Selecteer een pagina

Archieven

Zecharia Sitchin: Niburu en de Anunnaki onzin

prom dress UK In de gevel van de Kathedraal van Salamanca staat een beeld van een astronaut. Omdat de kathedraal is gebouwd tussen 1513 en 1733, wordt dit beeld soms als bewijs aangevoerd dat men in de Middeleeuwen al wist dat er ooit ruimtevaarders waren. In 1992 werd de kathedraal gerestaureerd en het is traditie dat de steenhouwers dan een nieuw beeld in de voorgevel mogen aanbrengen, als een soort handtekening. De steenhouwer Jeronimo Garcia heeft toen, na overleg met en toestemming van de geestelijkheid, een astronaut aangebracht tussen de andere beelden. Dit beeld bewijst dus niet dat de goden kosmonauten waren!

Zecharia Sitchin (1920-2010) is geboren in Bakoe, in Azerbeidzjan. Hij werd later genaturaliseerd als Amerikaan. Zijn theorie over de buitenaardse oorsprong van de mensheid gaat onder andere over de planeet Niburu, die eens in de 3.600 jaar ons zonnestelsel zou binnendringen. Deze planeet, die zou voorkomen in Sumerische teksten, zou een baan volgen tussen Jupiter en Mars door, waarbij de bewoners van Niburu de aarde zouden hebben bezocht alvorens weer in het verre heelal te verdwijnen. Volgens Sitchin dankten de Sumeriërs al hun kennis aan een bezoek van deze Anunnaki.

Nou ben ik geen astronoom, maar ik weet wel dat het in het verre heelal erg koud is. De intensiteit van de zonnestraling neemt namelijk af met het kwadraat van de afstand tot de zon. Dat heb ik op school geleerd. Als Niburu slechts eens in de duizenden jaren ons zonnestelsel zou binnendringen, dan is het geen planeet, maar een komeet. Dat is een hemellichaam dat weliswaar rond de zon draait, maar in een lange elliptische baan. Niburu komt dus steeds dicht bij de zon en schiet dan ver weg in het koude heelal. Een omloop kan best 3.600 jaar duren! Hoe ver deze “planeet” zich dan verwijdert van de zon, kan men hier lezen. Daar komt bij dat deze “planeet” versnelt als hij zich naar de zon toe beweegt en vertraagt als hij weer verdwijnt in het verre heelal. Gedurende de lange jaren dat deze komeet voor ons onzichtbaar is, is het op Niburu zo koud, dat geen enkele Anunnaki dat zou overleven!

Volgens Sitchin is Niburu de geheimzinnige planeet X. Deze planeet X werd ooit verondersteld omdat de planeet Neptunus een baan volgde die niet helemaal klopte met de berekeningen. Daarom vermoedde men dat er nog een andere planeet moest zijn. Deze werd inderdaad gevonden: het was Pluto! Maar ook Pluto volgde een baan die niet helemaal klopte met de berekeningen. De hypothetische planeet X bleef dus bestaan. Ten slotte ontdekte men dat buiten de banen van de grote planeten nog heel veel kleine planeetjes rondcirkelden: de planetoïden van de Kuiper Gordel, die als een soort donut rond onze zon ligt. Inmiddels hebben de astronomen besloten dat Pluto eigenlijk geen planeet is, maar een planetoïde, deel van die Kuiper Gordel. Daarmee was planeet X van de baan. Alleen Sitchin bleef in die planeet geloven en hij verspreidde zijn geloof als een ware profeet! Niburu zou volgens Sitchin beschreven staan in het epos van Gilgamesh, maar daar komt geen planeet Niburu in voor. Kortom: Sitchin is wrong.

Op deze niet bestaande planeet wonen volgens Sitchin de Anunnaki, die term komt wel degelijk voor in de Sumerische kleitabletten. Om te begrijpen wie of wat dat zijn, hoeft men slechts een klein beetje te weten van het Sumerische pantheon. In de oudheid geloofde men dat alles bezield was: ieder natuurverschijnsel was een god of godin. Aan het hoofd van deze menigte goden stond het drietal Anu, Enlil en Enki. Anu was het hemelgewelf, ongeveer net als de Griekse god Oeranos. Enlil was Jupiter, in het Griekse pantheon was dat de oppergod Zeus en in Egypte heette hij Amon, die samen met de zon Re of Ra de oppergod was. In de Bijbel heette hij Baal, net als in Babylonië. Enki was de zoet water stroom, die god was de baas over alle rivieren en bronnen. Daarnaast waren de zon (Shamash), de maan (Sin) en de planeet Venus (Inanna) belangrijk. Inanna was de grootste godin, de koningin van de hemel. In de Akkadische taal veranderde haar naam in Ishtar, in de Bijbel heet ze Astarte, in Egypte Isis en de Grieken noemden haar Aphrodite.

Immanuel Velikovsky beweerde in zijn eerste boek Worlds in Collusion (1950) dat de planeet Venus ooit een komeet was, die omstreeks 1500 v.Chr. was ingevangen door de zon, maar dat is niet waar. Astronomen weten dat dit onmogelijk is, zij halen daar hun schouders over op. Velikovsky dacht ook dat de Sumeriërs Venus tot dat moment niet kenden, maar ook dat is niet waar. Reeds omstreeks 2200 v.Chr. schreef een Sumerische priesteres het ene gedicht na het andere over Inanna. Als men ooit iemand hoort zeggen dat Venus vroeger een komeet was, dan heeft die charlatan deze desinformatie klakkeloos overgenomen van Velikovsy.

Maar wie zijn dan die Anunnaki? Hun naam begint met Anu, dat is de hemel. De Anunnaki waren hemelgoden, het is een verzamelnaam waartoe ook alle sterren behoorden. Zij zijn zeker niet naar de aarde gekomen om de mensheid te onderwijzen. Voor zover er op aarde beschaving ontstond, is deze ontwikkeld door mensen zoals wij. Volgens sommige “alternatieve denkers” hebben deze Anunnaki middels genetische manipulatie mensen gekweekt uit apen. Deze mensen moesten goud voor hen delven, omdat de Anunnaki dat goud nodig hadden voor het in stand houden van hun atmosfeer. Goud verdampt niet, dus deze theorie is echt onzinnig.

Nog gekker is de theorie dat die Anunnaki reptielen waren die seks hadden met de vrouwen der mensheid en dat er nu een ras van Reptilians op aarde rondloopt, een ras dat de macht heeft en de mensheid in slavernij houdt. Er zijn inderdaad mensen die de macht hebben, er zijn slavenhouders, politici en oorlogshitsers, er gebeuren door de besluiten van deze mensen wrede dingen op aarde, maar dit zijn geen reptielen, het zijn mensen. Dat ze geen geweten hebben, geen empathie kennen en met een gerust hart miljoenen slachtoffers maken, wil niet zeggen dat het reptielen zijn. Men kan hen hoogstens onmensen noemen, maar het zijn wel mensen zoals jij en ik. Hun macht vloeit voort uit het systeem, de manier waarop onze samenleving is georganiseerd. Als we aan hun macht een einde willen maken, dan zal het systeem drastisch moeten veranderen.

Sommige archeologische vondsten leiden tot een verbaasd: “Hoe bestaat het?!” De mensen die geloven in aliens en Anunnaki, zeggen dan: “Zie je wel! De goden waren kosmonauten.” Dit antwoord biedt geen oplossing, het is een dooddoener. Helaas wordt deze dooddoener ook nog eens verspreid door de media. Zo is of was er op History Channel jarenlang de serie Ancient Aliens, waarin allerlei onbegrepen archeologische vondsten werden toegeschreven aan ruimtewezens van een hogere orde. Ze konden stenen smelten, of megalieten verplaatsen door middel van levitatie (opheffing van de zwaartekracht) en zo voort. Een documentaire van de filmmaker Chris White, Ancient Aliens Debunked, probeert tegenwicht te bieden aan deze onzinnige serie. De documentaire telt drie delen van elk een uur en eerste twee delen zijn zeker de moeite waard. White geeft daarin een overzicht van de “onverklaarbare” vondsten uit de oudheid die worden toegeschreven aan aliens, waarbij hij met een zinnige verklaring komt.

Helaas blijkt White in het derde deel een fundamentalistische christen, die zo zijn eigen dwaze interpretatie heeft van de verbazingwekkende archeologie. Daarin propageert hij Bijbelse verklaringen die eveneens ter discussie staan. In de documentaire verwijst hij ook herhaaldelijk naar zijn website, maar die website bestaat niet meer. White is nog wel actief op Facebook.

Ancient Aliens Debunked – (full movie) HD telt drie delen van elk een uur.

10 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  Beste mensen,
  Allereerst mijn excuses dat ik de laatste weken soms wat kort aangebonden was. Ik had echt heftige computerpech, ditmaal met mijn e-mail. Dat is nu eindelijk opgelost, maar het kostte heel veel tijd en ergernis. Mijn belangrijkste e-mail adres was: mr.drs.bou@, maar dat is nu weg. Mijn andere adres: boudineke@ doet het nog wel. Achter de schermen moet ik straks even kijken of er ergens nog een mr.drs.bou@ staat.

  Bovenstaand artikel had ik eigenlijk willen overslaan, want die Niburu-onzin van Sitchin is zo overduidelijk fout! Maar er zijn nog steeds mensen die er in geloven. Met hen kan ik het echt niet hebben over alternatieve archeologie, want dan komen ze aan met die Anunnaki. Daarom moest Niburu toch eerst van de baan.

  Een ander misverstand wil ik ook nog uit de weg ruimen: Intelligent Design. Dat misverstand is van een andere orde, het gaat dan over godsdienstfilosofie. Dat artikel komt nog, maar ik doe het de rest van de week een beetje kalm aan. Anders schiet ik misschien weer uit mijn slof.

  Tot slot had ik aan dit artikel misschien nog een alinea moeten toevoegen, want een van de argumenten van Sitchin c.s. is dat de Sumeriërs plotseling een hoge beschaving ontwikkelden. Ook dat is niet waar.
  Tijdens de IJstijd stond de zeespiegel ongeveer 100 meter lager. De Perzische Golf lag toen droog, het was een vruchtbare laagvlakte. De Eufraat en de Tigris stroomden er doorheen en mondden uit in de Golf van Oman. De Sumeriërs noemden zichzelf zwarthoofden en ze hadden een beetje negroïde trekken, zoals blijkt uit de beelden van Gudea, de Ensie (hogepriester) van Lagash. Het einde van de IJstijd verliep in plotselinge vlagen, waarbij de zeespiegel soms snel steeg. Ik vermoed dat dit heeft geleid tot de mythe van Tiamat, maar ik ben geen deskundige, dus wellicht heb ik het mis. In elk geval ontstond omstreeks 4000 v.Chr. “plotseling” een Sumerische beschaving rond de huidige monding van Eufraat en Tigris. Voorlopers van deze beschaving zijn waarschijnlijk weggespoeld door de zeespiegelstijging die leidde tot het ontstaan van de Perzische Golf.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Akky, ik heb het bekeken, maar ik kijk niet met mijn neus. Geen splinter bewijs, behalve een video van “Dark Journalist”. Klik op de link! Zelf ga ik dan altijd even naar het YouTube kanaal om te kijken waar de info vandaan komt. En jawel hoor: de Aliens vliegen er laag over, de UFO-disclosure is al maanden een cliffhanger en zelfs Peter R. de Vries is beter.

   Ella Star heeft slechts af en toe een artikel dat wel klopt. Ze kan goed schrijven, maar ook goed geschreven onzin is onzin! Dit artikel waar jij naar verwijst is een typisch voorbeeld van een opeenstapeling van UFO’s, geheime boodschappen, paragnosten, piskijkers en andere onbewezen complottheorieën. Sorry dat mijn oordeel zo hard is, maar al die onzin kost me maar tijd! Dus gaarne geen buitenaardse UFO’s, hoog ontwikkelde aliens en geheime militaire bases op Mars. Het is al erg genoeg dat de aarde plat is! 🙂

   Antwoord
   • Akky van der Veer

    Jammer, Bou. ik heb een poging gewaagd je op andere gedachten te brengen, maar dat lukt me dus niet. Ik zal je er niet meer mee lastig vallen…

    Antwoord
    • Aladin

     Hallo Akky, ik heb het ufo vraagstuk ook jarenlang met veel interesse gevolgd en bijvoorbeeld de interviews met Project Camelot bekeken. Namen als: Bob Dean, George Green en Steven Greer met zijn Disclosure Project zijn mij wel bekend. Natuurlijk ook de Nederlandse pioniers als John Kuhles en Anton Teube.
     Maar het bleef voor mij altijd bij geloven alhoewel ik de ongeidentificeerde objecten zelf meerdere malen heb gezien en zelfs op film gezet.
     Nooit is er voor mij aantoonbaar bewijs gekomen voor het bestaan van ruimtereizigers, ET, of aliens uit het universum of andere dimensies..? of waar deze ook vandaan zouden mogen komen. Zeker niet van verre planeten op duizenden lichtjaren afstand van de aarde.
     Met de ontdekking dat onze aarde geen onderdeel is van een Heliocentrisch systeem is mijn geloof in de ruimte en een ruimteprogramma als sneeuw voor de zon verdwenen, en dus ook een geheim ruimte programma omdat de ruimte zoals ons wordt geleerd niet bestaat. Bekijk de video’s die de Nasa en ISS hoax aankaarten maar eens. Niemand is ooit hoger gekomen dan low earth orbit. De van Allen Belt of de barrière die het firmament of populair The Dome wordt genoemd belet dat iets hoger komt dan, pak hem beet, 40 km hoog.

     Er worden beslist veel zaken voor ons geheim wordt gehouden, dat is mij wel duidelijk geworden. Dat bewijst de onverwachte ´ongelukken´ die veel uitvinders is overkomen. Dat er veel bewuste verwarring is gezaaid door figuren als David Wilcock en Richard Hoagland is mij ook nu glashelder. En dan heb ik het nog niet over die misleidende channelings van allerlei schimmige figuren die zich m.i. gewoon laten gebruiken…

 2. Theo

  Ja Bou, de aarde is inderdaad plat. Kon je zojuist prima zien bij de lancering van SpaceX. Die bolling van de aarde kwam natuurlijk door die verrotte lens…

  Antwoord
 3. prochrist

  Mensen hebben door de eeuwen heen hun geschiedenis opgetekend. Op van alles en nog wat, op schelpen, op dierenhuiden, op planten, op kleitabletten, op zandsteen, rotsen etc.
  We kunnen nu wel beweren dat dat allemaal te primitief is en waardeloze informatie is omdat het niet is goedgekeurd door een astronoom of niet in een wetenschappelijk boek staat maar daarmee beperk je alleen jezelf. Je kunt zo nooit een verklaring vinden voor dat wat er gaande is in de wereld. Dat is toch wat we allemaal willen weten?
  Alles wat vandaag de dag in de wereld gebeurd staat rechtstreeks in verband met onze geschiedenis. Te weinig mensen weten dat.
  De meeste mensen denken dat een oorlog zoals die er is geweest in bijv. Irak om olie en geld ging maar de huidige machthebbers hebben zat geld en bezitten bijna de hele wereld. Alle olie is al van hen. De oorlogen die zij voeren gaan eerder om o.a. informatiedragers zoals de kleitabletten en heilige voorwerpen. Religie en vooral het Vaticaan zijn heel belangrijk voor de huidige machthebbers in de wereld. Wie goed oplet wanneer er verslag wordt gedaan van een oorlog, kan zelf zien dat het voor de agressor heel belangrijk is om vooral tempels, paleizen en musea te plunderen op zoek naar heilige voorwerpen en informatiedragers.
  De informatie die ze zoeken ligt in het gebied rond Irak/Iran/Syrië/Israël. Dat gebied zal altijd midden in de belangstelling staan.

  Het verhaal opgetekend op de Sumerische kleitabletten speelt zich af rond Irak/Syrië en dat verhaal is moeiteloos te koppelen aan informatie uit de Bijbel want volgens de Bijbel werden de gevallen engelen aan hun oorsprong ontrouw en verlieten ze hun woning. In de kleitabletten wordt beschreven hoe goden (zijn volgens mij de gevallen engelen) van een andere planeet op Aarde belanden. Op internet staat een Nederlandse vertaling van de Kleitabletten.

  Het verhaal van de Reptilians is ook weer eenvoudig te koppelen aan informatie uit de Bijbel want daarin wordt gesproken over 12 stammen. Ze hadden elk een eigen vlag met een logo. De stam van Dan had een vlag met een slang als logo. De huidige machthebbers beschouwen zichzelf afstammelingen van de stam van Dan. Zo belangrijk is religie voor hen en daarom moet jij denken dat het zweverij is.

  Antwoord
  • Akky van der Veer

   Beste prochrist, Theo, Aladin en Bou. Het was niet mijn bedoeling hier een discussie uit te lokken over het buitenaardse onderwerp, ik wilde alleen Bou op ietwat andere gedachten brengen (maar dat is mislukt). Ik zeg hier ook met nadruk dat ik een ”gewoon” mens ben, maar wel gezegend met een ”open mind” en zodoende nieuwsgierig en onderzoekend. Wat prochrist ook zegt: er zijn zoveel bewijzen van buitenaards contact door de eeuwen heen, dat valt niet meer te ontkennen. Bovendien staan er in onze tijd steeds meer klokkenluiders op, die zelf gewerkt hebben binnen de geheime ruimteprogramma’s en daar (soms op hun sterfbed) getuigenis van doen. We zullen het zien! Ik hoop dat ik het nog meemaak in dit leven. Met hartelijke groeten voor iedereen.

   Antwoord
   • Aladin

    Veel Ufo’s zijn experimentele vliegtuigen!
    Hieronder een interessante interview video met Boyd Bushman met volgens mij veel waarachtige informatie maar (onbewust?) vermengt met een lading verwarrende onzin! Het is een spel van verdeel en heers. Een open mind is nodig maar ook je eigen onderscheidingsvermogen.

    Boyd Bushman On Antigravity.
    26 minuten.
    https://www.youtube.com/watch?v=hNPBYtJyfZo

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

vijftien − 14 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën