Selecteer een pagina

Archieven

Kinderverkrachting is wéér weggejorist!

Het arrest van het Hof Arnhem d.d. 18-08-2017 heeft een einde gemaakt aan de “langdurige lastercampagne” tegen de voormalige topambtenaar van Justitie Joris D.. In januari 2014 had het Hof Den Bosch (in Arnhem?!) het OM bevolen om de aangifte te onderzoeken van twee Turkse mannen. Zij zouden in 1995 en 1996 als jonge jongens in Turkije zijn verkracht door Joris D.. Er blijkt nu volgens het Hof geen enkel bewijs dat Demmink in 1996 in Turkije was. De main stream pers reageerde zowel opgelucht als opgetogen. Elseviers Weekblad schreef:

Oud-topambtenaar Demmink niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie mag stoppen met de vervolging van voormalig topambtenaar van Justitie Joris Demmink. Het OM zei dat er ‘geen redelijk vermoeden’ bestaat dat Demmink zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van minderjarigen.

Het gerechtshof in Arnhem ging mee in die waarneming van het OM. In eerste instantie had het hof juist de opdracht gegeven de beschuldigingen van misbruik nader te onderzoeken. Demmink wordt door twee Turkse jongens beschuldigd van verkrachting in de jaren 1995 en 1997. De jongens waren toentertijd minderjarig.

Feitenonderzoek

Het lukte het OM niet om de Turkse aanklagers te horen als getuigen. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat Demmink, die de beschuldigingen steevast heeft ontkend, tussen 1995 en 1997 überhaupt in Turkije is geweest.

Die aanwijzingen zijn er wel degelijk! Zie bij voorbeeld dit officiële Turkse document, waarvan de advocaten van Demmink de echtheid ontkenden. Daarin wordt gesteld dat uit het onderzoeksdossier is gebleken dat de verdachte Joris op 20/07/1996 Turkije is ingereisd.

Deze info had gewoon kunnen worden gebruikt in de Nederlandse procedure. Daarom gaf het hof Arnhem in januari 2014 ook het bevel dit document en de inhoud ervan nader te onderzoeken in Turkije. Direct daarna werden de grenzen gesloten voor de rechter-commissaris. Ze kwam er niet meer in en kreeg geen medewerking. Dat is waarom het document niet meer bruikbaar was in een Nederlandse procedure. Het kon niet meer worden geverifieerd doordat het OM tussen 2008-2013 had geweigerd er in Turkije onderzoek naar te doen. Daarna was het te laat, althans volgens de Turkse autoriteiten. Hetzelfde geldt voor alle Turkse getuigen die door mr. Adèle werden aangeboden: ze mochten in Turkije niet meer worden gehoord, want het delict was volgens de Turkse wetgeving verjaard.

Dat Joris D. in de jaren ’90 regelmatig in Turkije kwam, werd ook al gesteld in het zogenaamde aanvullende rapport, een Turks rapport uit december 2006 dat gaat over het complot in de zaak Baybasin. Op p. 23 staat: Joris Demmink, die zich speciaal heeft beziggehouden met de zaak van Hüseyin Baybasin in Nederland, is in november 1995 als toerist hier geweest en in juni 1996 in Antalya voor een internationale bijeenkomst. Daarnaast is hij Turkije in- en uitgereisd in de jaren 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 en meestal wiste hij zijn sporen. Deze gegevens zijn verzameld bij officiële en speciale inlichtingendiensten. Er is ook geconstateerd dat hij onder verschillende namen Turkije is binnengereisd.

Hoewel het lijkt alsof dit gevecht tegen de bierkaai van pedofiele magistraten nu verloren is, zijn er mensen die nooit opgeven. Mr. Adèle van der Plas wil een civiele procedure starten tegen de Staat der Nederlanden. Deze moedige vrouw geeft nooit op! En er zijn anderen die ook nooit opgeven. Deze doofpot moet open! Deze smerige beerput moet leeg en schoon worden opgeleverd, want de stank is niet langer te harden. We gaan even ruim een jaar terug in de tijd…

Boekhandel Douwes was 16 april 2016 voor één middag het centrum van oneindige moed en nooit opgeven. ‘Je maintiendrai’ had net zo goed de titel kunnen zijn van het debuut van Robert van de Luitgaarden: Weggejorist. De vergelijking die Yvonne Keuls, schrijfster van o.a. Rapport Tommie, trok met de Dreyfusaffaire, vatte het gevoel van de aanwezigen treffend samen.

Het gevoel van onmacht dat Adèle van der Plas, advocate, verwoordde, maakte duidelijk dat het ‘Weggejorist onder de kop staatsgeheimen’ actueler is dan ooit.

Het is dankzij de steun van Yvonne Keuls, aan wie Robert met trots het eerste exemplaar overhandigde, en zijn vele vrienden en lotgenoten, dat Robert ‘handhaaft’.

Over de auteur

Robert van de Luitgaarden, geboren in 1965 in Den Haag, groeide vanaf zijn derde op in diverse tehuizen en pleeggezinnen. Vanaf zijn veertiende werd hij zeven jaar lang seksueel misbruikt door o.a. André Beemster, directeur Stichting Katholieke Kinderbescherming ’s Gravenhage, die ook het ouderlijk gezag over hem had.

Boekpresentatie Weggejorist duurt 40 minuten.

Yvonne Keuls kaartte in 1985 het probleem aan van pedofiele kinderrechters. Zij schreef een roman op grond van ware gebeurtenissen: Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel. In plaats van het probleem te bestrijden, begonnen de media en de overheid Yvonne Keuls te bestrijden. “Kill the messenger” noemt men deze politiek. In 2015 werd de roman opnieuw uitgegeven onder de naam Rapport Tommie.

Yvonne Keuls over doofpotcultuur rond pedoseksuele rechters, audio 2015, duurt 10 minuten.

22 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  Persbericht Stichting Restore Justice

  Het wordt duidelijk dat Justitie niet wil dat de aanklacht van 2 voormalige slachtoffers van Demmink zal leiden tot een openbaar proces. De aanklachten van de slachtoffers, daterend van 2008 en 2010 zijn van meet af aan niet serieus genomen en effectief onderzocht. Dat was in strijd met een internationaal verdrag van 2007 inzake misbruik van kinderen, dat gebiedt dat elke aanklacht van kindermisbruik direct en met voortvarendheid moet worden onderzocht.

  Het heeft tot 2015 geduurd voordat het OM, daartoe gedwongen door het Gerechtshof, de zaak ter hand nam. Vijftien jaar na dato, dat bleek te laat: Turkije werkte niet meer mee, getuigen waren zoek of dood en getuigenissen verflauwd. Daarom is er geen bewijs van verkrachting gevonden, maar er is evenmin bewijs dat verkrachting niet heeft plaatsgevonden. Maar Justitie doet nu net alsof er nooit iets aan de hand is geweest en alles gebaseerd was op valsheid in geschrifte, roddel en achterklap.

  De diplomatieke status die Demmink genoot, stelde hem in staat zonder paspoortcontrole en bureaucratie het vliegveld van Antalya aan te vliegen om een vergadering van de K4 (topoverleg inzake drugsbestrijding) voor te zitten. Dat is niet bewezen, maar aannemelijk door de functie die de toenmalige directeur-generaal buitenlandse betrekkingen van Justitie destijds bekleedde. En zo zijn talloze opties niet onderzocht omdat Turkije beweert dat de verkrachtingszaak verjaard zou zijn.

  Zie voor het hele verhaal Het Haagse Complot: Nog geen spoortje…

  Zie ook deze tweet:
  Op 20 januari 2014 besloot Raadsheer Rob vd Heuvel om Joris Demmink te vervolgen. Op zaterdag 11 maart 2017 verongelukte Rob op het water.

  Antwoord
 2. Ayse Cali

  Die Demmink gaat toch nooit vervolgd worden door de justitie en zelf ook nooit gearresteerd gaat worden. Hij heeft dat macht. Met zoveel bewijsjes met verkrachting is hij nog steeds onschuldig. Gaat dit zo door?

  Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Niburu schreef er gisteren een duidelijk stuk over:

  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12170:bewijs-dat-om-liegt-in-afgeblazen-zaak-tegen-joris-demmink&catid=9:binnenland&Itemid=22

  Hoever wil men eigenlijk gaan in het bedonderen van de bevolking met de enorme witwas operatie die Joris Demmink heet.

  De Haagse pedo elite stapelt de ene fout op de andere en nu is het aan de bevolking om dit soort grove leugens niet langer te accepteren.

  Micha Kat maakte daarop de volgende video:

  De dood van de raadsheer: Micha’s red pill

  En JDTV probeert nu Marcel Vervloesem weer uit de tent te lokken, maar na die lastercampagne van vorig jaar en het ernstige ziekbed van Marcel denk ik niet dat dit zal lukken.

  https://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2017/08/onthulling-apollo-tapes-door-werkgroep.html

  Omdat de links op de site van JDTV niet werken, plaats ik ook hier mijn reacties onder dat artikel:

  Beste Eric,
  Er bestaat geen video waarop te zien is dat Manuel werd vermoord op de Apollo. Dit is een HOAX die werd verspreid door een zekere Censored 31, een Belgische jihadist die beslist geen lid was van de Werkgroep Morkhoven.
  http://www.boublog.nl/2016/10/17/hendrik-haan-uit-koog-aan-de-zaan/

  Er is wel een andere video of CD-rom (Marcel haalt deze soms door elkaar) die zwaar gecodeerd was. Eind 2012 of begin 2013 heeft Marcel de code ontcijferd.
  https://www.youtube.com/watch?v=RN1gerxy9b4
  Misschien kun je die video ook embedden…

  Besef ook dat Marcel al vele jaren ernstig ziek is. Hij was vorig jaar zomer weer eens opgenomen en hij kwam dit jaar in maart thuis zonder voeten! Diabetes in het laatste stadium… ZUCHT. Ook werken zijn nieren niet en heeft hij een ernstige hartkwaal. Verder weet Jan niet veel van de kinderporno. Hij is de zakelijke kracht achter de Werkgroep Morkhoven.

  De lasterlijke hetze tegen Marcel en Morkhoven is begonnen door Ton Hofstede, maar Tonneke lastert wel vaker! Hij is er zelfs voor veroordeeld.
  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2013:4278

  En Myra van Puffelen eiste van Marcel de video op van Joris in zijn blote nagus, maar die video bestaat niet!

  Heb je dit boekje al gelezen?
  https://www.bol.com/nl/p/marcel-vervloesem/9200000073103932/?suggestionType=typedsearch

  Ik weet niet of Kinderen te Koop nog te krijgen is, maar ook dat boek is een absolute aanrader!

  Verder heeft Marcel ooit aan Myra de goede raad gegeven om eens te gaan praten over de doofpot van pornozaak Zandvoort met de Haarlemse korpschef B. Visser en de Hoofdofficier van Justitie H. van Brummen, die verantwoordelijk waren voor dit “onderzoek”. Myra riep daarop heel verontwaardigd: “Zie je wel, hij WIL ons niet helpen” of woorden van gelijke strekking.

  Na alles wat vorig jaar aan modder is uitgestort over Marcel en Morkhoven, na het ernstige ziekbed van Marcel en zo voort, zou het me niets verbazen als Marcel en Jan nu inderdaad niet meer willen helpen.

  Laster en smaad doen zoveel kwaad…

  Eric, nog even dit:
  Volgens Richard Carl Samson is Manuel aan boord van de Apollo gestikt in “wurgseks”. Dit zou gebeurd zijn op het IJsselmeer en aan boord was ook Demmink. Daaruit volgt niet dat Demmink Manuel heeft vermoord! Richard Carl Samson zegt verder dat de Rijkspolitie te water Demmink toen van boord gehaald heeft.
  Zie de Talk2Myra interviews met Richard Carl Samson.

  In de zaak Apollo is Gerrie Ulrich slechts een dwaalspoor. Zijn partner Leo van Gasselt, registeraccountant bij KPNG en voorbereider van de coup in Oekraïne, was lid van Sociëteit De Witte! De uitnodigingen voor een boottocht op de Apollo liepen waarschijnlijk (mede) via dat kanaal.

  Jammer dat de laster-campagne van Tonneke vorig jaar voor zoveel verwarring heeft gezorgd.

  Eric, ik ben een nieuwsgierig mens. Kijk dit nou weer eens:

  http://www.digibron.nl/search/detail/012dce176a3c60e268b3d9c9/van-brummen-hoofdofficier-van-justitie-in-rdam

  Gepubliceerd op: 17 maart 2001

  Van Brummen hoofdofficier van justitie in R’dam

  DEN HAAG (ANP) – De Haarlemse hoofdofficier van justitie H. van Brummen vertrekt naar het parket in Rotterdam. De ministerraad heeft hier gisteren mee ingestemd. Van Brummen volgt L. de Wit op, die onlangs naar het openbaar ministerie in Amsterdam is overgestapt.

  Van Brummen is sinds februari 1997 hoofdofficier in Haarlem. Hij kwam in de plaats van L. de Beaufort, die het veld moest ruimen als gevolg van de IRT-affaire.

  De 54-jarige Van Brummen keert terug naar een bekend nest. Hij was van 1976 tot 1983 al officier van justitie in de havenstad. In 1983 werd Van Brummen plaatsvervangend hoofdofficier in Dordrecht.

  Van Brummen bekleedde vanaf 1988 verschillende functies bij het ministerie van Justitie, onder andere die van directeur-generaal. Ook was Van Brummen belast met de voortgang van de reorganisatie van het OM.

  Zie ook Wikipedia:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_van_Brummen
  Als dat dezelfde Van Brummen is, waarom wordt zijn functie in Haarlem dan niet vermeld?

  In elk geval heeft HIJ de zaak Zandvoort in de doofpot gestopt en in 2001 promotie gemaakt! Zo werkt dat…

  In 2001 was hij 54 jaar. Als hij nog leeft, dan is hij nu dik met pensioen! Misschien wil hij nu een boekje open doen…

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   RAADSHEER ROB WAS COMPLEET VERLAMD NET ALS SIETZE PLANTING: HET ‘GEHEIME WAPEN’ VAN DE DEMMINK-SQUADS?

   Pontbaas Sjaak Eggenhuizen heeft de film de afgelopen dagen tientallen keren afgespeeld. Hij blijft met die ene vraag zitten: “Waarom hebben de roeiers niets gedaan nadat het vrachtschip was gepasseerd? Ze hadden ruim de tijd om een paar slagen te maken en de duwbakken te ontwijken. Ik begrijp er niets van.” En verder in het stuk: Vanaf dat moment hebben de roeiers de tijd enkele slagen te maken, maar in plaats daarvan gebeurt er volgens Eggenhuizen niets in de boot. “De schipper van het binnenvaartschip schreeuwde nog iets, maar ze deden niets meer. Ze dreven recht op die twee duwbakken af.”

   Dank je wel, Micha, Het is inderdaad een raar ongeluk!

   p.s.: van de Wollige Wetenschapper Johan Oldenkamp mag ik niet met Micha Kat omgaan! Waar bemoeit die snotaap zich mee?! Ook heeft “Kolderkamp” mijn foto gejat en bewerkt met de woorden: Pas op, DESINFORMATIE. Dat dit een driedubbele onrechtmatige daad is, namelijk schending van auteursrecht, idem van mijn portretrecht + laster en smaad, schijnt deze vieze vuile nep-goeroe niet eens te weten!
   Laster en smaad doen zoveel kwaad!

   Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  In deze video die JDTV maakte op de boekbespreking, heeft Marcel Vervloesem het over drie videobanden. Deze video’s zouden zijn gemaakt op de Apollo. Dit gaat niet over “Joris in zijn blote nagus” en evenmin over Manuel Schadwald, maar over Claus, Salomonson en eventueel Demmink.

  JDTV Afl.158 – Werkgroep Morkhoven duurt 21 minuten.

  Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  JDTV Afl.158 – De Apollo Tape Deel 2 duurt 28 minuten.

  Gepubliceerd op 30 apr. 2016

  Talk2Myra in gesprek met getuige Jetty Wittenburg en onderzoeker Marcel Vervloesem van de werkgroep Morkhoven over o.a. het Rolodex onderzoek en het onderzoek naar de affaire Demmink.

  Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  Liegt Marcel Vervloesem over de Apollo tapes?

  Beschikt werkgroep Morkhoven over de explosieve tapes waar zij al die jaren over spraken, of zijn zij een stelletje ordinaire leugenaars die misbruik hebben gemaakt van de zaak Demmink om aandacht voor zichzelf te genereren? Helaas hebben we nog altijd niets gehoord van de werkgroep! Niemand minder dan Wim Dankbaar belde Marcel Vervloesem op om te vragen hoe het met deze tapes zit. Zijn we al die tijd gewoon keihard voorgelogen door de werkgroep en zou Wim ook zulke kritische vragen hebben gesteld over de mysterieuze kluisverklaringen?

  Antwoord
 7. Robert van de Luitgaarden

  Beste Bou,

  Inderdaad er gaan zoveel verhalen ten ronden dat men door de bomen het bos niet meer ziet.

  Daarnaast vind ik het zeer onbeschoft van Wim Dankbaar dat ie weer eens een gesprek met Marcel heeft opgenomen en heeft doorgespeeld naar JDTV die daar weer een filmpje van maakte.

  Iedere idiot ( excuus voor het woord ) begrijpt als je al jaren ernstig ziek bent en zolang in het ziekenhuis ligt, je wel wat anders aan je hoofd heb !

  Marcel heeft mij toegezegd dat als ie in staat is hij zeker in mijn zaak zou willen getuigen, en hij die vertrouwen niet had inzake Bart van Well / Martin de Witte. Want die zaak is nu toch ook doodgebloed en daar heeft niemand het meer over. Precies de bedoeling van de O.M.

  Ook kan ik me inleven in het feit dat als je in een ziekenhuis bed ligt je niet gaat bezig houden met een brief naar het Europese hof inzake Demmink. Al is die wil er zeker bij Marcel !!

  Kortom laat die man rustig uitzieken en val hem niet lastig met onzin verhalen die vanzelf laster en smaad opleveren !

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Robert,
   WIM DANKBAAR zet DOOR!
   Zelf ga ik Marcel een kaartje sturen, want deze hetze tegen Marcel is WREED!! Ik ben het er niet mee eens. En dit duurt nu al sinds onze Tonneke van het Haagse Complot vorige zomer een lasterlijk artikel schreef over Marcel, waarin deze werd afgeschilderd als een pedofiel en chanteur van mensen die hun kind kwijt waren.
   De hele brave BOEoeoe-kudde liep toen achter Tonneke aan, want Tonneke Hofstede was immers de GROTE MAN. Deze ex-commando stuurt ons het moeras in! Ach, helaas ziet de kudde het verschil niet tussen de grazige groene weide en het donkergroene moeras…
   Het adres van Marcel ga ik niet publiceren, want dan gaat men hem maar lastig vallen, maar zijn ziekenhuis adres staat vast nog wel ergens op BOUblog.

   Tot slot voor alle stalkers van Marcel: Op Facebook kan men zowel Marcel Vervloesem als Jan Boeykens volgen. Doe dat dan ook, voor men hen lastig valt!

   Antwoord
 8. mr.drs.Bou

  Inmiddels heeft Eric het een en ander van zijn website verwijderd. Misschien begrijpt hij eindelijk dat het stalken van een doodzieke Marcel Vervloesem ons alleen maar verder het moeras in stuurt. Bij deze nog even mijn commentaar op zijn volgende artikel:
  http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2017/08/jan-boeykens-marcel-vervloesem-vermist.html

  Boudine29 augustus 2017 om 15:57

  Eric, get lost yourself! Ook dit is weer laster en smaad. Er zijn geen video’s waarop Nederlandse topambtenaren kinderen misbruiken. Morkhoven heeft dat ook NOOIT beweerd.

  Besef ook dat met de Apollo volgens justitie helemaal niets mis was. Zelfs als Morkhoven bewijst dat Claus en Salomonson op dat schip meegevaren zijn, dan nog is dat geen bewijs van kindermisbruik.

  Dat we dank zij Richard Carl Samson en Morkhoven wel beter weten, heeft geen juridische status en dus ook geen enkel gevolg.

  Jan en Marcel zijn niet vermist, maar ze hebben na die lastercampagne van vorig jaar waarschijnlijk geen enkele zin meer in dit gezeur. Dit bericht is al net zo “grappig” als de kleurprenten van Marcel in het hospitaal, die vorig jaar werden verspreid door “Grijze Duif”. Heus, ik walg daarvan! BAH!!!

  Antwoord
 9. mr.drs.Bou

  Gelukkig is JDTV weer terug. Alle video’s doen het weer. Dank je wel, Eric!

  Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  Dit is echt zo schandalig! Een artikel van Geert Dales in het NRC. Dat is echt de botte slijpsteen voor de geest!!!

  Vergeet u Joris Demmink niet te rehabiliteren?

  Néé, dat vergeten we NOOIT. Dat gaan we dus niet doen. Maar we vergeten evenmin om dhr. Baybasin te rehabiliteren, met daarbij Louis Hagemann en alle andere onschuldige gevangenen. Ook vergeten we Robert Hörchner niet!

  Maar laat ik uit dit artikel even wat citaten halen, opdat u ziet hoe deze smerige botte slijpsteen uw geest belaagt.

  Online zetten individuen inderdaad hun hetze voort, niet gehinderd door de uitkomsten van diepgaand onderzoek die aantonen dat Demminks reputatie onterecht te grabbel is gegooid. In hun ogen blijft hij een pedofiele verkrachter die opgesloten moet worden en door een complot van machtige beschermheren de dans kon ontspringen.

  Dieptreurig dat ook advocaat Adèle van der Plas, aanstichtster van de laster, blijft volhouden dat de rechterlijke macht heeft gefaald. Nog treuriger dat ook serieuze journalisten meewerkten aan een klimaat waarin laster en complotdenken welig konden tieren. Het gemak waarmee ze achter in opspraak geraakte bestuurders aangaan staat in schril contrast met hun inzet de aanstichters van volksgerichten tot de orde te roepen. Door dat na te laten faciliteren ze het.

  Laten we de aanstichters van de pedofiele plutocratie liever ter verantwoording roepen. Maar deze lage Geert Dales gaat nog veel lager:

  Nergens heb ik enige zelfreflectie waargenomen van de journalisten die zich vastbeten in deze kwestie. Denk aan Koen Voskuil die in het AD en bij De Wereld Draait Door de verklaringen besprak en de term „minderjarige jongetjes” bezigde. Zo kun je iedereen wel zwart maken.

  Jawel, maar zo kun je de verkrachting van kinderen ook wel WIT maken!

  Of neem EenVandaag, dat een reeks suggestieve reportages maakte. KRO Brandpunt, van hetzelfde laken een pak. En PowNed, de omroep die Jan Roos op pad stuurde om gasten op Demminks afscheidsreceptie lastig te vallen.

  Zelden werd een burger zo aan zijn lot overgelaten als Joris Demmink.

  Ach! Hoe zielig…

  Deze Geert Dales de Griffo krijgt in het NRC alle ruimte. Terug dus naar het Woord van God, terug naar geen radio, geen tv, maar slechts het Bijbelse Woord des Heeren. Terug naar de tijd dat RK-priesters zogenaamd geen kinderen verkrachtten, laat staan dat magistraten zoals kinderrechters en directeuren van kinderbeschermings-instellingen ooit zoiets deden.

  Terug naar het grote stilzwijgen over seksueel geweld. Dit alles onder de bekwame leiding van NRC en SGP. Halleluja! Looft den Heer!

  Sorry, maar hier doe ik niet aan mee!

  Antwoord
  • Robert van de Luitgaarden

   Inderdaad Bou

   Ik zal die ……vandaag eens bellen 🙂 Je hoort van me via de mail.

   Antwoord
  • yvonne

   Wat zou het geschoven hebben voor het NRC en Geert Dales?

   https://www.geenstijl.nl/2255251/geert_dales_ook_zonder_baan_za/

   Kijk, zo kennen wij Geert Dales: koning zakkenvuller is dan wel exit als baasje van scholierensoos InHolland, de poet blijft gewoon binnenstromen. Geert krijgt namelijk nog een heel jaar 100% doorbetaald. Ja, dat is die “sobere” vertrekregeling waar de Volkskrant gisteren over schreef. Hoeveel zo’n faalbaas nou toucheert per jaar? Ach, “iets” boven de Balkenendenorm. En ohja, ook wat premies. Hogeschool InHolland heeft namelijk uitsluitend scholieren mét diploma het pand zien verlaten, dus dan wordt er extra uitbetaald. Ondertussen wordt op InHolland zelf de poep flink rondgepompt. Zo zou medebestuurslid Snippe, de nieuwe Dales zeg maar, degene zijn die al die tijd had geweten van de diplomafraude maar het mondje dicht hield. Ja, “financiële prikkel” hè, dat haalt toch altijd weer de beste kwaliteit in bestuurders boven. Nog meer poep, maar dan van het soort om mee te gooien: gedurende zijn positie als bestuurder van InHolland heeft Dales doodleuk gesolliciteerd op andere functies. Uiteraard wilde hij commissaris van de koningin worden (duh…), maar ook ambieert hij het burgemeesterschap van Amsterdam. Geert! Dales! Burgemeester! Van! Amsterdam! De man die persoonlijk verantwoordelijk is voor de metrotunnelfail, burgemeester! Tsja, wat zeg je daar eigenlijk op? “Niks aan de hand, valt best mee die 300 procent kostenoverschrijding”. Oh. Ok. Duidelijk. Trusten burger.

   Blijkbaar draait alles om poen, zelfs als je daarmee vieze demmink kan witwassen!! Het is me toch wat…..

   Antwoord
   • Robert van de Luitgaarden

    Geertje Dales heeft het stuk ingestuurd naar de Nrc

    Antwoord
 11. mr.drs.Bou

  Neil Young – Don’t Let It Bring You Down

  Don´t let it bring you down- by Annie Lennox met tekst:

  Antwoord
 12. mr.drs.Bou

  Niburu:
  Diederik Aben, de liegende Advocaat Generaal van de Hoge Raad

  De Koerdische zakenman Baybasin blijft levenslang in de cel, gebaseerd op leugens van advocaat-generaal Diederik Aben.

  Dit blijkt uit een document waaruit duidelijk wordt dat Aben liegt en dat de voormalig secretaris generaal van Politie en Justitie die verdacht wordt van kindermisbruik, Joris Demmink, wel degelijk bemoeienissen had met de zaak Baybasin.

  Het lijkt wel dat hoe hoger je in de pikorde komt in dit land, des te harder wordt er gelogen om kindermisbruiker Joris Demmink toch maar vooral te beschermen.

  Niet alleen kan deze man zelf ongestraft en aantoonbaar meineed plegen voor een rechtbank, ook de advocaat-generaal van het hoogste rechtscollege in ons land, de Hoge Raad, liegt om Demmink te beschermen.

  Het volgende is wat wij begin juli schreven:

  Antwoord
 13. mr.drs.Bou

  Moet de krant excuses maken aan Joris Demmink?

  Sjoerd de Jong

  16 september 2017

  Heeft Joris Demmink, gepensioneerd topambtenaar van Justitie, recht op excuses van de krant? Na vijftien jaar achtervolging met aantijgingen over pedofilie en ambtelijke corruptie, werd de zaak onlangs geseponeerd.

  Volgens oud-burgemeester Geert Dales is het nu tijd voor rehabilitatie en excuses, schreef hij in een vlammend opiniestuk in NRC. Volgens Dales holden „serieuze journalisten” klakkeloos aan achter de hetze tegen Demmink, die „ontzettend veel ruimte” kreeg.

  Antwoord
 14. mr.drs.Bou

  De Volkskrant moet wel degelijk excuses maken!

  Raad voor de Journalistiek tikt de Volkskrant op vingers over zaak-Demmink: ten onrechte geen wederhoor

  De Volkskrant publiceerde op de dag van de uitspraak twee artikelen op de website: een nieuwsbericht en een reconstructie met de kop ‘Valse aanklacht, vals bewijs en geruchten: dit is de zaak Demmink’. De reconstructie was gebaseerd op de uitspraak van de rechter, aangevuld met een achtergrondgesprek met twee onderzoeksofficieren van het Openbaar Ministerie.

  Zowel feiten als meningen

  Dit artikel behelst zowel feiten als meningen waartussen niet steeds een voor de lezer duidelijk onderscheid is gemaakt

  Volgens Adèle van der Plas, de advocaat van de twee jongens, hebben de verslaggevers in die stukken de uitspraak van het hof ‘aangedikt’. De publicaties zouden – door het verwerken van uitspraken van de onderzoeksofficieren – verder zijn gegaan dan een feitelijk verslag van een rechterlijke uitspraak, waarbij geen wederhoor vereist is.

  Mr. Adèle werd in het gelijk gesteld.

  Antwoord
 15. yvonne

  Soms is er een verhaal dat te bizar is voor woorden. Zo ook het verhaal van Lisa. Ze is 15 jaar als ze bij de politie aangifte doet van seksueel misbruik door haar vader en andere mannen in de Nieuwe Scheveningse Bosjes en in een cafe in Den Haag. De details die ze vertelt worden steeds gruwelijker en zijn moeilijk te geloven. Het Openbaar Ministerie besluit het onderzoek stop te zetten. Maar dan duiken er bewijzen op die Lisa’s verhaal ondersteunen. Argos bestudeerde de dossiers van de politie, het Openbaar Ministerie, het medisch dossier van Lisa, verklaringen die zijn afgelegd bij de notaris en onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche. Daarnaast voerden we tientallen gesprekken met betrokkenen, hulpverleners en deskundigen. Ook kregen we computers van het gezin tot onze beschikking.
  https://www.nporadio1.nl/argos/onderwerpen/482789-het-verhaal-van-lisa

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 × 5 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën