Selecteer een pagina

Archieven

Voorbij Oude Pekela (zedenschandaal 1987)

Het dorp Oude Pekela ontstond rond 1600, toen de Pekel A werd uitgegraven tot een kanaal. Er werd turf gewonnen en in later eeuwen leefde Oude Pekela van strokarton. Het dorp telde enkele duizenden inwoners en er gebeurde voornamelijk niets, al werd er soms gestaakt in de strokarton fabriek. In de lente van 1987 werd Oude Pekela echter wereldnieuws wegens een zedenschandaal. Tientallen kinderen van 3 tot 6 jaar oud zouden zijn ontvoerd door clowns, die de kinderen zouden hebben misbruikt voor de porno-industrie. Het probleem was alleen dat niemand dit geloofde. Tot slot werd de hele affaire afgedaan als preutse zedenangst, massahysterie en een mediahype.

Alleen professor Gerrit Mik, de kinderpsychiater die op verzoek van het OM een rapport opstelde over de getuigenissen van de kinderen, meende dat het geen verzinsels waren, maar dat het ging om een pedo-porno bende. Hij werd weggehoond. In 1995 deed de Belgische hoogleraar Karel Pyck het onderzoek nog eens over. Hij verklaarde dat de zedenzaak Oude Pekela géén massahysterie was.

Vijf jaar lang heeft Pyck, hoogleraar kinder-en jeugdpsychiatrie aan de Leuvense universiteit, onderzoek gedaan naar ‘Oude Pekela’. Hij vindt dat de bevolking van het Groningse dorp “veel onrecht is aangedaan.” Ook justitie en politie in Groningen zijn ten onrechte scherp bekritiseerd. “Ze hebben goed werk gedaan,” zegt Pyck.

De zaak kwam in mei 1987 aan het rollen toen twee ouderparen bij de rijkspolitie in Oude Pekela een klacht indienden tegen onbekenden, wegens seksueel misbruik van twee kinderen. Een kleine maand later gaf de politie een bericht uit, waarin sprake was van maar liefst 50 zeer jonge slachtoffers en van kinderlokkers die als clowns verkleed waren. ‘Oude Pekela’ werd wereldnieuws.

Nadat er bijna honderd kinderen waren ondervraagd, stelde de hoofdofficier van justitie veel later, in 1988, vast dat “48 kinderen duidelijk spreken over seksuele handelingen die zij moesten ondergaan en/of moesten verrichten bij zichzelf of bij volwassenen.” Er was echter geen bewijsmateriaal, en er verscheen nooit iemand in de beklaagdenbank.

Prof. Pyck, die met betrokken functionarissen sprak en geluidsbanden van gesprekken met de kinderen beluisterde, zegt dat “het verhaal van politie en justitie van het begin tot het einde klopt.” Daarentegen is er “geen enkel bewijs” voor de stelling dat het zedenschandaal een product is geweest van massahysterie, dat het in werkelijkheid nooit zou hebben plaatsgevonden.

Professor Pyck stuurde zijn rapport in 1995 naar de minister van Justitie in Nederland, Winnie Sorgdrager. Zij stopte dit rapport in haar onderste laatje en ontving de Turkse minister president Tansu Ciller op de koffie of thee. Eind 1995 werd Baybasin met valse voorwendselen vanuit Brussel naar Nederland gelokt en aan de grens aangehouden. Er was geen internationaal aanhoudingsbevel, slechts een diplomatiek schrijven. Kortom: deze aanhouding was zwaar onrechtmatig.

In 1998 gebeurde er een hoop, waarin we tot op heden kunnen graven! Baybasin, die nog altijd gedwongen in Nederland verbleef, werd in maart nogmaals gearresteerd, dit op grond van valse beschuldigingen. En in juni legde de Werkgroep Morkhoven de hand op een mega hoeveelheid kinderporno uit Zandvoort. Daarvan overhandigden ze kopieën aan de media, zodat heel Nederland kon weten waarover het ging: marteling en verkrachting van kinderen, zelfs peuters en baby’s! Maar na een week bleek het allemaal niet zo heel erg en binnen een jaar was er niets meer aan de hand. Volgens Marcel Vervloesem, die overigens nooit namen noemt, hoorde hij van een NOS-journalist wat daar de reden van was: er waren beelden bij van mensen die gelieerd waren aan het koningshuis.

Eind 1998 kwam er ook een rapport (pdf, 112 pagina’s) uit van de werkgroep kinderporno en kinderprostitutie, van Child Right Worldwide en TransAct.

De werkgroep kinderporno en kinderprostitutie is het resultaat van twee bijeenkomsten die eind 1996 zijn georganiseerd door Child Right Worldwide en TransAct. Dit gebeurde naar aanleiding van de eerste wereld-conferentie over commerciële seksuele exploitatie in Stockholm (Zweden), in september 1996, en de beroering rond de affaire Dutroux in België, vanaf de zomer van 1996.
De overheid leek de schok dat de problematiek van kinderporno en kinderprostitutie ook in Nederland voorkomt in eerste instantie wat te willen temperen. Ook het grote publiek houdt liever vast aan de gedachte dat deze vreselijke fenomenen zich voornamelijk ver weg afspelen, in landen als Thailand en de Filippijnen.
Voor Child Right Worldwide en TransAct was dit reden om de Nederlandse situatie onder de loep te nemen. Tijdens twee bijeenkomsten met zo’n dertig deskundigen van politie, justitie, hulpverlening en onderzoek bleek dat er in Nederland veel praktijkervaring met kinderporno en kinderprostitutie is. Tegelijkertijd kwam naar voren dat betrokkenen veelal geïsoleerd met deze problematiek bezig zijn en dat hun organisaties in hun beleid te weinig aandacht aan deze problematiek besteden. De bijeenkomsten hebben geleid tot een document met knelpunten, dat onder verantwoordelijkheid van Child Right Worldwide en TransAct is opgesteld.

Er was dus wel degelijk aandacht voor deze problematiek, maar deze was versnipperd. Er was geen duidelijk beleid, er was geen meldpunt kinderporno en over het algemeen werd het bestaan van seksuele uitbuiting van kinderen ontkend. Zoiets gebeurde hoogstens in Derde Wereld landen, niet hier! Het bezit van kinderporno was echter wel verboden. Binnen deze sociale context moest de Werkgroep Morkhoven opereren. Ze hadden de beelden van de Zandvoort-porno nog niet vrijgegeven aan de pers en de politie, of Marcel Vervloesem werd zelf door zijn halfbroer Victor beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Dat is de manier om klokkenluiders de mond te snoeren, zoals ook gebeurde met Baybasin die de heroïnehandel van Turkije aan de grote klok hing, en zoals nu weer gebeurt met Micha Kat die het schaamteloze bedrog van de main stream media aan de kaak stelde. Het Hoger Beroep van Kat tegen zijn veroordeling wegens “doodsbedreiging” van de Telegraafjournalist Bart Mos is overmorgen, 6 oktober, in Amsterdam, vlak bij het Centraal Station.

De Werkgroep Morkhoven deed onderzoek naar het netwerk van kinderprostitutie, te beginnen in het Belgische dorp Temse, maar het spoor leidde tevens naar Amsterdam. Daar hoorde Marcel van Robert Jan Warmerdam dat er baby’s en peuters uit een crèche werden gehaald, om te worden verkracht in de studio van Roxane. Hij vertelde dit in 2001 aan onderzoeksrechter Bourlet van Neufchateau, maar hoewel deze het proces verbaal doorgaf aan het parket van Turnhout of Antwerpen, bereikte deze informatie Nederland niet.

Het ongeloof bleef en het onderzoek bleef achterwege! Pas toen in 2010 bleek dat er kinderen uit de crèche ‘t Hofnarretje werden gehaald, om te worden verkracht in de studio van Roxane, bleek dat Marcel Vervloesem bijna 10 jaar eerder de waarheid sprak. Hoewel er nu wel geloof wordt gehecht aan het bestaan van dit soort praktijken, blijft het dweilen met de kraan open zolang men de top van het netwerk niet durft aan te pakken. Het gaat dan om politici, hoge ambtenaren, rechters en Officieren van Justitie. Zelfs de Hoge Raad weet zich daarmee geen raad!

In juni zou mr. Diederik Aben uitspraak doen in de zaak Baybasin, die al sinds 2011 bij de Hoge Raad ter herziening ligt. Zijn kennelijke onschuld staat reeds als een paal boven water, maar als Baybasin onschuldig is, dan heeft het OM zich opzettelijk schuldig gemaakt aan een weerzinwekkende fraude! Dat is wel een dilemma, dus mr. Aben ging na al die jaren eerst nog maar eens op vakantie! Is hij al terug? Waarom horen we niets meer van hem? Intussen zit Baybasin nog altijd in de gevangenis!

Ook zou Fred Teeven, die ooit de leiding had van het Rolodex-onderzoek en die zou beschikken over een lijst van hoog geplaatste daders, moeten getuigen in de zaak Van Well, maar hij beriep zich op zijn zwijgplicht. De rechter heeft hem van deze zwijgplicht ontheven, maar tegen dat vonnis ging Teeven in hoger beroep. Tot op heden horen we ook daar niets meer van.

En Joris D., de voormalige Secretaris Generaal van Vuiligheid en Justitie, wordt nog altijd verdacht van verkrachting van 2 minderjarige jongens in Turkije. Dat strafproces is jaren geleden middels een artikel 12 procedure afgedwongen door het Hof Den Bosch te Arnhem. Het OM wilde de zaak in juni van dit jaar seponeren, maar dat kan alleen met toestemming van het Hof. Normaal gesproken dient een art. 12 procedure achter gesloten deuren, maar ditmaal zou het OM pleiten voor een openbare zitting. Het is nu oktober en we hebben er tot op heden niets meer over gehoord.

Tot slot verbaas ik me over Ton Hofstede, die op 1 juni schreef: ‘werk’-groep Morkhoven: “Pedo-hunters? Jazeker. Alleen heel anders dan u denkt. Niet om hun prooien voor de rechter te brengen, doch om ze te chanteren.” Zelfs Frides Lameris, die volgens Ton de aangever was, bleek het er niet mee eens. Ton Hofstede heeft het dan over de onderzoekers van HHC, maar wie dat zijn, weten we niet.

Sindsdien is er (met name op Facebook) een hetze gaande tegen de Werkgroep Morkhoven. Ze zouden niet alleen chanteren, maar ook liegen, mensen oplichten middels een (niet bestaand!) telefoonnummer, pedo-porno verzamelen voor eigen genoegen en ga zo maar door. Tot op heden heb ik daar geen enkel bewijs van gezien! Maar ook Ton Hofstede is met vakantie, dus ook van zijn kant komen geen antwoorden.

Bijna 30 jaar na Oude Pekela 1987 heerst nog altijd de ontkenning, het grote stilzwijgen! De Commissie Deetman, die onderzoek deed naar het misbruik binnen de Rooms Katholieke kerk, wil dat het archief geheim blijft tot 2072. Stilzwijgen is doodzwijgen! Of, zoals de X1 getuige uit het proces Dutroux het formuleerde: Zwijgen is voor de daders.

Pedofiele elite en Kindermisbruik duurt 14 minuten. Het begin van deze video kennen we wel, maar kijk even verder!

17 Reacties

 1. Joep Zander

  Dag Bou, bedankt voor weer een heldere en goed leesbare post.
  Het valt ook mij op dat de jaren 97,98 bijzondere jaren zijn geweest. Maar ik koppel dat, vanuit mijn specialiteiten, vooral aan de oprichting van de, aanvankelijk, illegale voorganger van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens mij was ook dat een hele speciale stap naar een dictatoriale machtsconcentratie in de top van justitie en rechterlijke macht. Ik wil voorkomen dat ik van linkspam wordt verdacht als ik hier weer eerder gememoreerde linken geef. Ik denk dat het een met het ander heeft te maken.

  Verder kan ik me herinneren ergens rond 94 op een congres te zijn geweest dat,als ik me goed herinner mede door justitie werd betaald en waar een van de onderdelen was het tot broodje aap reduceren van het Pekela-verhaal.

  Antwoord
 2. Eheu

  Dank voor dit blog.

  Zie voor het element ‘clown’ de zaak van het Hofnarretje (waar Morkhoven totaal vergeefs al in ’01 of 02 voor heeft proberen te waarschuwen). En vergelijk de algeméne mo van geh. d. etc., – die van ‘maskerades’, ‘false flags’, ‘bedrog’ (in psy en blackops etc.) in een INTERN. ‘geopolitieke’ context.
  Waarvan ik in mijn analyses zo veel voorbeelden heb beschreven.
  U kent die misschien niet, – maar weet makkelijk genoeg hoe u ze zou kunnen bestuderen inmiddels.

  Ik denk ook natuurlijk aan de bekende Pipo wagen uit de zaak M.V. Is natuurlijk een totaal zijdelings en onbelangrijk detail…

  Maar dat zal wel mijn eigen ‘idiotie’ blijven. En zolang blijven als mensen die mijn onderzoek kennen daar niet mee naar te voorschijn komen op sites als deze of als genoemde sites daar zelf geen enkel belangstelling voor tonen.

  Groeten

  Eheu

  Antwoord
  • Akky van der Veer

   citaat Eheu: Ik denk ook natuurlijk aan de bekende Pipo wagen uit de zaak M.V. Is natuurlijk een totaal zijdelings en onbelangrijk detail….
   Nee, dat is mijns inziens geen onbelangrijk detail. De M.V.-zaak, die ik inmiddels goed ken, zit zo vol met satanische symboliek, dat kan geen toeval zijn, maar moet van tevoren zijn bedacht en gearrangeerd. M.V. is daar helaas het slachtoffer van geworden en dan in de letterlijke betekenis van dat woord: “slachtoffer”.

   Antwoord
   • mr.drs.Bou

    Beste Akky,
    De moord op Marianne Vaatstra lijkt inderdaad van te voren bedacht en gearrangeerd. Faik Mustafa zei rond etenstijd in ‘t Filtsje immers tegen Spencer: “Vanavond gaan we jouw vriendinnetje pakken.” Ik denk niet dat deze jongen van 15 op de hoogte was van het hele plan, maar ik blijf op grond van die uitspraak wel vermoeden dat er een snuff van die moord is gemaakt.
    Volgens mij doet die Pipo-wagen niet zo ter zake. Ludger Dill was een armoedzaaier, dat blijkt. En clowns om kinderen te lokken, lijkt me logisch. Als kinderen een clown zien, denken ze dat het leuk wordt.

    Antwoord
    • Akky van der Veer

     Beste Bou,
     Jij en ik zijn er niet bij geweest en kunnen dus alleen maar vermoedens uitspreken. De geruchten gaan dat Ludger Dill in die Pipo-wagen – niet geheel onverdienstelijk – portretten van (naakte) kinderen maakte. En dat past dan wel weer bij het plaatje van een ooit steenrijke man, die De Poelpleats wilde kopen om er een soort kinderparadijs van te maken.

    • mr.drs.Bou

     Akky, ik denk niet dat hij zo steenrijk was, want hij kreeg de financiering niet rond. 😉

 3. Eheu

  h
  https://vimeo.com/34504474

  Beste Bou: het is een’spel’. Gruwelijk maar waar. Als je daar een verder ter zake doende aanweijzing voor wil vidnen kun je bovenbstaande door vert. en onder. docu voor bekijken. Let op het ‘detail’ dat gemeld wordt over de ontsnapping van Gelli uit zijn Zwiterse gevangenis: dat hij de bewaking had misleid door een POP zijn pllaats in zijn gevangenisbed te laten innnemen. Tuurlijk was de fokking gevangenispresoneel daarvan op de hoogt. Nog maals: het gaat om het spel en de dodelijke macht daarvan.
  Zo is ook het geval van et HofNARRETJE te verklaren: ze steken moedwillig en wetend dat hen toch niets kan gebeuren (wegens corruptie etc.) wreed de draak met iedereen *vandaar de verwijzing naar ‘clowns’ en ‘spektakel[‘ en ‘scenarios’ (oefeningen etc., en alles wat onzeker’f bedrog is etc(
  En zeker met mensen zoals jij die wanen (maar er verder ook niets degelijs wensen tegen te doen vanit die waan) dat de rechtsstaat en de democratie en je rechten etc. ‘ok’ zijn.

  Zie de verwijzing naatie etc.) wreed de draak met iedereen *vandaar de verwijzing naar ‘clowns’.r de boeken van Le Carré etc., ‘fictie’schrijvers maar met insiederkennis: en welke nadruk zij leggen op het gegeven ‘fictie’ bij precies het werk wereldwijd van van gehe. d.etc *culminerend in negen elf en de aftermath daarvan.
  Inmiddels komt niemand die dat feit niet onderzoekt , er niet meer onderuit. onsder die gevolgen, en de stilte daarover.
  vrees ik;

  Groetjes en succes

  E

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   “En zeker met mensen zoals jij die wanen (maar er verder ook niets degelijs wensen tegen te doen vanit die waan) dat de rechtsstaat en de democratie en je rechten etc. ‘ok’ zijn.”
   Beste Eheu,
   Al ruim 10 jaar probeer ik met mijn schrijfsels andere mensen bewust te maken van het feit dat de rechtsstaat en de democratie slechts illusies zijn! Meer dan schrijven kan ik niet doen.
   Ik ga je reactie ook niet meer verbeteren. Als jij niet naar behoren kunt schrijven, dan is dat voortaan jouw probleem!

   Antwoord
 4. yvonne

  Dank voor je link Eheu, en idd we zijn slachtoffer van satanische spelletjes….

  Maar goed, mijn link naar het boek van Robin de Ruiter, wordt ook niet altijd hartelijk ontvangen, terwijl ik denk dat er een ongelooflijke grote kern van waarheid in zit!

  https://www.bol.com/nl/p/de-13-satanische-bloedlijnen/1001004011518624/?suggestionType=suggestedsearch

  Even ons ego opzij zetten, en ons realiseren dat we eigenlijk ontzettend klein zijn, maar ook weer ontzettend groot.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Yvonne,
   Ik heb Robin de Ruiter ook gelezen, maar die satanische bloedlijnen zijn volgens mij onzin. Deze ellende is niet genetisch bepaald, maar het gevolg van het erfrecht van vader op zoon. Dit erfrecht wordt gepropageerd in de patriarchale religies. Maar vrijwel niemand is zich bewust van de geldstroom die omgaat in het erfrecht. Kortom: mijn analyse verschilt fundamenteel van die van Robin de Ruiter.

   Antwoord
   • de witte duif

    Dat deze ellende NIET genetisch bepaald is, Boudine, ben ik met je eens.

    Het begrip ‘satanische bloedlijnen’ heeft in werkelijkheid niets met bloed (biologie / genetica) te maken, maar dat denken! de satanisten wel(en halen daar zelfs ancient teksten bij ter bewijsvoering). In werkelijkheid heeft het met macht(structuren) en geld te maken. En ja dát willen ‘ze’ graag in de ‘bloedlijn’ houden… in de familie lijn… Waar overigens zowel mannen als vrouwen voor ingezet worden, opgeleid worden…

    https://www.youtube.com/watch?v=cw_Wr7trX24

    Antwoord
    • mr.drs.Bou

     Witte Duif,
     Wat ontbreekt in de analyse van Robin de Ruiter, is dat het erfrecht in onze maatschappij IN HET ALGEMEEN vaderrechtelijk is! Satanisme, sadomasochisme en seksuele perversie zijn daarom niet voorbehouden aan de elite, maar komen voor in alle lagen van de bevolking.
     Dat ‘ze’ iets graag in de de ‘bloedlijn’ willen houden, geldt ook voor allerlei Joodse, christelijke en islamitische sektes. Soort zoekt soort en men wil dat de kinderen trouwen met iemand van dezelfde soort.
     Ik ben het daarom niet eens met Robin de Ruiter. Zijn analyse gaat trouwens ook niet over mensen als Bill Gates en George Soros. Of over de gebroeders Lippens. De eerste twee stinkend rijk geworden, de andere twee uiterst sadistisch, maar geen van hen was deel van de “bloedlijnen”.

     Deze wereld wordt niet geregeerd door slechte mensen, maar door instituties en grote corporaties!

    • mr.drs.Bou

     Laat ik mezelf verduidelijken: een van de meest fundamentele instituties is de VERWANTSCHAP. Deze is misschien wel een miljoen jaar geleden ontstaan. In het oorspronkelijke verwantsschapssysteem waren de kinderen NIET verwant aan hun vader. Ze hadden wel een vader, maar deze vader was GEEN VERWANT! (Wij hebben ook wel een buurman, die is ook niet verwant!). De verwantschap van een vader met zijn kinderen is van later datum, ongeveer 10.000 jaar geleden is dat begonnen. De kinderen erven dan van hun vader (eerst meestal alleen de oudste zoon, maar het mag ook een zoon naar keuze zijn). De vrouwen worden uitgehuwelijkt en afhankelijk van hun man. Het vaderrecht is dominant en heeft langzaam maar zeker de hele wereld veroverd. Op deze institutie zijn alle andere instituties gebaseerd.

     Volgens mij is dat gedoe met die satanische bloedlijnen desinformatie! Zolang mensen niet door hebben dat ze leven binnen het vaderrecht, lijkt het onmogelijk om daar verandering in te brengen.

   • de witte duif

    Binnen het matriarchaat gaat het erfrecht (ook in de zin van zeggenschap) over van moeder op dochter. Volgens mij zijn er op onze aardbol nog een aantal groepen die op dergelijke manier samen leven. ‘Vaders’ waren de jagers (op welke manier dan ook) en van huis: ze waren slechts de leverancier van het zaad ten behoeve van bevruchting. De gezinnen werden door de vrouwen in community verband geleid. Ook recht werd door vrouwen gesproken.

    Dat slimme mannen deze samenlevingsvorm ontkracht hebben, is bij de meesten wel bekend?

    Het erfrecht zoals jij beschrijft… dat alleen de oudste zoon erft van de vader, klopt volgens mij niet met de werkelijkheid van vandaag: alle kinderen erven een gelijk deel en als zij hun erfrecht na het overlijden van de vader hebben overgedragen aan de weduwe dan erven zij van de moeder zodra deze komt te overlijden.

    Dat vrouwen als gevolg van het huwelijk afhankelijk worden van hun man is toch allang niet meer zo…

    Wie zijn volgens jou de 1% aan wie ‘men’ hun macht weggeeft?

    Eheu heeft gelijk: het rechtssysteem deugt niet en wij leven niet in een democratie. Iedere cratie zou overigens zijn implicaties hebben en niet tot echte vrijheid leiden. De regels en wetten die over ons direct samen leven geplempt zijn, maken ons onvrij en nemen ons in beslag. Regels en wetten zijn ‘man-made’ en door een handjevol geïnstalleerd. Vandaag de dag worden ze in stand gehouden door zowel mannen als vrouwen.

    Inzicht wie de macht heeft is essentieel. Volgens mij heeft het vaderrecht daar dan weer niks mee te maken.

    Antwoord
    • mr.drs.Bou

     “‘Vaders’ waren de jagers (op welke manier dan ook) en van huis: ze waren slechts de leverancier van het zaad ten behoeve van bevruchting.”

     Dat klopt nou echt helemaal niet! Volgens mij zie jij het moederrecht als alleen maar zeer primitief. Niets blijkt minder waar!

     In de 19e eeuw waren er nog moederrechtelijke samenlevingen, al werden ze belaagd door missionarissen en zendelingen die de Naam van de Vader verkondigden. Een van deze samenlevingen is omstreeks 1912-1914 nog onderzocht door de antropoloog Malinowsky. Ze leefden op het eiland Trobriand in de Stille Oceaan. Het waren geen full time jagers en verzamelaars, al gingen ze ook jagen en vissen, maar ze verbouwden een broodvrucht: yam. Ze leefden in dorpen, omringd door omheinde tuinen. En ze leefden in gezinsverband: vader, moeder en kinderen in dezelfde hut. De relaties waren stabiel en liefdevol, tussen man en vrouw, maar ook tussen vaders en “hun” kinderen. De vader was echter niet verwant aan zijn kinderen. Ook ontstond er door het huwelijk geen verwantschap tussen man en vrouw. Als een man stierf, dan ging zijn erfenis naar zijn broer of zijn zuster, of naar de zoon van zijn zuster.

     “Het erfrecht zoals jij beschrijft… dat alleen de oudste zoon erft van de vader, klopt volgens mij niet met de werkelijkheid van vandaag: alle kinderen erven een gelijk deel en als zij hun erfrecht na het overlijden van de vader hebben overgedragen aan de weduwe dan erven zij van de moeder zodra deze komt te overlijden.

     Dat vrouwen als gevolg van het huwelijk afhankelijk worden van hun man is toch allang niet meer zo…”

     De werkelijkheid van vandaag is het gevolg van vele eeuwen van strikt vaderrecht, waarin de oudste zoon de enige erfgenaam is. Ook werden door het huwelijk man en vrouw verwant, waarbij de bruidsschat van de vrouw werd beheerd door de man! De oudste zoon was erfgenaam, het familiekapitaal bleef aldus onverdeeld. De jongere zonen kregen een opleiding, bij voorbeeld tot priester, of een bestuurlijke baan.

     Tegenwoordig valt er voor de meeste mensen niet veel meer te erven. Het gewone volk mag daarom de erfenis eerlijk delen, maar Willen Alex erfde als oudste zoon zowel het gezag over het familiekapitaal, als de troon!

     Nog altijd wordt de vader door vrijwel iedereen beschouwd als verwant. Uit de psychoanalyse (lees vooral ook Wilhelm Reich!) blijkt dat deze verwantschap weliswaar het erfrecht dient, maar tevens leidt tot het Oedipous-complex, oftewel seksuele gekte! De vader als verwant is in strijd met het taboe op incest (verbod op seksuele relaties tussen verwanten). De gezaghebbende feministische psychoanalytica Juliet Mitchell meende daarom dat we het taboe op incest maar moeten afschaffen. Probeer dat maar eens te verkopen aan de talloze incest-slachtoffers!

     Het erfrecht speelt volgens haar nu geen rol meer, want de meeste mensen erven nauwelijks iets. Dat de kinderen van de 0,1% de halve wereld erven, achtte zij niet relevant. Het erfrecht is een traag economisch mechanisme. Over 100 jaar zijn we immers (vrijwel) allemaal dood! In deze snelle tijd heeft men daar geen oog voor.

     Het vaderrecht heeft door de eeuwen heen steeds geleid tot ongelijkheid, slavernij, roof en oorlog. De erfenis van deze beschaving is inmiddels gigantisch, maar een eerlijke verdeling kan alleen ontstaan als het vaderrecht wordt afgeschaft.

     Het Oedipous-complex leidt tot ongezonde seksuele verlangens, zoals fetishisme, sadisme, masochisme en satanisme. Lees daarvoor Freud en de andere psychoanalytici. Als we een einde willen maken aan de huidige seksuele chaos, schaf dan de verwantschap tussen vader en kinderen af. Hervorm het erfrecht, zodat de erfenis weer wordt verdeeld onder alle mensen! Moeder maakt geen bastaards, vader doet dat wel!

 5. ria heijnen tolner

  kan iemand mij vertellen om welke school in oude pekela het gaat?
  mijn kleinzoons zitten daar op school[5 en 3 jaar]

  ik maak mij zorgen om de oudste omdat hij angstig, gesloten is, slecht slaapt en in zichzelf terug keert.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Ria, soory voor deze late reactie. Ik had computerpech. Maar het Oude Pekela schandaal is al lang geleden en het lijkt me sterk dat ze dezelfde locatie nogmaals zullen gebruiken.
   Vraag eens voorzichtig waarom je kleinzoon het niet naar zijn zin heeft. Het kan van alles zijn.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

7 + twee =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën