Selecteer een pagina

Archieven

De verklaring van Hüseyin Baybasin

Deze verklaring is op 28 juni j.l. in het Engels geplaatst op internet. Om deze verklaring breed te verspreiden is de Engelse taal handig, maar in Nederland verstaat niet iedereen die taal. Daarom heb ik deze verklaring in het Nederlands vertaald:

Op 30 juni, na 20 jaar tirannie, zal het Hooggerechtshof van Den Bosch de beslissing over mijn zogenaamde financiële zaak bekend maken

28 juni 2017, PI De Schie Rotterdam om 2 uur ‘s middags

We weten allemaal heel goed dat alle beschuldigingen in de financiële zaak gebaseerd zijn op leugens en opzettelijk gemanipuleerde zogenaamde telefoontaps. Voor ze me arresteerden, werd de rijkdom van mij en mijn familie in beslag genomen. Hetzelfde Hooggerechtshof van Den Bosch heeft al in 1999 besloten dat de confiscatie in de Baybasin-zaak onwettig was. Desondanks zijn de Nederlandse officieren van justitie 20 jaar lang met deze zaak doorgegaan vanwege politieke bevelen en politieke druk. En dezelfde rechters lieten hen dat doen. Nu gaan ze een beslissing nemen. Dit is een grap, zoals het zelfs in Derde Wereld landen zou zijn. Dit heeft niets te maken met de bescherming van de rechtsstaat. Daarom ga ik er niet naartoe. Maar iedereen is welkom om getuige te zijn van deze tirannie.

Mijn advocaat, mevrouw Van der Plas, is door meerdere betrouwbare en vertrouwelijke bronnen geïnformeerd dat de heer Aben al een negatieve beslissing heeft genomen over mijn herzieningszaak, die hij heeft onderzocht. Dit doet hij door alle feiten te ontkennen en het Hooggerechtshof te vragen om de nepzaak die zij mij hebben opgelegd, niet te heropenen. Iedereen die bij mijn zaak betrokken is, op elk niveau van het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken, is zich er ten zeerste van bewust dat er helemaal geen zaak is.

Dit zijn de feiten:

Ik werd ontvoerd en door het ministerie van Justitie gegijzeld door bevelen op grond van een illegale overeenkomst tussen Joris Demmink en Turkse ambtenaren. Ik ben ontvoerd op 24 december 1995. De overeenkomst was voordien gemaakt. Alle relevante officiële documenten werden aan de heer Aben zelf gegeven. Natuurlijk heeft ook het Hooggerechtshof al deze informatie, zoals elke andere afdeling van het ministerie van Justitie. Volgens informatie die vorige week aan mijn advocaat werd gegeven, heeft de heer Aben al een negatieve beslissing genomen. Hij gaat dit spoedig bekend maken en heeft het druk om samen met een groep mensen de bekendmaking van zijn negatieve beslissing te formuleren. De bron heeft mijn advocaat meegedeeld dat de informatie afkomstig is van de mensen die samen met de heer Aben aan mijn zaak werken. Dit vertelde mijn advocaat me vorige week. Is deze informatie waar of niet? Ik ga er geen commentaar op geven. Wat ik u wel kan vertellen, is dat de bron van de informatie inderdaad betrouwbaar is.

De beslissing van de heer Aben is niet de uitkomst van zijn professie en zal niet volgens de orde van de rechtsstaat in dit land zijn. Als dat het geval zou zijn, zou ik nu niet in de gevangenis zitten. Als de heer Aben zou handelen volgens de rechtsstaat en zijn professie, zou hij niet 7 jaar lang zijn doorgegaan, onder het mom van een zogenaamd onderzoek, maar zou hij zijn best hebben gedaan om de waarheid te ontdekken. Eigenlijk kunnen we zeggen dat hij 7 jaar nodig had om de waarheid te verhullen.

Vanaf het begin van dit zogenaamde onderzoek in mijn zaak was het mij duidelijk dat het de taak van de heer Aben was om de waarheid te verhullen. Ook was het mij heel duidelijk dat de heer Aben de hele waarheid vanaf het begin van mijn zaak kende, aangezien de heer Aben persoonlijk betrokken was bij mijn zaak toen hij in Amsterdam werkzaam was als openbare aanklager. En het verbaast me niets dat de heer Aben al het mogelijk heeft gedaan om de misdaden van zijn collega’s te dekken. Ik durf dit gerust te zeggen, want dit is de waarheid. De positie van de heer Aben in mijn zaak heeft niets te maken met zijn professie en het heeft niets te maken met de bescherming van de rechtsstaat in dit land. Dus mijn zaak is voor de heer Aben zeer persoonlijk.

De afgelopen 7 jaar heeft de heer Aben met zijn daden openlijk en op een zeer gemakkelijke manier getoond dat hij de wandaden van zijn collega’s verhult. Daarom laat hij door zijn werknemers voortdurend bepaalde informatie lekken naar het publiek, om zijn doelstelling te dienen.

Een van zijn medewerkers, het criminele element de heer Van de Heuvel, was een van zijn boodschappers om informatie naar het publiek te lekken. Hij deed dat meer dan eens. Elke keer dat we erover hoorden, hebben we de heer Aben geïnformeerd en was zijn reactie meestal zoiets als “Nou en?”. En ditzelfde criminele element, de heer Van den Heuvel, is het belangrijkste element in het proces van de cover-up van de heer Aben in het zogenaamde onderzoek naar mijn zaak.
Mijn overtuiging omtrent de informatie die is gelekt, is dat de heer Aben daarvan weet heeft en dat het zijn doelstelling dient. De reden waarom ik dit geloof, is vanwege alles wat de heer Aben tot nog toe heeft gedaan.

Ik moet zeggen dat het gedrag van het ministerie van Justitie in mijn geval schandelijk en destructief is. Schandelijk voor de naam van Justitie, schandelijk ter wille van Justitie en vernietigend voor een beschaafde manier van leven.

Ik voelde me verplicht deze informatie te delen met het publiek, de echte eer van de Staat.

Met respect wens ik u het allerbeste,

Hüseyin Baybasin
—————————————–

Tot zover de verklaring van dhr. Baybasin. Wat moeten we daar nu op zeggen? Zelfs in de zaak Dreyfuss werd niet zoveel vuil spel gespeeld. Deze beerput is het einde van onze rechtsstaat! Uit alles blijkt dat onze Justitie totaal gecorrumpeerd is en dat het hoogste orgaan, de Hoge Raad, bestaat uit omhoog gepromoveerde criminele juristen. Als een dikke spin in dit web van justitieel onrecht zit Joris Demmink, een man die al vele jaren in alle toonaarden wordt beschuldigd van pedo-criminaliteit, maar die desondanks werd gepromoveerd tot hoogste ambtenaar van Justitie.

Na al die jaren heeft de politiek niet ingegrepen. Ze weten er allemaal van, maar ze zijn te laf en te bang om hun pluchen baan te verliezen. Hier eindigt onze rechtsstaat en begint de dictatuur van het voortschrijdende onrecht. Misschien denkt u nu: Dit raakt me niet, dit gaat me niet aan. Bedenk dan dat we geen van allen in een rechtsstaat leven, zolang we niet allemaal in een rechtsstaat leven. Velen worden geraakt door de onrechtmatige rechtsspraak. Bedenk dat u en ik en iedereen het volgende slachtoffer kan zijn…

19 Reacties

 1. Stekeldier

  Ik word hier heel treurig van. De beslissing is kennelijk al bij alle betrokkenen bekend. Toch spreekt HHC over een “doorbraak” in de zaak Baybasin. Hoe moet ik dat duiden?

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Stekeldier, dat weet je zelf wel.
   Ton heeft eerst Marcel Vervloesem stuk geschreven, vervolgens heeft hij Boudine Berkenbosch stuk geschreven en daarna heeft hij per e-mail Micha Kat stuk geschreven.
   Hoe moeten we dat duiden? Oordeel zelf!
   De links laat ik achterwege, want ik wens deze artikelen niet omhoog te stoten in Google en andere zoekmachines. Vuiligheid laat ik liever links liggen.

   Antwoord
   • ziedaar

    … en op dit moment probeert Micha Kat Baybasin stuk te praten. Zie b.v. zijn YouTubefilmpje van vandaag 3 juli.

    Antwoord
    • mr.drs.Bou

     ziedaar, dat is pijnlijk!

 2. Treowd

  Geeft voor mij aan dat de hierarchie van de genootschappen en de metselaarijen boven de macht staat van de reguliere wetgeving. De uil van minerva mogelijk verbonden met de uil van the bohemian grove representeert macht van de duisternis.De minerva uil, uit Leiden kent die occulte verbinding.
  De uil staat voor zien in het donker, wat te bezien is als … daar waar anderen veelal in het duister tasten, zelfs misleid worden, zien de occult ingewijden het duistere hele plaatje wel…

  The cremation of care, de crematie van het geven om iets; Heeft men niet voor niets nodig,daar is ook over nagedacht. Het behoort tot het duivelse plan van Weishavpt.
  Evenals kwaadheid, haat, hebzucht etc. behoort het tot de mineure krachten
  het zal het de levenskracht, het licht, in de ogen doven. Uiteindelijk zal dit tot
  ziekte en verderf leiden voor hen die het wensen aan te sturen en willen uitdragen.
  Dat reflecteren ook de samenlevingen waar de aanstuurders die deelnemen aan die cremation of care opereren, verbonden met die valse genootschappen en die uil van de duistere wijsheid.
  Dat verderf is voor best velen reeds zichtbaar.

  Het wakker wordende collectief daarentegen krijgt steeds meer kracht door haar zuivere intentionele oprechte sturing richting gerechtigheid.
  Die innerlijke zuivere kracht straalt ook uit de ogen van mr. Hüseyin Baybasin, deze zuivere kracht ondersteunt een ieder in de strijd voor een oprechte betere wereld, dat maakt innerlijk sterk!
  Uiteindelijk zal deze kracht ongeremt verder groeien, door in het collectief aangedreven door de innerlijke oprechte wens voor gerechtigheid.
  Bij velen zal deze kracht waarmee het hart resoneert door de oprechte en zuivere doelstelling verder groeien.
  Het maakt een deel uit van de grootse kracht van omnipotente LIEFDE voor AL-Wat-IS
  Het zal groeien tot ver over de duistere mineure kracht heen, omdat dat uiteindelijk overeenstemt met de ware realiteit en ondersteunt gaat worden door het groeiende wakker wordende Collectief.

  Antwoord
  • yvonne

   Ik herken mezelf in je woorden Treowd

   Antwoord
 3. Ayse Cali

  Echt SCHANDALIG en HARTSCHEUREND wat ik allemaal nu lees…

  Antwoord
 4. yvonne

  Dus Nederland mag zich vanaf vandaag, een officiële dictatuur noemen, onder leiding van de meest smerige corrupte familie die het land heeft:

  https://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/de-koning

  Betekenisloos?

  Zo bekeken was het Vaticaanse staatsbezoek volkomen betekenisloos – een en al protocol en andere achterhaalde dingen. In andere delen van Italië kon minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel, die de parallelle economische missie leidde, wellicht nog lucratieve dealtjes sluiten. Maar het Vaticaan is geen economische grootmacht, een te scharminkelige koe om voor te handjeklappen.

  Nee, de betekenis van het bezoek is eerder symbolisch dan economisch. In de Biblioteca Apostolica kreeg koning Willem Alexander een aan zijn voorvader Willem van Oranje toegeschreven bevelhebbersstaf overhandigd. De katholieke Spanjaarden bemachtigden deze staf na hun overwinning op protestantse Nederlandse opstandelingen bij de slag op de Mookerheide (1574). Puur protocol? Een betekenisloos gebaar? Natuurlijk niet.

  Groter goed

  John Fisher stierf met het Te Deum op zijn lippen, waarin Christus als de enige ware ‘koning der glorie’ wordt bezongen. Het vrije geweten is een groter goed dan geld of aardse macht. Dát kunnen de koning, de koningin, de minister en alle Nederlanders mee naar huis nemen.

  Maar de meeste Nederlanders weten het niet, omdat de media het er niet over mag hebben, Jan Roos heeft er een goed interview over gegeven bij Cafe Weltschmerz, https://www.youtube.com/watch?v=xOJnx7peYW0&feature=youtu.be&a

  Mijn hart huilt……..

  Antwoord
 5. Tony Mclellan

  Words could never explain how reading this makes me feel to me Hüseyin Baybasin as been like an older brother since we first met in 1987 he done so much for me i wish so hard I could end this night mare miscarriage of justice. Even after all these years the must be many people in Turkish Government who are scared if he set free and doing everything possible to prevent him from being set free. I wonder how many Dutch official our involved behind the scenes to prevent the truth from coming out that Huseyin innocent of all charges. The greatest gift in world is to have a child and to love care and support that child few out the life, but it seems we live in a world were people will abuse kids knowing they our above the law is a disgrace. In England the have been cases of child abuse the government police had refused to investigate because the person is rich famous or some government officials sound to me the same going on in Neatherlands is shocking. Why would anyone want to cover up child abuse is so wrong. They should set Huseyin free he never committed a single crime in Neatherlands but they our willing to hold him hostage because of a deal done between Turkey and Dutch Justice Department. All I can say is if the refuse to set Huseyin free we will never stop fighting to get him justice

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Dear Tony,
   Welcome to BOUblog! And indeed: the cover-up of sexual abuse of children in the Netherlands is shocking! Our Department of Justice is a criminal organisation! So it’s not only about the freedom of mr. Baybasin, it’s about freedom and justice for us all!

   Antwoord
 6. Albert

  Een doorbraak in de zaak Baybasin is niet aan de orde. We kunnen nu al met een gerust hart voorspellen dat ook Demmink niet zal worden veroordeeld in verband met de zaak om de twee Turkse jongens. Mocht het nieuws officieel naar buiten komen dat het onderzoek na de strafzaak van Baybasin niet zal worden heropend, dan zal ook dhr Teeven gehouden worden aan zijn geheimhoudingsplicht/zwijgplicht. Dan gaat de deksel nooit meer van de doofpot.

  Antwoord
 7. mr.drs.Bou

  Even twee linkjes naar andere verklaringen van dhr. Baybasin:

  Baybasin: See you in the Courthouse of Den Bosch, May 19 at 10:30 hour!

  Baybasin’s explanation about the financial-case: the High Court of Den Bosch

  En dan de walgelijke propaganda van de NOS:

  Baybasin moet staat ruim 1,5 miljoen euro terugbetalen

  De waarheid is, dat de Staat der Nederlanden in 1998 miljoenen heeft gestolen van de familie Baybasin. Omdat er geen enkele grond was voor de inbeslagname, want het ging niet om crimineel verworven vermogen, zou de Staat der Nederlanden het hele bedrag moeten terugbetalen, inclusief een vergoeding voor gederfde winst, maar wegens wanbeheer is het vermogen verdampt. Het Hof heeft nu bepaald dat een GEDEELTE van dit kapitaal toch zou hebben bestaan uit crimineel (middels afpersing) verworven vermogen, ter waarde van ruim 1,5 miljoen euro.

  Dhr. Baybasin is helemaal NOOIT veroordeeld wegens afpersing! En mr. Adèle van der Plas heeft voldoende tegenbewijs ingebracht dat er GEEN sprake was van afpersing, maar van normale zakelijke transacties of besprekingen die daartoe hadden moeten leiden. Niet alleen het vonnis is smerig, maar de propaganda er om heen is om te KOTSEN!

  p.s.: Ondanks het mooie weer ben ik vandaag niet zo blij. 🙁

  Antwoord
  • Ayse Cali

   Keep Kalm Beste Boudine….

   Antwoord
 8. mr.drs.Bou

  Crimesite:
  Tapkamers politie zijn onveilig

  Getapte data van door recherche opgenomen gesprekken in strafrechtelijke onderzoeken zijn niet veilig. Politierechercheurs kunnen vanaf hun Windows-pc op het bureau betrekkelijk eenvoudig datum en tijd van afgeluisterde en opgeslagen telefoongesprekken wijzigen. Ook kunnen ze gesprekken onzichtbaar maken en vervangen door andere. Verder kunnen tevoren opgenomen en bewerkte gesprekken op verschillende manieren vanuit binnen- en buitenland worden geïnjecteerd in de tapkamers. De rechter of de tapkamer-beheerder kan daarvan niets waarnemen.

  Dat alles blijkt uit een rapport voor de Hoge Raad van Hans van de Ven, voormalig hoofd signaalanalyse van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Zijn bevindingen roepen ernstige twijfels op over de authenticiteit en betrouwbaarheid van tapgesprekken die in duizenden politie-onderzoeken zijn – en worden – verzameld. En daarmee over de legitimiteit van telefoontappen als opsporingsmiddel.
  Dwaling

  De problemen zijn aan het licht gekomen tijdens een onderzoek van de Hoge Raad naar de levenslange veroordeling van de Koerd Hüseyin Baybaşin. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad deed de afgelopen zes jaar onderzoek naar de zaak van Baybaşin. De auteurs hadden toegang tot alle gegevens van dit onderzoek.

  Morgen wordt een cruciale beslissing genomen. Advocaat-generaal Diederik Aben geeft dan een advies over het herzieningsverzoek van Baybaşin. Mogelijk wordt de zaak terug verwezen naar het gerechtshof en komt Baybaşin op vrije voeten. Zijn veroordeling zou de grootste juridische dwaling ooit in Nederland kunnen zijn.

  Het boek Onterecht Levenslang (hoe Hüseyin Baybaşin tot een moordenaar werd gemaakt) vertelt de hele geschiedenis rond de strafzaak van deze prominente en in Turkije bekende Koerd Baybaşin (1956). Hij werd in Turkije gemarteld, ontsnapte aan aanslagen door de Turkse staat, dook onder en werd uiteindelijk na een geheime deal tussen Nederland en Turkije in Nederland vervolgd. In 1998 is hij aangehouden en in 2002 veroordeelde het gerechtshof in Den Bosch hem tot levenslang. Die veroordeling blijkt geschoeid te zijn op vals bewijs.

  Lees ook het hele artikel!

  Antwoord
  • Testme

   En wie levert de apparatuur en heeft als enige toegang tot de tapservers? Een Israëlisch bedrijf met veel opdrachten uit militaire hoek. Demmink en de nederlandse justitie is ook slachtoffer van hun chantabel gedrag en ze willen er niets meer aan doen.

   Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Dank je wel, Stekeldier. Ik zal het lezen en bespreken, maar helaas niet meer vandaag. Ik ben een beetje moe gelezen. Nu naar buiten, want de weigelia moet gesnoeid. Morgen weer een dag.

   Antwoord
 9. mr.drs.Bou

  Op de site van de Bakker Schut Foundation zijn weer nieuwe artikelen geplaatst.

  Het hoofdartikel bevat links naar de aanvullende verklaringen 4 tot 6 die door mr. Adèle zijn ingeleverd bij mr. Aben.

  De aanvullende verklaring vier gaat over de beruchte deskundoloog Bas van den Heuvel, die door mr. Aben is aangetrokken als “deskundige in telefoontaps”. Deze aanvulling telt 6 pagina’s.

  De aanvullende verklaring 5 gaat over het gesjoemel met die telefoontaps. Deze telt maar liefst 80 pagina’s en staat bol van de technische details. Ik ga dat vandaag niet allemaal lezen, het gaat over vreemde klikjes em over milliseconden. Voer voor ingewijden in de geheimen van audio! Gezien de korte tijd waarin dit technische verhaal is geschreven, petje af voor mr. Adèle, die haar handen reeds meer dan vol heeft aan deze zaak.

  De aanvullende verklaring 6 gaat over de manier waarop een onbekwame tolk werd ingeschakeld om de Koerdische gesprekken te vertalen. Mr. Adèle heeft deze gesprekken met de vertaling voorgelegd aan een deskundige in het Koerdisch, de linguist Rizgar, die zowel de Koerdische grammatica als de streekdialecten kent. Deze Koerdische geleerde maakt brandhout van de vertaling door de anonieme tolk die mr. Aben heeft ingehuurd. Deze aanvulling telt 25 pagina’s en leest gemakkelijk weg, waarbij ik probeer om met mijn gevoel voor humor mijn verontwaardiging de baas te blijven.

  WAT EEN BRODDELWERK VAN mr. ABEN!!!

  Antwoord
 10. Paul

  Staat er nu een beroeps mogelijkheid open bij het Europese Hof van Justitie ?

  Antwoord

Laat een reactie achter voor mr.drs.Bou Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

16 − tien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën