Selecteer een pagina

Archieven

De Global Warming fraude van het IPCC

Mijn leverancier van gas en licht stuurde me laatst een mail over de stijgende energiebelasting. Terwijl de regering beweerde dat we er in 2019 allemaal op vooruit gaan, blijkt het tegendeel het geval. Alle huishoudens worden geconfronteerd met een sterk gestegen energierekening, waarbij men over de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie ook nog eens BTW betaalt! Het ergste is, dat deze belasting op energie wordt geheven omdat men ten onrechte bang is voor Global Warming door de menselijke uitstoot van CO2. Deze HOAX is welbewust in het leven geroepen door de Verenigde Naties, middels de propaganda van Al Gore en het wetenschappelijke bedrog van het IPCC.

Volgens het IPCC is 97% van de klimaatwetenschappers het eens met de stelling dat CO2 de oorzaak is van Global Warming. Dat is doodgewoon niet waar! Klimaatwetenschappers die protesteren, wordt de mond gesnoerd. De HOAX werd emotioneel geïmplanteerd met zielige ijsberen, maar deze beschermde diersoort vormt nu een plaag op Nova Zembla! Deze niet zo heel zielige beren hebben de warme periode van het Middeleeuws Klimaatoptimum ook overleefd, hoewel het toen warmer was dan nu. En onlangs werd in de 2e Kamer weer eens gediscussieerd over de hoge energierekening (video duurt 18 minuten). De minister draaide er omheen, de berekening was gebaseerd op oude cijfers. Volgende maand komen de nieuwe cijfers, dan pas kan de minister maatregelen nemen… En intussen wordt alles alleen maar duurder… De SP heeft een meldpunt ingesteld. Ook eisen ze in een petitie dat de lasten niet worden gelegd bij de burgers, maar bij de grote bedrijven. De vraag of deze lasten ook maar ergens toe leiden, wordt daarbij niet gesteld.

Het grootste probleem is volgens mij dat vrijwel alle politici heilig blijven geloven in de CO2 HOAX van het IPCC. Dit “wetenschappelijke instituut” van de Verenigde Naties is in 2009 al door de mand gevallen toen er e-mails waren gehackt en gepubliceerd door Wiki Leaks. Het schandaal staat bekend als Climate Gate. Hoewel Wikipedia hier “neutraal” in blijft, bleek uit de e-mails dat er data werden gemanipuleerd en zelfs gewist. Ook werd besproken hoe men kritische klimaatwetenschappers kon beletten om hun werk te publiceren.

John Coleman is een voormalige weerman die zich fel verzette tegen het klimaat-bedrog. Hij is vorig jaar overleden, maar zijn video’s blijven leven.

The experts explain the global warming myth: John Coleman duurt 8 minuten.

De volgende video van Coleman is historisch. Hij gaat over de manier waarop deze HOAX ooit begon: met leugens en halve waarheden! Ook was er een subsidie van miljarden om deze HOAX te propageren. Natuurlijk werken sommige mensen daar dan graag aan mee. In het begin was dat niet zo moeilijk, want de aarde warmde inderdaad de vorige eeuw bijna een hele graad Celsius op. Dat is niet veel, maar alle beetjes helpen. Het grote probleem is nu, dat de Global Warming is gestopt.

How the Global Warming Scare Began duurt 36 minuten.

KUSI News
Gepubliceerd op 12 mrt. 2014
A great scientist named Roger Revelle had Al Gore in his class at Harvard and the Global Warming campaign was born. Revelle tried to calm things down years later, but Gore said Revelle was Senile and refused to debate. John Coleman documents the entire story and shows how our tax dollars are perpetuating the Global Warming alarmist campaign even though temperatures have not risen in years and years.

In de volgende video wordt duidelijk zichtbaar hoe het IPCC sjoemelt met data en grafieken. Het is schandalig hoe openlijk dit bedrog plaats vindt, zonder dat deze fraude ooit in de media komt. Zou het niet gaan om miljarden van ons belastinggeld, dan zou men in een schaterend hoongelach uitbarsten over zoveel onwetenschappelijke stupiditeit. Maar helaas: de burger betaalt het gelag!

Is The Global Temperature Record Credible? duurt 21 minuten.

Tony Heller
Gepubliceerd op 4 nov. 2018
In this video I make a detailed examination of the quality of the global temperature record, which all of climate science is dependent on. It is a long video, with lots of important historical information.

References can be found here: The Deplorable Climate Science Blog

Deze is ook grappig! Tony Heller vergelijkt hier oude berichten uit de jaren ’60 en ’70 over Global Cooling met de huidige berichtgeving over Global Warming. Die Global Cooling ging niet door en ook de Global Warming is al weer gestopt. De angst-propaganda bleef echter op dezelfde leest geschoeid, al heet het nu niet langer Global Warming, maar Climate Change.

Symptoms Of Global Warming And Global Cooling Are Identical duurt 12 minuten.

Tony Heller
Gepubliceerd op 19 nov. 2018
In this video I show how climate scientists have continuously changed their story over the past 40 years. The same things they used to blame on global cooling and excess sea ice, now they blame on global warming and shrinking sea ice.

Er zijn genoeg geleerden die protesteren tegen de klimaat HOAX, deze fraude uit naam van de wetenschap. Steven F. Hayward was als gastdocent professor op een lijst van Amerikaanse universiteiten en hij wordt algemeen beschouwd als conservatief. In de volgende lezing stelt hij met humor de manier aan de kaak waarop de Global Warming alarmisten de waarheid verdraaien zodra het om de feiten gaat. Hij rekent ook voor, wat de energietransitie gaat kosten, waaruit blijkt dat deze doelstellingen volslagen onhaalbaar zijn!

A Funny Thing Happened on the Way to Global Warming duurt een uur en 2 minuten, waarvan het laatste kwartier vragen en antwoorden.

Hillsdale College
Gepubliceerd op 11 nov. 2014
Steven F. Hayward, Pepperdine University
This lecture is part of Hillsdale College’s 2014 CCA series.

Sinds president Donald Trump het Klimaatverdrag heeft opgezegd, komen er in de VS wel eens kritische geleerden in het nieuws. Dit is FOX News, een zender die Trump steunt:

The truth about global warming duurt 14 minuten.

Fox News
Gepubliceerd op 21 okt. 2018
Dr. Patrick Michaels, director of the Center for the Study of Science at the Cato Institute, provides insight into the debate over climate change and the political games played to create policy.

In Nederland moeten we het helaas nog doen met politieke prietpraat, maar iets is meer dan niets:

Klimaatverandering? ‘Praat nou niet die leugens van politici na’ duurt 9 minuten.

WNL
Gepubliceerd op 17 apr. 2017

Deze Nederlandse professoren roepen al sinds 2009 dat er geen Global Warming crisis is. Helaas luistert de politiek niet naar de wetenschap. Ze laten zich leiden door het bedrog van het IPCC.

Professor Rob Kouffeld is niet bang voor klimaatverandering duurt 5 minuten.

Theo Richel
Gepubliceerd op 3 aug. 2009
Emeritus hoogleraar Energievoorziening Rob Kouffeld vindt de argumenten zoals die door het IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change – Afdeling van de Verenigde Naties dat de klimaatproblematiek moet onderzoeken] worden gebruikt ondeugdelijk.

Prof. Begemann gelooft niet dat er een klimaatcrisis is duurt 9 minuten.

Theo Richel
Gepubliceerd op 12 okt. 2009
Prof. Begemann maakte diverse reizen naar de Noordpool en concludeert op basis daarvan dat er helemaal geen klimaatprobleem is.

dr. Bas van Geel (UvA) gelooft niet dat er een klimaatcrisis is duurt 8 minuten.

Theo Richel
Gepubliceerd op 17 okt. 2009
Dr Bas van Geel van de Univ. van Amsterdam vertelt over zijn onderzoek op basis waarvan hij concludeert dat niet de mens met zijn CO2-uitstoot maar de zon de belangrijkste drijver van de opwarming is. Hij is bang voor het maatschappelijke klimaat als straks blijkt dat de CO2-angst op niets is gebaseerd.

Geofysicus Hans Erren: opwarming is gestopt. duurt 4 minuten.

Theo Richel
Gepubliceerd op 4 aug. 2008
Geofysicus en onafhankelijk klimaatdeskundige Hans Erren legt uit hoe de temperatuur van de aarde wordt vastgesteld en dat er de laatste jaren geen opwarming meer wordt waargenomen.

En nu maar hopen dat de politieke waanzin over het klimaat en CO2 ook stopt!

22 Reacties

 1. Jopie

  Politici geloven niet in de hoax , ze moeten Agenda 2030 volgen ! Ze hebben de opdracht het volk financieel uit te kleden , geldverplaatsing ,om de rijken nog rijker te maken ! Het is te hopen dat deze idioterie op tijd stopt , voordat we allemaal stikken door zuurstoftekort !

  Antwoord
 2. Hans Vogel

  Eigenlijk geeft het IPCC zelf al aan dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor antropogene opwarming van de aarde: 97% van de zogenaamde klimaatgeleerden zou van mening zijn dat de mens met zijn activiteit de aarde opwarmt. Sinds wanneer is wetenschap democratisch? Het gaat bij wetenschap om feiten en bewijzen, en die moeten worden aanvaard, punt uit. Dát is wetenschap. De rest borrelpraat.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Hans, het is nog erger! Die 97% is een pure LEUGEN! Er wordt gesjoemeld met de data en met de feiten. Het IPCC is geen wetenschap, maar politiek. 🙁 FOEI!

   Antwoord
   • RodolfoPHD

    Goedemiddag,

    Ik heb begrepen dat dit percentage van 90% + (van alle wetenschappers)absurd is en een direct gevolg van de pre-submission policy van het IPCC. Accepteren uitsluitend publicaties en papers van klimaatbelievers. Klopt dit?

    Antwoord
    • mr.drs.Bou

     Jawel, dat klopt.

 3. Rob Heusdens

  De IPCC is een combinatie van wetenschap en politiek. De wetenschappelijke rapporten zijn wetenschappelijk onderbouwd en genuanceerd, maar de politieke samenvattingen zijn dat niet.

  Verder vindt ik de discussie over klimaat wetenschap niet van belang, en lijkt dat vooral ingegeven te zijn door de wens om te ‘bewijzen’ dat menselijke CO2 uitstoot geen invloed zou hebben op het klimaat. En dan krijg je rare en zeer bedenkelijke beweringen, zoals de bewering dat de zon of ander natuurlijk fenomeen verantwoordelijk is voor klimaat verandering en daaruit dan zou volgen dat menselijke bijdrage aan klimaat opwarming bewezen onwaar zou zijn.

  Dat het klimaat onderhevig is aan natuurlijke krachten die het klimaat sturen is natuurlijk nogal wiedes omdat het klimaat altijd al veranderde. Maar dat dat zo is sluit nog niet uit dat de mens daar ook invloed op heeft via uitstoot van CO2.

  De werking van broeikas gassen is een natuurlijk fenomeen dat wetenschappelijk is vastgesteld. Het verloop van de temperatuur in de atmosfeer op grotere hoogte laat ook de thermische effecten zien van broeikasgassen. Zonder broeikasgassen zou de temperatuur alleen maar dalen hoe hoger je komt, maar door broeikasgassen stijgt de temperatuur juist boven een bepaalde hoogte.

  Van de natuurlijke oorzaken van klimaat verandering is bekend dat variaties in de baan en stand van de Aarde van doorslaggevend belang zijn voor de klimaat verandering op Aarde. Verschijnselen zoals ijstijden en vorming van woestijnen zijn er door veroorzaakt.
  Ook de effecten van variaties in zonne-activiteit (natuurlijke zonnevlekken cyclus) zijn van belang voor de temperatuur op Aarde.
  Broeikasgassen spelen ook een rol.

  De menselijke invloed op klimaat kan als volgt geïllustreerd worden. Na de ontdekking van Amerika en de vestiging van Europeanen in Amerika zijn grote delen van de inheemse bevolking daar door de verspreiding van ziekten gestorven. Landbouwgrond werd toen weer overwoekerd door jungle. Die toename aan vegetatie heeft zoveel CO2 uit de atmosfeer gehaald dat de globale temperatuur daalde.

  Dus menselijke invloed op de natuur en klimaat die is er wel degelijk.

  Dat we daar wat aan moeten en kunnen doen is dus wel degelijk van belang.

  Waarmee we dan komen op het huidige klimaat beleid dat in feite neerkomt op een hoop geld uit de zak klopperij met weinig positief nut voor het klimaat. Geld gaat naar de grote bedrijven die het meeste vervuilen en komt van de bevolking die sterk verhoogde energieprijzen moet betalen.

  Klimaat verandering is echter niet slechts iets van een toekomstig risico op droogte/ verhoogde neerslag, stijgende zeewaterspiegel etc., maar speelt zich al decennia lang af door combinatie van natuurlijke fenomenen en menselijke activiteiten waardoor mensen moeten vluchten vanwege droogte en verwoestijning van landbouwgrond. Zowel China als Afrika hebben daar mee te maken en moeten daar iets aan doen.
  China is al decennia bezig om de gevolgen van verwoestijning te bestrijden door daar bossen te planten, dammen te bouwen en de woestijnen te vergroenen. Dat niet zozeer om klimaat redenen maar om reden van het voorkomen van zand- en stofstormen en het voorkomen dat landbouwgrond woestijn wordt.

  Voor afrika geldt hetzelfde met name in de Sahel zone, waar afrika ism. europa bouwt aan de Groene Muur van Senegal tot Eritrea door het planten van miljoenen bomen. Ook dáár is het directe doel om woestijnvorming tegen te gaan en landbouw grond te beschermen, zodat boeren daar kunnen blijven bestaan.

  Voor Australië geldt hetzelfde, ook daar zijn de gevolgen zichtbaar van droogte en hevige regenval, en zijn er projecten voor bosaanplant.

  In beide gevallen gaat het dus niet in eerste instantie om klimaat beleid, maar om het oplossen van de lokale problemen die een gevolg zijn van droogte.

  Aan dat soort projecten bijdragen (door technologie, kennis en kapitaal ter beschikking te stellen) zodat boeren daar ondanks droogte kunnen blijven bestaan heeft denk ik meer zin dan NL vol te zetten met windmolens of CO2 onder de grond op te slaan.

  De technieken om woestijnen om te zetten in bos en landbouw gebied zijn in afgelopen sterk verbeterd. Door de groei van de wereldbevolking neemt de druk op voedselproductie toe, en is het dus noodzakelijk om landbouw gebied uit te breiden en woestijnvorming tegen te gaan.

  De resultaten van een aanpak middels bosaanplant zijn binnen een decennium zichtbaar. De aanpak via windmolens en CO2 opslag, die kunnen nauwelijks aangetoond worden.

  Dus dat er noodzaak is van klimaat aanpak, alsook dat er betere middelen voorhanden zijn dan windmolens en CO2 opslag, lijkt me voor zich spreken.

  Los daarvan: fossiele brandstoffen raken op, dus overschakelen op andere energiebronnen blijft wel nodig.

  Ook woestijnen kunnen gebruikt worden om energie te produceren o.m. via zonthermische energie. Alleen is het transport van energie over langere afstanden dan nog wel een probleem, hoewel technisch oplosbaar.

  Antwoord
  • Rob Heusdens
  • mr.drs.Bou

   Rob, wat een ONZIN !!!
   Kijk nou eens eerst naar je woordkeuze:

   De wetenschappelijke rapporten zijn wetenschappelijk onderbouwd

   Nou, dat zal dan wel zeer wetenschappelijk zijn! Dubbelop, dus bubbel UP!

   En dan krijg je rare en zeer bedenkelijke beweringen, zoals de bewering dat de zon of ander natuurlijk fenomeen verantwoordelijk is voor klimaat verandering en daaruit dan zou volgen dat menselijke bijdrage aan klimaat opwarming bewezen onwaar zou zijn.

   Dat de ZON “verantwoordelijk” zou zijn, is natuurlijk wel een rare en zeer bedenkelijke bewering, maar daar staat tegenover dat ik geniet van de zomerse zon aan het strand. Omdat de zomerzon zo lekker warm is.

   Verder vindt ik de discussie over klimaat wetenschap niet van belang

   Ik wel, want we worden nu voor miljarden uitgezogen vanwege die CO2 = Global Warming HOAX.

   Dat je volgende post in de spam viel, komt door de vele links. Ik zal ze morgen bekijken. Maar alleen je taalgebruik zet mijn stekels overeind. En dan die veel te lange post! Begin dan je eigen weblog! Heb even een laatste citaat:

   Ook woestijnen kunnen gebruikt worden om energie te produceren o.m. via zonthermische energie. Alleen is het transport van energie over langere afstanden dan nog wel een probleem, hoewel technisch oplosbaar.

   Wij gebruiken geen woestijnen. Zelf ben ik een voorstander van zonnepanelen voor Afrika en Zuid Amerika. Maar niet om te worden gebruikt voor de productie van onze energie! Als de opgewekte energie ten goede komt aan de plaatselijke bevolking, dan is het transport van energie over langere afstanden geen enkel probleem!

   Antwoord
   • mr.drs.Bou

    Beste Rob,
    Inmiddels heb ik de video’s bekeken die je hier plaatste en die in de wachtrij staan. Ze gaan over herbebossing, inderdaad een van de dingen die we zouden moeten doen. In plaats van die smerige windmolens! Zelf heb ik ook wat video’s verzameld over het aanplanten van bossen. Maar dan zal men toch eerst de politiek (of de kiezers!) moeten overtuigen van het feit dat de geringe Global Warming in de 20e eeuw (0,8 graden Celsius) niet komt door onze uitstoot van CO2, maar door de ZON!
    Dat artikel over herbebossing komt nog wel. Op dit moment worden de oerwouden van Canada gekapt en versplinterd, omdat de klimaatgekken hebben besloten dat dit biobrandstof is die niet bijdraagt aan het “CO2 probleem”. Biobrandstof is wel de meest misdadige uitwas van de CO2 HOAX! Zie ook:

    Klimaatneutraliteit en milieuverwoesting blijken hand in hand te kunnen gaan

    Zweden haalt zijn klimaatdoelen door onder andere hout, dat heel verhullend biomassa wordt genoemd, op te stoken in energiecentrales. Dit hout wordt zelfs van overal ter wereld aangevoerd met schepen die vele tonnen stookolie daarvoor moeten verbranden (*).

    Dit hout wordt gewonnen door op immens grote schaal bomen te kappen en die vervolgens ten koste van heel veel extra energie te versnipperen. En bij deze snippers – pellets genaamd – wordt vaak ook nog chemisch afval gemengd om de brandbaarheid te versterken.

    De afvalstoffen van deze verbranding worden de lucht ingepompt. Weg is weg. Zweden is op deze manier klimaatneutraal bezig, maar verwoest daarmee wereldwijd het milieu

    En ondertussen gaat de jeugd hier massaal de straat op om dit alles toch vooral ook in Nederland en de rest van de wereld mogelijk te maken.

    We leven in een tijd waarin sommige ‘oplossingen’ duizendmaal erger zijn dan het probleem. Hoe krijgen we dit in vredesnaam weer omgedraaid naar gezond verstand en zorg voor de Aarde?

    De Zweedse ervaring met CO2-belasting: “Binnen afzienbare tijd worden wij klimaatneutraal”

    Antwoord
   • Rob Heusdens

    Dat de primaire factoren voor de temp. op aarde de zon en baan vd aarde om de zon (en variaties daarin, de Milankovic cycli), is natuurlijk nogal triviaal, dus het opvoeren van deze invloeden als zijnde “bewijs” dat CO2 en dus ook menselijke uitstoot ervan geen rol speelt is nogal een verkeerd argument. Variaties in zonne-activiteit en andere natuurlijke variaties spelen altijd een rol, maar daarbovenop speelt CO2 een rol, en menselijke uitstoot.

    Maar zoals gezegd ben ik niet zo gefocused op enkel en alleen het klimaat, en bovendien denk ik dat veel “oplossingen” die worden voorgesteld vaak erger dan de kwaal. Als je alleen al de bodem-erosie zou gaan aanpakken als probleem, waar goede methoden voor bestaan om die te herstellen, o.m. ook met planten van bomen, dan is de impact daarvan al vrij groot, en los je een heleboel andere problemen op (voedsel- en water zekerheid, bestaanszekerheid). Ca. 1/3 van de gehele land opp. is ofwel woestijn of heeft verdroogde/ge-erodeerde bodems.

    Het water probleem (wat overigens niet los staat van klimaat probleem) is één van de grootste uitdagingen. Ook daar bestaan oplossingen voor, nl. landbouw methoden die minder water gebruiken zoals aquaponics, hydroponics, en waarbij ook geen pesticiden nodig zijn en voedingsstoffen gerecyled worde, en waarbij je gewoon in steden kunt verbouwen, dus geen/minder transport nodig en het hele jaar door kun je oogsten. Alleen gewassen als rijst, graan en aardappels moet je op open veld doen. Voor veevoer kun je bijv. haver of gerst in hydroponic systemen verbouwen, waarmee de CO2 uitstoot van landbouw naar beneden kan.

    Zie bijv.: https://www.youtube.com/watch?v=b2XYLEliMhQ

    Antwoord
    • mr.drs.Bou

     Beste Rob,
     Met de oplossingen die je aandraagt, ben ik het wel eens, maar we verschillen van mening omtrent de broeikaswerking van CO2: daarbovenop speelt CO2 een rol, en menselijke uitstoot. De menselijke uitstoot van CO2 kan volgens mij volstrekt geen kwaad. Ik denk zelfs: in tegendeel! Het IPCC pleegt fraude met zijn Global Warming HOAX. Zie ook dit filmpje: Climate Change in 12 Minutes – The Skeptic’s Case. Uit de metingen van de laatste twee decennia blijkt dat er nauwelijks tot geen global warming is door CO2. De klimaatmodellen van het IPCC kloppen dus doodgewoon niet. De positieve loop blijkt niet te bestaan, in plaats daarvan is er negatieve feed back: meer wolken! De “klimaatontkenners” hebben gelijk, dat blijkt uit de feiten. De aarde is geen broeikas en CO2 is een groen GROEIGAS!
     Als de planten zouden mogen kiezen, dan geven ze de voorkeur aan 1800 ppm, in plaats van de schrale 400 ppm waar men zich nu zo druk om maakt. 🙂
     Wat wel kwaad kan, dat is de ONTGROENING van de aarde door de chemische industrie. Wat kwaad kan, dat is Monsanto, Coca Cola, Shell in de Niger delta, Chinese neodymium voor onze “schone” windmolens en containers vol met lithiumbatterijen. Die CO2 HOAX leidt slechts tot chemische RAMPEN !!!
     De bedoeling van de elite is nog steeds om een probleem te creëren waarbij de hele wereld betrokken is, opdat men dat probleem zal oplossen via een wereldregering. De VN heerst dan over de hele wereld en de elite is de baas. Desnoods doet men dat middels oorlog, maar een klimaat HOAX is ook nooit weg…

 4. mr.drs.Bou

  Eerst maar eens even het laatste nieuws over “Global Warming”:

  Snow Los Angeles, Record Snow Las Vegas & Flagstaff Arizona, Floods Brazil en sla de reclame maar over.

  En dan iets moois: Mammoth Mountain in het Yosemity National Park in Californië heeft een pas sneeuw gekregen van ruim 10 meter. Deze sneeuw is nu aan het smelten in de ochtendzon. MOOI !!! 🙂

  “Firefall” phenomenon sweeps over snowy Yosemite cliff

  Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  Climate Change in 12 Minutes – The Skeptic’s Case

  Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  Are Climate Alarmists Scientists? OrJust Dangerous Psychopaths?

  Antwoord
 7. mr.drs.Bou

  Winds Across Our Earth Have Shifted

  Sla de reclame even over en ook het einde. De rest is FEITEN.

  Antwoord
 8. mr.drs.Bou

  Extreme Heatwave Fraud At The New York Times duurt 18 minuten.

  Antwoord
 9. mr.drs.Bou

  Preparing For The Next Big Arctic Scam duurt 7 minuten.

  Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  The Ministry Of Climate Truth – Erasing The Satellite Data

  Antwoord
 11. Groene Wolf

  The Corbett Report – The Crisis of Science duurt 32 minuten.
  James Corbett laat zien niet alleen binnen de klimaatwetenschap gerotzooid wordt, maar dat er bij vrijwel alle wetenschappelijke richtingen op los gefraudeerd wordt. Schokkend!
  https://www.youtube.com/watch?v=LfHEuWaPh9Q

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Professor Sickbock in actie:

   The U.S. is funding dangerous experiments it doesn’t want you to know about

   Apparently, the government has decided the research should now move ahead. In the past year, the U.S. government quietly greenlighted funding for two groups of researchers, one in the United States and the other in the Netherlands, to conduct transmission-enhancing experiments on the bird flu virus as they were originally proposed before the moratorium. Amazingly, despite the potential public-health consequences of such work, neither the approval nor the deliberations or judgments that supported it were announced publicly. The government confirmed them only when a reporter learned about them through non-official channels.

   We have serious doubts about whether these experiments should be conducted at all. We also suspect that few members of the public would find compelling the rationale that the best way to fight the flu is to create the most contagious, lethal virus possible in a lab. But with deliberations kept behind closed doors, none of us will have the opportunity to understand how the government arrived at these decisions or to judge the rigor and integrity of that process.

   Antwoord
 12. RodolfoPHD

  Goedemiddag.
  Velen beweren te pas en te onpas dat ruim 90% van de klimaatwetenschappers achter de visie van het IPCC zou staan. Ik heb begrepen dat dit direct verband houdt met de pre-submission policy van het IPCC. Alleen de artikelen van klimaatmythe steunende wetenschappers worden geplaatst. Vandaar het absurde percentage. Nog een vraag: In welk jaar precies was er de eerste grote internationale media ontmaskering omtrent de frauduleuze IPCC klimaatdata.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Rodolfo,
   Volgens mij stamt die “93% klimaatwetenschappers” nog uit 1997, maar de manier waarop dat werd berekend, was pure fraude. Tony Heller heeft daar een leuke YouTube over.
   Inderdaad worden er reeds sinds die tijd geen artikelen geplaatst van geleerden die zeggen: NEE, de oorzaak van Global Warming is NIET CO2.
   Wat je bedoelt met je vraag, is waarschijnlijk Climate Gate. WikiLeaks had e-mails gehakt van de twee hotemetoten van het IPCC. Daarin bespraken ze o.a. hoe ze de dalende temperatuurtrend van de jaren ’60 konden verbergen: …hide the decline… Ook noemden ze namen van wetenschappers die wel of niet in de publiciteit mochten komen.
   Die hack was eind 2009, dus bijna 10 jaar geleden!

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

2 × drie =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën