Selecteer een pagina

Archieven

Wind is gratis, maar windmolens zijn big business

Het plezierige van wonen aan de kust, is dat er meestal wel wat zeewind is. Lekker fris! NoordzeeWind is een windpark dat gebruik maakt van die zeewind. Wikipedia zegt:

De plek van het park ligt 10 tot 18 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee. Het totale gebied van het park beslaat zo’n 27 km². Bij helder weer is het park goed zichtbaar vanaf de kust. Met het project is een investering van ruim € 200 miljoen gemoeid. De Nederlandse overheid ondersteunt het project op drie verschillende manieren: via de regeling Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie (MEP) en een investeringssubsidie volgens het Kooldioxide reductieplan van het ministerie van Economische Zaken. Ten slotte is de fiscale energie-investeringsaftrek- oftewel EIA-regeling van toepassing.
In 2001 heeft de overheid een tenderprocedure opgestart. Hierop hebben Shell en Nuon onder de naam NoordzeeWind gezamenlijk hun plannen ingediend. Voorjaar 2002 is NoordzeeWind geselecteerd als winnende partij en in juli van dat jaar heeft NoordzeeWind de concessie-overeenkomst met de overheid ondertekend voor de realisatie van het park. In de daarop volgende jaren is het park verder ontwikkeld. Hierbij zijn de benodigde vergunningen verworven en is gewerkt aan bodemonderzoeken en windmetingen. Eind mei 2005 hebben Shell en Nuon de definitieve contracten ondertekend om samen het offshore windpark bij Egmond aan Zee te realiseren. Op 18 april 2007 is het park in bedrijf gesteld door prins Willem-Alexander.


Shell en Nuon wilden geld verdienen aan deze windhandel en Greenpeace was het er helemaal mee eens: Greenpeace feliciteert Nuon en Shell met start windmolenpark op zee. De vissers zijn er minder blij mee: Start onderzoek naar gevolgen van windmolenparken op zee 19 juli 2018: Naar verwachting wordt 20% van de Noordzee tussen nu en 2050 ingericht met windmolens.

In 2012 was het windpark van NUON en SHELL voor de kust van Egmond 5 jaar oud. Het is nu 12 en kan nog hoogstens 10 jaar mee. Bijzonder duurzaam is dat natuurlijk niet.

Windpark op zee OWEZ van Nuon en Shell bestaat vijf jaar

Nuon
Gepubliceerd op 27 apr. 2012
Offshore windpark Egmond aan Zee, het windpark op zee van NoordzeeWind (joint venture van Nuon en Shell) bestaat vijf jaar. Dit windpark was het eerste Nederlandse windpark op de Noordzee en levert stroom voor 100.000 huishoudens.

Na een tijdje (ik meen in 2014) trok de Shell zich terug, ze wilden nog slechts olie en gas winnen. Misschien leverden die windmolens toch niet voldoende geld op: FD: ‘Windmolens zijn op grote schaal verlieslatend’, Gepubliceerd op 14-04-2016

Een duidelijke analyse uit 2011 over de geringe opbrengst van windmolens is een MUST READ voor wie wil weten wat windmolens kosten en opbrengen: Wind is gratis maar verre van goedkoop

Donderdag 29 december 2011

De opvatting dat windmolens een aantrekkelijke energiebron zijn waarmee Nederland zijn afhankelijkheid van aardolie en aardgas substantieel kan terugschroeven, is één van de kostbare mythes van deze tijd. De wens van de overheid om over acht jaar 20 procent van ons energieverbruik uit zogenaamde duurzame energie te halen en daarbij vooral op windmolenparken in te zetten is ‘wishfull thinking’. De redactie van Fibronot.nl stelt met nadruk dat dit artikel geen poging is om windenergie onderuit te halen. Dat doen de molens op termijn zelf al. Het artikel laat alleen zien welke aspecten windmolenexploitanten en overheden u niet vertellen bij het tot stand komen van een windmolenpark.

Er zit maar weinig energie in wind en het is duur om die er uit te halen. De technologie is bovendien vrijwel uitontwikkeld – alleen met hoger en goedkoper bouwen valt nog winst te behalen. Belangrijkste bezwaar: het waait vaak niet (op het land ongeveer vier maanden per jaar niet) en dan moet de elektriciteit uit andere bronnen komen. Dat schiet dus niet op.

Om de windmolens rendabel te maken, verschaft de staat de exploitanten subsidie. Deze wordt betaald door de kleine consument! Men noemt dat geen subsidie, maar duurzaamheidstoeslag. Ook hoeft het bedrijf dat de windmolens beheert, de stroom niet thuis bij u af te leveren. Dat wordt gedaan door een aparte firma die in handen is van de overheid. Die aansluitkosten worden betaald door de consument, ik denk onder de titel: netbeheer. Op die manier lijkt de stroom goedkoper! Maar de energierekening wordt steeds ingewikkelder, want zolang niemand het snapt, wordt er ook niemand boos.

Op 22 maart 2016 kopte de Volkskrant: Na tien jaar investeert Shell plots weer in windenergie

Oliebedrijf zou in nieuwe windparken op Noordzee stappen

Olie- en gasbedrijf Shell lijkt opnieuw te willen investeren in grootschalige windparken. Het bedrijf, dat al tien jaar geen belangrijke investeringen in zonne- en windenergie meer heeft gedaan, is vrijwel zeker een van de biedende partijen voor de te bouwen nieuwe windparken Borssele 1 en 2 op de Noordzee, bij de Zeeuwse kust.

Vorig jaar was er ook enige ophef omdat Nuon een windpark zou bouwen “zonder subsidie”: Nuon krijgt vergunning voor windpark zonder subsidie Het windpark op de Noordzee levert straks voldoende duurzame stroom voor één miljoen huishoudens

Geen van beide beweringen zijn waar. De “duurzame stroom voor 1 miljoen huishoudens” komt neer op stroom die wordt toegevoegd aan het net waarop 1 miljoen huishoudens zijn aangesloten. Maar als het niet hard genoeg waait, komt de stroom op dat net gewoon weer uit ouderwetse kolencentrales, gascentrales of kerncentrales. Men moet dan “bijstoken” en dat kost extra energie! Ook blijkt het nieuwe windpark van NUON niet zonder subsidie te kunnen:

Windmolenparken op zee kunnen toch niet zonder subsidie. De aansluitkosten dalen wel aanzienlijk

Windenergiewinning op zee kan niet zonder subsidie, en is tot nu toe nooit subsidievrij geweest. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer.
Gerard Reijn 27 september 2018

Machiel Mulder, hoogleraar energiemarkten in Groningen, wijst erop dat er (behalve de vraag wat subsidie is en wat niet) wel degelijk een belangrijk verschil bestaat: de Opslag Duurzame Energie wordt betaald door kleinverbruikers, maar nauwelijks door bedrijven. ‘En dat kan financieel best oplopen, want de aansluitkosten van windparken op zee zijn aanzienlijk hoger dan die van centrales op land’, zegt hoogleraar Mulder.

Misschien is dit een oplossing? Het lijkt in elk geval een stuk goedkoper… Maar hoe duurzaam is een vlieger?

The Future of Wind Power? – Kite Power Systems

Op Fibronot staan nog meer kritische artikelen over windmolens, waarvan deze wel erg verrassend was:

De invloed van windmolens op ons klimaat

Vrijdag 29 oktober 2011

Grootschalig gebruik van windenergie kan het klimaat danig in de war schoppen. De interactie tussen de hogere en lagere luchtlagen, als gevolg van het draaien van de wieken, zorgt ervoor dat een deel van de door windmolens gebruikte windenergie opnieuw wordt aangevuld vanuit de hogere luchtlagen. Deze interactie heeft een ingrijpende ontregeling van het klimaat tot gevolg.

Maar dat niet alleen.

Ook de windsnelheid achter de windparken zal verminderen als gevolg van het onttrekken van energie aan de wind door windmolens.
Met name in landen die aan zee liggen, Nederland, België en Denemarken, kan daardoor de neerslaghoeveelheid toenemen. De toenemende neerslag in Nederland wordt nu toegeschreven aan de klimaatsveranderingen en opwarming van de aarde, maar is dat wel zo? De invloed van windmolenparken voor de kust wordt namelijk schromelijk onderschat.

Wetenschappelijk onderzoek

Om direct de tegenstanders van bovengenoemde gevolgen van windmolens de wind uit de zeilen te nemen, volgen hier enkele links naar wetenschappelijk onderzoek over de temperatuurstijging die veroorzaakt wordt door grootschalige windparken.

Voor de liefhebbers volgt er een rij van links naar andere artikelen. Voor de echte Don Quichotes telt het artikel drie delen: deel 2 en deel 3. Voor een goed overzicht is er deze link. Ik geef alleen nog dit citaat:

Veroorzaken windparken Global Warming?

Het korte antwoord hierop zou luiden: Naar alle waarschijnlijkheid wel.

We gaan echter wat uitgebreider in op het artikel in Nature Climate Change, waarin een wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd dat laat zien dat grote windparken een enorm opwarmend effect hebben op de landtemperatuur rondom, in- en achter die windparken.

De zes auteurs van het artikel in Nature Climate Change hebben gegevens van satellieten gebruikt om naar een deel van Texas te kijken waar zich ‘s werelds grootste windparken bevinden. De meetgegevens betreffen de periode van 2003 t/m 2010 en waren er op gericht te kijken hoe het klimaat in deze streek zich in deze periode ontwikkelde.
De wetenschappers ontdekten een temperatuurstijging van bijna 1 graad Celsius per tien jaar, om precies te zijn 0.72 graad Celsius. Omgezet naar de meer algemene trend van presenteren zou dit een temperatuuurstijging van 7.2 graad Celsius per 100 jaar betekenen.
Nu moeten we niet direct geloven dat over 100 jaar de temperatuur met deze waarde is gestegen, maar als inderdaad het aantal windmolens gebouwd gaat worden dat men nog van plan is te doen, dan kan niet worden uitgesloten dat deze temperatuurstijging zich inderdaad gaat voor doen.

Windmolens ‘vangen” of “stelen” de wind en daarmee verandert het klimaat! De Global Warming HOAX door CO2 zou hebben geleid tot een temperatuurstijging van 0,8 graad in de vorige eeuw, maar windmolens doen daar kennelijk slechts 10 jaar over. Uiteraard zijn de klimaateffecten “plaatselijk”, al zijn ze soms voelbaar op 1000 km afstand. Een ander artikel: De dodelijke keerzijde van windenergie, gaat over Neodymium en de dodelijk giftige winning van dat zeldzame aardmetaal in China.

Over het algemeen zijn windmolens veilig. Behalve veel ongemak voor de omgeving van een windmolenpark op land zijn er bij calamiteiten met windmolens nog geen burgerslachtoffers gevallen. Hoe anders is dat bij de fabricage van één van de belangrijkste onderdelen van de generator, de neodymium magneten die in China worden gemaakt. In de stad Baotou in Noord China aan de grens met Mongolië, voltrekt zich een humanitaire ramp van ongekende omvang. Met dank aan de windmolens die in Nederland, Engeland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Schotland het groene plaatje moeten inkleuren.

De vorige BOUblog ging over die stiekeme dodelijke vuiligheid in China, om ons te voorzien van “schone” windenergie. Inmiddels valt er kennelijk weer meer te verdienen aan windhandel, want de Shell doet sinds 2016 weer mee met deze “groene” opwekking van elektriciteit.

Shell gaat voor windenergie – Z TODAY

RTL Z
Gepubliceerd op 25 apr. 2016
We kennen Shell als dat grote oliebedrijf dat graag risico’s neemt in Alaska. En van een lekkende oliepijp ligt daar ook niemand wakker. Maar toch gaat er een nieuwe wind waaien bij Shell. Want ze gaan volop inzetten op windmolens.

Als u nog niet draaierig bent van al die windmolens, luister en kijk dan nog even naar wat die zwaaipalen kosten en wie dat betaalt:

Wat levert dat op, zo’n windmolen? – Z TODAY

RTL Z
Gepubliceerd op 9 dec. 2015

Het lijkt ideaal: zet een windmolen in je tuin en laat het geld maar binnenlopen. Zou het echt zo gemakkelijk gaan? Carien ten Have zocht het voor je uit.

5 miljard schade door windmolens

NOS
Gepubliceerd op 5 okt. 2014

De bouw van grote windmolenparken op zee levert nu nog nauwelijks milieuwinst op. Dat blijkt uit een studie naar windenergie op zee, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Door Europese afspraken blijft de uitstoot door vuile energiecentrales gelijk, ondanks die extra windmolens. Het gevolg is dat wind op zee de maatschappij nu meer kost dan oplevert, als je de gevolgen voor het milieu en de gezondheid meerekent. Het rapport gaat uit van een schadebedrag van ruim 5 miljard euro. Dichter bij de kust bouwen, zoals het kabinet wil, beperkt de schade tot 4,8 miljard.

Windenergie is alles behalve duurzaam, milieuvriendelijk, schoon en goedkoop. Windenergie is in China extreem vervuilend en in Nederland en verre omstreken heel erg duur. De energieconsumenten betalen verplicht de toeslagen, die door het Rijk worden omgezet in subsidies waardoor de NUON & SHELL winst kunnen maken. Over de economische kosten gaat tot slot dit duidelijke rapport van de Groene Rekenkamer:

Windenergie in Nederland
Kosten en Baten
Inclusief een berekening van de plannen voor een Nationaal Energieakkoord
Geschreven door ir. Jeroen R. F. Hetzler
Gecontroleerd door Prof. dr. Richard S. J. Tol
Een uitgave van de Groene Rekenkamer
Juni 2013

Het effect van windenergie op de Nederlandse terugdringing van CO2 –emissie is marginaal tot onmeetbaar. Dit is mede het gevolg van de lager dan verwachte prestaties van windturbines en hun tegenvallende economische levensduur.
Door de Nederlandse windambities moet de belastingbetaler jaar na jaar tot tenminste 2031 tientallen euro’s per maand meer aan koopkracht inleveren. In 2020 is een gemiddeld huishouden € 63 per maand aan energiebelasting kwijt. Door de netbeheerder doorberekende extra kosten komen hier nog bij. Hier bovenop komt mogelijk, vanwege het concept Nationaal Energieakkoord, nog eens € 9,- per maand, mits het akkoord in de huidige vorm daadwerkelijk van kracht wordt. De schatting is dat in 2020 de gemiddelde energiebelasting hierdoor uitkomt op ongeveer € 90 per maand per huishouden.

Windmolens zijn niet duurzaam, maar DUUR !!!

Liever Russisch gas in Nederland dan de Hollandse windmolen waanzin!

Just About Finished! Nord Stream 2 Pipeline Will Stave Off Energy Starvation in Europe

6 Reacties

 1. Jos

  Alle subsidies zijn geld wat gestolen wordt bij de kleine man, Jan met de pet en dus betaald deze dubbel.
  Dat geldt voor windmolens, dat geldt voor bio brandstof etc.
  Als er geen wind waait staan windmolens stil, doen niets. Als er geen zon schijnt, geven zonnepanelen geen elektriciteit.
  Wij worden goed voor de gek gehouden en klaarblijkelijk voldoet ziwar iedereen hier aan. Wij zijn compleet gek geworden.
  Devolutie voert thans de boventoon, ipv evolutie, zoals het zou moeten zijn.
  In de ontwikkeling van de mensheid.
  Groen betekent dat de mens zich schikt naar de wetten van moeder natuur?.En daar dus dan ook naar handelt, naar eer en geweten.
  Groen, duurzaamheid enzo is het nieuwe fascisme, men dient belasting te betalen voor C02 geneuzel en footprints, en betaald gedwongen om de poppenspelers nog rijker te maken en zichzelf armer….
  De grootste invetseerder in al die windmolens is IKEA, ja.
  En die beuren al die subsidies om ONS land er mee vol te zetten.
  En nog steeds stijgen de energie rekeningen, is dat niet raar?
  Want ons werd beloofd dat deze minder zouden worden.
  Ik schreef al, dat we allemaal gek zijn geworden.
  En dat is precies wat dit allemaal mogelijk maakt.
  Geloven doe je in de kerk, weten doe je zelf, aan eenieder de keuze….
  In the meanwhile, stay human,

  Jos.

  Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Gelukkig begint het een beetje door te dringen dat CO2 niet gevaarlijk is…

  De klimaatcatastrofe is een geloofsartikel, geen wetenschap

  Civis Mundi Digitaal #76
  door Hans Postma

  Persoonlijk vind ik het al geruststellend te kunnen beredeneren dat de natuurkrachten, en niet de mensheid, verantwoordelijk zijn voor veranderde klimaatverschijnselen, omdat dat de set van te nemen beleidsmaatregelen reduceert tot de adaptieve (zoals dijkverzwaringen gedurende de komende eeuwen). Preventieve (zoals CO2 reductie) zijn dan weggegooid geld, en zelfs ecologisch contraproductief, omdat CO2 niemand ziek maakt, en gratis mest is voor bomen en planten.

  Antwoord
 3. only you

  Kort samengevat, de burger wordt weer de rekening gepresenteerd?

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Daar komt het wel op neer, only you. Al die windmolens zijn weggegooid geld, ze leveren niet constant voldoende stroom op. Maar de windmolenindustrie is intussen BIG BUSINESS. Daarom is mijn elektriciteitsrekening per 2019 verhoogd met 19%. FOEI !!!

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

elf + tien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën