Archief
Artikelen

David Ray Griffin, de Amerikaans schrijver en voormalig professor in de theologie, heeft al eens eerder een boek over 9/11 geschreven, maar er is nu weer een nieuwe verschenen: 9/11 Unmasked. Intussen blijft de voorstelling van George van Houts over 9/11 volle zalen trekken. Daaruit blijkt dat de waarheid rond 9/11 de gemoederen blijft bezighouden. Zelf ben ik bezig met het interview van Dimitri Khalezov, maar ik stuit helaas op onduidelijkheden, oftewel speculaas. Daarover later meer.

Bij Café Weltschmerz heeft George van Houts onlangs een gesprek gehad met Karel van Wolferen. Deze kritische journalist was zijn leermeester en Van Wolferen is ook degene die voornamelijk aan het woord is. De aflevering heeft als titel: de ultieme oorzaak van oorlog! Inderdaad zijn de gevolgen van 9/11 nog altijd enorm, maar het wordt steeds duidelijker wat men er mee probeerde te bereiken. Minder dan een maand na 9/11, op 4 oktober 2001, begon de oorlog tegen Afghanistan. De voorbereiding voor een dergelijke oorlog kan onmogelijk in een maand voltooid zijn. Men was dat dus al langer van plan, waarbij 9/11 diende als katalysator. Die oorlog duurt nu al 17 jaar. Afghanistan is volkomen ontwricht en er zijn miljarden dollars ingepompt, die verdwenen in de zakken van corrupte krijgsheren, wapenhandelaren en heroïne- en opiumsmokkelaars. Hetzelfde geldt voor Irak, Libië, Somalië en Syrië, terwijl de VS probeert om ook in Iran een “regime change” te bewerkstelligen. Kortom: oorlog is business!

Voor de mensen die het treft, is oorlog echter één grote ellende. Hoeveel miljoen mensen zijn er nu op de vlucht, hoeveel doden en gewonden zijn er gevallen? Maar er is meer! Sinds 9/11 worden wij in het “vrije westen” belaagd door maatregelen die onze privacy schenden en onze vrijheid van meningsuiting beknotten. Ook heeft Europa te kampen met een stroom van vluchtelingen, van een omvang die niet naar behoren is op te vangen. Dit alles leidt tot een permanent gevoel van onveiligheid, dat door de overheid wordt beantwoord met nog meer restricties, nog meer camera’s, nog meer schending van privacy.

Als we willen dat dit stopt, dan is het belangrijk dat alle mensen begrijpen dat 9/11 geen aanslag was van “moslims die onze vrijheid haten”, maar een criminele valse vlag die is georganiseerd door de geheime diensten. Het maakt daarbij niet zo veel uit welke landen er aan meededen, want tussen de geheime diensten van verschillende landen bestaan nauwe contacten en warme banden. De CIA, de Mossad, Saoedi Arabië, misschien ook Frankrijk en wellicht zelfs onze Nederlandse AIVD of MIVD? Het grote geheim van geheime diensten is, dat alles wat ze doen geheim is! Karel van Wolferen belicht in duidelijke bewoordingen de politiek die het gevolg is van 9/11. De grote kracht van George van Houts, en van David Ray Griffin, is dat ze niet proberen om met veel speculaas de daders van 9/11 aan te wijzen en de puzzel op te lossen. Ze laten slechts duidelijk zien wat er niet klopt aan de officiële lezing. Nadenken kunnen we daarna zelf wel…

de ultieme oorzaak van oorlog! George van Houts en Karel van Wolferen duurt 45 minuten.

Cafe Weltschmerz
Gepubliceerd op 4 okt. 2018
De ultieme oorzaak van oorlog voeren, vluchtelingen en terrorisme in de eenentwintigste eeuw.

Als iemand jokt en je toont aan dat het niet waar is wordt je door de jokkebrok als leugenaar weggezet. De heersende macht als leugeninstituut heeft veel belang bij haar leugens en zal alles doen om de critici als leugenaars af te schilderen. De oude journalistiek en massa media helpen haar in dit spel. De critici worden dus als ‘complotdenkers’ door de media weggezet.

Helaas is er nu een internet en zijn er nieuwe burgerjournalistieke initiatieven die via sociale media de waarheid proberen te achterhalen. Deze nieuwe stroming wordt gezien als subversief en gaan inmiddels met nieuwe beperkende wetgeving en veel overheids propaganda worden bestreden. Dit nu is het huidige journalistieke klimaat waar de burger haar weg in moet vinden.

Karel van Wolferen en George van Houts vinden elkaar in de theorie dat de overheidsversies van grote gebeurtenissen in de wereld bijna nooit kunnen kloppen. De belangen zijn daarvoor te groot en complex. Wat er grootschalig achter steekt weet niemand. Complotdenkers zijn er niet om leugens te verspreiden, maar om de doelen achter de leugens beter te begrijpen.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

1 Reactie op “George van Houts en Karel van Wolferen over 9/11”

Laat een reactie achter