Selecteer een pagina

Archieven

De klimaatwet en de politiek van CO2: volksverlakkerij

Het klimaat is tegenwoordig politiek, zoals blijkt uit het voorstel om te komen tot een Klimaatwet. De regering van Nederland denkt het klimaat te kunnen bepalen, een macht waar zelfs Lodewijk XIV niet van droomde! Het klimaat wordt ons immers geschonken door Hemel en Aarde, door Jhwh, God of Allah, maar niet door CO2. Global Warming door CO2 is politiek bedrog, openlijk gepleegd door Al Gore, Obama en het IPCC. Wetenschappers die protesteerden, werden op een zijspoor gezet, ze kregen geen geld meer voor onderzoek, of nog erger! Deze politiek lijkt afkomstig uit de VS, maar het IPCC is een instrument van de Verenigde Naties. De vraag is dan, wat zij beogen met een dergelijk politiek bedrog. Misschien Agenda 21? Inmiddels heet dit Agenda 30 en Agenda 50 zal wel volgen. In 2030, zo zegt de Klimaatwet, zal men in Nederland nog maar de helft en in 2050 vrijwel geen CO2 meer uitstoten. Dit alles om de wereld te redden van het broeikaseffect!

De atmosfeer is geen broeikas en CO2 is daarom geen broeikasgas. CO2 heeft geen enkele invloed op de temperatuur op aarde. Deze temperatuur wordt bepaald door de hoeveelheid zonnestraling en door de druk van de atmosfeer. De hoeveelheid zonnestraling wisselt en de geleerden die dat fenomeen bestuderen, verwachten een Global Cooling omdat de activiteit van de zon een minimum nadert. Ook de opwarming sinds 1800 werdn veroorzaakt door de zon, die toen feller ging schijnen. Met CO2 heeft dat niets te maken! Om de klimaatsveranderingen tegen te houden, kan men daarom net zo goed een lam offeren, of een mannelijk kind zonder enig gebrek. Ook het verbranden van heksen tijdens de Kleine IJstijd hield de omstanders misschien wel even warm, maar daarmee veranderde het klimaat niet. CO2 heeft geen enkele invloed op het klimaat, het is geen broeikasgas, maar een groeikasgas. Dat is bewezen, maar de Global Warming HOAX gaat gewoon door, vrijwel iedereen gelooft er nog in en de politiek draaft lekker door.

The Imaginary Global Warming Consensus duurt 15 minuten.

De Klimaatwet is op 22 december aangenomen in de Tweede Kamer, vlak voor Kerstmis. De enige die met juiste tegenargumenten kwam, Thierry Baudet, werd door andere Kamerleden afgepoeierd en -gezeken. Overigens was er een algemene consensus: CO2 is gevaarlijk en daar moeten wij wat aan doen! Ook de SP is voor duurzaam en gelooft eveneens in de CO2 hoax, maar deze partij strijdt voor een rechtvaardig klimaatbeleid. Zij vindt dat de lasten (MILJARDEN!) eerlijk moeten worden verdeeld tussen de ezels en de kamelen, oftewel de consumenten en de grote bedrijven. Nu al betalen de ezels ongeveer 10 cent per kWh, terwijl de bedrijven daarvoor slechts 0,057 cent betalen. Dat is inderdaad schandalig, maar dat zal alleen maar erger worden met die Klimaatwet. Wilders was bang dat de kleine middenstand de pineut zou worden. Maar allen zijn het eens, zeker nu het Hof Den Haag heeft bepaald dat de regering een zorgplicht heeft: Staat moet meer doen tegen CO2-uitstoot. Uiteraard zal de staat tegen deze waanzin in cassatie gaan, maar het vonnis blijkt uitvoerbaar bij voorraad!

Dit Urgenda arrest vloeit voort uit ultieme klimaatgekte! Bedenk daarbij dat ook de heksen eerst werden berecht en veroordeeld, voor ze werden verbrand.

“De staat handelt onrechtmatig en in strijd met de zorgplicht.” De uitstoot van broeikasgassen moet eind 2020 met tenminste 25 procent verminderd worden ten opzichte van 1990. “Gelet op de grote gevaren die dreigen te ontstaan, moeten al op korte termijn verdergaande maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikassen terug te dringen.”

Wie of wat wat is Urgenda?

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Rond de Global Warming hoax is een hele industrie ontstaan. Urgenda is een lobbyclub die betaald wordt om de CO2 hoax om te zetten in “duurzame” projecten en producten zoals windmolens en zonnepanelen. Die windmolens gaan hoogstens 20 jaar mee, dus wat heet duurzaam? Ook die zonnepanelen zouden naar men zegt na 10 jaar steeds minder stroom leveren, dus tel uit je winst. Dakpannen zijn goedkoper (en mooier!). Maar Urgenda weet het zeker:

WAAROM WETEN WE ZEKER DAT DE MENS KLIMAATVERANDERING VEROORZAAKT?

97% van de wetenschappers is het erover eens dat de huidige klimaatverandering door de mens veroorzaakt wordt. Waarom?

* Broeikasgassen houden warmte in de atmosfeer vast.
* De mens heeft de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer in korte tijd spectaculair verhoogd door het verbranden van fossiele brandstoffen en kappen van oerwouden.
* Voorspelde effecten die horen bij een opwarming als gevolg van broeikasgassen worden daadwerkelijk waargenomen.
* Alle beschikbare alternatieve verklaringen voor een zo snel veranderend klimaat zijn ontkracht.

Dat zijn de IPCC-leugens die worden herhaald door een lobbyclub en bevestigd door de rechter! Het Hof den Haag was het er mee eens en nu zitten we met die Klimaatwet. Deze wet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. In maart zijn er verkiezingen voor deze Kamer. Thierry Baudet verwacht voor zijn partij een grote winst, met verlies voor de VVD. Zelf hoop ik dat de politici tot bezinning komen voor deze wet wordt aangenomen, want in 2017 is BEWEZEN dat CO2 geen broeikasgas is.

Baudet: “Alleen de Eerste Kamer kan nu de Klimaatwet nog stoppen!”

Dank zij de Klimaatwet zullen er miljarden verdwijnen in de bodemloze put van windmolen exploitanten! Wat moeten we nu met deze miljarden kostende volksverlakkerij? De meeste mensen hebben nog niet in de gaten dat ze worden belazerd met “duurzame” windmolens die hoogstens 20 jaar meegaan. Die windmolens zijn niet duurzaam, maar DUUR!!! Helaas doen de media mee in dit spel van halve waarheden en hele leugens, in plaats van ons te informeren over de stand van de wetenschap. Het NRC wordt gelezen door een VVD-publiek, de Volkskrant door een PvdA-publiek, op dit moment voornamelijk ambtenaren. De eerste voorzichtige tegengeluiden worden dan ook geuit in de Telegraaf en het AD. Voor het overige moeten we het hebben van de alternatieve media, zoals Café Weltschmerz:

Media Nepnieuws en CO2 Volksverlakkerij; Kees van der Pijl en Karel van Wolferen duurt 44 minuten.

17 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  Bekentenissen van een weerman: bij de NOS overdrijven we graag. Zelfs tijdens het weerbericht word je bedot

  NOS-weerman Gerrit Hiemstra overdrijft met zijn weersverwachtingen, zo heeft hij toegegeven in gesprek met de VARAgids. Geregeld dikt hij de voorspellingen aan. Als er 0 graden wordt voorspeld, maakt hij er bijvoorbeeld -1 van. “Ik kijk naar de data die er zijn: als de trend is dat het wat kouder wordt, dan doe ik er een graadje af,” klinkt het.

  Hiemstra botste op Twitter met politicus Thierry Baudet, nadat hij had getwitterd dat er geen toename is van extreme weersomstandigheden en het klimaat minder opwarmt dan was voorspeld. Op het laatst pleitte Baudet voor het ontslag van de weerman. “Als ik iets lees waar geen hout van klopt, reageer ik. Dat is het. Er klopt geen hout van!” brieste Hiemstra.
  Op het laatst pleitte Baudet voor het ontslag van de weerman.

  “Wat die Baudet uitspookt moet hij weten, maar als hij onzin beweert over klimaatverandering, letterlijk onzin, dan zeg ik dat het onzin is. Maakt me niet uit wie het is.” Baudet nodigde Hiemstra uit voor een inhoudelijk debat, maar daar ging de NOS-weerman niet op in.

  Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Op Climategate staat rechtsboven een petitie of Klimaat-manifest.
  Klimaatalarm bevat ongeveer dezelfde tekst en is ondertekend door een lange lijst van Nederlandse wetenschappers. Teken ook!!!

  Een helder artikel op Climategate over de klimaatgekte en de politiek, een interview van Jan van Friesland met Kees le Pair, auteur van het klimaat- manifest, waarin de klimaatgekte wordt opgesomd:

  ‘Rutte: keer om voor de schade ons allen boven het hoofd groeit.’

  Houtsnippers verstoken in een elektriciteitscentrale brengt meer CO2 in de lucht dan steenkool. Maar niet voor ex-minister Kamp. Hij twijfelde niet. Die CO2 moleculen telden niet. ‘Dat had Brussel zelf vastgesteld.’ Ik heb daar erg om moeten lachen. Maar ja, hij bepaalde het beleid, niet ik. Er waren ook anderen, minder dom, die zeiden dat ik hen eigenlijk wel overtuigd had. Maar ze bleven de klimaatmaatregelen steunen omdat ze anders morgen op straat zouden staan. Zulke lui zou je het landsbestuur niet moeten toevertrouwen. Maar ik kan ze de kost niet geven, die zo hun kiezersmandaat invullen. Politiek is soms tamelijk smerig.’

  Verzet komt te langzaam op gang. Men neemt op dit moment onherstelbare maatregelen. Beloften en contracten, die subsidieontvangers en fabrikanten later kunnen afdwingen. Burgers bedreigd met gasafsluiting zijn gedwongen op andere manieren hun huizen te verwarmen en anders te koken. Wie daar al stappen toe neemt, gaat niet pleiten voor gas. Want dan moet hij morgen de nieuwe rommel weer de deur uit doen en weer een nieuwe installatie kopen. Kortom er komt een beweging op gang die pas stopt als de bijl valt.

  Bij energie denken veel mensen aan een lampje ‘s avonds en de kachel als het koud is. Of ze denken aan elektriciteit. Dat is net zoiets als met een vergrootglas naar een sneeuwvlok staren terwijl een lawine naar beneden stort. Energie is alles! Het is ons brood, onze huizen, de wegen, de tomaten, het transport van fiets tot containerschip, de kleding, de industrie, de landbouw, kortom kijk om u heen. Niets van wat nodig is zonder energie. Zonder fossiele, koolstofhoudende grondstof kunnen we niet meer dan 400 miljoen mensen op de wereld in leven houden. Het zijn er meer dan zeven miljard. Over zo’n 200 jaar is het praktisch gezien op. Dan moet het anders. Tot zo lang hebben we tijd om een goed werkend alternatief te ontwikkelen en neer te zetten.

  Dat kan, maar niet met molens, zonnecellen of houtsnippers. Voor ons huidig elektriciteitsverbruik zijn vier keer zoveel molens nodig als het akkoord tot 2023 voorziet. Dan zwijg ik maar over stroom als het niet waait en overschot bij harde wind. Indien we het wegverkeer elektrificeren zijn twee keer zoveel molens nodig. En als ’s winters de warmtepompen het gas moeten vervangen, nog meer. Om te blijven leven zoals we nu doen, maar dan met energie uit zonnecellen hebben we een oppervlak vier keer Nederland nodig. Kortom het kan niet.

  ‘Dat Groningers van het aardgas af willen, is heel begrijpelijk. Van broeikas angsthazen begrijp ik het niet. Aardgas is de schoonste, minst CO2 producerende fossiele energiebron. Alle CO2 winst in molenlievend Denemarken komt niet van de molens, maar door de gelijktijdige vervanging van kolen door gas. Ik zei al, die molens sparen geen fossiele brandstof. Wat Groningen betreft, alle getroffen Groningers een nieuw aardbeving bestendig huis geven zou ons samen ongeveer 40 miljard kosten. De gasuitstap komt op 700 tot 1000 miljard. En het gas? Wel Russen, Amerikanen, Algerijnen Qatarezen… staan te trappelen om het ons te leveren. Het zou een fractie kosten van die 700 miljard. En de ellende van huishoudens is bij de uitstap niet te overzien. Energetisch kan ik voor huisverwarming niets beters bedenken dan hoogrendementsketels. De uitstap op korte termijn is een blunder van astronomisch formaat.’

  ‘Wij hebben zulk overtuigend materiaal over de onbruikbaarheid van molens, zonnecellen, houtsnippers en biodiesel, dat ik mijn dagen vul met pogingen het funeste beleid te keren. Tussen de bedrijven door reken ik aan het klimaat. Ik noemde al het stralingsevenwicht en het verschil met de metingen. Daar is nu het gedrag van troebele (deels transparante) media in een stralingsveld bijgekomen. Natuurkunde laat je nooit los, al vrees ik dat de materie te moeilijk voor me is om de klimaatwetenschap echt vooruit te helpen. Maar die te behoeden voor het volgen en vastbijten in een verkeerde hypothese, is ook een bijdrage.’

  Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  De Energietransitie: wat kost het en wat levert het op?

  Forum Democratie
  Gepubliceerd op 6 okt. 2018

  VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks hebben een akkoord gesloten om samen een #Klimaatwet tot uitvoer te brengen.

  Op dit moment is Nederland nog voor circa 94% afhankelijk van elektriciteit uit fossiele brandstoffen. Om dit in zo’n 30 jaar naar 0 te brengen wil men de volgende maatregelen nemen.

  Hoeveel gaat dit ons kosten? En wat levert het ons nou daadwerkelijk op?

  Antwoord
 4. Rob Heusdens

  1. Klimaat wetenschap

  Vele argumenten hier genoemd zijn zijn niet wetenschappelijk valide. zoals de these van Nikolov/Zeller dat de atmosferische druk (in combinatie met zonne-activiteit en afstand tot de zon) de temperatuur zou bepalen, ongeacht de samenstelling van de atmosfeer (dwz. aaanwezigheid van broeikasgassen).

  Die theorie is met gemak onderuit te halen, en ze klopt dus gewoon niet, en die theorie weerlegd dus ook niet de broeikasgas these.

  Onderstaande links naar artikelen leveren daar afdoende bewijs voor:
  https://andthentheresphysics.wordpress.com/
  http://www.drroyspencer.com/2011/12/why-atmospheric-pressure-cannot-explain-the-elevated-surface-temperature-of-the-earth/

  2. Het klimaat beleid

  Kritiek op het klimaat beleid is er anderzijs voldoende te geven, want het ontbreekt aan samenhang en consistentie in het beleid, maakt kosten die niet nodig zijn of tegen lagere kosten het zelfde resultaat zouden geven, en legt zowiezo de lasten eenzijdig bij de bevolking die onevenredig meer aan energiebelasting betaald, en daarbinnen zijn de verdeling van lasten en lusten voor de armeren ook nog eens onevenredig hoger. Naast dat het beleid veel te weinig maatregelen neemt die je nodig zijn. Het motto lijkt te zijn: de VERVUILER bepaalt – de bevolking BETAALT.

  Het is daarom niet voor niets dat de voltalllige milieubeweging het klimaat akkoord afwijst.

  Met name het gasbeleid is natuurlijk merkwaardig, en waar voor de bevolking ook de meeste lasten liggen. Want het uitfaseren van gas gebeurd in de eerste plaats vanwege de uitfasering van de gaswinning, niet vanwege klimaat. Maar waarom dan niet gewoon overgaan op russisch gas? De gasapparaten weer terug ombouwen naar hoogcalorisch kan worden gedaan, is niet duur, en het omgekeerde hebben we eerder ook gedaan.
  Dát is dan ook niet om klimaat redenen, maar vanwege geopolitiek. Lees: amerikaanse druk. De VS verkoopt liever haar schaliegas/LNG (wat ze zelf deels betrekken van Rusland) aan Europa dan dat Europa gas afneemt van Rusland. En dan moet je er ook nog tanks en vliegtuigen bij kopen vanwege de (gefingeerde) “russische dreiging”…..

  Dat ook gas fossiel is, ooit opraakt, en door hogere prijzen er een reden is om er zuiniger mee om te springen, dat klopt, en dat je dan op gas wilt besparen (energiebesparing) is logisch. Maar dat is niet het beleid, het beleid is om gas volledig uit te bannen (gasloos), wat veel te hoge kosten met zich meebrengt en onnodig duur is.

  De ombouw van bestaande woningen naar een woning die je met warmtepomp kunt verwarmen is onmogelijk duur en vaak technisch niet haalbaar. Oudere woningen helemaal dichtsmeren levert vocht problemen op vanwege koude-bruggen, en is dan ook ongezond. Dat je dat in nieuwbouw door daar specifiek voor te bouwen wel kunt doen, en dan op kosten spaart, is nog daar aan toe, of als je woningen aan en warmtenet kunt koppelen, zonder dat dat onmogelijk duur is.

  Maar voor veel woningen kan dat niet, en daar moet je niet beginnen met warmtepompen maar gewoon stapsgewijs de warmte-efficientie verbeteren, te beginnen bij de slechtste woningen.

  Daar liggen nog allerlei problemen, zowel in de sociale huur (de corporaties derven de middelen om dat te kunnen doen) als in de particuliere huur (de verhuurders plakken er een hoger label op om meer huur te vangen, zonder dat de warmte-efficientie wordt geleverd, en waar nauwelijks tegen opgetreden wordt).

  En wat is het nut om de ene CO2 uitstoot (gas) wel met 50% of meer te belasten, en dan ook nog een basis behoefte, terwijl andere uitstoot niet of vrijwel niet belast wordt (scheepvaart. luchtvaart).

  Je kunt goedkoper een retourtje naar Spanje boeken om het stookseizoen te mijden, dan thuis blijven stoken, want alleen al het bedag aan belastingen die je betaald zijn ruim meer dan zo’n retourvlucht…..

  (en het zal niemand verbazen als gepensioneerde dat gaan overwegen met deze absurde gasprijzen…)

  Zie ook: aantekeningen bij klimaat akkoord & Geopolitiek:
  https://robheus.home.xs4all.nl/Bestanden/aantekeningen-klimaatakkoord.pdf

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Rob,

   Wat het klimaatbeleid betreft, ben ik het helemaal met je eens. Ik zal straks je laatste link ook even volgen.

   Jouw kritiek op Nikolov en Zeller deel ik echter niet. Hun hypothese dat de temperatuur kan worden berekend met slechts twee factoren, namelijk de hoeveelheid zonnestraling en de atmosferische druk, dus zonder broeikas effect, is in 2017 BEWEZEN.
   Het bewijs loopt als volgt:
   Zij hebben een formule opgesteld voor de zonnestraling en de druk en met die formule de temperatuur berekend. Deze werd vergeleken met de NASA gegevens. De uitkomst bleek steeds te kloppen. Zij hebben hun bevindingen eerst gepubliceerd onder pseudoniem, dit vanwege de grote tegenwerking. In februari 2017 verscheen hun artikel online. In juli 2017 vloog de New Horizons van de NASA langs Pluto en bepaalde o.a. de oppervlaktetemperatuur. Ook die bleek te kloppen met de formule van Nikolov en Zeller.

   Een artikel uit 2011 dat het tegendeel beweert, kan dan gewoon in de prullenmand. 😉

   Antwoord
   • Rob Heusdens

    Over de wetenschap rond klimaat verandering, lees dit boekje van de universiteit van Leiden ‘Hoezo klimaatverandering?’ daar staan dit soort dingen allemaal wel in. Bijv. ook dat de broeikas werking van CO2 gewoon op laboratorium schaal getest kan worden.
    https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/hovo/ned.-versie.hr_hoezo_klimaatverandering_vs4.pdf
    Het verband dat Nikolov en Zeller vonden, zij stellen dus dat de samenstelling van de atmosfeer er niet toe doet. Maar hun these bevat geen fysiek mechanisme dat de temperatuur op een opp. van een hemellichaam bepaalt. Ze vinden dan hooguit een correlatie, maar dat is wat anders dan een mechanisme.
    Uiteraard, als je je band oppompt dan stijgt de druk en ook de temperatuur. Maar in de atmosfeer zal die ontstane warmte als gevolg van het oppompen weer in evenwicht komen door de balans tussen warmteinstraling en warmteuitstraling, zodat dat geen effect heeft.

    Voor de rest, wat je ook van klimaat verandering mag vinden, het punt is en blijft natuurlijk dat het gevoerde beleid schrikbarend, contra-productief en veel te duur is. Met name tav. gas, want dat is zoals al uitgelegd een geopolitiek beleid.

    Antwoord
   • Rob Heusdens

    Bijgaand nog een brief richting gemeenteraad van Groningen & college:
    https://robheus.home.xs4all.nl/Bestanden/gemraadgron-waaromisgaszoduur.pdf

    En een folder die ik in een paar duizendvoud verspreid:
    https://robheus.home.xs4all.nl/Bestanden/waaromisgaszoduur.pdf

    Ik denk dat we ons in heel het land moeten inzetten voor VERLAGING van de gasprijs, en niet “van gas af” want behalve in nieuwbouw super-geïsoleerde woningen heb je niet aan een warmtepomp, en het is onzin om warmte-pompen te subsidieren (die besparen geen gas, maar de gasaansluiting, maar als er al een gasbuis lag, moeten de overige gasgebruikers gaan betalen voor die gasaansluiting, want de vaste kosten van het gasnetwerk blijven gelijk).

    Ook warmte-netten hebben vaak geen zin, of zijn ze veel te duur, hoewel er ook voorbeelden zijn waarin dat wel zinvol is. De Korrespondent schreef daar laatst een interssant artikel over.

    Maar het hele eieren eten van het gasbeleid is dat we gewoon over moeten gaan op hoogcalorisch gas. En dan maar inzetten op een europees gasbesparings beleid via een europese gashefboom.

    Antwoord
    • mr.drs.Bou

     Beste Rob,
     Met jouw politieke inzichten ben ik het helemaal eens, maar we verschillen van mening omtrent de BASIS van de klimaatpolitiek. Ook jij lijkt te pleiten voor de “noodzakelijke reductie van CO2 uitstoot”, maar tot op heden heb ik geen bewijs gezien dat deze uitstoot heeft geleid tot global warming. De enigen die dat voorspellen, zijn de corrupte rapporten van het IPCC, maar hun voorspellingen komen steeds niet uit. Er is geen Global Warming door CO2, er is alleen een POLITIEKE AGENDA !!!

     Volgens mij is dat een ontzettend foute agenda: AGENDA 21 (nu Agenda 30).

    • Rob Heusdens

     Kijk, dat hele klimaat vraagstuk is enerzijds een wetenschappelijk vraagstuk, maar anderzijds een politiek beleid. Voorzover er in wetenschappelijke zin sprake is van een klimaat probleem waar we wat aan kunnen doen, is de oplossing die wordt nagestreefd denk ik niet effectief, en worden we van alle kanten belazerd.
     Ik kan wel een heel wetenschappelijk debat aangaan over de wetenschappelijke kant ervan, zonder dat je daar ooit uitgaat. Meestal voer ik dat soort debatten dan ook niet, maar focus meer op klimaat beleid en politiek.

     Ik ga er sowieso al niet van uit dat hetzelfde systeem dat dit probleem veroorzsaakt heeft, datzelfde probleem kan oplossen.

     En voorts zijn de maatregelen die men neemt eerder bedoeld om het systeem te redden dan om het klimaat te redden.

     Het systeem, dat overal oorlog voert waaraan afgelopen decennia maar liefst 5 triljoen aan is besteed, wat miljoenen doden heeft gekost, dat zou de mensheid gaan redden?

     Niemand kan exact vertellen welke gevolgen klimaat verandering kan hebben en hoeveel mensenlevens dat kost. Maar we weten wél dat dit systeem het toelaat dat de halve bevolking van Jemen wordt uitgemoord of verhongerd, en daar wordt dan niets aan gedaan!

     Met die 5 triljoen had dat hele klimaat probleem al lang opgelost kunnen worden, maar om geopolitieke belangen kiest men voor heel andere doelstellingen.

     Over de wetenschap nog één opmerking. In de fysica kan men onderscheid maken tussen de meer simpele, mechanische modellen (bijv. die van het planetenstelsel) en meer complexe systemen, zoals het klimaat.
     Bij die eerste systemen kun je de uitkomsten ook op lange termijn vrij nauwkeurig berekenen. Zoals zons- en maansverduisteringen. Die kunnen we redelijk nauwkeurig duizenden jaren vantevoren voorspellen.
     Maar klimaat modellen zijn veel ingewikkelder, met veel meer interactie, en onvoorspelbare uitkomsten.

     Zelfs in theorie kun je daar geen model voor ontwikkelen die de uitkomsten voldoende nauwkeurig voorspelt. We weten bijv. niet nauwkeurig wat de gevolgen zijn van waterdamp, want enerzijds leidt dat tot broeikasgas werking, anderzijds juist tot weerkaatsing van wolken, en de modellen kunnen de werking ervan moeilijk voorspellen. Voor aerosolen idem-ditto.

     Complexe systemen zoals het klimaat zijn daarom moeilijk voorspelbaar en voldoen aan de chaos-theorie: een klein verschil in beginwaarden kan een groot verschil in uitkomst hebben.

     Maar dit feit maakt het ook moeilijk en haast onmogelijk om daar uitspraken over te doen, en dat werkt naar beide kanten op!

     Dus zowel de voorspelling dat als we niets doen het klimaat zich desastreus zal ontwikkelen en we dat zouden kunnen tegenhouden door minder CO2 in de atmosfeer te brengen, maar ook de tegenwerping dat er niets aan de hand is en allemaal wel los zal lopen. Beide uitspraken zijn nl. in strikte zin onbewijsbaar.

     Ook als er een relatie is tussen meer CO2 in de atmosfeer en temperatuur, impliceert dat nog niet een lineair verband tussen CO2 en temperatuur of een voorspelbaar verband. Daarvoor is het klimaat systeem veel te complex.

     Maar ongeacht dat soort onzekerheden kun je wel een beleid voeren die op zekerheden berust, nl. de zekerheid dat fossiel ooit opraakt en je over moet schakelen op niet-fossiel en hernieuwbare energie, dat je verspilling en energierendement moet verhogen om je energiekosten te beteugelen, en dat meer bosaanplant en minder boskap ook goed is voor de planeet.

     Maar daar zijn redenen voor die losstaan van klimaat beleid.
     Bomen moet je vooral planten in afrika in de sahel, want daarmee kun je landbouwgrond beschermen tegen verwoestijning. Dat gebeurd ook. Zie de Great Green Wall of afrika.

     En duurzame stroom blijkt in veel gevallen ook qua prijs voordeliger te zijn dan fossiele energie, en voorkomt ook fijnstof en luchtverontreiniging.

     De enige kwestie waar je dan je vraagtekens bij kunt hebben is of je CO2 moet afvangen en onder de grond moet opslaan. Als die CO2 ooit weer vrij komt heb je een groot probleem – verstikking en verzuring van het water. Dus ik ben daar niet zo’n voorstander van.

     En laten we maar eerst de urgente vraagstukken van de mensheid oplossen, de tegenstelling arm-rijk, en de echte milieuproblemen zoals plastic in oceanen en de luchtvervuiling door (ultra)fijnstof, etc.

     Dus we moeten ons ook niet blindstaren om dat klimaat alsof dat het enige en voornaamste probleem zou zijn.

     En zoals al gezegd, het beleid in Nederland is al helemaal geen klimaat beleid, want om klimaat redenen heeft gas uitfaseren niet de hoogste prioriteit. Men misbruikt daar klimaat doelstellingen voor geopolitieke doelstellingen.

     Als je al vindt dat je klimaat beleid zou moeten voeren, dan moet je ook een consistent beleid voeren, en dus alle CO2 in gelijke mate belasten en reduceren.

     Bovendien zul je dan een traject moeten kiezen om dat tegen de laagste kosten te doen. Doe je dat niet, dan haal je de doelen niet of duurt het langer, en zullen andere, armere landen, dat voorbeeld niet volgen.

     Tot slot, het enige redelijke wat je kunt stellen over het voeren van klimaat beleid is dat omdat je niet weet precies welke gevolgen de CO2 uitstoot heeft, je beter deze impact op het eco-systeem en klimaat systeem zo laag mogelijk kunt laten zijn.

     Maar de pretentie dat je daarmee het klimaat en de mensheid redt, is schromelijk overdreven, je moet de mensheid in eerste instantie beschermen tegen dit systeem, dat tot vervuiling, oorlog en armoede leidt.

 5. Nexus

  De overheid begint zich te gedragen als een tussenhandelaar van allerlei verplichte diensten en producten. Net als bij de verplichte zorgverzekering kan men zich afvragen in hoeverre de overheid burgers kan dwingen deze diensten en producten af te nemen onder dwang! het wordt hoog tijd dat de overheid dat gaat doen waar ze voor in dienst zijn, de grote lijnen bepalen en de rest over laten aan de bevolking!

  Antwoord
  • Ben

   De overheid is de lakei van de heersende elite. Dat gaat niet zomaar goed komen.

   Groeten, Ben

   Antwoord
 6. Groene Wolf

  De overheid wil maar geen concrete cijfers geven over de kosten:
  https://www.groenerekenkamer.nl/2794/huishoudens-betalen-hoogste-prijs-voor-het-energiebeleid-400-euro-per-maand-erbij/

  Anderzijds is wél duidelijk dat CO2 in combinatie met water (chemische formule H2O) onmisbaar is voor het leven op aarde. Die ‘groene’ rol van CO2 is buitengewoon belangrijk, maar komt in de discussie nauwelijks aan de orde. Daar gaat dit verhaal over. In verband hiermee stellen we de uitdagende vraag of het wel zo verstandig is om CO2 uit de atmosfeer te houden als we streven naar een groenere planeet? Met de niet te stuiten bevolkingsgroei is juist die vergroening hard nodig.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Dank je wel, Groene Wolf en goede morgen! Je bent gisteravond blijven steken in de wacht en ik begrijp niet waarom die reacties niet werden toegelaten. In elk geval mijn dank! De Groene Rekenkamer is inderdaad een geweldige website! Aan de rechterkant staan allemaal links naar rapporten die ik wel wil lezen en leuke info zoals: hoeveel stroom wordt er op dit moment door windmolens opgewekt in Duitsland? Even klik en het antwoord was NUL. Het is er windstil, net als hier.

   Huishoudens betalen hoogste prijs voor het energiebeleid, 250 tot 400 euro per maand erbij

   Vrijdag 20 juni 2014

   De Groene Rekenkamer heeft een nieuw rapport geschreven. Ditmaal over de kosten per huishouden die zullen moeten worden opgebracht om de huidige subsidieregelingen plus die welke in het Nationale Energieakkoord zijn neergelegd. De belangrijkste reden voor het schrijven van dit rapport is het feit dat de kosten van het Nederlandse energiebeleid stelselmatig worden verzwegen of veel te optimistisch worden voorgesteld. Eerst was sprake van slechts € 3,7 miljard, vervolgens was er een rekenfout gemaakt van € 14 miljard. Na een brief aan de minister om openheid van zaken te geven volgde diep stilzwijgen. In juli 2013 kwam de Groene Rekenkamer met het volgende bericht:

   Dat zeiden zij dus reeds in 2014! Van de SP krijgen we steeds te horen dat de grote bedrijven de kosten moeten dragen, maar de Shell adverteert in het NRC met: Versnellen is het sleutelwoord in de energiestransitie. De Shell heeft haast, voor hen is die smerige windhandel een verdienmodel! CO2 is de nieuwe aartsvijand waartegen we moeten strijden… En denk je toch eens in dat de Russen komen met hun aardgas. Dat mag niet van Trump en de NATO, want daaraan verdient Rusland, in plaats van de Shell. Maar de SP is tenminste nog een partij die zegt dat het anders moet. Dat die windhandel niet klopt, dat staat duidelijk uitgelegd bij de Groene Rekenkamer!

   Die windmolens zijn echt erg!

   Gisteren de Super Bloedmaan gezien vanaf Bommenede, waar wat een kermis is er gaande langs de horizon. Bovenop iedere windmolen staat een rode lamp te knipperen. Het enige waar het nog aan ontbrak, was een draaimolen met muziek! Maar de maan was prachtig, echt schitterend. En de lucht was helder, het vroor een beetje, maar het was windstil. Met de buren en een thermos Glühwein, zo kwam ik dus ‘s morgens om half 7 dronken thuis. 🙂

   Maar die windmolens moeten weg!

   Antwoord

Laat een reactie achter voor Rob Heusdens Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

4 × vier =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën