Archief
Artikelen

Op 30 maart j.l. was Jaap Hamburger te gast bij Café Weltschmerz, waar hij werd geïnterviewd door Stan van Houcke. Jaap Hamburger is voorzitter van Een Ander Joods Geluid, een organisatie van Joden die het niet eens zijn met de politiek van het CIDI. Eveneens op 30 maart verscheen in het NRC een artikel van Jaap Hamburger: Pas op als CIDI met definitie voor antisemitisme aankomt. Stan van Houcke heeft in 2009 een boek gepubliceerd: De Oneindige Oorlog. Daarin staat een reeks van interviews met Joodse geleerden over wat eufemistisch het ‘Palestijns-Israelisch conflict’ wordt genoemd.

Op dit moment is er in Israël/Palestina een massale demonstratie gaande van Palestijnen die in 1948 en 1967 zijn verjaagd uit hun huizen. Zij willen terugkeren naar hun geboortegrond. Hoewel dit volgens de internationale rechtsregels hun goed recht is, heeft Israël besloten dat het land alleen voor Joden is. Men ontzegt de Palestijnen het recht op terugkeer. “Alleen voor Joden” zou een vorm van racisme zijn als de Joden een ras waren. Dat is echter niet het geval. Het Jodendom was ooit een bekeringsreligie die met name in Oost Europa veel volgelingen had. Deze Joden, de Asjkenazi, vormen in Israël de dominante politieke groepering. Zij geloven weliswaar dat zij rechtstreeks afstammen van de Bijbelse stam Juda, wat hen tot Semieten zou maken, maar wellicht hebben zij helemaal geen Semitische voorouders. Ook antisemitisme zou daarom wel eens een mythe kunnen zijn. Een citaat uit de Wikipedia:

Aan het einde van de periode van het joods bestuur in het land Israël, ten tijde van de vernietiging van de Tweede Tempel in Jeruzalem door de Romeinen, werden de Joden uit het land verbannen. Er zijn echter aanwijzingen dat deze verbanning niet gold voor het hele oude Judea want hier waren nog lang belangrijke joodse culturele centra. Alleen voor Jeruzalem werd vrij strikt een joods verbanningsedict gehandhaafd. Gedurende de daaropvolgende eeuwen verdeelden de verbannen Joden zich hoofdzakelijk in drie grote groepen: de Asjkenazische Joden in Centraal-, Oost-, en deels West-Europa, de Sefardische Joden in Zuid-Europa en de Mizrachi-Joden in wat nu de Arabische landen zijn. Daarnaast zijn enkele kleinere groepen blijkbaar destijds verloren gegaan; zij komen nu terug, uit landen zoals Ethiopië en India. Maar ten tijde van de eerste eeuwen was de Joodse gemeenschap in Mesopotamië verreweg de belangrijkste gemeenschap wat betreft aantallen en culturele invloed. Deze positie was al sinds de Babylonische ballingschap onaangetast. Hier kwam onder andere ten slotte de Talmoed in zijn definitieve vorm gereed tegen het jaar 800. Naast Spanje, het Griekstalige Oost-Romeinse Rijk en Italië woonden er ook veel Joden in de Provence. De precieze historische relatie tussen de Byzantijnse Joden en de Asjkenazim was lange tijd onbekend. Uit recent genetisch onderzoek is gebleken dat de meeste Asjkenazische Joden hun afkomst kunnen traceren tot Griekse en Perzische gemeenschappen in de omgeving van Trabzon in de Pontus, vanwaar zij vanaf de 7e eeuw werden verdreven uit het Byzantijnse Rijk richting het Rijk der Chazaren. Met het verval van de economie van Chazarië in de 9e eeuw vertrokken zij vervolgens in westelijke richting, naar de Baltische kust en het Rijnland.

Of deze informatie correct is, weet ik niet, maar een feit is wel dat de Joden door de eeuwen heen bij vlagen ernstig werden vervolgd door de christenen. Feit is echter ook dat de Zionistische Joden in 1948 de bevolking van Palestina op een bloedige manier uit het land hebben verjaagd. Sinds de oprichting van de staat Israël voeren deze Zionisten een wrede politiek van moord, onderdrukking, opsluiting en uitsluiting tegen de oorspronkelijke bevolking van het land: de islamitische en de christelijke Palestijnen. Wie er wat van durft te zeggen, krijgt de antisemitisme kaart van het CIDI toegespeeld.

De massale, maar vreedzame demonstratie van de Palestijnen voor het recht op terugkeer naar hun eigen land, is vrijwel onmiddellijk uitgelopen op geweld van de kant van het Israëlische leger. Zij schieten met scherp en met “rubber kogels”, maar ze hebben ook drones waarmee ze traangas werpen op de menigte. Gisteren waren er al 17 doden en 1.400 gewonden onder de Palestijnen, die vreedzaam willen demonstreren en ongewapend zijn! Twee Facebook pagina’s waarop u deze gebeurtenissen kunt volgen: Rachel Corrie Foundation en If Americans knew. Zie ook even deze korte video’s:

Pres. Abbas slams Israel for attacking protesters

Gaza protest turns deadly as Israel deploys 100 snipers

Israel rejects calls for independent probe of violence in Gaza

Het gesprek tussen Stan van Houcke en Jaap Hamburger gaat echter niet zozeer over de onderdrukking van de Palestijnen door Israël, maar over de houding van de Nederlandse Joden en met name het CIDI. De publieke opinie in Nederland wordt gedomineerd door deze Joden die de onderdrukking van de Palestijnen door Israël bagatelliseren, waarbij ze zich beroepen op de Holocaust en hun eeuwige slachtofferschap. Jaap Hamburger gaat daar niet in mee en Stan van Houcke is goed op de hoogte van het dilemma. Kortom: een boeiend gesprek.

‘Het zionisme is een superioriteitsleer’; Stan van Houcke en Jaap Hamburger duurt een uur.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

28 Reacties op “Jaap Hamburger: een ander Joods geluid”

Laat een reactie achter