Selecteer een pagina

Archieven

Baybasin: De Verenigde Staten van Koerdistan


Huseyin Baybasin, Rotterdam prison, Nov 2015. Photo: Dutch prison service

Op de website Ekurd.net staat nogmaals een artikel van Sheri Laizer, gebaseerd op gesprekken met mr. Baybasin. Omtrent zijn veroordeling tot levenslang heersen nog altijd misverstanden. Ten eerste was dit géén gerechtelijke dwaling, maar een welbewust door het OM geplande onrechtmatige vrijheidsberoving van een onschuldige Koerdische leider. Ook had dit niets te maken met heroïne. Mr. Baybasin handelde nooit in heroïne en hij klaagde de regering van Turkije pas aan, toen hij reeds enige jaren op de dodenlijst van Turkije stond. De “misdaad” van mr. Baybasin bestaat louter uit het feit dat hij een Koerdische vrijheids- en vredesactivist is! Een vertaling van het eerste artikel staat hier op BOUblog. Omdat niet iedereen even vlot Engels leest, heb ik ook dit 2e artikel vertaald in het Nederlands.

The United States of Kurdistan – Part II
Posted on February 28, 2017 by Sheri Laizer in Exclusive, Kurdistan

De Verenigde Staten van Koerdistan – deel II

Sheri Laizer interviewt Hüseyin Baybaşin die gevangen zit in Nederland als politieke gijzelaar en die al 20 jaar volhoudt dat hij onschuldig is.

Onafhankelijkheid voor de Koerdische staat

Degenen die verdeeldheid veroorzaakten en de vernietiging van Koerdistan aanrichtten, moeten nu helpen bij het herstel van Koerdistan.

De Verenigde Staten van Koerdistan is de enige oplossing voor de instabiliteit van Turkije: ze zullen nooit veiligheid en stabiliteit kennen, tenzij de Koerden onafhankelijk worden en dit is een van de problemen van Turkije; bovendien zal het uiteindelijk een nog slechtere situatie opleveren dan nu in Syrië. Een vreedzame oplossing is het beste voor Turkije, als een eerste prioriteit. Dat is de reden waarom Turkije meer dan enig ander land behulpzaam zou moeten zijn.

De Koerden zijn hardwerkende, fatsoenlijke en beschaafde mensen. Het zijn echte strijders – ze zullen hun rechten om de natiestaat van Koerdistan te vormen niet opgeven, ze zullen deze rechtvaardige zaak nooit opgeven.

Ankara en Teheran houden niet van dit idee, maar het is het enige realistische project voor de stabiliteit in de regio. Koerdische politici moeten verenigd zijn en samenwerken aan dit project. Als ze niet handelen op deze uniforme wijze, zal er een nieuwe Koerdische beweging ontstaan voor hetzelfde doel. We moeten er in geloven, er voor werken, dan zullen we het bereiken.

Voorstellen van Koerdische politieke partijen om te zoeken naar tijdelijke oplossingen zullen niet werken en zijn een verspilling van tijd: dit zal alleen maar leiden tot meer verwoesting. We hebben dit gezien in de vele afgelopen decennia.

De Koerden moeten controle hebben over hun eigen land en hun eigen lot. Het zal voor niemand redelijk zijn om anders te denken. Indien een partij of wereldmacht het niet eens is met het concept van de vorming van de onafhankelijke Verenigde Staten van Koerdistan, beledigen ze slechts zichzelf. Wij zijn geen slaven van al deze andere landen.

Ik wilde niet een van de bestaande politieke paden volgen – vele Koerdische schrijvers en omroepen vragen waarom ik hen tot nu toe geen interview wilde toestaan. Dit komt omdat ik geen deel wil zijn van een bestaande partij die in de eerste plaats voor zichzelf uitkijkt en zorgt dat de Koerden nog meer lijden.

Aan wat dan ook wat is gevormd om de Koerdische hereniging te dienen, zou ik met plezier meewerken. Daar komt bij dat degenen die de verdeeldheid veroorzaakten en de vernietiging van Koerdistan hebben aangericht, nu moeten helpen bij de restauratie van Koerdistan. Zij moeten dit doen voor hun eigen morele integriteit en voor de door hen veroorzaakte schade aan de Koerdische natie.

De Verenigde Staten van Koerdistan (USK) heeft zijn rechtmatige plaats als lid van de NAVO. Koerdistan, zoals ik al eerder heb gezegd, is rijk aan natuurlijke en menselijke hulpbronnen. Het kan zelfstandig overleven en zijn rijkdom op een rechtvaardige basis delen met bevriende landen. Niet alle winst zou moeten verdwijnen in de zakken van corrupte politici en internationale bedrijven, zoals we nu zien in de Koerdische regio van Irak / Iraaks Koerdistan.

De USK is het beste project voor ons vaderland en het meest opportuun voor de vorming van een nationale staat op basis van wetgeving; het heeft genoeg rijkdom om te delen met de andere partijen die in de positie zijn om de USK vormen – iedereen spreekt over olie en gas, maar ook hebben we zoet water, wat in het Midden-Oosten meer waarde heeft. We moeten vooral niet vergeten dat het water nodig is voor Saoedi-Arabië en Israël / ook de Palestijnse entiteit kan het kopen. Er zijn ook andere mineralen in de landen van Koerdistan – het vraagt om een zakelijke aanpak. We hebben veilige grenzen nodig voor een rustige omgeving – in zakelijke contracten kan een percentage worden overeengekomen voor degenen buiten die grenzen.

Er zijn Koerdische diplomaten nodig om invloedrijke personen te bellen om nieuwe vertegenwoordigers voort te brengen en te zoeken naar consensus tussen de Koerdische politici. Koerdische diplomaten moeten de VS overtuigen om met hen mee te werken – niet om zelfzuchtig te denken zoals ze sinds vóór de Eerste Wereldoorlog hebben gedaan. Turkije zal nooit vrede kennen zonder dat een overeenkomst met Koerden is bereikt. Als Koerdische diplomaten de VS kunnen overtuigen om te helpen een dergelijke overeenkomst te bereiken, dan zullen we onze grenzen vaststellen en erop aandringen dat de bezetter ons land verlaat zonder bloedvergieten; dan kunnen we onze welvaart delen met onze bondgenoten en partners.

Het is niet gemakkelijk, maar we kunnen hard werken en de Turkse regering er van overtuigen om gelukkig te zijn in hun eigen land. We kunnen Iran ervan te overtuigen dat co-existentie met de Koerden beter is dan de voortzetting van het decennia lange bloedvergieten.

De “Fit-Up”: Twintig jaar in de gevangenis (nog steeds) als politieke gijzelaar

De media heeft deze zaak altijd verkeerd voorgesteld met als reden dat ik de betrokkenheid van de Turkse staat in verdovende middelen blootlegde: dat was niet de reden. Het maakte deel uit van de onderdrukking van de Koerdische vrijheidsbeweging en van hen die het meest invloedrijk waren. Laat het niet voor niets zijn! Laten we ervoor zorgen dat het lijden van de Koerdische natie wordt beloond met de onafhankelijke Verenigde Staten van Koerdistan.

De herziening van mijn zaak voor de Hoge Raad dient al sinds 2011! Het Nederlandse ministerie van Justitie toont een enorme onwil om de echte bewijsstukken in overweging te nemen en de vervalste informatie te verwerpen die werd vervaardigd door een politieteam dat hand in hand met de Turkse staat werkte.

Turkije wilde me uitleveren als Koerdische activist. Nederland weigerde. In plaats daarvan werd een meer gecompliceerde deal gesloten. Ik werd beschuldigd van het opdracht geven tot de moord op Süleyman Sadik Öge in Istanboel op 9 november 1997. Een verdachte genaamd Yavuz Yavuztürk werd in eerste instantie voor de moord gearresteerd en men zei dat ik hem de opdracht had gegeven. Hij was op dat moment in Bulgarije, dus kon hij de moord in Istanboel niet fysiek hebben gepleegd. De Nederlandse officier van justitie beweerde dat ik hem die dag de opdracht gaf. Dit is opgenomen in een officieel document van de Turkse officier van justitie.


Dit document van de Turkse rechtbank illustreert: “Er was volgens de Turkse rechter en officier van justitie geen enkel bewijs tegen Yavuztürk. Dat betekent dat de veroordeling in Nederland omdat Hüseyin Baybasin een moord in Turkije zou hebben besteld door Yavuztürk en Korkut op te dragen om die moord te plegen, niet waar kan zijn.” Klik op de afbeelding om het document in zijn Nederlandse context te zien.

Ik hoorde alleen in de media over de moord – de Nederlandse officier van justitie heeft deze informatie niet voorgelegd aan de rechter toen ik werd veroordeeld. Yavuz was al ondervraagd door de Nederlandse politie, toen hij negen maanden lang in Turkije in de gevangenis zat, tot zijn vrijspraak. Hij werd zwaar gemarteld door de Turkse politie om hem het document te laten ondertekenen dat de Nederlandse politie wilde dat hij zou ondertekenen. De Nederlandse officier van justitie zei tegen de Turken: “Wij zullen alles regelen.”

Gedurende deze periode zat ik in isolatie in de EBI Vught (Extra Beveiligde Inrichting) en ze probeerden mij krankzinnig te maken. Ik had verzocht om een ondervraging van Yavuz. In de hoorzitting bij de rechtbank in Den Bosch beweerden ze dat ze de Turkse ambtenaren daarom hadden gevraagd, maar de officier van justitie beweerde dat de Turken hadden gezegd dat ze hem niet konden vinden. De beschuldigingen zijn gewoon niet waar.

Ondanks dat Yavuz Yavuztürk van de moord was vrijgesproken, werd ik nog steeds niet vrijgelaten. Öge’s zuster heeft sindsdien verklaard in de Turkse media dat ze gelooft dat de Turkse politie haar broer heeft vermoord. (Andere Turkse bronnen beweren dat Öge werd gedood door de linkse organisatie MLSPB waar hij ooit toe behoorde en dat de MLSPB had hem gedood omdat hij een informant was.) Vreemd genoeg is er in de hele Turkse media zeer weinig over deze gebeurtenis te vinden.

De Nederlandse elite die samenwerkt met Turkije negeert nog steeds bewust het ontlastende bewijs tegen mijn betrokkenheid bij elk deel van deze gebeurtenissen. Het was een complot om mij “permanent” uit de weg te krijgen. De mensen zouden niet geloven dat zulke dingen gebeuren in Nederland. De deal ter vervanging van uitlevering aan Turkije was om me voorgoed op te sluiten in Nederland in ruil voor het toedekken Demmink’s misdaden in Turkije. De officier van justitie zegt: “Wij zullen alles regelen.” Het is duidelijk dat dit in Nederland niet kan worden gedaan op grond van een beschuldiging van Koerdisch ‘separatisme’ – in plaats daarvan moesten ze me te koppelen aan de criminaliteit: maak dat de spreekwoordelijke schoen past en brandmerk me als crimineel. Er is geen enkel bewijs van.

De Nederlandse officier van justitie probeerde ook te beweren dat er een telefoontje was over een voorgenomen moord in Kentucky in november 1997. Zij probeerden om een digitale opname te gebruiken, met knippen en plakken. De persoon die ik zou hebben gesproken – een voormalige Israëlische luitenant-kolonel, een zakenman op het moment dat ik hem ontmoette in 1997, kwam getuigen en hij bewees dat hij een voorbeeldige verleden heeft. Hij verklaarde dat hij nooit bij een dergelijk onderwerp was betrokken, hij was verbijsterd! Het Nederlandse OM probeerde te beweren dat de uitdrukking “hem koud maken” werd gebezigd, terwijl alles wat er gezegd werd was: ‘make him call’ (laat hem bellen). In de Verenigde Staten werd in deze zaak niemand beschuldigd van een strafbaar feit. Mijn advocaat, mevrouw Van der Plas, bracht rechtstreeks bewijs in dat het getapte gesprek (no. 38) was gemanipuleerd en is samengesteld uit diverse gesprekken tussen ons, die niets te maken hadden met een strafbaar feit of voornemen daartoe.

Eenzame opsluiting en misbruik in de maximaal beveiligde gevangenis EBI Vught

Toen ik in de EBI Vught probeerde om mijn verdediging voor te bereiden, tijdens de verhoren voor de rechtbank, hield men mijn lamp uit; ze lieten de hele nacht water lekken en men bleef maar zeggen dat dit technische problemen waren. De bewakers schopten de hele nacht tegen de buitenkant van mijn deur om te beletten dat ik kon slapen. Ik had geen licht om mij op mijn verdediging voor te bereiden.

Toen ze me mee naar de rechter namen, zetten ze een helm op mijn hoofd met een koptelefoon met luide muziek. Toen ik klaagde over het lawaai en dat mijn hoofd zeer deed, sloegen ze op de helm en zeiden: “Is dit beter?”

Ik kwam voor de rechter en de rechter zag dat mijn gezicht gezwollen was van het slaan op de helm. Ze beweerden tegen de rechter dat een auto had ons gevolgd vanuit België met valse nummerplaten en dat de inzittenden zouden “proberen om Baybasin te vermoorden. We moeten Baybasin te beschermen … ”

Het was een mager excuus. Als ze wisten dat het nummerbord vals was, waarom dan die auto niet stoppen en hen ondervragen? Dit was het excuus dat werd gegeven voor mishandeling, te zeggen dat het was “voor uw eigen veiligheid.”

Na mijn klacht arresteerden ze drie mensen – een schrijver die kritisch was ten aanzien van de Grijze Wolven, een Armeense uit België en iemand uit Engeland die een relatie had met de Workers Party gevestigd in Haringey – die waren gekomen om het proces bij de rechtbank te volgen. Ze lieten hen een uur later weer vrij, maar ze eerst maakten ze bekend dat deze drie mensen ervan werden verdacht dat ze wilden proberen om me te bevrijden uit het gerechtsgebouw. Het Rotterdamse zwaar beveiligde Hof liet het publiek niet eens in de rechtszaal toe. Ze konden alleen maar toekijken op een scherm in het gerechtsgebouw.

Een uur later werden de drie vrijgelaten uit het politiebureau. Ik heb een klacht ingediend – het is allemaal zo smerig en zo lelijk.


Schilderij door Huseyin Baybasin, Rotterdam prison, 2016. Foto: Sheri

Alle documenten verschaffen bewijs zoals werd verklaard: “Wij gebruiken de zaak Baybasin tegen Turkije om te maken dat ze in een andere zaak iets voor ons doen.” Dat is de basis van deze zaak. (“Doe in een andere zaak iets voor ons” wil zeggen: “stop de zaak Demmink in de doofpot”). Dat bevel kwam van hogerhand en het werd verspreid door tegen de lagere rangen te zeggen: “Doe niets in het dossier Baybasin, want het schijnt dat we hem niet kunnen uitleveren, maar we gebruiken deze zaak tegen Turkije voor druk op de andere zaak. Demmink is op vakantie, hij komt binnenkort terug en hij weet wat te doen. Niemand mag iets doen zonder opdracht van Demmink. ”

We hebben meer dan tien andere documenten waaruit blijkt dat Demmink vergaderingen hield over “de zaak Baybasin”. Voor mijn zaak begon, waren er op hoog niveau al besprekingen over de pedofiele strafbare feiten in verband met Demmink. Ze benoemden een ambtenaar die alle politieambtenaren een verklaring liet tekenen om te zwijgen over de zaak Demmink. We kennen deze high level namen – dit alles was gaande nog voordat ik werd gearresteerd. De procureur-generaal die de zaak afsloot, sloot zes maanden later een overeenkomst met de politieke partij die nu de regeringspartij is en hij werd minister van Buitenlandse Zaken. Het is allemaal gepubliceerd in een Nederlands boek genaamd De Demmink Doofpot.

Jan Poot, een ondernemer die nu meer dan 80 jaar oud is en in Zwitserland woont, zegt: “Dit lijkt wel oorlog in mijn land. Hoe kan dit gebeuren?” Hij was ook het slachtoffer van een complot waar Nederlandse rechters bij betrokken waren, om te voorkomen dat zijn bedrijf infrastructuur rond de luchthaven Schiphol zou bouwen op grond die zijn bedrijf voor dat doel had aangekocht. Dit is bekend geworden als de Chipshol-affaire. “Pas na druk van het publiek en de media besloot het Openbaar Ministerie om de rechters te vervolgen, voor het eerst in de Nederlandse rechtsgeschiedenis.

De Koerdische zaak kan onversaagd worden opgeofferd aan pedofielen

De Nederlandse partners van Turkije zijn overeengekomen om hun corrupte elite te beschermen die betrokken is bij gruwelijke misdaden zoals pedofilie, zoals we de vorige keer al bespraken.
Het lijkt misschien ongelooflijk voor de buitenwereld dat de Koerdische zaak onversaagd kan worden opgeofferd aan pedofielen in Nederland, omdat sommigen van hen de hoogste machtsposities bekleden.

Het masker van het Nederlandse ministerie van Justitie is al lang afgevallen: er is zelfs geen echte poging om het bewijs dat mij steunt te overwegen en eindelijk zeggen: “Laat hem vrij.” Mijn verdediging is daar erg door gefrustreerd. Het is een politieke zaak – de hele Nederlandse gerechtelijke en politieke hiërarchie is op de hoogte van alle feiten in deze zaak.

Omdat wij Koerden geen eigen staat hebben, geloven de heidenen, die zich verzetten tegen de Koerdische rechten en vrijheden, dat ze met ons kunnen doen wat ze willen, zoals ze dat voor zo’n lange tijd hebben gedaan en ermee weg zijn gekomen. Dus voor ons Koerden is onafhankelijkheid een kwestie van leven of dood.

Werken voor de oprichting van de Verenigde Staten van Koerdistan is geen terrorisme.

We zijn een groot land en hebben een rechtmatige stem. Turkije en Iran proberen nog steeds om deze stem met alle middelen tot zwijgen te brengen – het meest extreme voorbeeld in Turkije is ons bestaan te ontkennen en het verbieden van onze taal – het leverde niets op. Het bracht niets anders dan de dood. Het anti-Koerdische beleid van Turkije zaait nog steeds dood en verderf. Nu is het tijd voor aandacht van de Verenigde Naties.

Turkije streeft een achterlijke koers na die leidt tot een ramp. Islamitisch extremisme werd officieel gevoed door Turkije – nu zijn ze ook daar de prijs voor aan het betalen. Ze creëerden islamitische terroristische organisaties om de aspiraties voor de vrijheid van Koerdistan te verpletteren. Het werkte niet. Entiteiten die vijandig staan tegenover de vijanden van de Koerden zullen waarschijnlijk deelnemen in verdere slechte daden van vernietiging en ik beloof je dat niets van dit alles zal werken. Ik denk, als we geloof hebben in onszelf en werken voor de eenheid, dat de Verenigde Staten van Koerdistan in een zeer korte tijd een realiteit zullen zijn.

Ga voor eventuele voetnoten naar het origineel.

2 Reacties

  1. Ayse Cali

    Hüseyin Baybasin zijn gevangenis plek is verandert denk ik. Maar het is nog niet bekend waar het is.

    Antwoord
  2. Ayse Cali

    Sorry allemaal, hij is nog bij het gevangenis P.İ. De Schie

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

vier × twee =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën