Selecteer een pagina

Archieven

Het klimaatdebat, de wetenschap en de Global Warming HOAX

Het peil van het klimaatdebat is zo bedroevend, dat geen enkeling er nog iets van snapt. Volgens Al Gore zou het wereldwijd warmer worden, de ijskappen zouden smelten en de zeespiegel zou stijgen. Omstreeks 2020 zou de koele aarde zijn weggesmolten, dat is volgend jaar! Weliswaar hebben we een zonnige zomer gehad en ook valt de koude deze winter nogal mee, maar dit valt ruimschoots binnen de marge van het klimaat: mooi weer. Op het noordelijk halfrond zijn deze winter kouderecords gebroken en er is een grote hoeveelheid sneeuw gevallen, zowel in de VS en Canada, als in de Alpen, oost en zuidoost Europa, en Rusland. Het sneeuwde zelfs in de Arabische woestijn! In de media blijkt Global Warming door CO2 nu de verklaring voor extreme koude en overdadige sneeuw. In zuidoost Australië heerste een hittegolf. Daar, en nu ook hier, demonstreerden scholieren tegen Global Warming. Frisse Friese meisjes eisen de Elf Stedentocht terug! Zij zullen waarschijnlijk hun zin wel krijgen, want volgens integere klimaatwetenschappers wordt het de komende jaren weer kouder! Dat komt door de zwakker wordende zon.

Maar nee: CO2 is de grote boosdoener. Ach, wat een HOAX! Wat een boosaardige leugens! Gelukkig bracht Groene Wolf toen goed nieuws: Professor Guus Berkhout zet een nieuw internationaal klimaatinstituut op in Nederland. Dat lijkt me broodnodig, want de politici willen nu miljarden uitgeven aan een niet bestaand klimaatprobleem.

Het artikel, een interview van Jan van Friesland met Guus Berkhout: Guus Berkhout: ‘Stop met doemdenken!’ is het lezen waard, maar op de website JAS staat ook veel over windmolens. Die lelijke zwaaipalen zijn echt slecht nieuws! Het goede nieuws is: Guus Berkhout wil een objectief wetenschappelijk instituut creëren dat zich bezig houdt met klimaatonderzoek. Hij stuit daarbij wel op het probleem dat er onder de jongeren geen objectieve wetenschappers meer zijn! Ze zijn allemaal afhankelijk van subsidie, van beurzen en de Bank van Studielening. Maar er zijn wel talloze oudere Nederlandse wetenschappers die kritisch staan tegenover het huidige “klimaatbeleid”.

Guus Berkhout: ‘Stop met doemdenken!’

Datum: zaterdag 26 januari 2019

Toen de wetenschappelijke kritiek van buiten de klimaatbeweging breder en omvangrijker werd en ook kostenberekeningen lieten zien dat uitvoering van de peperdure klimaatmaatregelen de samenleving financieel ernstig zou kunnen ontwrichten, ging het pas echt mis. Als tegenreactie zette de klimaatbeweging andersdenkenden weg als deniers.

Zeker, die boodschap werd en wordt er bij het publiek ingeramd. De discussie gaat niet meer over klimaatverandering, maar over CO2-reductie. Een treurige verenging. Gelukkig zien we nu een kantelpunt aan de horizon. Doordat de wetenschap steeds beter kan meten, komen we er achter dat de voorspellingen van klimaatmodellen niet overeenkomen met metingen. Dat is wetenschappelijk onacceptabel. En we zien ook dat de kosten wel degelijk de spuigaten gaan uitlopen. Alles wijst er op dat die alleen al in ons land honderden miljarden gaan overschrijden. En eerzame burgers vragen zich nu terecht af: ‘Maar wat zijn dan de baten van dit miljardencircus?’

We hebben zojuist de Climate Intelligence Foundation opgericht! Aan de hand van onze activiteiten heeft de eerste grote financier zich gemeld en we verwachten dat dit het begin is van een nieuw tijdperk. We zijn met een ambitieus plan bezig dat wel eens een ommekeer te weeg kan brengen in het polariserende debat tussen activisten en andersdenkenden. Immers, zoals al eerder genoemd, andersdenkenden kunnen tot nu toe nauwelijks hun verhaal kwijt en worden uitgesloten van financiering. Daar komt nu een eind aan.

Dat klinkt heel interessant. Kunt u al iets meer onthullen?

Climate Intelligence is een volstrekt onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Ze gaat bestuurders en het grote publiek uitgebreid voorlichten over wat er nu echt aan de hand is met het aardse klimaat. In haar activiteiten signaleert ze verspreiding van selectieve informatie, waarschuwt voor veel te optimistische kostenberekeningen, spot belangrijke nieuwe inzichten, stimuleert de ontwikkeling van meetinstrumenten en gaat met jonge onderzoekers zelf ook intelligente algoritmes toepassen op klimaatdata. Analyse van grote data bestanden gecombineerd met kunstmatige intelligentie (big data science) is niet meer weg te denken in het begrijpen van complexe systemen. Hoe is het mogelijk dat het IPCC nog steeds met groteske uitspraken komt op basis van slecht gevalideerde rekenmodellen?

Het IPCC is beslist geen wetenschappelijk instituut, maar een propagandamachine met een politieke agenda. Die agenda ’21-’30 is afkomstig van de Verenigde Naties, de bron van de CO2 HOAX. Het IPCC is een orgaan van de VN. Deze wil het energiegebruik wereldwijd reduceren door “klimaatafspraken” die door hen worden ontworpen en dan besproken in dure klimaatconferenties. Daar komen politici en lobbyisten uit alle landen samen. De afspraken worden vervolgens omgezet in verdragen en nu in Nederland zelfs in een klimaatwet. Deze klimaatpolitiek zorgt in feite voor een overheveling van financiële middelen van de burgers naar het bedrijfsleven, dat op een niet rendabele wijze stroom produceert “zonder CO2 uit te stoten”, voornamelijk middels die vieze vuile windmolens. Het verlies wordt bijgelegd met subsidies, dus belastinggeld. De energierekening stijgt niet omdat olie en gas zoveel duurder worden, maar vanwege de energiebelasting en “duurzaamheids-toeslag”. Gas uit Rusland is veel voordeliger, maar dat is uit den boze vanwege de voortdurende Global War.

Dat de menselijke uitstoot van CO2 niet leidde tot Global Warming, maar dat voor dit fenomeen natuurlijke oorzaken zijn aan te wijzen, wordt door het IPCC nog altijd glashard ontkend! Er zou 97% consensus zijn onder de wetenschappers dat de aarde opwarmt door de menselijke uitstoot van CO2. Geleerden die protesteerden, werden de mond gesnoerd. Het volgende filmpje laat zien hoe het IPCC sjoemelt met data. Temperatuurmetingen werden achteraf bijgesteld om de Global Warming HOAX te creëren!

61% Fake Data duurt 13 minuten.

Tony Heller
Gepubliceerd op 10 feb. 2019
The US has by far the best temeprature data set in the world. It is also the most heavily tampered with and manipulated by government agencies. In this video I show how 61% of the data is now fake. References here: The Deplorable Climate Science Blog

Misschien gelooft u dit niet meteen, maar er zijn ook anderen die hetzelfde zeggen. De klimaatmodellen gaan uit van Global Warming! De uitkomst is dan altijd Global Warming, want: garbage in = garbage out. Er wordt gesjoemeld met de data en de “wetenschap” wordt gestuurd door de politieke agenda. Dat is geen wetenschap, maar fraude met een politiek doel!

The truth about global warming duurt 14 minuten.

Fox News
Gepubliceerd op 21 okt. 2018
Dr. Patrick Michaels, director of the Center for the Study of Science at the Cato Institute, provides insight into the debate over climate change and the political games played to create policy.

Een kort, maar krachtig fragment uit een gesprek met Jordan Peterson, een professor in de psychologie die de Global Warming = CO2 gekte probeert te bestrijden. Hij doorziet het bedrog. In plaats van over Global WAR en de daarmee gepaard gaande armoede en ellende, gaat het debat over Global WARming. En dat is nou net iets waar we niets aan kunnen doen! Hij pleit dan ook voor het bestrijden van de armoede als eerste prioriteit. Voorzie de 3e wereld van voldoende energie! De uitstoot van CO2 kan geen kwaad. Bouw schone kolencentrales in Afrika en voorzie alle mensen van elektriciteit, zodat ze zich kunnen ontwikkelen.

Jordan Peterson on Climate Change & Climate Policy

As governments and NGOs continue to lament the perceived failure of international cooperation around the issue of climate change, few in the mainstream establishment are asking the fundamental question as to why broad-based ‘climate’ policies continue to languish in perpetual political gridlock, particular with countries like the United States.

During a recent debate at the Cambridge University Union, Canadian psychologist and professor Jordan B. Peterson explains why the world won’t unite to solve the complex issue of climate change, and why the current orthodox approach to the issue of climate change will continue to fail. According to Peterson, the policies fail basic standards of common sense. Not surprisingly, his views triggered controversy. Watch:

Professor Jordan Peterson on climate change and climate policy at the Cambridge Union duurt ruim 6 minuten.

Het wereldwijd uitbannen van honger, kindersterfte en gebrek aan energie valt te doen tegen kosten die gering zijn in vergelijking met de uitgaven voor “defensie” en “Global Warming”. Zonnepanelen kunnen een uitkomst zijn in de tropen, maar ook kolencentrales kunnen zorgen voor elektriciteit. Afrika heeft steenkool genoeg! In plaats daarvan wordt het geld gespendeerd aan windmolens en zonnepanelen in Europa en Noord Amerika! Jordan Peterson zegt terecht dat een investering in energie voor de ontwikkelingslanden meer oplevert in termen van welvaart, maar ook van het milieu, omdat mensen met een voldoende inkomen gaan zorgen voor het milieu. Dat is een waarheid als een koe! Zij krijgen trouwens ook minder kinderen. Dat klinkt paradoxaal, maar in arme landen zijn kinderen een investering in een verzorgde oude dag. Kindersterfte maakt dat deze investering vrij onzeker is, tenzij men meer kinderen krijgt dan nodig is. De Global Warming HOAX leidt ons af van de werkelijke problemen: oorlog en armoede!

Het zelfde mechanisme zien we in Nederland. Het klimaatdebat gaat niet over daklozen en woningzoekers, over voedselbanken en schuldsanering, niet over verplicht vrijwilligerswerk, flexwerk en dure studieleningen, niet over de verplichte particuliere ziektekostenverzekering of het Nationaal Zorgfonds, niet over failliete ziekenhuizen, onderbetaalde bejaardenzorg en thuishulp, of openbaar vervoer. Het klimaatdebat gaat over het gevaar van CO2 en dat gaat helemaal nergens over!

UPDATE 14 februari, 8 uur 30

Ik was benieuwd naar professor Jordan Peterson, de man zegt hele goede dingen, maar hij ligt wel aan alle kanten onder vuur. Hij is klinisch psycholoog, dus vooral geïnteresseerd in het gedrag van het individu, met als onderliggende vraag: waarom doen mensen zo gek? Met zijn uitspraken maakt hij zich niet geliefd bij “politiek correcte mensen”. Wikipedia zegt:

Op 31 oktober 2018 vond aan de Universiteit van Amsterdam een openbaar gesprek met Peterson plaats in de reeks ‘Room for Discussion’. Aanleiding was het verschijnen van de Nederlandse vertaling van diens boek Twelve Rules for Life. Van tevoren riepen zo’n ongeveer 80 medewerkers van de UvA en een aantal studentenorganisaties de organisatie van de discussie op om naast Peterson ook een deskundige gast uit te nodigen om tegenwicht te bieden voor zijn complotdenken en zijn onwetenschappelijke opvattingen over onder andere klimaatverandering.[9] Peterson reageerde schriftelijk; het gesprek ging door zoals gepland.

Jordan Peterson on Why People Are So Unhappy duurt 6 minuten.

Peterson heeft een bestseller geschreven, te vinden op zijn website en onlangs vertaald in het Nederlands: 12 regels voor het leven, Een remedie tegen chaos. Hij was toen te gast bij RTL Late Night met Twan Huys. Ook heeft hij een eigen YouTube kanaal.

Jordan Peterson On The Meaning Of Life duurt 15 minuten.

Het fragment dat ik hierboven in het artikel plaatste, is afkomstig uit deze video:

Jordan Peterson | Cambridge Union duurt een uur en 2 minuten.

33 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  Prima uitleg, met op het einde een reclame voor voedselvoorraden. Sla die maar over.

  Global Warming = All Time Record Cold (788) duurt 14 minuten.

  Adapt 2030
  Gepubliceerd op 11 feb. 2019
  New articles out trying to explain away the recent record cold in N. America and record snow in Europe. I break down how the article forgets to include discussions of Earths weakening magnetic field, polar wander or solar activity as a reason jet streams are wandering into the wrong locations across the globe and with it extreme weather. The only reason I bring it up is that it is a cycle and irregular harvests mean global food instability.

  Antwoord
 2. Joop

  Top Scientist Resigns: ‘Global Warming is a $Trillions Scam — It has Corrupted Many Scientists’

  http://12160.info/forum/topics/top-scientist-resigns-global-warming-is-a-trillions-scam-it-has

  For reasons that will soon become clear my former pride at being an APS Fellow all these years has been turned into shame, and I am forced, with no pleasure at all, to offer you my resignation from the Society.

  It is of course, the global warming scam, with the (literally) trillions of dollars driving it, that has corrupted so many scientists, and has carried APS before it like a rogue wave. It is the greatest and most successful pseudoscientific fraud I have seen in my long life as a physicist.

  Anyone who has the faintest doubt that this is so should force himself to read the ClimateGate documents, which lay it bare. (Montford’s book organizes the facts very well.)

  I don’t believe that any real physicist, nay scientist, can read that stuff without revulsion. I would almost make that revulsion a definition of the word scientist.

  So what has the APS, as an organization, done in the face of this challenge? It has accepted the corruption as the norm, and gone along with it.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Dank je wel, Joop. De Global Warming HOAX is inderdaad een schandaal!
   Ik heb er even een citaat bij gezet.

   Antwoord
   • Joop

    @Bou,

    Uit de email blijkt ook dat APS wereldregeringen adviseerd. Dat is al een teken aan de wand.

    In de jaren 90 van de vorige eeuw was er een uitzending op Discocery Channel over het gat in de ozon laag en daar vertelde een NASA medewerkster dat NASA het gat groter deed voordoen dan deze in werkelijkheid was. All for the money!

    Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Even de oogst van een rondje blogs:

  Er is een pak sneeuw gevallen in de woestijn van Arizona, en de beelden zijn adembenemend

  Opvallende poolshift en.. het Watermantijdperk..

  Door de enorme extremen in het weer op de hele Aarde wordt het duidelijk door dat de magnetische polen gesplitst zijn. Deze splitsing heeft dus enorme gevolgen voor het weer op Aarde. De grote luchtstromen op Aarde worden aangedreven door de elektromagnetische stromen van de Aarde met de Zon en andere radio bronnen in het Heelal. Door deze splitsing van de magnetische polen van de Aarde komen deze luchtstromen nu bij America en Siberië tot veel dieper landinwaarts met extreem kou die normaal alleen op de polen heerst.

  Klimaatterrorisme door overheden, EU en de VN

  De manier waarop wij gedwongen worden deel te nemen aan zogenaamde oplossingen om ons klimaat te beschermen grenst aan klimaatterrorisme! Waarom terrorisme, nou, bekijk de defenitie van terrorisme hieronder eens en zet dat af tegen wat overheden en instituten zoals de VN en de EU ons opleggen en hoe ze mensen wereldwijd bang maken met valse en bewust verdraaide informatie. Ze willen de wereld helemaal niet redden, ze willen maar één ding en dat is zoveel mogelijk van ons geld!

  Woensdag ligt België plat en dat is niet het gevolg van een complot

  De lonen mogen niet langer de stijgende levensduurte volgen om … het klimaat te redden.

  Met andere woorden, volgens het VBO kan de klimaatchaos enkel tegengegaan worden door allerlei taksen in te voeren. Maar die doen, door de indexering, de lonen stijgen. Kan niet, mag niet en dus moet de indexering op de schop.

  Het moet Timmermans ontgaan zijn dat Frankrijk nu al drie maanden op zijn kop staat door het protest van de gele hesjes. Laat nu net dat de oorzaak van die malaise zijn: werknemers die zien hoe allerlei taksen hun karige inkomen weg knagen, terwijl de rijkste Fransen verwend worden met belastingverlagingen.

  De kranten staan vol verontrustende berichten. De voedselbanken zien jaar na jaar het aantal mensen stijgen dat beroep doet op hun diensten en 12 procent van die behoeftigen zijn mensen die werken.

  Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  “Basic Physics” At NASA duurt 12 minuten.

  Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  Lord Monckton is altijd leuk en informatief:

  Debunking the Climate Consensus

  Antwoord
 6. George

  Klimaatmodellen en de voorspellingen daarvan zijn absoluut geen hoax. Ze zijn ontwikkeld door absoluut integere fysici die geen belang hebben in een vermeende misleiding door vermeende belanghebbende in CO2 reductie. Geen enkele economie of land heeft direct belang in CO2 reductie, buiten het voorkomen van zeer potentiële rampen.

  Antwoord
  • Ben

   Een van de bekendste modellen in deze is het zogenaamde hockeystick model. Daarvan is inmiddels aangetoond dat het om bedrog gaat. De ontwerper wordt zelfs waarschijnlijk gerechtelijk vervolgd.

   Antwoord
   • mr.drs.Bou

    De “hockey stick” is geen model maar een fit. Dat is iets fundamenteel anders. Een fit is een min of meer arbitrair gekozen functie die het best lijkt te passen door meetpunten. Een model is een op mechanismen gebaseerde representatie van het gedrag van…

    Wie het niet snapt, mag lachen… 🙂 🙂 🙂

    Antwoord
 7. mr.drs.Bou

  Beste George,

  absoluut integere fysici die geen belang hebben in een vermeende misleiding door vermeende belanghebbende in CO2 reductie.

  Dan heb je Climate Gate niet gevolgd, of niet begrepen. Heb even een oudere video van James Corbett:

  Climategate is Still the Issue duurt 13 minuten.

  corbettreport
  Gepubliceerd op 19 nov. 2010
  TRANSCRIPT AND SOURCES: http://www.corbettreport.com/climateg

  This week marks the one year anniversary of the release of emails and documents from the Climatic Research Unit at the University of East Anglia that we now know as Climategate.

  Sitting here now, one year later, it’s becoming difficult to remember the importance of that release of information, or even what information was actually released. Many were only introduced to the scandal through commentary in the blogosphere and many more came to know about it only weeks later, after the establishment media had a chance to assess the damage and fine tune the spin that would help allay their audience’s concern that something important had just happened. Very few have actually bothered to read the emails and documents for themselves.

  Antwoord
 8. mr.drs.Bou

  Met dank aan Ben:

  Four Climate Scientists Destroy Climate Change Alarmism

  Met ondertiteling:

  VIER KLIMAATWETENSCHAPPERS VERNIETIGEN IN 4 MINUTEN DE GLOBAL WARMING-MYTHE.

  Antwoord
 9. Joop

  Vandaag verscheen een uitgebreid rapport over de kosten van het Energieakkoord (2013) – een ‘voorloper’ van het Klimaatakkoord. In het Energieakkoord worden doelen gesteld voor het opwekken van ‘duurzame’ energie tot aan 2023. Deze doelen zijn veel minder vergaand dan de doelen van de Klimaatwet die in december 2018 door VVD, CDA, D66, CU, PvdA, SP, 50PLUS en GroenLinks werd aangenomen. Het Energieakkoord stelt namelijk slechts 16% hernieuwbare energie in 2023 als doel. Volgens de Klimaatwet moet dit percentage in 2050 maar liefst 95% worden.

  Toch zijn de kosten van alleen al deze zeer bescheiden doelen, zo blijkt uit het rapport, astronomisch. Het kost Nederland minstens 107 miljard euro! Dat is 25.000 euro per gezin. Terwijl VVD-ministers Kamp en Wiebes beloofden dat de kosten slechts maximaal 17 miljard zouden zijn.

  Niet alleen corrigeert het vandaag verschenen rapport deze veel te lage inschattingen; het beschuldigt de verantwoordelijke ministers zelfs van ‘misleiding’ door voortdurend de kosten veel te laag in te schatten en de daadwerkelijke kosten te verdoezelen.

  FVD-leider Thierry Baudet vroeg een debat aan over deze kwestie. Net als bij het Marrakesh Immigratiepact probeert de coalitie het onderwerp uit het zicht van de bevolking te houden. Zie hier met welke trucs ze dat doen en oordeel zelf!

  https://forumvoordemocratie.nl/actueel/ze-doen-het-weer-kamer-houdt-debat-over-energieakkoord-tegen

  Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  Beste Joop, dank je wel. Zelf stuitte ik vanmorgen op deze video:

  Klimaat en energiewoordvoerders komen Thierry Baudet halen – Regeling van Werkzaamheden 13-02-2019

  Antwoord
  • andre

   hoi Bou, dat boek wat Baudet vast heeft is een foto van de kolen centrale Eemshaven. Best wel gek he!, een kolencentrale op en giga gasbubbel bouwen.

   Antwoord
 11. George

  Mr. drs. Bou. Dat U het niet begrijpt komt niet doordat het wartaal is, maar fysische inhoud. Niet Uw vakgebied, wel mijn vakgebied. Ik vindt het heel slecht om de inhoudelijke kant van de zaak te censureren. Ook dat is namelijk misleidend.

  Antwoord
 12. George

  Ben, ik had U een inhoudelijk antwoord gegeven, maar deze is door Mr.drs. Bou verwijderd. Past niet in zijn straatje of hij kan het inhoudelijk niet volgen. Ik vind dat een kwalijke zaak.

  Antwoord
  • Ben

   Ik vind dat Boudine nog heel veel geduld met je heeft gehad. Ik had je er heel wat eerder vanaf geknikkerd.

   Antwoord
  • mr.drs.Bou

   George, Ben staat hier helemaal buiten, IK modereer! Ik heb je reacties gewist wegens ergernis. Naar een professor in de psychologie die uitlegt dat het een PSY-OP is, wens je niet te luisteren, want dat is geen klimaatgeleerde. Naar anderen evenmin, want die zijn volgens jou niet geleerd genoeg.
   Het IPCC, dat zijn pas klimaatgeleerden! Nou ja! Zij belazeren de kluit, ze weigeren hun data vrij te geven, ze passen hun modellen aan, zodat hun hypothese van Global Warming door CO2 overeind blijft, ze weren iedere studie die met andere uitkomsten komt en zo voort. Klimaatgeleerden die daartegen protesteren, komen niet aan het woord.
   Het gaat dus niet over CO2, maar over politiek bedrog! En dat gaat ons miljarden kosten! 🙁

   Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Dank je wel, Ben! 🙂 Heb even een quote:

   De emissiescenario’s leveren een aanschouwelijk schatting van de toekomstige uitstoot van broeikasgassen op. Omdat alle andere klimaatfactoren zoals de instraling van de zon of van de invloed van vulkanische aerosolen niet valt te voorspellen, rekenen klimaatmodellen alleen met het effect van broeikasgassen. In tegenstelling daarmee, omvatten simulaties van ontwikkelingen in het verleden zowel de natuurlijke en antropogene broeikasgassen, als ook de stralingsintensiteit van de zon en de concentraties van vulkanische en antropogene aerosolen in de atmosfeer.

   De natuurlijk klimaatfactoren ontsnappen aan de voorspellingen, omdat er nog geen astrofysisch model bestaat dat de activiteit van de zon kan voorzien, en voorts omdat vulkaanuitbarstingen op langere termijn niet voorspelbaar zijn.

   Antwoord
 13. mr.drs.Bou

  Climate and Atmosphere Shifts Mid-Winter 2019

  Antwoord
 14. Ben

  Hi Boudine,

  Ken je deze al?: https://www.youtube.com/watch?v=oYhCQv5tNsQ&fbclid=IwAR1rN4bn7ELGRc39FZNqtegrYMcPvtr5l8KxnEiqSRloMT-zplUKsvIu74Y

  Groeten, Ben

  The Great Global Warming Swindle – Full Documentary HD duurt een uur en 13 minuten.

  The Great Global Warming Swindle caused controversy in the UK when it premiered March 8, 2007 on British Channel 4. A documentary, by British television producer Martin Durkin, which argues against the virtually unchallenged consensus that global warming is man-made. A statement from the makers of this film asserts that the scientific theory of anthropogenic global warming could very well be “the biggest scam of modern times.” According to Martin Durkin the chief cause of climate change is not human activity but changes in radiation from the sun. Some have called The Great Global Warming Swindle the definitive retort to Al Gore’s An Inconvenient Truth. Using a comprehensive range of evidence it’s claimed that warming over the past 300 years represents a natural recovery from a ‘little ice age’. According to the program humans do have an effect on climate but it’s infinitesimally small compared with the vast natural forces which are constantly pushing global temperatures this way and that. From melting glaciers and rising sea levels, The Great Global Warming Swindle debunks the myths, and exposes what may well prove to be the darkest chapter in the history of mankind. According to a group of leading scientists brought together by documentary maker Martin Durkin everything you’ve ever been told about global warming is probably untrue. Just as we’ve begun to take it for granted that climate change is a man-made phenomenon, Durkin’s documentary slays the whole premise of global warming. “Global warming has become a story of huge political significance; environmental activists using scare tactics to further their cause; scientists adding credence to secure billions of dollars in research money; politicians after headlines and a media happy to play along. No-one dares speak against it for risk of being unpopular, losing funds and jeopardizing careers.”

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Ben, natuurlijk ken ik die. Het is een GOUDEN oudje enik vind het niet erg om hem opnieuw te plaatsen.
   Ik ben al sinds de jaren ’90 bezig met het klimaat, om een hele andere reden dan die CO2 HOAX. Ik wist dan ook al vroeg van die zwendel bij het IPCC: Global Warming door CO2 leek mij geen goed idee! Daar heb ik tien jaar geleden al over geschreven. Ik had alleen niet verwacht dat het zo uit de hand zou lopen! Een Klimaatwet die voorlopig 100 miljard gaat kosten? Volgens de politiek moet dat kunnen. En toen ik zag wat men voor “windpark” had aangelegd op de Philipsdam, brak me de klomp!
   De politiek draait volledig door met die smerige windmolens!

   Antwoord
   • Ben

    Beter een keer te veel dan een keer te weinig!

    Antwoord
    • mr.drs.Bou

     Ben, zeg liever: drie maal is scheepsrecht! 🙂

 15. mr.drs.Bou

  Climategate and Scientific Inquiry – full video duurt 29 minuten, met daarna een interessante discussie, samen iets meer dan een uur.

  Let ook op de verklaring van de temperatuur op Venus, begint rond minuut 40! Ook Hertzberg zegt dat de druk van de atmosfeer hiervoor verantwoordelijk is.

  This is the complete 1-hour video of Dr. Martin Hertzberg’s lecture and Q&A at the Cafe Scientifique at the Summit meeting in Frisco, Colorado on April 27, 2010.

  Een filmpje dat in de lezing wordt genoemd:

  Unstoppable Solar Cycles: The Real Story of Greenland duurt 11 minuten.

  Antwoord
 16. mr.drs.Bou

  Geleerden die bezwaar maken tegen de CO2 = Climate Change HOAX, worden terzijde geschoven. Laten ze zich dat niet doen, dan worden ze uitgescholden voor dwaze complotters en anti-semitisten! NOU JA!

  Climate Alarmists : Conpsiracy Theorists And Anti-Semites

  Tony Heller
  Gepubliceerd op 14 feb. 2019
  In this exchange on the Australian Senate floor, an alarmist reporter attempted to link the global warming scam to Jews.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

achttien − 2 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën