Selecteer een pagina

Archieven

Onderdrukking van de Koerden: Een samenzwering ontrafeld

beach wedding dresses ukHuseyin Baybasin, Rotterdam prison, Nov 2015. Photo: Dutch prison service

Onlangs verscheen er een artikel van de hand van de journaliste Sheri Laizer, een deskundige op het gebied van het Midden Oosten en Noord Afrika, en een bekende schrijfster over de Koerdische kwestie. Dit artikel is gebaseerd op korte telefonische interviews met Baybasin in de gevangenis van Rotterdam en gesprekken met zijn advocaten. Het oorspronkelijke artikel is in het Engels en voorzien van talrijke voetnoten. Het is niet alleen zeer gedegen, maar ook heel verhelderend. Voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de zaak Baybasin, is dit artikel een MUST READ. Omdat niet iedereen even vlot Engels leest, heb ik het vertaald in het Nederlands en voorzien van enkele links voor een beter begrip.

Crushing the Kurds: Unravelling a Conspiracy

Posted on January 24, 2017 by Sheri Laizer in Exclusive, Politics

Interviews met Hüseyin Baybaşin vanuit de Rotterdamse Gevangenis en met zijn Nederlandse team van advocaten

“Ik werd niet vals beschuldigd en gevangen gezet omdat ik een klokkenluider tegen de Turkse staat was: Ik werd aangevallen omdat ik mijn stem verhief voor Koerdische rechten, met inbegrip van de onafhankelijkheid. Ik hielp bij het opzetten van de instellingen die nodig zijn in het kader van een routekaart naar de nationale staat van Koerdistan, zoals het Koerdische parlement in ballingschap en Med-TV …”

Nader onderzoek van de Turkse militaire coup in de jaren sinds 1980 is van essentieel belang om te begrijpen hoe en waarom er in Pan-Turanische ideologie van de Republiek Turkije geen plaats is voor de Koerdische identiteit. Pan-Turanisme domineert nog steeds de Turkse politieke motivatie van vandaag.

Hüseyin Baybaşin is geboren in de Koerdische stad Lice, in Diyarbakir. Welbespraakt, hoffelijk en attent, presenteert hij zich als een onvermoeibare activist voor Koerdische rechten – die van harte gelooft in Koerdisch zelfbeschikking zijnde ‘s werelds grootste statenloze minderheid. Hij verklaarde zijn visie aldus:

“Het is noodzakelijk om te begrijpen hoe belangrijk de ideologie van de Pan-turanisme is: Het is een Turkse ideologie, toe te schrijven aan Ziya Gökalp, en de officiële ideologie van het Ottomaanse tijdperk. De latere Turkse Republiek is nog steeds gebaseerd op het uitgangspunt van ‘Een natie, één taal, één vlag, één religie, één staat’ en omvat de islamitische ideologie van Turkije … ”

Hüseyin Baybasin – een goede kennis van Turgut Özal

Tijdens de Özal jaren werden er democratische bruggen geslagen tussen post-coup Turkije en het Westen en er was een meer open discussie over de Koerdische kwestie. In de schaduw waren echter krachtige anti-Koerdische haviken actief bezig met het opstellen van dodenlijsten van Koerdische politici, ondernemers, denkers, journalisten en invloedrijke individuen en met plannen hoe de Koerdische vrijheidsbeweging te vernietigen. Tot de zogenaamde ‘Deep state’s targets’ behoorde ook Hüseyin Baybasin, vanwege zijn prominente rol binnen de in toenemende mate actief zijnde pro-Koerdische beweging.

“De staat ging door met het nastreven van zijn fascistische mentaliteit en vernietigde de stabiliteit.”

“Terugkijkend naar de reden waarom ik het doelwit was, moeten we niet vergeten dat de gewapende strijd van de PKK tot 1984 nog niet eens was begonnen. Özal was in 1978 vanuit de VS teruggekeerd naar Turkije, als algemeen directeur van de Wereldbank. Zijn terugkeer werd op een ongebruikelijke manier geregeld: Hij werd meteen vice-premier, zonder enige verkiezingen. De minister-president was op dat moment Süleyman Demirel.

“Tussen 1980-1981 werd Özal vice-premier van de door militairen benoemde regering. De minister-president was Saim Bülend Ulusu, een gepensioneerde Turkse admiraal, die deze positie bekleedde vanaf de militaire staatsgreep van 1980 tot de verkiezingen in 1983. Ik ontmoette Özal met een aantal anderen in deze periode en in 1982 was ik betrokken bij de vorming van de Anavatan Partij (Moederland Partij) – we maakten allemaal deel uit van dit proces en zochten naar een oplossing voor de Koerdische kwestie.

“Ons doel was om een coalitie met de Koerden vormen (Turkse mensen begrepen niet wat het beste voor hen was). Ik was een van degenen die werkten aan dit project en tegen de tijd dat de verkiezingen werden gehouden in 1983, waardoor Özal een meerderheid kreeg, hadden we al de nodige voorbereidingen voltooid. De staat ging echter door met het nastreven van zijn fascistische mentaliteit en vernietigde de stabiliteit.

Vredesinitiatieven

“Turgut Özal riep de PUK-leider Jalal Talabani (Koerdistan Irak) op om te bemiddelen in een verdrag tot wapenstilstand met de PKK. Tijdens een bijeenkomst op 17 maart 1993 in Bar Elias in Libanon stond Jalal Talabani naast PKK-leider Abdullah Öcalan, daar hij een 25-daagse wapenstilstand had afgekondigd. Deze wapenstilstand werd op 16 april voor onbepaalde tijd verlengd. Maar de fascistische krachten in Turkije waren al in actie: Özal was blij met het Koerdische verdrag. Naar verluid hebben de fascistische troepen Özal vergiftigd, hij stierf een dag nadat de wapenstilstand voor onbepaalde tijd was afgekondigd. Sinds die tijd is stabiliteit ongrijpbaar geweest.

“Vanaf eind 1997 tot maart 1998, toen ik werd gearresteerd, was ik de onderhandelaar tussen de PKK en Turkije in de Nederlandse onderhandelingsronde. Er waren verschillende rondes van geheime ontmoetingen tussen Koerdische vertegenwoordigers en Turkse gezagsdragers.

“Kort nadat de Europese vertegenwoordiger van de ERNK (Nationaal Bevrijdingsfront voor Koerdistan), Kani Yilmaz, op 11 februari 1998 werd vrijgelaten uit de Celle gevangenis in Duitsland, werd ik opnieuw gearresteerd. Vervolgens werd ik geïsoleerd en overgeplaatst naar drie verschillende gevangenissen in Nederland – elke week verplaatsten ze me van de ene naar de andere totdat ik belandde in de EBI in Vught.”

De samenzwering tegen Hüseyin Baybaşin – De belangrijkste actoren in de Susurluk Moord

Terugkijkend op de criminele activiteiten van de Turkse staat in de jaren 1990, is het niet moeilijk om te zien hoe een Koerdische ondernemer die contacten genoot op hoog niveau effectief vals werd beschuldigd om hem ten val te brengen als een maffia ‘Baba’, omdat hij opriep voor Koerdische rechten.

Hoog geplaatste politiechefs, militaire officieren en corrupte politici oogstten gezamenlijk de winst van de $ 50-70 miljard drugshandel, alsmede het afromen van de winst van het gokken en het witwassen van geld. Weinigen zijn ooit aangeklaagd, of ze kregen slechts lichte straffen. Daarentegen was Baybasin’s arrestaties in Nederland (en de daarmee gepaard gaande media hetze) een rechtstreekse vergelding voor het bepleiten van de Koerdische staat. Een van de belangrijkste doelstellingen van de Turkse staat was om de PKK te vernietigen en de toenemende rijpheid van de bredere Koerdische democratische beweging te ondermijnen, door zich te richten tegen de belangrijkste spelers.

Hüseyin zegt luid en duidelijk: “Ik werd niet vals beschuldigd en gevangen gezet omdat ik een klokkenluider was tegen de Turkse staat: Ik was doelwit omdat ik mijn stem verhief voor Koerdische rechten, met inbegrip van de onafhankelijkheid. Ik hielp bij het opzetten van de instellingen die nodig zijn als een routekaart om de staat van Koerdistan op te bouwen, zoals het Koerdische parlement in ballingschap en Med-TV … ”

De rechtszaak gaat door – al 18 jaar

Weinigen zullen zich ervan bewust zijn dat de juridische strijd van Hüseyin Baybaşin om zijn veroordeling in Nederland ongedaan te maken nu al zo’n 18 jaar duurt: een periode die Baybasin onder extreem strikte voorwaarden doorbracht in verscheidene Nederlandse gevangenissen – de toegang tot hem wordt nog steeds gecontroleerd door hoog geplaatsten in het Nederlandse ministerie van Justitie. Korte en waarschijnlijk opgenomen telefoongesprekken zijn echter toegestaan en Hüseyin kon zijn situatie zelf toelichten. Zijn juridische vertegenwoordigers en twee Nederlandse auteurs, die de grove rechterlijke dwaling in deze zaak documenteren, hebben hun onderzoek ook in boeken openbaar gemaakt, met links naar de gepubliceerde informatie. Helaas, veel van het schriftelijke materiaal blijft in het Nederlands.

Onderzoek door Professor Dr. Ton Derksen, die een aantal boeken over de zaak heeft gepubliceerd, met een ander boek in voorbereiding, ondermijnt effectief het criminele ‘bewijs’ – het bolwerk van desinformatie, onbetrouwbare politiebronnen en ingevoegde zinnen toegeschreven aan Hüseyin Baybaşin, waarvan sommige werden geplaatst in het inmiddels bekende boek, De Maffia van Turkije- de geschiedenis van de heroïne Godfathers. Dit sensationele werk heeft, meer dan enig ander, de reputatie van Hüseyin Baybaşin effectief besmeurd door zich te beroepen op medeplichtige politiebronnen die samenwerkten met de Nederlandse en Turkse autoriteiten, met de uitdrukkelijke bedoeling om Hüseyin gevangen te zetten om hem tot zwijgen te brengen. Informatie die gunstig is voor zijn zaak – en mogelijk behulpzaam kon zijn voor zijn verdediging  –  was weggelaten – ander bewijsmateriaal was gemanipuleerd en vervalst.

“Hüseyin Baybaşin heeft consequent volgehouden dat hij vals werd beschuldigd om politieke redenen in een gezamenlijke operatie tussen de Turkse en Nederlandse staat”.

“Relevant bewijsmateriaal bestond vrijwel uitsluitend uit telefoontaps. Baybasin heeft vanaf het begin gezegd dat de gesprekken niet door hem zijn gevoerd, dat deze gesprekken gemanipuleerd waren en gedeeltelijk door Turkije aan Nederland werden verstrekt. Onregelmatigheden werden geconstateerd in de opnames, maar het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht ze uitsluitend op het gehoor en besloot dat ze authentiek waren … Baybasin werd in 2001 veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf.

“In hoger beroep richtten de nieuwe advocaten van Baybasin’s (Pieter Herman Bakker Schut en Adèle van der Plas) zich op de politiek gekleurde manipulatie van de feiten door Turkije. De telefoontaps zijn bewust vervalst, deels door de Turkse politie. Hoewel zeer kritische technische contra expertise werd ingebracht door drie onafhankelijke deskundigen, werd naar hun verslag niet geluisterd en ze werden niet gehoord …

hairpieces for men in Australia
Huseyin Baybasin, Rotterdam prison, Nov 2015. Photo: Dutch prison service

De Nederlands-Turkse cover-up van pedofielen: links naar zaak Baybasin’s

De slechte behandeling door de Nederlandse autoriteiten van Hüseyin Baybaşin in de rechtbank en in de gevangenis is zelfs voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk. Wat meer is, in Nederland betekent een levenslange gevangenisstraf levenslang. Het wettelijke rapport vermeldt de politiek “gevoelige” (mis-) behandeling van Baybasin: De zaak werd “gekenmerkt door een hoge mate van gevoeligheid” als gevolg van de beschuldigingen die Baybasin uitte over de “Turkse en Nederlandse Staat en ambtenaren van beide landen.”

Hüseyin zegt over zijn eigen aandeel: “Zou iemand die is veroordeeld tot levenslang en die zichzelf beschouwt als onschuldig, er niet alles aan doen om zijn onschuld te bewijzen? Of is Baybasin vooral gevaarlijk omdat hij Nederlandse magistraten en gerechtelijke ambtenaren beschuldigt van medeplichtigheid met hun collega’s in Turkije omwille van gezamenlijke belangen?”

Hüseyin Baybaşin wijst bovendien op de (nu algemeen bekende) rol van de voormalige secretaris-generaal van het Nederlandse Ministerie van Justitie, Joris Demmink, die in de jaren 1990 Turkse jongens misbruikte op reizen naar Turkije. Zijn advocaten lichtten dit nader toe: “Tegen deze voormalige secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van Justitie is een zware gerechtelijke procedure aangespannen. In januari 2014 heeft het Hof van Arnhem op ons verzoek het Landelijk Parket gelast om Joris Demmink te vervolgen voor de verkrachting van twee minderjarige Turkse jongens in de periode tussen 1995-1997 en een grondig strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Sinds dat gerechtelijke bevel heeft Turkije echter plotseling aan de Nederlandse onderzoeksrechter alle rechtsbijstand geweigerd om de Turkse slachtoffers en getuigen te horen. De Nederlandse Hoge Raad moet nu beslissen hoe dit verder zal gaan. (Een campagne voor de arrestatie van Demmink gaat eveneens door.) Turkse politiemensen hebben ook de slachtoffers van Demmink’s misdaden geïntimideerd.”

Hüseyin lichtte verder toe: “Ondanks de inspanningen van de voorzitter van het Helsinki Comité (OVSE) in de Verenigde Staten, Christopher Smith, die mijn advocate Adèle van der Plas in Washington heeft ontmoet, gaf het hoofd van de politie inlichtingendienst (CID) een verklaring af over de zaak zeggende: “Toen ik er aan begon, deed ik al het mogelijke om ervoor te zorgen dat Baybasin schuldig zou lijken, maar nu schaam ik me, want het was allemaal vals.” De Nederlandse en Turkse autoriteiten deden nog al het mogelijke als dekmantel voor de Nederlandse pedofiele kring. De zaak werd ook opgevoerd in Oostenrijk, waar Christopher Smith, Eren Keskin en Berzan Ekinci elkaar ontmoetten. Terug in Turkije verklaarden ze de aard van de documenten en de problemen.”

Op de gebruikelijke wijze van “Als ik jouw rug streel…” tussen machtige elites, kan het isoleren van Baybasin, ontdaan van alle menselijke overweging, worden gezien als een daad van samenwerking tussen de Nederlandse staat en hun Turkse collega’s.

Baybasin’s advocaten veroordeelden de extreem strenge detentieomstandigheden en uiteindelijk bereikten ze op dat front een aantal succesvolle juridische uitspraken, maar desondanks worden nog steeds beperkingen in strijd met de regels opgelegd. Het juridische team schrijft: “Om redenen die nooit zijn opgehelderd, werd hij al tijdens het vooronderzoek in volledige afzondering geplaatst. Hij bracht bijna zes jaar deels in afzondering door in de EBI Vught. Velen zouden dat mentaal en fysiek niet overleven. Hij noemt zijn verblijf erger dan de marteling … die hij onderging in Turkije.

“Zijn advocaten moest procederen om de motieven te ontdekken voor deze extra zware behandeling. Het zou gaan om beschuldigingen van een poging om te ontsnappen. Er was daarvoor geen enkele aanwijzing, dus was er geen reden voor de isolatie. Nadat hij in het najaar van 2003 was overgebracht naar een gewone gevangenis, werd deze speciale behandeling voortgezet. Zo werd hij in 2005 opnieuw in afzondering geplaatst en nogmaals in 2007, zonder goede reden. Baybasin won in totaal drie rechtszaken tegen deze illegale isolatie. Advocaat Judith Serrarens startte in 2013 een artikel 12 procedure om de gevangenisdirecteur, S. Langelaar aan te klagen. Mevrouw Serrarens gelooft dat secretaris-generaal Demmink de isolatie beval.”

Demmink mocht echter met eervol pensioen gaan, waarbij hij zijn invloed behield op de behandeling van de zaak Baybasin en op het handhaven van zijn barre omstandigheden in de gevangenis. Het is te hopen dat de juridische procedure tegen Demmink resultaten zal opleveren voor alle betrokken slachtoffers.

Fabricage en manipulatie van ‘bewijs’

De juridische briefing uitgegeven door de Bakker Schut Stichting onderstreept hoe “geen nieuwe belastende feiten over de betrokkenheid Baybasin in de drugshandel of in de criminele wereld aan het licht zijn gekomen … Een aantal van de beschuldigingen in de oorspronkelijke strafzaak is inmiddels weerlegd, of er is bewezen dat ze ongeloofwaardig zijn. Wat blijft er dan nog over aan bewijs? Niets, behalve de dubieuze telefoontaps … De Turks-Nederlandse politietolk die de getapte telefoongesprekken vertaalde vanuit het Turks en het Koerdisch (in het Nederlands) … blijkt nauwe banden te hebben met de Turkse justitie en de Turkse veiligheidsdienst. Tijdens een getuigenverhoor in januari 2013 verklaarde hij voor het eerst hoe hij samenwerkte met de Turkse regering en hoezeer Turkije er op uit was om zich te ontdoen van Baybasin. Baybasin stond op een dodenlijst van elf invloedrijke Koerden, waarvan er slechts twee nog in leven zijn.”

Hüseyin merkt over de zaak verder op: “De zogenaamde telefoongegevens bestaan niet – de telefoonnummers kunnen niet worden gevonden bij de telefoonmaatschappijen om de gegevens te verkrijgen. Ik bleef maar vragen: “Waarom breng je ze niet in?” Dit werd herhaald tijdens de hoorzitting bij het Hof Den Bosch. Ze hadden ze meteen moeten inbrengen. Dat hebben ze nooit gedaan.”

“De Nederlandse politie werkte als deel van het Politieteam Noord- en Oost, geleid door een Nederlandse politieman genaamd Mr. A. C. Jeroense. Baybasin stelt: “Çetinkaya was lid van dit team en samen met Jeroense was hij verantwoordelijk voor de vertalingen. Yücel Yesilgöz, de co-auteur van De Turkse Maffia, dat veel leugens tegen mij herhaalt, was volgens de verklaringen van zijn senior partner en co-auteur, Frank Bovenkerk, aan de procureur-generaal een vriend van Çetinkaya. Valse informatie door de politie geplant, heeft zo zijn weg gevonden naar het boek, dat werd geschreven in de zelfde tijd dat de auteurs betrokken waren bij het onderzoek van de zaak.

“Het plaatsvervangend hoofd van de politie in Istanboel, afdeling verdovende middelen, was op dat moment Hüdayi Sayin. Al deze mannen werkten samen onder het gezag van de Nederlandse officier van justitie, Hugo Hillenaar, die via het Nederlandse consulaat in Beyoglu actief was in Turkije. Tot de andere hoog geplaatste Nederlandse en Turkse medespelers behoorde Emin Arslan, samen met Ferruh Tankus, de politiechef van de afdeling verdovende middelen in Istanboel. Van Tankus wordt gezegd dat hij voor die tijd betrokken zou zijn geweest bij de moord op een politieman en het lijkt erop dat ze een deal sloten voor een cover-up als hij meewerkte aan een zaak tegen mij. Vanwege die moord werd hij gedegradeerd en hij had niet de positie om Hillenaar te ontmoeten.

“Tijdens mijn hoorzitting voor het Hof Den Bosch in 2001 werd gesteld dat het onderzoek begon op 25 september 1997, maar officier van justitie Hillenaar en Tankus hielden acht maanden eerder een bespreking in Istanboel. Aanklager Hillenaar geeft toe dat die bespreking heeft plaatsgevonden, maar hij beweerde dat ze over “de uitlevering van Baybasin en een andere drugszaak” hadden gesproken. De ironie is dat Ferruh Tankus op dat moment zelfs niet in functie was als politieagent in Istanboel, maar het  hoofd was van de anti-terreur politie in Elazig. Dit blijkt allemaal uit de administratie. Turkije was boos dat de Nederlanders “Baybasin niet uitleverden.”

“Necdet Menzir, voormalige hoofd van de politie van Istanboel, heeft ook duidelijk gesteld dat Tansu Ciller’s echtgenoot, Özel Çiller, en een neef van Demirel de zaak tegen Baybasin organiseerden, samen met Demmink, Tankus en Emin Arslan: “We wilden geen chaos veroorzaken in de politieke kringen van Ankara, maar het was een uitdaging voor ons om ermee te leven.”

cartoon game theme custom backdrops
Een schilderij van Huseyin Baybasin, gevangenis Rotterdam. Photo: Sheri

Hüseyin vervolgde: “Nu, als men zegt dat Yesilgöz werd misleid door iemand anders, kan ik zeggen dat hij echt in het team zat om iedereen te misleiden. Yesilgöz kan geen echte (politieke) vluchteling (uit angst voor Turkije) zijn geweest, want hij ging met het team naar Ankara en sprak met de Turkse ambtenaren en met Emin Arslan. In officiële documenten uit 1996, “werd Yesilgöz en Bovenkerk bevolen om Hüseyin Baybaşin te bezoeken in de gevangenis van Breda.” Officiële documenten laten zien dat hun bezoek was georganiseerd door Demmink.”

Hüseyin Baybaşin’s routekaart voor de “Onafhankelijke, Verenigde Staten van Koerdistan”

“Kijk terug naar het Sykes-Picot verdrag uit 1916, hoe sindsdien het Verdrag van Lausanne in 1923 een einde maakte aan het Ottomaanse Rijk en Koerdistan verdeelde in 4 of 5 stukken. Het verdrag werd opgelegd door de Engels-Franse coalitie, de macht van de dag, en het werd door de rest van de wereld geaccepteerd. Het Verdrag liet de Koerdische natie achter in ellende en bracht een brede sociale verwoesting teweeg. Het Verdrag van Lausanne leidde geenszins tot vrede en stabiliteit in de regio. Nu zijn de pogingen om te komen tot stabiliteit internationaal. Maar de 21e eeuwse beschaafde manier van het leven wordt geconfronteerd met grote uitdagingen. Sykes-Picot en het Verdrag van Lausanne van 1923 moeten worden vervangen door een herzien project voor de oplossing van deze problemen, alsmede correctie van het wangedrag tegen de Koerden, als onderdeel van de uitdagingen waar de beschaafde wereld mee wordt geconfronteerd. Zijn we slaven? Zijn we lui? Deze landen zouden excuses moeten aanbieden aan de Koerden … ”

“Elke dictator werd vervangen door een slechtere dictator dan voorheen – geen van hen bracht stabiliteit: tegenwoordig hebben we Al-Qaeda, de Taliban, de zogenaamde Islamitische Staat (IS) en vier soortgelijke organisaties. Dit is een zeer serieuze uitdaging –  in het Westen hebben we ook te maken met een aanhoudende economische crisis, die eveneens een morele crisis veroorzaakte. Die ernstige crisis vraagt om een haalbare oplossing – dit acht ik mogelijk met de oprichting van een onafhankelijke Verenigde Staten van Koerdistan. De kaart van Koerdistan loopt van de Middellandse Zee tot de Kaspische Zee en tot aan de Perzische Golf, ze omvat ook de regio’s Kirkuk en Mosul. Als u oude kaarten van voor het Ottomaanse Rijk bekijkt (en zelfs tijdens het Ottomaanse Rijk) worden deze gebieden weergegeven als deel van de Koerdische regio.

“De onafhankelijke Verenigde Staten van Koerdistan moeten worden geregeerd door een echte democratie om zo alle democratische waarden te beheren en te beschermen. Als NAVO-lid zal Koerdistan de vrede en stabiliteit dienen in de regio en in de hele wereld.”
(Wordt vervolgd in deel twee.)

3 Reacties

 1. Testme

  De kaart verklaard waarom de koerden voor iedereen een probleem zijn. En het beloofde navo lidmaatschap is en slecht advies van zijn israelische/vs adviseurs, het zal Koerdistan alleen maar onmogelijk maken.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Dat denk ik ook, Testme. Volgens mij leeft Baybasin nog in de 20ste eeuw, maar dat neemt niet weg dat zijn gevangenschap het gevolg is van welbewuste FRAUDE. Nederland doet hier aan mee.

   FREE BAYBASIN NOW !!!

   Antwoord
 2. Ayse Cali

  Pfff de wereld draait niet alleen om paar landen. Mr Baybasin heeft altijd groot gelijk over wat hij voor Koerdistan denkt en schrijft, punt uit…. FREE BAYBASİN…FREE KOERDİSTAN….

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

achttien + 15 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën