Archief
Artikelen

Daar staan ze dan te lachen en te zwaaien, onze Royalties. Nee, het lijkt me niet leuk om koning te zijn, in mijn geval dus koningin. Het heeft voordelen, zoals een toelage van anderhalf miljoen belastingvrij per jaar zodra je 18 bent. Dat is anders dan een studieschuld die je misschien nooit kunt afbetalen. Maar het heeft ook nadelen. Je bent altijd omringd door lijfwachten en geen moment alleen. Je hebt geen enkele privacy, want alle ogen zijn gericht op Kwatta. Ook word je geboren met een functie die zo vreselijk uit de tijd is… Van kinds af aan ben je reeds achterhaald!

Jaap Fischer – de Koning

Op het YouTube kanaal Ancient History staat sinds kort een reeks van koninklijke documentaires onder de naam Royal Secrets.

Van deze serie van 12 video’s heb ik er nu drie bekeken. Iedere video bevat drie korte verhalen over koningen, koninginnen of koningshuizen. Deze verhalen zijn fraai geïllustreerd met oude kastelen, schilderijen en tekeningen, met wapens, schilden en harnassen uit de tijd dat deze koninklijke personen leefden of stierven. Sommigen werden vermoord, anderen kwamen op een andere manier ellendig aan hun einde. De meesten zijn wat we nu misdadigers noemen, ze maakten zich schuldig aan moord op rivalen en/of uitbuiting van de bevolking. Sommigen daarentegen werden later heilig verklaard. Vaak liggen ze begraven in een praalgraf en uit alles blijkt dat koningen altijd een boel geld hebben gekost.

Deze video’s graven niet diep, het zijn verhaaltjes voor het slapen gaan. Wie ontevreden is over ons eigen koningshuis, kan hier zijn hart aan ophalen. Koningen? Dat is foute boel, altijd al geweest! En koninginnen zijn vaak geen haar beter… soms zelfs nog slechter!

Royal Secrets Episode 01 – Assassins duurt 25 minuten.

Royal Secrets Episode 02 – Impostors duurt 25 minuten.

Royal Secrets Episode 03 – Dynasty Documentary duurt 25 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

14 Reacties op “Royale schandalen door de eeuwen heen”

 • yvonne:

  http://historiek.net/moord-op-gebroeders-de-witt-zorgvuldig-voorbereid/21743/

  Wie de moordenaars en de oproerkraaiers waren was vanaf het eerste moment een publiek geheim, en zou na de dood van Willem III gedetailleerd op schrift verschijnen. Maar niemand werd veroordeeld voor de gruweldaad. De prins liet een eventuele bestraffing volledig over aan de Staten van Holland en daar kwamen al gauw de Orangisten aan de macht. De enige die een initiatief nam voor een onderzoek was de Haagse baljuw Rudolf van Paffenrode, maar die werd als gevolg van de wetsverzetting ontslagen.

  De moordenaars en hun handlangers bleven ongestraft, en toonden zich soms zelfs trots op hun daden.

  Complotten? Nee joh, gewoon luisteren en doorlopen……

 • yvonne:

  https://geschiedenis-winkel.nl/moordenaars-van-jan-de-witt-ronald-prudhomme-van-reine.html

  De moord op Johan en Cornelis de Witt is ongetwijfeld een van de zwartste bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis. Er zijn meer politieke moorden geweest in de loop der eeuwen, maar geen enkele is op zo n brute, on-Nederlandse wijze uitgevoerd. Nota bene op een steenworp afstand van het regeringscentrum in Den Haag werden de gebroeders De Witt uit de Gevangenpoort gesleurd en op een beestachtige manier gelyncht. Zulke taferelen waren in dit land nooit eerder vertoond en zouden tot op heden ook nooit meer vertoond worden. De moordenaars en lijkenschenders zijn nooit veroordeeld. Hoe kon het zo ver komen en wie waren de daders nu eigenlijk? Ronald Prud homme van Reine werpt in dit boek op basis van bronnenonderzoek nieuw licht op een nationaal drama.

  Fijn toch, zo´n koninklijke familie……het zijn de meest verachtelijke mensen die ik ken…..en helemaal die knipmessen uit Den Haag, en de media. En dat voor een beetje geld…..de hypocrisie en dommigheid, zijn bijna niet te bevatten! Althans niet voor mij.

 • Onno:

  De enige echte vorst in Nederland ben ik (en mijn familie dan).

  Gelukkig gelooft niemand dit, want het volk weet niet wat het is om eem vorst te zijn.
  Ze vallen, door hun geringe verstand (combinatie van logische én emotionele/morele intelligentie….en bedenk: ook de volkse WO’er heeft helaas slechts een IQ van ca. 120 met daaraan tot overmaat van ramp gekoppeld een gemiddeld tot laag emotioneel/moreel IQ), voor/worden totalimente idolaat van psychopaten.

  Psychopaten zijn (ijskoude gewetenLOZE = bizar genoeg….rustig en met een goed geweten lijkende) morele debielen.

  Totaal moordzuchtig krankzinnige toneelspelers, lege hulzen die wel iets hebben van een biologerende/charmerend op hun omgeving inspelende, maar proactief-dodelijk bedreigende gifslang en die in het verleden (o.a. door het ontbreken van kerkelijke doopregisters vóór a.D. 1525 en bijv. het verbranden van adellijke administraties, waarin ook opgetekende stambomen en geboorten) er ook in geslaagd zijn zich voor te doen als bastaards van de vorstengeslachten.

  Hierdoor kwamen zij, typisch hondsbrutaal liegende volkse psychopaten, (abusievelijk) in aanmerking voor ambtelijke functies, maar konden door de inrichting van het feodale staatsbestel tenminste nooit een hogere stand bereiken.
  Een graaf-ambtenaar was wel zo ongeveer het hoogste dat een bastaard (of zich geslaagd als bastaard voordoende binnengeslopen psychopaat) legaal bereiken kon.

  Zij beheerden als ambtenaar het goed van de vorstengeslachten de zgn. landheren. De hoogste landheer in het Europees project om de wederkomst van Christus (met een warm welkom!) voor te bereiden was vanouds de (tot het christendom bekeerde) keizer, waarvan (de Heilige) Karel de Grote (grondlegger van het internationaal recht) de bekendste is.

  Dit was natuurlijk tegen de zin van psychopaten, die (door hun onvermogen tot normale religieuze/psychische integratie) geen Goddelijk, laat staan menselijk gezag (en wetten: “The law does not apply to psychopaths’) boven zich erkennen. Dat is maar hinderlijk voor alle plannen tot criminele totalitaire macht en controle t.b.v. plundering, moord, diefstal en uitpersing die zij met de ‘gullible fools’, het volk/de lijfeigenen, voorhadden en naar hun gestoorde aard of ‘mindset’ altijd zullen hebben.

  Dus toen de militaire macht van de keizer om diverse redenen afnam, zagen zij hun kans schoon om zichzelf -met krankzinnige energie- omhoog te werken richting de begeerde ‘pure evil’ totale macht en controle. Zij gingen hun ambtelijke status erfelijk maken en vervolgens, de keizer doodgemoedereerd in de rug stekend, de keizerlijke goederen als hun (absolute) eigendom beschouwen (daarbij a.h.w. zingend dat ze de keizer altijd geëerd hadden).

  De wetten en regels werden naar de hand gezet. Ze probeerden, om het helemaal af te dekken door, met de machinale energie de 100% narcistische en door begeerte gedreven moordrobot eigen, ergens een soevereine status aan te ontlenen (huwelijk met bijv. een dochter van een kleine soeverein zoals Oranje en deze titel dan ijskoud op de gehele mannelijke lijn voortzetten en opblazen tot iets ontzaglijk geweldigs).
  Dit lukte vaak niet, dus begonnen ze ook titels als “gefürsteter Graf” (vorstelijk gemaakte graaf) te vezinnen en elkaar adelsbrieven te geven. Hele bizarre psychopathische toestanden dus.

  En de meest bizarre over lijken gaande psychopathische oplichters, zijn de telgen van wat later de Oranje dynastie is geworden die zich in onze moerasdelta tot soeverein heeft verklaard.
  Inmiddels is het zo krankzinnig, dat de (uitgestorven) naam Oranje wordt gevoerd door een meneer Von Amsberg, om het (kennelijk door eeuwenlang fokprogramma tot masochisme vervallen en een penankertje van de kermis voor een Rolex houdend) volk, door en voor een psychopathisch netwerk, maar verder te kunnen blijven uitpersen en bedriegen.

  Laten we bedenken: Ook het (voor Katholiek volk verboden) boekje “De Prins” van Machiavelli, is niet gebaseerd op een prins, maar op een bastaard van lage adel, Césare Borgia, met krankzinnige prinselijke ambities.

  • mr.drs.Bou:

   Beste Onno,
   Niet zo radicaal, joh. Besef wel dat uw webmaster BOU verantwoordelijk is voor alle uitlatingen op BOUblog, dus ook voor jouw reacties. Als de Rijks Voorlichtingsdienst dit leest, die deel uitmaakt van ons Ministerie van Waarheid, dan menen ze wellicht dat hier majesteitsschennis wordt gepleegd. En dat is wel degelijk strafbaar.
   Belediging van BOU is niet strafbaar en laster tegen BOU wordt door het OM niet vervolgd. Maar pas op met het Koningshuis… 😉

   • Onno:

    Rolex heb ik maar genoemd omdat Patèk Philippe of Jaeger le Coultre bij het volk minder bekend zijn, maar dat begreep je zeker wel Boudine 🙂 .

    Och nee, tegen mij begint SS psychopaat Bernhards RVD geen rechtszaak aangezien ik alles kan aantonen.
    Doen pedofielen ook nooit als je ze “uitscheldt” voor pedofiel en kan bewijzen dat ze het ook zijn (of ze er niet 100% zeker van zijn dat je dat niet kunt).

    Overigens heeft ook historica Reinildis van Ditshuizen de bisschoppelijke stukken ingezien waarin een terreur in de omgeving van Laurenburg uitoefenende “roversbende van vader op zoon” wordt omschreven die in de 11e eeuw extreem glad, proactief gewelddadig en ijskoud (psychopaten vanouds?) illegaal de adel binnensluipt.

    Haar bekende Oranje idolatrie barst ditmaal echter glibberglad uit de Oranje etterbuil, niet door een en ander te ontkennen, verdraaien of te verzwijgen, maar net te doen of dit destijds (de duistere Middeleeuwen immers), de NORMALE gang van zaken was of kon zijn……quod non: het is een vreemde/rare/afwijkende/illegale gang van zaken, ofwel vreemdigheid!

    In feite worden hierdoor in de loop der eeuwen ook alle listig ‘erbschleichend’ (om hun macht en controle te vergroten) uitgeplozen erfdochters, tezamen met hun wel degelijk adellijke families, IJSKOUD besodemieterd, omdat die dochters niet mogen huwen buiten de adelstand (incl. vanaf wat later in de Middeleeuwen: nakomelingen uit bastaardtakken).

    Door dit (kenmerkend psychopathische?) bedrog, zijn alle Nassau huwelijken van nul en generlei waarde eigenlijk. Ook het huwelijk met erfdochter Johanna van Polanen, waarmee ze in deze contreien de controle kregen over het machtige (doch uitsluitend leengoed, hierop hadden ze zich verkeken, dringend op zoek naar een bezitting waaraan ze enige soevereiniteit konden ontlenen, om zo “legitiem volgens psychopathisch begrip” zelfstandig oorlog te kunnen/mogen verklaren, in hun geval teneinde proactief nog meer aardse goederen te kunnen veroveren = normaliter voorbehouden aan de behoudende landsheer/soeverein) Breda…..

    Aan welke bedrieglijk verkregen bezittingen ze nu enigermate (en ook bij legitiem verkrijgen nog bedenkelijk) hun koningschap hier ontlenen.

    • mr.drs.Bou:

     🙂 🙂 🙂
     Voor het slapen gaan zal ik de volgende video in deze serie bekijken. Verder vind ik het jammer dat Erwin Lensink slechts een waxinelichthouder naar de Gouden Koets heeft geworpen. Uiteraard is hij daarna gek verklaard, maar ik had graag wat bloed zien vloeien, al is het maar een schrammetje. Blauw of rood? Je zou toch maar blauw bloed hebben. Volgens mij is dat ziekelijk, maar de Rijks Voorlichtingsdienst van het Ministerie van Waarheid denkt daar wellicht anders over.

 • Onno:

  Tegen een ‘gullible fool’ moet je nooit zeggen, dat hij/zij maar matige talenten heeft en ze een daarbij netjes passende (en normaal betaalde: De Rolling Stones minstrelen ongeveer 1300 Euro per maand en een paar zakken rogge om hun eigen brood te kunnen bakken, schat ik) taak aanbieden.

  Om ‘gullible fools’ naar je hand te zetten, moet je beweren, dat ze fááántastisch zijn, bewonderenswaardige genieën, enorme talenten zonder welke de samenleving zou imploderen.

  De 19-jarige NSB’er als burgemeester van een grote stad, zoiets. Wedden dat die Hitler een feilloos genie vindt?!

  Psychopaten spelen daar ‘pure evil’ op in en weten zo, licht als een veertje, de top te bereiken.

  Dit eindigt steevast in rokende puinhopen die niemand wil meemaken, kun je de klok op gelijkzetten!

 • mr.drs.Bou:

  Voorlopig zijn dit de praatjes voor het slapen gaan. Gaat over keizer Jozef van Oostenrijk en Hendrik VII van Engeland. Wel te rusten allemaal!

  Royal Secrets Episode 04 – Law and Disorder duurt 25 minuten.

  • mr.drs.Bou:

   Beste Yvonne, hier ben ik helemaal niet blij mee! Ik heb even 5 minuten gekeken, maar alles is weer gebaseerd op universele symbolen en de Vrijmetselaars hebben het gedaan. Of anders wel de farao’s. Historisch besef nul komma nul, alsof er nooit iets verandert!
   Lees Carl Jung: De mens en zijn symbolen. Dan begrijp je dat mensen overal ter wereld hechten aan symbolen. Die blijven vaak bestaan door de eeuwen heen. Alleen de interpretatie verandert.
   Ik hoopte wat lucht in de discussie over het Koningshuis te brengen met een luchtige serie over koningshuizen door de eeuwen heen, maar dit is weer heftige onzin! Ik ga deze video dan ook niet bekijken. 🙁

 • mr.drs.Bou:

  Royal Secrets Episode 05 – Glory duurt 25 minuten.

 • Geuz:

  Er was Democratie in Athene en een Republiek in Rome, nog voordat onze jaartelling begon. Veel plekken werden pas daarna een monarchie. Zoals ook ons land, dat pas sinds ongeveer 1800 een monarchie werd, omdat onze republiek vernietigd was. Monarchieën zijn dus moderner dan republieken, op ze minst in Nederland.

 • Groene Wolf:

  Christen Unie wil Prins Berhard huisjesmelkersbelasting belasting. Huh? Dat had ik nooit verwacht van onze Gristen broeders en zusters!
  https://www.ad.nl/politiek/christenunie-wil-een-prins-bernhardtaks-voor-woningmarkt~a89f692a/

Laat een reactie achter