Archief
Artikelen

http://www.boublog.nl/wp-content/uploads/2017/05/logo-Free-Baybasin-e1495004356249.jpg

Het is komkommertijd, men is met vakantie en er gebeurt vrijwel niets. Men zou denken dat de media dan tijd en ruimte te over hebben om aandacht te besteden aan het jongste schandaal in de zaak Baybasin, maar alleen het Katholiek Nieuwsblad blijkt wakker! Daarnaast is er gelukkig Crimesite, dat als eerste aandacht besteedde aan de sadistische wraakacties van Justitie tegen mr. Baybasin. Zijn “misdaad” is dat hij heeft durven wuiven naar een vliegtuigje, met daarachter een sleep: FREE BAYBASIN NOW. Daarom zit hij nu in isolement in de EBI van Vught. In de main stream media blijft het echter stil. Doodstil!

Wie wil weten wat er werkelijk gebeurt in deze wereld en hoe ver de corrupte overheid reeds gevorderd is met het afbreken van onze democratische rechtsstaat, kan beter geen krant meer lezen en geen tv kijken, maar zich wenden tot de alternatieve media op internet. Men moet daar zelf het kaf een beetje van het koren scheiden, want al die complotten, dat bestaat toch niet heus, volgens EenVandaag? Complotten bestaan wel degelijk, tenzij men nog gelooft in Sinterklaas!

Tegen Baybasin is een complot gesmeed tussen Nederland en Turkije. Deze invloedrijke Koerdische vredesactivist, die o.a. een Koerdische tv-zender in Brussel organiseerde en bezig was met de oprichting van een Koerdisch parlement in ballingschap, moest van Turkije monddood worden gemaakt. Daar kon de chantabele topambtenaar en verdachte pedocrimineel Joris D. wel bij helpen, dus werd Baybasin eind 1995 met een smoes naar Nederland gelokt. Aan de grens werd hij aangehouden en opgesloten in vreemdelingendetentie. Men wilde dat Baybasin zou worden uitgezet naar Turkije, terwijl hij op dat moment reeds in Londen woonde, waar hij een reguliere verblijfsvergunning had. De rechter besliste dat uitzetten naar Turkije niet mogelijk was, omdat hij daar was gemarteld en op een dodenlijst stond.

Baybasin werd min of meer vrijgelaten, maar Joris D. zorgde er voor dat hij geen uitreisvisum kreeg. Zo woonde Baybasin noodgedwongen in Nederland, terwijl de Turken en de Hollanders intussen een complot tegen hem smeedden. Dit bestond voornamelijk uit vervalste telefoontaps, waaruit zou blijken dat Baybasin een mega-crimineel was die aan het hoofd stond van een bende heroïnesmokkelaars en opdracht gaf tot moorden! In maart 1998 werd Baybasin nogmaals gearresteerd en geplaatst in de EBI van Vught, waar hij zes jaar lang werd behandeld als een levensgevaarlijke mega-crimineel. In 2002 werd hij veroordeeld tot levenslang.

Dat die telefoontaps vervalst waren, stond in 2002 reeds in de Groene Amsterdammer, maar de Hoge Raad vond dat geen probleem. Begin 2003 besteedde Zembla er aandacht aan. Fraude bij Justitie was toen voor de media nog geen taboe, maar tegenwoordig kennelijk wel!

In de zaak Baybasin is beslist geen sprake van een gerechtelijke dwaling, maar van een misdadig complot! In de loop der jaren heeft mr. Baybasin dit complot weten te ontrafelen, eerst met behulp van zijn advocate, mr. Adèle van der Plas, later tevens met behulp van professor Ton Derksen. Het hele proces tegen Baybasin blijkt pure fraude! Sinds 2011 ligt er een verzoek tot herziening van het vonnis bij de Hoge Raad, die donders goed weet hoe de vork in de steel zit, maar die de zaak zoveel mogelijk probeert te vertragen. Intussen wordt mr. Baybasin gepest en getreiterd door het gevangenispersoneel, dat kennelijk van hogerhand de opdracht heeft om hem het leven onmogelijk te maken. De media doet er het zwijgen toe, maar BOUblog NIET!

Dat Baybasin onlangs weer is overgeplaatst naar de EBI waar hij zes jaar lang als een beest werd behandeld, dat is puur sadisme! Hij zit nu de hele dag alleen in een cel met slechts een tv en dagelijks een uurtje luchten in een kooi! Opnieuw zit hij als een wild beest in een hok! In Zuyderbos, Heerhugowaard, heeft Baybasin tegen de verdrukking in een moestuin aangelegd, nadat hij was overgeplaatst vanuit Veenhuizen, waar hij ook al een moestuin had aangelegd. Nu wil men hem overplaatsen naar weer een andere gevangenis. Dat is niet alleen onredelijk, het is puur sadisme! Machtsmisbruik ten top!

Dit alles leest men niet in de krant en het komt niet op de tv, maar het is wel degelijk crimineel gedrag van Justitie! Men heeft tegen Baybasin een complot gesmeed, dat door hem is ontrafeld! Justitie spreekt echter geen recht, maar neemt wraak!

Voor verdere achtergronden verwijs ik naar de website van de Bakker-Schut Stichting, naar de website Het Haagse Complot en naar de boeken van professor Ton Derksen: Verknipt Bewijs en De Baybasin Taps. Uit alles blijkt dat mr. Baybasin een politieke gevangene is in Nederland en dat zijn veroordeling berust op welbewust door Justitie gepleegde fraude! Het ministerie van Vuiligheid en Justitie is een criminele bende! Daar kan slechts op één manier de bezem door worden gehaald: middels een parlementaire enquête!

Tot slot eerst een kijkje in de gevangenis van Zuyderbos, waar op de binnenplaats de stoeptegels zijn vervangen door groen en groente! Met dank aan mr. Baybasin met zijn groene vingers, zijn positieve levenshouding en zijn geweldige werklust!

Vinderscrime maakt even rondje P.I Zuyder Bos

En dan het gevangenispersoneel, dat actie voerde voor het behoud van hun banen, want de hypotheek en de vakantie zijn voor hen belangrijker dan het lot van de gedetineerden! De bewaker Jan de Jong, die een kip niet kan onderscheiden van een voetbal, is nog steeds niet op non-actief gesteld en runt in de P.I. van Zuyderbos nog altijd zijn dodelijke handel in drugs. Begrijpt u nu waarom het zo’n zooitje is?

P.I Zuyder Bos Heerhugowaard

Gepubliceerd op 31 mrt. 2016

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

55 Reacties op “De zaak Baybasin: het sadisme en de grote stilte”

 • yvonne:

  En voor alle journalisten in Nederland, hou op met zwijgen en liegen!

  Er staat teveel op het spel………en dat gaat veel verder dan je hypotheek niet kunnen betalen, snap dat nou toch eens!

  https://www.youtube.com/watch?v=6wRYjtvIYK0

  Leonard Cohen – Anthem (w/lyrics) London 2008

  • mr.drs.Bou:

   Dank je wel, Yvonne! Dat was prachtig! Hoop doet een hoop!
   De zaak Baybasin is zo helder als glas, maar dat glas is tot de rand toe gevuld met de troebele wijn van Joris D., die overigens wordt betaald van ons belastinggeld. PROOST, mr. Diederik Aben, heb een prettige vakantie terwijl u de onschuldige mr. Baybasin laat wegrotten in een cel en een uur per dag laat luchten in een kooi!!! En dan nog is er de smerige smoes dat hij wel eens zou kunnen wegvliegen.
   Wat een WAANZIN!!!

 • klomp:

  Met enige regelmaat reageer ik op artikelen op deze site. Of dat helpt om een rechtvaardige behandeling voor de Heer baybasin te verkrijgen weet ik niet.
  Graag wil ik op een of manier mij steentje bijdragen in welke vorm dan ook.
  Wie kan mij informeren wat ik zou kunnen doen. Alvast bedankt! Heer Baybasin:
  Al het goeds wat mogelijk dat wens ik je toe en blijf sterk, de beloning zal groot zijn. Ik groet je hartelijk.

  Henk Klomp

  • mr.drs.Bou:

   Beste Klomp, of nu dus Henk Klomp,
   Ik weet het ook niet meer. Ik stuur dhr. Baybasin nu elke dag een kaart, maar ik weet niet eens of hij ze wel ontvangt. Ik heb echt met hem te doen en kaarten kunnen soms helpen, maar het is slechts een druppeltje op een gloeiende plaat. Ik heb ook nog overdacht dat we aan ALLE media een brief kunnen sturen over het stilzwijgen in de zaak Baybasin. Maar wie zijn WE? Misschien doen er dan drie mensen mee, terwijl de rest verstrikt is in de Gay Parade! Dolle pret gaat voor!
   Sorry dat ik wat somber ben. Stuur Baybasin een kaartje! Ieder druppeltje op deze gloeiende plaat kan helpen!

 • daan:

  Het aanmaken van een petitie met het verzoek de bewijsvoering inzake Baybasin en waarop hij is veroordeeld opnieuw tegen het licht te houden, met gebruikmaking van inzichten van Ton Derksen zoals die zijn beschreven in zijn boek Verknipt Bewijs.

  In de petitie zou Baybasin centraal moeten staan en dus zonder een link te leggen met dhr Demmink.

 • Dick:

  Sevgili Bay Baybasin,

  Papillon yanlış ifadeler ve çürük bir hukuk sistemi ile ilgili bir filmi geldi.
  Kaçıp kurtulacağını için tanındı.
  Motivasyon gücü oldu.
  Ayrıca kendi ve sizin için bu güçlü dua edecek bir güç.

 • Dick:

  Kort gezegd dat Papillon zijn motivatie had (onschuldig veroordeeld) die van Baybasin dezelfde kracht mag blijven houden (op rechtvaardiging)en ik daarvoor heb gebeden.

  • mr.drs.Bou:

   Dick, bidden helpt niet, hoewel positieve gedachten wel kunnen helpen.
   Ik vraag me af wat we kunnen DOEN. Ik voel me machteloos, al stuur ik wel kaarten, maar ik weet niet eens of hij ze wel ontvangt. Ik ben me aan het bezinnen op actie… Wie weet wat?
   Dat vliegtuigje leek wel leuk, maar het bleek slechts een excuus voor verdere isolatie van Baybasin. Besef dus dat alles wat je doet, tegen je kan worden gebruikt!

 • klomp:

  Wat Daan voorstelt is zo gek nog niet. Voor zover ik weet is dit nog niet geprobeerd. Met een duidelijk kort voorwoord en verspreiding op zoveel mogelijk sympathiserende site’s moet enig succes verkregen kunnen worden. Het moet toch een keer lukken de personen die over het lot van de Heer Baybasin beslissen, dit onmenselijk gedrag achterwege te laten. Het kan zo gek niet zijn of deze personen hebben ook naasten die dit ook kan overkomen.Hoe zou men dan reageren. Een mens kan nog zo slecht zijn, maar iets goeds zal hij/zij toch hebben en eens laten spreken,alleen al, als men begrijpt dat eens de rollen omgedraaid kunnen zijn. Ik wens eenieder veel menselijkheid en wijsheid toe.
  En Bou: gedenk dat achter elke donkere wolk de zon schijnt . Sterkte!

  • mr.drs.Bou:

   Beste Klomp (en Daan!),
   Misschien is een petitie niet eens zo’n gek idee. We zouden deze kunnen richten aan de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. De voorzitster is Loes Ypma.
   Er zijn 2 petitie-websites: https://petities.nl/ en http://www.petities24.com/petitie-maken
   Ze zijn beiden gratis.
   Het gaat dan om de tekst. Moet deze alleen gaan over Baybasin, onder het motto: “Free Baybasin”? Of moet deze gaan over een onderzoek naar de hele gang van zaken?
   Mijn eigen dilemma is, dat de zaak Baybasin grondig onderzocht is. De Hoge Raad weet al LANG dat hij onschuldig is, maar ze durven het niet te bekennen. Als ze openlijk verklaren dat Baybasin is veroordeeld op welbewust door het OM vervalste telefoontaps, dan kunnen ze een tsunami aan herzieningsverzoeken verwachten. Sinds het arrest in de zaak Baybasin zijn talloze mensen veroordeeld op uitsluitend telefoontaps. Voordien gold dat slechts als aanvullend bewijs!
   Ook zullen ze dan alle schade aan Baybasin moeten vergoeden. Het schijnt te gaan om zo’n half miljard!
   Tot slot zullen ze dan de deelnemers aan deze fraude strafrechtelijk moeten vervolgen. Deze zijn alle sindsdien omhoog gevallen! Ook heeft Demmink zijn eigen vriendjes en vriendinnetjes aangesteld op hoge posten. De bazin van de Dienst Justitiële Inrichtingen is er zo eentje!
   Het is dus maar de vraag waarom we het beste kunnen vragen… Het liefst zag ik een parlementaire enquête naar het functioneren van Vuiligheid en Justitie, want het gaat niet alleen om Baybasin. De zaak is veel groter. Maar een parlementaire enquête moet worden aangevraagd door de 2e Kamer, dat gaat niet met een petitie.

   Kortom: ik heb er een hard hoofd in. Per slot is niemand verplicht om meer dan 10 minuten aandacht te schenken aan een petitie. Daarna: prullemand!
   https://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/uw_mening_telt/petitie

   • yvonne drogt:

    Beste mr.drs.Bou
    vorige week heb ik de link Boublog/Baybasin gestuurd naar het ministerie van justitie, contactformulier. Ik kreeg antwoord van ene mevr. Jolanda van Keulen die de vraag en bedoeling niet begreep. Een paar dagen later heb ik de link Haags Complot gestuurd via het contact formulier. Ik werd de volgende dag vroeg gebeld door ene mevr. Nellie Wilbers met de vraag wat de bedoeling was van deze link. Ik heb uitgelegd dat ze het na lezen moet doorsturen aan de verantwoordelijke personen bij Justitie en ze beloofde mij dat te doen.Ik maakte duidelijk dat het belangrijk was dat dit onder de aandacht gebracht werd van alle mensen in Nederland.

    • mr.drs.Bou:

     Beste Yvonne Drogt,
     Welkom op BOUblog en goede actie! Het probleem is echter niet dat ze het niet weten! Het probleem is, dat ze niet weten wat ze er mee aan moeten! Daarom zwijgen ze het stil.
     Zie ook de link van Yvonne! De Telegraaf noemt alle levenslang gestraften, behalve mr. Baybasin!!!
     Hoe kunnen we die stilte doorbreken? Met een petitie misschien?
     Ik probeer het al NEGEN jaar via BOUblog! Het helpt maar een heel klein beetje…

  • mr.drs.Bou:

   Ik heb even zitten prakkedenken, maar een petitie schiet volgens mij niet op. Een hoop moeite voor 10 minuten vrijblijvende aandacht…
   Bij Het Haagse Complot las ik dat Ton Hofstede Amnesty International wil inschakelen. Dat heb ik zelf ook al eens geprobeerd. Ik kreeg na maanden een beleefd briefje terug: “Wij weten er te weinig van en mr. Adèle is zoooooooo geweldig! Dus doen we niets!”
   Ik bezin me nu op een actie richting Amnesty! Dat wij hen schrijven dat ze een schrijf-actie voor Baybasin moeten houden, of zoiets. Ik zal even spitten in mijn ingekomen papieren post, waarschijnlijk ligt die brief op de stapel “onbruikbaar”. Daarna een standaardbrief formuleren die iedereen kan verzenden naar Amnesty.
   Een standaardbrief naar Loes Ypma kan misschien ook helpen. Kortom: ik prakkedenk…
   En mijn kaartje voor Baybasin gaat NU de deur uit! Laat weten dat we hem niet vergeten en stuur ook een kaart!

 • Weet iemand wie de leden zijn van het Comite Free Baybasin? Ben daar heel erg benieuwd na.

  • mr.drs.Bou:

   Daar kun je dan nog heel lang benieuwd naar blijven, want zelfs ik weet dat niet! 🙂

  • Myra:

   Beste Camaron,
   Het probleem is dat sommige het zien als een Turks/Koerdische kwestie terwijl de meeste mensen gewoon de Nederlandse rechtsstaat willen herstellen. Niemand onterecht levenslang, ongeacht afkomst.

 • Hmmm.. hoelang bestaan ze al? Nu wil ik het helemaal weten, ik moet het weten ook en met minder ga ik geen genoegen nemen. We hebben geduld.

  • mr.drs.Bou:

   Beste Camaron,
   Omdat ik mensen graag ter wille ben, heb ik achter de schermen even geïnformeerd naar dat Comité. Het blijkt te bestaan uit iedereen die zich inzet voor de vrijheid van Baybasin. Ook ik blijk al lid sinds ik in 2007 begon te schrijven over zijn zaak. Ik wist dat zelfs zelf niet!
   Ze hebben geen notulen, ze hebben geen statuten en ze hebben geen bestuur! Ze zijn ook geen vereniging of stichting. Ze hebben geen penningmeester, geen secretaris, laat staan een voorzitter. Het zijn gewoon mensen die zich inzetten voor gerechtigheid en voor de vrijheid van Baybasin. Iedereen die zelfs maar een ansichtkaart stuurt maakt deel uit van dit comité. Het is dus een soort “Occupy Baybasin NOW!”
   Als je ook lid wilt worden, zet je dan in voor de vrijheid van Baybasin. Begin gewoon met een kaartje sturen. Dan behoor je ook tot dit comité.

 • mr.drs.Bou:

  Mr. Baybasin is overgeplaatst naar Rotterdam:
  Mr. Hüseyin Baybasin
  Reg.nummer 1623371
  PI Rotterdam, locatie De Schie
  Postbus 11377
  3004 EJ Rotterdam

  Bezoekadres
  Prof. Jonkersweg 7
  3041 JL ROTTERDAM

  Stuur hem een kaartje, zodat men ook daar weet dat heel veel mensen op de hoogte zijn en achter hem staan!

 • daan:

  mr.drs.Bou, om eerlijk te zijn: de zogenaamde ‘zaak’Demmink is niet sterk genoeg gebleken, en om die reden contraproduktief als inzet om de zaak Baybasin te behartigen. In de beeldvorming is de ‘zaak Demmink’vooral iets voor complotdenkers geworden en daarom onbruikbaar als middel om Baybasin vrij te krijgen.

  Vandaar dat ik pleit voor een petitie die tekstinhoudelijk alléén ingaat op de zaak Baybasin. Uigangspunt zou moeten zijn de bevindingen van dhr Ton Derksen zoals beschreven in zijn boek, “verknipt bewijs’. Dhr Derksen is een gerenommeerd wetenschapper die zich ruimschoots heeft bewezen op het gebied van justituele dwalingen.

  Zo verkrijg je een sterk instrument in handen waarmee niet alleen de zaak Baybasin onder de aandacht van de Nederlandse bevolking wordt gebracht, maar tevens veel mensen geneigd zijn hun handtekening onder de petitie te plaatsen. Want de bevindingen van Derksen zijn ijzersterk.

  De kracht van een petitie is dat het gesignaleerde probleem kenbaar gemaakt wordt onder de Nederlandse bevolking, en dat de politiek gedwongen wordt er aandacht aan te besteden. Hoe dat laatste uit zal pakken is aan de politiek en niet aan de opstellers van de petitie. Daar hebben ze geen grip op. Een petitie is een prachtig middel tot bewustwordeing van heel veel Nederlanders die nog nooit van Baybasin hebben gehoord en ik twijfel er niet aan dat er voldoende handtekeningen opgehaald kunnen worden als de petitie tekstinhoudelijk goed in elkaar steekt en recht doet aan de gekende feiten.

  Verder zou te overwegen zijn om dhr Derksen te verzoeken om bijvoorbeeld op de achtergrond zijn medewerking te verlenen aan een heldere en feitelijke weergave van zaken die in de petitietekst aan de orde moeten komen. Zo’n petitie start je maar één keer en daarom is het erg belangrijk dat de petitietekst overtuigt.

  Bij voorbaat er van uit gaan dat de politiek er niets mee zal doen, omdat…. en daarom geen petitie opstarten is dus een gemiste kans.

  • mr.drs.Bou:

   Beste Daan,
   Op zich is een petitie wel een goed idee, maar het herzieningsverzoek bevindt zich in de laatste fase. Het probleem is niet dat mr. Baybasin onschuldig is, maar dat er hooggeplaatste mensen SCHULDIG zijn! In het geval van bij voorbeeld Lucia de Berk lag dat anders. Daar kon men zich verschuilen achter de “gerechtelijke dwaling”, oftewel foutje, bedankt!
   Als mr. Aben concludeert tot vrijlating, dan zegt hij tevens: veroordeeld op door het OM vervalste taps! Dat is geen dwaling, maar een ernstig misdrijf! Gepleegd door mensen die daarna door Demmink op hoge posities zijn geplaatst.
   Als er een petitie komt, dan is het inderdaad de vraag hoe men die moet formuleren. De onschuld van Baybasin impliceert immers de schuld van Demmink cum suis! Dat is het dilemma.
   Kortom: ik weet niet hoe men dit in een petitie kan gieten. Ik heb er echt over nagedacht, maar ik ga geen werk verrichten, als ik niet weet hoe het moet, of denk dat het geen resultaat heeft. Een petitie is immers een hoop werk! Als jij dat wil doen, ga je gang. Vraag hulp aan Ton Derksen, formuleer een petitie, zet hem online en laat het me weten! Dan maak ik er reclame voor.
   Begrijp ook dat ik hem zelf niet kan aanbieden, want Den Haag ligt ver buiten mijn bereik!

   • daan:

    mr.drs.Bou: Ik ben niet alleen onvolvoldoende ingevoerd in deze materie maar mis ook de drive om hier energie in te steken. Normaal gesproken lijkt het me meer een zaak voor directe verwanten, ik denk dan aan zijn vrouw en kinderen, die er wellicht belang bij hebben hun echtgenoot en vader vrij te krijgen. Wat hun rol in deze zaak is blijft voor mij in ieder geval onduidelijk.

    Maar omdat u de vraag opperde wat u nu nog voor Baybasin zou kunnen doen besloot ik te reageren. Het door u geschetste dilemma, dat de onschuld van Baybasin de schuld van Demmink impliceert, behoort het starten van een petitie niet in de weg te staan.

    Mocht er iemand zijn die dit wil oppakken dan wens ik hem/haar in ieder geval veel succes!

    • mr.drs.Bou:

     Beste Daan,
     Als jij vindt dat er een petitie moet komen, dan vind ik dat geen slecht idee. Maar nu blijkt dat jij vindt dat iemand anders met die petitie moet komen, vind ik dat jij verantwoordelijkheid moet nemen voor je eigen idee. Je schuift het echter door naar anderen, misschien naar mij, maar nu naar zijn vrouw en kinderen. Dat vind ik geen goed idee.

    • daan:

     mr.drs.Bou: Ik vind niet dat er een petitie móet komen. Het enige dat ik beoog is het aanleveren van een idee. ( Een beetje als reactie op klomp:

     6 augustus, 2016 op 11:32) En wie dat op wil pakken pakt het op.

     vriendelijke groeten en succes verder met uw blog!

  • mr.drs.Bou:

   Camaron,
   Als mr. Baybasin de waarheid niet naar buiten had gebracht, dan was ik zelfs nooit begonnen aan BOUblog! Ook had dan niemand ooit van mr. Baybasin gehoord…
   De essentie is voor hem niet het onrecht dat hem wordt aangedaan, maar het onrecht waardoor onze rechtsstaat wordt ondermijnd. Seksueel misbruik van kinderen, chantage van hoge ambtenaren en collaboratie met een Turks apartheids-regime dat de Koerden wreed onderdrukt, dit omwille van de handelsbetrekkingen. Het hoort er allemaal bij. Zelf ben ik mr. Baybasin dankbaar dat hij niet streeft naar zijn eigen vrijheid (die hem tot twee maal toe werd geboden!), maar naar waarheid en gerechtigheid!

   • Ik refereer in ieder geval niet naar jou als een van de kopstukken binnen het circuit die veel schade hebben toegebracht aan de zaak van Baybasin. Ik ben bekend met de zaken waar baybasin zich hard voor wilt maken. Daarom liet ik al in een eerdere comment weten dat ik de persoonlijkheid van Baybasin heel tof vind.

  • Myra:

   Wat Cameron zegt klopt. Er zijn zulke waanzinnige verhalen de wereld in gebracht waardoor heel veel mensen afhaken wat de zaak Baybasin betreft. De discussie is totaal verziekt. De zaak Demmink staat inmiddels gelijk aan een psychische ziekte. Heel erg jammer.
   Daan, goed idee. Het punt is dat ‘wij’ steeds denken dat hij bijna vrij komt. Vorig jaar zomer wilde ik mijn vakantie afzeggen omdat hij vrij zou komen. Het wachten is nog steeds op Aben. De vraag is wat als hij toch negatief beslist? Dan heeft actie geen zin meer. Nu actie voeren zou weer het proces kunnen verstoren. Wat dat betreft zit de zaak muurvast. Juristen uit het buitenland zouden zich over het termijn moeten buigen want dat is denk ik de zwakke schakel. Herziening zou geen 5 1/2 jaar mogen duren. De deftige heren die zich wel degelijk het lot van Baybasin aan trekken willen ook niet op één hoop gegooid worden met de vele idioten uit de alternatieve media. Voor het minste of geringste word je door het slijk gehaald. Je hele familie wordt er in mee gesleept en het liefst nog wat stalking en doodsbedreigingen. Niet iets waar mensen op zitten te wachten.

 • yvonne:

  Kreeg link via lieve medestrijdster voor de waarheid:

  Dit is dus de rol van het overgrote deel van de media, Baybasin verzwijgen!

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/26382612/__Deze_mannen_kregen_levenslang__.html

 • mr.drs.Bou:

  Mijn kaartje naar Rotterdam zit al in de bus!

 • mr.drs.Bou:

  Beste Daan en Myra,
  Ik heb eerlijk mijn best gedaan om na te denken over die petitie. Hoe formuleer je die? Wat moet er in staan? Een korte, pakkende tekst! Maar waar pleit je voor? Dat is de vraag!

  Mr. Baybasin is een onschuldig slachtoffer van een corrupte justitie.

  Hij is eind 1995 op valse voorwendselen naar Nederland gelokt en aan de grens aangehouden zonder geldig aanhoudingsbevel. Hij heeft een jaar in vreemdelingendetentie gezeten, met als doel om hem uit te zetten naar Turkije, waarna men hem op bevel van de rechter vrijliet. Hem werd een uitreisvisum geweigerd, terwijl hij in Engeland woonde en daar een permanente verblijfsvergunning heeft. Gedwongen om in Nederland te blijven, werd hij in maart 1998 nogmaals gearresteerd, waarna men hem in de EBI opsloot. Hij heeft ruim zes jaar lang in de EBI gezeten, zogenaamd op grond van “zijn eigen veiligheid”. Er werd in 1998 ook een volkomen verzonnen “levensverhaal van baba Baybasin” gepubliceerd door professor Bovenkerk. Mr. Baybasin werd beschuldigd op grond van vervalste taps die door professor Broertjes van het NFI werden “goedgekeurd”. Hij werd door het Hof van Breda veroordeeld tot levenslang op grond van die valse taps. In cassatie verklaarde de Hoge Raad dat telefoontaps voortaan niet langer golden als aanvullend bewijs, maar als voldoende bewijs.

  Aan deze criminele “rechtsgang” hebben talloze mensen meegewerkt, maar aan de top stond Demmink. Hij heeft zich ook herhaaldelijk persoonlijk bemoeid met de zaak Baybasin.
  Zeggen we nu: Baybasin moet vrij? Of zeggen we: Onderzoek de corruptie bij justitie? Het een staat niet los van het ander! Deze corrupte “rechtsgang” was slechts in het belang van Turkije. Gezien de manier waarop men daar op dit moment omgaat met de Koerden, is mr. Baybasin nog altijd een staatsvijand van Turkije! Men kan hem wel vrijlaten, maar daarmee is het probleem niet opgelost.

  Mr. Baybasin is een politieke gevangene in Nederland!

  Mijn gedachten gaan daarom niet uit naar een petitie, maar naar een manier om Amnesty International wakker te schudden. Ik denk dan aan een schrijfactie naar Amnestie, met het verzoek om een schrijfactie te houden voor mr. Baybasin.
  Gaarne jullie mening daarover.

 • Myra:

  Beste Bou,
  Amnesty International is al vaak benaderd voor de zaak Baybasin.
  Zij doen er niet aan mee.

  • mr.drs.Bou:

   Myra, dat klopt, maar het is nog nooit OPENLIJK gebeurd. Wat ik bedoel, is een OPEN brief die iedereen kan kopiëren en verzenden. Dus druk uitoefenen op Amnesty, zodat ze zich gaan schamen dat ze niet meedoen.
   Betere ideeën zijn welkom! Als iemand een goede tekst heeft voor een petitie, dan wil ik ook die actie wel steunen. Maar hoe ik ook pieker, ik krijg geen idee voor een goede tekst. Dat men die petitie kan richten aan de vaste Kamercommissie voor Justitie, heb ik al gezegd. Maar waar vragen we om in die petitie? Free Baybasin? Of: Onderzoek de corruptie bij Justitie? Die twee hangen zodanig samen, dat mijn beperkte denkraam ze niet kan splitsten.
   Verder kan ik zelf niet naar Den Haag komen. Iemand anders zal dus de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het indienen van die petitie. Dus: wie neemt dat op zich?

 • daan:

  mr.drs.Bou: ‘Free Baybasin’ richt zich op de dwalingen in het justituele apparaat waardoor Baybasin is veroordeeld. ‘Onderzoek de corruptie bij justitie’ gaat niet over Baybasin maar over een eventuele aanwezigheid van corruptie bij justitie.

  Een petitie wordt een politiek onderwerp als er voldoende handtekeningen zijn verzameld. Bij ‘Onderzoek naar corruptie binnen justitie’ als uitgangspunt is de kans aanwezig dat het mensen afschrikt of dat het niet serieus wordt genomen. Want voor heel veel mensen werkt justitie prima.

  Richt men de pijlen op de dwalingen door justitie in de zaak Baybasin dan wordt het verhaal persoonlijk zodat het appelleert aan de rechtvaardigheidsgevoelens van mensen. Het gaat er om de harten van mensen te winnen zonder afbreuk te doen aan de feiten.

  Verder ben ik van mening dat het niemands verantwoordelijkheid is een petitie te starten. Het werkt volgens mij het beste als iemand uit vrije wil en omdat hij/zij dat graag doet een petitie opstart. Wie weet dient iemand zich vandaag of morgen zomaar aan.

 • Myra:

  Ik heb ook even geen inspiratie maar wil wel meewerken uiteraard.
  Een petitie zou naar mijn mening slechts moeten gaan over het bewezen vervalsen van het bewijsmateriaal en de beslissing die maar niet komt.
  Baybasin zou per direct geschorst moeten worden, desnoods met enkelband.
  Iedereen denkt er (gelukkig) anders over maar om de hele Rechtstaat nu om ver te willen trekken is denk ik te hoog gegrepen. Ik zeg standaard dat wij Demmink niet nodig hebben om Baybasin zijn onschuld aan te tonen. Hoe het zover heeft kunnen komen dat iemand 20 jaar onschuldig heeft vastgezeten is voor latere zorg. Dat onderzoek zou niet moeten gebeuren terwijl Baybasin vast zit omdat dit eenvoudig te lang duurt.

 • mr.drs.Bou:

  Goede middag en ik heb vanmorgen mijn huis gepoetst. Tijdens de lunch flapte deze tekst er opeens uit, op mijn kladblok op de keukentafel:

  Petitie: Vrijheid voor mr. Baybasin NU

  De Koerdische zakenman en vredesactivist Hüseyin Baybasin is in maart 1998 in Nederland gearresteerd en veroordeeld tot levenslang. Het bewijs bestond uit telefoontaps. Uit een onderzoek van professor Ton Derksen bleek dat dit bewijs niet klopt.

  Zie daarvoor: Ton Derksen: Verknipt Bewijs en De Baybasin Taps.

  Dhr. Baybasin zit al sinds 1998 ONSCHULDIG in de gevangenis.

  Sinds maart 2011 loopt er een herzieningsprocedure bij de Hoge Raad, waarop tot op heden niet is beslist. Dit is ernstig in strijd met de redelijke termijn, zoals geformuleerd in het EVRM.

  Wij eisen daarom de onmiddellijke vrijlating van dhr. Baybasin.

  ————————-

  Veranderen mag. Als iemand er een petitie van wil maken, dan zal ik dat steunen op BOUblog, maar ik kom niet naar Den Haag. In de Randstad mag je tegenwoordig 130 rijden, op Schouwen Duiveland is de maximum snelheid 80! Daarom durf ik de Randstad niet meer in.
  De trein is mijl op zeven en vooral AFZIEN! Die trein zit in Goes altijd al boordevol HBO-leerlingen. Dat is dus staan van Goes tot Rotterdam, daarna overstappen en zo voort. Ik ben dan al versleten, voor ik aankom!

  Verder moet me even van het hart dat ik echt OPGELUCHT ben dat mr. Baybasin niet langer in de EBI Vught zit. Ik hield mijn hart vast! Ik neem aan dat hij in Rotterdam weer in een “normaal” regime zit. Maar wat is normaal, als je onschuldig gevangen zit?

  Ik zal ook nog even rondkijken op https://petities.nl/ , want mijn tekst is misschien te lang.

 • mr.drs.Bou:

  Ingekort:

  Petitie: Laat Baybasin vrij

  Dhr. Baybasin zit al sinds 1998 ONSCHULDIG in de gevangenis. Hij is in maart 1998 gearresteerd en veroordeeld tot levenslang, op grond van telefoontaps. Professor Ton Derksen toonde aan dat dit bewijs niet klopt. (Zie: Ton Derksen: Verknipt Bewijs en De Baybasin Taps.) Er ligt al ruim 5 jaar een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad, in strijd met de redelijke termijn van het EVRM. Wij eisen daarom de onmiddellijke vrijlating van dhr. Baybasin.

  ——————-

  Als iemand er een petitie van maakt, denk dan ook aan het plaatje. Zelf vind ik het schilderij dat staat bij “Stuur Baybasin een kaartje” wel een goede.

  Kijk zelf ook even rond op petities.nl, vooral naar welke de meeste aandacht krijgen.

  En nu krijg ik bezoek. Theetijd, met chocolaatjes! 😉

 • mr.drs.Bou:

  Ik heb nog even gekeken naar de structuur van Petities.nl. Dit is het resultaat:

  Laat mr. Baybasin vrij!

  Dhr. Baybasin zit al sinds maart 1998 ONSCHULDIG in de gevangenis. Hij is veroordeeld tot levenslang op grond van vervalste telefoontaps. Er ligt al ruim 5 jaar een verzoek tot herziening bij de Hoge Raad. Dat duurt veel te lang. Laat mr. Baybasin vrij!

  Wij,

  Het comité FREE BAYBASIN NOW en sympathisanten

  Constateren

  dat dhr. Hüseyin Baybasin is veroordeeld tot levenslang op grond van bewijs dat bestaat uit vervalste telefoontaps. (Zie: Ton Derksen: Verknipt Bewijs en De Baybasin Taps.) Deze Koerdische zakenman en vredesactivist zit al sinds maart 1998 ONSCHULDIG in een Nederlandse gevangenis. De herziening van het vonnis werd keer op keer uitgesteld, dit in strijd met de redelijke termijn van het EVRM.

  en verzoeken

  dhr. Baybasin onmiddellijk vrij te laten.

  Details

  Ontvanger: Loes Ypma, voorzitster Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie
  Einddatum: ???
  Status: Ondertekenbaar
  Petitionaris: ???
  ———————————-
  Kortom: wat wordt de einddatum, wie plaatst dit op petities.nl en wie bieden die petitie aan?

  Overigens wil ik zelf graag een petitie dat men de maximum snelheid in Nederland van 6 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds verlaagt tot 100 km per uur. Dat scheelt ongelukken, files en benzine! En ik kan eindelijk weer eens naar de Randstad, want vanwege die hoge snelheid heb ik nu permanent eiland-arrest.
  Maar eerst moet mr. Baybasin vrij!

 • daan:

  mr.drs.Bou: Dit ziet er prima uit. Misschien is het een goed idee om één of meerdere links op te nemen die verwijzen naar het onderzoek van Derksen, zodat meer achtergrondinformatie beschikbaar wordt ?

  • mr.drs.Bou:

   Daan, de links naar de boeken van Ton Derksen zijn gemakkelijk te plaatsten, maar ik weet niet of die links ook werken op Petities.nl. Zo ja, dan is het een goed idee!
   Ik wil de petitie ook wel zelf plaatsen, maar ik ga hem niet aanbieden. Ik kom pas weer naar de Randstad als ik zeker weet dat ze me daar niet morsdood rijden. Vanwege die idiote 130 km/uur heb ik besloten tot eiland-arrest. Wij rijden hier maximaal 80, zo blijft het gezellig! Bij volle maan rijd ik graag 40 met stadslicht. Zo prachtig!
   Maar als we een petitie willen, dan is HAAST geboden! In september is de Kamer terug van vakantie en misschien gaat mr. Aben dan zoetjes aan ook wel weer een beetje aan het werk.
   Kortom: Wie doet er mee???

Laat een reactie achter