Archieven

Drie economische denkers: Marx, Keynes en Hayek

Onlangs stuitte ik op drie documentaires van de BBC over drie belangrijke denkers in de economische theorie. Het gaat om Karl Marx (1818-1883), John Maynard Keynes (1883-1946) en Friedrich Hayek (1899-1992). Hoewel Keynes en Hayek veel jonger zijn dan Marx, blijkt uit hun werk niet dat ze Marx grondig hebben gelezen en begrepen. Marx was immers geen econoom, maar een filosoof, die samen met Friedrich Engels in het revolutiejaar 1848 het bekende Communistisch Manifest publiceerde. Het waren roerige tijden, overal waren revoluties gaande en het Communistisch Manifest riep op tot verandering.

En er kwam verandering! In 1848 kregen veel landen een grondwet en een parlement. Maar de werkelijke verandering kwam later. In 1917 grepen in Rusland de Bolshewisten de macht, een communistische revolutie volgde. In 1949 volgden de Chinezen onder leiding van Mao Zedung, die de Chinese Volksrepubliek stichtte. Ook dat grote land werd communistisch. Deze communistische experimenten leidden echter niet tot de verwachte heilsstaat, beide mogendheden zijn nu weer terug naar een vorm van kapitalisme.

Binnen het kapitalisme zijn er twee belangrijke economen die een theorie ontwikkelden over de relatie tussen de economie en de staat, oftewel macro-economie. De eerste is Keynes. Zijn Wikipedia zegt: “In 1936 verscheen zijn boek General Theory of Employment, Interest and Money. Dit boek zou standaardlectuur worden voor economen in de decennia van 1945 tot in de jaren tachtig. Tot het schrijven ervan werd hij gebracht door de grote crisis in de jaren dertig. Het maakte hem tot een van de invloedrijkste economen van de twintigste eeuw. Keynes legde de nadruk op de vraagkant van de economie. Hij stelde daarnaast dat een overheid moet investeren in de economie om hiermee herstel te stimuleren. Als de overheid bijvoorbeeld een groot infrastructureel project opstart, zal dit leiden tot meer banen en een hogere consumptie en daardoor weer tot een hogere productiviteit. Door de investeringen van de overheid kan de vraagkant van de economie worden gestimuleerd, wat positieve gevolgen heeft voor de economie.”

De vraag is dan, hoe overheid aan geld komt! Het antwoord is helaas: ze moeten het lenen van de private banken! Want het scheppen van geld is niet in de handen van de overheid, maar van de banken. Er ontstaat dan een staatsschuld die met rente moet worden terugbetaald aan die private banken. De schuld plus rente moet worden opgebracht door de economie, dus door de bevolking. In de VS is die schuld nu gestegen tot $ 20 trillion (biljoen), dat is 20 met daarachter 12 nullen. Omdat we ons daarbij niet echt iets kunnen voorstellen, staat hier een fraaie visualisatie. Binnen het kapitalistische systeem zullen de komende generaties dat geld op een of andere manier moeten ophoesten, maar men ziet ook wel in, dat dat niet gaat!

Masters Of Money | Part 1 | John Maynard Keynes

Gepubliceerd op 4 mrt. 2015

John Maynard Keynes (John Maynard Keynes, 1883-1946), one of the most influential modern Western economics economist, founded macroeconomics and Freud’s psychoanalysis, created by law and love Einstein discovered the theory of relativity, together known as the three revolutions of the twentieth century mankind intelligentsia. Its most famous works is “The General Theory of Employment, Interest and Money.”

Eind jaren ’70 werd de conjunctuurtheorie van Hayek populair. De overheid zou zich volgens hem juist moeten onthouden van ingrijpen in de economie. Men moest de vrije markt de vrije hand geven, dan zou er vanzelf een soort natuurlijk evenwicht ontstaan. Hayek beweerde dat de instabiliteit van de markteconomie het gevolg was van de uitsluiting van de belangrijkste regulator van het marktmechanisme, te weten geld, dat zelf niet door het marktproces wordt gereguleerd.” Hayek liet zich meermalen negatief uit over democratie, of wat hij het “misbruik” daarvan noemde: hij verkoos een “liberale dictatuur” boven een democratie met onvoldoende liberalisme. Zijn ideaal was een “beperkte democratie” met weinig bevoegdheden, ingeperkt door een constitutie die de economie buiten de invloed van de politiek zou plaatsen. Een autoritaire dictatuur achtte hij acceptabel als overgangsperiode vanuit een situatie van “totalitarisme” (waaronder hij vrijwel ieder politiek streven naar sociale rechtvaardigheid verstond) om de democratie van “onzuiverheden” te ontdoen.

Deze theorie werd aangehangen door Ronald Reagan, Margaret Thatcher en in ons eigen land door Lubbers. De regering moest bezuinigen, vooral op de sociale uitgaven. Studiebeurzen veranderden in studieleningen, sociale woningbouw veranderde in koopwoningen met hypotheek, op uitkeringen werd gekort, bejaardenhuizen moesten krimpen, de bevolking stak zich noodgedwongen massaal in de schulden, maar de overheid bleef wel degelijk ingrijpen in de economie. Zo steeg de BTW van 12% naar 21%. Van iedere euro die u uitgeeft gaat dus 21 cent naar de staat!

Masters Of Money | Part 2 | Friedrich Hayek duurt een uur.

Gepubliceerd op 29 aug. 2016

Friedrich Hayek CH (8 May 1899 – 23 March 1992), born in Austria-Hungary as Friedrich August von Hayek and frequently referred to as F. A. Hayek, was an Austrian and British economist and philosopher best known for his defense of classical liberalism. Hayek shared the 1974 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences with Gunnar Myrdal for his “pioneering work in the theory of money and economic fluctuations and … penetrating analysis of the interdependence of economic, social and institutional phenomena.

De laatste aflevering van deze serie gaat over Marx. Hoewel de oudste van dit illustere drietal, komt hij bij de BBC als laatste. Hij is ook degene die het kapitalisme niet analyseert van binnen uit, maar die van buiten af naar dit economische mechanisme kijkt. Volgens Marx bevat het kapitalisme een tegenstelling tussen kapitaal en arbeid, waardoor onvermijdelijk steeds weer een economische crisis ontstaat.

Het doel van de kapitalistische economie is niet het bevredigen van de behoeften van de bevolking, maar het maken van winst! De grootste winst valt nu niet langer te behalen door productie, maar door speculatie. De aandelenmarkt brengt meer op dan de fabriek produceert! In het kapitalisme raakt de arbeider vervreemd van het product: men werkt voor de baas, men doet wat deze zegt en in ruil krijgt men geld, terwijl het product achterblijft bij de baas. Ook verandert werkelijk alles in handelswaar: de handel in vrouwen en kinderen, in vluchtelingen, verslavende drugs als heroïne, organen en seks is lucratiever dan de handel in graan en andere levensbehoeften. In een socialistische staat overheerst niet de winst, maar draait de economie om de bevrediging van de behoeften van de bevolking: voedsel, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.

Masters Of Money | Part 3 | Karl Marx

Gepubliceerd op 29 aug. 2016

Karl Marx (5 May 1818 – 14 March 1883) was a philosopher, economist, sociologist, journalist, and revolutionary socialist. Born in Prussia to a middle-class family, he later studied political economy and Hegelian philosophy. As an adult, Marx became stateless and spent much of his life in London, England, where he continued to develop his thought in collaboration with German thinker Friedrich Engels and published various works, the most well-known being the 1848 pamphlet The Communist Manifesto. His work has since influenced subsequent intellectual, economic, and political history.

15 Reacties

 1. Ben

  Het belangrijkste werk van Marx was aantonen dat het kapitalisme een disfunctioneel systeem is en daarin is hij voor 100% in geslaagd. Op wat details na heeft nooit iemand daar een vinger tussen gekregen. Marx heeft zich wel degelijk met economie bezig gehouden. Zo formuleerde hij o.a. de wet van de tendens van de dalende winstvoet. De geleerden zijn het daar nu nog niet over eens. Het doet weinig af aan de genius van zijn inspanningen.

  Groeten, Ben

  Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Beste Ben, bedankt voor de link, maar dat zijn lange artikelen. Ik ga dat niet allemaal lezen, hoor.
  In dit artikel ben ik trouwens iets heel belangrijks vergeten: In het Amerikaanse debat wordt Keynes links genoemd en Hayek rechts. Marx wordt meestal niet eens genoemd, laat staan begrepen! En Keynes is beslist niet links! Zijn beleid van overheidsuitgaven om de economie te stimuleren, blijkt te leiden tot een alles overheersende overheid en een gigantische staatsschuld. En Hayek is zo rechts! Zijn beleid leidt tot armoede onder de bevolking en een nog steeds groeiende staatsschuld.

  Antwoord
   • Ben

    Hi Boudine,

    Ik lees dergelijke artikelen nooit. Dat is deel 3 van het Kapitaal en dat komt er eigenlijk op neer dat als het financierskapitaal aan de macht is, dan zijn de kapitalistische rapen pas echt gaar. Er is maar een oplossing en dat is terug naar de echte economie en dat is alles komt tot stand via natuur en arbeid. In die situatie is de focus weer op wat er tot stand wordt gebracht via de arbeid en is geld weer van doel tot middel geworden. Het is allemaal kipsimpel en laten we het vooral niet moeilijker maken dan het is.

    Groeten, Ben

    Antwoord
  • mr.drs.Bou

   En een Engelstalig artikel over het falen van het kapitalisme:

   The Case Against Free-Market Capitalism
   Oct 12, 2017 Ngaire Woods

   In the United Kingdom and around the world, neoliberalism is on trial, and the orthodoxy established by Margaret Thatcher and Ronald Reagan in the 1980s – to roll back the state and let the market work its magic – may indeed be guilty as charged. But will governments be given the tools and support they need to rehabilitate the defendant?

   OXFORD – Free-market capitalism is on trial. In the United Kingdom, Labour Party leader Jeremy Corbyn accuses neoliberalism of increasing homelessness, throwing children into poverty, and causing wages to fall below subsistence level. For the defense, Conservative Prime Minister Theresa May cites the immense potential of an open, innovative, free-market economy. Similar “proceedings” are taking place around the world.

   Antwoord
   • Ben

    We kunnen de politiek niet aan de politici over laten.

    Groeten, Ben

    Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  De werkelijke macht: onthullingen door insider Ronald Bernard-deel 2 duurt 33 minuten.

  Antwoord
  • andre

   hij legt het heel goed uit en ook dit systeem is onderhevig aan revolutie en zie je wereldwijd wat aanpassingen gedaan worden. Zoals in 1930 de oprichting van de BIS. Ik heb de azie crisis me mogen maken in 1997 die in thailand begon en dan vraag je je af wie opdracht geeft aan alle financiele instituten om hun geld terug te trekken en dat kon er maar 1 tje zijn dat was de BIS. Ook de onschendbaarheid zie je weer terug komen in mh370 de carlyle groep (bushes) en blackstone (rothschild) stelen een patent verpakken het via nxp (dochter van philips) wordt het zo de markt ingeschoven en NXP wordt met veel tamtam aan qualcomm verkocht die hiermee een monopolie positie krijgt in het bestuurloos rijden. Hier hoor je niemand over en ga je nooit meer wat van horen ook.

   Antwoord
   • Ben

    Tja, als het financierskapitaal aan de macht komt dan zijn de kapitalistische rapen pas echt gaar (vrij naar Karl Marx).

    Groeten, Ben

    Antwoord
 4. Ben

  Evonomics is ook een alleraardigste web-site voor wie in economie is geinteresseerd: http://evonomics.com/.

  Groeten, Ben

  Antwoord
 5. Ben

  Het demoniseren van Marx en Engels kent een hele lange lijst van mislukkingen en mislukkelingen.

  Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  Huishoudelijke mededeling: De komende dagen heb ik geen tijd om artikelen te schrijven of te reageren. Over een dag of wat, of een week of zo, ben ik wel weer terug.
  Wees vriendelijk voor elkaar en heb het goed!

  Antwoord
 7. Ayse Cali

  Is goed Boudine, ik zal braaf blijven. Ik hoop u terug te zien. Good byee✌

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën