Archief
Artikelen

Het pastafarisme, dat uitgaat van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, is geen godsdienst. Het dragen van een vergiet door aanhangers van het pastafarisme is dan ook geen godsdienstige uiting. De vrijheid van godsdienst vereist dus niet dat voor aanhangers van deze stroming, de pastafarians, een uitzondering moet worden gemaakt op de regel dat voor reisdocumenten pasfoto’s met een onbedekt hoofd nodig zijn. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak van vandaag (15 augustus 2018). U kunt dus wel een pastafari worden, maar een pasfoto met een vergiet op uw hoofd mag niet in uw paspoort staan.

Mienke de Wilde, een vrouw uit Nijmegen, had een identiteitskaart en een rijbewijs aangevraagd met pasfoto’s waarop zij een vergiet op haar hoofd draagt. Het vergiet is volgens haar een heilig symbool binnen het pastafarisme. De burgemeester van Nijmegen weigerde de gevraagde documenten te verstrekken, omdat het hoofd van de vrouw op de pasfoto’s bedekt is. Daarmee voldoen deze pasfoto’s niet aan de wettelijke criteria die daarvoor gelden. In deze zaak moest de Afdeling bestuursrechtspraak de vraag beantwoorden of het pastafarisme een godsdienst is. Het is in afwijking van de algemene regel mogelijk een officieel document aan te vragen met een pasfoto waarop het hoofd bedekt is, als de aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige redenen zich verzetten tegen het onbedekt laten van het hoofd. Maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is daarvan in deze zaak geen sprake.

De vraag is nu wat een godsdienst is, en wat niet! Uit religieuze overwegingen dragen Joden een keppeltje, of malle hoeden en pijpenkrullen. Rooms Katholieke nonnen dragen vaak kappen met brede flappen en lange jurken. Rooms Katholieke priesters dragen ook lange jurken, maar niemand beschuldigt hen van travestie. Ze worden wel beschuldigd van seksueel misbruik, maar ach… dat wordt meestal met de “mantel der liefde” bedekt. En kardinalen dragen mijters, een soort vissenkop op hun kop, en natuurlijk lange jurken, maar niemand barst ooit in lachen uit bij dat carnaval. Moslim vrouwen dragen meestal een sjaaltje, over de burka’s is nog het een en ander te doen, maar sjaaltjes mogen wel in een paspoort staan. Waarom een vergiet dan niet?

De Raad van State vindt het geloof in het Vliegende Spaghettimonster geen serieus geloof, het is meer satire. Maar het Rooms Katholicisme wordt wel aanvaard als serieus en de Islam en het Jodendom ook. Dat Abraham op bevel van God zijn eigen zoon wilde slachten, maakt deel uit van een serieuze religie! En dat die zelfde God zijn enige zoon aan het kruis liet nagelen, is eveneens serieus religieus. Om nog maar niet te spreken van de vele wonderlijke wonderen, zoals de Heilige Drie-eenheid of moeder Maria, maagd en moeder van God tegelijk. Of Jezus die water in wijn veranderde, over het water liep, duivels uitdreef en doden tot leven wekte. En de profeet Mohammed zou ooit op een gevleugeld paard naar Jeruzalem zijn gevlogen en vandaar rechtstreeks naar de hemel. Deze wonderen zijn nog altijd de wereld niet uit. Dat is allemaal religie, dus geen satire, maar waar ligt dan de grens?

Het Pastafarisme van het Vliegend Spaghettimonster; Paul Cliteur en Mienke de Wilde duurt 40 minuten.

Vrijheid van godsdienst is een verworvenheid die ondanks (of dankzij) het bloedvergieten in de geschiedenis als triomf van de westerse beschaving wordt gezien. Het Pastafarisme van het Vliegend Spaghettimonster voldoet volgens de Raad van Staten, in tegenstelling tot veel andere kerken, niet aan de criteria van een serieuze godsdienst. Het Pastafarisme mist coherentie en systematiek. Het wordt door de Raad gezien als een satirisch en humoristisch fenomeen. Rechtsgeleerde en filosoof Paul Cliteur praat met de Nederlandse initiatiefnemer van het Pastafarisme, rechtenstudent Mienke de Wilde over de context van het geloof en de juridische kwaliteit van de uitspraak.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

3 Reacties op “Het Vliegend Spaghettimonster, een nieuwe religie”

 • Arnoud:

  Dit is satire en heeft uiteraard niets met religie te maken. Dat de meeste gelovigen (inclusief priesters, dominees, imams etc.) en niet-gelovigen religie totaal verkeerd begrijpen, doet niets af aan het feit dat in de vijf wereldgodsdiensten in essentie hetzelfde doel wordt nagestreefd.

  Het is dan meteen duidelijk dat een ‘geloof’ in een vliegend spagettimonster niet in het rijtje thuishoort. In ieder geval duidelijk voor iemand die snapt waar religie werkelijk om draait.

  Jezelf totaal voor schut zetten met deze satire, met als doel ware religie belachelijk te maken, is pijnlijk. Maar iemand die er serieus in gelooft, is krankzinnig. Niet zo heel erg lang geleden zouden dit soort mensen waarschijnlijk in een gesticht opgenomen worden. En terecht.

  We zijn totaal de weg kwijtgeraakt! John F Schumaker beschrijft dit perfect.

  De Raad van State laat zien nog over voldoende gezond verstand te beschikken.

 • mr.drs.Bou:

  Is It Time To Ban Churches?

Laat een reactie achter