Selecteer een pagina

Archieven

De smerige vervuiling door “schone” windmolens

Maandagmorgen ben ik vroeg opgestaan, om te gaan kijken naar de Super Bloedmaan! Op weg naar een donkere plek aan de Grevelingen begon de schaduw van de aarde al een hap uit de maan te nemen, maar veel opvallender waren de fel rode knipperlichten langs de horizon. Dat zijn windmolens! Bovenop elke windmolen brandt een fel rood licht, dat knippert als er een molenwiek voorbij komt. De maan stond in Kreeft en Orion was al onder, maar de maansverduistering was werkelijk prachtig! Jupiter staat nu redelijk ver van de zon, in de Weegschaal. De Grote Beer stond zo hoog, dat ik er nekkramp van kreeg, en Kassiopeia stond als een grote W boven de noordelijke horizon. De Melkweg waarin dit sterrenbeeld staat, was helaas onzichtbaar door de lichtvervuiling, een rosse gloed afkomstig van de Maasvlakte. Dat is al vele jaren zo, maar nu is er ook nog die kermis van windmolens. Wij zijn daar niet blij mee! 🙁

De windmolen invasie

Soms gaat er wel eens iets mis, dan draait zo’n windmolen dol en raakt oververhit. Een brandende windmolen ziet er zo uit:

Windmolen in brand in Isselburg (D) nabij grens Dinxperlo

Men doet nu alsof die windmolens schoon zijn, als ze maar op zee staan. Daar zou het ook vaker waaien, dus dat levert meer energie op. Om ons een “groene” indruk te geven, noemt men het een windmolenPARK, maar dat park is ongeschikt voor een wandeling. Ook zeilers zijn er niet blij mee, want in de luwte van zo’n kudde windmolens valt de wind weg. Het Gemini windmolenpark ten noorden van Ameland en Schiermonnikoog is een goed voorbeeld:

Het park bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte met 75 turbines is gesitueerd ten noorden van Ameland. Het tweede gedeelte met ook 75 turbines ligt 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. De 150 windturbines zijn van het type Siemens SWT4.0-130, elk met een vermogen van 4 megawatt (MW).[1] Het totaal opgeteld vermogen aan duurzame energie is 600 MW.

Het windmolenpark werd ontwikkeld door een consortium onder leiding van Northland Power. Van Oord is hoofdaannemer. Aanvankelijk werd verwacht dat het park in het vierde kwartaal van 2015 klaar zou zijn, maar de start van de bouw was echter vertraagd.

De kosten werden eerst geraamd op 2,5 miljard euro. De Europese Investeringsbank besloot een lening te geven voor dit project. Het ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie voor duurzame energie (SDE) van 4,5 miljard euro toegezegd voor de exploitatie van het windpark in de eerste vijftien jaar. Deze regeling is bedoeld om de relatief dure stroom die op deze manier verkregen wordt, te laten concurreren met stroom uit energiecentrales op land.

Het windmolenpark zal voldoende produceren om 785.000 huishoudens of 1,5 miljoen mensen van elektriciteit te voorzien. De verwachte jaarlijkse reductie in de uitstoot van CO2 is 1.250.000 ton. In de periode van 15 jaar waarover subsidie wordt verleend, ontvangt Gemini per ton CO2 waarvan de uitstoot wordt vermeden, een overheidsbijdrage van 240 euro. Dit is fors hoger dan de 30 euro per ton CO2 die werd genoemd bij de introductie van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Bij deze prijs was er een voldoende financiële prikkel om de uitstoot van CO2 te verminderen of te investeren in koolstofarme technologieën. Het doel van de Europese Unie is een emissiereductie van 80 % te bereiken in 2050 ten opzichte van de uitstoot in 1990.

Het Zeeuwse nutsbedrijf DELTA sloot begin 2014 een contract om gedurende 10 jaar elektriciteit af te nemen van Gemini. Met dit contract wordt DELTA de grootste afnemer van elektriciteit geproduceerd door windparken op zee. Over de prijs die DELTA gaat betalen zijn geen mededelingen gedaan.

Gemini: one of the world's largest offshore wind projects from Van Oord on Vimeo.

Voor de productie van stroom uit windmolens zijn sterke magneten nodig. Deze worden gemaakt van zeldzame aardmetalen, waarbij voor windmolens voornamelijk neodymium wordt gebruikt. De meeste zeldzame aardmetalen staan in de derde nevenreeks van het periodiek systeem, het zijn zware metalen en ze zijn giftig! Wikipedia zegt:

De Volksrepubliek China is veruit de grootste producent van zeldzame aardmetalen. Het land geeft echter verder weinig informatie.

Buiten China was de Mountain Pass-mijn, gelegen op circa 90 kilometer ten zuidwesten van Las Vegas in de Verenigde Staten, een van de belangrijkste producenten van zeldzame aardmetalen. In 2011 werd de productie hier herstart. Volgens Molycorp, de eigenaar van de mijnlicentie, zijn de bewezen reserves circa 40 miljoen kilogram, gemiddeld gehalte 9,38% in het aanwezige erts en de waarschijnlijke reserves bijna 1000 miljoen kilogram.

De prijs van zeldzame aardmetalen is aan sterke schommelingen onderhevig, zo laat Wikipedia zien. Dit is o.a. het gevolg van de politiek van China, die de zeer sterk vervuilende productie (en dus de export) wilde beperken.

De Mountain Pass-mijn, op de grens van Californië en Nevada was na de jaren 50 de grootste producent van aardmetalen. In 1990 had de mijn een aandeel van 40% in de totale wereldproductie. In 1998 werd de mijn deels gesloten vanwege milieuproblemen en de hoge kosten en in 2002 bijna volledig. De prijsstijging van aardmetalen nadien heeft geleid tot een hervatting van de activiteiten. Op 13 december 2010 kreeg het bedrijf Molycorp, de eigenaar van de mijn, alle noodzakelijke vergunningen om met de bouw van faciliteiten voor de winning van zeldzame aardmetalen te starten. Na een investering van ruim een half miljard dollar zullen de faciliteiten eind 2012 klaar zijn. De productiecapaciteit zal stijgen naar 19.000 ton per jaar in vergelijking tot circa 3000 ton in 2009. Molycorp vroeg in 2015 uitstel van betaling aan. Na een financiële herstructurering ging het bedrijf in 2016 deels verder onder een nieuwe naam, de mijn is stilgelegd maar wordt onderhouden en kan later weer in productie komen.

Als we gaan kijken hoe onze “schone” windmolens worden geproduceerd, dan is dat wel even schrikken. De winning van de zeldzame aardmetalen gaat in en rond de stad Baotou in China, gepaard met een gigantische milieuramp! Lees daarover dit artikel van 10 pagina’s:

Windenergie in Nederland
De dodelijke keerzijde van windenergie
Een uitgave van de Groene Rekenkamer November 2013

De bouw van de in het energieakkoord genoemde duizenden windmolens kost aan honderden Chinese arbeiders het leven en maakt duizenden mensen ernstig ziek.

Baotou toxic lake

Baotou toxic lake footage

De toeristenindustrie geeft voor Baotou dan ook een negatief reisadvies: Baotou is the world’s biggest supplier of rare earth minerals and it’s hell on Earth

LYING hidden in a little-known corner of China is a town that will horrify you, yet it’s responsible for many of the luxuries we take for granted today.

Architecten en ingenieurs gaan er wel naar toe, vooral om te kijken hoe het niet moet. De BBC berichtte in 2015:

Hidden in an unknown corner of Inner Mongolia is a toxic, nightmarish lake created by our thirst for smartphones, consumer gadgets and green tech, discovers Tim Maughan.

From where I’m standing, the city-sized Baogang Steel and Rare Earth complex dominates the horizon, its endless cooling towers and chimneys reaching up into grey, washed-out sky. Between it and me, stretching into the distance, lies an artificial lake filled with a black, barely-liquid, toxic sludge.

Dozens of pipes line the shore, churning out a torrent of thick, black, chemical waste from the refineries that surround the lake. The smell of sulphur and the roar of the pipes invades my senses. It feels like hell on Earth.

Welcome to Baotou, the largest industrial city in Inner Mongolia. I’m here with a group of architects and designers called the Unknown Fields Division, and this is the final stop on a three-week-long journey up the global supply chain, tracing back the route consumer goods take from China to our shops and homes, via container ships and factories.

In de volgende documentaire ziet u niets van deze problemen. Het gaat over een windpark in het noordwesten van Australië. Men is er vreselijk trots op en ook de kinderen vinden het prachtig. Maar let eens op hoeveel energie het kost om zo’n windmolen te bouwen. Er komen gigantische buizen en zware hijs- en graafmachines aan te pas, af en toe ook wat ontploffingen en andere vormen van geweld tegen de natuur. Maar de wind is immers gratis… Let ook op de vrolijke muziek! Het is echt een feel good movie.

Musselroe Wind Farm ~ The Full Story duurt 21 minuten.

Energie van windmolens zou zowel schoon als duurzaam zijn, maar de vuiligheid blijft achter in China! “Duurzaam” is ook zo’n modewoord, want na hoogstens 22 jaar doen die “duurzame” windmolens het niet meer. Dan worden ze in snel tempo afgebroken. NUON laat dat zien in een reclamefilmpje: slechts 3 dagen voor 4 windmolens! Ze verdwijnen met behulp van hijskranen op zee, op gigantische pontonschepen die beslist niet varen op windenergie, maar op diesel. Niemand zegt waar ze naar toe gaan en wat er dan verder mee gebeurt. Zouden ze worden omgesmolten en hoeveel energie kost dat dan? Of is er soms ergens een kerkhof voor de aan “ouderdom” overleden windmolens?

Nuon – Afbraak windpark Lely na 22 jaar trouwe dienst

De mythe van schone windenergie leidt in China tot dodelijke vervuiling en in Nederland tot een kudde van onrendabele zwaaipalen waarvoor de burger middels de energiebelasting het verlies betaalt. De mythe van duurzaamheid leidt tot het feit dat die kudde weliswaar niet ouder wordt dan 22 jaar, maar dat niemand hardop durft te vragen hoeveel energie het kost om deze versleten zwaaipalen op een milieuvriendelijke manier op te ruimen.
Daarom: Liever schoon Russisch aardgas, dan die smerige windmolens.

4 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  Meten met twee klimaten

  De Provincie Zeeland heeft in het kader van Landschapsbescherming in 2018 een Omgevingsverordening aangenomen, die een ‘verbod kent op borden, vlaggen, informatiezuilen, spandoeken en andere (reclame)uitingen om het Zeeuwse landschap te beschermen’. Dat lijkt heel duidelijk, maar midden in de Wetlands van het Volkerak en de Oosterschelde kwamen in no-time landschapsontwrichtende reuzeturbines te staan. Zoiets hypocriets kan alleen in naam van het klimaat.

  Het is echt heel lelijk! De Oosterschelde is een “beschermd natuurgebied”, ik mag er zelfs geen mosselen meer plukken. Maar die smerige windmolens zijn er snel en zonder enig protest gekomen. En ons waterhoofd Willem Alexander geeft er dan een koninklijk tintje aan. FOEI!

  Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Windmolen lekt extreem schadelijk gas

  AMSTERDAM – Windmolens en schakelstations bevatten een extreem zwaar en schadelijk broeikasgas als isolatiemateriaal. Jaarlijks lekken alleen al in ons land honderden kilo’s van dit zwavelhexafluoride de atmosfeer in.

  Zwavelhexafluoride, kortweg SF6, wordt al sinds de jaren zestig gebruikt om schakelstations in het elektriciteitsnetwerk te isoleren, zoals het trafohuisje om de hoek, maar vooral bij midden- en hoogspanningsstations. Ook in het binnenste van windmolens wordt het gas vaak gebruikt. Het gebruik van SF6 verkleint namelijk het risico op kortsluiting.

  Jaarlijks lekken echter alleen al in ons land honderden kilo’s de atmosfeer in. Een SF6-molecuul is heeft 23.000 maal zo’n groot broeikaseffect als een CO2-molecuul en blijft duizenden jaren actief. De Britse omroep BBC betitelde SF6 in september dan ook als het ’dirty little secret’ van duurzame energie, nadat twee Britse universiteiten alarmerende publicaties hadden geschreven over een stijging van het gebruik en de lekkage van SF6 wereldwijd.

  Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Kijk eens naar die ‘oh-zo duurzame windmolens’…??

  We moesten ons een paar keer achter de oren krabben.. Giftig broeikasgas uit windmolens..? Een broeikasgif dat WEL op de verboden middelen-lijst van de EU staat, maar NIET in het klimaatakkoord is opgenomen. Mijn hemel, wat is er met dit kabinet Rutte aan de hand zeg..? Het blijkt dat niet alleen vogels en vissen door de draaiende sluipmoordenaars van het duurzaamheidsoffensief in aantallen uitgedund. Ook de mens blijkt langzaam te worden vergiftigd door windmolens. Wat is dit nu voor een verhaal..?

  Het blijkt dat in het binnenwerk van windmolens, waaraan klimaatfanatici zich figuurlijk stevig vastgeketend hebben, het broeikasgas zwavelhexafluoride (SF6) wordt gebruikt. Dit om het risico op kortsluiting in het raderwerk en elektriciteitsbedrading te verkleinen. Maar dit materiaal zit ook in trafohuisjes en in midden- en hoogspanningsstations. Per jaar lekt er in ons land enkele honderden kilo’s de atmosfeer in. Een SF6-molecuul heeft een 23.000 keer hoger broeikaspotentieel dan CO2 en blijft duizenden jaren actief.

  Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  20 minuten met … Rypke Zeilmaker schandpaalt ‘corrupte ambtenaren’. duurt 35 minuten, mede vanwege de reclame voor boeken etc.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

2 × 1 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën