Selecteer een pagina

Archieven

Pedocriminelen en de politiek van chantage

cheap full lace wigs

Als er een netwerk van kinderverkrachters aan het licht dreigt te komen, dan eindigt dat meestal met een eenzame dader, met misschien een of twee handlangers. De dader is een hobbyist die voor eigen genoegen kinderen uit een crèche haalt om ze te verkrachten, of duizenden foto’s met kinderporno op een Bulletin Board beheert of, zoals in de zaak Dutroux, kinderen ontvoert om ze in zijn kelder op te sluiten. De netwerken worden doodgezwegen. Over het geld dat omgaat in deze branche wordt zelden gepraat, laat staan over de politieke en zakelijke chantage!

In mijn vorige artikel wees ik reeds op de dossiers van Kleintje Muurkrant, en met name op het dikke dossier Van Estoril naar Zandvoort. Daarin komt het ene sadistische netwerk van kinderverkrachters na het andere voorbij, vaak met links naar de berichten in de kranten. Er wordt dan onderzoek gedaan, tot men stuit op een al dan niet koninklijke hotemetoot, waarna de doofpot wordt gesloten.

In de zaak Dutroux hebben anonieme getuigen verklaringen afgelegd waar je koude rillingen en nachtmerries van krijgt. Een van hen is Regina Louf, die uit de anonimiteit durfde te treden, waarna de pers haar unaniem gek verklaarde. Hun verklaringen, de X-dossiers of Dutroux bis, verdwenen in de kelder, opgeslagen op CD-rom. Iemand heeft ze daar uit gehaald. Volgens Morkhoven vonden ze die CD-rom op een dag in hun brievenbus, waarna ze hem hebben gekopieerd en verspreid. Zeker is, dat deze X-dossiers een groot aantal journalisten hebben bereikt. Er is een boek over verschenen: De X-dossiers van Annemie Bulté, Douglas de Coninck en Marie-Jeanne van Heeswyck, uitgegeven door Houtekiet en Fontein in 1999, ISBN 90 5240 536 0. Dat boek stond in 2008 gratis online, maar het is nu onvindbaar. Het is een boek vol seksuele marteling, gruwelijkheden en intens walgelijke waarheid. Wie het desondanks wil lezen, kan zich bij mij melden.

Maar het gaat nu over chantage. Regina Louf vertelt daar ook over. Ze kreeg als meisje de opdracht om op een feestje een bepaalde persoon te verleiden, waarbij de seks werd gefilmd. Deze persoon, een politicus of rijke zakenman, bevond zich vanaf dat moment in de macht van het netwerk. De chantage kon gaan over geld, of over politieke besluiten. Ook geheime diensten maken gebruik van deze methode. Ter illustratie dient het verhaal van kardinaal Danneels, dat in een dossier van Kleintje Muurkrant staat: Dutroux en de spruit. Bij deze een citaat, de rest moet u zelf maar lezen.

dinsdag 4 mei 2004
De maatregel van hogerhand om het laatste nummer van The Sprout vijf uur na verschijnen uit de schappen te verwijderen zou voornamelijk zijn voortgekomen uit morele verontwaardiging met betrekking tot de schokkende foto’s. Wat de formidabele consequenties van die beelden waren voor het proces Dutroux kwam niet aan de orde. En niet te vergeten voor de Belgische politiek. Volgens het blad zou er namelijk een videocassette zijn vervaardigd van de moord op Julie en Melissa en de afzichtelijke gebeurtenissen daaraan voorafgaand, waarbij een twaalftal invloedrijke figuren aanwezig waren. Een van hen zou Philippe Moureaux zijn geweest, een meer dan bemiddelde toppoliticus uit het socialistische kamp en burgemeester van Molenbeek-St. Jean. Een andere aanwezige was volgens The Sprout kardinaal Godfried Danneels. Danneels werd recentelijk over zowel het bestaan van die cassette als de achtergronden van de affaire aan de tand gevoeld. Maar veel verder dan de herhaalde vraag “Stond ik er ook op?” kwam de hoge mijter niet. Aan het eind van het gesprek dat nauwelijks een gesprek was vroeg de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder aan zijn bezoeker of deze iemand tevoren over het onderhoud had ingelicht. Het antwoord was negatief. Danneels gaf zijn bezoeker een hand en zei ten afscheid “Dit gesprek heeft nooit plaatsgevonden”. Onthullender kan haast niet. Hij deed mee aan dit soort strapatsen en werd ermee gechanteerd.

We verlaten ons echter niet op slechts een bron, want de zaak haalde ook de reguliere pers, zij het mondjesmaat, want over een kardinaal die geniet van een lustmoord op twee kleine meisjes gaan we het niet hebben.

Gerecht doet bizarre vondst bij aartsbisschop

Het Brussels gerecht heeft bij de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis van Mechelen documenten gevonden waarvan het zich afvraagt hoe die daar zijn terechtgekomen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het gaat onder meer om foto’s van de opgravingen en de kinderlijkjes van Julie en Mélissa, evenals documenten over pedofilie die énkel bedoeld waren voor het gerecht. Kardinaal Danneels mag het gaan uitleggen bij de rechercheurs.

Niet voor Kerk bestemd
De vertrouwelijke, gerechtelijke stukken werden de voorbije dagen teruggevonden tussen de vele documenten die op 24 juni in beslag werden genomen in het Mechelse aartsbisschoppelijk paleis. Het gaat om verslagen tussen magistraten, die enkel bedoeld waren voor het gerecht, zeker niét voor de Kerk. Het is de onderzoekers een raadsel wat die documenten in de kelders van de aartsbisschop deden.

Hetzelfde geldt voor honderden foto’s uit het Dutroux-onderzoek en grote delen van het gerechtelijk dossier van de slachtoffertjes Julie en Mélissa. De speurders vonden in het aartsbisschoppelijk paleis tientallen foto’s van de opgravingen van hun lichaampjes, tot de lijkschouwingen toe, aldus Het Laatste Nieuws.

Het gerecht wil ook duidelijkheid rond de briefwisseling die het vond over geheime en verbrande dossiers over pedofilie in de Kerk.

Maar goed, dit is slechts één van de vele vuile anekdotes die als strontvliegen rond het sadistische seksuele misbruik van kinderen zoemen. Het gaat daarbij maar al te vaak om chantage! Eheu heeft er een reportage over gemaakt, die werd voorzien van de volgende inleidende tekst:

Dit is dus een ‘edit’ of compilatie die ik zelf heb gemaakt van fragmenten uit drie verschillende Franse tv-docu’s (uit de periode 2000-2, dus een aantal jaren vóór ‘het proces Dutroux’, dat pas in 2004 is gehouden, zo’n 8 !! jaar na zijn arrestatie in 1996 NB) over de in de doofpot gestopte kindermisbruik-netwerken achter de beroemde kindermisbruik en -moordzaken in België in jaren ‘90 (dat wordt ook wel ‘het dossier bis’ genoemd, zie verder hier op mijn vimeo-site van mijn hand de andere film- vertalingen over de zaak Zandvoort etc…).

De films waaruit ik ze heb gehaald bevatten voor iedereen die redelijk op de hoogte is van die misbruik-schandalen verder geen nieuwe dingen. Daarom was het niet nodig om ze in hun geheel te vertalen.

Maar de fragmenten eruit die ik hier heb gecombineerd geven wél een goed inzicht in het soort van ‘complot’ dat achter of in die netwerken operatief is. Alleen daarom heb ik ze vertaald.
Regina Louf (een van de X-getuigen) vertelt in het eerste fragment dat ik heb uitgekozen in zo’n 3 plus minuten uiterst nuchter hoe het systeem van chantage (van machtige en hooggeplaatste mensen in de samenleving) werkt waar zij en haar medeslachtoffers van die misbruiknetwerken voor gebruikt worden. Dat systeem is in principe uiterst eenvoudig, maar het is zo efficiënt dat de gevolgen niet minder zijn dan een totale en algemene geestelijke en maatschappelijke verwarring.

In feite steken achter die misbruik-netwerken politieke complotten, en uiteindelijk een complot tegen de politiek zélf (als ruimte van openbare discussie en handelen gedefinieerd) en daarom ook tegen de wet, de samenleving en de menselijke waardigheid.

Het tweede en derde fragment onderbouwen het verhaal van de feiten dat Regina Louf geeft, en maken m.i. duidelijk waarom dat systeem in al zijn eenvoud werkelijk duivelse gevolgen heeft, die maken dat het menselijkerwijs bijna niet te bestrijden is en bijna automatisch leidt tot een fundamentele sociale en politieke crisis die men wel bijna gedwongen is te proberen te bezweren door de feiten massaal te ontkennen of negeren.

Het ‘complot’ waar hier sprake van is, is m.a.w. veel meer dan zomaar een heel sluwe ‘misdaad-techniek’, het is een vreselijke ‘VAL’, die goed illustreert wat het principe/mechanisme is dat ‘het Kwaad’ genoemd wordt.

Een systeem van ‘verdeling’ en tweespalt zaaien -zowel innerlijk als in de buitenwereld. Anders gezegd: het is een met de mens fundamenteel meegegeven potentie tot corruptie en verderf in alle betekenissen van die woorden.

Dat complot-systeem bestaat veel méér nog dan uit het louter plannen en uitdenken van ‘misdadige’ praktijken etc. tegen bepaalde mensen/groepen etc., uit het systeem waarvolgens die gewelddadigheden zo breed mogelijk ‘ontkend’ worden, in een systeem- dat blijkt duidelijk uit de analyses van de chantage in deze films- waarin iedereen iedereen dekt ‘voor het kwade’, m.a.w. waarin iedereen medeplichtig gemaakt, en dus ‘schuldig’, wordt aan misdaad tenslotte.

Daarmee is het een soort van ‘hogere’ misdaad die eigenlijk een aanslag is op het begrip waarheid/waarachtigheid en daarmee in feite op de werkelijkheid zelf als ‘woonplaats’ van de mens waarin hij zich geborgen weet, want beide gegevenheden verdwijnen achter een scherm van constructies, masquerades en bedrieglijke schijn, vooral ook de schijn van vrijheid, – die in feite dreigt te verworden tot louter willekeur, met alle dwang en geweld die die term impliceert.

Niet voor niets hebben deze schandalen op allerlei manieren te maken met de hedendaagse ‘terreur’. Zie verder daarover mijn verschillende film-vertalingen over ‘het terrorisme’ en over het fenomeen GLADIO, en de verschl. vertalingen van artikelen over diezelfde fenomenen op de website van Anarchiel.com (Die link kon ik niet meer vinden Eheu. Sorry, Bou)

Dat schijnt het product te zijn van onze geschiedenis in dit post-moderne tijdperk. En als ‘de filosofie dood is’, zoals al zo lang aangekondigd wordt, bevestigen deze schandalen en mijn eigen ervaringen dat ze met voorbedachte rade, mét deze meisjes en potentieel ieders onschuld dus bij wijze van spreken, vermoord is.

Gezien de aard van deze criminaliteit zal een aanklacht tegen dat misdrijf niet makkelijk ontvankelijk verklaard worden door welke rechtbank dan ook. De enige bevoegde instantie in deze lijkt me de mensheid, door over zichzelf te oordelen, en ieder doet dat door voor zichzelf te oordelen tenslotte.

Eheu

Het dossier Dutroux-bis: prostitutie en instrumentalisering van politiek en privé-leven

24 Reacties

 1. de witte duif

  Goed stuk Boudine. Ik lees het later vandaag nog een goed zorgvuldig door.

  (In de tussentijd heb je wellicht tijd om op mijn facebook pagina te kijken, want wat ik daar schrijf, sluit aan bij dit stuk van jou met betrekking tot oorzakelijkheid en implicaties.)

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Witte Duif,
   Mijn studierichting in de psychologie was humanistische kindertherapie en ik ben afgestudeerd op vrouwenstudies. Mijn scriptie Theoretische Opvoedkunde ging over de geschiedenis van de opvoeding van kinderen. Ik lees jouw artikelen vluchtig door en met groot plezier! Dat er kinderen worden verkracht in plaats van geknuffeld, komt volgens mij omdat er iets fundamenteel mis is met de seksuele orde. Voorlopig is het dweilen met de kraan open!

   Antwoord
 2. Eheu

  Beste Bou,
  Anarchiel is al weer lang geleden door trollen vakkundig naar de knoppen geholpen. Maar gebrek aan belangstelling uit de serieuze complotterwereld zal er zeker ook debet aan geweest zijn.
  Tegen Alex Jones c.s.kan niemand het -op z’n eentje of met weinig supporters- het opnemen. Lees bijv. wat ISGP schrijft over zijn ervaringen met die lui. En die site bevat toch een schat aan gerefereerde en onderbouwde informatie, – zo’n beetje uniek.
  Maar ik weet zeker dat een heel aantal mensen de beste artikelen van die site gekopieerd hebben en verder verspreid.

  Gr.
  E

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Eheu,
   Anarchiel is dus helaas ter ziele. Ik hoop dat je wel kopieën hebt van de artikelen die je daar plaatste. Je bent als filosoof soms wat lang van stof en voor de ongeoefende lezers vaak vrij kriptisch, maar ik waardeer je werk.
   Ten overvloede hier nogmaals de link naar Beyond the Dutroux Affair: The reality of protected child abuse and snuff networks. Voor de mensen die zich werkelijk willen verdiepen in de achtergrond van de huidige BUK-politiek! Want de krantenkoppen stonden vandaag weer vol ONZIN. En heel VerNederland BUKt op commando!
   Morgen weer een dag, voor zolang als het duurt…

   Antwoord
 3. Eheu

  Natuurlijk heb ik dat gedaan, beste bou.

  Wat dat commentaar bij mijn docu vertaling betreft dat je hierboven citeert: natuurlijk was dat niet voor een groot publiek bedoeld en heeft het ook de nodige mankementen.
  Maar daarom had ik ook de link naar mijn (toenmalige) art. op Anarchiel toegevoegd.
  Kijk: als je al járen je de pleuris werkt om mensen dingen aan het verstand te peuteren die zowel voor hén als voor je zelf van levensbelang zijn, zonder dat je veel respons krijgt, kan het gebeuren dat je op een gegeven moment bij wijze van ‘spielerei’ en ‘wat kan het mij ook schelen’, even de vrije teugel geeft aan je eigen (specialistische) begrip van wat er aan de hand is. Dat kan denk je heel natuurlijk het onbegrip en de verwerping van je inspanningen dan nauwelijks nog erger maken.

  Maar in die link naar mijn art. op Anarch. stonden dus zo’n 110 art. die (i.cm. met de art. van enkele andere auteurs daar) op heel nuchtere en concrete wijze uiteenzetten en illustreerden wat in de door jou hier embedded video ter sprake komt.

  Dat was gigantisch specialistisch werk, en dat zal zeker ook een van de redenen zijn geweest dat er nauwelijks respons op kwam.
  Maar ‘er is meer’: want uit dat werk blijkt dat ik geheel argeloos iets ‘ongelooflijks’ op het spoor was gekomen waar enkel mensen met het soort specialisme waar ik in thuis ben, kunnen ontdekken. En dat dat zo iets ‘ernstigs’ is dat ik daarmee met nogal machtige lui in deze wereld in botsing ben gekomen.

  Wat dat dan precies is, zou je uit die art. o.a. kunnen leren. Maar dat is nogal moeilijk, omdat je om dat te kunnen begrijpen heel gewoon de hulp en het oordeel van andere soortgelijke specialisten als ik nodig zou hebben.

  En het probleem is 1: die zijn er niet veel, en 2 degenen die ik zo doende ontmaskerd heb wat betreft een heel wezenlijk onderdeel van hun misdadige praktijken en de manier die te cover uppen, hebben nu eenmaal de middelen om die info (en mij persoonlijk) bij anderen vandaan te houden, in hun ogen verdacht te maken, – met name dus bij net genoemde specialisten.

  Sorry als ik in kort bestek niet veel duidelijker kan zijn. Het is echt iets heel ‘speciaals’ en ‘verontrustends’.

  Maar weet iig dat ik zeker weet dat ik inm. via anderen mensen heb kunnen bereiken die in staat zijn om eea wat ik ontdekt heb te kunnen verifiëren.

  En wie weet kun je via die lui eertijds nog eens verder over die materie worden ingelicht.

  En iid die ontdekkingen waarover ik spreek hebben van alles met ‘cryptische’ geheimzinnige zaken te maken. Dat zal vast ook een van de redenen zijn dat ik in jouw ogen vaak nogal cryptisch overkwam. Het zijn ook dingen waar je nauwelijks over durft te spreken. Maar dus wel een rol spelen bij het soort praktijken waarover ik in bovenstaande docu bericht.

  Toch staan zoals als gezegd die art. van mij vol met heel nuchtere en concrete analyses waar niets geheimzinnigs aan zit.

  Maar goed, – als mensen al de moeite zouden nemen om de (geef toe) heel spectaculaire en welhaast geniale/elegante (zonder cynisme gezegd) getuigenis van Regina Louf zoals in de eerste minuten van deze docu weergegeven, tot zich door te laten dringen, en te overwegen, – dan acht ik mijn werk al voldoende beloond.

  Ik zei : de rest is voor specialisten. Ik heb goede hoop dat ik die over de jaren, met behulp van een handjevol anderen, beetje bij beetje ook heb kunnen ‘bereiken’.
  Is afwachten verder.

  Iig hartelijk dank voor je artikel hier.

  Gr.
  E

  Antwoord
 4. Joep Zander

  Anarchiel.com is, voorzover ik het kan beoordelen, nog helemaal in verschillende historische versies te bekijken op archive.org. Bijvoorbeeld: https://web.archive.org/web/20111011101207/http://anarchiel.com/stortplaats/toon/what_you_dont_know_about_the_bilderberg-group
  Kan iedereen dat even allemaal opslaan?

  Ik heb niet zoveel tijd om hier aan dit onderwerp veel bij te dragen, soms stel ik ook meer vragen dan dat ik antwoorden geef. Ik heb mijn eigen specialisaties in deze. Die betreffen ook toestanden die zo onbevattelijk zijn dat ze op (bijna) geen enkele complotterssite aandacht krijgen.
  In ieder geval mijn dank voor al het spitwerk hier
  vriendelijke groet

  Antwoord
 5. yvonne

  Toen ik een aantal jaren terug op deze walgelijke “materie” stuitte, was mijn eerste reactie, één van walging en dit KAN niet waar zijn. Maar als de “machtigen” op deze aarde in staat zijn om onschuldige mensen, d.m.v. door hen georkestreerde oorlogen, de dood in te jagen, kan dit ook.

  En als je dan in alle stilte en rust verder zoekt en vergelijkt, met een open mind, dan kun je niet tot een andere conclusie komen, dat er andere entiteiten op deze aardbol lopen, die er wat andere normen en waarden op na houden….

  Heb het waarschuwingsnummer van Michael Jackson altijd heel treffend gevonden, They don’t really care about us, en het is aan iedereen, te onderzoeken wie er met die THEY bedoeld worden.

  Ik ga het niet voorkauwen, want dat wil toch geen mens geloven, en dat hoeft ook niet!

  https://www.youtube.com/watch?v=t1pqi8vjTLY

  Michael Jackson – They Don’t Care About Us (Prison Version)

  Buiten dat, wil ik iedereen, die het lef hebben om in deze materie te duiken, heel erg bedanken, want vrolijk word je er alles behalve van.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Yvonne,
   Dank zij de aanval van Ton en ook Myra op Morkhoven heb ik me vrijwel de hele zomer weer verdiept in hoe het ook al weer zit. Vrolijk werd ik er niet van! Ook wenste ik niemand uit mijn omgeving de ongezellige gesprekken toe die samengaan met deze materie. Eenzaamheid troef!

   Ik zal je nummer even embedden, want dat gaat eigenlijk over gevangenen, zoals Baybasin. Niemand die ook maar een scheet om hen geeft!

   Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  Even wat tegengif:
  Michael Jackson – Earth Song

  Antwoord
  • de witte duif

   Thanks voor het tegengif Boudine

   Antwoord
 7. Eheu

  Oh dank Joep. Ik vergeet vaak mensen attent te maken op dat webarchive, hoewel ik er in mijn privé mails vaak gebruik van maak.
  Toch lijkt het me sterk dat je álle art. van het wijlen Anarchiel er op terugvind. Maar dat ga ik zeker nog eens nakijken. Ik bedoel bijv. dat het me sterk lijkt dat dat archief ook doorzoekbaar is, op auteursnaam.

  Het art. wat jij linkt is iig van mijn hand, dank daarvoor.

  Maar wat ik nog tegen Bou en anderen e.v. wilde zeggen omdat ik het in mijn voorgaande comment vergat: dat ‘specialisme’ waarvan ik gewag maakte en dat ik beweer te bezitten heeft op zich helemaal niets met filosofie te maken (dwz met de stijl en inhoud van mijn commentaar onder de video die B hierboven embedded heeft).

  Nee, – het heeft iets met vreemde talenkennis en literatuurkennis te maken.

  Maar ik geef toe: een filosoof is uitermate geschikt om – mocht hij/zij die talenkennis bezitten, door de massa en het establishment tesamen totaal kapot gemaakt te worden. Dermate zijn filosofen in dit land ‘buitenstanders’ en feitelijk ‘idioten’. En gaan ze net als overal elders heel sociaal maar ook onverwoestbaar eigenzinnig doch bescheiden, volstrekt hun eigen gang.

  Het is niet enkel uit mijn art. op An. dat mijn inzichten wegens dat specialisme blijken waarover ik zo geheimzinnig doe, maar zeker ook uit het verslag van mijn levensgeschiedenis dat ik – samen met die art. – aan een aantal betrouwbare en degelijke onderzoekers en ‘intellectuelen’ heb gestuurd en waarin de samenhang tussen die levensgeschiedenis en die heel bijzondere (en gevaarlijke ) ontdekkingen verder uit de doeken gedaan wordt.
  Die twee samen doen al tijden de ronde weet ik zeker via (niet OP) het net.
  En mijn lot (plus dat van een hele hoop ander mensen) is afhankelijk van het resultaat daarvan, dwz van de steun en het oordeel van de weinige onafh. onderzoekers en wetenschappers die er nog voorhanden zijn voor de waarheid die die daarin onthuld wordt.
  Men zal begrijpen en mij verontschuldigen dat ik hier geen verder bewijzen daarvoor aandraag.

  Groeten en succes
  E

  Antwoord
 8. Eheu

  Beste Joep: natuurlijk, interessant. Maar precies wat ik zei: ik heb zo’n 110 artikelen gepubliceerd op Anarchiel. Ik zei al: mensen die geïnteresseerd zijn in mijn werk zouden wat mij betreft mogen rekenen op de wil van lui die hier onvermijdelijk mee lezen en die wat mij betreft toestemming krijgen om iedereen die ze hier kennen dat werk toe te sturen.
  Men zal zich afvragen: waarom doe ik dat zelf niet?
  Wel, simpelweg om dat ik na al die jaren werk en strijd tegen die ‘machten’ *(over wier methoden in die teksten uitgebreid verslag wordt gedaan) feitelijk niet meer de puf heb: ik ben totaal uitgeput en wegens de niet aflatende belaging waaronder ik al jaren gebukt ga, fysiek en mentaal dood en dood ziek.

  Groeten
  E

  Antwoord
 9. Eheu

  Sorry, beste Joep: nog dit:
  Natuurlijk gaat het niet in de specialistische kennis (van vreemde talen en literatuur) waarnaar ik hierboven verwijs, om het soort kennis dat iemand in staat stelt om een artikel als dat over Bilderberg waarnaar je verwijst en dat ik gemaakt heb, van het originele Frans naar het Engels te vertalen.
  Ik zeg geeneens dat ik het eens ben met de auteur van het artikel, de Fransoos Meyssan.
  Wat ik ẃél weet echter is dat noch hij noch iemand die ik ooit OP HET NET (Maar privé is dat gelukkig inmiddels wat beter geworden) heb ontmoet, dus zéker niet deze Meyssan, blijk heeft gegeven van enig begrip van dezelfde ontdekkingen die ik heb gedaan en waarvan ik oa. in mijn art. probeer kond te doen. Zolang dat niet gebeurt, ben ik zo arrogant dat ik durf te beweren dat er aan de meest virtuoze analyses en beweringen van (van vaak heel geleerde, – op andere terreinen dan ik) hoe interessant dan verder ook complottisten, wereldwijd iets wezenlijks ontbreekt, en daarom dat het heel niet onwaarschijnlijk is dat ze gebruikt worden voor allerlei misinfo en manipulatie. Exact door het slag en hun methoden dat ik dank zij mijn nogal speciale specialisme kennelijk (plus daarbij nog mijn nogal speciale – hoe onopgemerkte dan ook, ihb niet door mijzelf- persoonlijke geschiedenis) heb kunnen bestuderen en ‘openbaar’ maken.

  Maar goed. Ik zou jou al heel dankbaar zijn als jij in de plaats van mijn doodzieke zelfs, in staat bent hier de link via mijn ‘username’ toendertijd op Anarchiel , naar ál mijn 110 artikelen te geven.

  Ik zou je onwezenlijke dankbaar zijn. Niet dat iemand er dan ook iets mee zou gaan doen natuurlijk, – maar dat hou je toch.

  Voor mij zou enkel tellen dat ik weer een goed mens ontdekt heb. Maar de rest doet daarmee wat ze wil , natuurlijk. ‘Is just the way thing goes’ immers (zolang het duurt, ‘you’ll see’).

  Groeten
  E

  Antwoord
 10. Robert van de Luitgaarden

  Soms, Soms denk ik wel eens zal ik het Recht in eigen handen gaan nemen , inmiddels heb ik er wel alle Recht toe ! Gezien de houdingen van O.M / Justitie / Overheid / Media. En door een goede klap uit te delen sta ik voor het bankje maar komt de rest ook aan bod en dan is de vraag : Wie is nu daadwerkelijk de schuldige van mijn gedrag op dat moment ?

  En ach Volkert was toch ook zo vrij ? En loopt weer vrij rond !

  Antwoord
  • Glenn

   Denken mag, maar je kan het “hoofdstuk” ook afsluiten en nog wat van je leven maken!

   Antwoord
   • Robert van de Luitgaarden

    Goedemorgen Glenn ,

    Zou het dolgraag willen maar de zaken die lopen inzake Bart van Well en de Staat spelen in mijn leven ook een grote rol ! inmiddels laat ik via de boek zien dat de overheid / politie / om / politiek wel degelijk op de hoogte waren van netwerken maar het probeerde in de doofpot te douwen. En dat toon ik met bewijs ! Maar ik geniet zeker van de bijen bij de bloemen met andere woorden , ik ontspan me zeker en hou de kleine dingen in het zicht.

    Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Robert,
   Je heb met je boek al een harde klap uitgedeeld! En dat is de juiste manier van vechten, want daar kunnen ze jou niet op pakken.
   Ik kan me best voorstellen dat je af en toe nog woedend bent, maar slaan helpt niet. Schelden evenmin. Volkert is inderdaad weer vrij, maar waar is Erwin Lensink? Wil je hem soms achterna?
   Jouw boek zou verplichte leerstof moeten zijn op sociale academies en zo voort! Ik hoop dat je je boek blijft promoten, want iedere lezer is er een die zal zeggen: dit kan niet langer zo doorgaan!

   Antwoord
   • Robert van de Luitgaarden

    Goedemorgen Boudine,

    Dank je voor je mooie woorden. Ik weet hoe de stukken van de schaakspel ervoor staan , maar wilde de tegen partij ( die ongetwijfeld mee leest of ervan op de hoogte raakt ) dat er meer wegen zijn als het moet. Want ze denken nu net als die spreuk woord : als je geschoren wordt moet je je stil houden en dat doen ze ! Later zien ze in dat daarmee ze zichzelf een strop hebben omgedaan. 🙂

    Antwoord
  • de witte duif

   Robert, ik begrijp je gedachtegang en je vraag wie nu werkelijk schuldig zijn van jouw gedrag (en ieders gedrag) is een vraag waarover openlijk gediscussieerd ‘moet’ worden wat mij betreft. Moet tussen haakjes, want niets moet. Bewustwording is een vrijwillige keuze en kan nooit afgedwongen worden… kan niet: dwingen werkt nooit. Informatie delen wel. Daarom is jouw verhaal en dat van anderen ook zo belangrijk.

   De issues die Boudine in haar artikel aan de orde stelt, zijn maatschappelijke issues en niet van het individu. Medeweten, maakt medeschuldig.

   Er zijn nog steeds mensen die denken dat pedocriminaliteit een geaardheid is en vast ligt in de oorspronkelijke menselijke biologie. Nee dat is niet zo. ALLE onbalans is terug te herleiden naar een onbalans in mannelijke en vrouwelijke energie in het individu ALS GEVOLG VAN gecreëerde trauma’s eeuwen en eeuwen geleden. Pedocriminaliteit is geïnstalleerd hier op aarde met de bedoeling onze samenleving (blijvend als we niks doen) te ontwrichten, ontkrachten, controleren, beheersen… Dit afschuwelijke machtsmisbruik is te stoppen en dat begint bij ieder van ons door begrip te gaan krijgen in de oorzakelijkheid ervan en de implicaties, zodat we niet langer manipuleerbaar zijn op onze sexuele energie ofwel onze levenskracht energie. Het is deze energie die door middel van allerlei programma’s geoogst wordt met de bedoeling ons mensen onbewust en slaaf te houden.

   “Wie is nu daadwerkelijk de schuldige van mijn gedrag op dat moment?”

   Iedereen die voor wat betreft deze issues hun kop in het zand steken, zijn medeschuldig Robert. Hoofdstuk afsluiten helpt niet: niet voor jou en niet voor de samenleving. Genezen helpt wel. En dat is wat we als samenleving ‘moeten’ doen. In gezamenlijkheid. Dat is de enige weg. (En als ik schrijf, schrijf ik natuurlijk altijd vanuit mijn eigen innerlijk weten.)

   Antwoord
 11. mr.drs.Bou

  De X-dossier blijken helemaal niet onvindbaar! Per e-mail ontving ik deze informatie:

  De X-dossiers op Bol.com
  https://www.bol.com/nl/p/de-x-dossiers/666758096/

  Bestellen bij uitgever scheelt de helft in prijs
  http://www.boek.be/boek/de-x-dossiers

  Online versie, maar die heeft maar 272 pagina`s
  http://files.edgewanderer.com/X-Dossiers%20Dutroux.pdf

  Dat boek ga ik niet herlezen, want het is gewoon te erg! Toch is het goed om er kennis van te nemen, want Dutroux was zogenaamd een eenzame gek, maar de smeerlappen die hij voorzag van kinderen, waren hooggeplaatste sadisten.

  Wat ik wel heb herlezen: Kleintje Muurkrant: Adel Verplicht. Gaat o.a. over de gebroeders Lippens. In de X-dossiers zijn alle namen vervangen door een letter, maar wie wat achtergronden kent, zal deze ongelooflijke smeerlappen zeker herkennen.

  Antwoord
  • de witte duif

   Eheu heeft gelijk: als je naar zijn vertaling van de getuigenissen van Regina Loeff luistert, weet je als goed verstaander al genoeg. (Dankje nogmaals Eheu voor je harde werk: het is gewaardeerd en wordt gewaardeerd… je hebt niet voor niks gezwoegd beste man.)

   Voor wie wel verder wilt lezen, goed dat de dossiers nog online staan.

   Wat een horror.

   Antwoord

Laat een reactie achter voor de witte duif Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

1 + 14 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën