Selecteer een pagina

Archieven

Baybasin: Criminele nalatigheid door het OM

Dhr. Baybasin heeft weer een nieuw artikel gepubliceerd: CRIMINAL NEGLIGENCE BY THE DUTCH PROSECUTION OVER COMING CLEAN ON BAYBASIN CASE. Het is een open brief aan mr. Diederik Aben, de advocaat generaal bij de Hoge Raad, die meer dan zes jaar en 1730 pagina’s besteedde aan een poging om de schaamte van Justitie te bedekken. Zoals we weten uit het artikel van Sheri Laizer, werd mr. Aben reeds in 1998 als officier van justitie betrokken bij de zaak Baybasin, toen deze aangifte wilde doen van een poging tot moord door twee Turkse Grijze Wolven. In dit artikel vraagt dhr. Baybasin zich af waarom mr. Aben aan deze juridische zwendel meedoet. Om het artikel voor iedereen toegankelijk te maken, heb ik het vertaald in het Nederlands.

CRIMINELE NALATIGHEID VAN HET NEDERLANDSE OM ROND HET WITWASSEN VAN DE ZAAK BAYBASIN

De vervalsing van telefoontap bewijs door het OM is een misdaad

Het kwaad dat de advocaat-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden, dhr. D.J.C. (Diederik) Aben in mijn zaak heeft aangericht, is geen simpele materie. Het kwaad van dhr. Aben is opzettelijk en vormt een onrechtmatige daad. Meer dan tien internationaal erkende, hooggekwalificeerde, gerenommeerde professoren en deskundigen hebben alle zogenaamde telefoongesprekken en hun vertalingen die in mijn zaak als bewijs zijn gebruikt, geanalyseerd en er over gerapporteerd. Ze vinden duidelijk dat deze zowel technisch gemanipuleerd zijn als opzettelijk verkeerd vertaald.

De technische manipulaties zijn zeer duidelijk. De foute vertalingen onthullen grote tegenstrijdigheden daar waar sleutelwoorden zijn verwijderd uit het transcript van de vertalingen en vervangen door woorden die zijn gekozen om te passen in de gewenste betekenis.

Dhr. Bas van den Heuvel wordt niet beschouwd als deskundige

Dhr. Aben heeft opzettelijk dhr. Van den Heuvel aangesteld als deskundige voor het Openbaar Ministerie. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft verklaard dat dhr. Van den Heuvel niet deskundig is. Die instelling maakte duidelijk dat hij niet beschouwd wordt als de gekwalificeerde deskundige die hij voorgeeft te zijn. Nog belangrijker is dat het rapport van het NFI over dhr. Van den Heuvel het volgende zegt: “Dhr. Van den Heuvel weet niet, of maakt niet duidelijk, op welke redenering of geloof hij zijn bevindingen baseert.” (rapportage van het NFI van 13 Januari 2003 [1]). Daarbij komt dat dhr. Van den Heuvel evenmin consistent is in zijn bevindingen. In het rapport dat hij produceerde, zijn de bevindingen over hetzelfde onderwerp met elkaar in tegenspraak. Dat rapport is door dhr. Aben voorgelegd aan mijn advocaat, mevrouw Van der Plas.

Dhr. Aben noemt in zijn opsomming (BOU zegt: van bronnen?) niet het rapport van het NFI over het gebrek aan deskundigheid van dhr. Van den Heuvel.

Media manipulatie door leden van het OM

Het Nederlandse Nationaal Nieuwsagentschap (NOS) heeft in 2015 een onwaarheid over mij gepubliceerd. Daarom heb ik een aanklacht tegen de NOS ingediend. De rechtbank van Utrecht vonniste in mijn voordeel en ik kreeg een schadevergoeding van de NOS.

Na de beslissing van rechtbank Utrecht over de NOS, in een van de hoorzittingen over mijn zaak in aanwezigheid van dhr. Aben, maakte dhr. Van den Heuvel de vreemde opmerking dat “Baybasin geluk had gehad in de uitspraak over NOS bij de rechtbank van Utrecht”. Mijn advocaat, mevrouw Van der Plas, bracht mij op de hoogte van die opmerking van dhr. Van den Heuvel, die mij verbaasde. Waarom zou een ongekwalificeerde persoon als dhr. Van den Heuvel zo’n opmerking maken!?

Onlangs ontdekten we dat het individu dat opzettelijk loog tegen Robert Bas van de NOS, in feite Van den Heuvel zelf was. Robert Bas was verantwoordelijk voor het publiceren van onjuiste details over mij bij het NOS nieuws.

We zijn er ook van op de hoogte dat dhr. Aben Van den Heuvel heeft gebruikt om verkeerde informatie over mijn zaak in de media te verspreiden, maar we wisten niet eerder dat juist het duo dhr. Aben en zijn pion Van den Heuvel er voor zorgden dat die leugens werden gepubliceerd door de NOS. Zij deden dit om mij in een kwaad daglicht te stellen, alvorens de conclusies van dhr. Aben zouden worden gepubliceerd.

Het publiek moet zich bewust zijn van deze achterbakse en verraderlijke manier waarop corrupte ambtenaren, werkzaam bij het ministerie van justitie in Nederland, hun werk verrichten, in plaats van te handelen volgens de wet.

Aben’s selectieve gebruik van bewijsmateriaal

Advocaat Generaal Diederik Aben schoof ook alle verklaringen terzijde die ten gunste van de verdediging werden afgelegd door Necdet Menzir, Hoofdcommissaris van Politie van Istanboel van 1992 tot en met 1995. De heer Menzir had duidelijk verklaard dat hij de heer Joris Demmink in 1995 meer dan eens in Istanboel had ontmoet en met hem had samengewerkt aan de Baybasin-zaak. Menzir verklaarde ook dat hij veiligheidsagenten had aangesteld om de heer Demmink tijdens zijn verblijf in Istanboel te beschermen. Een van deze agenten was de heer M. Korkmaz.

Samenspanning en promoties

Voorts verklaarde de hoge functionaris van de Turkse Militaire Inlichtingendienst, dhr. Celebi, dat hij dhr. Demmink tussen 1994 en 2002 meerdere malen in Turkije heeft gezien. Hij stuurde een schriftelijke verklaring naar professor Buruma waarin hij aanbood om in mijn zaak te getuigen voor de commissie, onder voorzitterschap van professor Buruma zelf, maar professor Buruma heeft zijn aanbod niet aangenomen.

We weten dat Prof. Buruma de waarheid bedekte, samen met een van mijn ex-advocaten, een andere dubieuze figuur, prof. M. Wladimiroff, een corrupte hoogleraar in de rechten, om daarna een deal met Demmink te sluiten om promotie te krijgen en aldus lid te worden van de Hoge Raad van Nederland.

Ik heb een klacht ingediend tegen Wladimiroff, omdat hij eerst als mijn advocaat werd geïnstrueerd en daarna rechter werd in mijn zaak, samen met professor Buruma. Deze handelwijze viel buiten alle morele en juridische normen. Ik heb tegen hem een klacht ingediend bij de tuchtrechtbank en won de zaak. Maar professor Buruma slaagde erin om rechter te worden bij de Hoge Raad.

Ik hoorde over deze ziekmakende informatie en deelde dit met verschillende journalisten en met mijn advocaten. Prof. Buruma is inderdaad benoemd tot raadsheer bij de Hoge Raad. De mainstream media in Nederland hebben niets met deze informatie gedaan.

Er kwam er nog een Turkse officier van de Militaire Inlichtingendienst naar Nederland, dit op verzoek van dhr. Aben. Dhr. Aben ondervroeg deze officier in zijn kantoor. De officier vertelde dhr. Aben dat hij Joris Demmink in 1996 in Ankara had ontmoet terwijl zij samenwerkten, als deel van een team in de ‘Baybain-zaak’.

Voormalig hoofd van de Nederlandse Criminele Inlichtingen Dienst, dhr. Klaas Langendoen, heeft in Turkije onderzoek gedaan, waarbij twee Turkse politieagenten een verklaring aflegden. Ze vertelden hem dat ze Demmink in Turkije hadden gezien. De heer Langendoen verzamelde veel aanvullende informatie van Turkse ambtenaren dat Demmink aan een zaak tegen Baybasin werkte. Hij heeft deze informatie doorgegeven aan dhr. Aben persoonlijk.

Ik heb dhr. Aben persoonlijk ook verscheidene officiële documenten gegeven met het briefhoofd van het ministerie van justitie. Die documenten bewezen de betrokkenheid van Demmink in mijn zaak. Ze waren ook een bewijs van de samenwerking van Nederland met Turkije in mijn zaak. Al deze documenten waren officiële papieren van het Nederlandse ministerie van justitie.

Dhr. Aben bekeek die documenten en zei: “Ik heb die documenten nooit eerder gezien”. Toen zei ik tegen dhr. Aben: “Nou meneer, dan ziet u ze nu”.

Mijn advocaat, mevrouw Van der Plas, de onderzoeksrechter, mevrouw Wijnnobel en haar entourage waren aanwezig toen dat gebeurde. Dit vond plaats toen dhr. Aben mij in 2015 ondervroeg op het kantoor van mevrouw Wijnnobel in het Gerechtshof van Den Haag.

Open vragen aan Diederik Aben, Nederlandse Advocaat Generaal

Welnu, mijnheer Aben, mijn vragen aan u zijn als volgt:

 • – Waarom liegt u als u zegt dat er geen bewijs is van manipulatie in de zaak Baybasin?

  – Waarom liegt u als u zegt dat er geen foute vertaling is van de telefoontaps die gebruikt werden tegen Baybasin?

  – Waarom liegt u als u zegt dat er geen bewijs is van samenwerking tussen Turkije en Nederland in de zaak Baybasin?

  – Waarom liegt u als u zegt dat er geen bewijs is van de betrokkenheid van Demmink bij de zaak Baybasin?

  – Waarom doet u zo uw best om de waarheid te verhullen, mijnheer Aben?

  – Heeft u soms ook een afspraak om de waarheid te verhullen, om raadsheer te worden bij de Hoge Raad, net als Prof. Buruma heeft gedaan?

  – Is dat uw reden om de waarheid te verhullen, mijnheer Aben?

  – Of bent u lid van een kring van pedofielen, meneer Aben?

  – Is dat de reden waarom u vanaf het eerste begin in Nederland bij mijn zaak betrokken bent? Is dat zo, mijnheer Aben?

  – Was u een van de “anderen” die in 1995 samen met Joris Demmink in Bodrum, Turkije, zijn gearresteerd en naar Ankara gebracht, meneer Aben?

  – Was u een van de metgezellen van Demmink op het pedofielenfeest in Bodrum, meneer Aben?

  – Was u een van de kindermisbruikers, samen met Demmink in Bodrum, meneer Aben?

  – Heeft u in 1995 minderjarige jongens verkracht, samen met Demmink op het pedofielenfeest in Bodrum, mijnheer Aben?

  – Werd u daarom naar Ankara gebracht, samen met Demmink, meneer Aben?

  – Was u er bij toen Joris Demmink in 1995 het in Ankara op een akkoordje gooide met de Turken, waarbij werd afgesproken dat de aanklacht tegen Joris Demmink en zijn metgezellen zou worden ingetrokken, in ruil voor het vinden van Baybasin om hem uit te leveren aan Turkije, meneer Aben?

  – Mijnheer Aben, door uw positie opzettelijk te misbruiken en opzettelijk misdaden tegen mij te begaan, is dit kwalijke gedrag in mijn zaak soms uw opdracht?

  – Waarom doet u dit alles, mijnheer Aben?

  – Geloven u en de andere corrupte schurken die hierbij betrokken zijn, na alles wat jullie in mijn zaak hebben gedaan, dat jullie ermee weg zullen komen, mijnheer Aben?

  – Wellicht dat de omkoopbaren en de pedofielen, waaronder je mede-verdedigers Hugo Hillenaar, Joris Demmink en anderen, troost vinden in het bezetten van hoge posities, terwijl ze misdaden begaan en geloven dat ze daarmee wegkomen. Is dat zo, mijnheer Aben?

  – Mijnheer Aben, herinnert u zich de naam Josef Stein?

  – Herinnert u zich, wie Turkije onder deze naam bezocht, mijnheer Aben?

 • Nog een vraag aan u, mijnheer Aben!

  Zoals u heel goed weet, werd van dhr. A. IJzerman officieel gezegd dat hij de hoofdofficier was die in mijn zaak het onderzoeksteam leidde. U weet dat dit een enorme bluf was. U weet dat de naam van dhr. IJzerman op papier werd gebruikt als deel van de procedure om de zaak te verhullen. U weet dat dhr. IJzerman in mijn zaak voor het Hof onder ede heeft gelogen. U weet ook degene die optrad als hoofd van het onderzoeksteam in mijn zaak eigenlijk dhr. Jan de Bruin was. Nadat mijn zaak in 1998 was afgerond, kreeg dhr. de Bruin voldoende geld (van het ministerie van justitie) om Nederland te verlaten. Hij woont nu in het buitenland. Het ministerie van Justitie heeft hem genoeg betaald om met zijn gezin in het buitenland te kunnen wonen en om over de zaak Baybasin te blijven zwijgen.

  U weet dat de openbare aanklager in mijn zaak, dhr. Hugo Hillenaar, eveneens voor het Hof Den Bosch onder ede heeft gelogen. U weet dat hij de sleutelpositie had in de samenwerking tussen Turkije en Nederland in de zaak Baybasin.

  De belangrijkste vraag is dit, mijnheer Aben: u heeft bijna zeven jaar lang onderzoek gedaan, dus waarom heeft u deze drie mannen niet ondervraagd, terwijl u weet dat ze belangrijke getuigen zijn in deze zaak?

  Deze open brief aan de heer Aben dient ook voor publieke controle.

  Hüseyin Baybasin
  16 August 2017

  [1] rapport d.d. 13 januari 2003 van Ir. P.C.A.M. de Bruyn van het N.F.I. (Nederlands Forensisch Instituut)
  —————————————————-
  Tot zover dhr. Baybasin over de corruptie bij Justitie. Mocht u deze zaak niet helemaal begrijpen, dan kan ik u dit boek aanbevelen:
  (On)terecht levenslang
  alles over de zaak Hüseyin Baybaşin

  0 reacties

  Een reactie versturen

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  twee × 4 =

  Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  Categorieën