Selecteer een pagina

Archieven

Klimaatdeskundigen tegen IPCC: open brief van 13-12-2007

In december 2007 heeft een groot aantal klimaatgeleerden een open brief geschreven aan Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Daarin uitten ze kritiek op het IPCC en de internationale klimaatpolitiek zoals deze op dat moment werd vastgelegd in verdragen. Ze uitten vooral scherpe kritiek op de aanname dat de opwarming van de aarde kan worden tegengegaan door de uitstoot van CO2 te beperken. Deze opwarming maakt volgens hen deel uit van een natuurlijk proces van opwarming en afkoeling, zoals de aarde de laatste 10.000 jaar heeft gekend. Door de CO2 uitstoot te beperken, legt men tevens beperkingen op aan de economische groei, terwijl men de gevolgen van deze klimaatveranderingen alleen het hoofd kan bieden, als er voldoende rijkdom is. Deze waarschuwing van de geleerden werd door de politiek in de wind geslagen. Men ging door op de heilloze weg van de strijd tegen CO2, alsof het mogelijk zou zijn om het klimaat te beheersen. Bij deze een vertaling van deze belangrijke brief, met dank aan Nexus.

Open brief gepubliceerd op 13 december 2007 in National Post (Canada)

Zijne Excellentie
Ban Ki-Moon, secretaris-generaal,
Verenigde Naties New York, N.Y.

Geachte heer Secretaris-generaal,
Re: VN-klimaatconferentie die de wereld in de verkeerde richting stuurt

Het is niet mogelijk om de klimaatverandering te stoppen, een natuurlijk fenomeen dat de mensheid door de eeuwen heen heeft beïnvloed. Geologische, archeologische, mondelinge en schriftelijke geschiedenissen getuigen allemaal van de dramatische uitdagingen die aan samenlevingen in het verleden werden gesteld door onverwachte veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en andere klimatologische variabelen. We moeten daarom landen toerusten om veerkrachtig te worden voor het volledige scala van deze natuurverschijnselen door economische groei en het genereren van rijkdom te bevorderen.

Het Intergouvernementeel Panel van de Verenigde Naties over klimaatverandering (IPCC) heeft steeds alarmerende conclusies gegeven over de klimatologische invloeden van door de mens geproduceerde kooldioxide (CO2), een niet-verontreinigend gas dat essentieel is voor fotosynthese van planten. Hoewel we het bewijsmateriaal begrijpen dat hen ertoe heeft gebracht CO2-emissies als schadelijk te beschouwen, zijn de conclusies van het IPCC vrij ontoereikend als rechtvaardiging voor het implementeren van beleid dat toekomstige welvaart aanzienlijk zal verminderen. In het bijzonder is niet aangetoond dat het mogelijk is om het wereldklimaat aanzienlijk te veranderen door de uitstoot van menselijke broeikasgassen te verminderen. Daar komt bij dat, omdat pogingen om emissies te verminderen de ontwikkeling zullen vertragen, de huidige VN-aanpak van CO2-reductie waarschijnlijk het lijden van de mens aan toekomstige klimaatverandering zal vergroten in plaats van deze te verminderen.

De IPCC-samenvattingen voor beleidsmakers zijn de meest gelezen IPCC-rapporten onder politici en niet-wetenschappers en vormen de basis voor de meeste formulering van het klimaatveranderingsbeleid. Maar deze samenvattingen worden voorbereid door een relatief klein kernteam, waarbij de definitieve versies regel voor regel door de overheid worden goedgekeurd. De grote meerderheid van de IPCC-contribuanten en -reviewers en de tienduizenden andere wetenschappers die gekwalificeerd zijn om opmerkingen te maken over deze kwesties, zijn niet betrokken bij de voorbereiding van deze documenten. De samenvattingen kunnen daarom niet goed worden weergegeven als een consensus onder deskundigen.

In tegenstelling tot de indruk achtergelaten door de IPCC Samenvatting-rapporten:

* Recente observaties van verschijnselen zoals gletsjerretraites, stijging van de zeespiegel en de migratie van temperatuurgevoelige soorten zijn geen bewijs voor abnormale klimaatverandering, omdat geen van deze veranderingen buiten de grenzen van de bekende natuurlijke variabiliteit bleek te liggen.

* De gemiddelde opwarmingssnelheid van 0,1 tot 0,2 graden Celsius per decennium gemeten door satellieten tijdens het einde van de 20e eeuw valt binnen de bekende natuurlijke snelheden van opwarming en afkoeling gedurende de laatste 10.000 jaar.

* Toonaangevende wetenschappers, waaronder enkele vooraanstaande IPCC-vertegenwoordigers, erkennen dat de huidige computermodellen het klimaat niet kunnen voorspellen. In overeenstemming daarmee, en ondanks computerprojecties van temperatuurstijgingen, is er sinds 1998 geen netto-klimaatverandering geweest. Dat het huidige temperatuurplateau een laat-20e-eeuwse periode van opwarming volgt, is consistent met de voortzetting van de natuurlijke multi-decadale of millenniale klimaatcycli.

In schril contrast met de vaak herhaalde bewering dat de wetenschap van de klimaatverandering ‘gesetteld’ is, heeft significant nieuw peer-reviewed onderzoek nog meer twijfel doen ontstaan over de hypothese van gevaarlijke door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Maar omdat IPCC-werkgroepen over het algemeen werden geïnstrueerd om alleen artikelen in beschouwing te nemen die tot mei 2005 zijn gepubliceerd, zijn deze belangrijke bevindingen niet opgenomen in hun rapporten; d.w.z. de beoordelingsrapporten van het IPCC zijn al wezenlijk verouderd.

De VN-klimaatconferentie op Bali is gepland om de wereld mee te slepen op een pad van ernstige CO2-beperkingen, waarbij de lessen die blijken uit het falen van het Kyoto-protocol, het chaotische karakter van de Europese CO2-handelsmarkt en de ineffectiviteit van andere kostbare initiatieven om broeikasgasemissies te beteugelen worden genegeerd. Evenwichtige kosten / batenanalyses bieden geen ondersteuning voor de invoering van wereldwijde maatregelen om het energieverbruik te beperken en in te krimpen met het oog op het beperken van de CO2-uitstoot. Bovendien is het irrationeel om het “voorzorgsbeginsel” toe te passen, omdat veel wetenschappers erkennen dat zowel klimaatafkoeling als opwarming op de middellange termijn realistische mogelijkheden zijn.

De huidige focus van de VN op ‘bestrijding van de klimaatverandering’, zoals geïllustreerd in het Human Development Report van het VN-ontwikkelingsprogramma van 27 november, leidt ertoe dat regeringen zich niet aanpassen aan de dreiging van onvermijdelijke natuurlijke klimaatveranderingen, in welke vorm dan ook. Nationale en internationale planning voor dergelijke veranderingen is nodig, met de nadruk op het helpen van onze meest kwetsbare burgers bij het aanpassen aan de omstandigheden die voor ons liggen. Pogingen om de wereldwijde klimaatverandering te voorkomen zijn uiteindelijk nutteloos en vormen een tragische verkeerde toewijzing van middelen die beter zouden worden besteed aan de echte en dringende problemen van de mensheid.

Met vriendelijke groet,

De ondertekenaars van deze brief van 13 december 2007 aan de Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties over de VN-klimaatconferentie op Bali:
(de Nederlandse ondertekenaars zijn door mij vet gezet)

* Don Aitkin, PhD, Professor, social scientist, retired Vice-Chancellor and President, University of Canberra, Australia
* Syun-Ichi Akasofu, PhD, Professor of Physics, Emeritus and Founding Director, International Arctic Research Center of the University of Alaska Fairbanks, U.S.
* William J.R. Alexander, PhD, Professor Emeritus, Dept. of Civil and Biosystems Engineering, University of Pretoria, South Africa; Member, UN Scientific and Technical Committee on Natural Disasters, 1994-2000
* Bjarne Andresen, PhD, physicist, Professor, The Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Denmark
* Geoff L. Austin, PhD, FNZIP, FRSNZ, Professor, Dept. of Physics, University of Auckland, New Zealand Timothy F. Ball, PhD, environmental consultant, former climatology professor, University of Winnipeg, Canada
* Ernst-Georg Beck, Dipl. Biol., Biologist, Merian-Schule Freiburg, Germany
* Sonja A. Boehmer-Christiansen, PhD, Reader, Dept. of Geography, Hull University, UK; Editor, Energy & Environment journal
* Chris C. Borel, PhD, remote sensing scientist, U.S.
* Reid A. Bryson, Ph.D. D.Sc. D.Engr., UNEP Global 500 Laureate; Senior Scientist, Center for Climatic Research; Emeritus Professor of Meteorology, of Geography, and of Environmental Studies, University of Wisconsin, U.S.
* Dan Carruthers, M.Sc., wildlife biology consultant specializing in animal ecology in Arctic and Subarctic regions, Alberta, Canada
* Robert M. Carter, PhD, Professor, Marine Geophysical Laboratory, James Cook University, Townsville, Australia
* Ian D. Clark, PhD, Professor, isotope hydrogeology and paleoclimatology, Dept. of Earth Sciences, University of Ottawa, Canada
* Richard S. Courtney, PhD, climate and atmospheric science consultant, IPCC expert reviewer, U.K.
* Willem de Lange, PhD, Dept. of Earth and Ocean Sciences, School of Science and Engineering, Waikato University, New Zealand
* David Deming, PhD (Geophysics), Associate Professor, College of Arts and Sciences, University of Oklahoma, U.S.
* Freeman J. Dyson, PhD, Emeritus Professor of Physics, Institute for Advanced Studies, Princeton, N.J., U.S.
* Don J. Easterbrook, PhD, Emeritus Professor of Geology, Western Washington University, U.S.
* Lance Endersbee, Emeritus Professor, former Dean of Engineering and Pro-Vice Chancellor of Monasy University, Australia
* Hans Erren, Doctorandus, geophysicist and climate specialist, Sittard, The Netherlands
* Robert H. Essenhigh, PhD, E.G. Bailey Professor of Energy Conversion, Dept. of Mechanical Engineering, The Ohio State University, U.S.
* Christopher Essex, PhD, Professor of Applied Mathematics and Associate Director of the Program in Theoretical Physics, University of Western Ontario, Canada
* David Evans, PhD, mathematician, carbon accountant, computer and electrical engineer and head of ‘Science Speak’, Australia
* William Evans, PhD, Editor, American Midland Naturalist; Dept. of Biological Sciences, University of Notre Dame, U.S.
* Stewart Franks, PhD, Associate Professor, Hydroclimatologist, University of Newcastle, Australia
* R. W. Gauldie, PhD, Research Professor, Hawai’i Institute of Geophysics and Planetology, School of Ocean Earth Sciences and Technology, University of Hawaii at Manoa
* Lee C. Gerhard, PhD, Senior Scientist Emeritus, University of Kansas; former director and state geologist, Kansas Geological Survey, U.S.
* Gerhard Gerlich, Professor for Mathematical and Theoretical Physics, Institut für Mathematische Physik der TU Braunschweig, Germany
* Albrecht Glatzle, PhD, sc.agr., Agro-Biologist and Gerente ejecutivo, INTTAS, Paraguay
* Fred Goldberg, PhD, Adj Professor, Royal Institute of Technology, Mechanical Engineering, Stockholm, Sweden
* Vincent Gray, PhD, expert reviewer for the IPCC and author of The Greenhouse Delusion: A Critique of ‘Climate Change 2001,’ Wellington, New Zealand
* William M. Gray, Professor Emeritus, Dept. of Atmospheric Science, Colorado State University and Head of the Tropical Meteorology Project, U.S.
* Howard Hayden, PhD, Emeritus Professor of Physics, University of Connecticut, U.S.
* Louis Hissink M.Sc. M.A.I.G., Editor AIG News and Consulting Geologist, Perth, Western Australia
* Craig D. Idso, PhD, Chairman, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, Arizona, U.S.
* Sherwood B. Idso, PhD, President, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, AZ, USA
* Andrei Illarionov, PhD, Senior Fellow, Center for Global Liberty and Prosperity, U.S.; founder and director of the Institute of Economic Analysis, Russia
* Zbigniew Jaworowski, PhD, physicist, Chairman – Scientific Council of Central Laboratory for Radiological Protection, Warsaw, Poland
* Jon Jenkins, PhD, MD, computer modelling – virology, Sydney, NSW, Australia
* Wibjorn Karlen, PhD, Emeritus Professor, Dept. of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University, Sweden
* Olavi Kärner, Ph.D., Research Associate, Dept. of Atmospheric Physics, Institute of Astrophysics and Atmospheric Physics, Toravere, Estonia
* Joel M. Kauffman, PhD, Emeritus Professor of Chemistry, University of the Sciences in Philadelphia, U.S.
* David Kear, PhD, FRSNZ, CMG, geologist, former Director-General of NZ Dept. of Scientific & Industrial Research, New Zealand
* Madhav Khandekar, PhD, former Research Scientist Environment Canada; Editor “Climate Research” (03-05); Editorial Board Member “Natural Hazards, IPCC Expert Reviewer 2007
* William Kininmonth M.Sc., M.Admin., former head of Australia’s National Climate Centre and a consultant to the World Meteorological organization’s Commission for Climatology
* Jan J.H. Kop, M.Sc. Ceng FICE (Civil Engineer Fellow of the Institution of Civil Engineers), Emeritus Professor of Public Health Engineering, Technical University Delft, The Netherlands
* Professor R.W.J. Kouffeld, Emeritus Professor, Energy Conversion, Delft University of Technology, The Netherlands
* Salomon Kroonenberg, PhD, Professor, Dept. of Geotechnology, Delft University of Technology, The Netherlands
* Hans H.J. Labohm, PhD, economist, former advisor to the executive board, Clingendael Institute (The Netherlands Institute of International Relations), The Netherlands

* The Rt. Hon. Lord Lawson of Blaby, economist; Chairman of the Central Europe Trust; former Chancellor of the Exchequer, U.K.
* Douglas Leahey, PhD, meteorologist and air-quality consultant, Calgary, Canada
* David R. Legates, PhD, Director, Center for Climatic Research, University of Delaware, U.S.
* Marcel Leroux, PhD, Professor Emeritus of Climatology, University of Lyon, France; former director of Laboratory of Climatology, Risks and Environment, CNRS
* Bryan Leyland, International Climate Science Coalition, consultant – power engineer, Auckland, New Zealand
* William Lindqvist, PhD, consulting geologist and company director, Tiburon, California, U.S.
* Richard S. Lindzen, PhD, Alfred P. Sloan Professor of Meteorology, Dept. of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology, U.S.
* A.J. Tom van Loon, PhD, Professor of Geology (Quaternary Geology), Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland; former President of the European Association of Science Editors
* Anthony R. Lupo, PhD, Associate Professor of Atmospheric Science, Dept. of Soil, Environmental, and Atmospheric Science, University of Missouri-Columbia, U.S.
* Richard Mackey, PhD, Statistician, Australia
* Horst Malberg, PhD, Professor for Meteorology and Climatology, Institut für Meteorologie, Berlin, Germany
* John Maunder, PhD, Climatologist, former President of the Commission for Climatology of the World Meteorological Organization (89-97), New Zealand
* Alister McFarquhar, PhD, international economist, Downing College, Cambridge, U.K.
* Ross McKitrick, PhD, Associate Professor, Dept. of Economics, University of Guelph, Canada
* John McLean, Climate Data Analyst, computer scientist, Melbourne, Australia
* Owen McShane, B. Arch., Master of City and Regional Planning (UC Berkeley), economist and policy analyst, joint founder of the International Climate Science Coalition, Director – Centre for Resource Management Studies, New Zealand
* Fred Michel, PhD, Director, Institute of Environmental Sciences and Associate Professor of Earth Sciences, Carleton University, Canada
* Frank Milne, PhD, Professor, Dept. of Economics, Queen’s University, Canada
* Asmunn Moene, PhD, former head of the Forecasting Centre, Meteorological Institute, Norway
* Alan Moran, PhD, Energy Economist, Director of the IPA’s Deregulation Unit, Australia
* Nils-Axel Morner, PhD, Emeritus Professor of Paleogeophysics & Geodynamics, Stockholm University, Sweden
* Lubos Motl, PhD, physicist, former Harvard string theorist, Charles University, Prague, Czech Republic
* John Nicol, PhD, physicist, James Cook University, Australia
* Mr. David Nowell, M.Sc., Fellow of the Royal Meteorological Society, former chairman of the NATO Meteorological Group, Ottawa, Canada
* James J. O’Brien, PhD, Professor Emeritus, Meteorology and Oceanography, Florida State University, U.S.
* Cliff Ollier, PhD, Professor Emeritus (Geology), Research Fellow, University of Western Australia
* Garth W. Paltridge, PhD, atmospheric physicist, Emeritus Professor and former Director of the Institute of Antarctic and Southern Ocean Studies, University of Tasmania, Australia
* R. Timothy Patterson, PhD, Professor, Dept. of Earth Sciences (paleoclimatology), Carleton University, Canada
* Al Pekarek, PhD, Associate Professor of Geology, Earth and Atmospheric Sciences Dept., St. Cloud State University, Minnesota, U.S.
* Ian Plimer, PhD, Professor of Geology, School of Earth and Environmental Sciences, University of Adelaide and Emeritus Professor of Earth Sciences, University of Melbourne, Australia
* Brian Pratt, PhD, Professor of Geology, Sedimentology, University of Saskatchewan, Canada
* Harry N.A. Priem, PhD, Emeritus Professor of Planetary Geology and Isotope Geophysics, Utrecht University; former director of the Netherlands Institute for Isotope Geosciences
* Alex Robson, PhD, Economics, Australian National University
* Colonel F.P.M. Rombouts, Branch Chief – Safety, Quality and Environment, Royal Netherlands Air Force
* R.G. Roper, PhD, Professor Emeritus of Atmospheric Sciences, School of Earth and Atmospheric Sciences, Georgia Institute of Technology, U.S.
* Arthur Rorsch, PhD, Emeritus Professor, Molecular Genetics, Leiden University, The Netherlands
* Rob Scagel, M.Sc., forest microclimate specialist, principal consultant, Pacific Phytometric Consultants, B.C., Canada
* Tom V. Segalstad, PhD, (Geology/Geochemistry), Head of the Geological Museum and Associate Professor of Resource and Environmental Geology, University of Oslo, Norway
* Gary D. Sharp, PhD, Center for Climate/Ocean Resources Study, Salinas, CA, U.S.
* S. Fred Singer, PhD, Professor Emeritus of Environmental Sciences, University of Virginia and former director, U.S. Weather Satellite Service
* L. Graham Smith, PhD, Associate Professor, Dept. of Geography, University of Western Ontario, Canada
* Roy W. Spencer, PhD, climatologist, Principal Research Scientist, Earth System Science Center, The University of Alabama, Huntsville, U.S.
* Peter Stilbs, TeknD, Professor of Physical Chemistry, Research Leader, School of Chemical Science and Engineering, KTH (Royal Institute of Technology), Stockholm, Sweden
* Hendrik Tennekes, PhD, former Director of Research, Royal Netherlands Meteorological Institute
* Dick Thoenes, PhD, Emeritus Professor of Chemical Engineering, Eindhoven University of Technology, The Netherlands
* Brian G Valentine, PhD, PE (Chem.), Technology Manager – Industrial Energy Efficiency, Adjunct Associate Professor of Engineering Science, University of Maryland at College Park; Dept of Energy, Washington, DC, U.S.
* Gerrit J. van der Lingen, PhD, geologist and paleoclimatologist, climate change consultant, Geoscience Research and Investigations, New Zealand
* Len Walker, PhD, power engineering, Pict Energy, Melbourne, Australia
* Edward J. Wegman, Bernard J. Dunn Professor, Department of Statistics and Department Computational and Data Sciences, George Mason University, Virginia, U.S.
* Stephan Wilksch, PhD, Professor for Innovation and Technology Management, Production Management and Logistics, University of Technology and Economics Berlin, Germany
* Boris Winterhalter, PhD, senior marine researcher (retired), Geological Survey of Finland, former professor in marine geology, University of Helsinki, Finland
* David E. Wojick, PhD, P.Eng., UN IPCC Expert Reviewer, energy consultant, Virginia, U.S.
* Raphael Wust, PhD, Lecturer, Marine Geology/Sedimentology, James Cook University, Australia
* Zichichi, PhD, President of the World Federation of Scientists, Geneva, Switzerland; Emeritus Professor of Advanced Physics, University of Bologna, Italy.

7 Reacties

 1. Nexus

  https://www.youtube.com/watch?v=VPGK6pNO0Qw

  (Always) Ten Years Left To Save The Planet duurt 14 minuten.

  Tony Heller
  Gepubliceerd op 7 okt. 2018
  Every ten years, climate scientists say we have ten years left to save the planet. Sometimes they want to save it from global warming, other times they say they want to save it from global cooling.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Prachtig, Nexus! Dank je wel.

   Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Ben, leuk is anders, maar de link is wel zeer welkom. Ik hoop dat de klimaatgeleerden zich verzamelen tegen deze dwaze politiek met een klimaatwet die Nederland zal reduceren tot het kikkerlandje dat het ooit was: heel veel moeras en een klimaat van vochtige koude, wind en regen! Leve de plaggenhut! 🙁

   Een plaggenhut met warmtepomp heeft ook elektriciteit nodig…
   Even een citaat:

   Het Nieuwe Klimaat Alarm voor komende armoede, kou en honger is vele malen realistischer dan dat van narigheid van het klimaat zelf. Dus wie weet, zijn er adspirant leiders die zich willen opwerpen als redders. Ze hebben betere papieren om het volk achter zich te krijgen dan concurrenten met hun overschatting van de invloed van de mens op het klimaat. Dat is nu nog onze enige hoop.
   Een schets van een werkelijk rationeel en verantwoord beleid kan kort zijn.

   Geen gasuitstap.
   Voortgaan met maatregelen zoals we al honderden jaren doen in onze strijd tegen het water. De bevolking verkleinen en verstandig – dat is niet alleen voor de goede schijn – omgaan met het milieu.
   Stoppen met de CO2 onzin, dus met subsidie aan windmolens, zonnepanelen en biobrandstof.
   Beseffen dat fossiele brandstof nog wel zo’n 200 jaar toereikend is om onze welvaart te behouden. Maar dat het vijftig jaar duurt om, als we weten wat we moeten doen, de energietransitie te voltooien.
   Onderzoek en ontwikkeling van energietechniek, die werkelijk duurzaam is, versterken.
   Conversie, opslag, veilige uraan kweekreactoren, idem thorium en als plan C: kernfusie. Elk van die drie heeft de potentie ons miljoenen jaren te vrijwaren van energietekort.

   Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Op Bovendien is deze vertaalde brief nu ook gepubliceerd. Dank je wel, Nexus, samen staan we sterker! De reacties zijn ook informatief.

  http://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat

  En op Want to Know staat ook een artikel over de klimaat-gekte:
  Jesse Klaver, ga deze professor eens spreken..!!!

  Intellectuele bescheidenheid lijkt volledig weg bij politici en beleidsmakers. Dat die bescheidenheid echt weg is bleek afgelopen week toen het Kamerlid van de ChristenUnie (!!) Eppo Bruins, vol overtuiging de kritiek van Thierry Baudet (FvD) duidde als‘complete and utter bullshit’. Kennelijk een uitdrukking die een Christen betaamt..??

  Zelfs Kamervoorzitter Arib schrok ervan.

  Dank je wel, Guido, ook voor het citaat bovenaan de pagina:

  Quote van de dag

  We staan er niet alleen voor,
  Maar we moeten het wel zélf doen.

  Martijn van Staveren, vrijdenker.

  De lezing van Kroonenberg staat al ergens op BOUblog, maar voor wie hem nog niet kent: link even door naar Want to Know.

  Zo laat Kroonenberg belangrijke correlaties zien tussen zonneactiviteit en temperatuur. Maar ook de belangrijke periode tussen 1945 en 1975 waarin afkoeling plaatsvond. Die periode zouden een stellige Jesse Klaver en zijn klimaat-compaan Ed Nijpels eens moeten bekijken. In die periode steeg de CO2-uitstoot sterk, maar daalde de temperatuur…!

  Moge 2019 het jaar worden waarin een einde komt aan het geloof in CO2 = Global Warming!

  Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Op dit moment ontvang ik dagelijks een overdosis SPAM die met name gericht is op dit artikel. Kennelijk is men niet zo blij met de publicatie van deze oude brief. 😉

  Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  Eerst even dit: de SPAM machine staat nog steeds aan, dus als u per ongeluk in de spambox valt, dan wordt uw reactie gewist. Sorry.

  En dan: deze brief van klimaatgeleerden aan het IPCC is al meer dan 11 jaar geleden geschreven, maar de wereld draait door en de windmolens groeien als paddenstoelen uit de grond zeebodem!

  Gelukkig komen andere blogs ook met de boodschap:

  Transitieweb:

  CO2: de grote nepvijand van de huidige tijd

  door Antonius · 10 februari 2019

  Schat eens: hoeveel CO2 zit er in de lucht? Hoeveel van dat kwalijke broeikasgoedje? Enig idee? 5%? 10%? De meeste mensen schatten dit percentage veel te hoog in. Het is namelijk NUL komma NUL vier procent. En dat is nog naar boven afgerond. Exact is het 0,038%.
  Wat een vijand! Te wapen allemaal!

  We zetten hieronder de feiten over CO2 in tien punten voor je op een rijtje:

  Dank je wel, Antonius. Alleen vergeet je in punt 3 de oceanen! Met punt 5 ben ik het dan ook niet eens:

  5. De toename van ca. 0,032% naar 0,04% is grotendeels het gevolg van meer dierlijk en menselijk leven op de planeet in vergelijking met 50 jaar geleden. Dit komt door de bevolkingsgroei (van ca. 2, 5 miljard. in 1950 naar nu 7,6 miljard, ruim een verdriedubbeling) en de groei als gevolg van de intensieve veehouderij voor de vlees- en zuivelconsumptie (het gewicht van huidige hoeveelheid gefokte dieren wereldwijd is ongeveer 1 miljard ton).

  Mijn verklaring: Omdat de zon in de 19e en 20e eeuw op een hoogtepunt was van twee van zijn cycli, warmde de aarde op. De meeste warmte wordt opgenomen in de oceanen, dat gaat langzaam. Het meeste CO2 zit in de oceanen, maar omdat in koud water meer gas oplost dan in warmer water, ontsnapte er steeds meer CO2 aan de oceaan. En dat is maar goed ook, want het gehalte aan CO2 was eind 19e eeuw bijzonder LAAG: 180 ppm. Het is nu bijna 400 ppm, maar planten geven de voorkeur aan zelfs tot 1800 ppm, zoals iedere glastuinder weet. Planten zijn levende wezens, in symbiose met mensen en dieren: planten ademen CO2 in en zuurstof uit. Dieren doen het omgekeerde: zuurstof in en CO2 uit. Daar is niets mis mee, maar de meeste CO2 komt uit de oceanen!

  Het volgende punt is volgens mij dan ook onzin:

  6. De ademhaling van alle levende wezens produceert het merendeel van de CO2-uitstoot.

  Desondanks bedankt! 🙂

  De video: Climategate and Scientific Inquiry staat nu aan. Duurt een uur! 😉

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

zeven + achttien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën