Selecteer een pagina

Archieven

Schrijfster Sheri Laizer op bezoek bij Baybasin

Op de onafhankelijke Koerdische website Ekurd.net is weer een artikel over Baybasin verschenen van de schrijfster Sheri Laizer. Al eerder schreef ze twee artikelen, gebaseerd op telefoon-gesprekken met Baybasin, maar ditmaal ging ze bij hem op bezoek in de gevangenis. Sheri Laizer is een deskundige op het gebied van het Midden-Oosten en Noord-Afrika en een bekende schrijfster over het Koerdische probleem. Zij is de auteur van diverse boeken over het Midden-Oosten en Koerdische kwesties, die zijn vertaald in Kurmanji, Sorani, Farsi, Arabisch en Turks. Haar eerdere artikelen over de zaak Baybasin zijn verschenen in februari en maart van dit jaar. Ze zijn door mij vertaald in het Nederlands: Onderdrukking van de Koerden: Een samenzwering ontrafeld en Baybasin: De Verenigde Staten van Koerdistan Haar nieuwste artikel heet: An Innocent Kurdish Man Held Hostage in the Netherlands. Bij deze de vertaling:

Een Onschuldige Koerd Gegijzeld in Nederland

Een Bezoek in de Gevangenis aan de Koerdische Ondernemer Huseyin Baybasin. Een Onschuldige Man Gegijzeld

Sheri Laizer bracht een bezoek aan Hüseyin Baybaşin, die de afgelopen twintig jaar in Nederland gegijzeld werd gehouden, waarbij Turkije de Nederlanders middels het ‘Demmink Dossier’ chanteerde en de beoogde vernietiging van de Koerdische stichtingen.

Het regent meedogenloos. Het is koud voor een lentedag. Geschilderd in koninklijk Nederlands oranje en hardblauw, hoopte Carel Weeber, de architect van De Schie, in 1989 misschien wel dat het vrolijk zou staan naast het sombere Schiekanaal. De mensen die er zijn opgesloten, kunnen niet van het uitzicht genieten, want de ramen zijn ondoorzichtig en binnen is er een koude blauw en een vuile crème. Matglazen ramen beroven de bewoners van elk normaal zicht op de buitenwereld, afgezien van de oefenplaats; doorzichtige ramen bevinden zich alleen buiten de muren.

In juridische termen hoort Hüseyin Baybaşin helemaal niet in deze gevangenis: die wordt gecategoriseerd als een kort verblijf of recidive gevangenis. Hij werd onterecht veroordeeld tot de levende-dodenrij, zonder mogelijkheid van beroep. Voor levenslang gestraften zijn verschillende ondersteuningsfaciliteiten de regel. Maar zoals bij alles in deze zaak is er een uitzondering gemaakt – uitzonderingen die altijd tegen het welzijn van Hüseyin Baybaşin ingaan. Deze uitzonderingen herhalen de boodschap: “Wij hebben de macht!”

Vastbesloten om de vervalste politie- en vervolgingsbewijzen in de doofpot te stoppen – inclusief het samenvoegen van losstaande telefoongesprekken om geschikte scenario’s voor misdaad te creëren, duurt het herzieningsproces nu al zeven jaar, dus abnormaal lang. Het ministerie van Justitie blijft deze Koerdische man vervolgen, voornamelijk om bepaalde hoge koppen te beschermen tegen het rollen … maar ze moeten rollen. Dit is de Nederlandse ‘Dreyfus Affaire‘ die weigert te verdwijnen.

Dit is de Nederlandse ‘Dreyfus Affaire’ die weigert te verdwijnen.

Beperkt tot een cel van 9 vierkante meter, zonder te kunnen beschikken over schildersmaterialen en boeken “tenzij door de uitgever ingestuurd”, weigert Hüseyin Baybaşin zich te laten breken of zijn onschuld op te geven. Hij heeft zes jaar bewuste ontbering overleefd in eenzame opsluiting in de maximaal beveiligde gevangenis EBI van Vught, bedoeld om zijn lichaam en geest te breken. Zou hij zijn bezweken, dan zouden de problemen zijn opgelost die zijn zaak op de lange termijn voor de samenzweerders veroorzaakten, maar Baybaşin heeft een sterke wil, versterkt door de wetenschap van zijn onschuld, en hij is vastbesloten om nooit op te geven.

Een gevangenisbezoek

Op deze regenachtige zondagmiddag, wanneer Hüseyin de eenvoudige bezoekkamer binnen komt en tegenover mij zit, voel ik dat ik hem altijd heb gekend: op een manier heb ik dat eigenlijk ook. Ik ontmoette hem en zijn familie in de jaren negentig, toen ik werkte met de Koerdische gemeenschap in Londen. Indertijd maakte ik regelmatig films in de Koerdische regio en ik coördineerde vluchtelingenprojecten voor aankomsten uit het door oorlog getroffen Koerdische thuisland. Nadat Hüseyin in 1998 voor de tweede keer door de Nederlandse politie werd gearresteerd, ging ik akkoord om het boek van Mahmut Baksi over de zaak te vertalen, ondanks de vele gebreken van dat boek. Mijn ongecorrigeerde manuscript met vertaalfouten ging rechtstreeks naar de drukker. Jaren later, nadat het contact verloren was gegaan, was ik oprecht verbaasd om te horen dat Hüseyin intussen niet was vrijgelaten.

Politietheater en mediacircus

In 1998, bijna 20 jaar geleden, toen Hüseyin werd gearresteerd tijdens een theatrale politie-inval in zijn huis in Nederland (het was hem al verboden om het land te verlaten na zijn eerste arrestatie en zijn vrijlating een jaar eerder), was deze politie-inval puur bedoeld om de schijn op te houden: er was geen arrestatiebevel van Interpol. De Nederlandse politie had de zaak ook rustig kunnen afhandelen door Hüseyin te vragen om mee te gaan, maar het vertoon van geweld moest de boodschap overbrengen dat er iets grondig mis was. Ook bij zijn vrienden en familieleden werden politie-invallen gedaan – zonder enig verder gevolg. Maar het kwam de Turkse media goed uit. Er werd een web van leugens gesponnen, dat tot op heden stand houdt.

De lastercampagne: “Mijn familie werd ‘s nachts niet opeens crimineel!”

‘Mijn familie werd ‘s nachts niet opeens crimineel!’ zegt Huseyin, waarbij hij uitlegt dat het complot zo opgebouwd was om zijn vrienden en familie te beschadigen. ‘Het Verenigd Koninkrijk heeft mijn familie verwelkomd op grond van mijn goede relaties met oudere Britse mensen. Zij zijn niet plotseling in een nacht veranderd in criminelen! Ze leidden een normaal leven en doen dat nog steeds. Mijn broer Apo werd ook vals beschuldigd, maar hij werd vrijgesproken toen er geen rechtstreeks bewijsmateriaal werd gevonden om hem te koppelen aan de betrokken incidenten. Al mijn familieleden werden door de Britse autoriteiten gecontroleerd voordat ze in 1995 in het Verenigd Koninkrijk aankwamen en iedereen had een schone lei. Ze hadden hun hele leven nog nooit op een politiebureau vastgezeten. Mensen worden niet plotseling misdadigers wanneer ze ouder zijn dan 40 jaar. Ik werd in 1995 gegijzeld en plotseling werd mijn hele familie in 1996 aangemerkt als crimineel. Deze lastercampagne was onderdeel van het meesterplan om mijn familie als “drugsbarons” voor te stellen, in plaats van gewoon Koerden uit een betrouwbare familie in ons eigen land. We hadden er bezittingen, waaronder een marmergroeve, zeer veel landbouwgrond met gewassen en vee, evenals watermolens, enz. Vanaf het begin van de jaren negentig konden we de boerderij niet langer runnen en er een inkomen van genereren door de Turkse militaire operaties tegen Koerdische dorpen. We kwamen naar het Verenigd Koninkrijk en alles over ons doen en laten en onze zaken werd gecontroleerd en gedocumenteerd; we werden toegelaten.

Met overal Turkse militairen en Speciale Teams zou trouwens geen Koerd ooit papavers kweken of daar zelfs maar aan denken! Het is geen Afghanistan – kijk naar de landkaart! In dat gebied kunnen papavers zelfs niet groeien. Als dat mogelijk was, dan zouden ze een vergunning kunnen aanvragen en ze kweken, zoals men doet in het westen van Turkije, in plaatsen zoals Isparta, Karahisar, Afyon enzovoort. De overheid verleent vergunning voor deze gewassen in westelijk Turkije en neemt een aandeel, net als bij tabak. Onze streek is niet geschikt voor een dergelijk gewas, er is dus nooit ook maar één vergunning aangevraagd. Lice ligt ook niet op de grens met Syrië, waar ze beweerden dat de papavers werden geoogst. Met een beetje gezond verstand ziet men dat dit gewoon onzin is. De Turkse regering weet dat het totaal onmogelijk is. Het was een claim die ze de media wijsmaakten, alleen omdat dit paste in hun eigen doeleinden om de Koerden te veroordelen, mijn familie inbegrepen.

Solidariteits campagnes

In de loop der jaren zijn een aantal voormalige gevangenisdirecteuren en bewakers gaan geloven in de onschuld van Hüseyin Baybaşin – en dit vooral doordat ze hem van nabij hebben leren kennen. Een moedige groep gevangenisbewakers organiseerde inderdaad een legaal publiek protest – twee privé vliegtuigen vlogen samen door de Nederlandse lucht, één met een banner, terwijl de andere filmde. Ik verbleef op dat moment in de Zuyder Bos Gevangenis bij Alkmaar. Op de banner stond: “Free Baybaşin Now.” De demonstratie was toegestaan door de allerhoogste ambtenaar Angelica, maar ik werd gestraft en naar De Schie Gevangenis van Rotterdam gestuurd, waar ik nu ben en waar ik geen creatieve of andere ontspanningsmogelijkheden heb. Voordien had ik een kleine moestuin met kippen, omdat ze me hadden veroordeeld tot levenslang. Omdat de organisatoren van dit publieke protest niet gestraft kunnen worden, gingen de slechte behandeling en de druk op mij door.

Gefabriceerde telefoonopnamen, zoals iets uit Dr Who

Enkele dagen voordat ik eindelijk toestemming kreeg om Hüseyin te bezoeken in gevangenis De Schie, luisterde ik naar gedeeltes van telefoongesprekken waarin duidelijk was geknoeid met de getapte opnamen; de opnamekwaliteit veranderde, er klonken mechanische geluiden tussendoor, ook veranderde de stem van de sprekers alsof afkomstig van verschillende gesprekken, en tenslotte onderbrak de vrouwelijke technicus die in de politie-opname studio de tijdcodes vermeldde, plotseling de opname midden in het gesprek, in plaats van aan het begin of einde, zoals vereist. De opname klinkt als iets uit de film Dr. Who die door de Daleks wordt ingesproken. Deze getapte telefoonopnamen die uit normale gesprekken zijn gehaald, zijn niet goed behandeld – zij zijn niet forensisch, niet ‘veilig’, zoals de Nederlandse procureur-generaal resoluut verklaarde, waarbij hij het voor de hand liggende negeerde.

Ongelooflijk is dat 95% van het bewijs dat werd gebruikt om Hüseyin Baybaşin te veroordelen, gebaseerd is op deze telefoongesprekken. In de belangrijkste gesprekken zijn ontbrekende zinnen en sleutelwoorden op papier ingevuld door medeplichtige politietolken om een ‘crimineel’ scenario te creëren dat oorspronkelijk niet bestond. De opnames bestaan ook uit fragmenten van uiteenlopende gesprekken. Gewoon om hem vals te beschuldigen.

De Turkse krant Aydinlik publiceerde onlangs een reeks ondersteunende updates over de zaak waarin de diepere grond van het complot tussen Turkije en de Nederlandse autoriteiten werd uiteengezet, en ook werd verwezen naar het gefabriceerde telefonische ‘bewijs’ dat werd gebruikt om de veroordeling te verzekeren.

Het artikel herinnert het publiek er aan hoe de voormalig Eerste Minister Tansu Çiller vastbesloten was om Baybaşin het zwijgen op te leggen omdat hij haar en voormalig politiehoofd Mehmet Agar onder meer van de drugshandel in Turkije had beschuldigd. Begin 1997 ontmoette Çiller de Nederlandse minister van Justitie, Winnie Sordrager, en het “Demmink-dossier” over de verkrachting en aanranding van minderjarige Turkse jongens werd op tafel gelegd in ruil voor het tot zwijgen brengen van Baybaşins. Demmink was toen directeur-generaal van internationale zaken van het ministerie van Justitie en als lid van de EU-commissie K4 was hij speciaal verantwoordelijk voor het Koerdisch-Turkse conflict.

Voormalig Hoofd van het Nederlandse Bureau van Criminele Inlichtingen vindt dat er een “samenzwering was waarvan Baybaşin het slachtoffer werd”

Voormalig Hoofd van het Nederlandse Bureau van Criminele Inlichtingen, die gespecialiseerd was in grote zaken van georganiseerde misdaad, de heer Klaas Langendoen, heeft ook de Helsinki-commissie aangesproken. Hij had een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de zaak, negen jaar voor hij “onderzoek deed naar de beweerde manipulatie van telefoontaps … evenals chantage door de Turkse regering … Ik dacht dat dit niveau van corruptie nooit zou kunnen optreden in mijn land, waar ik zo hard gewerkt had in mijn gevecht tegen de georganiseerde misdaad. Ik gebruikte de methode van de “omgekeerde bewijslast” … “Uit het onderzoek dat ik in Nederland heb gedaan, bleek dat het mogelijk was om taps te manipuleren en ook onschuldige mensen schuldig te maken … uiteindelijk huurde de Nederlandse Justitieafdeling een deskundige in die niet gekwalificeerd was om het onderzoek uit te voeren en (wie) tot zijn eigen conclusie kwam. Het gevolg was dat deze deskundige een verkeerde beoordeling gaf, waarop Baybaşin werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Na de veroordeling vervolgde ik mijn onderzoek … Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan in Turkije. Ik heb gesproken met bijna alle getuigen in deze zaak, gewone mensen en ambtenaren … de resultaten van mijn onderzoek waren schokkend voor mij: het was een samenzwering waarvan Baybaşin het slachtoffer was – het was opzet, of het verbergen van de waarheid, door ambtenaren van de Turkse en de Nederlandse overheid op het hoogste niveau …

In die tijd was Demmink Directeur-Generaal van Internationale Zaken van het ministerie van Justitie en als lid van de EU-commissie K4 was hij speciaal verantwoordelijk voor het Koerdisch-Turks conflict.

Het media circus kwam op gang, vastbesloten om niet Çiller en haar medewerkers, maar Baybaşin als de drugsbaron aan te merken. Çiller heeft sindsdien rijkdom, vrijheid en misschien een zekere gemoedsrust gekend? En Demmink ontsnapt nog steeds aan een volledig onderzoek.

Obstructie van het recht gaat door

Hüseyin moet plotseling niesen – een symptoom van stress. “Ik heb sinds de gijzeling is begonnen ongeveer 4.000 klachten ingediend wagens verschillende inbreuken op mijn rechten en burgerrechten,” vervolgde hij terwijl de regendruppels over de schuine dakramen rolden. “Elk klein ding dat ze me kunnen weigeren, wordt me geweigerd, ook al heeft een rechter anders beslist. Met deze maatregelen tegen mij overtreden ze hun eigen wetten. Geen Nederlandse gevangene, zelfs een veroordeelde moordenaar, wordt zo behandeld. Wat vertelt u dat? Het systeem is lelijk en mist alle morele verantwoordelijkheid. De voormalige gevangenisdirecteuren die voor me opkwamen, waren geschokt door hun eigen bestuur en hebben hardop geprotesteerd. Dat zijn mensen met moraal en degenen die mijn dossier in hun vuisten geklemd houden, kunnen nog veel van hen leren! Zij hebben een stichting gevormd, genaamd ‘Restore Justice’ en mijn zaak is hun project. Ik zou graag willen dat de internationale mensenrechtenorganisaties naar deze zaak kijken en zich afvragen hoe dit kan gebeuren in een land als Holland en waarom ze zich in deze zaak stil houden.

Bezoek voorbij, de zaak gaat door

Na maanden telefoongesprekken en pogingen om een bezoek te regelen bevond ik me in dezelfde kamer, maar de wijzers van de klok gingen snel. We hebben gesproken over nieuwe aspecten van het bewijs dat hem vrijpleit, over de vroegere en huidige detentieomstandigheden, en zelfs over de details van een aantal oude gemeenschappelijke kennissen. Sommigen leefden nog, sommigen waren ziek of werden steeds ouder, anderen lagen in hun graf. We waren van aangezicht tot aangezicht, oog in oog, maar na een uur naderde het bezoek de laatste momenten …

Er wordt vaak gezegd dat ‘de ogen het raam van de ziel’ zijn. Ik was me ervan bewust dat ik keek naar de ziel van een onschuldige man.
————————————————————
Tot zover mijn vertaling van dit uitstekende artikel. Het is ook nog voorzien van voetnoten, dus als iemand meer wil weten, link dan even door.

De situatie van Baybasin is werkelijk hartverscheurend en hij zegt terecht dat internationale mensenrechtenorganisaties tot op heden niet hebben geprotesteerd! Alle Nederlandse politici zijn reeds van dit schandaal op de hoogte, maar als men hen vraagt om in actie te komen, dan zeggen ze: “We kunnen niets doen, want het is onder de rechter. Trias Politica, wéét u wel…” Alsof dat de Heilige Drie-eenheid is!

Maar ook buitenlandse internet-activisten hebben het tot op heden laten afweten. Laten we hen dus bestoken met de oproep om dit artikel te lezen! Ik denk dan aan kanalen als Corbett Report, We Are Change.org, Russia Today en zo voort. Plaats deze boodschap in groten getale onder hun YouTubes of zet hem op Twitter. Laat dit artikel vleugels krijgen en laat deze noodkreet wereldwijd worden gehoord:

Hüseyin Baybasin: An Innocent Kurdish Man Held Hostage in the Netherlands

Read all about it: http://ekurd.net/innocent-kurdish-netherlands-2017-05-17

Misschien dat internationale druk van een groot publiek kan helpen om een einde te maken aan dit smerige schandaal!

19 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  Inmiddels heb ik al een aantal malen deze reactie geplaatst zodra het ging over Syrië, Turkije of Koerdistan. Plaats deze reactie overal! FREE BAYBASIN NOW !!!

  Please pay attention to this:
  Hüseyin Baybasin: An Innocent Kurdish Man Held Hostage in the Netherlands
  Read all about it: http://ekurd.net/innocent-kurdish-netherlands-2017-05-17
  
  Gewoon even copy-pasten en overal plaatsen. Kleine moeite, toch…

  Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Het zit me echt dwars! Vanmorgen heb ik deze e-mail gestuurd naar Tom Feeley, de webmaster van Information Clearing House:

  Dear Tom,
  First I want to thank you for Information Clearing House, which I read daily!
  I live in the Netherlands, I am a Dutch blogger, and the Dutch “Justice” keeps an important Kurdish man hostile. He is a peace-activist, head of the Kurdish Zirkan-clan, a clan of one and a half million people, living mainly in south east Turkey, but also in Irak. Baybasin is convicted for being a drugs-baron, but he is innocent. All the proof is fabricated by the Turks and the Dutch! He has been in jail since 1998. His case is worse than the Dryfuss affair!

  An international journalist, named Sheri Laizer, has written three articles in English about Baybasin and his case:

  Crushing the Kurds: Unravelling a Conspiracy
  http://ekurd.net/crushing-kurds-unravelling-2017-01-24

  The United States of Kurdistan
  http://ekurd.net/united-states-kurdistan-2017-02-28

  An Innocent Kurdish Man Held Hostage in the Netherlands
  http://ekurd.net/innocent-kurdish-netherlands-2017-05-17

  Would you please be so kind to pay attention to this case?
  Thanks in advance,
  With high regard,
  mr. drs. Boudine Berkenbosch
  http://www.boublog.nl
  ————————————————————–

  In de hoop dat het helpt! Laat dit schandaal internationaal bekend worden. Misschien dat er dan wat gebeurt…

  Antwoord
  • Treowd

   Heb ook een mail naar the corbett report gestuurd en alex jones, alle beetjes helpen 🙂

   Antwoord
   • mr.drs.Bou

    Dank je wel, Treowd. Vooral Corbett Report vind ik belangrijk, want Sibel Edmonds heeft bij James Corbett zo’n vals beeld geschapen van de familie Baybasin. Volgens haar was het een drugs-cartel!
    We weten nu gelukkig wel beter! Baybasin bestreed op verzoek van Engeland de heroïnehandel van Turkije en van Nederland, die de Engelse steden overspoelde.

    Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Ton Hofstede was te gast in het Programma van Steve Brown: De stem van de straat. Het ging vanaf minuut 16 over Baybasin, te beginnen met de echtscheiding van Ton in Turkije, daarna de geschiedenis van Turkije en de Koerden vanaf het Ottomaanse Rijk, inclusief de Armeense genocide, daarna de familiegeschiedenis van Baybasin, zijn opleiding als diplomaat (en spion) voor de Turkse staat, zijn gevangenschap in Engeland, zijn uitruil met een Engelse spion in Turkije, zijn weigering om zijn eigen Koerdische volk te onderdrukken, zijn gevangenschap waarin hij is gemarteld, de opkomst van de PKK, de dodenlijst waar Baybasin op prijkte, zijn vlucht via Zuid Afrika naar Engeland, de oprichting van het Koerdische Parlement in Ballingschap in Den Haag, de slinkse manier waarop Baybasin naar Nederland werd gelokt, zijn jaar in vreemdelingendetentie, het verbod om hem uit te leveren aan Turkije wegens gevaar voor marteling, zijn gedwongen verblijf plus huisarrest in Lieshout bij Eindhoven, de ministers van Justitie van Winnie Sorgdrager via Hirsch Ballin en Donner naar van der Steur die nu ook al weer weg is, en Demmink, maar toen was de tijd om.

  Ton heeft alles haarfijn uitgeplozen.

  Het hele programma duurt een uur en laat zich nog niet embedden, maar dat komt nog wel.

  http://www.salto.nl/programma/de-stem-van-de-straat

  Misschien komt er nog een vervolg…

  Antwoord
 4. yvonne

  Wel potverdikkeme, een oud MID-er die geen enkel vertrouwen meer heeft in de Nederlandse rechtstaat!! Het is nog erger dan dat ik al dacht…..

  http://wearechange.nl/?p=563

  Op basis van een interne notitie van het Nederlandse Ministerie van Justitie werd op 15 juli 1997 vermeld dat op dat moment ”de zaak Baybasin gebruikt kan worden als drukmiddel teneinde in een andere zaak iets van de Turkse autoriteiten gedaan te krijgen.” Joris Demmink is op dat moment betrokken bij de besluitvorming en speelt vanaf dat moment een formele en volgens velen beslissende rol in het verloop van dit proces. Van de Ven Hij vertelt over het vermeende zwartboek van Demmink en zijn persoonlijke ervaringen met Demmink. Van de Ven schetst op een heldere wijze de kaders van het politieke Baybasin proces.

  “Demmink is in feite initiator”; ex-MID’er over zaak Baybaşin duurt 24 minuten.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Dank je wel, Yvonne.

   Antwoord
 5. yvonne

  http://www.stopdebankiers.com/eigen-ervaring-rechters-corrupt-deel-1/

  Ongeveer 10 jaar later stelde het Financieel Dagblad nog eens vast dat er nog steeds rechters waren die hun nevenfuncties verzwegen.

  Niemand die er nog van opkeek of onrustig van werd en de citaten hiervoor, in het openbaar gedaan legden het echte, fundamentele probleem bloot: een grenzeloze arrogantie en zieke mentaliteit zonder enige corrigerende leiding. Bijna provocerend had Kalbfleisch nog te kennen gegeven dat een rechter – ook bij niet geregistreerde, fors betalende nevenfunctie – zelf heel goed kan uitmaken wanneer hij niet langer objectief is. Eigenlijk zei hij namens zijn achterban: vertrouw ons nu maar, wij hebben geen regels en toezicht nodig want wij kunnen zelf heel goed uitmaken hoe we met de aan ons gegeven macht omgaan. En hoe onvoorstelbaar dat was werd kort daarop duidelijk. In de lesboekjes van rechtenstudenten, in inburgeringscursussen, brochures en websites van justitie staat het zo braaf. Nederland is een democratische rechtstaat waar iedereen, burger, organisatie en overheid zich aan de wet moet houden. En de doorsnee burger denkt er ook zo over zonder te weten wat er achter die goed gesloten deuren plaatsvindt.

  Het houdt niet op, niet vanzelf……..

  Antwoord
 6. yvonne

  http://delangemars.nl/2017/06/15/tot-zwijgen-gebrachte-advocaat-vecht-beroepsverbod-aan/

  Dat is Stellings voornaamste kritiek op rechters. Op het moment dat je je keert tegen de gevestigde politiek van de machthebbers krijg je van de rechterlijke macht geen gelijk.

  Bij Stelling gaat het zelfs een stap verder voorlopig is het hem onmogelijk gemaakt nog langer een kritisch geluid te laten horen in de rechtszaal, omdat hij hier niet langer wordt toegelaten door zijn ‘berufsverbot’.

  En dat noemt zich een democratitie, ammehoela!!

  Antwoord
 7. yvonne

  Democratie….oeps!

  Antwoord
 8. mr.drs.Bou

  Baybaşin daagt hoogleraar voor de rechter

  De tot levenslang veroordeelde Turkse Koerd Hüseyin Baybaşin zal criminoloog en emiritus-hoogleraar Frank Bovenkerk en criminoloog Yücel Yesilgöz, auteurs van het boek “De Maffia van Turkije” voor de rechter dagen. Dat heeft advocaat Richard Korver bekendgemaakt.

  Door @Wim van de Pol

  Baybaşin stelt volgens Korver dat de auteurs tegen Baybaşin een onrechtmatige daad hebben begaan omdat zij hem hebben misleid in gesprekken die ze destijds met hem hebben gehad. Korver:

  Die gesprekken hebben ze bovendien verdraaid en onjuist weergegeven in dat boek. Ze hebben onjuiste zaken gepubliceerd en weigerden dit aan te passen. De tekst bevat zoveel onjuistheden dat dit is aan te merken als een onrechtmatig daad.

  Antwoord
 9. yvonne

  Wist even niet waar ik deze link moest plaatsen, maar hij kan hier ook wel:

  Hof van Discipline hervat mondsnoerzaak topadvocaat mr. Meindert Stelling | Videoregistratie van de zitting
  Rechten
  Advocaat mr. Meindert Stelling mag geen advocaat meer zijn omdat hij precies zegt hoe het er in de rechtszalen aan toe gaat en niet mee gaat in het op grove wijze schenden van de rechten van de gewone man door de rechtelijke macht. Rechters en raadsheren die elke wet een regel aan hun laars lappen als een wet en/of regel hen niet zo goed van pas komt. Meindert Stelling zegt er wat van en dat wordt door de rechtspraak en haar kliek vertaald in smaad en laster. Lees verder onder de video…

  https://www.facebook.com/NicovandenHam

  http://www.eerherstelmeindertstelling.nl/

  Het is om kippenvel van te krijgen, zoveel onrecht…….

  Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  We are change:
  ‘OM stelt zich op als advocaat Demmink’; Adèle van der Plas duurt 24 minuten.

  Gepubliceerd op 24 jun. 2017

  WeAreChange.NL sprak in de aanloop van de sepotzitting van voormalig Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink met strafpleiter Adèle van der Plas. Zij treedt sinds 2008 op als advocaat namens de twee klagers die Joris Demmink betichten van seksueel misbruik. Twee jaar geleden gaf het hof in Arnhem opdracht aan het OM om strafvervolging te onderzoeken. Maar het OM faalde om bewijs uit Turkije voldoende te onderzoeken aangezien ze geen medewerking kregen van de autoriteiten. Als gevolg hiervan acht het OM de zaak Demmink als afgedaan. Van der Plas startte een Artikel 12 procedure maar werd stelselmatig tegengewerkt door het OM. Volgens Van der Plas is er voldoende bewijs geleverd om Demmink te vervolgen. Dit gesprek is onderdeel van een tweeluik over de slotfase van de zaak Demmink die plaats gaat vinden op 30 juni 2017.

  Antwoord
 11. yvonne

  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11980%3Ajoris-demmink-heeft-de-champagne-koud-staan&catid=9%3Abinnenland&Itemid=22#.WVH8SJeVfig.facebook

  De zitting op 30 juni aanstaande is een formaliteit en Demmink zal verder door het pedofiele leven gaan als een vrij man die nooit of te nimmer meer voor hetzelfde feit zal kunnen worden vervolgd.

  Daarom roepen wij 30 juni 2017 uit tot een dag van nationale schaamte, omdat wij met z’n allen hebben toegestaan dat dit kon gebeuren. Dat wij met z’n allen erbij staan en ernaar kijken hoe de pedofiele top in Den Haag en omstreken vrolijk door gaat met het misbruiken, traumatiseren, verkrachten en doden van kinderen.

  Pas goed op je kinderen; speciaal in dit land is dat heel hard nodig!

  http://www.neonnettle.com/news/2316-brad-pitt-elite-hollywood-pedophiles-control-america-

  “You think Hollywood is about making movies? That’s just a byproduct: It’s about money, and more importantly, power and control.” “The people who run Hollywood, also run America, and most of the world, and they don’t care about movies.” “You’ve heard of the Illuminati right? The secret societies, the politicians, the bankers and the media – they’re the ones running these pedophile rings, and they’re the ones that run the world, and it all goes back to Hollywood.”

  Antwoord

Laat een reactie achter voor mr.drs.Bou Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

16 + 2 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën