Selecteer een pagina

Archieven

Hoe Demmink van de haak wordt gehaaldHet OM wil afzien:

De belangrijkste bevinding uit het onderzoek van de rechter-commissaris en de Rijksrecherche is dat Demmink in de jaren 1995, 1996 en 1997 niet meerdere dagen achtereen aansluitend in Turkije is geweest. Op basis van alle onderzoeksgegevens trekt het OM de conclusie dat de feiten waarvan aangifte is gedaan niet door Demmink zijn gepleegd.

Aan Turkije zijn meerdere rechtshulpverzoeken gedaan, waaronder het horen van de door het Hof genoemde getuigen. De rechter-commissaris en de officier van justitie zijn in 2014 en 2015 ook meerdere keren zelf naar Turkije geweest om de rechtshulpverzoeken toe te lichten. Alle inspanningen van de Nederlands autoriteiten ten spijt konden de onderzoekshandelingen in Turkije niet worden uitgevoerd. Turkije heeft aangegeven dat de Turkse wetgeving daaraan in de weg staat.

Als we vragen welke wet, dan zegt men: het misdrijf is volgens de Turkse wet verjaard. Ne bis in idem… Volgens de Turkse wet zou men volgens het OM geen Turkse getuigen mogen horen in een Nederlandse rechtszaak tegen een Nederlandse verdachte. Wie is er thuis in de Turkse wet? Welke Turkse jurist kan mij verklaren op welk artikel in de Turkse wet deze Turkse waanzin berust? Volgens mij komt die Turkse kul namelijk uit de dikke duim van ons OM. Zonder wetsartikel geen recht, maar mocht het bestaan, dan gaarne inzage!

In het strafrechtelijk onderzoek is geen bevestiging gevonden van de eerder gedane aangiften. De conclusie van het OM luidt dat het minutieus uitgevoerde onderzoek geen enkel belastend materiaal heeft opgeleverd voor betrokkenheid van Demmink bij de beweerdelijke verkrachtingen.

Tegelijkertijd met het strafrechtelijk onderzoek is een uitgebreid oriënterend feitenonderzoek ingesteld, waarbij de Rijksrecherche alle signalen van seksueel misbruik door Demmink heeft onderzocht. De conclusie van dit onderzoek luidt dat niet gebleken is van enig vermoeden van strafbaar handelen door Demmink.

Van dat minutieus uitgevoerde onderzoek zal in elk geval een verslag zijn gemaakt. Ook van het uitgebreid oriënterend feitenonderzoek van de Rijksrecherche zal een verslag bestaan. Deze verslagen zullen ten grondslag liggen aan het bewilligingsverzoek gericht aan het Hof van Den Haag. Vervolgens pleit het OM voor openbaarheid:

Het OM heeft het gerechtshof gevraagd het bewilligingsverzoek in het openbaar te behandelen. Dit heeft te maken met het bijzondere karakter van de zaak. Een van de redenen van het gerechtshof om nog eens onderzoek te doen was dat de beschuldigingen tegen Demmink al jarenlang in de media opdoemen. Het OM vindt daarom dat de verdere procedure bij het gerechtshof er bij gebaat is als deze in de openbaarheid plaatsvindt.

Het OM pleit hier voor openbaarheid, maar de art.12 procedure is NIMMER openbaar. Het OM pleit hier dus voor een precedent. Daarover moet het Haagse Hof dan eerst beslissen, voor het kan overgaan tot bewilliging van het sepot. Dat kan lekker lang duren! En intussen zit dhr. Baybasin nog altijd in het gevang. Deze rechtsgang is van het laagste allooi!

Baybasin is de man die in deze zaak werkelijk afziet! Hij zit nog altijd vast in Heerhogowaard en hij wordt daar doodgepest! Tot op heden heeft ook geen van zijn advocaten ook maar een snipper van de verslagen gezien. Als het OM zo graag openbaarheid wil in deze procedure, overhandig dat dossier dan niet alleen aan het Haagse Hof, maar geef ook een kopie aan mr. Adèle van der Plas en mr. Judith Serrarens. Ook anderen, waaronder ik, willen dat dossier graag inzien. Moge deze hele procedure openbaar zijn!

shop photogrpahy backdrop now

39 Reacties

 1. Joep Zander

  Dag Bou,

  Even een juridisch vraagje hierover. In rechtspraak is in Nederland openbaar tenzij. Uitspraken zijn altijd openbaar volgens de grondwet en anders zijn ze nietig. Nou weet ik ook wel hoe daar mee omgegaan wordt natuurlijk. In de praktijk is zelfs 40% van de uitspraken niet openbaar al schrijft dat zwarte tuig het er wel gewoon onder.
  (vaderseenzorg.nl/openbaarheid.html). Maar moet het uitgangspunt dan niet zijn dat art12 procedures niet standaard openbaar zijn. Is er ooit ergens een rede aangevoerd om dat niet openbaar te doen? Staat er iets speciaals over in de wet? Jij ben hier de jurist, alvast bedankt voor het antwoord. vriendelijke groet

  Antwoord
  • Joep Zander

   Sorry van de schrijffoutjes. Een keer teveel niet. Je begrijpt het wel hoop ik.

   Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Joep,
   De behandeling van een art. 12 procedure vindt niet plaats in het openbaar. Ik heb het even voor je opgezocht op Wetboek Online. Lees zelf maar:
   http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafvordering.html#50
   Let daarbij vooral op art.22:
   http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafvordering/22.html

   1
   De behandeling door de raadkamer vindt, tenzij anders is voorgeschreven, niet in het openbaar plaats.
   2
   Indien behandeling in het openbaar is voorgeschreven, kan de raadkamer gehele of gedeeltelijke behandeling met gesloten deuren bevelen. Dit bevel kan worden gegeven in het belang van de goede zeden, de openbare orde, de veiligheid van de staat, alsmede indien de belangen van minderjarigen, of de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte, andere procesdeelnemers of anderszins bij de zaak betrokkenen dit eisen. Een dergelijk bevel kan ook worden gegeven indien openbaarheid naar het oordeel van de rechtbank het belang van een goede rechtspleging ernstig zou schaden.
   3
   Een bevel als bedoeld in het tweede lid wordt door de raadkamer ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie, dan wel op het verzoek van de verdachte of andere procesdeelnemers gegeven. De raadkamer geeft het bevel niet dan na het openbaar ministerie, de verdachte alsmede andere procesdeelnemers, zonodig met gesloten deuren, hieromtrent te hebben gehoord.
   4
   Tot bijwoning van de niet openbare behandeling kan de voorzitter bijzondere toegang verlenen.

   Men probeert het seksueel misbruik van kinderen (en vrouwen en jonge mannen!) onder de politie-justitie-pet te houden, maar het Haagse Hofje weet er intussen alles van!

   Antwoord
   • Joep Zander

    Beste Bou,

    Nogmaals bedankt voor dit antwoord. De Nederlandse wet is blijkbaar duidelijk. Er valt overigens m.i wel een tegenargument te ontlenen aan art 6.1 EVRM dat door Straatsburg in eerdere jurisprudentie zo is uitgelegd dat het ook van toepassing is in klachtzaken. Maar ik wil deze discussie even laten voor wat hij is. Belangrijker is wat ik ergens hieronder aansneed over het geschuif van de Demmink-zaak van Hof naar hof en het merkwaardige feit dat een Arnhems-Leeuwardse raadsheer optrad voor het Hof Den Bosch in een art-12-zitting te Arnhem. ( Ik snap dat je het even druk had met de Micha-Myra-Morkhoven-kwestie en uiteraard, net als ik, ook wel eens even wat letterlijk onkruid uit de tuin wilt trekken. vriendelijke groet

    Antwoord
    • mr.drs.Bou

     Beste Joep,
     Dat geschuif tussen Arnhem en Den Bosch snap ik ook niet. Ik kan er alleen van zeggen dat het ongebruikelijk en verwarrend is.
     Wat betreft het EHRM: ik heb een paar uur gezocht naar jurisprudentie over het ten onrechte seponeren van zaken, maar ik kwam daarover niets tegen. Feit is wel, dat het EHRM zich in 80 % van de gevallen niet ontvankelijk verklaart, dat een klacht bij het EHRM gemotiveerd moet zijn (heel veel werk!) en dat het de traagste procedure is die je je kunt voorstellen. Ik denk dan ook niet dat mr. Adèle naar het Europese Hof zal stappen. Volgens Marcel volgt die stap nu automatisch, maar niets is minder waar.
     Wat betreft de Micha-Myra-Morkhoven-kwestie, ik dacht dat Myra daar achter zat, maar het blijkt een zelfstandig initiatief van Ton Hofstede. Hij heeft “onderzoek” gedaan, maar zijn DRIE artikelen hangen aan elkaar van halve waarheden. Het klopt dat Marcel herhaaldelijk is veroordeeld, het is een “crimineel met strafblad”! Ton doet het voorkomen alsof Marcel handelde voor eigen gewin. En van het boek “Kinderen te Koop” zou de titel boekdelen spreken! Ton heeft dat boek niet gelezen.
     Als Marcel zou hebben gehandeld voor eigen gewin, dan zou hij nu hebben vertoefd in een Zwitserse privé kliniek, met een hartspecialist, een nierspecialist, een suiker diëtist, minstens zeven verpleegsters of verplegers, plus een leerling om zijn voeten te masseren! Niets is minder waar! Marcel heeft de pedo-kliek hun materiaal afhandig weten te maken, inderdaad met leugens, smoezen, stalking, chantage en God weet wat nog meer. Vervolgens heeft hij dat materiaal aan de pers gegeven! Netwerk 1998, Faits Divers 1998 en Karl Zero!
     Micha Kat roept maar wat. Myra zou werken voor de AIVD, kom nou toch! Wat een ONZIN !!!
     Myra hoopte nog steeds het “bewijs” van Marcel los te krijgen. Als Marcel dat bewijs had willen delen, dan had hij dat al jaren eerder kunnen doen! Als Marcel zegt: “Het is er wel, maar je krijgt het niet”, dan krijg je het niet, dus is het er niet. Jammer, maar helaas! Als Jan Boeykens tot slot zegt: “Het is tijd dat de jongeren het overnemen”, dan sluit ik me daar bij aan!
     Inderdaad ben ik dagen bezig geweest om uit te zoeken hoe dit zit, want een karaktermoord op Marcel Vervloesem is wel het laatste waar ik op zat te wachten. Terwijl ik mijn tuintje wied, aardappels en tuinbonen oogst en spijtig kijk naar mijn te laat geoogste peultjes, suddert het in mijn brein nog wat na. De werkgroep Morkhoven bestaat wel degelijk en is nog altijd actief, getuige de facebook pagina (in het FRANS!) van “de prinses”: https://www.facebook.com/PcesseJ?fref=grp_mmbr_list Als Morkhoven een criminele bende is, dan zou zij daar al lang afstand van hebben genomen!
     Helaas liepen de getuigenverhoren gelijktijdig met het sepot. Bij de Belgen bestaat daarover grote verwarring. Hoe kunnen ze nou seponeren terwijl de verhoren nog niet eens zijn afgerond? Jawel, want het zijn twee totaal verschillende procedures! Zie voor die verwarring de facebook pagina van Marcel Vervloesem: https://www.facebook.com/marcel.vervloesem?hc_location=ufi
     In plaats van te vechten tegen elkaar, kunnen we ons beter richten tegen een criminele justitie!
     Maar goed, ik laat het nu even rusten en ga me bezig houden met de rozen en de tuinbonen. En een broodje haring, met een wit biertje toe, dat zou er ook wel ingaan. Het is vakantie, dus ik wens iedereen zon en buitenlucht.

    • Joep Zander

     Beste Bou,

     bedankt voor je uitgebreide antwoord hierboven. Je discussieboom is beperkt, blijkbaar kan ik niet meer daar antwoorden op jouw reactie.
     Omdat je nog inging op 6.1 EVRM ben ik toch nog even diep in mijn archieven gedoken. Ooit voerde ik een procedure tegen het ministerie over openbaarheid van klachtzaken (dat ging overigens niet over art 12 in dit geval).
     De jurisprudentie waar ik op doelde is oud, maar toch. het gaat om 26 juni 1986 nr7/1984/79/123-126 Marle-Netherlands over de uitleg van het begrip dispute/contestation. Afin misschien is dit al door een andere uitspraak ingehaald. ( de uitspraak is uiteraard terug te vinden op HUDOChttp://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62146
     Zelf heb ik als klager ooit in de grote zaal van heet ECHR gestaan en sindsdien neem ik die tent in het geheel niet meer serieus.

     We worstelen als strijders voor recht overal en altijd weer in de hele wereld met het probleem dat het externe conflict naar binnen slaat 9zowel in de groep als in je eigen psyche). Ik weet er persoonlijk ook alles van. Mijn intuïtie pleit voor je gelijk in de kwestie Morkhoven e.d. Maar hoe aardig ook, intuïtie is niet alles en de feiten zijn uiteraard complex. We moeten ons verenigen op de werkelijk belangrijke zaken.

     Hier houd ik het maar weer even bij. Ik ga rode en zwarte besjes plukken en een overvolle appelboom stutten. Groetjes

    • Myra

     Beste Boudine,
     Jij verwijst ook steeds naar de vrijspraak kindermisbruik van Vervloesem maar ik kan daar geen documenten van vinden.
     Heb jij die misschien?
     Vriendelijk dank.
     Myra

    • mr.drs.Bou

     Myra, ik verwijs niet naar vrijspraak. Marcel werd in 2008 veroordeeld tot 4 jaar wegens pedofilie en bezit van kinderporno. Hij werd in 2010 vrijgelaten om thuis te mogen sterven! Daar kwam inderdaad een nieuw vonnis aan te pas, maar ik ga dat niet zoeken!
     Verder weet ik dat Marcel vanaf 1998 voortdurend werd aangeklaagd wegens pedofilie en kinderporno, maar dat het pas in 2008 is gelukt om hem te veroordelen. Volgens mij ten onrechte! Eerdere aangiften bleken steeds vals! De zaak werd dan weer geseponeerd, zie deze Youtube:
     https://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY

    • De Grijze Duif

     Wanneer er over de gerechtelijke perikelen van Marcel Vervloesem wordt gesproken logt de focus altijd op het recente. Laatst las ik echter iets wat verder terug in de geschiedenis van Vervloesem duikt. Het is in ieder geval iets wat me verbaasde. Ik ben benieuwd wat jullie ervan denken…

     “Vervloesem’s record goes back to the Seventies. In November 1979, the criminal court in Antwerp found him guilty of the following charges: housebreaking, forgery, fraud, extortion, criminal assault on a minor and attempted arson. As a result he was forced to spend time in a psychiatric institution, setting a pattern that was to be repeated several times. In 1982 he was in trouble again, this time for setting up an illegal ambulance service with his common-law wife Elvira. It’s said the main use to which he put his ambulance was to go shopping, making full use of the siren and flashing lights. In March 1985, he was found guilty of bouncing cheques to the tune of 96,000 Belgian francs (about pounds 1,650) as well as fraud relating to unemployment benefit. More time in a psychiatric institution followed. Out on probation, he set up a company to help people with problems of a social or material nature. This involved charging them a fee for writing letters of complaint to the European Court of Human Rights. In 1986, he was convicted of threatening behaviour, fraud and staging a bomb hoax. In July 1989, when he was finally released, a confidential report by the psychiatric service described Vervloesem as a “fantasist” and stated that he would “probably always display unpredictable behaviour”.”
     http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/no-kind-of-hero-1197939.html

    • mr.drs.Bou

     Grijze Duif, toen Marcel in de zomer van 1998 de Apollo kinderporno naar buiten bracht, was het zaak om zo snel mogelijk zijn reputatie ten gronde te richten. Het artikel in de Independent stamt van 13 september 1998. Het bevat geen enkele referentie en kan dus deel uitmaken van de smeer campagne.
     Zie ook deze video: Marcel Vervloesem Johan Danneels Victor Vervloesem 21 10 98
     https://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY

     Als je wil weten wat de “werk”groep werkelijk doet, lees dan eens deze artikelen:
     http://fondationprincessedecroy.morkhoven.org/001-PV_bebe_porno_zandvoort_2001___nl__a.htm

     In 2001 praat Marcel Vervloesem tegenover de politie over een getuige die tegenover hem verklaard had dat er babies uit een Amsterdamse creche gedrogeerd werden en misbruikt in de studio die gelegen is aan de Admiraal de Ruyterweg 111. Tien jaar later, aan de vooravond van 2011, horen we via de media dat er op de Admiraal de Ruyterweg 72 babies gebruikt zijn in de ‘babie-porno’ industrie.

     De onstuitbare wederkeer van de Zandvoort-zaak: ‘het monster van Riga’
     http://fondationprincessedecroy.morkhoven.org/001-zandvoort_rebomdit_avec_le_monstre_de_riga_____nl.htm

     Marcel had in 2001 al in Neufchateau in zijn aangifte gezegd dat er op de Admiraal de Ruyterweg een filmstudeo zat waar kinderen werden geleverd. De informatie was nota bene afkomstig van Dutroux! Er werd daarna geen onderzoek gedaan! In 2010 bleek dat kinderen van ‘t Hofnarretje (Admiraal de Ruyterweg !) daar seksueel werden misbruikt.

   • De Grijze Duif

    “kan dus deel uitmaken van de smeer campagne.”
    Dat kan zeker, zonder twijfel.

    “Marcel had in 2001 al in Neufchateau in zijn aangifte gezegd dat er op de Admiraal de Ruyterweg een filmstudeo zat waar kinderen werden geleverd. De informatie was nota bene afkomstig van Dutroux! Er werd daarna geen onderzoek gedaan! In 2010 bleek dat kinderen van ’t Hofnarretje (Admiraal de Ruyterweg !) daar seksueel werden misbruikt.”
    Ik vraag me af wat Marcel of Morkhoven tussen 2001 en 2010 heeft gedaan dit onder de aandacht van de media en de bevolking te brengen. Weet jij dat?

    Antwoord
    • mr.drs.Bou

     Nee, dat weet ik niet. Maar deze info bleek pas belangrijk in 2010, toen bleek dat er peuters uit ‘t Hofnarretje werden verkracht. Morkhoven gaf het materieel steeds aan justitie, maar als die niets doet, wat kan Morkhoven dan doen?

    • Rene V.

     ~~”Vraag aan Marcel:
     Bent u bekend met de schandalen rond de Crêche ”Het Hofnarretje”?
     “Ja, want dat hebben wij dus jaren geleden al doorgegeven aan Neufchateau eh. Ja jà! Daar bestaan processen verbaals van hè! Ik heb indertijd op verzoek van procureur Bourlet in de zaak Dutroux, eh, drie dagen lang bij de cel Neufchâteau geweest en daar heb ik dus alle informatie doorgespeeld van de crêchen en alle verbindingen die er toen bestonden, dus men was eigenlijk toen al op de hoogte.”~~ Zie: Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!

     http://hetuurvandewaarheid.info/2012/03/19/robert-m-nederlandse-dutroux-zaak/

  • yvonne

   Beste Ricky, ik vind het héél vervelend om op deze manier op een openbaar blog bejegend te worden.

   Ten eerste ken ik U niet, en spreekt U mij aan met je, ten tweede met het woordje Jezus……ik heb niets met Jezus, maar vele anderen wel…

   En het is niet mijn ding om op deze manier te reageren, maar als Micha Kat niet had doorgebeten in de zaak Demmink, had alles al lang in de doofpot gezeten!

   Dus volgende keer liever met inhoud reageren dan zo op de persoon,

   Bij voorbaat mijn hartelijke dank!

   Antwoord
  • StekelDier

   Beste Ricky,

   Als het om juridische aangelegenheden gaat weet Micha Kat doorgaans heel goed waar hij het over heeft.

   Met betrekking tot dit onderwerp verwijs ik naar Rechtspraak, het magazine van de raad voor de rechtspraak (editie mrt. 2014, pagina 14):

   Het klaagschrift was toch ingediend bij het hof in Den Haag? Ja, dat klopt. Zo’n klaagschrift moet worden ingediend in het arrondissement waar de verdachte woont. Rechters en raadsheren willen en moeten elke schijn van partijdigheid vermijden. Als zij Demmink ooit ergens ontmoet hebben, is dat al voldoende reden de zaak niet te doen. Van het hof in Den Haag ging de zaak daarom naar het hof in ’s-Hertogenbosch. Ook daar vonden ze dat ze de zaak niet konden
   behandelen. Het gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden voelde zich wel vrij. Dat besliste op grond van de eerdere onderzoeken dat ‘een
   redelijk vermoeden van schuld’ bestaat, aldus het arrest. Nader onderzoek is ‘mede gerechtvaardigd vanwege het feit dat de beschuldiging van beklaagde al jarenlang met een zekere regelmaat opdoemt’.

   Hier is de
   link naar het betreffende blad.

   Het bericht zoals dat heden op de website van de rechtspraak verscheen kan ik dan ook niet volgen:

   Den Haag, 04 juli 2016

   Het Openbaar Ministerie heeft het gerechtshof Den Haag op 30 juni jl. gevraagd of de officier van justitie aan J. Demmink alsnog mag laten weten dat van verder vervolging wordt afgezien. Het Haagse hof heeft op 1 juli 2016 de zaak verwezen naar het hof in Den Bosch, omdat dát hof de vervolgingsbeslissing heeft gegeven en nu ook over de gevraagde toestemming om niet verder te vervolgen moet oordelen.

   Antwoord
   • mr.drs.Bou

    Dank je wel, StekelDier. En het klopt inderdaad weer eens niet!

    Het staat ook gewoon op Nu.nl:

    OM moet Joris Demmink toch vervolgen om misbruik

    Gepubliceerd: 21 januari 2014 12:31

    Voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie Joris Demmink moet door het Openbaar Ministerie (OM) worden vervolgd wegens vermeend seksueel misbruik.
    Dat heeft het Hof in Arnhem dinsdag besloten.

    Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Ricky,
   Wie problemen heeft met Micha Kat, kan reageren op ROL, de site van Micha Kat. Op BOUblog is dat niet welkom!

   Antwoord
  • Magnus

   Kat heeft anders Klomp goed te grazen. Hij heeft keihard bewijs dat Klomp liegt en voor de overheid werkt. Luister maar even naar dat telefoongesprek en kijk maar eens naar de facebook pagina van Klomp dan zie je dat hij liegt dat het gedrukt staat.
   http://revolutionaironline.com/chris-klomp-is-de-grootste-bedrieger-uit-de-geschiedenis-van-de-journalistiek/

   Journalist Chris Klomp Ontmaskert

   Gepubliceerd op 18 mrt. 2016

   Het volgende meldt ons een klokkenluider wiens naam bij ons bekend is: Ik zie dat u veel schrijft over die Chris Klomp. Ik denk dat ik interesant verhaal heb over hem. U zegt dat hij krankzinnig is en gevaarlijk. Ik moet u zeggen hem niet te licht te nemen. Gevaarlijk is hij inderdaad, maar niet gek. Hij lijkt een journalist te zijn, maar dat is hij helemaal niet want ik kan dat weten. Ik heb hem leren kennen in 1993 bij de opleiding bij de Luchtmacht in Nijmegen. Hij liep heel snel door de rangen heen en ook was hij heel vaak op de kamer van de commandant. Maar dat is niet alles. Hij werd vaak ingedeeld bij de Luchtverkeersleiding in Nieuw-Millingen. Ik weet niet of u dat wel weet, maar dat is een heel zwaar beveiligde bunker binnen een kazerne waar het hele militaire vliegverkeer werd bekeken. Toen kreeg ik al het gevoel dat hij binnen de krijgsmacht een speciale rol had. Ik heb hem een keer mogen kunnen betrappen toen hij met papieren aan de gang was. Op de papieren stond de status Geheim. Een maand later heb ik in zijn kastje gekeken en daar lagen nog meer papieren. Ging allemaal over infiltratie-techniek en beinvloeding van mensen en grote groepen via propaganda. Hij is vrij lang bij de krijgsmacht gebleven naar ik weet en kreeg altijd speciale opdrachten. Als ik hem daar naar vroeg, reageerde hij altijd afwijzend.

   Ik denk dat Klomp al vanaf heel vroeg heel getraind is om dingen en mensen te sturen. Het was bizar om te zien hoe snel hij ging binnen de krijgsmacht. Hij kreeg ook altijd oefening in vechtsporten die wij nooit mochten krijgen. Ik heb eens gezien hoe hij tijdens een gevecht tijdens de oefening een reus van een commando tegen de grond sloeg. Was niet normaal volgens mij.

   Ergens in 2000 is hij ook naar Australie gegaan. Ik heb zijn statusbrief gezien. Daar stond achter zijn naam (Ech). Ik weet niet of je weet wat dat is, maar dat is de code voor Echelon. Je weet wel, het afluisternetwerk. Later is hij ook nog vaker naar Moskou en Rusland gegaan.

   Ik werd op een moment heel erg in de gaten gehouden. Had gevoel dat ze wisten dat ik hem op het spoor was. Drie maanden later moest ik vertrekken bij de krijgsmacht en ik krijg ook nu nog geen bewijs van goed gedrag. Ik weet niet waarom ik weg moest.

   Pas veel later hoorde ik dat die Klomp enorm snel carriere maakte bij de krant enzo. Hij is heel lang bij Justitie in Groningen geweest en ineens was hij landelijk een journalist. Later hoorde ik dat hij ook in Rijswijk was bij Het Nederlands Forensische Instituut.

   Weet niet of je op zijn Facebook kan maar daar staat ergens een foto van zijn militiare tijd. Ik weet niet of je hier iets mee kunt maar die klomp is een rare kerel. Ik wil niets meer met hem van te doen hebben.

   Antwoord
   • mr.drs.Bou

    Het is niet: Klomp ontmaskert, maar: Klomp ontmaskerd, met op het einde een D. Klomp zelf ontmaskert NIX, hij is slechts een pion die wordt ingezet om de zaak Demmink en de verkrachting van kinderen te verhullen.
    O jéé, Wel Néé, ik word is niet met DTéé, maar jij wordt wel! Deze kleine foutigheidjes in de spelling gaan ten koste van een goed begrip. Luister dus goed naar dit gesprek tussen Kat en Klomp!

    Antwoord
   • mr.drs.Bou

    Grijze Duif, dat vermoedde ik al, maar ik had geen zin en geen tijd om het op te zoeken.
    Hoed je in het vervolg dus voor laster en smaad. Zoek de bron en neem geen genoegen met de vervuilde riolen! Want je weet niet half hoe internet stinkt!

    Antwoord
 2. yvonne

  Kon niet echt een item over journalistiek vinden, dus dan maar even hier.

  Een prachtige ontwikkeling vind ik dit……..

  http://www.groningerkrant.nl/2016/07/valse-mediaberichten/

  Ik kan er geen stukken uit copiëren, maar echt de moeite van het lezen waard, het lijkt of het Nederlandse volk eindelijk “wakker” begint te worden…..heel fijn!

  Antwoord
 3. Joep Zander

  Noch Kat noch jullie, noch n.nl of NOS zien het goed, De uitspraak was wel degelijk gedaan door het Hof Den Bosch, zitting houdende in Arnhem: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2014:61
  Er hebben volgens mij overigens wel ook Arnhemse rechters aan meegedaan zoals de door Kat terecht gehekelde Abbink. De vreemde vorm van die constructie heeft nogal wat mensen, ook journalisten op het verkeerde been gezet. Op Wikipedia kwam het ooit goed terecht, maar verwijderd en verwijderd en verwijderd…….
  @ Bou: dank voor de uitleg hierboven. duidelijk. Heb jij nog een idee waar die vreemde Den Bosch naar Arnhem constructie misschien voor heeft gediend??

  Antwoord
  • Joep Zander

   Op een of andere manier is dit antwoord op de discussie over de vraag welk hof uitspraak deed inzake art 12 Demmink, een eind hierboven, helemaal onderaan komen hangen. Afin. Ik heb hier nog even over nagedacht. Aanvankelijk vond ik het niet zo interessant welk hof wat deed. Ik ben niet zo’n flitsende complotdenker, te naïef denk ik. Maar als ik er eenmaal mee bezig ben….
   Abbink was in die tijd (zie rechtspraak.nl) geen raadsheer bij het hof Den Bosch. Toch deed hij in Arnhem voor het Hof Den Bosch uitspraak. Dat lijkt me op zich niet in de haak. Als je voor een gerechtelijk college uitspraak doet, dan moet je daarvoor geregistreerd zijn, althans dat was 20 jaar gelden zo. Misschien is het veranderd?
   Hoe dan ook lijkt er dan iets speciaals te zijn met Abbink, die ook optrad tegen Kat inzage diverse vermeende strafbare feiten. Dus als ik nog geen complotdenker was dan moet ik het hoognodig maar eens worden. Abbink lijkt inderdaad en opdracht te hebben.

   Antwoord
 4. Myra

  Beste Boudine,
  Vanwege de valse beschuldigingen heb ik alleen nog het bewijs nodig van jou dat ik Ricky niet ben.
  Bij voorbaat dank!
  Myra

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Myra, jij bent Ricky niet. Wat Kat over jou roept is daarom pure laster en smaad! Jullie IP nummers komen niet overeen, jullie e-mail adressen komen niet overeen en jullie reacties staan volledig los van elkaar.
   Kat eiste van mij de identiteit op van Ricky, dat doen we dus niet. En soms ben ik wel eens een dagje niet thuis, zoals gisteren…
   Ik zal deze reactie ook even mailen aan Kat.

   Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  JDTV Afl.158 – De Apollo Tape Deel 3 duurt 8 minuten.

  Antwoord
 6. Jozef van Kessel

  Ik vind het werkelijk onvoorstelbaar dat hier met twee academische titels de suggestie wordt gewekt dat er sprake is van enige waarheidsvinding door Boudine en andere reageerders. Wat zij doet is het wegcensureren van alle feiten, bewijzen en meningen die haar niet goed uitkomen. Dat mag immers volgens haar eigen huisregels. Ze hoort in haar eigen huisregels dan ook op te nemen dat ze alles rigoreus wegcensureert wat niet in haar eigen kraam te pas komt. Dan weet je als lezer tenminste dat hier reageren geen enkele zin heeft.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Jozef van Kessel, jouw reactie zat in de spambox. Waarom weet ik niet, dat gaat automatisch. Dat jij je vervolgens gaat beklagen bij Micha Kat, die dat dan weer rondstuurt aan alleman, valt volgens mij onder ruzie zoeken! En dat is inderdaad in strijd met de huisregels.

   Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Magnus, ik weet nu eindelijk wat ik er van moet denken! Met dank aan Myra die dit naar buiten brengt:
   Mira wist al op 14 maart dat Bart werd omgekocht!

   Antwoord
   • Magnus

    Myra zegt zelf dat ze denkt dat van Well niet is omgekocht. Wat is het nu.

    Antwoord
    • Myra

     Precies, wat is het nu? Wat is waar en wat niet? Wie belazert wie?
     Één ding weet ik wel zeker: ik pik het niet om vals beschuldigd te worden van het terugtrekken van Bart in deze zaak.

 7. Myra

  Het bezoek aan Marcel Vervloesem was daarna. Hij wist ook al dat Bart de boel zou laten ploffen.
  https://youtu.be/cTsVeGIMO64

  Ik wist ook al voor de samenwerking tussen Bart en Vervloesem dat dit geen zin had en dat de banden nooit naar buiten zullen komen. Niet voor Manuel, niet tegen Dutroux, niet voor Turkse slachtoffers en ook niet voor Bart van Well.
  https://youtu.be/I_QVKzbXOIA.

  Er speelt gewoon heel veel bedrog.

  Antwoord
 8. Stekeldier

  De eindbeslissing om door te gaan of te stoppen met het strafrechtelijk onderzoek naar Demmink vindt achter gesloten deuren plaats. Zowel het NRC (Marcel Haenen) als het AD (Koen Voskuil) berichten er over, maar de twee artikelen stroken beslist niet met elkaar. Volgens het verhaal met hoog witwasgehalte van het NRC kan het hof ook zonder een zitting een beslissing nemen. Haenen weet kennelijk ook al wat de uitkomst zal zijn. Maar van dit alles lees ik niets in het AD…

  https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/14/sepot-zaak-demmink-niet-in-het-openbaar-behandeld-a1531683

  http://www.ad.nl/binnenland/eindbeslissing-over-vervolging-demmink-achter-gesloten-deuren~a9914f30/

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twee × vijf =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën