Archief
Artikelen

AANGIFTE
Amsterdam, 2 april 2007
Hüseyin Baybasin

I. tegen mr. J. Demmink, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie, ter zake van:
1. pedofilie, als strafbaar gesteld in de artt. 244 en 245 jo. art. 5 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, meermaals gepleegd sinds ten minste 1990 in Turkije en andere landen;
2. uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving
3. van Hüseyin Baybasin, als strafbaar gesteld in de artt. 282 en 282a, jo. art. 44 Wetboek van Strafrecht, gepleegd vanaf 1995 in Nederland, Turkije, Duitsland en Engeland, alsmede van al die misdrijven die sinds 1995 jegens Baybasin zijn gepleegd in Nederland en/of elders en die (als uitgelokt en/of medegepleegd door mr. J. Demmink) in direct verband staan met voornoemde misdrijven, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) meineed, valsheid in geschrifte, schending van geheimen, misdrijven tegen het leven gericht, mishandeling en ambtsmisdrijven;
4. deelneming aan een criminele organisatie die tot oogmerk had en heeft het plegen van misdrijven jegens aangever, als strafbaar gesteld in art. 140 jo. 44 WvSr, gepleegd vanaf 1995 tot heden, in Nederland, Turkije, Duitsland en Engeland;

II. tegen mr. H.M.P. Hillenaar, officier van justitie ter zake van:
1. uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving van Hüseyin Baybasin, als strafbaar gesteld in de artt. 282 en 282a, jo. art. 44 Wetboek van Strafrecht, gepleegd vanaf 1995 in Nederland, Turkije, Duitsland en Engeland, alsmede van al die misdrijven die sinds 1995 jegens Baybasin zijn gepleegd in Nederland en/of elders en die (als uitgelokt en/of medegepleegd door mr. H.M.P. Hillenaar) in direct verband staan met voornoemd misdrijf, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) meineed, valsheid in geschrifte, schending van geheimen, misdrijven tegen het leven gericht, mishandeling en ambtsmisdrijven;
2. deelneming aan een criminele organisatie die tot oogmerk had en heeft het plegen van misdrijven jegens aangever, als strafbaar gesteld in art. 140 jo. 44 WvSr, gepleegd vanaf 1995 tot heden, in Nederland, Turkije, Duitsland en Engeland;

III. tegen NN, ter zake van:
1. uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving, alsmede van alle overige jegens Baybasin sinds 1995 in en buiten Nederland gepleegde misdrijven in het kader van bovenvermeld complot, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) meineed, valsheid in geschrifte, schending van geheimen, misdrijven tegen het leven gericht, mishandeling en ambtsmisdrijven.
2. deelneming aan een criminele organisatie die tot oogmerk had en heeft het plegen van misdrijven jegens aangever, als strafbaar gesteld in art. 140 jo. 44 WvSr, gepleegd vanaf 1995 tot heden, in Nederland, Turkije, Duitsland en Engeland;

Aangever verzoekt hierbij de bevoegde Nederlandse justitiële en politiële autoriteiten ter zake met spoed al het nodige te ondernemen.

Amsterdam, 2 april 2007

Namens aangever Hüseyin Baybasin,

mr. P.H. Bakker Schut
mr. A.G. van der Plas

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

3 Reacties op “Aangifte tegen Demmink, Hillenaar en NN”

 • mr.drs.Bou:

  NOS 8 uur journaal over joris D. 5-11-2003

 • mr.drs.Bou:

  Conclusie Baybaşin-zaak pas in het najaar

  Gepubliceerd op woensdag 22 juni 2016 21:22
  BaybasinLaptop

  De advocaat-generaal bij de Hoge Raad Diederik Aben heeft meer tijd nodig om zijn conclusie af te maken over het herzieningsverzoek van de Turkse Koerd Hüseyin Baybaşin. Dat heeft een betrouwbare bron aan Crimesite bevestigd. De bedoeling was dat hij nog voor de zomer zou concluderen.

  Door @Wim van de Pol

  Advocaat Adèle van der Plas diende haar herzieningsverzoek in op 18 april 2011. De Hoge Raad achtte het kennelijk gewenst om zelf nader onderzoek in de zaak te doen en wachtte op de inwerkingtreding van de Wet hervorming herziening ten voordele op 1 oktober 2012. De dag erna besloot de Hoge Raad de advocaat-generaal zelf (technisch) onderzoek in de zaak te laten doen, zie de eerste conclusie van Aben.

  Wie meer wil weten, moet even doorlinken. Wat een schandalig trage gang van wat zich zo graag wil profileren als een democratische rechtsstaat!

  FREE BAYBASIN NOW !!!

 • yvonne:

  Nederland is geen rechtsstaat, Nederland heeft de grondwet vanaf 3 mei 1940 weg gegeven, toen het KH en het voltallige Kabinet vluchtten met voorkennis van de Duitse invasie…….De Televaag hielp daar grondig aan mee…..en de NS, en het Rode Kruis en de KLM…….Als ik ooit voor een Nederlandse rechtbank moet voorkomen, dan viert Nederland feest, en ik laat alles opnemen door Nico van der Ham!!

Laat een reactie achter