green New Deal! CO2 is goed voor de natuur!

Digital Exclusive: Dr. Patrick Moore TEARS APART The Green New Deal duurt 15 minuten.

Huckabee
Gepubliceerd op 11 mei 2019

En nu maar hopen dat ook de SP op den duur (of al snel!) de waanzin gaat inzien van deze van hogerhand verspreide hetze tegen CO2, de basis van al het leven op aarde. Voeg daarbij de anti-Russische angst-politiek en je begrijpt dat het gaat om de vraag naar aardgas. Kortom: Liever Russisch gas in mijn ketel…

18 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  Het is niet mijn bedoeling om kritiek te spuien achter iemands rug. Daarom heb de redactie van SPANNING deze mail gestuurd:

  Geachte redactie van Spanning,
  Uw laatste nummer heb ik met kritische interesse gelezen. Ik vroeg me af hoe de SP er toe komt om zich aan te sluiten bij de Klimaatwet. Uit dit laatste nummer van Spanning begrijp ik dat men bij de SP nog steeds gelooft in CO2 als een gevaarlijk broeikasgas. Men spreekt dan van vervuiling. Volgens mij (en vele geleerden met mij) is CO2 geen vervuiling. Het weliswaar een broeikasgas, maar het heeft slechts een beperkte werking. Het vangt een klein deel van het infrarood spectrum in. Is dat deel ingevangen, dan kan méér CO2 geen kwaad, het heeft geen effect meer op de temperatuur. De uitstoot van CO2 is daarentegen gunstig, want CO2 bevordert de plantengroei.
  Inmiddels is CO2-uitstoot een belangrijk politiek issue. Ook de SP heeft zich geschaard achter de mensen die de uitstoot van CO2 willen terugdringen. Dit gaat ten koste van de energievoorziening, dus van de hele economie. Ik denk niet dat er dan nog sociale doelen haalbaar zijn. De Green New Deal is een politieke scam, het is volksverlakkerij en volgens mij stinkt de hele SP er in. Dat vind ik bedroevend. Daarom heb ik ten tweede male een BOUblog gewijd aan de SP:
  https://www.boublog.nl/2019/07/15/spanning-wetenschappelijk-bureau-v-d-sp-over-co2/
  In de hoop dat u meeleest,
  met vriendelijke groet,
  Boudine Berkenbosch

  Antwoord
 2. Ronald

  Nog steeds blijft men alle dagen fake nieuws verspreiden over klimaat. De enige reden is de ZON.De volgende is het ‘Eddy’ en de grootste en diepste die we ook goed kennen was de Maunder ijstijd, 400 jaar geleden. In het Noordpoolijs kan men zien dat ondanks het hoge CO2 gehalte er een ijstijd was met misoogsten en jaren zonder zomer. Dat beloofd. Zoek het maar eens op LACK EDDY PHD en de wetenschapster Valentina Zharkova. Niet schrikken het is iets gans anders dan de zelfverklaarde klimaatexperts beweren.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Ronald,
   Valentina Zharkova is echt een zeer interessante geleerde. Zij bestudeert de zon en het verband met het klimaat. Ik wilde daar ook nog een artikel aan wijden, maar ik was echt te moe. Klimaat-moe. Het was deze lente ook zulk heerlijk weer.
   Op dit moment zijn we beland in een normale Hollandse zomer: soms lekker zonnig, maar ook af en toe een bui. Het laatste nieuws van het Zeeuwse platteland: de aardappeloogst is begonnen en de tarwe staat er prachtig bij, goudgeel met volle aren. Na de misoogsten van vorig jaar vanwege de droogte, gun ik de boeren en de consumenten een goede oogst.
   In de VS en China staat het er anders voor. In de VS staan de akkers in het stroomgebied van de Mississippi nog altijd blank. En ook in China gaat het mis, daar wordt de oogst verslonden door een rupsenplaag.
   Goede voornemens: een artikel over het werk van Zharkova.

   Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Storm Barry Washing Away U.S Agricultural Output

  Antwoord
 4. AlbertV

  Dat CO2 een groeigas is wordt bewezen door de kastuinbouw waar dit gas extra wordt toegevoegd om de groei van de gewassen te bevorderen.
  Als het over menselijke invloed op het klimaat gaat denk ik eerder aan de enorm toegenomen luchtvaart. Elke vliegtuigmotor stoot waterdamp uit en niet zo’n klein beetje ook, enkele kubieke meters per seconde, en waterdamp is een véél krachtiger broeikasgas is dan CO2.
  Elke verbrandingsmotor stoot, naast CO2, waterdamp uit, dus ook het wegverkeer en ook alle andere activiteiten waarbij koolwaterstoffen worden verbrand.
  Het effect van hoog vliegende vliegtuigen is dat er kunstmatig wolken worden gevormd als de meteorologische omstandigheden daar ‘gunstig’ voor zijn; dwz hoge luchtvochtigheid. Daarom zie je ook áltijd als er een warmtefront nadert (vochtige lucht tot op grote hoogte) de condensstrepen achter de vliegtuigen niet meer oplossen en zelfs uit kunnen groeien tot (cirrus-) wolken. Dit heeft niets met chemtrails te maken, het is een natuurlijke reactie van ons onnatuurlijke gedrag op die omgeving in de atmosfeer. De aerosolen in de uitlaatgassen zorgen er ook nog voor dat het al aanwezige vocht in de lucht kan condenseren.

  Waar ik bijna nooit iets over hoor als het om (lucht-) vervuiling gaat is het slijtstof van autobanden, dat moet toch niet gering zijn en dat spul moet ergens blijven. Het granulaat van afgedankte banden zou kankerverwekkend zijn (of is die discussie nog gaande?). Dat is grof materiaal dat je niet makkelijk opneemt, maar met dat slijtstof is dat natuurlijk anders, dat adem je in, smeer je op je boterham, of eet je mee op met de bramen die je langs de weg plukt. Kanker is de afgelopen 100 jaar explosief toegenomen, dat moet een reden hebben, dit zou er één van kunnen zijn.

  Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  Is dit angst-porno, of wordt dit ook onze nabije toekomst?

  Empty Shelves Across the Planet but Why

  Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  De groene staatsgreep is begonnen: Column Syp Wynia

  Antwoord
 7. mr.drs.Bou

  Even voor de goede orde: ik kan niet meer achter de schermen komen, want mijn provider heeft dit geblokkeerd wegens aanvallen van hackers. Ik weet niet hoe ik dit moet oplossen:

  Deze blokkade is gedaan toen door de server is gedetecteerd dat hackers probeerden de inlogpagina aan te roepen om het wordpress wachtwoord te raden.
  Hackers hebben hier programma`s of botnets voor die alle mogelijke wachtwoord combinaties proberen.
  Het is niet gelukt het wachtwoord te raden, maar deze handelingen belasten uw website behoorlijk.
  Hierdoor kan de website langzaam worden.
  Daarom is toegang tot de wp-admin nu beperkt tot een instelbaar ip-adres.
  Hackers kunnen dan geen inlogpogingen meer doen.
  Maar u zelf nu ook niet.
  Wij realiseren ons dat dit vervelend is, maar uw website is nu heel goed beschermd tegen aanvallen op de loginpagina.
  Om dit op te lossen, zie hieronder.

  Nou ja, morgen weer een dag!

  Antwoord
 8. mr.drs.Bou

  Beste mensen, de hackers zijn opgelost, ik denk in hun eigen gal of maagzuur. Moge zij er in stikken… 😉
  Stoppen met aardgas in een landje dat het allerbeste aardgasnetwerk ter wereld heeft, is volgens mij een beetje dwaas. En dat is dan nog een ernstig understatement!

  Steeds minder draagvlak voor stoppen met aardgas

  Liever Russisch gas in mijn leiding…

  Antwoord
 9. mr.drs.Bou

  ‘Het is alarmfase 1 voor de Noordzee. Die windmolens maken alles kapot’

  THOLEN – Actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) is een petitie begonnen tegen windmolenparken op de Noordzee. EMK-voorzitter Job Schot uit Tholen: ,,De milieulobby hoopte dat tussen die windmolens blauwe paradijzen zouden ontstaan, omdat daar niet meer gevist werd. Nu blijkt dat de windmolens én de stroomkabels juist slecht zijn voor het onderwaterleven.”

  Red de Noordzee! Teken de petitie

  Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  What Is The Global Warming Scam? David Icke On Climate Change Fraud duurt 16 minuten.

  Antwoord
 11. yvonne

  https://www.ninefornews.nl/fbi-ziet-complottheorieen-bedreiging/ Je kon erop wachten. De FBI ziet complottheorieën vanaf nu als terroristische bedreiging, zo blijkt uit een document waar Yahoo News de hand op heeft weten te leggen.

  In een rapport van het FBI-kantoor in Phoenix van 30 mei valt te lezen dat binnenlandse extremisten die zich laten leiden door complottheorieën, een steeds grotere bedreiging vormen. Dus als je als een kritisch nadenkend burger bent, gewoon gezond verstand gebruikt, ben je een terrorist. Nou ik weet wel wie de terroristen zijn, dat is dat verrotte zootje in Den Haag en Brussel, onder de paraplu van het Vaticaan. Het spreekwoord is niet voor niets, alle wegen leiden naar Rome!

  Antwoord
 12. yvonne

  5G Kongress – Anke Kern – Die 5G-Verschwörung – Behörden, Medien, Lobbyismus – Hintergründe duurt 53 minuten.

  https://www.youtube.com/watch?v=QzSzYjJ3bnY

  Alles draait om poen…het is echt niet te geloven.

  Antwoord
 13. mr.drs.Bou

  ‘Feels wrong?’ Elites’ darling Greta Thunberg poses next to German ‘eco-extremist’

  Located in western Germany, Hambach Forest is an arena of a longstanding battle between environmentalists-turned-squatters and Germany’s second largest electricity producer, RWE, which operates a local open-cast coal mine.

  Much to the dismay of a local politician and a police official, the now prominent climate activist seemingly sided with those whom German security services have branded extremists for quite some time.Photos taken at the scene show Thunberg posing next to a masked figure in black alongside local environmentalists. The veiled woman is one of the squatters who occupied the 12,000-year-old forest in an attempt to prevent it being razed to the ground for the sake of the mine expansion.

  Antwoord
 14. mr.drs.Bou

  Is green-socialist ideology destroying Germany?

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zes + 16 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën