Selecteer een pagina

Archieven

Mr. Adèle v.d. Plas beantwoordt 1730 pagina’s

skin hair replacement systems

Mr. Adèle van de Plas heeft op 18 juli haar reactie op de 1730 pagina’s van mr. Aben over de zaak Baybasin ingediend bij de Hoge Raad. De conclusie van mr. Aben, die op 4 juli verscheen, was ongewoon lang en dik, hij heeft daar dan ook ruim 6 jaar over gedaan! In 2012 werd de wet gewijzigd in die zin dat de AG zelfstandig onderzoek kan doen en mr. Aben heeft daar grif gebruik van gemaakt. Mr. Adèle kreeg slechts 14 dagen de tijd om op die conclusie te reageren. Vergeleek ik mr. Aben ooit met een slak (zo’n glibberig weekdier dat uiterst traag mijn moestuin kaal vreet door aan iedere stam te knagen), nu wil ik mr. Adèle graag vergelijken met een gazelle: snel en sierlijk! Zij heeft in 14 dagen tijd een zeer leesbaar weerwoord geschreven en al haar argumenten zijn steekhoudend.

In de zaak Baybasin gaat het niet alleen om de schuld of onschuld van een Koerdische zakenman, maar om de schuld of onschuld van het OM en de rechters! De vraag is, of zij welbewust met leugens en bedrog, dus willens en wetens, een onschuldige hebben veroordeeld tot levenslang. Dat is geen gerechtelijke dwaling, zoals in de zaak Lucia de Berk of Ina Post, maar een gerechtelijke zwendel die tegen beter weten in wordt volgehouden, ook door mr. Aben. Vergissen is menselijk, het kan zelfs rechters en raadsheren overkomen, maar wat deze rechters en raadsheren dhr. Baybasin hebben aangedaan is onmenselijk!

Dhr. Baybasin werd eind 1995 met een smoes (= leugen) vanuit België naar Nederland gelokt en op de grens gearresteerd. Aan deze arrestatie lag geen aanhoudingsbevel te grondslag, dhr. Baybasin werd dus door de politie ontvoerd en gegijzeld. Men wilde hem overleveren aan Turkije, het land dat hij was ontvlucht omdat hij daar op een dodenlijst stond. Omdat hij kon aantonen dat hij in Turkije was gemarteld, ging die overlevering niet door. Na ruim een jaar in vreemdelingendetentie werd hij vrijgelaten, maar zijn paspoort kreeg hij niet terug. Hij moest zich beschikbaar houden en verbleef noodgedwongen in Nederland. Hij regelde al zijn zaken telefonisch, maar zijn telefoon werd afgetapt. In maart 1998 werd hij weer gearresteerd en beschuldigd van ernstige misdrijven, telefonisch gepleegd vanuit Nederland. Hij werd opgesloten in de EBI, waar hij werd geïsoleerd en vernederd. Daar heeft hij bijna 6 jaar gevangen gezeten.

In 2002 werd dhr. Baybasin in hoger beroep veroordeeld tot levenslang. Het bewijs bestond uit telefoontaps waarmee volgens de verdediging was geknoeid, maar volgens dhr. Broeders van het NFI was dat niet zo. Ook volgens mr. Aben is er niets mis met die telefoontaps. Hij ziet geen reden om deze zaak te herzien. Mr. Adèle reageerde daarop met een: “Dit kan niet waar zijn”.

Deze zaak overstijgt het individuele belang van Baybasin. De zaak raakt de fundamenten van onze rechtsstaat en heeft daarmee een politiek karakter gekregen. Wij vinden het van belang dat de wederzijdse argumenten en aangedragen feiten publiekelijk kunnen worden gecontroleerd, niet alleen door juristen, maar ook door technici, wetenschapsfilosofen, linguïsten en kenners van de Koerdische kwestie. In feite gaat deze zaak eenieder aan die zich sociaal en politiek medeverantwoordelijk voelt voor wat er in Nederland gebeurt. Dit is waarom wij doorgaan met publiceren over deze zaak. Alles moet op tafel, de onderste steen moet boven.

Uit haar antwoord aan de Hoge Raad blijkt dat mr. Aben geen enkele poging heeft ondernomen om die onderste steen boven te krijgen. Hij heeft daarentegen al zijn tijd, zijn aandacht en zijn 1730 pagina’s besteed aan het onderspitten van alle stenen des aanstoots in deze onverkwikkelijke zaak. Het antwoord van mr. Adèle telt 53 pagina’s en begint met een leeswijzer van 5 pagina’s. Voor wie deze zaak niet voldoende kent om het betoog te volgen, wijs ik op de bespreking van het rapport van Langendoen uit 2008.

Dat de tapkamers eind jaren ’90 zo lek als een mandje waren en dat in de zaak Baybasin telefoontaps zijn vervalst, wordt door vele deskundigen bevestigd, maar mr. Aben verlaat zich uitsluitend op de door hem (naar men zegt voor een miljoen euro) ingehuurde (= omgekochte) “deskundige” Bas van den Heuvel en zijn onderzoeksbureau MSNP (Mid Summer Night Party). Bassie is afgestudeerd in de bedrijfskunde en hij is een meester in het verzinnen van smoezen! (zie pagina 9 e.v. van het antwoord) De geluidsdeskundige Hans van de Ven wordt daarentegen door mr. Aben afgebrand! De Turkse politieman die in 2008 verklaarde dat hij in de zaak Baybasin de taps had vervalst en die de commissie Buruma verzocht om de zaak te herzien, wordt door mr. Aben gekwalificeerd als een leugenaar die door de verdediging is omgekocht!

Vanaf pagina 20 gaat het antwoord over de ontbrekende JTS-burst in gesprek A-1-4. Deze JTS-burst is een signaal dat aangeeft dat een tap begint. Bij de tap A-1-4 ontbreekt dit signaal. Ook klinkt midden in het gesprek een reeks van klikken en eindigt het gesprek plotseling met “tante Cor”, de tijdmelding, zonder dat er een eindsignaal is. Dit alles wijst op manipulatie, op knippen en plakken. Deze tap diende als bewijs van de Moord in de Theetuin. Dhr. Baybasin zou opdracht hebben gegeven om ene Öge te vermoorden. Het Hof den Bosch leidde de betrokkenheid van Baybasin bij deze moord af uit de tapgesprekken A-1-1, A-1-3, A-1-4 en A-1-5, waarin hij belde met Yavuz Yavuztürk en Nuri Korkut. Nuri Korkut is nooit voor deze moord vervolgd, want hij had een sluitend alibi, en Yavuz Yavuztürk is vrijgesproken. Men neemt nu aan dat Öge is vermoord door zijn eigen trawanten. Daaruit blijkt overduidelijk dat dhr. Baybasin met deze moord helemaal niets te maken had! Helaas vindt mr. Aben ook dat geen argument.

Zonder die moord had men dhr. Baybasin niet veroordeeld tot levenslang! In dat geval zou 20 jaar het maximum zijn, waarbij 1/3 van de straf in voorwaardelijke vrijheid. Zonder die moord in de theetuin zou dhr. Baybasin nu vrij zijn! Vandaar dat aan deze valse taps zoveel aandacht wordt besteed. In de gesprekken A-1-1 en A-1-5 zit trouwens een modem-signaal, waaruit blijkt dat het door een andere tapkamer moet zijn doorgestuurd naar de Nederlandse tapkamer.

Het betoog van mr. Adèle wordt dan zeer verontrustend. Het blijkt dat in deze zaak nog voortdurend wordt gezwendeld. Op p. 31 staat (waarbij het vet is toegevoegd door BOU):

Er is überhaupt geen waarborg dat de in deze zaak als authentiek gepresenteerde moederbanden uit de analoge tapkamer daadwerkelijk de originele afgeluisterde gesprekken bevatten. Een FSK-signaal ter controle van dat het om een originele band gaat, ontbreekt. Printerlijsten en/of processen-verbaal met tellerstanden die het FSK-signaal als controle zouden vervangen, blijken afwezig of weggegooid. We weten dat rechercheurs en tolken indertijd zonder controle toegang hadden tot de ‘originele’ banden. We weten ook dat in ieder geval één centrale tolk, Tayyar Cetinkaya, innige contacten onderhield met de Turkse autoriteiten, die de scalp van Baybasin wilden. Ook zijn vlak voor het herzieningsonderzoek dertien van de achttien veiliggestelde banden uit de kluis van het Openbaar Ministerie te Arnhem verdwenen, zonder dat iemand kan navertellen hoe.

Vanaf p. 35 gaat het antwoord over de gijzeling van Mehmet Celik. Ook hier weer geknoei met de taps, maar nog erger is dat Mehmet Celik niet bestaat! In 2008 heeft Klaas Langendoen tevergeefs geprobeerd om hem op te sporen, maar de politieman X-1 getuige zei later dat de persoon van Mehmet Celik is verzonnen door zijn bazen Ferruh Tankuş en Hüday Sayin. Mr. Aben heeft geen poging gedaan om hem op te sporen, maar gaat zonder enig bewijs nog altijd uit van zijn bestaan. De gesprekken van dhr. Baybasin over de “gijzeling” van deze kennelijk niet bestaande persoon blijken ook al niet gevoerd vanuit Nederland in 1997-1998, maar vanuit Istanboel, vóór dhr. Baybasin in 1992-1993 het land ontvluchtte. Dit blijkt mede uit de inhoud van de gesprekken, maar mr. Aben wuift dit gegeven weg als zijnde grapjes van die malle boef Baybasin, die doet alsof hij in Istanboel is.

Vanaf p.37 wordt het betoog weer technisch. Het betreft een technisch onderzoek van Hans Meijer, naar een telefoontap die pas op het laatste moment werd vrijgegeven. In die tap zitten tikken. Het gaat dan over kwartskristallen en tijdmeters, over analoge en digitale opnames, waarbij de conclusie is dat het gesprek A-4-31 niet is opgenomen met een digitale recorder, zoals het geval zou zijn geweest als deze tap uit november 1997 stamt, maar met een ouderwetse analoge bandrecorder. Voor wie van techniek houdt, is het een helder verhaal, waaruit duidelijk blijkt dat er met deze tap is gesjoemeld! Volgens mr. Aben is er echter niets aan de hand.

Vanaf p. 41 gaat het weer over de moord op Öge, die op
9 november 1997 is vermoord in zijn theetuin. Dat dhr. Baybasin opdracht zou hebben gegeven voor deze moord, berust mede op een vertaalfout. Het tapgesprek is in het Koerdisch, en wel het Kurmançi, het dialect dat wordt gesproken rond Diyarbakir, dus ook in Lice. Het gaat daarbij om het woord boxçe, dat bundel of knapzak betekent, maar dat tevens codetaal is voor vluchteling. Volgens de tolk zegt men echter baxçe, dat is tuin. De verdediging heeft een internationaal erkende deskundige in het Koerdisch ingeschakeld, Baran Rizgar, die verklaart dat er wordt gezegd: “de knapzak (vluchteling) is in veiligheid”. Dat gaat dus helemaal niet over een tuin! Het Kurmançi woord voor tuin is trouwens bexçe, nogal een verschil! Mr. Aben heeft daarop een (anonieme!) tolk ingeschakeld die beëdigd tolk is in het Turks. Volgens deze Turkse tolk wordt er gezegd: “dat (of iets) in de tuin is geklaard”. Op deze vertaal-problematiek wordt zeer gedetailleerd ingegaan in de appendix (pdf, 106 pagina’s), waarover later meer.

Wat opvalt is dat mr. Aben geen enkel geloof hecht aan de vertaling door een deskundige, maar wel aan die van zijn eigen Turkse tolk. Deze is geboren in een streek waar men geen Kurmançi spreekt, maar een ander Koerdisch dialect, en zij heeft op school slechts Turks mogen spreken, want de Koerdische taal was in Turkije verboden. Bedenk daarbij dat Koerdisch en Turks twee totaal verschillende talen zijn! Het Koerdisch is geen dialect van het Turks, maar het kent een volledig andere grammatica en woordenschat. Naast Bassie de bedrijfskundige fantast die oordeelt over tapgesprekken, baseert mr. Aben zich voor het Koerdisch op een Turkse tolk!

Dit hele herzieningsproces lijkt me de omgekeerde wereld! Al sinds 2008 probeert mr. Adèle op goede gronden een herziening van het vonnis te bewerkstelligen, maar elke procedure wordt vertraagd en elk bewijs wordt afgedaan als onzin. Intussen zit dhr. Baybasin nog altijd in de gevangenis. Het oordeel is nu aan de Hoge Raad, maar de vraag is of deze de herziening zal toewijzen na die 1730 pagina’s van mr. Aben. Daar komt bij dat we niet weten hoe lang dat nou weer gaat duren. Als onze rechtsstaat nog beschikt over enig zelfreinigend vermogen, dan zal dit volledig valse vonnis pijlsnel moeten worden herzien.

Rest me nog, om mijn oprechte bewondering uit te spreken voor mr. Adèle van der Plas. Al sinds 2002 of nog eerder verdedigt ze niet alleen haar cliënt, maar ons hele rechtssysteem! Ze beschikt daarbij over een geduld waar zelfs een aartsengel niet aan kan tippen. Ze bewandelt uitsluitend de wegen die binnen ons rechtssysteem passen en zijn toegestaan. Maar juist op deze volkomen correcte manier toont zij het falen van ons rechtssysteem aan. Ik wens haar toe dat ze nu mag genieten van een welverdiende vakantie.

FREE mr. BAYBASIN NOW

14 Reacties

 1. Ayse Cali

  FREE BAYBASIN NOW !!! 🙁

  Antwoord
 2. yvonne

  Buiten het feit dat Sven Hulleman, Ard van der Steur een prima vent vindt, een heel goed gesprek, vind ik.

  https://www.youtube.com/watch?v=NFcNlNhA2R4

  Gepubliceerd op 29 jul. 2017

  In een democratisch systeem kan een kleine belanghebbende minderheid wetten maken, die een grote meerderheid in de samenleving tot grote last is. De juridische werkelijkheid is vaak losgeweekt van de menselijke waarden die ons juist hoort te verbinden. De wet Algemene bepalingen, 1839 art.11 bepaalt; ‘De regter spreekt regt volgens de wet’. De wet stelt volgens Hulleman daarmee zichzelf hoger dan het recht. Je accepteert daarmee binnen wetgeving imperfectie in de weergave van de werkelijkheid. Het rechtsgevoel wordt dan met voeten betreden.

  Voorbeeld; 18.733 autobezitters kregen een gevangenisstraf, omdat deze volgens de wetgever onverzekerd zijn, terwijl deze auto’s aantoonbaar niet meer op de openbare weg acteerden. In de papieren bureaucratie is wat misgegaan. Niettemin stelt een door de wetgever geaccordeerd computersysteem dat de eigenaren in overtreding zijn. De basis voor deze wet is de verkeersveiligheid terwijl deze geen seconde in het geding is geweest.

  Arno Wellens en Sven Hulleman in een 2e aflevering over de banken, over het financiële systeem, over de rol van de overheid en meer specifiek over idiote wetgeving. Een gesprek over toenemende bestuurlijke en bureaucratische onzin met grote consequenties voor het dagelijkse leven .

  [2] “Zombies” in de politieke-, financiële- en rechtelijke macht; Arno Wellens en Sven Hulleman duurt 32 minuten.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Yvonne, dit gesprek heb ik nog niet beluisterd. Maar heb jij het antwoord van mr. Adèle gelezen? Het is maar 53 pagina’s en zeer de moeite waard.
   Haar appendix is ingewikkelder, ik heb die vandaag voor de tweede maal gelezen. Daarover dus binnen kort meer. Het is echt schandalig wat er gebeurt! Alle taps die voor bewijs moesten dienen, blijken gemanipuleerd, zeg maar: gefraudeerd! Nu zit ik mijn ziel dus weer eens in lijdzaamheid te bezitten, want “Dit kan niet waar zijn” = Dit wil je niet weten!
   Het is nog erger dan je denkt, zelfs als je denkt dat het nog erger is dan je denkt. FOEI!!!!!

   Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Ook Wim van de Pol van Crimesite houdt er niet over op:

  (On)terecht levenslang

  Terwijl Nederland zich heden ten dage druk maakt of we mogen worden aangesproken als ‘dames en heren’ zucht Hüseyin Baybasin in een Hollandse gevangenis onder een levenslange gevangenisstraf. Naar eigen zeggen is hij ten onrechte veroordeeld. Wim van de Pol, hoofdredacteur van Crimesite, en oud-politieman Klaas Langendoen houden zich al vijftien jaar bezig met zaak Baybasin en schreven er een vuistdik boek over dat leest als een spionageroman. Uit (On)terecht Levenslang: ‘Zo zaten Malkoç, de chauffeur en de vriend aan de thee in het koffiehuis. In het achterkamertje spraken Marsil en Metin onder vier ogen. Marsil zat zenuwachtig in zijn stoel te draaien terwijl Ilhan Metin naar hem loerde. Niemand voelde zich op zijn gemak als hij door Metin zo werd aangestaard.’

  Zwijgen is voor de daders!

  Antwoord
 4. Ayse Cali

  Beste Boudine, dat is juiste adres van de facebook kanaal van deheer Baybasin. Maar die tweede groep kanaal van deheer Tony Mclellan ken ik niet. Ik ben wel door Tony aan een kurdisch gemeenschappelijke kanaal aangesloten. Maar ik ben wel een beetje boos op Tony Mclellan want hij had mij vorige week een verkeerde informatie gegeven over de vrijlating van deheer Baybasin. Dit had ook al met Ton Hofstede gesproken via email. Ton Hofstede heeft mij de juiste informatie gegeven gelukkig. Ik had vorige week zelfs vorige tot nu toe de raarste brief ooit aan mijn schatige deheer Baybasin verkeerde informatie gevraagd over zijn vrijlating. Tony Mclellan zij vorige week tegen mij dat Huseyin Baybasin binnenkort vrijgelaten gaat worden ( dus eigenlijk is het nog zelfs niet bekend). Ik had ook over uw en Ton Hofstede op mijn briefje. Ik had een beetje over uw site Boublog en de site Hethaagsecomplot.

  Antwoord
 5. Ayse Cali

  Beste Boudine ik had u achter naam verkeerd geschreven op dat brief die ik had gestuurd naar Baybasin. U achter is Berkenbosch maar ik had Berkenschof geschreven, sorry 🙂

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Ach, nu ben ik ook al een Berkenschoffie! Je weet niet half hoe er op mij wordt gescholden… 🙂 🙂 🙂 Hihihihahaha…

   Antwoord
 6. Groene Wolf

  Hoi Bou, kun je het meest recente postadres van de heer Baybasin doorgeven? Dan kunnen we hem weer eens een kaartje sturen!

  Antwoord
  • Ayse Cali

   Mr.Hüseyin Baybasin
   Reg. Nummer 1623371
   PI Rotterdam,Locatie De Schie
   Prof. Jonkersweg 7
   3041 JL Rotterdam

   Ik stuur meestal naar deze adres..

   Antwoord
 7. Ayse Cali

  Sorry ik bedoelde achternaam. Oeps

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

twintig − 5 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën