Archief
Artikelen

Nog een paar weken tot 8 november, dan weten we wie president zal worden: Donald Trump of Hillary Clinton. In de VS en verre omstreken staan de media bol van de strijd tussen deze twee kandidaten. De maandelijkse lezing van Richard Wolff staat dan ook in het teken van de verkiezingen, maar volgens Wolff maakt het voor de bevolking van de VS niet uit wie van de twee president wordt. Hij heeft goed geluisterd naar wat er niet wordt gezegd: er dreigt een nieuwe economische crisis! Zoals in 2008 de huizencrisis leidde tot een wereldwijde stagnatie van de economie, zo staan sommige grote banken nu op springen en de aandelenmarkt kan elk moment instorten. De debatten in de presidentsverkiezingen gaan daarom nu over seks!

Eind maart ging BOUblog over de Supershemitah: sommige economen voorspelden een economische crisis in oktober, dit op grond van de Joodse kalender. De maand oktober is nog niet om, maar als Richard Wolff het somber inziet, dan is er reden tot somberheid. Deze Marxistische econoom wijst niet met de vinger naar personen, maar hij doorziet dat het kapitalisme als economisch systeem leidt tot innerlijke tegenstrijdigheden, paradoxen waarvoor binnen het systeem geen oplossing is.

Hoewel men ons voorhoudt dat er sprake is van economisch herstel, geldt dat niet voor de grote massa. De kloof tussen arm en rijk is de laatste jaren alleen maar gegroeid. Alleen de rijken worden rijker! De huidige verdeling van de welvaart is zo extreem, omdat het systeem onrechtvaardig is. In het verleden bestonden er andere economische systemen, die we nu beschouwen als onrechtvaardig. Vele eeuwen lang was slavernij een normaal verschijnsel. De economie van het Romeinse Rijk was gebaseerd op de arbeid van slaven. Nadat het Romeinse Rijk was ingestort, maakte de slavernij plaats voor feodale horigheid, maar tijdens de Franse Revolutie kwam ook daar een einde aan. Daarvoor in de plaats kwam de loonarbeid: iedereen is vrij om zijn of haar arbeidskracht te verkopen. Wolff wijst er op dat deze verandering gepaard ging met geweld en bloedvergieten.

In zijn maandelijkse lezing plaatst Wolff het economische nieuws in perspectief. Hij begint ditmaal met de belasting die Donald Trump niet betaalde. Dit stukje belastingeconomie is werkelijk amusant, het is allemaal legaal, maar het is wel oneerlijk! Daarna, voorbij minuut 12, vertelt Wolff dat grote banken waarschuwen voor een komende crisis! Niemand heeft het er over, het gaat tijdens de verkiezingen over seks! Het maakt dus niet uit op wie je stemt, want geen van beide kandidaten maakt zich zorgen om de fundamenten van de economie.

Bij minuut 18 gaat Wolff over tot het bespreken van krantenartikelen, er komen dan verscheidene onderwerpen aan bod. Het gaat eerst over de voedselindustrie, die in handen is van enkele grote corporaties. Voorbij minuut 24 gaat het over rijke die mensen huizen kopen in grote steden. Voor de arme mensen is er dan geen plaats meer, zij gaan wonen in tenten. In Berlijn probeert het gemeentebestuur dat proces tegen te gaan. Vanaf minuut 33 gaat het over shopping-malls, winkelcentra die in de VS meestal aan de rand van de stad liggen. Het publiek komt voornamelijk af op de grote winkelketens. Gaan die failliet, dan verdwijnt ook de rest van de winkels. Wie wil weten hoe de Amerikaanse Droom spoedig kan veranderen in een nachtmerrie, moet dat stukje even beluisteren.

Voorbij minuut 40 is Wolff boos op een collega professor in de economie, wegens een artikel met veel mooie woorden om de werkelijkheid van de werkloosheid te verhullen. Deze professor adviseert: meer pijnstillers voor werklozen! Vervolgens gaat het over een artikel van Obama, waaruit zou moeten blijken dat tijdens zijn regering de verschillen tussen arm en rijk kleiner zijn geworden. Dat zal wel. Voorbij minuut 50 gaat het over het onderwijs sinds 2008, met steeds meer kinderen en steeds minder leerkrachten, en wat dit betekent voor de toekomst. Daarna gaat het over de verouderde infrastructuur van de VS. Het land staat op instorten!

Na een uur gaat Wolff naar het onderwerp dat niet aan bod komt in de verkiezingsdebatten: de dreigende economische crisis en wat de regering daaraan kan doen. Dat laatste half uur is heel verhelderend en Wolff kan het veel beter vertellen dan ik. Conclusie: binnen een kapitalistisch systeem staat de regering feitelijk machteloos!

Global Capitalism: A Looming Capitalist Crisis: Major Candidates Ignore It duurt anderhalf uur.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

9 Reacties op “Richard Wolff tegen de presidentsverkiezing”

Laat een reactie achter