Archief
Artikelen

Illustratie: Hüseyin Baybasin

Het laatste deel van het artikel van Sheri Laizer gaat weer over de Koerdische kwestie. President Erdogan heeft sinds de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 duizenden mensen laten arresteren, omdat ze aanhangers van Fethullah Gülen zouden zijn, of linkse terroristen. Deze onderdrukking van dissidente stromingen treft ook de Koerden, zoals blijkt uit het slot van het artikel van Sheri Laizer. Dit artikel is inmiddels ook gepubliceerd op de website van Baybsin, inclusief de talrijke voetnoten die aangeven op welke bronnen Sheri Laizer zich baseert. Omdat de meeste voetnoten verwijzen naar artikelen in het Turks of Koerdisch, neem ik deze niet over.

Hedendaagse ‘de-activeren’ lijsten

De veiligheidsdiensten van Turkije en de politie beconcurreren elkaar en stellen verschillende lijsten op van politieke vijanden en terreurdoelen in binnen- en buitenland.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een website die lijkt op een Play Station computerspel. In 2015 publiceerde die website een ‘lijst van gezochte personen’ met een kleurcode van rood voor de meest belangrijke doelwitten tot grijs voor de kleinere. De openbare ‘Rode Lijst’ van de meest gezochte personen haalt PKK-guerrilla’s, voormalige Koerdische DEP-leden, Remzi Kartal en Zübeyir Aydar door elkaar. Meerdere mensen beweerden dat het aanhangers van Gülen zouden zijn en linkse terroristen – die laatste term wordt vrij algemeen toegepast. De website toont het gewelddadige, nationalistische en genadeloze karakter van de hedendaagse Turkse staat en Erdogan’s extreme onderdrukking van alle mogelijke tegenstanders, uit naam van de strijd tegen het ‘terrorisme’.

“Iedere inlichting die leidt tot de arrestatie van de genoemde personen kan leiden tot een beloning van tussen 300.000 lire (ongeveer $ 100.000 of 90.000 euro) en vier miljoen lire ($ 1,4 miljoen of 1,2 miljoen euro), volgens de website www.terorarananlar.pol.tr.”

Vorig jaar werd de lijst bijgewerkt om er verdachte leden van de Islamitische Staat in op te nemen, waarbij een beloning van 14 miljoen dollar werd uitgeloofd.

In november 2016 heeft Turkije een arrestatiebevel uitgereikt voor de leider van de PYD, (de Democratische Unie Partij, de Amerikaanse bondgenoot in Syrië), Salih Muslim Mohammed, waarvan men beweert dat hij betrokken zou zijn bij de aanslag met auto-bommen in Ankara op 17 februari 2016. Hij reageerde: “Dit is absoluut niet waar. De Koerden hebben niets te maken met wat er in Ankara is gebeurd. Wat er gebeurde, is gerelateerd aan de strijd van Turkije tegen de Islamitische Staat (IS), wiens leden in Turkije wonen.”

Erdogan’s bredere anti-Koerden beleid vormt een ernstig gevaar voor stabiliteit in Turkije en de hele regio. Hij doet alsof hij een nauwe relatie heeft met de KDP-leider en president van de Koerdistan-regio in Irak, Masoud Barzani, maar dat is misleidend. Erdogan’s bredere doel is de Koerdische vrijheidsbeweging in heel Koerdistan te ondermijnen en te vernietigen.

Hüseyin vat het aldus samen: “Het verhaal van mijn leven en de geschiedenis van mijn zaak vertellen me dat de Verenigde Staten van Koerdistan de enige oplossing vormt voor de Koerdische volkeren.”

——————————————-
Tot zover Sheri Laizer. Dat dhr. Baybasin nu al ruim 20 jaar lang wordt gegijzeld door Nederland, heeft niets te maken met eventuele door hem gepleegde misdrijven, maar alles met een vuile politiek! Naar mijn weten heeft men hem tot twee maal toe het aanbod gedaan om hem vrij te laten, op voorwaarde dat hij zou zwijgen, maar dhr. Baybasin heeft dat geweigerd. Zijn streven is niet gericht op zijn eigen vrijheid, maar op gerechtigheid, niet alleen voor zichzelf en zijn familie, maar voor zijn volk. Hij is reeds als kind door zijn grootvader, die stamhoofd was van een grensoverschrijdende Koerdische stam van anderhalf miljoen mensen, tot opvolger benoemd.

De grenzen waardoor Koerdistan verdeeld is, zijn kunstmatig. Ze zijn na de Eerste Wereldoorlog getrokken door de winnende mogendheden, Frankrijk en Engeland. Het politieke ideaal van dhr. Baybasin is de hereniging van heel Koerdistan in een federatie. Dat zou een einde maken aan de onderdrukking van de Koerden, die nu verdeeld zijn onder vier landen: Turkije, Iran, Irak en Syrië. Dit politieke ideaal acht dhr. Baybasin kennelijk belangrijker dan zijn eigen vrijheid! Ook streeft dhr. Baybasin naar gerechtigheid in Nederland.

Al in 2007, ruim 10 jaar geleden, heeft hij aangifte gedaan tegen Joris Demmink, Hugo Hillenaar, dhr. Broeders van het NFI en alle andere criminelen die bij zijn onterechte (en onrechtmatige!) veroordeling tot levenslang betrokken waren. Hoewel deze mensen nog altijd niet strafrechtelijk worden vervolgd, heeft de tijd hem in het gelijk gesteld. Aan de lijst van criminele ambtenaren kunnen inmiddels weer wat namen worden toegevoegd. De vraag is nog, wat de Hoge Raad in deze zaak zal beslissen. De vraag is tevens, welke Raadsheren dit heikele besluit zullen nemen. Hun namen worden gepubliceerd onder het arrest, zij blijven dus niet anoniem. Sluiten zij zich openlijk aan bij deze ambtelijke zwendel-bende, of maken ze eindelijk schoon schip?

Op zijn website heeft dhr Baybasin twee artikelen gepubliceerd als reactie op de conclusie van de AG mr. Aben. Deze artikelen zijn uiteraard in het Engels. Mijn voornemen is, om ook deze te vertalen:

13 juli 2017: Baybasin’s statement about the conclusion

2 augustus 2017: The Law, the Truth and the Prosecution Deception

Tot slot nog dit: de conclusie van mr. Aben kwam op een weloverwogen tijdstip: vlak voor de vakantie! Het is nu komkommertijd en het belangrijkste nieuws gaat over vrouwenvoetbal. Over de laffe conclusie van mr. Aben wordt gezwegen. Daarom vraag ik mijn lezers om het stilzwijgen te doorbreken en het artikel van Sheri Laizer en/of mijn vertalingen breed te verspreiden via Facebook en Twitter. Daarvoor bij voorbaat mijn dank.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

2 Reacties op “Sheri Laizer: Baybasin en de Koerdische kwestie”

Laat een reactie achter voor mr.drs.Bou