Archief
Artikelen

Ton Hofstede, de blogger van Het Haagse Complot, is zowel arts als meester in de rechten en organisatiedeskundige. Hij heeft kennelijk maar liefst drie universitaire titels! Hij heeft het gymnasium gevolgd en etaleert dat in zijn kennis van het Latijn. Hij is commando geweest, waarvoor geldt dat je dat dan blijft voor het leven. Naar eigen zeggen heeft hij een vliegbrevet, dus dat zal wel. Hij is overduidelijk hoog begaafd, zeer intelligent en charismatisch. Geen wonder dat zijn blog zoveel lezers trekt. Als Ton Hofstede iets beweert, dan gelooft men dat grif. Het probleem is alleen dat Ton Hofstede niet altijd de waarheid spreekt! En wie hem durft tegen te spreken, krijgt te maken met de andere kant van deze man: dan schrijft Ton je kapot.

Zijn artikel Boudine Berkenbosch dat in Google nog steeds bovenaan staat, begint met valse beweringen over mij, maar dat heb ik al laten zien. Vervolgens gaat het over Marcel Vervloesem, De Schelm van Morkhoven, die door Ton Hofstede op 1 juni 2016 volledig kapot werd geschreven, waarna nog twee artikelen tegen Marcel en Morkhoven volgden. Daar schrok ik van, want dat eerste artikel stond zo bol van onwaarheden! Daarbij verscheen het op een wel zeer ongelukkig moment: Twee dagen voor Joris Demmink zou getuigen in de Bart van Well verhoren. Bart en zijn advocaat mr. Martin de Witte hadden daar jaren voor gestreden! Dat belangrijke proces werd op een zeer cruciaal moment doorkruist door Ton Hofstede!

Dat Joris Demmink meineed pleegde, weten we nu, maar daar ging het debat toen niet over. Alle hoogst verontwaardigde aandacht ging dank zij Ton Hofstede naar Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven! Iedereen geloofde immers heilig in de Grote Ton, alleen ik sprak hem tegen. En dat mag niet van Ton Hofstede! Vandaar dat hij zijn artikel over Boudine Berkenbosch vervolgde met een hernieuwde aanval op Marcel Vervloesem en Morkhoven.

Volgens de heilige WET van TON heeft Ton Hofstede altijd gelijk. Helaas blijkt dat niet waar. Zijn leugens en valse aantijgingen heb ik weer rood gekleurd.

Naast de propaganda van BOUblog is het ook nog even wetenswaardig om naar enkele onzin uitspraken van Marcel Vervloesem te luisteren. JD-tv was zo vriendelijk en behulpzaam om een paar opvallende leugens achter elkaar te zetten in JDTV Afl.158 – De Apollo tape7.

Eric Donk was in goed vertrouwen overtuigd geraakt van de “waarheid van Ton” over Marcel en Morkhoven. Dat maakte hem onzeker. Tijdens de boekpresentatie van Weggejorist van Robert van de Luitgaarden op 16 april 2016 in Den Haag had hij Marcel benaderd voor het interview. Dat werd door Ton Hofstede gebruikt als basis voor zijn beweringen over Marcel en de Werkgroep. Marcel zou zich op de voorgrond hebben gedrongen. Eric heeft daarom vorig jaar juni heel veel tijd besteed aan het maken van een collage van “foute” uitspraken van Marcel. Helaas hing deze YouTube aan elkaar van knippen en plakken! De fragmenten komen uit verschillende lezingen en de volgorde waarin de fragmenten van “Marcel vertelt” zijn geplaatst, leidt tot een uiterst warrig verhaal in de Zandvoort-zaak! Het lijken de Baybasin-taps wel! 😉

Op grond daarvan schrijft de Grote Ton:

Wie dan nog niet begrijpt dat Marcel een fantast en een leugenaar is…
Boudine is in ieder geval zo iemand die het niet wil begrijpen.

Niet Marcel, maar Ton Hofstede is een fantast en een leugenaar. En niet Boudine, maar Ton wil het niet begrijpen. Niet gehinderd door enige kennis van de achtergrond van Marcel en de geschiedenis van de Werkgroep, baseert hij zijn laster en smaad op een YouTube die bestaat uit fragmenten van lezingen die Marcel in de loop der jaren heeft gegeven. Daaruit haalt hij dan weer fragmenten, waarmee hij Marcel in een kwaad daglicht stelt. Een kwestie van knippen en plakken. Die “uitspraken” van Marcel zijn door Ton Hofstede vet gezet.

00:08 Wij wachten het moment af dat Nederland zegt: Er is niks.

Kennelijk is Marcel niet op de hoogte van de al jaren eerder gedane uitspraak van Opstelten: het was niks, het is niks en het zal niks worden. Toch komt er niks van Marcel. Een leugen dus.

Marcel is meestal goed op de hoogte van zaken rond pedo-seks, veel beter dan Ton Hofstede! Ton eiste vorig jaar mei samen met Myra de Apollo-video’s op, waarover Marcel op 16 april had gesproken. Eric Donk van JDTV had Marcel geïnterviewd, maar helaas staat dat interview nu niet meer online. Eric is namelijk erg onzeker geworden, want hij weet niet wie gelijk heeft: Ton of Marcel. Volgens mij heeft Ton ongelijk!

Volgens Myra en Ton was er dringende haast bij het vrijgeven van die video’s, want zij wilden die inbrengen in de Bart van Well verhoren. De regie voor dat juridische theater was echter in handen van de letselschade-advocaat mr. Martin de Witte! De juiste werkwijze is dan, dat men mr. De Witte overtuigt van het belang van die video’s van Marcel. Daarna kunnen Bart en mr. De Witte eventueel samen met Marcel een strategie uitzetten. Dat was echter niet wat er gebeurde. Myra en Ton eisten de video’s op en kregen ze niet, Ton Hofstede sleurde Marcel zijn veelgelezen blog op en schreef hem helemaal stuk omdat hij die video’s niet wilde afstaan aan Myra of Ton. Heel terecht van Marcel, want Ton had in dat Bart van Well proces geen enkele functie. Hij is slechts een blogger, dus Marcel haalde zijn schouders op en wachtte af.

Tonneke vervolgt met deze quote van Marcel:

00:38 Er is een jonge Duitser vermoord op een boot, de boot Apollo, en daar was een hooggeplaatste van justitie bij aanwezig. Dus we gaan de naam niet noemen, iedereen kan hem raden.

Gesuggereerd wordt dat Joris Demmink medeplichtig is aan of althans wetenschap heeft van de moord van Manuel Schadwald. Dat is nogal wat meer dan laster. Maar het ontstijgt het niveau van achterklap niet. Waar wel sprake van is (zou dit waar zijn) het strafbaar achterhouden van bewijs.

Marcel noemt nooit namen, vrijwel iedere persoon wordt door hem aangeduid met “waarvan ik de naam niet zal noemen”. Eric Donk weet inmiddels dank zij mij dat deze niet genoemde naam niet Demmink was, maar Richard Carl Samson! Dat bleek uit de context. Vorig jaar hebben we dat “uitgepraat” op zijn blog Newsbullet. Het fragment komt uit de uitzending van Argusoog Radio van 11 december 2012, met Micha Kat, Arend Zeevat en Marcel Vervloesem. Deze uitzending duurt drie uur en is volgens mij niet om aan te horen. Micha en Arend probeerden Marcel te verleiden tot schokkende uitspraken en als hij iets zei, schreeuwden ze er doorheen!

De achtergrond is deze: Er was in november 2012 een document opgedoken van Richard Carl Samson waaruit bleek dat het Rolodex onderzoek uit 1998 beslist geen broodje aap was. Daarin staan de namen van pooiers en schandknapen, maar ook die van Frits Salomonson en Oscar Hammerstein, professor Ger van Roon en Jan Wolter Wabeke. Hans Holthuis staat er ook bij, vaak in gezelschap van een zekere JD, ons wel bekend. Kees Lunshof komt er ook in voor, indertijd hoofdredacteur bij de Telegraaf. Micha en Arend vragen of Marcel al weet van heeft van dat document en Marcel zegt jawel. Zij willen dan dat Marcel daar meer over vertelt.

Ton vervolgt:

02:10: Het is zo dat door het kraken van de codes, en de gegevens die we daarin hebben gevonden, dat we ook een locatie hebben aangetroffen waarbij het archief van Gerrie Ulrich … dat we daar zijn geheim archief hebben aangetroffen in een (open, red.) garagebox. We hebben dat materiaal meegenomen en zijn dat nu aan het bestuderen.

Met andere woorden: Toen hij het archief kraakte (wat hij dus al in zijn bezit moet hebben gehad) kon hij ontdekken waar het archief was en heeft het toen pas meegenomen om te bestuderen. Waar komen die “codes” dan vandaan?

Dit is echt een opmerking van iemand die Morkhoven niet door de jaren heen heeft gevolgd. De codes zaten in een CD-rom van de Zandvoort-oogst uit 1998. Gina Pardaens was bezig om die codes te kraken, toen ze in november 1998 werd verongelukt. Marcel heeft deze taak toen op zich genomen, aanvankelijk zonder te weten hoe zoiets werkt, maar eind 2012 of begin 2013 is het Marcel toch gelukt om die codes te kraken. Daarachter zaten lijsten met namen en adressen, die zijn overgedragen aan Interpol. Marcel verwachtte toen heel terecht een golf van arrestaties, maar er gebeurde niet veel. Aan de hand van die lijsten heeft Morkhoven daarna een garagebox opgespoord in Rotterdam of Den Haag, dat weet ik niet meer. Die garage stond op naam van Ulrich, maar jaren na zijn dood werd de huur nog steeds betaald! In die garage stonden de dozen die door Morkhoven zijn meegenomen.

02:34 Op het moment dat onze onderzoekers (lees: Marcel zelf) dus op het appartement van Zandvoort een zoekactie doen, naar aanleiding van … we hadden eerst de CD-roms gevonden, dan is Ulrich een dag nadien op reis vertrokken (…) Maar Ulrich heeft ons toen nog één telefoontje kunnen doen. Kijk meneer Vervloesem, hetgeen u zoekt zit in mijn salon in mijn appartement in een geheime ruimte. (…) En toen bleken de scharnieren al uit de deur uitgehaald te zijn.

Opnieuw had Marcel eerst de CD-roms, om ze (hij zegt niet wat het is) daarna pas te vinden na een telefoontje van Ulrich. Wie de scharnier-uithalers zijn geweest die hem voor waren wordt niet verteld.

Opnieuw een enorme aantijging! Marcel had van Ulrich al CD-roms met kinderporno gekregen, voor Ulrich in juni 1998 met Robby op de motor vertrok. Enige maanden daarvoor was Robby al opgespoord door de Werkgroep. De Morkhoven-groep had op voorspraak van twee leden van de 1e Kamer onderdak gekregen in een leegstaande kazerne in Haarlem. Ze reden op dat moment in auto’s met Nederlandse kentekens. De flat van Ulrich werd door de teams van Morkhoven dag en nacht in de gaten gehouden. Die scharnier-uithalers reden in drie auto’s met Belgisch kenteken. De inbrekers waren dus Belgen, waaronder de vader van Robbie van der Plancken, die door het Morkhoven-team (altijd 2 of 3 mensen!) dat op wacht stond werd herkend. Deze criminele Belgen waren Morkhoven voor geweest!

03:25 Zes uur later was Ulrich dood, waarmee u maar ziet hoe snel men is om mensen uit te schakelen.

Die “men” was Robby van der Plancken en niet een, zoals Boudine dat hierboven schrijft “meeglurende geheime dienst”. En waarom iemand wordt uitgeschakeld NADAT hij het geheim verklapt heeft lijkt ook mosterd na de maaltijd.

Alweer een opmerking vol onbegrip! Ik ga hier niet verder op in, want dat ligt gevoelig. Zie ook het interview van Myra met Robby van de Plancken. Opvallend is wel, dat ook de volgorde van de citaten hier tot verwarring leidt!

Er volgt nu een ander citaat uit een andere video, verwarring alom!

03:30 Later toen we gingen kijken met een TV-zender (die we niet gaan noemen omdat het onderzoek nog loopt) was er ook een lid bij van de Nederlandse BVD. Nu wat komt die man op dat appartement doen, dat was onze vraagstelling.

En de vraag: Wat komt Marcel op dat appartement doen? Let wel de Zandvoort-files waren nog helemaal niet onthuld. En dat iemand rechercheert in het appartement van een vermoorde begrijp ik. Maar waarom Marcel, volgens eigen zeggen, bewijsmateriaal heeft ontvreemd aan het onderzoek begrijp ik niet.

Ton begrijpt er echt helemaal niets van! Zowel Ulrich als Robby hebben voor ze vertrokken kinderporno-materiaal aan Marcel overgedragen! Beiden wilden breken met het milieu. Toen die twee in Lyon waren, heeft Ulrich Marcel gebeld en hem verteld van de geheime bergplaats. Toen even later (Marcel zegt zes uur, maar volgens mij waren het enige dagen) het bericht kwam dat Ulrich in Italië door Robby was doodgeschoten, is Marcel met een van de teams van Morkhoven (2 of 3 mensen) de flat binnen gegaan in gezelschap van de schoonzus (vrouw van de halfbroer) van Ulrich, haar vriendin, een tv-ploeg van NOVA (van de VARA) en nog een man. Marcel zegt dat deze man van de BVD was. De schoonzus had de sleutel, maar er was reeds ingebroken door de Belgen. Daarom had de notaris een nieuw slot laten plaatsen. Dat is gekraakt door de schoonzus en haar vriendin. Marcel heeft dus niet ingebroken, maar slechts video’s en CD-roms uit de geheime bergplaats gehaald.

Marcel heeft het bewijsmateriaal ontvreemd op verzoek van Ulrich, met als doel de daders op te sporen! De Zandvoort-files zijn door zijn toedoen onthuld! De TV-zender was NOVA, die door Morkhoven was getipt en er een uitzending over heeft gemaakt. Deze NOVA van eind juni 1998 is verdwenen uit het archief. Hij ging o.a. over de baby-porno! Niet te verwarren met twee uitzendingen van Netwerk, april 1998, want die staan wel online, o.a. op het kanaal van JDTV

04:31 We hebben het overhandigd aan de Nederlandse recherche. Die heeft het in ontvangst genomen in een drankgelegenheid in Hulst.

Is het nu wel of niet overhandigd? Is het nu wel of niet gestolen? Is het nu wel of niet beschikbaar gesteld? Want bij de boekpresentatie zei hij weer dat het NIET was overhandigd, omdat ze het zelf nog (al 18 jaar) aan het bestuderen zijn.

Het is nu wel duidelijk dat Ton Hofstede er helemaal niets van weet en er niets van snapt. Het kinderporno-materiaal op de CD-roms is eerst gekopieerd (waarbij Gina Pardaens overuren maakte!), vervolgens overhandigd aan de internationale pers die in Morkhoven was toegestroomd (!), toen aan de Nederlandse recherche (in Hulst en dat is gefilmd door René Dessart), vervolgens aan de Belgische justitie. Morkhoven werd door de Belgische justitie toen prompt beschuldigd van bezit van kinderporno! Daarop heeft men besloten om het materiaal ook aan alle presidenten en koningshuizen te sturen. Dan mochten zij óók worden beschuldigd van het bezit van kinderporno…

De drie video’s waar Marcel het over heeft, komen eveneens uit de geheime bergruimte van de flat van Leo van Gasselt. Op deze video’s staat kennelijk chantage-materiaal, o.a. met beelden van Salomonson, Demmink en een advocaat van Claus. Volgens Marcel beschikt ook de AIVD over dit of dergelijk materiaal. Dat is geen porno, maar het bewijst dat hoge bomen deel uitmaakten van het netwerk!

04:55 Een privé chauffeur heeft ons de lijst bezorgd van de kopstukken van de kinderprostitutie. (…) De lijsten waarover we nu nog geen commentaar leveren. (…) De lijsten van wie daarbij aanwezig was.

Mogelijk wordt Nico Langeveld bedoeld, de huispartner van Jetty, waarmee het Rolodex onderzoek is gestart. Iets wat los staat van het Zandvoort BBS en al lang en breed door het HHC is gepubliceerd. Hoezo, nu nog niet prijsgeven?

Het HHC zegt er alles van te weten en heeft het al lang en breed gepubliceerd! Maar waarom maakt Ton Hofstede dan zulke domme fouten? Inderdaad staat het Rolodex onderzoek los van het Zandvoort BBS en de Apollo, maar deze pedo-netwerken overlappen elkaar!

Pure desinformatie dus. Van zowel Marcel als Boudine. Volstrekt overbodige informatie op internet. Gewoon afschrijven en negeren. Speculeren waarom ze dit doen vindt het HHC niet nodig. Om het worst voorhouden van Marcel maar te citeren: “Ik ga het u gunnen”. U leeft u maar uit met uw opinie in de commentaren.

Dat deed men dan ook promt! Bij deze de EERSTE reactie:

Willem de Zwijgtniet • a year ago
Het zou me niets verbazen als Boudine een dependance is van Morkhoven.
Net over de grens in Zeeland. Dat is lekker makkelijk voor die Antwerpenaren.
Was Boudine niet kinderpsychologe?
Heeft ze thuis soms ook een crèche, net als Demmink?

Inderdaad ben ik kinderpsychologe, maar de rest is een smerige insinuatie! Ik ben geen dependance van Morkhoven, ik heb thuis geen crèche en ik woon op Schouwen-Duiveland. Het is vanaf hier een uur rijden naar Antwerpen. Kortom: men lastert wat af op Het Haagse Complot! Bij mij verdwijnen zulke reacties in de prullenbak of de spam, maar op Het Haagse Complot mag men liegen en lasteren als het Ton Hofstede goed uitkomt! Maar Ton lastert nooit, ben je mal! Deze hoog begaafde en zeer charismatische Ton Hofstede acht zichzelf een keurig nette man die ver boven alle laster en smaad verheven is. Het probleem is wel, dat Ton Hofstede daarbij slachtoffers maakt.

Als men wil weten wie Marcel Vervloesem is en wat de Werkgroep Morkhoven heeft bereikt, dan kan men beter niet te rade gaan bij Ton Hofstede, want voor seksueel geweld heeft deze blogger een gigantische blinde vlek! Een prachtige foto van Marcel, mr. Adèle, Yvonne Keuls en Jan Boeykens leidde er toe dat Ton beweerde dat Marcel zich op de voorgrond drong. Psychologen noemen dat projectie, want het was Ton die zich op 1 juni 2016 op de voorgrond drong!

Die foto kwam tot stand op initiatief van Yvonne Keuls! Als men wil weten hoe deze relatie ligt, ga dan te rade bij de journalist Rudie Kagie, die al over Marcel schreef toen deze pas 16 jaar oud was (in zijn boek “De Kinderbeschermers”, niet meer te koop, wel in de bibliotheek) en die eind 2014 een nawoord heeft geschreven voor de herdruk van het boek Rapport Tommie. Yvonne Keuls heeft respect voor Marcel en Jan. Men kan natuurlijk ook De schelm van Morkhoven lezen! Veel van bovenstaande informatie staat ook in dat boek. Het is geschreven door teamleden van Morkhoven en het leest lekker weg!

vlnr: Marcel Vervloesem, mr. Adèle van der Plas, Yvonne Keuls en Jan Boeykens.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

6 Reacties op “De desinformatie van Ton Hofstede”

 • Beste Bou, Bedankt voor deze poging duidelijkheid te scheppen. Ik ben wat gewend, maar ik vind het nog steeds bar complex. Wel zag ik al eerder dat Ton Hofstede wat merkwaardige redeneringen erop nahield. Dat heb ik ook bij hem gemeld als ik het me goed herinner. Blijkbaar ben jij net zoals ik in het bezit van het boek Kinderbeschermers van Rudie Kagie. Een heel interessant boek. Vooral de geschiedenis van het AKK wat inmiddels van een werkelijk kritische organisatie is verworden tot een geheel ingepast braaf klachtproductiebedrijf. Maar ik probeerde even op te zoeken waar Marcel in dat boek voorkomt. Dat lukte me niet zo snel. Heb je even het bladzijdenummer voor me? En vertel dan even uit welke druk van dit boek, ik kan me namelijk herinneren dat er een verschil is tussen, ik dacht, de eerste en tweede druk. groetjes

  • mr.drs.Bou:

   Beste Joep, dat boek heb ik zeer lang geleden gelezen, toen ik nog kinderpsychologie studeerde. Ik heb het ook niet meer in huis. Maar wat ik schrijf, komt ook voor in De schelm van Morkhoven, p.33. Rudie Kagie heeft de naam van de toen 16-jarige Marcel wellicht niet genoemd, zoek dus op de weeskinderen van Wommelgem. Marcel was een van deze uitgebuite weeskinderen en hij heeft het schandaal aangekaart. Rudie Kagie schreef over dat schandaal.
   Weeskinderen van 14 jaar gingen naar pleegouders, die deze kinderen uitbuitten als gratis arbeiders in hun groentekassen. Na 4 jaar waren ze achttien en moesten in dienst. Einde van het pleeggezin, dat kreeg dan weer een nieuw kind!

 • Ik hou wel van goede verwijzingen vandaar. Ik heb een stukje tekst gevonden in het boek van Kagie bladzijde 102 dat gaat over Wommelgem. Het is geen citaat, maar het kan natuurlijk goed over Marcel gaan. Ik heb het hier even neergezet: https://joepzander.files.wordpress.com/2017/09/wommelgem.pdf

  • mr.drs.Bou:

   Dank je wel, Joep, voor de doorverwijzing. Het lijkt maar een voetnoot, maar een van deze kinderen was dus Marcel, die het probleem op de kaart zette. Het was zijn eerste actie en sindsdien voert hij acties voor kinderen. Marcel beschouwt ieder tehuiskind als lid van zijn extended family.
   Lees Marcel Vervloesem, De schelm van Morkhoven.
   Ik hoop dat ook Kinderen te Koop binnen kort weer te koop zal zijn!

   • Robert van de Luitgaarden:

    Beste Boudine,

    Goed stuk weer.

    Ik hoop dat ook Kinderen te Koop binnen kort weer te koop zal zijn!

    Ik ben daar mee bezig nu Boudine. Ik hou je ervan op de hoogte.

    Rudi Karig Go, die heeft me vroeger toen ik een jaar of 22 was nog gesproken voor Vrij Nederland. Daar kwam toen een groot stuk in wat vooral om de machtsblok ging waar ik ( en andere ) mee te maken hadden gehad. Wat ik me nog kan herinneren was het een goed stuk. Een hele betrokken journalist is het.

    Ivm Martin de Witte heb ik je een mail gestuurd. Want die is ook niet zuiver in zijn optreden.

    • mr.drs.Bou:

     Dank je wel, Robert. En het is Rudie Kagie. Inderdaad een betrokken journalist! Hij heeft de actie van Marcel tegen de wantoestanden in Wommelgem in het oog gehad, terwijl het toch om België ging. En hij heeft jou geïnterviewd, wat leuk om te weten! Hij is bevriend met Yvonne Keuls, zoals blijkt uit zijn nawoord bij Rapport Tommie. Maar van Tonneke mag mr. Adèle niet op de foto met Marcel Vervloesem. Daaruit blijkt dat Tonneke echt van niets weet! Zijn hetze tegen Morkhoven was pure desinformatie. FOEI!

Laat een reactie achter voor mr.drs.Bou