Archief
Artikelen

" Erschwinglichen Trending Fotografie Kulissen Hintergründe Backdrops"

Vorige week verscheen het boek van Klaas Langendoen & Wim van de Pol over de zaak Baybasin. De voorzichtige titel (ON)TERECHT LEVENSLANG doet niet helemaal recht aan de inhoud, maar de ondertitel “Alles over de zaak Hüseyin Baybaşin” dekt de lading volledig. Hoewel BOUblog de zaak Baybasin nu al ruim 10 jaar volgt, bleven er dingen onduidelijk. Ook in telefoontjes van dhr. Baybasin, in snel Engels met een accent, deed hij uitspraken die ik nooit helemaal begreep. In het boek van Langendoen en Van de Pol wordt alles opgehelderd. Het boek noemt iedereen bij naam, zowel de schuldigen en hun zwijgende medeplichtigen, als de vrienden die dhr. Baybasin beschermden. Zonder die vrienden was hij al jaren dood geweest! De schuldigen bezorgden hem in Nederland ten onrechte levenslang.

Het boek leest prettig weg, als ware het een spannende spionage- en misdaadroman, maar het is waar gebeurd. De schrijver is Wim van de Pol, die als hoofdredacteur van Crimesite de zaak Baybasin van meet af aan volgde. De informatie is echter voor een groot deel afkomstig van de voormalige rechercheur en huidige detective Klaas Langendoen, die sinds 2002 samenwerkt met mr. Adèle van der Plas om opheldering te verschaffen in deze criminele misdaadzaak. Aan het Rapport Langendoen uit 2008 is op BOUblog reeds ruim aandacht besteed, maar deze detective blijkt nog veel meer details te weten. En de waarheid zit vaak in die kleine dingen.

Het boek begint met de jeugd van dhr. Baybasin, die opgroeide als zoon van een aanzienlijke Koerdische familie op een soort landgoed buiten het stadje Lice, op 150 km van de stad Diyarbakir. Deze Koerdische stad bestaat al 4000 jaar, terwijl de Turken pas in de late Middeleeuwen vanuit de steppen van Azië naar Klein Azië kwamen. Na de val van het Ottomaanse Rijk werd in 1923 de staat Turkije gevormd. In die staat is geen plaats voor Koerden, hun Koerdische taal en traditie. Het boek is daar helder over: in Turkije mogen Koerden niet laten weten dat ze bestaan. Ze moeten doen alsof ze Turks zijn en velen doen dat dan ook. Op openlijk Koerdisch zijn staat zo ongeveer de doodstraf!

Toen hij 17 jaar oud was, verhuisde dhr. Baybasin naar Istanboel, waar hij ging wonen bij een verre oom. Deze liet hem allerlei cursussen volgen ten behoeve van een diplomatieke functie bij de staat, maar tevens als lid van een geheime ultrarechtse organisatie, de Diepe Staat, Gladio of ÖHD. Vanaf dat moment leidde dhr. Baybasin een dubbelleven: enerzijds als internationaal Turks diplomaat, anderzijds als lid van die geheime criminele organisatie. Die twee waren trouwens nauw met elkaar verweven!

In 1984 werd dhr. Baybasin in Engeland gearresteerd in verband met een heroïnevangst. Tegenover mij ontkende hij dat hij toen in heroïne handelde, maar ik begreep dat verhaal niet helemaal. Nu wel! Hij werd ten onrechte veroordeeld, terwijl hij bleef zwijgen over het ÖHD, want op het doorbreken van de geheimhouding stond een zekere dood. Hij werd veroordeeld tot 8 jaar, maar na 5 jaar uitgeruild tegen een Engelse spion in Turkije. Daarna wilde Turkije hem het opperbevel geven over Koerdische troepen die in Turks Koerdistan “de orde moesten bewaken”, maar dat weigerde hij. Tegelijkertijd begon hij te zingen over de verwevenheid van de Turkse bovenwereld met de heroïnehandel. Dat kwam hem te staan op een wrede marteling, waarna hij een staatsvijand werd en op een dodenlijst werd geplaatst.

Hij ontvluchtte Turkije en dook met zijn familie onder in Zuid Afrika, waar hij vrienden had en zeer gerespecteerd werd om zijn strijd voor de emancipatie van de Koerden. Vervolgens werd hij uitgenodigd om naar Engeland te komen, op voorwaarde dat hij zich zou onthouden van illegale activiteiten en zou helpen om de Turkse heroïnehandel te bestrijden. Daarna werkte dhr. Baybasin als vredesactivist in heel Europa aan een vreedzame oplossing voor het Koerdische probleem. Hij bemiddelde tussen Öcalan van de PKK en de Turkse overheid. Ook hielp hij een Koerdisch Parlement in Ballingschap op te richten. Intussen was hij tevens een succesvolle zakenman, hij handelde o.a. in auto’s en onroerend goed.

Tegelijkertijd was hij voor Turkije staatsvijand nummer 1. Hij moest worden uitgeschakeld. Toen het niet lukte om hem te doden, werd er een plan gesmeed waarin Nederland een belangrijke rol zou spelen. Al sinds 1993 werkte de Nederlandse recherche nauw samen met de Turkse politie in Istanboel. Deze samenwerking was illegaal en dus volstrekt oncontroleerbaar. Een belangrijk doelwit was dhr. Baybasin, die eind 1995 op valse voorwendsels naar Nederland werd gelokt, met de bedoeling om hem uit te leveren aan Turkije. Omdat hij daar gemarteld was, ging de uitlevering niet door, maar na een jaar vreemdelingendetentie mocht hij Nederland niet verlaten. In maart 1998 werd hij gearresteerd op verdenking van een reeks misdrijven, telefonisch gepleegd van 1997 tot maart 1998.

En daar begint de grote ellende, want al het bewijs bestaat uit telefoontaps. Dhr. Baybasin werd veroordeeld tot levenslang en de Hoge Raad bepaalde dat telefoontaps in plaats van aanvullend bewijs in het vervolg zouden gelden als voldoende bewijs. Met die Baybasin-taps blijkt echter van alles mis. Voor wie de boeken van Ton Derksen heeft gelezen, is dat geen nieuws. Belangrijk is wel, dat Nederland het meest getapte landje ter wereld is. Uit de zaak Baybasin komt naar voren dat met telefoontaps kan worden gesjoemeld. En dat wil men beslist niet weten!

Sinds 2011 ligt de zaak Baybasin bij de Hoge Raad, waar mr. Aben als Advocaat Generaal “zelfstandig onderzoek” heeft gedaan naar de zaak. Uit het boek van Langendoen en Van de Pol blijkt echter dat mr. Aben vooral probeerde om ieder bewijs van gesjoemel af te doen als toevallig, ruis of onzin. Hij werd daarbij geholpen door de “technisch bedrijfskundige” Bas van den Heuvel, terwijl voor de verdediging de ervaren geluidstechnicus Hans van de Ven was ingeschakeld. Over de gang van zaken tussen deze deskundoloog en de deskundige heeft Ton Derksen al een boekje open gedaan, maar het boek van Langendoen en Van de Pol is in dit opzicht desondanks verhelderend. Het is meer dan schandalig wat zich afspeelt rond die vervalste taps. Het belang is dan ook groot, omdat in Nederland de opsporing voor een zeer groot deel berust op tappen.

Uit het boek blijkt duidelijk hoe het Openbaar Ministerie in de jaren ’90 de fout in ging. Denk daarbij ook aan de IRT-affaire! De directe daders, de mensen die actief meewerkten aan deze juridische fraude om een Koerdische diplomaat en zakenman tot zwijgen te brengen, worden allen met name genoemd. Opvallend is dat sommigen snel promotie maakten. Maar ook de medeplichtigen, mensen binnen het justitiële apparaat die van de gang van zaken op de hoogte waren en bleven zwijgen, worden met name genoemd en ook zij werden beloond. Twee van hen zijn nu Raadsheer bij de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege. Hoeveel vertrouwen kunnen we dan nog hebben in hun objectieve oordeel?

Deze fraude begon reeds in 1993, hij ging gepaard met meineed van verscheidene in het boek met name genoemde ambtsdragers en hij duurt nog altijd voort. Intussen zit dhr. Baybasin nog altijd onterecht in de gevangenis. Meer dan 20 jaar van zijn leven zijn hem ontstolen! Over de manier waarop hij voortdurend wordt gepest door de bewaking is het boek duidelijk, kort maar krachtig. Het is een lijdensweg die nog altijd voortduurt! De laatste zin van dit boek deed dan ook pijn: Op 4 juli 2017 adviseerde Aben tegen herziening van zijn zaak. Ik sloeg het boek dicht met de woorden: die vuile schoft!

Klaas Langendoen & Wim van de Pol
(On)terecht levenslang
alles over de zaak Hüseyin Baybaşin
422 pagina’s, met namenregister!
Karakter Uitgevers B.V.
ISBN: 978-90-452-1077-3
prijs: 19,99 euro

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

16 Reacties op “Alles over de zaak Hüseyin Baybaşin”

 • mr.drs.Bou:

  JDTV heeft weer een compilatie gemaakt, waarin ook de medeplichtige zwijger Buruma figureert. Deze is nu lid van de Hoge Raad!

  JDTV Afl.2 – H.Baybasin Deel 9

 • yvonne:

  Nederland bananen-republiek? Was het maar waar, het is een bananen-monarchie! En iedereen die de oranje criminelen dienen, worden beloond, en diegenen die hen ontmaskeren (klokkenluiders) worden als complottertjes weg gezet!

  We weten allemaal, dat het DNA van die zogenaamde oranjes niet klopt. Kun je zo uitzoeken. Dus Justitie is er om een criminele familie uit de wind te houden! Dat is wat er aan de hand is.

 • yvonne:

  En voor wie daar nog steeds aan twijfelt, lees de gratis, te downloaden boeken van John F Baselmans eens!

  http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

  • mr.drs.Bou:

   Beste Yvonne, rustig nou toch! Het zijn niet alleen de Oranjes en deze zaak gaat niet over de Oranjes, maar over illegale praktijken bij het OM. Voor slechts 2 tientjes kan men in het boek van Langendoen en Van de Pol lezen wie er zo corrupt waren om aan de veroordeling van Baybasin mee te doen.
   Dat de Oranjes intussen goede banden onderhouden met Turkije, is een feit. Net zo goed gaan ze ook gezellig om met de sjeiks van Saoedi Arabië. Maar de corruptie waar het hier over gaat, reikt van de laagste regionen van het OM tot in de Hoge Raad. Het gaat dan niet om de gouden kronen, maar om de kleine feitjes.
   Lees dus dat boek!

 • yvonne:

  De oranjes zijn smerige criminelen en daarom Justitie en de top van de politie en politici ook, echt niet zo moeilijk om dat uit te zoeken!

  • mr.drs.Bou:

   Beste Yvonne, met dit commentaar ben ik niet blij. In de zaak Baybasin spelen de Oranjes geen rol. Het gaat om mensen die de regels aan hun laars lappen als dat bevorderlijk is voor hun carrière. In het boek van Langendoen en Van de Pol worden zij met name genoemd. In het boek komt ook een man voor die aan deze fraude niet wilde meewerken. Net als jij heeft hij Nederland de rug toegekeerd. Hij woont nu ergens in de middle of nowhere, maar Langendoen heeft hem opgespoord.
   Ik ben benieuwd of ook maar iemand die in het boek expliciet wordt genoemd, het lef heeft om aangifte wegens smaad te doen tegen Langendoen en Van de Pol.

 • daan van K:

  Eigenlijk kan ik me niet goed voorstellen dat deze staatsvijand niet uitgeschakeld kon worden. Een moord is zo gepleegd en al helemaal als een geheime dienst er achter zit. Dat men koos voor de ingewikkelde actie dhr B naar Nederland te lokken, op te pakken en gevangen te zetten is in dat licht gezien opmerkelijk.

  • mr.drs.Bou:

   Beste Daan, welkom op BOUblog en ik raad je aan om het boek te lezen. Het kost maar 2 tientjes, dan weet je hoe het zit.
   Baybasin stond niet alleen op een dodenlijst (waarvan nu nog slechts 2 mensen leven!), maar hij had ook invloedrijke vrienden die hem beschermden. Hij heeft in zijn jonge jaren een soort commando-training gevolgd, zijn conditie was meer dan goed. En hij was zeer voorzichtig. Een dergelijk gewaarschuwd mens telt niet voor twee, maar voor minstens zeven!
   Toen Baybasin werd gewaarschuwd, is hij ondergedoken, eerst in Istanboel, maar dat werd onveilig. Er is daar een mislukte aanslag op hem gepleegd. Daarna vluchtte hij naar Bulgarije, maar ook daar was hij niet veilig. Hij had vrienden in Zuid Afrika, belangrijke vrienden! Daar is hij met zijn hele familie naar toe gegaan. Vervolgens werd hij uitgenodigd om naar Engeland te komen, door hoge omes van de Engelse geheime dienst die hem daar beschermden.
   Er is ook in Nederland een poging gedaan om hem te vermoorden, door twee Grijze Wolven achter hem aan te sturen, maar hij werd gewaarschuwd door zijn Turkse of Koerdische vrienden. De aanslag mislukte, omdat een vriend hem beschermde en de Grijze Wolven onder schot nam.
   Kortom, als je een spannend verhaal wil lezen, koop dan dat boek! 😉

 • Treowd:


  Gerechtelijke dwalingen in Nederland; ze komen vaker voor dan je denkt

  Ton Derksen, wetenschapper Lucia de Berk kwam mede dankzij hem vrij. Maar justitie dwaalt veel vaker, betoogt Ton Derksen in een nieuw boek. Politie en OM manipuleren omdat ze vinden dat ze de maatschappij moeten beschermen. Maar niemand wil dat horen

  .

  • Treowd:

   Politie en OM manipuleren omdat ze vinden dat ze de maatschappij moeten beschermen. Maar niemand wil dat horen

   En in dat laatste zit hem nu juist de spin , in deze beschadigd men juist de maatschappij door de geloofwaardigheid van het het justitiële apparaat aan te tasten onder het mom van veiligheid.. hetgeen riekt naar vuiligheid..

 • Treowd:

  Thema-uitzending: Gerechtelijke dwalingen

  Men beloofde verbetering maar de praktijk laat een ander beeld zien, zeker in het geval van Mhr.Baybaşin

  Verbeterprogramma
  Openbaar Ministerie, politie en de rechterlijke macht erkennen hun fouten en komen met een plan dat de opsporing moet verbeteren. Het resulteert in een verbeterprogramma. In de toekomst zou gewerkt moeten worden met tegenspraak om tunnelvisie te voorkomen. Het is een van de voornaamste maatregelen van de commissie. Aan ieder korps moeten zogenaamde ‘tegensprekers’ worden toegevoegd die met een frisse blik naar een onderzoek kunnen kijken.

  Andere belangrijke maatregelen waren dat politie en officieren van justitie beter moesten worden opgeleid, bijvoorbeeld over hoe grootschalige onderzoeken (TGO) moeten worden gedaan. Ook komt er een opleiding voor familie-rechercheurs. Bovendien wordt geadviseerd dat sporen op een plaats delict sneller en beter veilig gesteld moeten worden. Dit laatste was tijdens het onderzoek in de Schiedammer Parkmoord niet goed gedaan. Ook kwamen er regels voor het verhoren van verdachten. Het betekent dat er gewerkt moet worden met een verhoorplan en verhoren ook standaard opgenomen gaan worden.

  • mr.drs.Bou:

   Dank je wel, Treowd. Deze uitzending stamt helaas van 15 juli 2015. Sindsdien is er niets veranderd, laat staan verbeterd. Als het aan mr. Aben ligt (om maar nog niet te spreken van de “deskundige” Bassie), dan zit dhr. Baybasin vast tot de dood er op volgt.
   Dat dit in strijd is met het Europese recht, zal Aben en Bassie een worst wezen. Tot zover de kromme rechtsstaat en ik word er verdrietig van.

 • mr.drs.Bou:

  Een Twitter-account van iemand die de zaak zeer goed gevolgd heeft, staat de laatste dagen helemaal bol van de informatie over alle mensen die een rol spelen in de zaak Baybasin en pedo-gate.

  https://twitter.com/TruthHitsEvery1

  Jammer dat Twitter zo’n vluchtig medium is. Wees er dus snel bij, of koop het boek van Langendoen en v.d. Pol, want ook daar staan alle namen in. Op Twitter nu dus ook met foto’s. 🙂

 • mr.drs.Bou:

  Huseyin Baybasin en het gesjoemel van het OM; Hans Moll en Hans van de Ven duurt 54 minuten.

  Cafe Weltschmerz

  Gepubliceerd op 24 jul. 2017

  In de jaren ’90 begonnen en tot heden een slepende zaak die op ongewoon hoog niveau speelt en waarin de ook Joris Demmink betrokken is.

  De veroordeling van Bayebasin is gebaseerd op afgetapte gesprekken. Aanleiding voor dit gesprek tussen Hans van de Ven en Hans Moll is een onlangs verschenen rapport van 1700 pagina’s met daarin de aanbeveling van advocaat-generaal Diederik Aben aan de Hoge Raad om een voorzieningsverzoek van Baybasin ’s advocaat Adele van der Plas af te wijzen.

  Van der Plas heeft sinds de veroordeling van Baybasin in 2002 geprobeerd aan te tonen dat de afgetapte gesprekken door politie en justitie werden vervalst. Volgens Van der Plas speelt er een politieke samenzwering tussen de top van justitie in Nederland en de autoriteiten in Turkije. Opmerkelijk ook is dat getapte gesprekken normaliter aanvullend bewijs is. In het geval van Baybasin is daar vanaf geweken.

  In het herzieningsverzoek is een heel belangrijke rol weggelegd voor de oud-medewerker van de Militaire Inlichtingendienst, Hans van de Ven. Deze werd vier jaar geleden naar voren geschoven door de advocate van Baybasin als de man die kon aantonen dat Nederlandse tapkamers niet in orde zijn. Van de Ven beweerde dat hij er ooit persoonlijk in is geslaagd om in het afluistersysteem gesprekken te wissen en zelfs audiofragmenten toe te voegen. Op die manier zouden ook de politie en het OM opnamen hebben kunnen manipuleren, stelde de advocaat van Baybasin.

  De advocaat-generaal is duidelijk over de uitlatingen van Van de Ven. “Zijn uitspraken over de mogelijkheid van manipulatie van gegevens die zijn opgeslagen door het tapkamersysteem zijn loos en missen een essentieel fundament: kennis van zaken.”

 • mr.drs.Bou:

  Mr. Adèle heeft haar reactie op de conclusie van Aben online geplaatst:
  https://www.bs-foundation.nl/
  Er staan drie artikelen, maar vandaag heb ik geen tijd om ze te lezen. Vandaar alleen even de link. Zo dra ik meer tijd heb, zal ik het rustig lezen, want deze zaak betreft ons totale rechtssysteem!

Laat een reactie achter