Archief
Artikelen

Kapitalisme is een krankzinnig economisch systeem! Het leidt tot gigantische verspilling, tot armoede voor velen, rijkdom voor enkelen en waanzin voor wie in dit systeem geloven. In Nederland gaat alles nog wel goed, we zijn redelijk welvarend en gelukkig. We drinken koffie uit Brazilië of thee uit China en we vragen ons niet af hoe het gaat met de mensen die koffie of thee verbouwen. Het gaat hier niet slecht, behalve als je werkloos bent, of dakloos, of in de schuldsanering zit, of moet rondkomen van een minimumloon, of depressief bent. Maar het economische systeem is krankzinnig en dat maakt alle mensen een beetje gek.

De krankzinnige kloof tussen arm en rijk heeft zich de laatste jaren alleen maar verbreed. In 2012 bezat de 1% nog 40% van alle rijkdom, inmiddels bezitten ze de helft! Er zijn 62 mensen die samen meer rijkdom bezitten dan de armste helft van de wereldbevolking. Dat is krankzinnig! De rijke mensen spelen domino op een pizza of hotdog. Zouden zij soms niet gelukkig wezen? Of zijn ze doodgewoon zwaar gestoord, oftewel gek?

Geld maakt niet gelukkig, dat weet iedereen, maar minder geld hebben dan de anderen maakt mensen ongelukkig. De scheve verdeling tussen arm en rijk maakt iedereen ongelukkig. Geluk wordt graag gedeeld en dat maakt anderen gelukkig. Gelukkige mensen zijn plezierig om mee om te gaan en ze verspreiden blijdschap. Het World Happiness Report van 2016 formuleert het als volgt:

This year, for the first time, the World Happiness Report gives a special role to the measurement and consequences of inequality in the distribution of well-being among countries and regions. In previous reports the editors have argued that happiness provides a better indicator of human welfare than do income, poverty, education, health and good government measured separately. In a parallel way, they now argue that the inequality of well-being provides a broader measure of inequality. They find that people are happier living in societies where there is less inequality of happiness. They also find that happiness inequality has increased significantly (comparing 2012-2015 to 2005-2011) in most countries, in almost all global regions, and for the population of the world as a whole.

Een krankzinnige economie leidt tot waanzin, zowel bij rijke mensen die steeds rijker willen worden, als bij arme mensen die denken dat ze de armoede aan zichzelf te danken hebben. Het geloof dat dit economische systeem leidt tot de beste resultaten voor iedereen, zit nogal diep ingebakken. Als je maar hard genoeg werkt en de juiste dingen koopt… Maar het blijkt niet te werken. Het geloof in het kapitalisme is al even hardnekkig als het geloof in een leven na de dood. In de feodale maatschappij geloofde men in de regel: Wie zich houdt aan de religie, vindt na de dood een eeuwig hemels geluk, maar wie zondigt, komt voor altijd in de hel. Het kapitalistische geloof zegt: Als je maar hard genoeg werkt, word je rijk, zo niet dan word je arm!

Gelukkig zijn er altijd ketters, mensen die zich verzetten tegen het algemeen geldende geloof. Zij doen dat meestal op goede gronden. De volgende documentaire laat zien dat de kapitalistische economie niet leidt tot de beste resultaten, maar tot verspillende rijkdom voor enkelen en bittere armoede voor velen. Kapitalisme leidt niet tot geluk, maar tot ongeluk. Met de titel ben ik het echter niet eens: om te komen tot een gelukkige samenleving, zullen we de economie juist moeten bestuderen. Kapitalisme is slechts een van de mogelijke manieren waarop we ons leven kunnen regelen. Economische productie is altijd nodig, anders hebben we straks niets meer te eten, geen kleren en geen huizen meer, laat staan koffie of thee! De vraag is, hoe we die productie organiseren en hoe we de opbrengst verdelen.

Why The Field of Economics Is Bullshit and Shouldn’t Be Studied duurt 49 minuten.

Michael Parenti (1933) is een Amerikaans politicoloog, historicus en activist. Als politicoloog analyseert hij het Amerikaans imperium, het kapitalisme, de Staat, en de rol van de democratie als legitimatie van de kapitalistische staat.

Dat laatste is belangrijk, want ook het geloof in de democratie zit diep ingebakken. Democratie wordt vertaald in “vrije verkiezing van volksvertegenwoordigers”, maar eenmaal gekozen doen die “volksvertegenwoordigers” meestal niet wat de bevolking wil. Zij laten hun oren hangen naar de “economische noodzaak”, oftewel de wil van de grote corporaties. Omdat we leven in een kapitalistisch economisch systeem, staan hun besluiten vaak haaks op het belang van de bevolking. Bij de volgende verkiezingen stemmen we dan op een andere partij, maar ook zij doen niet wat de bevolking wil.

Een kenmerk van waanzin is dat men steeds opnieuw dezelfde oplossing zoekt voor hetzelfde probleem, dat aldus nooit wordt opgelost. Het kapitalisme is wezenlijk ondemocratisch. Als we een democratie willen, dan wordt het tijd voor een ander economisch systeem. De volgende lezing van Parenti stamt uit 2012, maar heeft nog niets aan actualiteit ingeboet.

Michael Parenti – The 1% Pathology and the Myth of Capitalism duurt 59 minuten, waarna 13 minuten vragen en antwoorden.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

23 Reacties op “Kapitalisme: een krankzinnige economie”

 • jhon:

  Elk systeem werkt op de lange duur tegen zich!
  https://youtu.be/1253ojnp9uc

  Bas van Bavel: “De kracht van een samenleving schuilt in haar instituties”

 • Onno:

  Moreel debiel (nauwelijks tot geen EQ) = de optelsom van ware krankzinnigheid

  Why Psychopaths Always End Up In Charge: Michael Cross.

  Waarom psychopaten ertoe neigen altijd en overal aan de touwtjes te trekken:

  They tend to score low in “feeling” empathy and guilt, they are very (abnormally so) energetic and they tend to be charming and manipulative in a Machiavellian sense. This may explain both why they are drawn to politics and corporate life, as well as the clergy, journalism and high-stress medical professions

  Ze neigen ertoe laag te scoren in “gevoel”, empathie en geweten/schuldbesef, ze zijn zeer (en wel abnormaal) energetisch en ze neigen ertoe biologerend/charmant en manipulatief in de zin van Machiavelli te zijn. Dit kan er een verklaring voor zijn, waarom ze zich gedreven voelen tot een politiek en industriëel leven/carrière (juridische studie, bestuurskunde e.d.), zowel als de geestelijkheid, journalisme en medische beroepen die (voor normale mensen) extreem stressvol zijn.

  Interessant is te beluisteren in het onderstaande linkje (Engels), hoe binnen een aldus aan de top fundamenteel verziekte cultuur soms resulterend in angstcultuur op de werkvloer, bijv. bij een ministerie zoals Infrastructuur & Milieu, de normale mensen uiteindelijk gaan acteren als grenspsychopaten en de psychopathische agenda helpen uitvoeren.

  https://m.youtube.com/watch?v=lUOjrYGI2iI

  How Does a Psychopath See the World? duurt 24 minuten.

 • Ben:

  Hi Boudine,

  Marx leverde de wetenschappelijke doodssteek van het kapitalisme al zo een 150 jaar geleden. De heersende elite probeert samen met zijn corrupte vazallen dit idiote systeem krampachtig in de lucht te houden. Dat gaat ze vooralsnog goed af. Het zijn spannende tijden.

  Groeten, Ben

  • mr.drs.Bou:

   Beste Ben,
   Binnen kort meer over het alternatieve socialisme! WANT VERANDERING MOET KUNNEN EN MOET MOGEN! 😉

   • Ben:

    Ik kijk ernaar uit. We hebben inmiddels uitstekende voorbeelden met China en Cuba.

    • mr.drs.Bou:

     Beste Ben,
     China is inmiddels ook kapitalistisch. Maar volgens John Pilger loopt dat niet goed af:
     The Coming War on China
     By John Pilger

     Gaat over een nieuwe docu van Pilger, binnenkort in dit theater.

    • Ben:

     Nee hoor.

    • Ben:

     Via deze site kun je China beter leren kennen: https://stalinsmoustache.org/

    • mr.drs.Bou:

     Beste Ben,
     We zijn weer bezig om mijn huis op te knappen, morgen de keuken. Vandaar dat ik nu geen tijd heb om serieus te kijken naar je links. Wat me wel opvalt, is dat in China heel veel (vrouw)mensen werken in loondienst voor het laagst mogelijke loon. Iedere loondienst is een vorm van kapitalisme. Het is loonslavernij. Volgens Marx zou het kapitalisme op den duur evolueren tot socialisme.
     Rusland en China waren tot voor kort feodaal. De boeren waren gebonden aan het land van de landeigenaren, zoals ooit bij ons in de Middeleeuwen. Dank zij de komst van het communisme (= geen socialisme) zijn deze maatschappijen geïndustrialiseerd. Voor velen betekende dit een verbetering, maar voor miljoenen ook de hongerdood of de loonslavernij.
     Wat is goed en kwaad? Wat is goed en slecht? En wat willen we nu?
     Het laatste wat ik wil is een kernoorlog tussen de VS en China. John Pilger waarschuwt daarvoor.
     Zodra ik weer wat meer tijd heb, zal ik je links bekijken. Met dank uiteraard!

 • Ben:

  Beste jhon,

  Heb zelf 10tallen jaren in de wetenschap gezeten. En geloof mij maar de corruptie druipt daar van het plafond. Van wetenschappers valt dus weinig te verwachten.

  Groeten, Ben

 • mr.drs.Bou:

  Bas van Bavel: rijkste 1 procent bezit bijna een kwart van alle vermogen

  Gepubliceerd op 13 apr. 2014

  De ongelijkheid in vermogens is tijdens de crisis toegenomen. De rijkste 1 procent van Nederland bezit nu bijna een kwart van het totale vermogen in ons land.

 • Treowd:

  Capitalism and Mental Health: How the Market Makes Us Sick
  https://www.youtube.com/watch?v=AVQ4LIp39Xo

 • Simon Klein:

  Socialisme als antwoord op de huidige door multinationals gecontroleerde markt die men hier an passant kapitalisme noemt? Zou toch eerst het woord “kapitalisme” eens goed bestuderen eer men erop afgeeft. En het nieuwe socialisme is niet anders dan een nieuwe gecontroleerde markt met meer wet- en regelgeving die de weg naar verdere slavernij vrijmaakt. De huidige multinationals die de dienst uitmaken is niet ’t kapitalisme, maar eerder een vorm van corporate socialisme. Socialisme maakt eenheidsworst van de mens en onderdrukt alle vrijheid, net als communisme, net als fascisme. Waar is de mens als individu, als baas over zijn eigen leven en bezittingen in een socialistisch systeem? Nergens!

  • mr.drs.Bou:

   Beste Simon,
   Welkom op BOUblog en Marx heeft het kapitalisme al eens goed bestudeerd. Het probleem is alleen wat we verstaan onder socialisme. Dat is NIET een van hogerhand gestuurde economie, zoals in Sovjet Rusland of het huidige China. In een socialistische bedrijfsvorm is de arbeider de baas over zijn eigen leven en dat van zijn medearbeiders. De mens als individu is niet socialistisch, maar in een groep zijn de mensen dat wel!

  • Ben:

   Ongehinderd door enige kennis van zaken etc etc

   • mr.drs.Bou:

    Beste Ben,
    Ik hoop dat Simon mijn volgende post wil lezen en beluisteren, want je hebt wel gelijk: het ontbreekt hem aan kennis van zaken omtrent het socialisme. Dat geldt voor de meeste mensen, want dat hebben we niet op school geleerd! Zelfs op de universiteit heeft men het er niet of nauwelijks over. In de jaren ’68-75 was er nog wel een discussie over onder de studentenbeweging, maar dat was verwarrend, want er waren zoveel stromingen en iedereen schold op iedereen. Ik heb het Kapitaal in eenzaamheid gelezen. Ik was dan ook blij met de colleges van David Harvey, want Marx is best moeilijk! Vooral de eerste zeven hoofdstukken begrijp ik nu veel beter.
    Maar ik wil je vragen om niet neer te zien op de onwetenden. Dank zij Richard Wolff krijgt de theorie nu meer bekendheid en hij bezit het vermogen om Marx te vertalen in termen die heel begrijpelijk zijn. Socialisme van onderop vergt een andere manier van samenwerken: vriendelijk, zorgzaam en sociaal. Helaas geloven velen nog in de individuele vrijheid die door zulke mensen als Soros wordt voorgestaan. Maar als deze vrijheid zo ver gaat dat men kan kiezen tussen domino spelen op een pizza of een hotdog, dan is er toch iets grondig mis met dat begrip! 😉

    • Ben:

     Hi Boudine,

     De vraag is natuurlijk altijd: wat is een adequate reactie? en ik denk daar altijd met zorg over na. En vaak is het ook nodig te komen met een fikse reactie. Ik heb dat altijd gedaan ook in mijn werk waar dat allerminst gebruikelijk was. Het heeft mij uiteindelijk veel positiefs gebracht want dan weten mensen maar waar ze aan toe zijn en daar hebben ze ook recht op. En natuurlijk ook veel gedoe. In het licht van de waarheid is de reactie van Simon meer dan bedenkelijk en is een fikse reactie dus op zijn plaats wat mij betreft. En ik weet natuurlijk ook wel dat de meeste van onze landgenoten er soortgelijke gedachten op na houden en dat gaat dus slecht aflopen. Maar goed, we kunnen ze in ieder geval waarschuwen.
     Trouwens ik heb op de middelbare school wel een aantal lessen over Marx gehad zo rond 1967. En later Marx eva uitgebreid zelf gelezen. In een fatsoenlijk land zou dat verplichte stof moeten zijn op school. Zo moeilijk is het allemaal ook weer niet.

     Groeten, Ben

    • mr.drs.Bou:

     Beste Ben,
     Jij weet niet half hoe bevoorrecht je bent! Op de Middelbare school leerde ik geen Marx, maar wel een hele hoop onzin. Ik zat op een “gemengde” Rooms Katholieke school. “Gemengd” wil in dit kader zeggen: jongens en meisjes samen in een klas. Verplichte stof was Darwin: de evolutie theorie. Maar volstrekt geen Marx, geen socialistische revolutie. Ik houd trouwens niet zo van revolutie, het blijkt altijd gepaard te gaan met veel geweld. Volgens Wolff zijn we die tijd nu voorbij.
     Ik hoop dat mensen de tijd willen nemen om kennis te nemen van de ideeën van Richard Wolff. Want volgens mij zijn deze ook in Europa de aandacht waard.

    • Ben:

     Hi Boudine,

     Ik zat op het RK St Montfort in Rotterdam Zuid. Ik denk dat de lessen over Marx meer een eenpersoons actie was van meneer Bastiaanse die vond dat geschiedenisles zonder Marx onzin is. En gelijk had ie. Maar dat wist ik toen nog niet.

     Groeten, Ben

Laat een reactie achter