Archief
Artikelen

Wikipedia zegt: Opwarming van de Aarde: Onder klimaatwetenschappers is het onomstreden dat de gemiddelde temperatuur op Aarde sinds halverwege de 20e eeuw is toegenomen. Ook over de oorzaak is er consensus: deze trend wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer, wat op zijn beurt het gevolg is van menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing en bepaalde industriële en agrarische activiteiten. Inmiddels zijn ook het publiek en politici in meerderheid de mening toegedaan dat er een klimaatprobleem bestaat en dat dit in belangrijke mate door menselijk toedoen is ontstaan.

En iedereen gelooft dat, behalve de wetenschappers die het klimaat bestuderen! Zij roepen al sinds jaren dat deze “wetenschap” niet klopt, dat er over de oorzaak geen consensus is en dat de modellen niet kloppen met de data.

In 2017 stond in de Engelse Daily Express:
Climate Change – the REAL inconvenient truth: Scientist claims global warming is NATURAL
CLIMATE change is a natural phenomenon, according to a shock new report which throws a spanner in the works of those who say global warming is a result of man-made activity.

Het klimaat verandert altijd. Soms wordt het op aarde kouder en dan weer warmer. We leven nu in een interglaciaal, een warmere periode tussen twee ijstijden. Men gaat er dan ook van uit dat er in de toekomst weer een ijstijd kan komen. Geen enkele klimatoloog kan echter voorspellen wanneer deze komt, al wisselden in het verleden ijstijden zich af met interglacialen. Klimaatgeleerden kunnen echter wel uitspraken doen over de huidige “Global Warming”. Deze opwarming is slechts gering, nog geen graad Celsius in een eeuw, en stopt soms ook een aantal jaren. Dat deze geringe opwarming zou zijn veroorzaakt door de menselijke uitstoot van CO2 is echter een HOAX, het is gebaseerd op “wetenschappelijke” fraude en bedrog. De ene wetenschapper na de andere waarschuwt dan ook voor deze HOAX. Hieronder een viertal video’s, gewoon willekeurig verzameld.

The truth about global warming duurt 14 minuten.

Fox News
Gepubliceerd op 21 okt. 2018
Dr. Patrick Michaels, director of the Center for the Study of Science at the Cato Institute, provides insight into the debate over climate change and the political games played to create policy.

Global Warming; 31,487 Scientists say NO to Alarm duurt 16 minuten.

1000frolly
Gepubliceerd op 22 jul. 2014

The Global Warming Petition project;
Started by Dr Art Robinson in response to the false alarm over CO2;
Was signed by 31,487 scientists (in the USA alone) list here;
They all say that there is no cause for any alarm over our CO2 emissions.
On the other side, there are just 18 scientists who worked on attribution in the WG1 of the IPCC’s latest report, AR5. At least 3 of those 18 are still students.

Climate Fraud – NOAA’s Global Temperature Dataset duurt 15 minuten.

1000frolly
Gepubliceerd op 15 jun. 2015
Anthony Watts from wattsupwiththat website details just what is happening at NOAA, and how the 18-year “Pause” or “Hiatus” has suddenly disappeared!

Jay Lehr – the slide show I showed Trump duurt 27 minuten.

1000frolly
Gepubliceerd op 30 mrt. 2017

Steve Milloy – Draining the Climate Swamp duurt 21 minuten.

1000frolly
Gepubliceerd op 28 mrt. 2017
12th ICCC in Washington D.C. 24th March, 2017.
Steve Milloy of Junk Science fame, talks on the need to go ahead and drain the Climate Swamp.
Trump has just issued an executive order to assist in that aim, it can be viewed here (pdf).

Gelooft u nog in Global Warming door CO2? Ik niet, ik heb het nooit geloofd, want die hockeystick van Al Gore klopte meteen al niet! Het klimaat was plotseling politiek! Het is een foute politiek op grond van foute aannames, die worden gepropageerd door de Verenigde Naties en hun clowns van het IPCC. Daarom: Liever Russisch gas in mijn ketel, dan al die windmolens op mijn horizon!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

11 Reacties op “Wetenschappers over klimaatfraude en valse computermodellen”

 • Rob Heusdens:

  In de eerste plaats heeft gas uitfaseren, zoals we in Nederland al niets met klimaat beleid te maken (de meeste andere landen stappen juist over op aardgas omdat het schoner is en minder CO2 uitstoot heeft), maar een geopolitieke keuze (niet afhankelijk zijn van Rusland). Zie mijn aantekeningen bij het klimaat akkoord & de geopolitiek: https://robheus.home.xs4all.nl/Bestanden/aantekeningen-klimaatakkoord.pdf

  Inderdaad: geen warmtepomp of LNG maar Nordstream 2! Russisch gas stookt beter! Rusland stookt inderdaad, maar wat wil je met een gasprijs van 4 cent de kuub, dan ga je niet in de kou zitten!

  In de tweede plaats is het feit dat CO2 een broeikas gas is, dus (onder verder gelijkblijvende omstandigheden) leidt tot hogere temperaturen, onomstreden. Dat we dat zo zeker weten kan worden toegelicht aan de volgende voorbeelden.
  1. De oppervlakte temperatuur op een planeet of hemellichaam zonder atmosfeer kunnen we gewoon uitrekenen adhv. de afstand tot de zon en de fysieke kenmerken van het opp. (o.a. het albedo, dus de mate van terugstraling). In dat soort modellen weten we dus hoe warm het is Mercurius zou zijn en op Venus. Maar voor Venus blijkt de opp. temperatuur veel hoger te zijn dan op Mercurius, ondanks dat Venus verder weg staat van de zon. Daar is maar één verklaring voor: de aanwezigheid van een dikke atmosfeer met CO2.
  2. De temperatuur op Aarde is meermalen zo laag geweest dat de Aarde compleet werd bedekt met een ijslaag. In zo’n proces van afkoeling is het zo dat de dominante feedback lus (meer ijs -> meer weerkaatsing -> lagere temperaturen -> meer ijs) er toe zou leiden dat de Aarde nooit meer zou kunnen opwarmen. Met uitzondering van één mechanisme, nl. het vulkanisme, dat onder die omstandigheden gewoon doorgaat, waarbij meer CO2 in de atmosfeer komt, die niet wordt opgenomen (geen planten).

  Dus in die zin is wel degelijk wetenschappelijk bewezen dat CO2 op zich leidt tot hogere temperatuur. Maar de aardse atmosfeer en biosfeer en de geologische processen zijn een dermate complex geheel, dat CO2 uiteraard niet de enige factor is in het klimaat, waardoor de opwarming die je door meer CO2 in de atmosfeer zou kunnen verwachten wordt teniet gedaan door andere processen die juist tot afkoeling leiden.

  De hamvraag is dan echter: wat is dan de rol van de door mensen veroorzaakte CO2 uitstoot op het klimaat. Die uitstoot is ca. 4% van de natuurlijke uitstoot. Dus niet significant, zou je zeggen.
  Maar dat is niet zondermeer waar. Neem een gebalanceerde weegschaal met aan beide zijden 1 kg – de weegschaal is in evenwicht. Zet aan één kant een gewicht van 40 gram (= 4%), en de weegschaal slaat uit balans.
  Dus een verschil van 4% kan wel degelijk significant zijn. En als een evenwicht eenmaal is verstoord dan kunnen door de erdoor ontstane feedback lussen (zoals smelten van pool ijs en ontdooien van permafrost) er nog verdere verstoringen plaatsvinden.

  Het klimaat systeem als fysisch proces wordt beschreven in de chaos theorie. Dat soort systemen kunnen zich door kleine verschillen in de begin waarden volledig anders gaan gedragen. Maar omdat het systeem dermate complex is, is de werkelijke uitkomst in feite onberekenbaar.
  Geen enkel model kan de werkelijkheid van de ontwikkeling van het klimaat dermate precies beschrijven dat je elke mogelijke uitkomst kunt berekenen.

  Dus op de vraag of klimaatmodellen betrouwbaar zijn is altijd het antwoord: dat weten we niet. Er is een fundamentele onzekerheid in hoe het klimaat zich in de toekomst gaat gedragen, die je met geen enkel model zou kunnen ondervangen, hoe goe je model ook is!

  Maar dat betekent ook dat de uitspraken van de sceptici, die beweren dat het IPCC en de klimaat wetenschappers er helemaal naast zitten, nog geen enkele garantie geven dat de door de modellen voorspelde klimaat verandering NIET zou optreden.

  Ook DAT is immers fundamenteel onzeker!

  Dus ook de klimaat sceptici kunnen niet aantonen dat het met het klimaat allemaal wel meevalt.

  De wetenschap is overigens een stuk genuanceerder dan de politiek die zich daarop baseert, waar men veelal de (verkeerde) aanname doet dat wat klimaatmodellen voorspellen een vaststaande waarheid is.
  Zo vast staat dat niet, maar iets beters hebben we niet om daar uitspraken over te doen.

  Waar je de politiek op moet afrekenen is op het feit dat hun BELEID tav. klimaat vol zit met tegenstrijdigheden en inconsistenties. Zoals het beleid tav. gas, wat op zich niets met klimaat te maken heeft (anders dan dat het verstandig is, er zuiniger mee om te gaan, dus te investeren in rendabele vormen van energiebesparing en waar mogelijk in te zetten op duurzame bronnen).

  Eén zekerheid hebben we wel, nl. dat de fossiele brandstoffen ooit opraken, en het tegengaan van energie verspilling en het verbeteren van energie-rendement alsook het inzetten van duurzame bronnen, die nu al de goedkoopste vorm van energie opwekking zijn, ook economisch een verantwoord beleid zijn. Althans binnen redelijke grenzen.

  Een warmtepomp is bijv. een niet erg rendabele investering, want dan moet je al een zeer goed geïsoleerd huis hebben. Het overgaan op een warmtepomp bespaard niet zozeer op gasgebruik, maar op de gasaansluiting (want als je weinig gas gebruikt, zijn dat je voornaamste kosten). Maar die economische besparing heeft op zich niets met klimaat doelen te maken, en is eigenlijk ook onverstandig om dat te subsidieren, want de kosten van een eenmaal aangelegd gasnet blijven bestaan, maar moeten dan door minder gasgebruiker worden bekostigd.

  En nogmaals, het uitfaseren van gas in Nederland is niet zozoeer klimaat beleid, maar is geopolitiek beleid (anti-rusland).

 • Rob Heusdens:

  De Russen en het Klimaat

  Ik sprak laatst een Rus, en toen zei ik, waarom gaan jullie niet besparen op fossiel gebruik, de aarde warmt anders op. Het ijs smelt, en de permafrost dooit.

  Nou zei die Rus, van ons mag het nog wel een paar graden warmer.

  Maar toen zei ik, je stookt heel veel gas, en dat wordt met bakken verspild aan de buitenlucht. Als je nou een zuinige ketel neemt, dan bespaar je een hoop geld.

  Nou zei die Rus, bij ons is gas zo goedkoop dat ik die ketel niet heb terugverdiend voordat die vervangen moet worden, en ook al zou dat wel zo zou zijn, heb ik daar het geld niet voor.

  Toen zei ik, als ik nou jouw ketel betaal, en jij stuurt het gas wat je dan niet meer nodig hebt naar ons toe, want onze prijs is 20x zo hoog, dan verdien ik die kosten van die ketel makkelijk weer terug, en dan krijg jij 10% korting op je bestaande energielasten.

  Deal, zei die. Maar dan moeten jullie ook maar die tanks en vliegtuigen aan onze grens gaan weghalen.

  Deal, zei ik.

  Vrede met Rusland

  Voor een beter Europees Klimaat!

 • mr.drs.Bou:

  Niburu:http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13652:klimaatplan-verandert-nederland-in-derde-wereld-land-update&catid=9:binnenland&Itemid=22

  Een groep van 24 Nederlandse wetenschappers slaat alarm in een manifest over het desastreuze klimaatplan en stellen dat dit van ons land een Derde Wereldland zal maken.

  Met video van de Telegraaf:

  ‘Kletspraat Jetten is ontluisterend’ duurt 10 minuten.

 • mr.drs.Bou:

  Over dat klimaatmanifest van 24 wetenschappers:

  Nieuw Klimaat Alarm

  De alarmbel luidt voor de gevolgen van de klimaat- en energieplannen. De voorgestelde ‘Klimaatwet’ leidt regelrecht naar een ramp. De doelstellingen zijn onhaalbaar. Handhaving ervan met de wet in de hand veroorzaakt een catastrofe van armoede, kou en honger. Economisch maakt het Nederland tot een derde wereldland. De transitie instrumenten, zoals wind, zon en bio, zijn bewezen ontoereikend. Ze doen bij lange na niet wat ze beloven en kunnen dat ook niet. Het begint met een enorme kapitaalvernietiging, gevolgd door onvoorstelbaar grote, door de burgerij op te brengen investeringen, die niets opleveren. Het gaat om honderden miljarden!
  Miljarden die niet aan zorg, onderwijs en huisvesting besteed kunnen worden.

  De gevolgen groeien geleidelijk over een periode van jaren, waardoor het verzet te laat op gang komt en de ramp niet meer te keren is. Prijzen van elektriciteit, gas enz. gaan stap voor stap omhoog. Ongemakken, zoals uitvallende stroom en watervoorziening zijn pas onverdraaglijk als ze steeds vaker voorkomen. Daarom kan de onvermijdelijk optredende weerstand nog een tijd met drogredenen onderdrukt worden.
  Energie is te belangrijk voor het nemen van zulke risico’s. Het heeft bij alles een onmisbare rol: voedselvoorziening, huizen, beton, transport, verwarming, verlichting, wegen en de hele industrie, de landbouw, veeteelt en visserij draait er op.

  De enige hoop op redding zijn leiders die het gevaar zien en het roer radicaal om durven gooien. Er zijn andere mogelijkheden. De inzet daarvan hangt af van bestuurlijke wijsheid en doorzettingsvermogen. Een uitvoerige analyse van de feiten staat in de bijlage hieronder.

  Nieuwegein, 2018 07 05.
  Dr. C. le Pair, Nieuwegein, ex lid Alg. Energie Raad;
  Mr. E. Harinck, Mijnsheerenland;
  Prof.(em) dr.ir. D. Thoenes. Den Haag, ex directeur Research Akzo;
  Democratisch Energie Alternatief;
  Drs. N. Broekema, Den Haag;
  Prof. dr. C.A. de Lange, Monnickendam;
  Ir. K. de Groot, Leidschendam, ex vice-president Shell Exploratie & Technologie;
  Prof.(em) dr. L. Feenstra, Rotterdam;
  Ir. J. Hetzler, Hazerswoude-Rijndijk;
  Prof. (em) ir. K. Wakker, Mijnsheerenland, ex rector TU Delft;
  Prof.dr. M. Antal, Aalsmeer;
  Prof.(em) dr. M. Winnink, Buinen;
  Ir. R.N. Walter, Oosterhout;
  Prof. (em) dr. R.A. van Santen, Eindhoven, ex rector TU Eindhoven;
  Dr.ir. B.G. Linsen, Maasland, ex directeur Research Unilever;
  Dr. Ir. F.Y. Dijkstra, Ommen;
  Ir. K. Pieters, Barendrecht;
  Prof.dr. (em) P. Lukkes, Leeuwarden;
  Drs. J.C.D Boot, Leiden;
  H. Matthijssen (BC), Beilen, wetenschaps journalist;
  Dr. F. Udo, Monnickendam/Brussel, natuurkundige, systeem specialist elektriciteit;
  Prof. (em) ir. R.W.J. Kouffeld, Driebergen, Energievoorziening TU Delft;
  Prof.(em) dr.ir. J.F. Holtrop, Pals, (Girona) Spanje, Mijnbouw;
  Ir. P. Oosterling, Carpentras, Frankrijk, Werktuigbouw, ex Shell, o.a. E&P.
  Ir. D. Schaefer, Bad Bentheim, Duitsland, Mijnbouw, ex Shell, operations.
  Ing, Vicki Van Lommel, milieukundig ingenieur
  Prosper Ego (v/h Oud Strijders Legioen / Sta Vast)
  Prof. (em) dr.ir. A.J. Berkhout, ex hoogleraar geofysica

  BIJLAGE

  Lees die ook!

  Het Nieuwe Klimaat Alarm voor komende armoede, kou en honger is vele malen realistischer dan dat van narigheid van het klimaat zelf. Dus wie weet, zijn er adspirant leiders die zich willen opwerpen als redders. Ze hebben betere papieren om het volk achter zich te krijgen dan concurrenten met hun overschatting van de invloed van de mens op het klimaat. Dat is nu nog onze enige hoop.
  Een schets van een werkelijk rationeel en verantwoord beleid kan kort zijn.

  Geen gasuitstap.
  Voortgaan met maatregelen zoals we al honderden jaren doen in onze strijd tegen het water. De bevolking verkleinen en verstandig – dat is niet alleen voor de goede schijn – omgaan met het milieu.
  Stoppen met de CO2 onzin, dus met subsidie aan windmolens, zonnepanelen en biobrandstof.
  Beseffen dat fossiele brandstof nog wel zo’n 200 jaar toereikend is om onze welvaart te behouden. Maar dat het vijftig jaar duurt om, als we weten wat we moeten doen, de energietransitie te voltooien.
  Onderzoek en ontwikkeling van energietechniek, die werkelijk duurzaam is, versterken.
  Conversie, opslag, veilige uraan kweekreactoren, idem thorium en als plan C: kernfusie. Elk van die drie heeft de potentie ons miljoenen jaren te vrijwaren van energietekort.

 • mr.drs.Bou:

  Zie ook:

  https://www.climategate.nl/2018/12/klimaatmanifest/

  „Mensen wordt volop verteld dat CO2 de oorzaak van alle problemen is, wat gewoon niet klopt. Ik hoop dat de bevolking betere informatie krijgt, goede voorlichting. Zodat ze weten dat er ook een ander verhaal bestaat. Maar hoe kom je daar nu nog tussen? Vrijwel alle media willen er niets van weten. Als je twijfelt aan het CO2-verhaal, gaan alle deuren dicht. Terwijl het geen gifgas is, maar een fundamentele bouwsteen voor al het leven op aarde. Hoe meer CO2, hoe groener de aarde. Dat harde feit mag niemand horen.”

  En: https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/6836997/1/Democratisch%20Energie%20Initiatief%20-%20Manifest%20aan%20de%20gemeenten%20en%20waterschappen%20-%20voorkom%20klimaatboetes%20van%20kabinet%20-%20ontkoppel%20energie-%20en%20klimaatbeleid%20-%20stop%20biomassa

  • Ben:

   Wat wij in Nederland gaan doen in deze is mondiaal gezien totaal irrelevant. Voor Nederland zelf stevenen we af op een ramp.

   Groeten, Ben

 • mr.drs.Bou:

  How the Global Warming Scare Began duurt 36 minuten.

  KUSI News
  Gepubliceerd op 12 mrt. 2014

  A great scientist named Roger Revelle had Al Gore in his class at Harvard and the Global Warming campaign was born. Revelle tried to calm things down years later, but Gore said Revelle was Senile and refused to debate. John Coleman documents the entire story and shows how our tax dollars are perpetuating the Global Warming alarmist campaign even though temperatures have not risen in years and years.

Laat een reactie achter