Archief
Artikelen

Illustratie: Hüseyin Baybasin

Dhr. Baybasin heeft op zijn website een verklaring geschreven waarin hij de achtergrond belicht van zowel zijn veroordeling in de financiële zaak, als de conclusie van mr. Aben, de AG voor de Hoge Raad. Elementen van deze verklaring zijn reeds gebruikt in het lange artikel van Sheri Laizer. Het lijkt me echter belangrijk om dhr. Baybasin zelf aan het woord te laten. Daarom heb ik ook zijn verklaring in het Nederlands vertaald. Misschien vinden sommige lezers dat wat dubbelop, maar soms moet men de waarheid herhalen om gehoor te vinden. Daarom ten overvloede: dhr. Baybasin heeft geen enkele misdaad gepleegd. Hij is op vervalste bewijzen veroordeeld tot levenslang en zit al sinds maart 1998 in Nederland in de gevangenis.

FREE BAYBASIN NOW!


Baybasin’s verklaring over de conclusie
13 juli 2017

Ten eerste hebben de Nederlandse en Turkse ambtenaren vanaf de eerste dag gezamenlijk fantastische scenario’s gecreëerd, waarvan de Nederlandse officier van justitie mij dan beschuldigde. Er zijn geen misdaden gepleegd. Daarom bestond er geen criminele organisatie en ik was dus ook geen lid van een dergelijke organisatie, zoals de aanklacht luidde. Er bestond geen dergelijke illegale groep die ik leidde, zoals de Nederlandse OvJ beweert. Daarom is er ook niemand anders gearresteerd en samen met mij vervolgd.

Ik ben erg teleurgesteld dat sommige goedwillende mensen me wat storende vragen stellen. Als ze naar de feiten kijken, zullen ze de waarheid begrijpen. Ze moeten gewoon naar de website van de Bakker-Schut Stichting gaan. Alles staat daar beschreven.

Geen enkele persoon of groep heeft mijn naam gebruikt voor hun criminele activiteiten. Er is, voor zover ik weet, geen enkele criminele activiteit waarin mijn naam werd gebruikt of waarin ik betrokken was. We hebben genoeg officiële documenten als bewijs. We hebben ook officiële documenten die een bewijs vormen voor de propaganda-activiteiten van de fascistische Turkse staat en hun collaborerende pedofiele criminele groep waartoe Joris Demmink behoorde. Dit is een feit en de waarheid. Samen creëerden ze eerst een slecht beeld van mij en vervolgens vielen ze me daarop aan.

Met betrekking tot de veroordeling in de financiële zaak door het Hof Den Bosch: dit is een heel duidelijk voorbeeld van de slechte bedoeling die het Nederlandse gerechtelijk systeem naar mij toont. De beslissing van het Hof Den Bosch waaruit zou blijken dat er appartementen zijn en dat ik hier winst op heb gemaakt, is schaamteloos en ongegrond. Het Hof weet heel goed dat dit slechts een leugen is. Het was een legale transactie tussen een van mijn familieleden en de andere partij. De advocaat van de andere partij – niet die van mijn familielid – vroeg me om te bemiddelen. Het land werd door hen gekocht en verkocht. Dat was een volkomen legale transactie. Daarom is er in Turkije ook geen rechtszaak gevoerd over deze transactie. Er waren bij deze zaak ook nooit appartementen betrokken. Ook waren er geen gegevens over appartementen. De partijen hebben een overeenkomst bereikt en de zaak is in 1997 gesloten.

Het Nederlandse OM heeft een aantal valse beschuldigingen tegen mij ingebracht en een verhaal verzonnen, samen met hun Turkse collega’s. Zij hebben dat stuk grond in beslag genomen en ze beweerden dat ik er voordeel van heb behaald. Na 20 jaar staat er daar zelfs niet één appartement. Na de confiscatie gaf het Nederlandse OM dit land terug aan mijn familielid in Turkije. Omdat er geen illegale activiteiten waren en er in deze zaak geen illegaal verband met mij was, hebben zij hem die grond teruggegeven.

Zelfs tot op heden staat er geen enkel appartement op dat stuk grond. Het adres is bekend en het is volkomen duidelijk voor iedereen die de waarheid zelf wil zien. Men zou moeten vragen: als er iets onwettigs was in verband met een zaak betreffende dat stuk grond, waarom geeft men het dan terug? Toen bleek dat er niets illegaal was, werd het land teruggegeven. Hoe kan het Hof Den Bosch zich dan veroorloven om mij voor deze zelfde zaak veroordelen? Men moet de rechters van het Hof Den Bosch eens vragen waarom zij op deze manier moeten handelen, daar het schijnt dat zij opzettelijk een besluit hebben genomen dat vals is.

Nogmaals, ik wil aan iedereen duidelijk maken dat elke aanklacht en veroordeling tegen mij door de Nederlandse rechtbank is verzonnen door Nederlandse en Turkse ambtenaren, en niet omdat ik iets onwettig heb gedaan. Het Nederlands Hof heeft mij gestraft in het kader van een afspraak die in 1995 tussen Joris Demmink en Turkse ambtenaren werd gemaakt op grond van chantage over de pedofiele activiteiten in Turkije van de voorgenoemde.

Ik ben mijn gewaardeerde advocaat, mevrouw Van der Plas, zeer dankbaar. Zij heeft alle details op een uiterst nauwkeurige en professionele manier verhelderd. Dit is te zien op de website van de Bakker-Schut Stichting.

Omdat er bewijs was voor het plegen van pedofiele daden in Turkije (en elders), sloot Joris Demmink een akkoord met Turkse ambtenaren om zijn pedofiele daden in Turkije te verhullen en daarmee manipuleerde hij de Nederlandse staat. De Turkse staat maakte mij tot doelwit, omdat ik opstond voor de vrijheid en mensenrechten voor mijn land, het Koerdische volk.

Ik herhaal het nogmaals: de beslissing van het Hof Den Bosch in mijn financiële zaak is onwettig en voor mij is dat walgelijk. Ze hebben me geen enkel zogenaamd telefoongesprek gegeven, om te beluisteren en te onderzoeken als voorbereiding op mijn verdediging. Dit is het minimale recht op verdediging in zowel de Nederlandse wet als in artikel 6 van het EVRM. Dit is een van de redenen waarom het vonnis van het Hof Den Bosch ongegrond is en de wet schendt. Het is volstrekt onaanvaardbaar, omdat ik werd veroordeeld wegens een appartement dat nooit heeft bestaan. Ik vraag aan iedereen om van de rechters van het Hof Den Bosch te eisen dat zij de reden geven voor deze smerige beslissing, die de wet en mijn recht op een eerlijke verdediging schendt.

Wat betreft de betrokkenheid van de heer Aben in mijn zaak vanaf het begin, kan informatie worden gevonden in het dossier, evenals op de website van de BakkerSchut-Stichting. In de zogenaamde Marsil-zaak sprak Mehmet Marsil, een Turkse politieagent, in 1997 met sommige mensen in Amsterdam en hij probeerde contact met mij op te nemen. Die mensen vroegen om zijn ID. Het was duidelijk dat hij een Turkse politieagent was. Hij was in Amsterdam en hij zocht mij, met het speciale Turkse paspoort van een Turkse agent. De mensen die hij benaderde, vroegen me wat ze moesten doen. Ik vertelde hen dat hij zijn identiteitskaart en paspoort aan mijn advocaat moest geven, mr. Koppe. Ik heb de heer Koppe gevraagd om een klacht in te dienen over deze persoon bij de Nederlandse politie of Officier van Justitie in Amsterdam. De heer Koppe deed dat. Omdat we wisten dat de Turkse staat een knokploeg had gestuurd om mij te vermoorden, paste deze persoon bij de beschrijving die ons was geven. Details van dit dossierbestand zijn te vinden op de website van de Bakker-Schut Stichting.

De officier van justitie in Amsterdam met wie mijn vroegere advocaat mr. Koppe sprak, was destijds mr. Aben. Die Turkse politieagenten en zijn vrienden werd verzocht hun adres achter te laten tot ik hen kon komen zien. Mijn vroegere advocaat vertelde de Nederlandse officier van justitie en de politie waar ze verbleven. Op een of andere manier is mijn klacht toen verhuisd van Amsterdam naar Rotterdam. De politieafdeling van Rotterdam benaderde mr. Koppe en zei hem dat zij niet de deskundigheid hadden om Baybasin’s verklaring over de klacht op te nemen. En zodra er een deskundige beschikbaar was, zouden ze hem opnieuw contacteren. Drie dagen later gaf het Turkse Consulaat in Rotterdam officiële papieren aan de Turkse politieagent en zijn metgezel. Ze werden teruggestuurd naar Turkije onder het oog van de Nederlandse politie en het OM. Twee dagen nadat ze terugkeerden naar Turkije, belde de Rotterdamse politie mr. Koppe en mij, om te zeggen dat we naar het politiebureau in Rotterdam moesten komen om mijn verklaring te geven. Dat hebben we gedaan.

Ik vroeg mijn advocaat en de politieagenten waarom de zaak van Amsterdam naar Rotterdam was verhuisd. Niemand heeft me de reden gegeven – noch de politie, noch de OvJ of mijn vroegere advocaat. Ze hebben mijn vraag gewoon genegeerd. Toen ik in maart 1997 opnieuw gearresteerd werd, was een van de zogenaamde misdaden volgens Hugo Hillenaar dat ik had geprobeerd om die Turkse politieagent te vermoorden. En dat is een van de zaken waarop ik ben veroordeeld. Hugo Hillenaar en het Hof Den Bosch wisten heel goed dat ik de klager was en niet de beschuldigde. Het Hof Den Bosch heeft die beslissing genomen in 2002. Het werd duidelijk dat mr. Aben en Hillenaar mij in die zaak klem zetten, in verband met die Turkse politieagent waarvan we geloofden dat hij was gestuurd om me te vermoorden. Dit was gebaseerd op “niet gevonden” telefoongesprekken als bewijs.

Nu is de laatste conclusie van de heer Aben dat er geen manipulatie van telefoongesprekken plaats vond en dat er niets mis is met de vertalingen. De heer Aben is niet alleen onprofessioneel, hij is oneerlijk. Ik benadruk nogmaals dat ik de klager was en niet in enige positie om ook maar ergens van te worden beschuldigd. Omdat ze geen ander verhaal konden vinden om me te veroordelen, hebben ze deze zaak samengesteld en sommige transcripten verzonnen. Toen we het zogenaamde telefoongesprek opvroegen, zeiden ze tegen ons: “We konden het niet vinden.”

De heer Aben kwam tot een volledig onbetrouwbaar besluit, waarbij hij beweert dat hij geen bewijs van manipulatie kon vinden. Dit is niet minder dan misbruik van zijn macht en positie, en mensen moeten zich afvragen waarom mr. Aben dit deed? Om zulke aanvallende beschuldigingen tegen mij te verzinnen en mij dan tot crimineel te bestempelen, is dat acceptabel? Geen van de telefoongesprekken die worden gebruikt als ‘bewijs’, bestaan. De scenario’s van mr. Aben en zijn collega, mr. Hillenaar, gebruiken geen authentieke telefoongesprekken als bewijs, maar de conclusie van de heer Aben is: “Alles is zoals het moet zijn. Er heeft geen manipulatie plaatsgevonden!” Dit is op zichzelf een misdaad en wel een misdaad gepleegd door mr. Aben, mr. Hillenaar en anderen.

Als iemand in dit land de waarheid niet wil zien en met deze komedie wil leven, dan is dat hun keuze. Als ze dit gekonkel willen verwerpen en de waarheid willen ontdekken, zouden ze moeten weten hoe ze dat kunnen doen.

Mr. Aben verklaarde in zijn conclusie dat de heer Baybasin intelligente mensen heeft gemobiliseerd om de Nederlandse staat te beschuldigen. Nou, mijnheer Aben: De waarheid is heel duidelijk en de leden van mijn verdediging zijn zeer intelligente mensen. Het schijnt dat u ook erg intelligent bent. Dat is waarom u het kon zien. Die intelligente mensen kunnen de waarheid bewijzen die u de afgelopen 7 jaar heeft geprobeerd te bedekken. Maar het verschil tussen u en mijn verdedigingsteam, is dat u een zeer corrupt mens bent. Mijn teamleden van de verdediging zijn zeer intelligente, zeer fatsoenlijke, zeer eerlijke en respectabele personen. Dit is iets wat bedrieglijke mensen zoals u niet lijken te begrijpen.

Ik heb deze verklaring geschreven omdat ik veel vragen kreeg: waarom dit, waarom dat? Dit is mijn oprechte antwoord. De rest kunt u gemakkelijk zelf vinden door gewoon het bewijs te lezen dat op legale manier is gepubliceerd op de website van de Bakker-Schut Stichting.

Met respect,
Huseyin Baybsin

——————————————-
Het is niet gemakkelijk om als gevangene in een vreemd land waarvan je de taal niet spreekt, gehoor te vinden. Toch is het nog altijd niet gelukt om dhr. Baybasin de mond te snoeren. Aan alle lezers wil ik daarom dringend verzoeken om deze roep om gerechtigheid te versterken, door dit artikel op Facebook en/of Twitter te plaatsen. Dit vraag ik niet voor mezelf, want ik heb geen enkel belang bij de kijkcijfers. Ik vraag het voor dhr. Baybasin en zijn strijd voor de Nederlandse rechtsstaat. Aan dit juridische bedrog moet een einde komen. Zoals trouwe BOUblog-lezers weten, is dhr. Baybasin beslist niet het enige slachtoffer van het bedrog van de Demmink-kliek! Besef dat u zelf het volgende slachtoffer kan zijn van corrupte officieren van justitie, inhalige advocaten en liegende rechters!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

10 Reacties op “Baybasin’s verklaring over de conclusie van mr. Aben”

 • yvonne:

  Opdat wij ook dit NOOIT vergeten!! Dit zijn mensen die tenminste guts hebben!

  https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2014/februari/de-dwaze-zoon.html

  En ook een reden, om eens anders aan te gaan kijken over het nep KH.

  • mr.drs.Bou:

   Beste Yvonne,
   Zou jij ook je eigen blog willen beginnen? Want je komt hier steeds binnen met je felle kritiek op het koningshuis, maar dat is eigenlijk ver bezijden mijn topic over de zaak Baybasin. Als je op BOUblog jouw stokpaard wil berijden, weet dan dat ik doodmoe word van met je meerijden.
   Het gaat nu om de zaak Baybasin, dus niet over koning Willem Waterhoofd.
   Als je zelf een blog begint, dan kun je daar je Koninklijk Huis ondergraven en je kunt de link op BOUblog plaatsen. Daarmee heb je je eigen macht in handen en je bespaart mij zoveel tijd!
   NEE, ik heb jouw link niet gevolgd, want die docu duurt 60 minuten! Ook mijn dag duurt maar kort en is goed gevuld. Begin dus je eigen blog!!!

   • Akky van der Veer:

    Yvonne heeft gelijk, beste Bou, het K.H. is de wortel van heel veel kwaad. En ik vind ook dat dat gezegd mag worden… Je wordt pas moe van al dat verzwijgen en wegkijken.

 • yvonne:

  Alsof de zaak Baybasin los gezien kan worden van het KH, denk je nu echt dat Justitie per ongeluk corrupt is? Net als Nederlandse politici allemaal weten hoe het zit met de zaak Baybasin? En zelfs de meest doorgewinterde journalisten weten hoe het zit? Maar allemaal hun dansje en hun kunstje doen, om hun maandelijkse hypotheek te kunnen betalen? Hoe durf je dit zo te stellen…….ben zwaar teleurgesteld in je. Jammer maar helaas.

  • mr.drs.Bou:

   Beste Yvonne, soms ben ik gewoon moe. Mijn excuses als mijn opmerking te hard aankwam, het was niet denigrerend bedoeld.
   Als jij een artikel wil schrijven over het verband tussen de zaak Baybasin en het koningshuis, dan ben je van harte welkom. Ik kan wel wat gastschrijvers gebruiken!
   Maar laat het werk niet steeds op mij neerkomen. Je weet best dat ik ook niet blij ben met deze bananen-monarchie, maar ik heb maar één leven en mijn dag duurt slechts 24 uur (waarvan ik er 8 slapend doorbreng).
   Zelf begrijp ik niet WAAROM men Demmink ooit heeft aangesteld tot SG van Justitie. Hij heeft in 10 jaar tijd het hele departement veranderd in Vuiligheid en Onrecht! Welk belang heeft het Koningshuis bij deze verloedering? Wie het weet, mag het zeggen…

 • Treowd:

  Mogelijk past alles in het plan “ordo ab chao” , de verborgen leidende hierarchie, zijn volgers van lucifer aka satan, men geeft inversie aan waarheid ter voorbereiding op hun komende nu nog occulte rijk, langzaam manifesteerd het zich in de samenlevingen en werkelijk alles mag daar voor wijken.
  Dhr. Baybasin is oprecht en zuiver in gedrag, dat verwerpen zij die het beest volgen. Vandaar dat men zich voorbij aan enig menselijk moreel gedrag op hypocriete wijze manifesteerd aan hen die wakker zijn, zich slinks (duivels) verschuilend achter baylonische wetten. Duivels misleidend voor het meerendeel van de slapende gehypnotiseerden. Men is occult volgzaam aan het ‘beest’.
  Er is 1 hele grote zorg voor ze , dat meerendeel wordt ook langzaam wakker….

 • Ayse Cali:

  Ik vind het erg wat ik hier zo lees.
  Dit komt omdat wij allemaal gestrest zijn om vanwege de fake zaak van deheer Baybasin.
  We moeten rustig blijven en gedult hebben…

  Beste Yvonne, ik begrijp wel waarom je zo haat hebt aan Nederland.

  Iedereen heeft recht om zijn gedachten te delen met anderen…

 • yvonne:

  Ayse Cali, ik haat Nederland niet, ik haat het feit dat in Nederland en zovele andere landen, geld boven de mens wordt gesteld. Geld dat vanuit het niets gecreëerd wordt. En wat terug betaald moet worden met rente….Ik vind het afschuwelijk te weten, dat er eerlijke mensen zijn die dit systeem proberen aan te kaarten, en onze politici hier niets mee doen, omdat het systeem het nep KH dient. Zo is het systeem ontworpen, de mens gekoppeld aan een financieel systeem, wat van geen kanten deugt. De enige manier waarop het overleven kan, is zoveel mogelijk winsten maken.

  Iedereen dit vuile systeem steunt, komt hogerop in Nederigland (politici, rechters, advocaten, media, banken en noem maar op) en diegenen die de klok luiden, worden of vermoord, bestolen of verbannen. DAT is Nederland. Ik ben vertrokken, omdat ik wist dat het hopeloos mis gaat in Nederland, en zie het nu met lede ogen aan, vanaf afstand, hoe het klopt wat ik voorvoelde.

  Maar ik blijf tot het laatst toe strijden, om het tij te keren, gelukkig tezamen met mensen, die voelen en weten hoe gruwelijk het aan het mis gaan is.

  Hartengroet Yvonne.

 • mr.drs.Bou:

  Koos van Woudenberg gaat door! Ook over de pedofiele Prins der Nederlanden:

  Kleintje muurkrant bericht:
  Van Estoril naar Zandvoort (216)

  Lees hier de verklaring van Koos

Laat een reactie achter