Archief
Artikelen

Kapitalisme is een economisch systeem dat leidt tot grote rijkdom voor enkelen, maar tot bittere armoede voor velen. Het systeem is ontstaan vanuit het feodalisme, een economie waarin de horigen waren gebonden aan het land van hun heer. In het kapitalisme zijn de mensen vrij om werk te zoeken, ze kunnen werken waar ze maar willen. Deze vrijheid heeft echter een keerzijde, want wie niet werkt, heeft geen inkomen, dus geen eten. De arbeider neemt noodgedwongen genoegen met het loon dat de kapitalist betaalt en met arbeidsomstandigheden die door de kapitalist worden bepaald. Kapitaal en arbeid staan daarom op gespannen voet, er is altijd klassenstrijd. Deze paradox van de kapitalistische economie is reeds in de 19e eeuw door Marx blootgelegd.

Terwijl de kapitalist streeft naar maximale winst en lage arbeidslonen, streeft de arbeider naar hogere lonen en een beter bestaan. In een socialistische economie zou deze klassenstrijd wegvallen, omdat de arbeiders dan zelf de baas zijn over het kapitaal. Het probleem is alleen wat we verstaan onder socialisme. Dat is NIET een van hogerhand gestuurde economie, zoals in Sovjet Rusland of het huidige China. Deze vormen van socialisme blijken te leiden tot staatskapitalisme, een economie waarin de staat de macht heeft over het kapitaal. De staat bepaalt dan de arbeidsvoorwaarden.

Professor Richard Wolff pleit voor een andere vorm van socialisme, een bedrijfsvorm waarin de arbeiders bepalen wat er geproduceerd wordt, hoe dat gebeurt en onder welke omstandigheden. In plaats van loonarbeid pleit hij voor de coöperatie als organisatievorm: democratie op de werkplek. Richard Wolff is een gedreven socialist en een kenner van het werk van Marx. Hij is ook een goede leraar, die het werk van Marx op een begrijpelijke manier kan uitleggen. De laatste jaren krijgt zijn werk in de VS steeds meer aandacht. Hij houdt wekelijks een lezing die wordt uitgezonden door talloze radiostations, hij geeft maandelijks een college dat men kan volgen via internet. Zijn YouTube kanaal is een abonnement waard! Op zijn website: Democracy at Work staan talloze interessante artikelen.

Richard D. Wolff is Professor of Economics Emeritus, University of Massachusetts, Amherst. He is currently a Visiting Professor in the Graduate Program in International Affairs of the New School University in New York. Wolff has also taught economics at Yale University, City University of New York, and the University of Paris I (Sorbonne). Wolff has published many books and articles, both scholarly and popular. Most recently, in 2012, he published Democracy at Work: A Cure for Capitalism (Haymarket Books) and Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian, with Stephen Resnick (Cambridge, MA, and London: MIT University Press). He writes regularly for Truthout.org and has been interviewed on The Charlie Rose Show, Up With Chris Hayes, Bill Maher’s Real Time, RT-TV, Amy Goodman’s Democracy Now!, Al Jazeera English, Thom Hartman, National Public Radio, Alternative Radio, and many other radio and TV programs in the United States and abroad. The New York Times Magazine has named him “America’s most prominent Marxist economist.”

Richard Wolff is dus geen kleine jongen. Zijn populariteit neemt nog altijd toe, want zijn interpretatie van Marx snijdt hout. Hij moedigt de mensen aan om coöperaties op te richten. Op den duur kan dit leiden tot een democratische socialistische maatschappij. De volgende drie lezingen vullen elkaar aan en maken samen duidelijk wat hij bedoelt. Marx heeft het niet over de staat als werkgever, maar over de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid. Binnen de coöperatie bestaat deze tegenstelling niet. Democratisch socialisme is dus niet onmogelijk. De Coöperaties van Mondragon bewijzen dat het werkt!

Om te begrijpen wat Wolff bedoelt, moet men even de tijd nemen. We beginnen met een college uit 2012:

The History of Capitalism, Slavery, Feudalism and Marxism Richard Wolff duurt een uur en 34 minuten.

In de volgende lezing maakt Richard Wolff duidelijk wat Marx bedoelt met meerwaarde. Deze wordt door de arbeider geproduceerd, maar de eigenaar van het kapitaal dat nodig is om een product tot stand te brengen, bepaalt wat er met deze meerwaarde gebeurt. In een coöperatie bepalen de arbeiders wat er gebeurt met deze meerwaarde.

Richard D. Wolff Lecture on Worker Coops: Theory and Practice of 21st Century Socialism duurt een uur, met daarna 38 minuten vragen en antwoorden.

Friday, April 22, 2016

In deze derde lezing heeft Richard Wolff het over de politieke consequenties van ons kapitalistische democratische systeem. Het gebrek aan democratie op de werkplek vertaalt zich voortdurend in een gebrek aan politieke democratie. In de VS is dat zichtbaarder dan in Europa, maar ook in Brussel bepalen de lobbyisten van de grote corporaties voor een groot deel de agenda. In Brussel is democratie dan ook ver te zoeken, terwijl de Euro-landen op hun eigen “democratische” wijze steeds minder in staat zijn om hun eigen beleid te bepalen. De banken gaan immers voor!

Noam Chomsky Interview – Richard Wolff State of Democracy duurt 55 minuten.

Gepubliceerd op 18 nov. 2016

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

33 Reacties op “Richard Wolff: socialisme in de 21e eeuw”

 • Ben:

  Hi Boudine,

  Mooie reclame voor Wolff. Coöperaties zijn een aardige exercitie in het ontwikkelen van Socialistische organisatievormen. Laten we wel realistisch wezen en constateren dat dit wordt getolereerd door de heersende elite omdat het voor hun voorlopig geen enkel gevaar vormt.

  Dat ligt/lag natuurlijk totaal anders met China/SU waar er trouwens altijd sprake is/was van een weg naar het Socialisme in een vijandige omgeving met vanzelf consequenties voor de aanpak van een en ander. Het volgende stukje had je dus beter weg kunnen laten: “Het probleem is alleen wat we verstaan onder socialisme. Dat is NIET een van hogerhand gestuurde economie, zoals in Sovjet Rusland of het huidige China. Deze vormen van socialisme blijken te leiden tot staatskapitalisme, een economie waarin de staat de macht heeft over het kapitaal. De staat bepaalt dan de arbeidsvoorwaarden.” Dat doet onrecht aan wat er gerealiseerd/gepresteerd is in deze landen tezamen met de opofferingen die daarbij kwamen kijken.

  Groeten, Ben

  • mr.drs.Bou:

   Beste Ben,
   In principe heb je gelijk, want zowel de Sovjet Unie als het Chinese communisme van Mao hebben grootse dingen tot stand gebracht. Maar ik denk daarbij aan een inhaalslag van feodalisme naar kapitalisme middels het communisme. Enerzijds heeft dat miljoenen levens gekost, anderzijds heeft dat zoveel meer miljoenen mensen een beter bestaan gegeven, maar beide grootmachten zijn nu min of meer kapitalistisch. Socialisme moet van onderop komen. Een socialistische maatschappij die wordt geleid door partijbonzen werk niet in het voordeel van alle mensen. Het Groene Boekje van Gaddafi is weliswaar geënt op een stammen maatschappij, maar het was wel socialisme van onder naar boven!
   De kapitalistische bommen van Clinton c.s. vielen helaas uiteraard van boven naar…

  • Ben:

   Hi Boudine,

   Ik begin ieder denkwerk over maatschappij, economie etc altijd met: alles komt tot stand via natuur en arbeid. Of zoals Brecht het verwoordde in zijn gedicht “vragen van de lezende arbeider”: http://almaarkleinergroeien.blogspot.nl/2009/05/dag-van-de-lezende-arbeider.html.
   Dit betekent dus dat alles van onderop komt en dat de geschiedenis de geschiedenis is van de zelf-emanciperende arbeider. De klassenstrijd is hiervan een bijzondere vorm die zich voordoet in hectische tijden waarin de arbeiders krabbelen aan de deur van de macht.
   Dit kun je ook toepassen op China. Daarbij ten eerste dat China het grootste en verst ontwikkelde land ter wereld is en daarmee de grootste bedreiging voor het wilde westen. Onze Britse vrienden hadden dit prima door en hebben geprobeerd China met de opium-oorlogen, vele vernietigingen etc op de knieën te krijgen en dat is ze aardig gelukt. De belangrijkste taak van de CPC was dus om dit om te keren en 800 miljoen Chinezen weer boven de armoedegrens te krijgen waardoor deze weer maatschappelijk productief kunnen zijn. En dat is de CPC gelukt tussen 1972 en 1982. Daarvoor zijn vele methoden ontwikkeld en een ervan was het meeliften op het kapitalistisch systeem doordat dit de mogelijkheid gaf productiekrachten versneld te ontwikkelen. Dit is nu in de laatste fase, de high tech fase, beland waardoor China binnen 10 jaar het westen niet meer nodig heeft. En dat is ook de reden waarom de fascistische staten nu weer uit zijn op de vernietiging van China. Eerder heb ik je al links gegeven van mensen die bij dit proces met hun neus vooraan staan en waardoor je toegang kunt krijgen tot informatie die daadwerkelijk laat zien dat China een land is op weg naar het Socialisme.

   Groeten, Ben

   • mr.drs.Bou:

    Beste Ben,
    Dank je wel voor de vragen van de lezende arbeider. De muren van Thebe met de zeven poorten zijn verrezen op de muziek van de lier van Amphion, op aanwijzing van Kadmos die uit Tyrus kwam. Wat betreft het begin van jouw college:

    Ik begin ieder denkwerk over maatschappij, economie etc altijd met: alles komt tot stand via natuur en arbeid.

    Kapitaal is de natuur die door de arbeid is omgevormd tot gebouwen en gereedschap, fabrieken en machines. Marx heeft het over de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid. Tussen natuur en arbeid bestaat deze tegenstelling niet. Daar gelden andere wetten.
    Wat betreft China hoop ik dat je gelijk krijgt. In China bevindt zich echter ook een hoop Amerikaans kapitaal! John Pilger wees er op dat China is omringd door Amerikaanse bases. Als de VS gaan schieten, heb ik een hard hoofd in de toekomst van China. Trump heeft het niet zo op China…
    Er moet iets gebeuren in de VS en ik vind het alleen daarom al belangrijk dat een socialist als Wolff in vier jaar tijd is opgeklommen van een schoolbord en een zaaltje in de kerk naar een breed en chique publiek en een bereik van oostkust tot westkust, elke week op de radio, van California tot New York Island!
    Hoop doet leven en ook in ons landje moet er iets veranderen. De mythe van de individualisering leeft hier nog zo sterk. Van de ZZP’ers gaat 80% failliet. Dan kom je na jaren van keihard werken in de schuldsanering terecht! Volgens mij is samenwerken de beste oplossing. De rechtsvorm bestaat al: de coöperatie. Zoek maar op in het Burgerlijk Wetboek, deel 2, titel 3.
    Wat Wolff voorstaat is een rustige en vreedzame verandering van de werkplek in een democratisch geheel. Als een arbeider kan kiezen tussen werken in een coöperatie of een kapitalistische fabriek, wat denk je dan dat hij of zij kiest… Maar dan moet die keuze er wel zijn! Dat is nu nog niet het geval, maar ik denk dat de coöperatie het gaat winnen van de ZZP!

    • Ben:

     Hi Boudine,

     Als het aan ons ligt dan zijn we er gauw uit. Het is volslagen duidelijk dat het kapitalisme moet en gaat verdwijnen. Helaas gaan dergelijke transities praktisch altijd gepaard met geweld. En wat Wolff aanbiedt is natuurlijk een prachtige kans voor velen ook voor ZZPers.

     Groeten, Ben

  • mr.drs.Bou:

   Beste Maup, die Ida Auken is volgens mij echt volkomen gebrainwashed! Haar prachtige blanke New Age utopietje zal ten eerste niet uitkomen en ten tweede een nachtmerrie blijken als de daklozen haar woonkamer overdag gaan gebruiken als onderkomen! Ten derde roept zij dan de politie die inmiddels is opgeheven wegens het gebrek aan misdadigers… 🙂 Kortom: wat een zweverige ONZIN!

 • yvonne:

  https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/cop21-eu-must-show-moral-leadership-says-ida-auken

  She commended the Jean-Claude Juncker Commission’s recent proposals saying “I think the EU has taken a huge step forward with its new circular economy package which has now received wider political support within the current commission than the previous draft.”

  The Dane also praised previous environment Commissioner Janez Potočnik for being one of the circular policy initiative’s “champions”. After meeting with Commission Vice Presidents Frans Timmerman and Jyrki Katainen, Auken said “I am convinced they both understand the importance of this and that they are going to champion the circular economy.”

  Veel plezier ermee? Dacht het niet! Ongekozen dronkelap Juncker en aartsleugenaar timmermans, wat is die hele EU eigenlijk, een sekte? Ik begin het zo langzamerhand wel te denken, elke realiteitszin is verdwenen….

 • Linda Rijnveld:

  Kritiek op kapitalisme, van nu, is begrijpelijk. Maar om nu zo enthousiast ‘socialisme’ te verheerlijken.
  Kijk naar de geschiedenis. Dat was rámpzalig. 66mlj. Sovjet burgers over de kling gejaagd. Bovendien was het in feite geen arbeiderszelfbestuur, maar een dictatuur voor en door de globalisten.

  Dat gaat zich nu weer herhalen. Trump de keuze van die ‘usual suspects’. G.S., Wall Street, het M.I.C, en het media kartel.

  Waardeloos dat zo’n vet betaalde professor met zo’n simpel verhaal komt. Zo werk het niet meer.
  De wereldeconomie is nu bijna 100% in handen van een kleine bankierscongsi

  Daar komt geen democratische besluitvorming meer tussen.

  Het is zo ingericht dat het geld omhoog stroomt. Alle welvaart wordt afgeroomd.
  Ouderwets echt geld, speelt straks helemaal geen rol meer. Het gaat naar een monopolie op het uitdelen van bestedingsrechten, stapelen van alsmaar meer schulden – voor zover de bankiers je die willen ‘gunnen’.

  Het gaat niet om het geld. Totale macht, is al wat telt. Totale macht over alle aspecten van ons leven, is het wisselgeld.

  Met CETA en TTIP is het ‘Jack-pot’ voor de globalisten. Ze kunnen, en zullen, de ploeterende belastingbetalers helemaal leeg trekken:

  Paul de Clerck, economic justice programme coordinator at Friends of the Earth Europe said:
  “The Investment Court System is the worst part of recent trade deals as it undermines our democracy.“ http://www.globalresearch.ca/ceta-trade-deal-could-help-investors-attack-public-interest-safeguards-new-report-finds/5546580?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles

  Club v. Rome denkt in termen van: ‘post industriele tijdperk’, ‘post democratic era’, ‘banenloze groei’, ‘depopulation’.
  Dat mag een prof. die de ins en outs van het systeem moet doorgronden, natuurlijk nooit missen.

  In short, the fear is that, as Bill Joy notoriously put it:
  The Future Doesn’t Need Us.
  https://www.singularityweblog.com/top-10-reasons-we-fear-the-singularity/
  the creation of autonomous intelligence or superintelligence — estimated by some as 2035. Soon after that a “singularity” will be reached, when artificial intelligence will so far exceed the human brain that ordinary mortals will no longer be able to keep up.

  Nog even meer over de geplande verpaupering van het Westen; code woord ‘development’:
  “In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill”. Club of Rome.

  “No matter if the science of global warming is all phony – climate change provides the greatest opportunity to bring about justice and equality in the world”.
  Christine Stewart, fmr. Canadian Minister of the Environment.

  “It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But the world is now more sophisticated and prepared to march towards a world government”.
  David Rockefeller, Club of Rome, in a speech thanking the main-stream media for their support.

  “The goal is now a socialist, redistributionist society which is nature’s proper steward and society’s only hope”.
  David Brower, founder, Friends of the Earth. >>>>
  “Climate policy has almost nothing to do anymore with environmental protection

  Macht corrumpeert. De machtsconcentraties van u – maken democratie een illusie. Het systeem moet weer eens gebroken worden. Glass-Seagal, anti-Trust Act, Power to the People, Bindende Referenda, Zelfbeschikking.

  ‘Circular economy’ is codetaal van de globalisten voor: totale controle. Fracking, ecocide, alle stokpaardjes worden vlot gelegaliseerd. Ze denken dat wij dom zijn. Voor een groot deel is dat ook zo. Onderwijs, media, etc.
  We moeten nu echt op ons tellen passen. De EU heeft duivelse plannen in de pijplijn

  • Ben:

   66 m op een bevolking van ongeveer 100 m en die in die tijd ook nog flink groeide. Wie verzint zoiets? En vooral: wie gelooft zoiets en waarom?

  • mr.drs.Bou:

   Beste Linda, ik ben het niet met je eens!

   Waardeloos dat zo’n vet betaalde professor met zo’n simpel verhaal komt. Zo werk het niet meer.

   Volgens mij is professor tegenwoordig echt geen vet betaalde baan meer. Verder is Wolff emeritus en hij geeft zijn lezingen gratis of tegen reiskosten, want hij reist heel de VS door om lezingen te geven. Al dat gevlieg kan hij echt niet doen van alleen maar zijn pensioen.

   De wereldeconomie is nu bijna 100% in handen van een kleine bankierscongsi

   De wereldeconomie berust nog altijd op de ARBEID, zonder die factor heb je NIETS aan kapitaal. Dat bijna al het kapitaal nu in handen is van een kleine bankierscongsi, is dus slechts één kant van de medaille. Zelfs al hebben ze al het kapitaal, dan nog hebben ze slechts de halve wereld. Wat professor Wolff voorstelt, vergt een andere manier van denken!

  • mr.drs.Bou:

   Ik heb nu ook je laatste link gevolgd: wees vooral BANG! Angst werkt echter verlammend, daarom maken ze ons graag bang. Het ergste wat een mens kan overkomen, is doodgaan. Slecht nieuws: niemand is onsterfelijk, dus we gaan allemaal dood! 🙂

  • maup:

   Ben het met je eens Linda,mensen die denken door nog meer
   macht concentratie een betere wereld te maken,

   ZIJN LEVENS GEVAARLIJK !!!

   Dat heeft de geschiedenis bewezen.

   • mr.drs.Bou:

    Maup, zou je zo vriendelijk willen zijn om de lezingen van Richard Wolff te volgen? Want deze discussie loopt hard weg van wat Wolff verkondigt! Het zelfde geldt uiteraard voor de andere reageerders: luister naar Wolff voor je reageert!

    • maup:

     ja ik ken hem,maar ik let altijd op wat mensen niet zeggen.
     Geen woord over geld creatie,fractie reserve bankieren,dat de globalisten
     zowel het communisme als het fascisme financierden.

     hier Antony C Sutton
     https://www.youtube.com/watch?v=Sah_Xni-gtg

     Ik ben het eens met coöperatie modellen,zeker maar het totale verhaal
     is veel groter met factoren die niet belicht worden maar wel
     enorme invloed hebben

    • mr.drs.Bou:

     Maup, in het discours van Wolff doet dit niet ter zake:

     Geen woord over geld creatie,fractie reserve bankieren,dat de globalisten
     zowel het communisme als het fascisme financierden.

     Dat is slechts (hedendaagse) geschiedenis, maar het gaat nu om de toekomst!

 • maup:

  Even nog een antwoord aan Ben,Heb je betere cijfers?
  en ik heb nooit iets beweerd over 66m slachtoffers.
  Denk dat het overzicht duidelijk is, kom anders met een beter
  overzicht.
  Kijk ook eens naar andere statistieken van China,Cambodja
  daar zie je soortgelijke dips na hun revolutie.

  En er is niets makkelijker dan gewoon te zeggen
  dat de gegevens niet juist zijn,zonder onderbouwing!!!!

  • Ben:

   Hi maup,

   Die 66 m komen van Linda en mijn punt is dat als je zelf even nadenkt dat je dan snel tot de conclusie moet komen dat dat absoluut niet kan. En veel mensen blijven maar met dat soort getallen zwaaien. Waarom? is dan mijn vraag. Het beste getal dat ik ken als aantal slachtoffers van de Russische revolutie is ruim 600.000. En dat komt van Roland Boer een van de grootste specialisten in deze. Dat zijn voor een groot deel slachtoffers van direct geweld: bolsjewieken, mensjewieken etc. En er zijn ook mensen omgekomen in kampen. Naast deze 600.00 zijn er ook veel omgekomen door de hongersnoden die door de Kulakken werden veroorzaakt om de SU te ontwrichten.

   Groeten, Ben

  • mr.drs.Bou:

   Prima idee, Jhon!

   “Nu worden macht en verantwoordelijkheid heel erg door elkaar gehaald. De consument is zogezegd verantwoordelijk, maar heeft geen macht. Maar als de gebruiker alleen betaalt voor licht, dan móét de producent wel zo zuinig mogelijke producten maken die zo lang mogelijk meegaan en waarvan ze de grondstoffen steeds weer zo veel mogelijk hergebruiken”, vertelt de architect. “Dat gaat veel verder dan duurzaamheid, wat enkel het bestaande systeem optimaliseert. Nee, je moet het transformeren.”

 • Ben:

  David Harvey is ook prima: https://www.youtube.com/watch?v=wb6rhHyJJ_4&feature=em-subs_digest-vrecs

  Groeten, Ben

  David Harvey on post-neoliberalism, Trump, infrastructure, sharing economy, smart city duurt 20 minuten.

  Gepubliceerd op 15 nov. 2016

  Conversation between Evgeny Morozov and David Harvey; Barcelona, Nov 14, 2016. Part of The Barcelona Initiative on Technological Sovereignty (BITS).

 • mr.drs.Bou:

  Global Capitalism: Trump’s Plans for Jobs, Taxes, Trade [DECEMBER 2016] duurt anderhalf uur.

 • mr.drs.Bou:

  Max Romeo – Socialism Is Love

 • mr.drs.Bou:

  Keiser Report: Shareholders Getting Leftovers (E 1067) duurt 26 minuten.

  Gepubliceerd op 6 mei 2017

  In this episode of the Keiser Report, Max and Stacy discuss shareholders getting leftovers and mortgage lenders collapsing. In the second half, Max interviews Paul Craig Roberts, Assistant Treasury Secretary under Ronald Reagan, about the failures of capitalism to account for externalized costs.

 • mr.drs.Bou:

  Gear Up For The Great Economic Disaster in America !! duurt 14 minuten.

Laat een reactie achter