Archief
Artikelen

Op Crimesite verscheen gisteren dit bericht: Hoge Raad stelt conclusie Baybaşin weer uit.

Advocaat-generaal Diederik Aben komt ook dit jaar niet met zijn conclusie voor de Hoge Raad over het herzieningsverzoek in de zaak van de Turkse Koerd Hüseyin Baybaşin. Dat bevestigt Baybaşin’s advocaat aan Crimesite. Het herzieningsverzoek loopt nu al sinds april 2011.

Dit alles staat in schril contrast met art. 6 van het EVRM, dat zegt dat er voor een strafrechtelijke vervolging een redelijke termijn moet gelden. Maar Baybasin wordt niet strafrechtelijk vervolgd, hij zit een levenslange gevangenisstraf uit! Mr. Aben legt art.6 dus naast zich neer, hij heeft zijn conclusie voor de zoveelste keer uitgesteld!

Mr. Aben probeert kennelijk om zijn conclusie uit te stellen tot Sint Juttemis, terwijl de onschuld van mr. Baybasin dank zij het onderzoek van professor Ton Derksen reeds als een paal boven water staat. Mr. Adèle van der Plas zegt daar volgens Crimesite het volgende over:

Ik weet van de advocaat-generaal Aben zelf dat hij nog te druk is met zijn onderzoek. Het kost mijns inziens zo veel tijd omdat wij zulke sterke argumenten hebben ingediend. Er liggen 101 nieuwe feiten op tafel. Het instituut van de herziening in Nederland is zoveel mogelijk gericht op het afwijzen. Mijn analyse is nu dat wat wij hebben ingediend erg moeilijk is om nog af te wijzen. Men heeft grote moeite om de waarheid in de zaak Baybaşin onder ogen te zien.

Dat laatste klopt volledig. De onschuld van Baybasin impliceert immers dat het OM welbewust telefoontaps heeft vervalst om Baybasin wederrechtelijk van zijn vrijheid te beroven. Dat is op zich reeds een ernstig misdrijf. In 2007 heeft mr. Adèle daar namens Baybasin aangifte van gedaan, maar deze aangifte werd geseponeerd. Het misdrijf duurt echter nog altijd voort, mr. Aben werkt daaraan mee en ook dat is strafbaar!

Nu kan mr. Adèle wel zeggen dat het allemaal zo lang duurt omdat de verdediging 101 nieuwe feiten heeft ingebracht, maar na 5 1/2 jaar zou men toch kennis hebben kunnen nemen van deze feiten. Naar het zich laat aanzien, is mr. Aben bezig om het herzieningsproces bewust te traineren. Omdat Baybasin nog altijd van zijn vrijheid is beroofd, is dat gedrag wel degelijk verwijtbaar. Van zijn bevoegdheid om zelfstandig onderzoek te doen naar de feiten, maakt mr. Aben misbruik. Hij heeft een “deskundige” aangesteld, te weten Bas van den Heuvel van het technisch adviesbureau MSNP. Deze beruchte deskundoloog blijkt gespecialiseerd in waardeloze rapporten! Crimesite geeft daarvan een fraaie opsomming en zegt vervolgens:

Volgens Van der Plas kan er geen twijfel meer zijn over de manipulatie van Baybaşin’s telefoongesprekken.

Als die werkelijk hebben plaatsgehad dan heeft de advocaat-generaal Aben de zware taak dat schandaal over het voetlicht te brengen in zijn conclusie, die nu sinds april 2011 op zich laat wachten.

Van der Plas zegt overigens stug door te gaan met haar eigen onderzoek naar het strafdossier van Baybaşin:

Het is verschrikkelijk voor mijn client. Hij zit vast vanaf 27 maart 1998. Maar iedere dag dat het langer duurt vinden we nieuwe aanwijzingen voor falsificaties.

Aan dit ernstige misdrijf tegen Baybasin, deze vrijheidsberoving middels ambtelijk en juridisch bedrog, heeft een groot aantal mensen meegedaan. Het zou mooi zijn als zij op den duur allemaal strafrechtelijk worden vervolgd, maar de prioriteit ligt nu bij de vrijheid van Baybasin. Hij zit nu in Rotterdam, in een fraai gebouw zonder uitzicht op de groene omgeving. Wie hem wil steunen, kan dat doen door hem een kaart te sturen. Verder heeft Baybasin een eigen website, waarop men o.a. zijn schilderijen kan bewonderen. Geniet!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

14 Reacties op “Baybasin blijft nog altijd zitten”

 • Als Aben dan als een slak wordt voorgesteld, dan heeft ie ook maar één voet. Dus dan is ‘ten voeten uit’ al een beetje optimistisch. De beste man zit waarschijnlijk met een slijmerige voet vastgeplakt aan zijn bureau.

 • mr.drs.Bou:

  Sepot zaak-Demmink niet in het openbaar behandeld

  Strafzaak sterft na vijftien jaar van geruchten en publieke verdachtmakingen een stille dood.

  Terwijl Baybasin moet blijven zitten, wordt Demmink stilletjes van de haak gehaald.

  Tot zover de verwording van onze rechtsstaat! 🙁 🙁 🙁 FOEI!!!

 • De conclusie van AG-Mr Aben komt pas na 15 maart 2017. Mocht hij zijn conclusie nu reeds bekend maken zou de VVD bij de verkiezingen op 15 maart door het plebs compleet van het politiek toneel worden weggevaagd. Dit land zit immers opgescheept met een lieg en bedrieg kabinet waarbij pedofilie en kinderhuwelijken prioriteit heeft. De rechtsspraak is onder Demmink c.s. verworden tot een farce.

  • mr.drs.Bou:

   Beste M.A. Adriaans,
   Welkom op BOUblog en ik denk helaas dat je volkomen gelijk hebt! Naar Demmink zou méér onderzoek moeten worden gedaan, dan alleen dat geklooi met jongetjes. En niet alleen naar Demmink, maar ook naar een rijtje ministers van Vuiligheid en Justitie. Want je kunt een ministerie wel een andere naam geven, maar het blijft vuiligheid troef!
   Voor Baybasin betekent dit: weer een saaie winter in het gevang. TRIEST!!! Ik wil hem deze week nog een brief schrijven (goede voornemens…).

 • mr.drs.Bou:

  Katholiek Nieuwsblad:
  Opnieuw vertraging in herziening Baybasin

  14 november 2016

  De behandeling van het al vijf jaar aanslepende herzieningsverzoek van Hüseyin Baybasin loopt voor de zoveelste keer vertraging op.

  Dit is vrijdag uitgelekt via een tweet van NRC-journalist Marcel Haenen.

  Langs dezelfde route

  De advocate van Baybasin, mr. Adèle van der Plas bevestigde het dit weekeinde aan Crimesite. Ze zei bovendien “erg verbaasd” te zijn dat de stand van het onderzoek door advocaat-generaal Aben voor de tweede keer via NRC-Handelsblad naar buiten is gebracht. Eerder dit jaar was langs dezelfde route bekend geworden dat de conclusie van de advocaat-generaal opnieuw was uitgesteld, toen tot na de zomer.

  Dat dit nieuws wordt “gelekt” via NRC, vind ik ONBESCHOFT, mr. Aben! FOEI !!!

 • De methode. Toeval bestaat niet. Teveel toeval dat gaat stinken.

  Baybasin werd op 24-12-1995 bij grensovergang Hazeldonk middels een misdadige zorgvuldig opgezette bilaterale val, in de val gelokt.

  Op 19-12-1995, NJ 1996, 249. komt de HR met voor het O.M carte-blanche arrest Zwolsman.

  Op 23 april 1996, NJ 1996, 513. komt de HR in de zelf verklaarde rechtsstaat met vooruitziende blik met het Pikmeer 1 arrest, waarin naar aanleiding van het Zwolsman arrest en de illegale misdadige aanhouding van Baybasin, op voorhand immuniteit verleend wordt aan J.Demmink c.s. en alle overige criminele ambtenaren.

  Wat Advocaat-Generaal Aben ook gaat concluderen is mijns inziens altijd fout voor zijn eigen carrière. Wordt Baybasin in vrijheid gesteld kan de Hoge Raad een 50.000 a 60.000 herziening aanvragen tegen moet zien omtrent veroordelingen op gemanipuleerde telefoontaps. Wordt het arrest niet vernietigd is het voor een ieder die ook maar enigszins logisch kan nadenken duidelijk hoe smerig, schandelijk en verachtelijk deze zelf verklaarde rechtsstaat in elkaar steekt.

  Het opzettelijk traineren met de conclusie van Aben c.s. is er mijns inziens op gericht dat dhr Baybasin deze schandalige psychische terreur niet lang meer kan verdragen en men de hoop erop heeft gevestigd dat hij eerdaags in gevangenschap (al dan niet geholpen) zal overlijden. Dit zou voor deze infaam en abjecte lieden goed van pas komen. Dit strafrechtsysteem is tot in de hoogste echelons tot in de kern, door en door rot. Mr. Drs. Bou brengt u mijn hartelijke groeten aan dhr Baybasin over, en wens hem veel sterkte in deze misdadige misselijk makende ongelijke strijd.

  • mr.drs.Bou:

   Beste M.A. Adriaanse,
   Dank voor deze reactie en ik moest er even over nadenken. Volgens mij zit het probleem nog dieper. Het Pikmeer arrest is natuurlijk geen opzet om Demmink q.s. straffeloos hun gang te laten gaan in de zaak Baybasin, maar het is tekenend voor de tijdgeest van arrogantie bij het Ambtelijke apparaat, inclusief Justitie. De gang van zaken rond Baybasin heeft volgens mij ook niet alleen te maken met de van pedofilie verdachte Joris D., die binnenkort gewoon weer Demmink heet, maar ook met de grootschalige heroïnehandel vanuit Turkije. In de hele IRT-enquête komt heroïne niet ter sprake. Het ging over hasj en vooral cocaïne, maar Baybasin liep te zingen over heroïne. Wie waren daarbij betrokken, wie wisten er van en wie maakten er winst op?
   De andere kant van het verhaal is de perverse seksuele moraal die begin jaren ’80 de kop opstak. Alles moest mogen en het was toch lekker? Pedofilie, sadomasochisme, groepsseks, het moest allemaal worden “bevrijd”! Waarom zou een top-ambtenaar dan geen relatie mogen hebben met een veel jongere porno-ster? Wij zijn zo ruimdenkend…
   Daar overheen ligt echter een machtsstructuur die nog stamt uit de jaren ’50. De dokter, de rechter, de dominee en de burgemeester waren boven alle verdenking verheven. Daar gedroegen zij zich dan ook naar. Ik denk dan bij voorbeeld aan de liegende rechter Westenberg, het belang van de Staat gaat altijd voor dat van een particulier bedrijf zoals Poot. Of aan de ondeugdelijke landmijnen en de zaak Fred Spijkers. Het zijn maar voorbeelden, ik bedoel de arrogantie van de macht in het algemeen. Er zijn zoveel voorbeelden te noemen! Al die voorbeelden vormen samen echter wel een patroon.
   Dhr. Baybasin is ook beslist niet het enige slachtoffer, al is zijn zaak extreem. En natuurlijk dient al die vertraging, al dat uitstel om te komen tot afstel, maar mr. Aben weet ook dat zelfs de dood van Baybasin niet tot afstel leidt. Dhr. Baybasin heeft vier jong volwassen kinderen die na zijn dood recht hebben op rehabilitatie van hun vader, plus restitutie van het hele Baybasin-kapitaal, inclusief schadevergoeding.
   Het wachten is dus niet op de dood van Baybasin, maar op het failliet van deze verrotte rechtsstaat!

 • mr.drs.Bou:

  Gevonden op Twitter:

  Nico van den Ham ‏@NicovandenHam 34 min.34 minuten geleden

  Fred Teeven moet op 7 december a.s. verder getuigen in de Bart van Well- #Demmink -Rodolex Pedo-verhoren >>> http://nicovandenham2.blogspot.nl

  Afwachten dus!

  • mr.drs.Bou:

   Dank je wel, Yvonne! Helderheid!!!

   Rectificatie inzake artikel getuigenverhoor Fred Teeven
   Op 15 november melden wij dat ‘Fred Teeven op 7 december a.s. om 11.15 u. opnieuw moet komen getuigen in de Amsterdamse rechtbank en namen moet noemen’ in de zaak Bart van Well-Demmink-Rodolex Pedo verhoren tegen de staat

   Dit is onjuist en moet zijn; Fred Teeven en/of zijn advocaat komt of komen wellicht op 7 december om 11.15 u. naar de Amsterdamse rechtbank, omdat er dan een zitting is waar de weigering van Teeven inzake het noemen van namen zal worden behandeld.

   Dit is ons zojuist door advocaat mr. Martin de Witte van Sap advocaten te Amersfoort bevestigd. Alleen wij en >>> RevolutionairOnline zijn (tot nu toe) de enigen die hier over berichten en dat vinden wij heel erg raar! Nederland Elite-Pedo-Land!

   http://nicovandenham2.blogspot.nl/2016/11/rectificatie-inzake-artikel.html

  • mr.drs.Bou:

   BART VAN WELL: ‘MIJN ZAAK LOOPT NOG GEWOON DOOR, ER IS GEEN SCHIKKING, NOOIT GEWEEST’

   Bart van Well heeft vandaag tegen Micha verklaard dat zijn claim-zaak tegen de Staat wegens pedo-misbruik door hooggeplaatsten Rolodex-verdachten eind jaren 90 in Amsterdam ‘nog gewoon doorloopt’ en dat er ‘nooit sprake is geweest van het afkopen door de pedofielen van de zaak’. Van Well zegt dat hij zich zelf niet meer met de zaak bezig houdt omdat hij dat niet meer aankan: zijn vader zou de kar nu trekken.

 • mr.drs.Bou:

  Even een stukje NRC van gisteren:

  De botte bijl van een bang bestuur
  Folkert Jensma

  • Folkert Jensma
  18 november 2016

  In Nederland mag je demonstreren zonder toestemming vooraf, zegt de grondwet. Je krijgt een eerlijk en doorgaans openbaar proces dat binnen een redelijke termijn wordt afgewikkeld. Je wordt alleen vervolgd als je ook echt de wet overtrad. Het zijn stevige beginselen van de rechtsstaat, maar de praktijk bleek deze maand minder hoogstaand.
  Neem de aanhouding van zo’n tweehonderd anti-Piet demonstranten afgelopen zaterdag op basis van een noodverordening en zelfs een noodbevel, krap een dag eerder door de burgemeester van Rotterdam getekend. Alom twijfelen juristen aan het bestaan van de „ernstige wanordelijkheden, rampen, zware ongevallen” – de maatstaf uit de gemeentewet – die hiermee zouden zijn voorkomen. Mij leek het ook strijdig met het legaliteitsbeginsel, dat ‘voldoende kenbare en specifieke’ regels verplicht stelt. De burger moet immers kunnen weten waar hij zich aan dient te houden. Deze demonstranten werden bij aankomst door de politie verrast met een pas gedrukte noodverordening annex noodbevel. Vier A4’tjes, speciaal voor hen gedrukt en nergens gepubliceerd.
  Het was de botte bijl van een bang bestuur dat een loopje neemt met de wettelijke plicht om demonstraties te faciliteren en in plaats daarvan de facto een vergunningstelsel in het leven heeft geroepen.
  Of neem Baybasin, de Koerd die hier sinds 2002 levenslang uitzit wegens drugshandel, moord en gijzeling, vooral op basis van telefoontaps. Over de authenticiteit daarvan ontstond vervolgens zodanig grote twijfel dat een dwaling niet werd uitgesloten. In 2011 vroeg Baybasin daarom herziening. Voor die beslissing moet eerst het parket bij de Hoge Raad advies uitbrengen. Deze week werd duidelijk dat het advies dit jaar niet meer komt. Dat is dus een behandeltermijn van meer dan vijf jaar. Is dit fatsoenlijk? Is dit menselijk, een fair trial? Nee.
  Of neem het juridisch einde, deze week, van de zaak-Demmink, gepensioneerd topambtenaar bij Justitie, tegen wie het Hof Den Bosch een strafrechtelijk onderzoek beval wegens mogelijk seksueel misbruik. Die zaak loopt met een sisser af. Het Openbaar Ministerie besliste het onderzoek te staken en verzocht dat in een openbare zitting te mogen verantwoorden. Maar het Hof Arnhem wil de zitting besloten houden, zolang er geen ‘klemmender redenen’ worden aangevoerd dan publicitaire druk.
  De vervolging was destijds uitgelokt door de grote ophef over eventueel persoonlijk wangedrag, mogelijke corruptie en geheime deals met Turkije die Demmink zou hebben gesloten. Welke rechter met gezond verstand besluit dan om de zaak buiten de openbaarheid af te sluiten? Zo houd je het wantrouwen in stand en voed je vragen die dus nooit beantwoord zullen worden. Was het gerechtelijk vooronderzoek wel serieus? Wat is er over van de ‘ernstige bezwaren’ die er ooit leken te zijn?
  Over transparante en legitieme rechtspraak bestaat een bijna honderd jaar oude vuistregel. „Justice must not only be done, it must seen to be done”, aldus lord chief justice Hewart in 1924, in de zaak R. versus Sussex Justices, ex parte McCarthy.
  Zo is het in iedere zaak – maar zeker in de Demmink zaak.
  En dan gaf de rechter begin deze maand in hoger beroep weer eens het standaard pardon aan coffeeshophouders die te veel wiet op voorraad hadden. Zeker, technisch waren zij schuldig aan wetsovertreding. Maar het betrof hier gedoogde coffeeshops „die in goede verstandhouding met de autoriteiten opereerden”. Dit zinloze dansje wordt al jaren voor heel wat strafkamers opgevoerd: het OM vervolgt en de rechter verklaart schuldig zonder straf, vanwege de goede samenwerking met het lokale gezag. Deze keer verweet het OM de rechter „van de wet een dode letter” te maken. Of zou het ook kunnen dat deze wet al lang dood is? Dat het vervolgen door het OM van legale wietverkopers om hun noodzakelijke voorraad als misbruik van bevoegdheid moet worden gezien en dus onrechtmatig is? Hou toch op met deze schadelijke farce.
  De auteur is juridisch redacteur en commentator. F @nrcrecht

  Het zal wel schending van copyright zijn, maar Folkert Jensma, wie maalt daar nog om? De schending van rechten heeft zichzelf overstegen! FREE Mister BAYBASIN NOW!!!

 • mr.drs.Bou:

  Crimesite:
  ‘Bang bestuur’ hanteert ‘botte bijl’

  Een opvallende column van juridisch redacteur en oud-hoofdredacteur van NRC-Handelsblad Folkert Jensma, afgelopen weekend in die krant. Jensma levert ernstige kritiek op bestuur en rechtspraak, inzake de Zwarte Piet-arrestaties, en de affaires Baybaşin en Demmink.

 • mr.drs.Bou:

  Wat betreft FAKE NEWS: PowNed broadcast the program ‘Drank en Drugs in PI Zuyder Bos. Ik heb geen tv, dus ik kijk slechts om een hoekje:

  Powned: ‘Drank en Drugs in PI Zuyder Bos’ Baybasin’s view and explanation

  On November 24, 2016, PowNed broadcast the program ‘Drank en Drugs in PI Zuyder Bos’. This program is actually based on misleading- and incorrect information. I would like to give my view and make some explanation.

  First of all, no one inmate can walk around in the fresh air area without more than two guards’ present.

  Secondly the garden – which is shown on the screen of that program – does not belong to lifelong sentenced inmates.

  En zo voort. Zegt het voort op Facebook en Twitter en zo voort!

Laat een reactie achter