Selecteer een pagina

Archieven

Het klimaat en de kracht van vulkanen

In het energiedebat over de klimaatwet gaat het uitsluitend over CO2 als oorzaak van Global Warming. Daarom betalen we nu zoveel energiebelasting en moeten we af van het gas. Nog even en dan is dat een WET. Maar wat als CO2 NIET de oorzaak is van Global Warming? Dan zijn al die elektrische auto’s, windmolens en zonnepanelen weggegooid geld! Dr. Peter Langdon Ward is een beroemde vulkanoloog, hij onderzocht o.a. of vulkaanuitbarstingen leiden tot veranderingen in het klimaat. Dat een grote vulkaanuitbarsting kan leiden tot Global Cooling, was bekend. Langdon Ward ontdekte echter dat er ook vulkanen zijn die leiden tot Global Warming. Dit alles heeft NIETS te maken met CO2, maar met de vraag of de vulkaan plotseling zwavel uitspuwt tot hoog in de atmosfeer, of daarentegen een trage stroom van lava uitbraakt.

Uit de uitleg van Peter Langdon Ward begrijp ik dat vulkanen in elk geval minstens gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de Global Warming (en Global Cooling!) die door het IPCC geheel worden toegeschreven aan de toename van CO2 in de atmosfeer ten gevolge van de menselijke verbranding van koolstofderivaten zoals steenkool, aardolie en aardgas. Alweer een geleerde die het rapport van het IPCC naast zich neerlegt! In simpele termen gezegd zijn er vulkanen die spuwen, wat kan leiden tot Global Cooling, en er zijn vulkanen die braken, wat kan leiden tot Global Warming. Dat heeft te maken met de afbraak van de ozonlaag door vulkanen. Gerelateerd aan de kleine schommelingen in temperatuur van de laatste decennia (gemeten in Fahrenheit, dus ongeveer 5/8 van graden Celsius, gaat het om halve en kwart graden C.!) blijken de vulkanen een duidelijke rol te spelen in de “Global Warming” die men nu probeert te bestrijden middels de reductie van CO2. Dat laatste is dan natuurlijk dwaasheid!

Volcanoes: A Forge for Climate Change | Peter Ward | TEDxWilmington duurt 18 minuten.

TEDx Talks
Gepubliceerd op 24 dec. 2015

Dr. Peter Langdon Ward worked 27 years as a geophysicist with the United States Geological Survey, being featured on Good Morning America and winning two national awards for explaining science to non-scientists. Nine years ago, while in retirement, he found reliable data suggesting that volcanic eruptions not only cool the earth for a few years, something that is well known, but also can warm the earth substantially. How could this be? Realizing the importance of figuring this out, he set off on a full-time quest trying to understand in detail how volcanism has controlled climate throughout Earth history, throughout the evolution of our species, throughout written history, and why 2015 is the hottest year on record.

Een duidelijk voorbeeld van een vulkaanuitbarsting die leidde tot een dramatische Global Cooling, is de uitbarsting van de Tambora op het Indonesische eiland Soembawa in april 1815. Het boek van Philip Dröge: De schaduw van Tambora vertelt daarover. De top van de berg werd weggeblazen, de hoogte van 4200 meter voor de uitbarsting was daarna nog slechts 2800 meter. De ontploffing was tot op 2500 km hoorbaar. Een pyroclastische gaswolk doodde alle leven in de omgeving, vloedgolven gingen rond de aarde en drie jaar lang werd de atmosfeer verduisterd door deeltjes zwaveldioxide. Deze hielden het zonlicht tegen, drie zomers zonder zomer, met misoogsten gevolgd door hongersnood. Er was nog geen telegraaf, het nieuws ging nog per brief en zeilschip de wereld rond, dus langzaam. De sociale gevolgen waren enorm. Voedseloproer in Frankrijk, massale emigratie van Duitsers naar Amerika en religieuze massahysterie in Gent zijn slechts voorbeelden. Indirect leidde deze ramp tot sociale hervormingen, maar ook tot de prachtige luchten op schilderijen van William Turner en tot de uitvinding van de fiets, want de meeste paarden en ezels waren verhongerd of opgegeten.

De Economist waarschuwde in 2015 dat zoiets nogmaals kan gebeuren: After Tambora: Two hundred years ago the most powerful eruption in modern history made itself felt around the world. It could happen again at almost any time.

Mount Tambora, a volcano on the Indonesian island of Sumbawa, was once similar in stature to Mont Blanc or Mount Rainier. But in April 1815 it blew its top off in spectacular fashion. On the 10th and 11th it sent molten rock more than 40 kilometres into the sky in the most powerful eruption of the past 500 years. The umbrella of ash spread out over a million square kilometres; in its shadow day was as night. Billions of tonnes of dust, gas, rock and ash scoured the mountain’s flanks in pyroclastic flows, hitting the surrounding sea hard enough to set off deadly tsunamis; the wave that hit eastern Java, 500km away, two hours later was still two metres high when it did so. The dying mountain’s roar was heard 2,000km away. Ships saw floating islands of pumice in the surrounding seas for years.

Tambora Volcano Eruption – The Year Without A Summer duurt 6 minuten.

Voor wie meer wil weten, is er deze lange video, waarin ook de klimaatwetenschap aan de orde komt.

The Power of Volcanos Pt. 1: Years without Summer | Full Documentary duurt 52 minuten.

Een voorbeeld van een trage stroom van lava vormt de uitbarsting van de Kilauea vulkaan op Hawaï in mei vorig jaar. Hier geen grote boem met een tsunami, maar een aardbeving gevolgd door een trage stroom van lava die drie maanden aanhield.

Volcano alert urges Hawaii’s Big Island residents to get out

CBS This Morning
Gepubliceerd op 7 mei 2018

In 1883 ontplofte de Krakatau, een vulkaaneilandje in de zeestraat tussen Java en Sumatra. Het hele eiland viel in zee, met een enorme tsunami als gevolg. In 1928 kwam op dezelfde plek een veel kleinere vulkaan boven water. Deze kreeg de naam Anak Krakatau (kind van Krakatau) en deze kleinere vulkaan is onlangs uitgebarsten.

KRAKATOA VOLCANO AND TSUNAMI KILLS OVER 200 PEOPLE!, CNN 23 december 2018.

De uitbarsting in 1883 was een stuk ernstiger, maar ook toen ging het nieuws nog niet zo razendsnel de wereld rond. Indonesië was toen nog Nederlands Indië, het werd bestuurd door Nederlanders. De verbindingen waren wel al een stuk beter dan in 1815. Er was nog geen telefoon, maar wel telegraaf en de schepen vaarden niet langer op de zeilen, maar op stoom. Ook deze uitbarsting leidde tot een tsunami en wereldwijd tot koude, misoogsten en andere ellende, maar nu wist men ten minste waar het aan lag. Vandaar dat deze uitbarsting beroemder (of beruchter) werd dan die van de Tambora in 1815. De volgende documentaire vertelt daar meer over.

Krakatoa – The Great Volcanic Eruption duurt een uur en 25 minuten.

Docudrama about the gripping story and events leading up to the cataclysmic eruption of the volcano Krakatoa in 1883. On 27th August 1883 the uninhabited island of Krakatoa blew itself out of existence with an explosion the equivalent power of 150 million tonnes of TNT. The eruption was so loud that the sound was heard over a twelfth of the Earth’s surface, the shockwaves reverberated around the entire planet, seven times. This explosion also caused giant tsunami, the largest of them twice the height of those of 2004. These enormous waves wiped out 165 Indonesian towns and villages killing over 36,000 people. Within hours news of the disaster was transmitted around the globe, and scientists of the time struggled to comprehend the geological forces that caused the tragedy. Indonesia has so many volcanoes and earthquakes because of its geographical position. The archipelago that starts in Northern Sumatra stretches over 3,000 miles south. It has been created by the forces where two of the tectonic plates that make up the Earth’s surface, meet. The ocean floor of the Indo-Australian Plate and the Asian landmass of the Burma Plate are in collision. As they push against each other the heavier ocean floor is forced underneath the lighter continental rock. Krakatoa lies directly above this subduction zone. This film reconstructs the true stories of survivors from their accounts and diaries, to piece together what happened in the months leading up to the most famous eruption of all time.

6 Reacties

 1. Jacob

  In de media wordt zeer veel over klimaatverandering gesproken, waarbij er zonder meer vanuit gegaan wordt dat CO2 de oorzaak hiervan is, terwijl dit helemaal niet zeker is. Om de opwarming te beperken tot anderhalve graad Celsius zoekt men de oplossing in verlaging van de CO2 uitstoot door de wereld. Maar zelfs als de CO2 uitstoot sterk zou verminderen, zal de totale hoeveelheid CO2 in de lucht nog steeds toenemen.
  Veel logischer zou het zijn om niet de CO2 uitstoot te beperken, maar de CO2 rechtstreeks uit de atmosfeer te verwijderen (en ergens op te slaan). Volgens TNO en TU Delft is dit goed mogelijk en intussen zijn er reeds twee firma’s die zich hiermee bezig houden: “Carbon Engineering” en “Climeworks”. Per ton CO2 kost dat minimaal 100 US$ per ton CO2, maar deze prijs zal nog wel verder dalen.
  Nu de getallen: Vóór de industriële revolutie (rond 1800) was het percentage CO2 van de lucht ongeveer 0,03 %. Nu bedraagt de CO2 concentratie in de lucht ruim 0,04% (406 ppm). In gewicht komt dit neer op ruim 3200 Gigaton CO2. Bij 0,03 % was dit dus 2400 Gigaton CO2.
  Willen we terug naar het niveau van vóór de industriële revolutie, dan moeten we dus 800 Gigaton CO2 uit de lucht verwijderen.
  Bij een prijs van 100 US$ per ton CO2 gaat deze actie dan 100 miljard US$ per Gigaton CO2 kosten.
  Voor 800 Gigaton wordt de prijs: 80 biljoen US$ (80.000.000.000.000 $)
  Ter verduidelijking: één Gigaton = 1 miljard ton = 1.000 000 000 ton.
  De totale CO2 uitstoot van de wereld bedroeg in 2017 rond 32 Gigaton (en stijgt nog steeds).
  Omdat het verlagen van de CO2 concentratie zo ontzettend kostbaar is, is het wel zaak zeker te zijn dat CO2 de belangrijkste oorzaak van de aardopwarming is (en dat is lang niet zeker).

  J. Huisman

  Bron: artikel in “DE INGENIEUR” van 8 juni 2018, getallen van mijzelf.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Jacob,
   Allereerst mijn excuses voor het lange wachten op toelating. Volgens mij is dit belangrijk:

   Omdat het verlagen van de CO2 concentratie zo ontzettend kostbaar is, is het wel zaak zeker te zijn dat CO2 de belangrijkste oorzaak van de aardopwarming is (en dat is lang niet zeker).

   In 2017 is BEWEZEN dat de temperatuur op een planeet of maan met harde korst onafhankelijk is van “broeikasgassen”. Het blijkt dus niet langer lang niet zeker, maar zeker NIET!

   Antwoord
 2. Rob Heusdens

  Wie in de geologische geschiedenis duikt van de planeet Aarde is vast wel eens het fenomeen ‘snowball earth’ tegengekomen. Daarbij raakte de hele planeet bedekt door een laag ijs. Zo’n proces van sterke afkoeling ontstaat op een gegeven moment doordat ijs het albedo veranderd (meer terugkaatsing van zonlicht), wat tot verdere afkoeling leidt, waardoor de ijsgroei toeneemt, en uiteindelijk de hele planeet bedekt wordt met ijs.
  Maar vulkanisme blijft ook in zo’n situatie doorgaan en brengt CO2 in de atmosfeer waarbij door de broeikasgas werking de temperatuur weer kan gaan stijgen en het ijs kan smelten.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Rob,
   In de geschiedenis van de aarde ben ik slechts één ‘snowball earth’ tegen gekomen: Het Precambrium eindigde er mee, of het Cambrium begon er mee. De totaal bevroren aarde vormde de scheidslijn tussen die twee. Maar er gebeurde nog veel meer: het continent dat zich had gevormd rond de evenaar, viel uiteen! Dit wijst op een veranderde stand van de aardas, want waarom zou een continent dat was ontstaan door de middelpuntvliedende kracht anders uiteen kunnen vallen? Vervolgens veranderde de aarde in een “sneeuwbal”, waarmee bedoeld wordt dat alle oceanen met ijs bedekt waren. Dit wijst op het verlies van vrijwel de totale atmosfeer! Vervolgens ontstond onder die ijskap een explosie van nieuwe levensvormen, die hoger ontwikkeld waren dan de kwallen, wormen en wieren van het Precambrium. Velen van hen hadden een schelp of schaal. Dit wijst op talloze mutaties, wat weer wijst op een sterk verhoogde kosmische straling, waartegen een schelp of schaal bescherming biedt.
   Vulkanisme bleef niet “doorgaan’, maar was hoogst waarschijnlijk een direct gevolg van het uiteenvallen van het continent. En vulkanen stoten natuurlijk niet alleen CO2 uit, maar ook lava en dus heel veel warmte! Verder zwavel en roet, misschien ook een hoop waterdamp, al was het maar vanwege het ijs en de hitte. In elk geval is de aarde daarna door talloze oorzaken weer opgewarmd, er ontstond weer een atmosfeer en de evolutie had een grote sprong voorwaarts gemaakt.
   Dat CO2 dit alles zou hebben bewerkstelligd, maakt deel uit van de POLITIEKE CO2 HOAX!!! Het wil zeggen dat een klein deeltje van een ingewikkeld wetenschappelijk verhaal dusdanig wordt uitvergroot (o.a. door het IPCC), dat het reusachtig belangrijk lijkt! Als we ons zorgen maken over de invloed van de mens op het milieu, dan is het onschuldige en onzichtbare CO2 slechts een fraai zwart schaap. Dat Nederland nu 650 miljard euro wil besteden aan het bestrijden van dit “monster”, is pure politieke gekte.

   Antwoord
   • mr.drs.Bou

    Ik heb nog even gegoogeld op Precambrium, het supercontinent Rodinia, de Cambrische Explosie en Cambrium. Allen Wikipedia. Heb even een citaat:

    Wat precies de Cambrische explosie heeft veroorzaakt is iets waarover de meningen nog uiteen lopen. Een theorie die redelijk veel aanhang heeft is dat een toename van het zuurstofniveau in de lucht (en daardoor ook in het water) de primaire oorzaak is. Hierdoor was er meer energie beschikbaar, waardoor meer actieve levenswijzen en zintuigen mogelijk werden. In plaats van vast te zitten aan de oceaanbodem of zich passief met de stroom mee te laten voeren, konden dieren nu actief zwemmend of gravend naar voedsel gaan zoeken. Dat betekende ook dat er meer levenswijzen mogelijk waren: Naast filtervoeders waren er nu ook niches beschikbaar voor dieren die algen ‘graasden’ of andere dieren ‘jaagden’. De komst van harde, fossiliseerbare delen, het meest opvallende aspect van de Cambrische explosie, was dan weer een gevolg van die opkomst van predatoren, waartegen de andere dieren zich moesten verdedigen.

    Volgens mij doet deze theorie volstrekt geen recht aan wat er werkelijk gebeurde! Maar ik ben dan ook een oude catastrofiste en student van Velikovsky. 😉

    Een prachtige long read over het geloof in de wetenschap: Aliens Cause Global Warming. 🙂

    Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Volcano in Iceland Is one of the largest sources of volcanic CO2, ‘rarely included in calculations’

  High-precision airborne measurements, in combination with atmospheric modeling, suggest that the Katla subglacial caldera may be one of the planet’s biggest sources of volcanic carbon dioxide.

  The emission rate of carbon dioxide (CO2) is one of the less obvious-but nevertheless significant-measures of volcanic activity. Volcanic CO2 emissions are also important for understanding the preindustrial climate balance. To date, estimates of global volcanic CO2 emissions have been extrapolated primarily from measurements collected at a small number of active sources. Ice-covered volcanic centers are prevalent, but they are often difficult to access, and their vents are difficult to discern, so they are rarely included in these calculations.

  To address this gap, Ilyinskaya et al. recorded the first atmospheric gas emission rate measurements from Katla, one of Iceland’s largest active volcanoes. This massive ice-covered caldera, which last erupted a century ago, was previously assumed to be a relatively minor emitter of CO2, but the new results suggest otherwise.

  Zo zet de natuur ons mooi voor paal met onze vieze vuile windmolens!

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

5 × 4 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën