Selecteer een pagina

Archieven

Ella Ster* over de zaak Baybasin

Ella Ster* heeft gisteren en vandaag twee artikelen gepubliceerd over de zaak Baybasin / Demmink. Deze zijn van hoge kwaliteit, feitelijk juist en gemakkelijk te lezen. Daar ben ik blij mee, maar hoewel men van Ella Ster* artikelen mag overnemen, zal ik dat niet doen. Ik ga iedereen vragen om door te linken en deze artikelen te lezen: Zaak Baybasin is een enorme schandvlek voor de Nederlandse rechtsstaat en Zaak Baybasin: Justitie in de tang van chantagepraktijken. Onderaan die artikelen staan de logo’s voor Twitter, Facebook en zo voort. Omdat de pers de zaak Baybasin / Demmink systematische verzwijgt, doe ik een beroep op de lezers van BOUblog om deze twee artikelen zo BREED mogelijk te verspreiden!

Zelf ben ik min of meer gestopt met mijn acties voor dhr. Baybasin. Dat heeft twee redenen: Ten eerste zie ik het somber in. Ik verwacht niet langer dat de Hoge Raad bereid is om de zaak ter herziening terug te verwijzen naar het Hof. Tien jaar lang heb ik de zaak nauwlettend gevolgd en op BOUblog verslagen, maar nadat het rapport van mr. Aben was verschenen, dacht ik: dit is vechten tegen de bierkaai. Mocht de Hoge Raad OOIT uitspraak doen, en we weten niet hoe lang dat nog kan duren, dan zal het waarschijnlijk een afwijzing van de herziening zijn. De belangen zijn te groot! Na een afwijzing kan de zaak nog worden voorgelegd aan het Europese Hof, maar ook dat gaat dan weer jaren duren. In mijn beleving is de rechtsstaat failliet, ik geloof er volstrekt niet meer in!

De tweede reden is het gebrek aan samenwerking en steun. Door sommige volgelingen van de zaak Baybasin wordt mijn naam steevast beklad. Daar heb ik zowel zakelijk als emotioneel last van! Het is ook onrechtmatig, maar toen ik een boekje opendeed over de ergste lasteraar, te weten Ton Hofstede, stuurde hij een advocaat op me af die graag wil procederen. Op die manier verdient deze immers zijn geld, maar ik heb daar helemaal geen zin in. Zelfs als ik zou winnen, wat ik beslist niet uitgesloten acht gezien de vuilspuiterij die ik als het over me heen kreeg, dan nog ben ik daar een hoop tijd aan kwijt en waarschijnlijk ook een hoop geld aan advocatenkosten. Wat een ergernis! Daarom heb ik mijn artikelen over deze werkloze arts/jurist en zijn dochtertje onlangs verwijderd. De jurisprudentie die hij elders heeft verzameld, staat nog gewoon online en daar mag ik naar verwijzen.

A: Anno 2012: Not Without My Daughter door Ton Hofstede. Introductie van 15 pagina’s met daarin een lijst van arrestaties en rechtszaken, gevolgd door een verhaal over zijn training als commando en zijn liefde voor zijn dochtertje.

B: 17 september 2013: Hoger Beroep in Kort Geding ingesteld door Ton Hofstede [appelant 1], zijn broer en hun vader, op een vonnis in Kort Geding dat was aangespannen door zijn ex [geïntimeerde] wegens laster en smaad op internet. Vonnis: Zaak door Ton verloren.

C: 14 maart 2014: Kamervragen: Vragen namens het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over consulaire bijstand aan een Nederlandse vader (ingezonden 3 maart 2014). Antwoord van Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 14 maart 2014)

D: 2 november 2015: Rapport Nationale Ombudsman: CONCLUSIE: De klacht over de onderzochte gedraging van de minister van Buitenlandse Zaken te Den Haag is niet gegrond.

Natuurlijk had ik liever gezien dat dhr. Baybasin vrij zou komen, maar omdat ik dat zelfs niet langer durf te hopen en omdat sommige “medestanders” me zo akelig behandelen, leidt zelfs het denken aan dhr. Baybasin en de zaak Demmink bij mij tot stress. De volgende video, die ook in het artikel van Ella Ster* staat, leidde bij mij binnen 5 minuten tot boosheid. Hans Moll beweert dat hij ooit van dhr. Baybasin heeft gehoord dat deze de heroïnehandel van Turkije naar Europa heeft opgezet, maar dat is niet waar. Dhr. Baybasin is geboren op 25 december 1956 en toen hij 17 was is hij gaan wonen in Istanboel, waar hij via zijn oom een opleiding kreeg tot diplomaat annex geheim agent. Die heroïnehandel is begin jaren ’70 opgezet en was in 1975 al bloeiend, maar dhr. Baybsin was toen nog geen 20 jaar! Pas later maakte hij kennis met deze praktijk, maar te ontdekken dat je baas een crimineel is, maakt jou zelf nog niet tot crimineel! Ook heeft dhr. Baybasin nooit in heroïne gehandeld, hij speelde alleen informatie door.

Er zitten in het begin nog meer foutjes, maar dank zij Ella Ster* heb ik de hele video beluisterd. Na 10 minuten wordt het een boeiend gesprek. Opvallend is, dat ook Jacques van Huet nu van mening is dat de zaak Baybasin niet los gezien kan worden van de zaak Demmink. Eerder namen de gevangenisdirecteuren het standpunt in dat de zaak Baybasin daar los van moet worden gezien, maar volgens mij is dat onmogelijk. Mede daarom heb ik me bij deze groep niet willen aansluiten.

De detentie van Hüseyin Baybasin en het grote zwijgen van de media; Hans Moll en Jacques van Huet duurt 59 minuten.

Tot slot wil ik nog wijzen op een Twitter die ik zelf ook regelmatig volg: https://twitter.com/TruthHitsEvery1. Daarop staat vaak zeer goede informatie over de zaak Baybasin / Demmink. Met dank aan Ella Ster* die me weer een beetje blij gemaakt heeft. Lees haar artikelen en zegt het voort:

FREE mr. BAYBASIN NOW !!!

11 Reacties

 1. Ella Ster

  Bedankt voor het promoten van de artikelen over Baybasin. In de eerste plaats als steun aan de man die al meer dan twee decennia onterecht in de cel zit. Je boosheid over de zaak is terecht. Werden maar meer mensen in Nederland heel erg boos, dan konden we die boosheid kanaliseren en omzetten in pro-actieve daadkracht… en masse.

  Het is echter ook mijn ervaring dat zodra je onderwerpen aansnijdt die tot de kern van het probleem gaan en een échte bedreiging voor het establishment zijn, je als blogger uit alle hoeken wordt aangevallen. Het toont ook meteen aan welke kant mensen binnen de alternatieve media staan. Er zijn helaas krachten in het spel die voornamelijk als doel hebben om twijfel en tweedeling te zaaien. We hoeven het heus niet op alle fronten eens te zijn om wel de neuzen dezelfde kant op te krijgen in de gezamenlijke strijd tegen onrechtvaardigheid.

  Toch is het zaak om nog even vol te blijven houden. Juist dit jaar staan er heel veel dingen op ‘knappen’. Gezien de ontwikkelingen in Amerika en de aanval op corruptie en internationale pedonetwerken, zal die storm — als deze eenmaal het vaste land van Europa heeft bereikt — met windkracht 20 heel wat doofpotdeksels doen wegwaaien. En je weet wat ze zeggen over hoge bomen, hè? Dat kun je op meerdere manieren interpreteren. Wij in de frontlinie van de waarheidsbeweging ervaren ongelooflijk veel wind tegen. Maar uiteindelijk zullen de hoge dames en heren op het Haagse pluche vooral de storm te verduren krijgen. Ik zou zeggen laat maar lekker waaien!

  Laten we onze eigen Twitterstorm creëren: #FreeBaybasin

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Ella Ster*, dank voor dit hart onder de riem.
   Inderdaad word ik van alle kanten aangevallen, dus ook in de rug! Dat laatste is het meest pijnlijk!

   Antwoord
   • mr.drs.Bou

    p.s.: ik Twitter niet. 140 karakters is te weinig… 😉

    Antwoord
 2. Anoniet

  Zo, wauw hé,..

  Dat zie ik zo graag dat ik het even kenbaar maak op deze wijze..

  Ella Ster had nog niet echt tot in de kern weerklonken.. ik hou het dan maar wat in mijn buffers tot ik beter gehoor en zicht krijg op en in de beweegredenen en dergelijke ‘achter de schermen’..

  Met de aandacht voor de Baybasin zaak begon het wel door te dringen, maar nu ik zie dat er zelfs gereageerd wordt op een andere site door *Ella Ster, fantastisch!

  Complimentje!
  Deels ook voor Bou natuurlijk!

  Je maakt geen E2’tje in je 1’tje!
  En je zingt geen duet in je ééntje!

  Geen meer gebonden dan de trekpop die we puppetmaster noemen!
  Hou jezelf niet aan het lijntje!

  Yo!

  Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Via het antwoordformulier ontving ik de volgende vraag:

  hallo Boublog: De Baybasinzaak is een intrigerende. Vooral de mist die er rond zijn veroordeling in 1984 hangt roept bij mij vraagtekens op. Vooral ook omdat ik vermoed dat de voorstanders van zijn vrijlating deze veroordeling in het VK verzwijgen en of ongemoeid laten. Dit is de informatie die ik kan vinden die wijst naar betrokkenheid heroinehandel Baybasin. De naam “Hans Moll'( interviewer Cafe Weltschmerz) kom ik tegen als schrijver van dit stuk uit deze krant: NRC 28-02-1997 Moll, Hans& Santing, Fraukje: Advies Hoge Raad negatief wegens gevaar van foltering; twist Turkije en Nederland om uitlevering. In dat artikel wordt uit de mond van Baybasin het volgende opgetekend: “Illegale praktijken heb ik altijd uitgevoerd samen met de mensen die officieel tot taak hadden die praktijken te bestrijden. Anders gaat het ook niet.” ( zie: http://www.blikopdewereld.nl/rechtspraak/levenslang/boek-de-praktijk-van-de-levenslange-gevangenisstraf-in-nederland/3545-hoofdstuk-15-levenslang-hueseyin-baybasin ) Het NRC artikel uit 1997 is door mij niet meer terug te vinden zodat het niet duidelijk is of Hans Moll op die ontboezeming heeft doorgevraagd, bijvoorbeeld of die illegale praktijken bestonden uit het verhandelen van heroine. Gezien zijn veroordeling op heroinehandel in 1984 zou doorvragen m.i. voor de hand liggen.
  De BakkerSchut stichting start de opsoming over de feiten over Baybasin pas vanaf 1989. In de lijvige conclusie van Aben wordt gesteld dat dhr Baybasin in 1984 in Dover is aangehouden in het bezit van 6 kg heroine. Vor dit strafbare feit wordt Baybasin veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf waarvan hij 5 jaar uitzit omdat hij al dan niet na bemiddeling van de Turkse overheid naar Turkije wordt overgebracht.
  Uit voorgaande zou opgemaakt kunnen worden dat Baybasin ( in samenwerking met Turkse overheid) vóór zijn veroordeling zeer waarschijnlijk betrokken is geweest bij heroinehandel. Zijn uitspraak in het NRC in 1997 én de voorgeschiedenis in de eindconclusie van Aben ondersteunen dat.
  Wat vind Boublog hiervan?

  Eerst maar eens de link gevolgd:

  Anker&Anker advocaten vermelden in hun overzicht van levenslang gestraften in Nederland, dat Bayasin betrokken was bij Drugshandel(heroïnetransporten, (huur)moorden en gijzelingen, in de periode eind 1997 t/m begin 1998. Hij was ook medeoprichter van het in ons land opgerichte Koerdische Parlement in ballingschap, en niet onbelangrijk, Bayasin blijkt een vermogend zakenman te zijn. De op 25 december 1956 geboren Baybasin,hield zich aanvankelijk bezig met sigarettensmokkelmaar had zijn geld verdiend met een handelsonderneming die was gespecialiseerd in het verspreiden van drugs (sinds 1978), dood en verderf. Hij organiseerde vanuit zijn Brabantse woonplaats Lieshout heroïnetransporten.

  Dit staat allemaal in het boek van professor Bovenkerk, maar het is allemaal NIET WAAR! Laster en smaad doen zoveel kwaad! Mr. Adèle heeft Bovenkerk nu aangeklaagd.

  De vraag is echter of dhr. Baybasin in de jaren ’80 wel degelijk in heroïne handelde en of hij daar in 1984 in Engeland terecht voor is veroordeeld. Naar mijn beste weten is het antwoord NEE. Dhr. Baybasin is geboren in december 1956, hij was in 1984 een nog jonge diplomaat (27 jaar). Een van zijn taken was het doorgeven van informatie aan de Turkse ambassades over die illegale heroïnetransporten. Jaren geleden heb ik hem gevraagd hoe dat zat. Zijn antwoord was ongeveer: “Die drugs hebben ze buiten mij om verstopt in mijn hotelkamer. Waarschijnlijk is dat gedaan door een concurrerende bende. Op het niveau waarop ik werkte nam men nooit zelf de drugs mee. Ik gaf alleen informatie door.”

  In mijn herinnering is echter ook blijven hangen dat het niet ging om 6 kilo heroïne, maar om een (paar?) ons cocaïne! Om precies te weten hoe het zit, zou ik het Engelse vonnis moeten lezen, maar ik zou niet weten hoe ik daaraan kom. Zeer zeker is echter, dat dit feit in de huidige casus volstrekt niet ter zake doet! Daarom had mr. Aben het buiten beschouwing behoren te laten. De huidige casus gaat over vervalste telefoontaps, niet gepleegde moorden en de gijzeling van een niet bestaande persoon!

  Nog altijd wordt dhr. Baybasin op de gekste plekken genoemd als de grote motor achter de heroïnehandel. Zie bij voorbeeld deze Wikipedia over illegale drugshandel:

  In 1992/3 the Turkish Navy intercepted two smuggling vessels, in the Kısmetim-1 incident (3 tons of morphine base) and Lucky-S incident (11 tons of marijuana, 2.5 tons of morphine base). Notable Turkish traffickers include Hüseyin Baybaşin (serving life in the Netherlands for trafficking).

  Met die twee schepen had dhr. Baybasin helemaal NIETS te maken. Ook is dhr. Baybasin niet veroordeeld tot levenslang voor drugshandel, maar voor niet gepleegde moorden en zo voort.

  In 1989 is dhr. Baybasin vrijgelaten uit de Engelse gevangenis via een uitruil van spionnen. In Turkije wilde men toen dat hij in Koerdistan de positie in zou nemen van collaborerend provinciehoofd. Die functie betaalde goed (ik herinner me 1 miljoen dollar per jaar), maar dhr. Baybasin weigerde! Hij is toen gemarteld. Daarna heeft hij openlijk verklaard dat de Turkse regering betrokken was bij de heroïnehandel. Zo kwam hij op de dodenlijst te staan en hij is Turkije ontvlucht naar Zuid Afrika. Van daar uit heeft hij asiel aangevraagd in Engeland. De douane heeft hem toen zowel financieel als op levenswandel stevig doorgelicht, maar ze hebben zelfs geen vlekje op zijn blazoen gevonden. Hoe valt zoiets te rijmen met die 6 kilo heroïne?

  Toen dhr. Baybasin mij vertelde hoe dat zat, geloofde ik hem! En ik geloof hem nog steeds, niet omdat ik hem zo aardig vind (hij is inderdaad erg aardig!), maar omdat die 6 kilo heroïne volstrekt niet te rijmen valt met zijn overige levenswandel. Hij is in alle opzichten integer, hij is van zeer goeden huize, hij is een rijke erfgenaam en hij gaf veel geld aan de Koerdische vredesbeweging (NIET de PKK !!!). Hij was in 1984 een jonge diplomaat. Waarom zou zo’n veelbelovende jongeman gaan sjouwen met 6 kilo heroïne? Dat past gewoon niet in het plaatje!

  Antwoord
  • daan van K

   Boublog, ik heb gekozen voor het antwoordformulier om u te benaderen met mijn vragen over de zaak Baybasin omdat u ten eerste goed ingevoerd in deze zaak bent maar ten tweede dat ik de zaak Baybasin niet wil schaden. Nu mijn vragen in de openbaarheid zijn kan ik met gerust hart hier verder reageren. De informatie in door mij geleverde link: http://www.blikopdewereld.nl/rechtspraak/levenslang/boek-de-praktijk-van-de-levenslange-gevangenisstraf-in-nederland/3545-hoofdstuk-15-levenslang-hueseyin-baybasin vond ik twijfelachtig. Maar het ging me niet om wat de gebroeders Anker te melden hadden maar om de voetnoot (2) onderaan het artikel die verwijst naar een oud NRC artikel waarin geschreven zou staan dat: “Illegale praktijken heb ik (Baybasin – red.)altijd uitgevoerd samen met de mensen die officieel tot taak hadden die praktijken te bestrijden. Anders gaat het ook niet.”
   Dit artikel is geschreven door o.a.Hans Moll die in die tijd bij NRC werkte en nu dus een serie gesprekken over de Baybasin-zaak voert voor Cafe Weltschmerz. Waarvoor hulde. Deze opmerking uit de mond van Baybasin die blijkbaar in dat NRC artikel is belandt roept vragen op. ( Ik wil hierover dhr Moll binnenkort benaderen of dat citaat klop en hoe die uitspraak gewogen moet worden )

   De 6 kilo heroine die Baybasin in zijn bezit had valt overigens terug te lezen in het 700 pagina’s tellende verslag van dhr Aben. Op grond daarvan zou hij in 1984 zijn veroordeeld tot 12 jaar hechtenis. Dit en meer valt allemaal te lezen in hoofdstuk 1.1

   Als dhr Aben dat noteert mag ik er van uitgaan dat dit zo is. Dus dat de veroordeling er was op het in bezit hebben van 6 kilogram heroine.( Dus niet op een paar ons cocaïne)

   Overigens ben ik het met u en vele anderen hier eens met de onjuistheid van de zogenaamde tapbewijzen waardoor dhr B tot levenslang is veroordeeld en de weigering de zaak opnieuw te bekijken met de nieuwe informatie die door dhr Derksen is geleverd.

   Antwoord
   • mr.drs.Bou

    Beste Daan,
    Je was in de spambox gevallen. Ik weet niet waarom, maar je hoort daar in elk geval niet. 😉

    Antwoord
 4. Ayse Cali

  Prima Boudine, echt waar…
  Ik hou van jou…
  Goede mensen verdienen altijd een complimentje…

  Succes

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Dank je wel, Ayse. En nee, ik voel geen haat tegen jou. Ik voel helemaal geen haat tegen niemand, maar anderen voelen haat tegen mij. Ik wil alleen dat alle mensen hun haat laten varen en gewoon eerlijk zijn!

   Natuurlijk zou ik willen dat Ton zijn dochter weer in de armen kon sluiten. Maar Ton is zo hard! Als je de liefde van een kind wil winnen, dan moet je zacht zijn, heel zachtjes zijn…

   En ik droom nog steeds: FREE mr. BAYBASIN NOW !!!

   Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  Opnieuw ontvangen van dezelfde poster:

  Message
  Het lukt niet op het Boublog te posten, vandaar dat ik via het antwoordformulier een reactie geef:
  Boublog, ik heb gekozen voor het antwoordformulier om u te benaderen met mijn vragen over de zaak Baybasin omdat u ten eerste goed ingevoerd in deze zaak bent maar ten tweede dat ik de zaak Baybasin niet wil schaden. Nu mijn vragen in de openbaarheid zijn kan ik met gerust hart hier verder reageren. De informatie in door mij geleverde link: http://www.blikopdewereld.nl/rechtspraak/levenslang/boek-de-praktijk-van-de-levenslange-gevangenisstraf-in-nederland/3545-hoofdstuk-15-levenslang-hueseyin-baybasin vond ik twijfelachtig. Maar het ging me niet om wat de gebroeders Anker te melden hadden maar om de voetnoot (2) onderaan het artikel die verwijst naar een oud NRC artikel waarin geschreven zou staan dat: “Illegale praktijken heb ik (Baybasin – red.)altijd uitgevoerd samen met de mensen die officieel tot taak hadden die praktijken te bestrijden. Anders gaat het ook niet.”
  Dit artikel is geschreven door o.a.Hans Moll die in die tijd bij NRC werkte en nu dus een serie gesprekken over de Baybasin-zaak voert voor Cafe Weltschmerz. Waarvoor hulde. Deze opmerking uit de mond van Baybasin die blijkbaar in dat NRC artikel is belandt roept vragen op. ( Ik wil hierover dhr Moll binnenkort benaderen of dat citaat klop en hoe die uitspraak gewogen moet worden )
  De 6 kilo heroine die Baybasin in zijn bezit had valt overigens terug te lezen in het 700 pagina’s tellende verslag van dhr Aben. Op grond daarvan zou hij in 1984 zijn veroordeeld tot 12 jaar hechtenis. Dit en meer valt allemaal te lezen in hoofdstuk 1.1
  Als dhr Aben dat noteert mag ik er van uitgaan dat dit zo is. Dus dat de veroordeling er was op het in bezit hebben van 6 kilogram heroine.( Dus niet op een paar ons cocaïne)
  Overigens ben ik het met u en vele anderen hier eens met de onjuistheid van de zogenaamde tapbewijzen waardoor dhr B tot levenslang is veroordeeld en de weigering de zaak opnieuw te bekijken met de nieuwe informatie die door dhr Derksen is geleverd.
  vriendelijke groeten

  Sorry dat het niet lukt om op BOUblog te posten. Ik zou daar graag iets aan doen, maar dit blijkt voeten in de aarde te hebben. Dat gaat dus traag!

  Als dhr Aben dat noteert mag ik er van uitgaan dat dit zo is.

  De vraag is of dat WAAR is, want mr. Aben noteert nogal wat.

  Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  Derde demonstratie voor vrijlating Baybasin te Den Haag

  Gepubliceerd op 16 mrt. 2018
  Initiatief van http://www.restorejustice.nl
  15 maart 2018
  Veel dank aan alle mensen die deze dag weer tot een succes gemaakt hebben!

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie × vier =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën