Selecteer een pagina

Archieven

Mr. Aben gaat op vakantie, Baybasin niet

Het is dusdanig meer dan schandalig, dat woorden tekort schieten! Mr. Aben had beloofd om in juni te concluderen, maar hij gaat eerst op vakantie en zijn conclusie is tot september uitgesteld. Juni bleek slechts een streefdatum! Intussen zit Baybasin nog steeds in de gevangenis, terwijl zijn onschuld al lang vast staat. De Wet hervorming herziening ten voordele kent geen tijdslimiet voor het onderzoek van de AG. Mr. Aben gaat gerust op vakantie, want dat mag. Deze wet trad in werking op 1 oktober 2012 en zou na 5 jaar worden geëvalueerd. Dat is volgend jaar, dus dan gaarne een tijdslimiet! Want Baybasin zit na al die jaren nog steeds ten onrechte vast! Laten we ons trouwens eens afvragen hoeveel geld die vakantie van mr. Aben ons kost!

Ten eerste kost een gevangene binnen het huidige systeem ruim 200 euro per dag! Het is nu eind juni en de conclusie is uitgesteld tot september, dus pakweg 3 maanden is 3 x 30 dagen is 90 x 200 is 18.000 euro uit onze belastingpot voor de vakantie van mr. Aben! Ook heb ik me laten vertellen dat onterechte detentie wordt vergoed. Het zou dan doorgaans gaan om 250 euro per dag, dus in 90 dagen is dat 22.500 euro. Die drie maanden uitstel van mr. Aben komen dan uit op ruim 40.000 euro!

Het gaat ook al lang niet meer om de schuld of onschuld van Baybasin, want hoewel er nog mensen zijn die geloven dat hij ooit in het verleden een grote drugshandelaar was, staat vast dat hij is veroordeeld op vervalste bewijzen, voor misdaden die hij niet heeft gepleegd en die soms zelfs niet zijn gepleegd! De hele aanklacht blijkt verzonnen! Zelfs al zou Baybasin ooit een grote drugs-baba zijn geweest, zoals werd beweerd in het boek van professor Bovenkerk, dan nog mag men iemand niet veroordelen voor iets wat hij NIET deed. Soms gebeurt dat min of meer per ongeluk, dan noemt men het een gerechtelijke dwaling. In dit geval gebeurde het echter aantoonbaar met opzet! Niet de schuld of onschuld van Baybasin is in het geding, maar deze juridische zwendel van het OM. En dan gaat mr. Aben op vakantie!

Mr. Aben aarzelt daarmee om de daders aan te klagen, hoewel hun namen bekend zijn: de nog altijd van pedo-seks verdachte ex-SG van Vuiligheid en Justitie Joris D., mr. Hugo Hillenaar en talloze handlangers waarvan de namen ook reeds bekend zijn. Mr. Aben gaat liever eerst op vakantie. De emotionele schade die hij daarmee berokkent aan de slachtoffers, te weten Baybasin, zijn vrouw en kinderen, zijn broer Abdullah met zijn gezin, kortom zijn hele familie en al zijn vrienden, dat telt in de beleving van mr. Aben volstrekt niet mee. Mr. Aben heeft als ambtenaar immers recht op vakantie! En intussen groeit de onterechte detentie van Baybasin.

Laten we het maar eens hebben over het geld dat gemoeid is bij deze juridische misstap van het OM. De schade is volgens mij gigantisch! In geld valt 20 jaar onterechte detentie nauwelijks uit te drukken, maar er staan wel bedragen voor. Reken maar even mee: stel 250 euro per dag, is 1000 euro in 4 dagen is 365.000 euro in vier jaar, plus 250 vanwege de schrikkeldag. En dat maal 5, want 4 x 5 = 20, is 1.826.250 volgens mijn rekenmachine. Dat is bijna 2 miljoen euro! Daar komt bovenop de vergoeding van advocatenkosten. Mr. Van der Plas heeft de hele procedure op een toevoeging gedaan. Zij is al betrokken bij de zaak Baybasin sinds 2002, misschien nog wel eerder. En het aantal uren dat ze besteed heeft aan deze zaak, komt toch snel op gemiddeld 40 per week, als het niet meer is, en dat 14 jaar lang! Dat zijn 40 x 52 x 14 = 29.120, zeg maar 30.000 werkuren, met de natte vinger berekend. Ik weet niet hoe groot het verschil is tussen een toevoeging en een vol honorarium, maar al zou het maar gaan om een honderdje per uur, dan zit je al op 3 miljoen! Deze rekening moet door de Staat worden voldaan.

Dan is er nog het vermogen van de familie Baybasin, dat in het kader van de “pluk ze” wet is geconfisqueerd. Ik heb begrepen dat het gaat om miljoenen! Het OM heeft in onderzoek na onderzoek nog altijd niet aangetoond dat ook maar een euro in dit vermogen illegaal is verkregen. Baybasin blijkt gewoon een eerlijke zakenman! Dat geld moet dus terug naar Baybasin en de vraag is dan, waar het is gebleven! Besef wel, dat het OM van meet af aan wist dat Baybasin onschuldig was. Men heeft zijn vermogen in beslag genomen om te voorkomen dat hij een advocaat kon betalen. Het betreft hier dus pure diefstal! Follow the money en pak die dieven op! Lukt dat niet, dan is de Staat aansprakelijk voor het bedrag, inclusief wettelijke rente. Dat gaat dus weer ten koste van onze belastingpot! Ik ben bang dat mr. Aben voor deze laatste oplossing zal kiezen, want de dieven zijn in dit geval hoge omes! Vuiligheid en Justitie is een machtige kliek! Maar het zijn wel degelijk criminelen!

Dan is er nog de schade onrechtmatige daad. De Staat der Nederlanden heeft Baybasin en zijn familie 20 jaar lang opzettelijk en wederrechtelijk leed berokkend, door Baybasin gevangen te houden, hem en zijn familie te beroven van hun geld en zijn kinderen daarmee van hun vader en hun goede kansen in het leven. Baybasin en zijn familie zijn het slachtoffer van onrechtmatige overheidsdaden. Voor die schade is de Staat aansprakelijk. Helaas vallen ellende en verdriet niet in geld uit te drukken, maar gezien de barre behandeling van Baybasin tijdens zijn detentie, eerst 6 jaar EBI, daarna de ene overplaatsing na de andere, dan de loze belofte van een tuin in Veenhuizen en daarna de smerige pesterijen in zijn huidige gevangenis, vind ik een miljoen per jaar beslist nog te zuinig! Geen enkel bedrag is hoog genoeg om deze trage verwoesting van een mensenleven te vergoeden.

Wensen we mr. Aben een prettige vakantie? Ach! In elk geval wens ik hem wel toe dat hij heelhuids terugkomt. Anders moet een ander de procedure overnemen en ook dat kost weer tijd. Wenst u Baybasin veel sterkte? Stuur hem dan een kaartje! Meer kunnen we helaas niet voor hem doen.

Voor een goed overzicht van de juridische lijdensweg in de zaak Baybasin, zie het artikel van Wim v.d. Pol: Conclusie Baybaşin-zaak pas in het najaar. Tip voor juridische studenten: dat artikel bevat voldoende stof voor een scriptie strafrecht. Link in het artikel door en lees de juridische stukken. Je kunt ze ook vinden op de website van de Bakker Schut Foundation. Besef dat het strafrecht vaak wordt misbruikt voor politieke doeleinden. Dat is ook in Nederland het geval. De zaak Baybasin is zo openlijk schandalig! En deze vakantie van mr. Aben is ten zeerste in strijd met de redelijke termijn zoals geformuleerd in het EVRM. Schrijf er een scriptie over en kaart het aan bij de professoren!

26 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  Ingekomen per e-mail, van Rein Gerritsen:

  Hoi Boudine,

  Je frustratie is begrijpelijk en wordt door mij ook gedeeld. Desalniettemin, nog los van de inhoud en opzet van het artikel, zitten er een paar rekenfoutjes in en een paar omissies. 30.000 x 100 = geen 3 ton, maar 3 miljoen. Detentiekosten liggen in de praktijk stukken hoger, hoewel je rekening moet houden met staffeling en andere correcties. (Medische kosten, extra beveiligingskosten, omdat Baybasin categorie A-gevangene is, althans een lange tijd geweest, BOT-vervoer, enzovoort.) Dan is er nog de door Baybasin geleden inkomstenderving over ruim 20 jaar, plus het conservatoir beslag op goederen en kapitaal in Nederland, Engeland, Turkije, enzovoort. Van Baybasin goederen is inmiddels het een en het ander intussen tijd al verkocht, of opgedoekt omdat de curator de lopende kosten niet kon dekken. (Zelfs als hij vrijkomt, moeten ze nog toegeven: ‘Oeps, dat is er niet meer, want dat hebben wij voor een appel en een ei al doorverkocht.’) Dan nog de imagoschade met toekomstige inkomstenbronnen. Een vrije Baybasin kan niet dezelfde handel drijven als hij eerder deed.

  Ook de kosten van Judith Serrarens en andere advocaten spelen een rol. (Spong: ‘Geef mij eerst maar een miljoen.’) Ik denk dat de daadwerkelijke kosten in de zaak-Baybasin enkele tientallen miljoenen bedragen, zo niet tegen de 100 miljoen aanlopen.

  En hoe moet je in godsnaam uitleggen dat iemand zijn kinderen acht jaar lang niet mag zien? En wat dat met iemand doet?

  Dank je wel, Rein, en lieve hemel! Oei! Daar schrik ik van! Die ton heb ik heel snel verbeterd, want dat is een “ik-schaam-me-rotje”. Maar het gaat dus misschien wel om 100 miljoen uit de belastingpot. Die staan vast niet op de begroting, dus dat wordt weer bezuinigen!
  Die vieze kliek van Vuiligheid en Justitie is nogal een kostenpost voor ons volkje! Dat betalen wij, tenzij men de “pluk ze” wet toepast op de daders! Daaronder lopen best wat rijke flikkers rond! Pluk Joris D. en trek dan meteen zijn broek omlaag. Volgens Frank Leenders heeft hij een moedervlek op zijn linker bil en een piemel als een potloodje. Maar hij heeft ook een mooi huis en een dikke portemonnee. Pluk Donner, Hirsch Ballin en Van der Steur, pluk de hele VVD! Want het is toch schandalig dat WIJ moeten betalen voor de misdaden van ministers, rechters en hoofdofficieren? Zij maken zich schuldig aan meineed, valsheid in geschrifte, diefstal, vrijheidsberoving en wat al niet meer! Leg de rekening dan bij hun neer!

  Overigens ben ik van mening dat Joris D. tot op heden niet naar behoren strafrechtelijk is vervolgd!

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Rein,
   Het gaat dus niet om Baybasin, maar het gaat over geld! Voor mij gaat geld niet voor, Baybasin gaat voor! Het verschil tussen 50 miljoen en 100 miljoen ontgaat me dan ook. Het is beiden heel veel! En het verschil tussen heel veel en heel veel is volgens mij maar klein. Wat mij betreft mag het dan ook gerust 100 miljoen zijn. Dan doen ze maar een Joint Strike Fighter minder! De uitvreters! De ellendelingen! De “eerst op vakantie” hoge ambtenaren! Baybasin zit nog altijd vast en de de daders, de kinderverkrachters lopen vrij rond.
   Geld maakt kennelijk liefdeloos! Ik hoopte op vrijheid voor Baybasin, maar nee, het geld gaat voor! Om te berekenen hoeveel, kunnen ze zich nog jaren bezighouden met boekhouden.
   Het wachten is nu op het sepot in de “zaak Joris D.”
   FREE MISTER BAYBASIN NOW!

   Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Rein,
   Natuurlijk kan ik best tellen: dubbeluren, dagen, maanden, jaren, omlooptijden en regeringstijden zijn voor mij geen probleem. Maar geld? Dat gaat bij mij altijd mis, want nu en dan mis ik wat nullen! Wat maakt dat nou uit? Voor je het weet is al dat geld niets meer waard. Dus wat zal je het jaren lang te tellen? En dat terwijl Baybasin vast zit? Het gaat niet over geld!!! Het gaat over mensenrechten!

   FREE MISTER BAYBASIN NOW

   Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Ingekomen per e-mail:

  om 11.00 uur was het 20 1/2 jaar geleden dat Huseyin werd aangehouden & vastgezet

  Ik reken vanaf zijn aanhouding op 24/12/1995 (inclusief huisarrest in Lieshout)

  Dank je wel voor de reactie. Er komt dus nog een half jaar aan dagvergoeding bovenop! Maar op 100 miljoen kijken ze niet, dus zeker niet op een dagje meer of minder. En dat noemt zichzelf dan Veiligheid en Justitie! Veiligheid misschien voor mr. Aben en zijn maten, maar de vuiligheid is voor Baybasin en de rekening is voor ons, de belastingbetalers.

  FOEI !!!

  Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Prachtige eenmansactie! Ze zouden zich diep moeten schamen, om feest te vieren terwijl Baybasin nog altijd in de gevangenis zit! En ze doen net alsof ze niet weten waarover het gaat, behalve misschien een enkeling die nog beschikt over zijn of haar eigen geweten. De rest heeft zijn ziel al lang verkocht.
  De foto’s zijn fraai!

  Afscheidsreceptie Jan Watse Fokkens

  Procureur Generaal Jan Watse Fokkens (8 juli 1946) nam vrijdagmiddag 24 juni 2016 na 28 dienstjaren afscheid van de Hoge Raad. Tussen 16.00-17.15 uur werd Jan Watse in de grote zittingszaal door diverse genodigden toegesproken. Na de toespraken stond er een gezellige receptie gepland in de aangrenzende transparante ontvangstruimte. Helaas -voor Jan Watse en al zijn vrienden- werd die receptie overschaduwd door een sympathisant van Hüseyin Baybaşin.

  Gedurende de hele receptie -van 17.15 tot 18.30 uur- stond deze sympathisant met de Free Baybaşin-vlag en een grote foto van Baybasin tegen en voor de ramen van de Hoge Raad. Hoewel de meeste aanwezigen na het zien van de vlag snel een andere kant opkeken knikten sommige gasten toch vriendelijk naar de voorlopig nog onbekende sympathisant.

  Wie waren o.a. aanwezig: Feestvarken Fokkens, Geert Corstens (oud -president HR), Maarten Feteris (huidige president), Ybo Buruma en uiteraard party animal Gerard Roes (1 van de meest trouwe Demmink-verdedigers), Advocaat Stijn Franken, Harald Merkelbach en Edwin Bleichrodt. (de laatste drie zijn lid van de adviescommissie afgesloten strafzaken / ACAS)

  FREE MISTER BAYBASIN NOW

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Dank je wel, Myra. Het is een prima artikel van het NRC.

   ‘De gedachte dat ik vrij kan komen vermindert niet mijn pijn’

   Marcel Haenen

   25 juni 2016

   Ik doe even wat quotes:

   Hüseyin Baybasin De Koerdische zakenman Hüseyin Baybasin zit in Nederland een levenslange gevangenisstraf uit. Mogelijk krijgt hij een nieuw proces. Hij zegt slachtoffer te zijn van een samenzwering.

   Het definitieve advies van Aben komt in het najaar. Mocht hij de Hoge Raad adviseren dat de berechting van Baybasin over moet – een advies dat rechters doorgaans overnemen – dan zal zijn advocaat Adèle van der Plas onmiddellijk vragen de tenuitvoerlegging van de straf te schorsen. Haar cliënt kan dan mogelijk nog dit jaar, na 18 jaar zijn cel verlaten.

   De ontknoping in de zaak Baybasin valt samen met een belangrijke conclusie in een andere zaak. Volgende week zal het Openbaar Ministerie bekendmaken of de voormalige justitiële topambtenaar Joris Demmink voor de strafrechter moet verschijnen. In 2014 gaf het hof in Den Bosch het OM de opdracht „met voortvarendheid” een strafrechtelijk onderzoek te doen naar de geruchten dat Demmink twintig jaar geleden twee minderjarige jongens zou hebben verkracht in Turkije. Dat onderzoek is vorige maand afgerond.

   Baybasin zegt dat Nederland zijn veroordeling regelde in ruil voor het niet vervolgen van de, inmiddels gepensioneerde Demmink. Daarover later meer.

   „Ik ben achttien keer verplaatst. In vier gevangenissen heb ik twee keer gezeten. In de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught heb ik meer dan zeven jaar in volledig isolement vastgezeten. Binnen gevangenissen moest ik ontelbare keren van de ene naar de andere afdeling verkassen.”

   Baybasin is in de gevangenis nu druk met zijn „andere missie”, zoals hij het noemt: de strijd voor een onafhankelijk Koerdistan. Vóór zijn arrestatie was hij al betrokken bij de oprichting van het Koerdisch parlement in ballingschap. Aan het eind van het gesprek overhandigt hij knipsels over recente vernietigingen van Koerdische steden door het Turkse leger.

   In het kader van zijn herzieningsverzoek is Baybasin in oktober 2015 op het Haagse paleis van justitie ondervraagd door Aben en onderzoeksrechter Yolande Wijnnobel. „We spraken van 10 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds. Ik vond meneer Aben een heel intelligente man, een intellectueel. Toch twijfel ik aan zijn onafhankelijkheid.”

   „Die Van den Heuvel vind ik geen gekwalificeerde deskundige. Ik snap niet dat een intelligente man als Aben uitgerekend hem heeft aangenomen. Dat geeft te denken.”

   „Tot het tegendeel blijkt, ga ik ervan uit dat Aben deugt. Ook al maak ik me dus zorgen omdat hij een slechte deskundige inschakelde.”

   „Als Aben zegt: sorry meneer Baybasin, u kunt gaan, dan krijg ik daarmee mijn leven niet meer terug. In die zin heb ik toch al nagenoeg alles verloren. De beslissing kan wel betekenis hebben voor het Nederlandse rechtssysteem. Dat zal moeten veranderen. Het schort aan checks and balances. Individuele rechters kunnen fouten maken maar het systeem moet dit kunnen corrigeren. Je moet nu in Nederland eerst naar de maan reizen en terug om herziening mogelijk te maken.”

   De gedachte dat ik vrij kan komen, vermindert niet de diepe pijn die ik nu voel door deze aanhoudende marteling van mijn detentie. Als ik echt ga nadenken over mijn vrijlating en het onrecht dat me is aangedaan, word ik gek en lig ik morgen in het ziekenhuis. Ik ben nu niet in staat aan de toekomst te denken.’’

   En kijk, kijk! In de marge:

   In een reactie laat Joris Demmink via zijn advocaat weten: „De beweringen van Baybasin met betrekking tot mij vinden geen enkele grondslag in de feiten. De beweringen zijn niet juist.”

   De schoft! Hoe durft hij nog te ontkennen… Die smeerlap heeft zoveel op zijn geweten! Baybasin, Hörchner, de Vaatstra-zaak en wat al niet meer. Die viezerik met zijn pedo-porno-vriendje! De smerige crimineel! De feiten zijn duidelijk genoeg! Maar de hele kliek doet er aan mee. Dat is het probleem! Meedogenloos zooitje vette vissenkoppen!!!

   Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Nog even een belangrijke quote:

   De ontknoping in de zaak Baybasin valt samen met een belangrijke conclusie in een andere zaak. Volgende week zal het Openbaar Ministerie bekendmaken of de voormalige justitiële topambtenaar Joris Demmink voor de strafrechter moet verschijnen. In 2014 gaf het hof in Den Bosch het OM de opdracht „met voortvarendheid” een strafrechtelijk onderzoek te doen naar de geruchten dat Demmink twintig jaar geleden twee minderjarige jongens zou hebben verkracht in Turkije. Dat onderzoek is vorige maand afgerond.

   En dan het Katholiek Nieuwsblad:

   Opnieuw vertraging bij Hoge Raad inzake Baybasin

   Samenspanning

   Het herzieningsverzoek voor de levenslange gevangenisstraf die Baybasin is opgelegd dateert van 2011. Met het verstrijken van de jaren kwam de onschuld van Baybasin, onder meer door de inspanningen van prof. Ton Derksen die er twee boeken over schreef, zo goed als vast te staan. Baybasin blijkt in 2002 veroordeeld te zijn op vervalste telefoontaps. Ook lijkt er van samenspanning tussen Turkije en Nederland sprake te zijn geweest. Baybasin is immers activist voor de Koerden.

   Langste procedure

   Er liggen nu 101 nieuwe feiten waarover Aben moet besluiten. De herziening in de zaak tegen Baybasin is volgens Crimesite een van de langst lopende procedures in een strafzaak bij de Hoge Raad.

   Antwoord
   • mr.drs.Bou

    Dank je wel, hansjohn, leuke link naar het VIVA-forum! Die simbalabimba doet het goed! Maar blondiana en Janneke zijn echt erg! Gelukkig komt Ttas dan effe langs, met haar hoed vol bloemen en haar flitspuit. Fiep Westendorp is altijd leuk! Dan komt er opeens een man op het VIVA-forum, die operator weet er alles van. Hij verwijst daarbij naar Billy Barracuda! Ik denk dat hij een trol is van het min van V & Jus.
    Hij kwam in de tweede reactie wel met een leuk filmpje, ik zet het even onderaan. 🙂

    Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Myra, wat zo triest maakt, is dat alle gevangenen de relatie met hun kinderen moeten missen. Je straft dus niet alleen de “dader”, maar ook de man of vrouw van die dader, en vooral de kinderen!

   Meer aandacht voor vaderrol tijdens detentie

   Project ‘family approach’ geïntroduceerd in PI Leeuwarden en PI Veenhuizen

   Nieuwsbericht | 17-06-2016

   Een vader die z’n dochter helpt met haar huiswerk, samen met z’n zoon gaat knutselen, een tienminutengesprek voert met de leerkracht van z’n kind of zijn baby in bad doet en een schone luier geeft. Het zijn allemaal vanzelfsprekende onderdelen van de opvoeding van een kind, die wegvallen wanneer de ouder in een penitentiaire inrichting belandt. Om gedetineerden hun vaderrol toch zo goed mogelijk te kunnen laten invullen, wordt binnen PI Leeuwarden en PI Veenhuizen de ‘family approach’ geïntroduceerd. Dit project is erg succesvol binnen de gevangenis Parc Prison in Wales en krijgt nu dus navolging in het Nederlands gevangeniswezen.

   Antwoord
 4. hansjohn

  Hoe staat het met het boek van Rein Gerritsen over Baybasin?

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste hansjohn,
   Dat boek ligt nogal gevoelig. Het gaat over de Turkse bemoeienis met Baybasin en er komen personen in voor die in gevaar kunnen komen. In Turkije heerst nu de dictatuur van Erdogan en de gevangenissen vullen zich met journalisten, advocaten en politici die tegen Erdogan zijn. Ik heb begrepen dat de publicatie daarom is uitgesteld tot Baybasin vrij is.
   Het Engelse concept, speciaal gemaakt voor Baybasin, opdat hij weet wat er over hem wordt geschreven en het eventueel kan corrigeren, lag in zijn cel toen daar eind vorig jaar een inval plaats vond van de gevangenispolitie. Het manuscript werd daarbij gestolen!
   http://www.boublog.nl/2015/11/23/isvw-manuscript-gestolen-uit-gevangenis/
   Ik neem aan dat het boek wordt gepubliceerd, zodra Baybasin vrij is.

   Antwoord
   • Rein Gerritsen

    Een terechte vraag waar het boek blijft. Laat ik beginnen met te zeggen dat de uitgever en ik er natuurlijk een commercieel belang bij hebben om het boek zo snel mogelijk uit te geven. Andere overwegingen, zoals reeds door Boudine kort aangestipt, wegen echter zwaarder. Een van die redenen is de volgende.
    Tot nu toe is er een hoop in het Nederlands gepubliceerd over Baybasin – denk aan Bovenkerk, Derksen en ook Marcel Haenens artikel van gisteren. Nog apart gezien van de uiteenlopende kwaliteiten van die boeken en artikelen, hebben zij allen één ding gemeen: Baybasin kon ze zelf niet lezen omdat hij de Nederlandse taal niet beheerst. Dat betekent ook dat hij de inhoud van die schrijfsels zelf niet kon en kan autoriseren, waardoor het nogal vreemd aandoet om hem iets ‘naar eigen zeggen’ in de mond te leggen. Maw al die publicaties citeren Baybasin ‘naar eigen zeggen’, zonder dat hij in staat werd en wordt gesteld om te controleren of dat wel klopt. De inhoud van mijn boek is op bepaalde punten dermate explosief dat ik Baybasin niets in de mond kan leggen als hij niet in staat is zich achter het gezegde te scharen. Daarom hebben wij – Van der Plas, Derksen, Baybasin, de uitgever en ik – besloten om het gehele boek, een kloeke vierhonderd bladzijden, eerst integraal in het Engels te vertalen. Baybasin kan nu zelf lezen wat hij beweerdelijk zelf zegt en wat anderen over hem zeggen. Die Engelse vertaling ligt nu klaar, met dank aan verschillende mensen die daaraan hebben meegeholpen, en Baybasin is nu bezig met de correcties en aanvullend commentaar.
    Inhoudelijk meer zwaarwegend: de rol die Demmink in Baybasins leven speelt zie ik anders dan Baybasin dat doet. Demmink was niet meer dan een instrument van … Ook daar moeten we het uitgebreid over hebben.
    Morgenvroeg bezoek ik hem om de tekst door te nemen. En waarschijnlijk zullen er verschillende sessies nodig zijn, onder andere eentje met Erno Eskens, de uitgever, erbij, en een ander met Van der Plas, en wellicht ook één met Ton Derksen. Pas dan gaan we over tot publicatie van de Nederlandse tekst.
    De datum van publicatie staat los van het advies van Aben. Aben heeft zijn kans gehad en we gaan daar niet langer op wachten. We gooien de knuppel in het hoenderhok.

    Antwoord
    • mr.drs.Bou

     Dank je wel, Rein. Dat is duidelijk!

     De datum van publicatie staat los van het advies van Aben. Aben heeft zijn kans gehad en we gaan daar niet langer op wachten. We gooien de knuppel in het hoenderhok.

     Ik ben blij dat jullie niet bij de pakken neerzitten. Schelden helpt niet, maar ik voel me zo machteloos boos!
     Wil je Baybasin morgen alsjeblieft mijn groeten doen?

  • Rein Gerritsen

   Inmiddels liggen er ook een Duitse en Franstalige samenvatting van het boek klaar. En naar ik begrepen heb zijn ook een Turkse en Koerdische versie in de maak.

   Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  Adèle van der Plas; Baybaşin/Demmink “zaak van nationaal belang”

  Gepubliceerd op 2 feb. 2016

  WeAreChangeRotterdam was aanwezig tijdens de boekpresentatie van Ton Derksen genaamd “De Baybaşin Taps”. Hüseyin Baybaşin zit al bijna 20 jaar onschuldig vast voor moord op basis van gefabriceerde taps van de politie. Baybaşin’s advocate Adèle van der Plas stond ons te woord over deze zaak van nationaal belang. In dit interview legt ze de relatie met de ‘Zaak Demmink’.

  Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  Gevonden op het VIVA-forum:
  Joris Demmink: eindelijk wederhoor!

  Gepubliceerd op 3 nov. 2014

  We Are Change Rotterdam confronteerde Joris Demmink na de rechtzaak tegen het Algemeen Dagblad (Jeroen Voskuil) dat handelde over de publicatie van oktober 2012. Eén van de speerpunten van de rechtzaak was het gebrek aan wederhoor die Demmink ervoer. WRCR gaf Demmink ongevraagd voldoende kans op wederhoor. Rotterdam, 3 november 2014.

  Overigens ben ik van mening dat Joris D. nog steeds niet naar behoren strafrechtelijk wordt vervolgd…

  Antwoord
 7. hansjohn

  Rein Gerritsen, hartelijk bedankt voor het heldere antwoord!

  Antwoord
 8. mr.drs.Bou

  Intussen in Veenhuizen, getuige een artikel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie over een voetbaltoernooi tussen de verschillende gevangenissen:

  PI Sittard Gedetineerden
  Het team bestaat uit spelers welke positief gedrag vertonen en gemotiveerd zijn om ook na hun detentie deze positieve gedragsverandering voort te zetten. Daarnaast zijn hun het “thuisspelende team” welke zich gesteund weten door het eigen “thuispubliek”.

  PI Veenhuizen
  Het voetbalteam PI Veenhuizen zal vandaag bestaan uit een mengel-moes van spelers. Een aantal gedetineerden verblijven op dit moment in een Open Kamp. Anderen volgen een Penitentiair programma en/of zijn nog gedetineerd. Alle deelnemers van PI Veenhuizen lopen echter op dit moment in diverse voetbal-projecten. Leuk om te vermelden, is het feit dat een verslaggever van de Volkskrant dit team vanaf het vertrek “volgt” en hiervan verslag gaat uitbrengen in een artikel in genoemde krant.

  Ik weet niet veel van voetbal, maar ik vind dit een wonderlijke wedstrijd:

  Spelregels voetbal
   Een team bestaat uit 4 veldspelers en een keeper;
   Een wedstrijd duurt 1 x 12 min. ; Geen lichamelijk contact;
   Bij uitbal, de bal intrappen;
   Geen slidings;
   De keeper mag de bal alleen in de halve cirkel met de handen spe-len.Speelt de keeper de bal buiten de cirkel, met de hand, of indien de keeper een sliding maakt binnen het strafschopgebied, dan is dit een strafschop;
   De strafschoppen worden genomen met één pas aanloop;
   Er kan doorlopend gewisseld worden, dit moet gebeuren bij de middenlijn.
   Eerst moet de veldspeler het veld verlaten, daarna mag de wisselspeler erin;
   Alle vrije trappen zijn indirect;
   Zware overtredingen, kunnen worden bestraft met een tijdstraf van 2 minuten;
   Er mag over het gehele veld gescoord worden;
   De keeper mag niet d.m.v. een uitgooi scoren, maar mag wel met de voet scoren, als hij de bal teruggespeeld krijgt;
   Terugspeelballen mogen door de keeper niet met de handen wor-den opgepakt, tenzij deze met een lichaamsdeel hoger dan de knie teruggespeeld worden, zoals hoofd, borst en knie;
   Na de voorrondes gaan de nummers 1 en 2 van Poule A en de nummers 1 en 2 van Poule B naar de kruisfinales;
   Hierin speelt de nr. 1 van Poule A tegen de nr. 2 van Poule B, en de nr. 2 van Poule A tegen de nr. 1 van Poule B;
   De verliezers spelen om plaats 3 en 4;
   De winnaars spelen de finale om plaats 1 en 2.

  ————————–

  Antwoord
 9. mr.drs.Bou

  Volkskrant archief:

  Criminelen in therapie

  Tot voor kort belandde de psychisch gestoorde crimineel in een reguliere cel. Nu gaat hij naar het PPC, een speciale afdeling waar met behulp van therapie, muziekles of medicatie wordt geprobeerd hem op het rechte pad te krijgen. ‘Wilt u mijn dwergpapegaai zien?’

  ELSBETH STOKER 25 februari 2012, 00:00

  Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  Gloeiend hete aardappel bij de Hoge Raad

  Gepubliceerd op dinsdag 28 juni 2016 08:10

  Nog nooit heeft een besluit over een herzieningsverzoek in een strafzaak langer geduurd dan in de zaak van Hüseyin Baybaşin: ruim vijf jaar nu. Waarom duurt dat zo lang? Dertien vragen en antwoorden over de loodzware last die op de schouders rust van Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad .

  Door @Wim van de Pol

  Vorige week werd bekend dat het niet ‘voor de zomer’ maar ‘na de zomer‘ gaat worden voordat Aben zijn conclusie af heeft.

  Hoe zijn die ruim vijf jaar besteed?

  Er is een klein kapitaal uitgegeven aan het honorarium van twee technisch deskundigen, één die is aandragen door het Openbaar Ministerie en één van de verdediging. Verder is een tiental getuigen gehoord door de rechter-commissaris.

  En de getuigenverhoren?

  Al met al schetsen de getuigen het beeld dat Nederland en Turkije vanaf 1995 samen – in het geheim – plannen maakten om Baybaşin strafrechtelijk te vervolgen. Dat gebeurde op initiatief van de Turken voor wie de Koerd Baybaşin na PKK-leider Abdullah Öcalan zo ongeveer staatsvijand nummer 2 was. Een en ander is geheel in strijd met wat het strafdossier voorspiegelt (en wat door officieren van justitie onder ede is verklaard): namelijk dat het Baybaşin-onderzoek pas in februari 1997 is begonnen, zonder bemoeienis vanuit Turkije.

  Diederik Aben werkt aan de zwaarste zaak die hij ooit in zijn carrière heeft behandeld. Hij heeft veel tijd nodig omdat advocaat Adèle van der Plas dit voorjaar nog een reusachtig aantal aanvullingen op haar verzoek heeft ingediend. Bovendien ligt de ingewikkelde zaak uiterst gevoelig. Aan de ene kant is er de reële kans dat er in Nederland iemand onschuldig tot levenslang is veroordeeld, en die al ruim 18 jaar in de cel zit. Aan de andere kant zal terugverwijzing van de zaak naar een gerechtshof grote commotie veroorzaken en het zal ook flinke schade toebrengen.

  Als Aben concludeert dat er sprake is geweest van een rechterlijke dwaling zal dat een groot gezichtsverlies betekenen voor de Nederlandse rechtspleging en het Openbaar Ministerie. Er zijn namelijk niet slechts grote beoordelingsfouten door rechters en raadsheren gemaakt. Er staat ook vast dat rechters en de Nederlandse bevolking vele jaren lang moedwillig zijn bedrogen door justitie en politie. Ook lijkt het er dan sterk op dat er onder ede is gelogen door officieren van justitie. De coördinerend officier van justitie van destijds is oud-hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar, thans hoofd-advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie. Het zou erop kunnen wijzen dat er ernstige misdrijven zijn gepleegd door leden van het OM. Al met al is dat heel pijnlijk voor een Openbaar Ministerie dat voor alle Nederlanders moet staan en rechtvaardig en onkreukbaarbaar wil zijn.

  Ziet Aben nog meer beren op de weg?

  Jazeker.

  Wat een Gordiaanse knoop! En die probeert Aben al ruim 5 jaar te ontwarren. Hakt hij hem door, dan gaan er koppen rollen! En er komt een tsunami van herzieningsaanvragen, want Baybasin is beslist niet het enige slachtoffer van het gerommel met telefoontaps!

  Antwoord
 11. mr.drs.Bou

  Levenslang is in Nederland onmenselijk, zegt Hoge Raad

  Mensen die een levenslange gevangenisstraf hebben gekregen, moeten de mogelijkheid krijgen eerder vrijgelaten te worden. Zonder die optie is de levenslange celstraf in strijd met de Europese mensenrechten.

  Den Haag

  Dat heeft de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, dinsdag bepaald. Nu geldt in Nederland dat een levenslange gevangenisstraf betekent dat veroordeelden hun hele leven in de gevangenis zitten. Volgens de Hoge Raad moet er na uiterlijk 25 jaar gekeken worden of die straf nog rechtvaardig is.

  ‘Dit recht op een herbeoordeling betekent niet dat een levenslanggestrafte ook zal vrijkomen’, aldus de rechter. De Hoge Raad benadrukt dat een levenslange celstraf op zich niet in strijd is met de mensenrechten, als er in de tussentijd maar naar de zaak gekeken wordt.

  Je zal toch veroordeeld zijn op vervalste bewijzen en na 25 jaar wordt er in tussentijd naar de zaak gekeken! Tot zover de Hoge Raad!

  FREE MISTER BAYBASIN NOW!!!

  Antwoord
 12. mr.drs.Bou

  Mr. Aben is nog altijd een slak!
  Geen zicht op einde onderzoek Baybaşin

  Er is nog geen zicht op een voltooing van het onderzoek dat de Hoge Raad laat doen in het herzieningsverzoek van de Turkse Koerd Hüseyin Baybaşin (60). Nog nooit heeft een arrest over een herzieningsverzoek in Nederland zo lang op zich laten wachten. In april 2011 is het ingediend.

  Door @Wim van de Pol

  Een woordvoerder van de Hoge Raad geeft op de vraag of er een indicatie te geven is wanneer de conclusie (het advies) van advocaat-generaal Diederik Aben klaar is als antwoord:

  Zo lang het onderzoek loopt, kunnen we geen indicaties geven.

  Het antwoord is: met Sint Juttemis! Intussen zit mr. Baybasin nog altijd in de gevangenis. Stuur de man een kaartje! De winter in de gevangenis is zo saai… Zo dodelijk vervelend… Kaartjes zijn daarom welkom! Stuur Baybasin een teken van leven!!!

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

dertien + vier =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën