Selecteer een pagina

Archieven

Baybasin/Demmink, een staatsrechtelijke spagaat

Hoewel het niet mijn gewoonte is om een tekst van het net te plukken en op BOUblog te plaatsen, wil ik nu een uitzondering maken. Iemand wees me op een reactie op de Demmink Doofpot, zondag 24 September 2017 om 15:04, door J. Doets. Het is een lang verhaal, maar het snijdt wel degelijk hout! Aan de zaak Baybasin/Demmink zitten twee kanten. De Baybasin-kant gaat over de relatie met Turkije en de Turkse onderdrukking van de Koerden, de Demmink-kant gaat over pedo-seks en chantage. In de zaak Baybasin/Demmink zijn die twee dusdanig verweven dat er een Gordiaanse knoop is ontstaan die niemand durft door te hakken. De reactie van J. Doets maakt dat duidelijk. Mocht iemand weten wie deze J. Doets is, laat hem dan weten dat ik zijn reactie als artikel heb geplaatst.

J’analyse / j´accuse / je predire / je suis furieux.

Vorige maand kocht ik het boek “(on)terecht Levenslang” en na een dag had ik het al uit. Bladzijde na bladzijde werd mij de hele geschiedenis met H. Baybasin duidelijk. Vanaf zijn jeugd in Turkije tot zijn jarenlange opsluiting in Nederland. De twee landen die zijn leven tot een hel hebben gemaakt. Waar sleutelfiguren hebben besloten dat deze man nooit meer vrij mag komen. Want dat is na het lezen wel duidelijk geworden: Nederland loopt al decennia aan de leiband van Turkije.

In het kort: de Turkse overheid had er in de jaren negentig belang bij dat Baybasin als politieke tegenstander uit de weg zou worden geruimd. De Nederlandse autoriteiten waren om duistere redenen zeer behulpzaam hierbij. Het uitleveren van Baybasin mislukte echter jammerlijk en daarom moesten er andere onwettige middelen worden ingezet (dat was in die IRT tijd niet zo ongewoon). Uiteindelijk verdween Baybasin in een Nederlandse cel. Effectief was hij hiermee ook monddood gemaakt dus de Turken waren deels tevreden. Natuurlijk mocht nooit uitkomen hoe oneerlijk de autoriteiten hadden gehandeld, dus werd geprobeerd deze zaak onder de pet te houden. Maar gelukkig waren er niet alleen foute Nederlanders en Turken, maar ook eerlijke mensen. Daarbij was Baybasin niet een man die zich zo maar neerlegde bij zijn behandeling. En natuurlijk was er Internet, waardoor de affaire nooit helemaal verdween. Tot groot verdriet van de betrokken ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, beambten, diplomaten, officieren van Justitie, rechters, politiemannen, politici, bewindslieden en ander ingewijd gespuis.

Zo ontwikkelden zich twee affaires: de zaak Demmink, waarbij een hoge Justitieambtenaar (o.a.) in Turkije jonge jongens zou hebben misbruikt. De Turkse autoriteiten hebben hier (uiteraard) bewijzen van (n.b.: the oldest trick in the book). Hiermee gechanteerd kregen de Turken het voor elkaar dat hun luis-in-de-pels Baybasin effectief uitgeschakeld werd. Weliswaar niet dood, maar wel kaltgestellt. En beroofd van zijn vermogen, dus daarmee ook beroofd van de mogelijkheid om zich goed te kunnen verdedigen. Daarmee was de veel ernstiger zaak Baybasin ontstaan. De twee zaken kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Stel nu bijvoorbeeld dat de zaak Baybasin wel uit zou komen. Dat het publiek doorkrijgt dat het vreselijk is belazerd. Dat het hier niet meer gaat over een gerechtelijke dwaling als in de Puttense Moordzaak of de zaak Lucia de B., maar over een samenzwering door onze eigen overheid. Dan gaat het bij de vrijlating van Baybasin niet meer over een lullig schadevergoedinkje, maar zal de belastingbetaler (!) vele miljoenen moeten ophoesten voor de stommiteiten van anderen.
Die anderen zullen hoogstwaarschijnlijk dan wel voor de “Parlementaire Onderzoekscommissie Baybasin” moeten verschijnen. Vol in de schijnwerpers zullen een Hirsch Ballin, een P. H. Donner, W. Kok, F. Teeven, H. Borghout, meneer Hillenaar, Job Cohen, Benk Korthals, JP Balkenende, J. Demmink, N. Albayrak, Sorgdrager, Wabeke, Opstelten, Fritsie Korthals Altes, Y. Buruma, Rutte, Aalbersberg, Aad Kosto en nog vele anderen zwetend, stotterend en onder ede hun rol moeten bagatelliseren, zonder de mogelijkheid om weg te vluchten naar hun auto met chauffeur. Vele van deze lieden zullen hierna strafrechtelijk vervolgd worden en soms zelf gevangenisstraf krijgen. Natuurlijk niet levenslang, want dat is onmenselijk. Maar dat zij allen leden waren van een criminele organisatie wordt wel duidelijk. Allemaal vallen zij van hun voetstuk en zij raken hun lucratieve bijbaantjes (en invloed) kwijt.

Bij de eerste de beste verkiezingen worden de grote partijen gedecimeerd. Dat betekent: nog kleiner dan de huidige PvdA. In bestuurlijk Nederland ontstaat een machtsvacuüm en onduidelijk is welke partijen dit zullen gaan opvullen. De wat oudere bestuurders denken nog steeds met afgrijzen terug aan 1990. Toen liet men in Zuid Afrika een politiek gevangene vrij en daarna werd daar de bestaande orde helemaal omgegooid. Dat moet in Nederland koste wat kost worden voorkomen. Het opbergen van politiek gevangenen geeft meestal eventjes opschudding en tijdens hun detentie klinken er af en toe protesten. Maar het vrijlaten van een politieke gevangene leidt altijd tot chaos. En dat is ongewenst voor de huidige -geriefelijke- status quo.

Als verder duidelijk wordt dat het bewijs in de zaak Baybasin was gemanipuleerd, dan zullen honderden veroordeelden om een herziening van hun rechtszaak vragen als daar tapgesprekken in zijn gebruikt. Het ministerie van Justitie bezwijkt daarna onder deze vloed aan zaken, ook al omdat er gelijkertijd een grootscheepse reorganisatie bij Justitie wordt doorgevoerd. De politie schreeuwt moord en brand, want hun favoriete recherchemiddel (“tappen”) mag alleen nog bij hoge uitzondering worden ingezet. Zij moeten weer ouderwets gaan rechercheren, wat veel meer tijd en geld kost.

Maar ook internationaal zal het nodige gebeuren. Nederlandse diplomaten worden achter hun rug uitgelachen als duidelijk is hoe wij door Turkije zijn gebruikt. Turkije daarentegen is woedend over de vrijlating van de terrorist Baybasin en de Turkse dictator stuurt vervolgens miljoenen asielzoekers naar West Europa. Nederland is lange tijd een paria in de Europese Gemeenschap en mag nooit meer andere landen de les lezen. Al met al zal, als de zaken Baybasin/Demmink uitkomen, er jarenlang opschudding zijn. De totale kosten zullen in de honderden miljoenen lopen of zelfs boven een miljard euro uitkomen. En dat is zelfs in 2025 nog een hoog bedrag.

Dat gaat dus allemaal niet gebeuren. De belangen van de Nederlandse Staat zijn vele malen groter dan het belang van een terroristische, drugs smokkelende, koelbloedige, meedogenloze gijzelnemende en moordende Koerdische Turk in een Nederlandse cel. Een lid van een “criminele organisatie die in Nederland zijn weerga nauwelijks kent” (vonnis Gerechtshof Den Bosch 30 juli 2002).

Om te voorkomen dat de zaak Baybasin of de zaak Demmink uitkomt is er op hoog niveau een strategie bedacht. Die houdt in dat een beperkt aantal ingewijden binnen de overheid precies weet wat er aan de hand is. Daarnaast is er een grote groep die maar een deel weet. Die mensen beseffen echter heel goed dat het niet goed is voor de eigen loopbaan (of gezondheid) als kennis over deze zaken naar buiten wordt gebracht.

Juridische procedures over deze zaken moeten dus tot het uiterste worden gerekt. De indruk moet worden gewekt dat de deze werkwijzen dan misschien wel lang duren maar dat dit de zorgvuldigheid ten goede komt. Zolang procedures duren hoeven er geen mededelingen te worden gedaan “hangende het onderzoek” of: “nu de zaak onder de rechter is”. Vaak wordt er door betrokkenen over deze zaken ook nog gedraaid, gejokt, ronduit gelogen, meineed gepleegd of bewijsmateriaal achtergehouden. Procedures duren soms zo lang dat verjaring intreedt. Rechters die een verkeerd oordeel zullen gaan vellen worden tijdig overgeplaatst dan wel geïntimideerd / ingefluisterd dat zij op de verkeerde weg zijn. Wat nou: “onafhankelijke rechtspraak?”

Sommige medeplichtigen aan de doofpot Baybasin hebben last van onderbuikgevoelens als zij beseffen dat zij medeplichtig zijn aan het levenslang opsluiten van iemand die misschien onschuldig is. Hun rudimentair geweten knaagt. Dan helpt het natuurlijk als zij beseffen dat dit allemaal in het landsbelang is: dit landsbelang prevaleert uiteraard boven het individuele belang van een gedetineerde. Of dat Baybasin als Koerd in een Nederlandse cel meer overlevingskans heeft dan als Koerd in Turkije. Of dat anderen meer verantwoordelijk zijn voor deze stinkende zaken. Of dat die Baybasin misschien toch wel schuldig is “omdat onafhankelijke rechters dit hebben bepaald”. Of dat het al een hele klus is om Nederland te leiden in deze woelige tijden, dus dat het onvermijdelijk is dat er soms foutjes worden gemaakt. Of dat het doel de middelen heiligt. Maar belangrijker is dat medewerking aan deze cover-up meestal zorgt voor een mooie promotie.

Daarnaast wordt er externe hulp ingekocht om de zaak Demmink te “downplayen”. Hier komen de trollen uit hun holen. Als er in de media al eens opmerkingen komen over dhr. Demmink dan komt bijvoorbeeld de schijnheilige harses van Peter R. de Vries direct weer aan tafel bij allerlei praatprogramma’s. Gespeeld verontwaardigd zet hij mensen die kritische vragen stellen weg als “complot-denkers” of “alu-hoedjes”. Voor een kleine meerprijs geeft deze regeringswoordvoerder ook nog het overheidsstandpunt weer in de zaak Vaatstra en MH-17. Naast deze PR (sic) de Vries zijn er nog vele andere journalisten die het gewoon niet (meer) aandurven om deze zaken kritisch te benaderen. Waarschijnlijk beseffen zij onbewust dat je mengen in deze zaken carrière-killers zijn. Of zelfs killers zonder meer.

De zaken Demmink/Baybasin zullen opgelost zijn zodra de beide hoofdrolspelers overlijden. (“Opgelost” dan in de vorm van: “verdwenen/niet meer terug te vinden”. Niet “opgelost” als in: “uitgezocht/de schuldigen ontmaskerd”). BOU zegt: Dat hoeft niet. Zie mijn naschrift. De zaken zullen dan niet verder onderzocht hoeven te worden. Demmink kan toch niet meer veroordeeld worden en Baybasin kan niet meer vrijgelaten worden. Met de strategie om zo veel mogelijk tijd te rekken komt deze oplossing sluipend naderbij. Joris wordt hierbij subtiel geholpen. Hij mag nog steeds op allerlei recepties komen en zich daar onbeperkt volgieten met drank. Veel “vrindjes” hebben de stille hoop dat zijn overwerkte lever de zaak Demmink snel gaat beëindigen.

Met Baybasin is dat beëindigen een stuk moeilijker. Sadistische gevangenbewaarders hebben hem niet kunnen breken. Ieder ander zou allang wanhopig zijn geworden door de immorele behandeling door Justitie en de Turks/Nederlandse autoriteiten, maar ik heb grote bewondering voor Baybasins’ mentale weerbaarheid.

Zo ging hij tijdens zijn gevangenisstraf niet in op een aanbod om vrijgelaten te worden. Hij zou dan stilletjes mogen vertrekken naar Turkije. In 2006 werd dit voorstel gedaan door een Turkse functionaris. Waarbij meteen de vraag rijst hoe een Turk een Nederlands vonnis (levenslang!) kan omzeilen. Turkse gratie? Of kreeg deze Turk hier hulp vanuit een Nederlands ministerie? Maar in het geval van Nederlandse gratie moet er dan wel een koninklijk besluit zijn genomen. Door Beatrix? Dat is wat men noemt: een verdomd interessante casus… Begrijpelijk ging dhr. Baybasin niet in op dit aanbod. Zodra hij voet op Turkse bodem zou hebben gezet zou hij als terrorist zijn gearresteerd. En zijn verdwenen in een Turkse cel of een naamloos graf.

Als de strategie niet goed meer werkt dan denk ik dat men van hogerhand uiteindelijk als eerste de zaak Demmink laat ploffen. Ten slotte gaat het hier “maar” om een man die zijn pedoseksuele gevoelens niet altijd even goed kon beheersen. Door zijn grote verdiensten voor het land zal na een heel lang onderzoek en een korte rechtszaak een milde taakstraf worden uitgesproken. Natuurlijk zullen de geruchten over chantage, machtsmisbruik, corruptie, excessief declaratiegedrag, meineed, belemmering van de rechtsgang, nepotisme, intimidatie, zijn rol in Suriname, leiding geven aan een criminele organisatie en dergelijke niet worden meegenomen in het onderzoek. Daar ging de zaak Demmink toch ook niet over? Case closed. Alles om er maar voor te zorgen dat de aandacht van de zaak Baybasin afgeleid wordt. Want dat is de echte tijdbom.

Dus voorspel ik bij dezen dat de Hoge Raad nog minstens twee jaar nodig heeft om zich te beraden over de reactie van mevrouw van der Plas op het negatieve advies van dhr Aben aan de Hoge Raad *. (voetnoot: * Het onderzoek van D. Aben naar piepjes en klikjes op geluidsopnamen. En naar vertaalfouten van een Koerdisch dialect naar het Turks naar het Engels naar het Nederlands. Iemand die zes jaar, 1700 pagina’s plus een astronaut nodig heeft om honderd nova te ontkennen is geen gedegen onderzoeker maar een incompetente klootzak. Met een missie. En dat is: tijdrekken-tijdrekken-tijdrekken.)

Mogelijk zal de Hoge Raad na deze periode melden nog enige tijd nodig te hebben voor een afgewogen uitspraak. Deze uitspraak zal een teleurstelling zijn voor Baybasin, maar laat gelukkig nog wel een mogelijkheid open om in beroep te gaan of de zaak opnieuw te laten onderzoeken door een of andere rechter. Dit volgende onderzoek zal natuurlijk enige tijd in beslag nemen. Dat mag onderhand wel duidelijk zijn. Ambtelijke molens draaien langzaam. Dat is in die kringen hetzelfde als: “zorgvuldig”. Bij mij heet dat: “sabotage”. Het hele onderzoek gaat dan ook niet (meer) over de onschuld van Baybasin of de schuld van Demmink maar over de vraag of er in bestuurlijk Nederland nog integere mensen zijn. Ik heb mijn twijfels. Gelukkig bestaat er nog wel zo iets als Karma. Maar voordat dat principe (onherroepelijk) in werking treedt hoop ik dat er voor die tijd een Nederlands Susurluk-incident gebeurt. Of dat er een Deep Throat opduikt. Die er niet voor terugdeinst de knuppel in het hoenderhok te gooien. Om aan te tonen dat er “something rotten is in the state of Holland”.

Maar eerlijk gezegd ben ik wel behoorlijk kwaad over de hele toestand. Ik dacht een overheid te hebben die weliswaar regelmatig steken laat vallen, maar wel een overheid is die de intentie heeft om eerlijk en integer op te treden. Nu rijst er een lelijk beeld op van netjes geklede dames en heren die als een soort psychopaten te keer gaan. Die de samenleving niet dienen, maar puur gaan voor hun eigenbelang. Ik krijg erg veel zin om een waxinelichtje naar een van hun auto’s te gooien. Maar laat ik dat maar niet doen, want tegen dit soort terrorisme treedt Justitie keihard op.

—————————————————-
Tot zover J. Doets. Zelf heb ik wat komma’s toegevoegd en een spelfout verbeterd, maar verder ben ik het er mee eens op een klein puntje na. Dat onze rechterlijke macht niet anders doet dan tijdrekken, moge duidelijk zijn. De politiek roept dan: “Wij kunnen niets doen! Het is immers onder de rechter!” Zo wordt de hete aardappel al vele jaren doorgeschoven, tot alle spelers in dit groteske juridische bedrog zijn overleden. Dat maakt volgens mij wel een einde aan de zaak Demmink, maar NIET aan de zaak Baybasin!

De zaak Baybasin gaat tussen een natuurlijke persoon en de Staat der Nederlanden. De laatste is een rechtspersoon, in feite een soort fictie, maar een rechtspersoon sterft niet! De Staat gaat niet dood. Dhr. Baybasin heeft als natuurlijke persoon vier jong volwassen kinderen. Als hij sterft, dan treden deze kinderen als erfgenamen in al zijn rechten. Het gaat daarbij om een hele dikke, vette zak met geld! Het lijkt waarschijnlijk dat zij de strijd om eerherstel voor hun vader zullen voortzetten.

Natuurlijk hoopt het corrupte team bij Justitie de aangebrande aardappel voor zich uit te schuiven tot Sint Juttemis, maar er zal ooit een moment van afrekening komen. Hoe langer dit duurt, des te groter de schade (rente op rente!) die neerkomt op de Nederlandse burgers, de belastingbetalers. Wees daarom zowel zuinig op de toekomst als verstandig in het heden:

FREE mr. BAYBASIN NOW !!!

30 Reacties

 1. Micha Kat

  Stel nu bijvoorbeeld dat de zaak Baybasin wel uit zou komen. Dat het publiek doorkrijgt dat het vreselijk is belazerd. Dat het hier niet meer gaat over een gerechtelijke dwaling als in de Puttense Moordzaak of de zaak Lucia de B., maar over een samenzwering door onze eigen overheid.

  De Puttense Moordzaak en de zaak-Lucia waren ook zorgvuldig geplande en van bovenaf geregisseerde ‘operaties’ om de waarheid weg te spinnen, net als de zaak-Baybasin. Het gaat allemaal zo veel dieper en verder in de pedostaat-Nederland…
  De uitdrukking ‘gerechterlijke dwaling’ is een eufemisme, een spin direct afkomstg uit de keuken van Demmink.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Micha, ik heb op jouw blog gezien dat je nu meedrijft op mijn zwemkracht. Laat me los!
   Met deze reactie ben ik het ook niet eens. De Schiedammer Parkmoord, de Puttense Moordzaak, de zaak Lucia de B. en zo voort dreven nog op de subtiele desinfo van het OM dat graag wilde scoren. Er werden bewijzen achtergehouden die niet pasten in het scenario.
   In de zaak Baybasin is welbewust door het OM vervalst bewijs ingebracht. Volgens mij geldt hetzelfde in de zaak Jasper S., die is veroordeeld op onzichtbaar DNA. Wel ben ik het eens met de gedachte dat onze rechtsstaat steeds dieper wegzinkt in een moeras van leugens en bedrog. Maar daar maak je geen einde aan door schandaal te maken. Alleen de liefdevolle waarheid kan ons nog doen zegevieren. Dat vet gedrukte mis ik vaak bij jou.

   Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Beste mensen, ik wil hier nog iets aan toevoegen. Op dit moment verzamelt zich een groep rond Restore Justice. Maar ik vraag me af of dit de juiste mensen zijn.
  Een zelfverkozen machtig LID van deze groep is TON, die zijn vuilspuiterij nu richt op Micha en mij, maar even zo goed kiest hij een ander doelwit.
  Een ander lid is Myra, die uit was op de niet bestaande video van Joris in zijn blote nagus. Met zulke medestanders is elke tegenstand overbodig.
  Mijn insteek is dat men moet denken op de langere termijn. Dhr. Baybasin heeft vier kinderen die recht hebben op zijn erfenis. Deze loopt in de miljoenen. Het is volgens mij belangrijk om deze kinderen NU bij de strijd te betrekken. Opdat al die domme pedo’s (het dient mijn tijd wel uit!) in de gaten krijgen dat de schade op langere termijn alleen maar groter wordt. Moge het recht zegevieren!

  Antwoord
 3. yvonne

  http://www.wetrecht.nl/is-levenslang-echt-levenslang/

  Gratie na levenslang

  Ook gratie is geen goede mogelijkheid om nog vrij te komen als levenslang gestrafte. Gratie wordt verleend door de verantwoordelijke minister waarna de koningin het besluit ondertekent. Gratie kan volgens de Gratiewet worden verleend in twee gevallen:

  Artikel 2

  Gratie kan worden verleend

  op grond van enige omstandigheid, waarmede de rechter op het tijdstip van zijn beslissing geen of onvoldoende rekening heeft gehouden of kunnen houden en die, ware zij op dat tijdstip wel of voldoende bekend geweest, hem aanleiding zou hebben gegeven tot het opleggen van een andere straf of maatregel, of tot het afzien daarvan; dan wel
  indien aannemelijk is geworden dat met de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing of de voortzetting daarvan geen met de strafrechtstoepassing na te streven doel in redelijkheid wordt gediend.

  Maar wat als nu blijkt dat het KH, de grootste criminele familie is??

  Wat gaan we dan doen als Nederlandse bevolking?

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Yvonne,
   Gratie is geen optie. Dhr. Baybasin is volledig ten onrechte veroordeeld op welbewust vervalste bewijzen. Hij wil van alle blaam worden gezuiverd.
   Ook wordt een Koninklijk Besluit niet door de koninklijke familie genomen. Hun functie is slechts symbolisch, zij houden zich onledig met winkelen in het buitenland, handjes schudden met staatshoofden en aanzitten aan galadiners. Politieke besluiten worden bekonkeld in Den Haag. Daar zitten de criminelen die dhr. Baybasin ten onrechte hebben veroordeeld. In naam van de Koningin weliswaar, maar daar heeft het Koningshuis geen bemoeienis mee.

   Antwoord
 4. Joep Zander

  Het gaat natuurlijk niet alleen om de zaak Baybasin, Demmink. Grote groepen burgers hebben last van door en door gecorrumpeerde dictatoriale rechtspraak, gecorrumpeerd zogenaamd sociaal wetenschappelijk en journalistiek onderzoek. Wat meestal gebeurt als er zich een vorm van dictatuur ontwikkelt is dat er op een gegeven moment simpelweg een opstand uitbreekt. Het is echt noodzakelijk om die optie onder ogen te zien. Er komt een eind aan deze justitiedictatuur, goed of kwaadschiks. Het zal simpelweg aan zichzelf ten ondergaan, het botst tegen zijn eigen grenzen. We kunnen daar alleen maar liefdevol mee omgaan (eens met Bou) door dit duidelijk te maken. We moeten proberen daarmee ook massale gewelddadige uitspattingen te voorkomen. Door liefdevol op deze waarheid te blijven trommelen. De waarheid dat dit echt niet eindeloos door kan gaan. Dit gaat absoluut van kwaad tot erger. Het systeem zal op zijn minst aan zijn eigen verelendung ten onder gaan. We moeten met zijn allen deze waarheid onder ogen zien. En de ambtsdragers duidelijk maken dat we hun dilemma’s begrijpen, maar dat vergeten en wegstoppen geen oplossing gaat brengen. Geen geweld, maar misschien wel volksopstanden. Zo gaat dat, zo zal het gaan. En we kunnen het alleen maar liefdevol begeleiden en op de juiste punten aanmoedigen.

  Antwoord
  • Ben

   Tja, Confucius kon al uitleggen waarom een rechter praktisch altijd tot corruptie vervalt. De vraag is dus uiteindelijk hoe dit anders en beter kan.

   Groeten, Ben

   Antwoord
    • Ben

     Ik ga niet zoeken, maar je kunt het vinden in “Confucius, de vertellingen”.

   • Joep Zander

    Jammer ben. Ik vond het volgende:
    Rechter Tie maakt voor zichzelf geen uitzondering: de hoge eisen die hij aan anderen stelt, stelt hij ook aan zichzelf. Hiermee doet hij een beroep op de moderne lezer, die voortdurend geconfronteerd wordt met zaken van goed en kwaad. Wat is het antwoord van de moderne lezer op de door rechter Tie gestelde vraag: wat is ultieme rechtvaardigheid?
    https://nl.linkedin.com/pulse/de-zuivere-rechtspraak-van-rechter-tie-gillis-kersting

    Antwoord
    • Ben

     Tie is een roman figuur en Confucius was echt. Buitengewoon interessant temeer omdat het huidige China heel veel bij hem vandaan haalt. Confucius spreekt zichzelf trouwens regelmatig tegen want zo is het echte leven. Heel veel is in het Nederlands vertaald, met name door Kristoffer Schipper. Met name zijn commentaren zijn ook meer dan de moeite waard.

     Groeten, Ben

 5. Liesbeth van der Hoop

  Er zijn toch ook nog andere belanghebbenden bij de zaak tegen Demmink, de familie Poot van Chipshol? Die zullen ook niet rusten voor de zaak eerlijk wordt opgelost. Is de reactie van Yvonne, Yvonne Keuls? Ik heb haar heel hoog zitten door haar niet aflatende bemoeienis in het verleden en heden, met jongeren die door justitie zijn beschadigd door misbruik van degenen aan wie zij waren toevertrouwd. Zie haar boeken en interviews op internet.
  Ik blijf de zaak met grote belangstelling volgen, ook al kost het heel veel tijd!

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Welkom op BOUblog, Liesbeth.
   De familie Poot is helaas gestopt. Dhr. Poot was al dik in de 80 en zijn zoons hadden er geen zin meer in. Micha Kat stond bij hen op de loonlijst en heeft sindsdien geen inkomen meer. (ZUCHT!)
   En Yvonne is niet Yvonne Keuls.

   Antwoord
 6. yvonne

  https://www.youtube.com/watch?v=cm8BEzv93qc

  En dan denk je toch wel wat te weten over Justitie en de advocatuur, maar ik heb hier met stijgende verbazing, naar zitten te luisteren.

  Meineed door rechters deel 1; Hans Moll en Paul Ruijs duurt 53 minuten.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Goede morgen, Yvonne, en dank je wel. Ik heb er met veel interesse naar geluisterd en het verbaast me niets! Dat verhaal van Eddie Kroes en zijn briefje van De Vos staat al 10 jaar op BOUblog. En Paul Ruijs is al heel lang bezig om de corruptie in de rechterlijke macht aan te kaarten. Prima man, Paul Ruijs!

   Paul Ruijs in Het zwarte schaap zaterdag 26 mei 2001 duurt 47 minuten.

   Antwoord
   • mr.drs.Bou

    Corruptie: Het tanende gezag van rechters
    Paul Ruijs, 22-11-2012, 15:19

    Het staat inmiddels wel vast dat advocaten contant geld aannemen van hun klanten. Was Moszkowicz dan als enige zo dom om de fiscus niet precies te melden hoeveel of was hij de enige die de fiscus achter zich aan kreeg? De anders altijd zo op discretie gesteld zijnde deken en tuchtrechters roken in ieder geval hun kans om – game, set, match – definitief met hun ‘amice’ af te rekenen. Van geheel andere orde was de onthulling uit het strafdossier van de liegende rechter Westenberg. Die had tussen 2005 en 2010 ruim € 400.000 bijverdiend waaronder een fors bedrag bij het prestigieuze advocatenkantoor Houthoff Buruma.

    Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Yvonne,
   Bij deze de bijdrage van Micha Kat:
   CAFE WELTSCHMERTZ SCHIET CRIMINELE RECHTER WESTENBERG TE HULP 2 WEKEN VOOR MICHA-CLAIM

   DE MEDELIJWEKKENDE POGINGEN TOT JOURNALISTIEK VAN ELITE-WITWAS-PROGRAMMA: ‘CORRUPTE RECHTERS BESTONDEN ALLEEN IN DE JAREN 70, 80 EN 90 VAN DE VORIGE EEUW. NU NIET MEER’ * DE ZAKEN DEMMINK, WESTENBERG, KALBFLEISCH, VAATSTA, CHIPSHOL EN BAYBASIN BESTAAN VOOR CAFE WELTSCHMERTZ NIET

   Het is een oud boek en een oude zaak. De krant is helemaal vergeeld zegt interviewer Hans Moll aan het eind van het verbijsterende gesprek met Paul Ruys over corrupte rechters en rechtspraak. En dan: De zaak-Baybasin laten we maar even buiten beschouwing. Twee weken voor de zaak rond de meest corrupte rechter uit de Nederlandse geschiedenis die headlines zou moeten maken probeert Cafe Weltschmertz de schijn te wekken dat corrupte rechters een geschiedkundig fenomeen zijn uit de vorige eeuw. Misdadige journalistiek. Komt het programma binnenkort met het onderwerp ‘pedofilie in het openbaar bestuur’ met als casus Edward Brongersma en Daniel Cohn-Bendit? Deze vorm van journalistiek hebben we eerder ‘pseudo a-charge’ genoemd: men probeert de schijn te wekken zaken te ‘onthullen’ maar doet dat op zo’n manier, dat het netto effect a decharge is (ter bescherming van de macht en de instituties). Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat het programma met zwarte lijsten werkt waarop te ‘gevaarlijke’ gasten staan die de status quo zouden kunnen aantasten. Micha Kat staat daar zonder enige twijfel op. Paul Ruys met zijn wapenfeiten uit de vorige eeuw niet. In plaats van over de zaak-Demmink en de rol van de rechters daarin gaat het hierboven -geen grap!- over bonnetjes van 40 jaar geleden van de Consumentenbond! Delicaat is dat Ruys aan het einde de zaak ter sprake brengt van Carla Eradus -natuurlijk zonder haar naam te noemen want te gevoelig. Toen zij nog president was van het Hof te Leeuwarden schreven 17 raadsheren daar een brandbrief over haar nepotisme en incompetentie. Deze brief gaf Ruys aan Micha Kat die hem landelijk in het nieuws bracht. Als ‘beloning’ voor haar gedrag in Leeuwarden kreeg Eradus de meest begeerde positie binnen de rechterlijke macht toebedeeld: het presidentschap van de Amsterdamse rechtbank. Ruys noemt dat niet. Te gevoelig.

   Helaas mag men Micha Kat niet meer noemen, op straffe van te worden belasterd en uitgestoten uit de “alternatieve media” op Internet. Johan Oldenkamp en consorten weten daar meer van! 😉

   Antwoord
 7. Joep Zander

  Ha, dat filmpje had ik nog van de vergetelheid gered en op You Tube gezet. Goed dat het nog een keer onder de aandacht komt. Even dacht ik dat je met De Vos Otto Vos (voormalig kamerlid VVD en zichtbaar in het Zwarte Schaap filmpje) bedoelde. Maar het gaat geloof ik om een Hans Vos (ook zonder De ervoor imho). Misschien kun je nog even de link geven waar dat verhaal op je blog staat Bou, want ik kan dat niet vinden. Wel op allerlei andere plekken.

  Antwoord
 8. Groene Wolf

  Dank je wel dat je zo lang mee geholpen hebt het vuurtje aan te houden. De kachel brandt nu weer lekker. Gaat het nu echt gebeuren? Dit kwam op Fb voorbij. Zijn ze gestopt met censureren? Vroeger werd ik voor minder er af gepleurd.
  https://twitter.com/TruthHitsEvery1

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Groene Wolf,
   Dit verbaast me echt, want ik weet niet wat er na januari 2018 nog gebeurd is:
   “Op 18/1/2018 demonstreerden de oud-gevangenisdirecteuren voor #Baybasin.”
   Daarna werd het stil, doodstil.
   En dan nu op Twitter: “De afgelopen 4 jaar heb ik intern aan de bel getrokken bij mijn werkgever @ Turfmarkt 147. Justitie heeft deze maand (onterecht) mijn contract ontbonden. (eervol, ARAR 99).”

   Zou 2020 dan inderdaad het jaar van de waarheid worden?
   Zelf Twitter ik niet, maar ik raad alle Twitteraars aan om de link te volgen, want het hele Demmink dossier staat daar!

   Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Dank je wel, Groene Wolf. Baybasin zit nog altijd gevangen en Demmink is nog altijd vrij. FOEI !!!

   Antwoord
 9. mr.drs.Bou

  Qnl Report 285: Joris Demmink: Jeffrey Epstein van de lage landen? Deel II duurt 27 minuten.

  Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  Qnl Report 286: Joris Demmink: Jeffrey Epstein van de lage landen? Deel III duurt 35 minuten.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 − 2 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën