Archief
Artikelen

Gisteren, 20 april 2016, heeft de rechtbank te Utrecht vonnis gewezen (pdf) in de smaadzaak die Baybasin had aangespannen tegen de NOS. Deze omroep had op 12 mei 2015 een artikel gepubliceerd, waarin Baybasin in verband werd gebracht met de moord op de Nederlandse Turk Ali Akgün in Istanboel. Akgün was een van de hoofdverdachten in het Amsterdamse liquidatieproces. Toen Baybasin schriftelijk protesteerde en om rectificatie vroeg, kopte de NOS: “Drugsbaron ontkent banden met verdachten in liquidatiezaak”. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat de NOS dat laatste artikel moet verwijderen en dat het eerste artikel zodanig moet worden gewijzigd, zodat de naam van Baybasin er niet meer in voorkomt. Ook moet de NOS op de homepage 14 dagen lang een rectificatie plaatsten.

Dat is een mooi vonnis! De NOS zegt er zelf het volgende over: NOS moet berichten over Koerd Baybasin rectificeren

De NOS moet twee berichten over de Koerd Hüseyin Baybasin rectificeren. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. In de berichten wordt een verband gelegd tussen Baybasin en een verdachte van een liquidatie in Turkije in december 2014. De NOS moet de rectificatie van de rechter twee weken lang in een pop-up op nos.nl zichtbaar maken.

Baybasin is geen drugsbaron, maar een Koerdische diplomaat en zakenman, die op grond van welbewust door het OM vervalste telefoontaps is veroordeeld tot levenslang, voor een reeks van misdaden die hij nimmer heeft gepleegd en die soms zelfs helemaal nooit gepleegd zijn. Zo zou hij hebben aangezet tot een moord in Kentucky met de woorden: “Just make him call, that’s all.” Er is niemand vermoord in Kentucky. Of dit “slachtoffer” Baybasin daarna inderdaad heeft gebeld, vermeldt de geschiedenis niet. Dat deze woorden van Baybasin werden vertaald met “Je hoeft hem alleen maar koud te maken”, droeg echter bij aan het bewijs!

Ook het overige bewijs tegen Baybasin bleek knoeiwerk en geknutsel. Er is geknipt en geplakt in telefoongesprekken, er is iemand gegijzeld die bij nader inzien waarschijnlijk zelfs niet bestaat, er is een paar kilo heroïne gesmokkeld door twee Roemenen die na marteling een verklaring in het Turks ondertekenden dat zij handelden in opdracht van Baybasin, terwijl deze Roemenen geen Turks verstonden, en ga zo maar door. De hele veroordeling van Baybasin is gebaseerd op valse bewijzen, in een samenwerking tussen het Nederlandse OM en de Turken. Zij wilden zich ontdoen van deze invloedrijke Koerd, die bovendien een klokkenluider was over de heroïnehandel door de Turkse regering, o.a. naar Duitsland en Nederland. Een zeer grondig gefundeerd herzieningsverzoek loopt nu al meer dan 5 jaar.

Het goede nieuws stond op Crimesite: NOS moet rectificeren over Baybaşin

Zeer opmerkelijk is dat de rechtbank de reputatieschade ziet in het kader van de geloofwaardigheid van Baybaşins standpunt dat hij in 2002 is veroordeeld op basis van gefalsifieerd bewijs.

De gemiddelde lezer, en zeker de familie van Baybaşin en de lezers die door diverse andere publicaties zijn gaan geloven in de onschuld van Baybasin, zal zich door de betreffende zinsnede afvragen hoeveel geloof er moet worden gehecht aan Baybaşins standpunt dat hij onschuldig is aan de misdrijven waarvoor hij veroordeeld is.

Baybaşin zit sinds maart 1998 vast en bracht bijna zes jaar in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) door.

Juni

Inmiddels stijgt de spanning voor Baybaşin en de Nederlandse justitie. De laatste heeft steeds rigoureus alle kritiek op het Baybaşin-onderzoek van de hand gewezen en nader onderzoek waar Baybaşin in verschillende procedures om vroeg proberen te blokkeren.

De zaak komt nu dichtbij een climax.

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad zal in juni zijn conclusie over een herzieningsverzoek van Baybaşin bekend maken, hij is daar dan sinds maart 2011 mee doende geweest. Het al enorme strafdossier is uitgebreid met meters aan mappen met nieuwe informatie: het resultaat van het jarenlange onderzoek van advocaat-generaal Diedrik Aben, onder meer over de vraag over de afgeluisterde telefoongesprekken van Baybaşin zijn gemanipuleerd.

Ook het NRC bracht het goede nieuws: Rechtbank: NOS mocht Baybaşin niet linken aan liquidatie

Volgens de rechter is de bewering onvoldoende onderbouwd. De NOS moet rectificeren en een schadevergoeding betalen.

Het Katholiek Nieuwsblad kopte: Baybasin wint tegen NOS

Volgens de rechter berusten de publicaties van de NOS op “één niet-gezaghebbende bron die niet door een andere bron is bevestigd”, en die bovendien anoniem blijft. Ook is geen wederhoor gepleegd. Dit alles zou Baybasins lopende herzieningsverzoek ten onrechte negatief kunnen beïnvloeden.

En het Parool kopte: NOS moet berichtgeving over liquidatie rectificeren

Volgens de rechtbank zijn de publicaties van de NOS gebaseerd op “één niet-gezaghebbende bron die niet door een andere bron is bevestigd. Die bron is bovendien anoniem opgevoerd in de publicaties en de NOS heeft geen wederhoor gepleegd bij Baybasin”.

Bovendien is de Koerd tegen zijn wil in bekend, en doet de berichtgeving mogelijk af aan steun voor het herzieningsverzoek. Daarom weegt “de bescherming van de eer en goede naam van Baybasin hier zwaarder dan het recht van de NOS om de genoemde berichten te publiceren”.

Ook Rechtennieuws, een site voor juristen, bracht het nieuws: NOS moet rectificeren vanwege onrechtmatige publicatie

De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de NOS tot rectificatie van twee berichten die in mei 2015 zijn gepubliceerd op de NOS-website. In die publicaties wordt een verband gelegd tussen de heer Baybaşin en een verdachte van een liquidatie in Turkije in 2014.
Baybaşin zit sinds 2002 een levenslange gevangenisstraf uit. Hij stelt dat hij op basis van gefabriceerd bewijs onschuldig is veroordeeld, waarin hij door een groep medestanders wordt gesteund. In 2011 heeft Baybaşin een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad om zijn zaak opnieuw te laten behandelen. Daarop moet nog worden beslist.

WeAreChange maakte in maart van dit jaar, na de laatste zitting, de volgende korte reportage:

NOS voor rechter gesleept wegens smaad Baybaşin

Gepubliceerd op 8 mrt. 2016

Hüseyin Baybaşin liet Robert Bas, NOS Justitieverslaggever, voor de rechter dagen. Advocaten Adele van der Plas en Matthijs Kaaks beschuldigen de NOS van onzorgvuldige en onjuiste verslaggeving. WeAreChange.nl sprak met Kaaks en Bas buiten de rechtszaal over deze kwestie rond de tot levenslang veroordeelde Baybaşin.

Van harte gefeliciteerd, mr. Baybasin! En ook mr. Kaaks die als advocaat met deze zaak bezig was. De NOS is luid en duidelijk teruggefloten door de rechter. Belangrijk is in deze zaak wat de NOS heeft gezegd, want dat klopt volstrekt niet, maar de NOS blinkt vooral uit in wat deze omroep NIET zegt! Vitalifeiten zegt het daarom zo:

NOS is POEP

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

16 Reacties op “Baybasin wint smaadzaak tegen de NOS”

 • yvonne:

  Precies de NOS, één grote poep-bende!

 • mr.drs.Bou:

  Op de website Bakker Schut staat nu een prima artikel van Rudie van Meurs over het vonnis:

  Het vonnis is voor de NOS een les in nederigheid. De opmerkingen van de rechter over het onprofessionele gedrag van Nederlands grootste met publiek geld betaalde nieuwsorganisatie zijn pijnlijk en schadelijk voor de hele journalistiek. Als een leerling op de school voor journalistiek zulke fouten zou maken als de rechter opsomt, zou die onmiddellijk aangeraden worden een ander metier te kiezen.

 • mr.drs.Bou:

  De rectificatie staat sinds gisteren online bij de NOS:

  RECTIFICATIE inzake Hüseyin Baybasin

  NOS publicaties inzake Baybaşin onrechtmatig geoordeeld.

  In de publicatie getiteld “Aanhoudingen in Turkije voor afrekening Turkse A’dammer” d.d. 12 mei 2015 en de publicatie “Drugsbaron ontkent banden met verdachten in liquidatiezaak” d.d. 14 mei 2015 heeft de NOS een relatie gelegd tussen één van de aangehouden verdachten en de Koerd Hüseyin Baybaşin die in Nederland in 2002 tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld. De publicaties hadden betrekking op een liquidatie van een hoofdverdachte in het Amsterdamse Passageproces in december 2014. De bewering dat Baybaşin in het verleden met één van de verdachten heeft samengewerkt vindt onvoldoende steun in de feiten. De publicaties van de NOS zijn daarom onrechtmatig jegens Baybaşin.

  De rechtbank Midden-Nederland heeft dit bepaald bij vonnis van 20 april 2016 en de NOS bevolen deze rectificatie te publiceren.

  De NOS

 • mr.drs.Bou:

  reactie van Yvonne, door mij verplaatst:

  Reactie:
  School voor journalistiek

  “Het vonnis is voor de NOS een les in nederigheid”, aldus Van Meurs. ‘De opmerkingen van de rechter over het onprofessionele gedrag van Nederlands grootste met publiek geld betaalde nieuwsorganisatie zijn pijnlijk en schadelijk voor de hele journalistiek. Als een leerling op de school voor journalistiek zulke fouten zou maken als de rechter opsomt, zou die onmiddellijk aangeraden worden een ander metier te kiezen.” (KN/B.S. Stichting)

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/visionaire-rechter-leert-nos-lesje-in-zaak-baybasin

 • mr.drs.Bou:

  In het artikel van Rudie van Meurs op de Bakker Schut site staat een belangrijk stukje informatie, dat ik graag wil overnemen:

  Dan de bron. Er wordt in de berichten geschermd met meerdere bronnen. Dat is onjuist, corrigeert de rechter. Er bestaat maar één bron, dat is Mustafa Bayrakdar – volgens eigen opgave heftruckchauffeur, informant van de Criminele Inlichtingendienst, telefonisch intermediair in de schimmige onderwereld van runners en informanten en ook een contact van de NOS verslaggever. De rechtbank noemt die bron ‘niet-gezaghebbend’ en laat zijn ‘betrouwbaarheid’ in het midden.

  Bron van NOS vroeg eerder zes ton

  Bayrakdar is ook de man die zich eind 2007 tot Adèle van der Plas – de advocaat van Baybaşin – wendde met de mededeling dat hij voor een bedrag van tweemaal drie ton Euro kon zorgen dat haar cliënt ‘op de keien zou staan’- bargoens voor vrijlating uit de gevangenis. De advocaat vertelde hem dat zij uitsluitend kon handelen met goedkeuring van haar cliënt en de deken van de orde van advocaten. Daarop zond Bayrakdar een wonderlijk ultimatum, hij wilde ‘eerst drie dan zou binnen vijf werkdagen contact volgen nadat drie betaald is, anders hoefde het niet meer’. Van der Plas besloot niet verder te praten. In een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 21 januari 2000 wordt over Bayrakdar opgemerkt: ‘Bekend was immers dat Bayrakdar in het verleden wegens drugsdelicten was veroordeeld, dat hij zich ophield in het criminele milieu, dat hij geen vast inkomen had maar er toch een luxueuze leefstijl op nahield, dat er in augustus of september 1998 aan de Criminele Inlichtingen Dienst was gemeld dat Bayrakdar drugs in zijn woning had liggen en dat Bayrakdar informatie over deze partij heeft doorgegeven op een moment dat deze niet meer door de politie kon worden onderschept.’ Deze mijnheer Bayrakdar was dus de enige bron waarop de NOS zich baseerde voor een incriminerend en flinterdun bericht over Baybaşin.

  (*) Rudie van Meurs is voorzitter van de Bakker Schut Stichting

  Mr. Adèle dacht dus meteen: Hé, die vent ken ik! Uit dit verhaal blijkt echter ook dat niet iedere “bron” een zuivere bron is. Er wordt een hoop gelogen en de rest verzint men er bij. Bovenkerk en Yasilgöz zijn ook zo’n vervuilde “bron”.

 • mr.drs.Bou:

  De grote kranten zijn in de tegenaanval gegaan! Google op NOS schikt met crimineel en je schrikt je rot!

  ‘NOS schikt met veroordeelde crimineel Huseyin Baybasin voor 10.000 euro’

  De NOS betaalt de tot levenslang veroordeelde crimineel Huseyin Baybasin een schadevergoeding van 10.000 euro wegens twee onrechtmatige publicaties in 2015. Dat zijn de advocaten van de NOS en Baybasin in het geheim overeengekomen, meldt NRC Handelsblad zaterdag.

  De Koerd zit in Nederland een levenslange celstraf uit voor moord, uitlokking van moord, gijzeling, handel in drugs en deelname aan een criminele orgnisatie. De man zit al 18 jaar vast in Nederland, maar is een hoofdpijndossier voor politie en justitie. Baybasin zelf zegt onschuldig te zijn; hij zou zijn veroordeeld op basis van door de Turkse geheime dienst vervalste taps. Zijn herzieningsverzoek bij de Hoge Raad loopt al vijf jaar.

  De Telebegraaf maakt het helemaal bont met een foto met zwart balkje:

  NOS betaalt schikking aan Huseyin B.

  Opvallend is wel, dat ze nu allemaal druk bezig zijn om de oorspronkelijke koppen (NOS schikt met crimineel) te veranderen in NOS betaalt schikking!

  Maar de indruk is weer gewekt. Het staat immers in alle kranten… Stelletje boeven! Vuile leugenaars! Laster en smaad doen zoveel kwaad!!!

  • mr.drs.Bou:

   Intussen heeft de Telegraaf die foto met het zwarte balkje over de ogen verwijderd.
   Zie hier Google voor foto’s van Baybasin

   Zelfs bij Google lijkt het beleid gewijzigd.

   De waarheid komt steeds hoger en hoger boven water. FREE BAYBASIN NOW !!!

 • mr.drs.Bou:

  De “bron” van deze laster en smaad is een keurig en correct artikel van Marcel Haenen in het NRC:

  Baybasin krijgt 10.000 euro na schikking NOS

  Schadevergoeding
  De omroep is tot een regeling gekomen met de tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybasin.

  Door onze redacteur Marcel Haenen
  Amsterdam.

  De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) betaalt de wegens moord en drugshandel tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybasin (59) een schadevergoeding van 10.000 euro wegens twee onrechtmatige publicaties in 2015.
  Dit zijn de advocaten van de NOS en Baybasin in het geheim overeengekomen. De advocaat van de NOS Bas Le Poole bevestigt dat een regeling is bereikt. Over de inhoud van de schikking doen de advocaten echter geen mededelingen. De overeenkomst kwam tot stand nadat de rechtbank Midden-Nederland vorige week oordeelde dat de NOS in artikelen op de eigen website ten onrechte een verband heeft gelegd tussen Baybasin en een verdachte van een liquidatie in Turkije in 2014.
  In ruil voor de schadevergoeding zijn Baybasin en zijn advocaat Matthijs Kaaks ermee akkoord gegaan dat de NOS eerdere berichtgeving niet hoeft te rectificeren via een zogeheten pop-upvenster dat twee weken lang op de NOS-website verschijnt. De rechtbank had de NOS daartoe verplicht. In plaats daarvan staat er nu sinds dinsdag op de site een gewoon bericht met de rectificatietekst.
  Baybasin zit al achttien jaar gevangen in Nederland. Volgens het Hof in Den Bosch vormde hij „samen met anderen een criminele organisatie die in Nederland zijn weerga nauwelijks kent”. Baybasin zegt dat hij onschuldig is en vanwege zijn politieke activiteiten als Koerd via in Turkije gemanipuleerde telefoontaps is veroordeeld. De Hoge Raad buigt zich al vijf jaar over zijn herzieningsverzoek.
  De rechtbank in Utrecht oordeelde vorige week dat door de onrechtmatige NOS-publicaties „de steun bij een deel van het publiek voor het herzieningsverzoek afneemt”. Baybasin kan daardoor schade lijden, aldus de rechtbank. De rechters menen dat in het onderhavige geval het recht op bescherming van de eer en goede naam van Baybasin zwaarder weegt dan het recht van de NOS op vrijheid van meningsuiting.
  In juni zal de advocaat-generaal bij de Hoge Raad Diederik Aben bekendmaken of Baybasin volgens hem een nieuw proces moet krijgen. Mocht hij die conclusie trekken dan is de kans groot dat Baybasin in afwachting van een nieuw proces op vrije voeten komt.

  ________________________________________
  Dit artikel is verschenen in het NRC Handelsblad van zaterdag 30 april op pagina 3

  Alle andere artikelen zijn op dit artikel “gebaseerd”! Gelukkig is de bron wel zuiver.

 • mr.drs.Bou:

  Omroep Brabant doet het iets beter: Baybasin zonder balkje en met open ogen!

  ‘NOS betaalt schikking aan Huseyin Baybasin’

  HILVERSUM – De NOS betaalt de tot levenslang veroordeelde crimineel Huseyin Baybasin uit de gemeente Gilze en Rijen een schadevergoeding van 10.000 euro vanwege twee onrechtmatige publicaties in 2015.

  Dat zijn de advocaten van de NOS en Baybasin in het geheim overeengekomen, meldt NRC Handelsblad zaterdag. De advocaat van de NOS, Bas Le Poole, bevestigde tegenover de krant dat deze regeling is overeengekomen. Over de inhoud van de schikking is niets bekend.

  Maar Baybasin is geen crimineel! Hij is veroordeeld tot levenslang, maar dat maakt hem nog geen crimineel! Hij is veroordeeld op vervalste bewijzen en dat is pas echt crimineel!!!

 • mr.drs.Bou:

  Omtrent de zogenaamde “bron” van de NOS blijkt er nog meer informatie te bestaan. Hij figureert reeds in een boek van Marian Husken: 25 jaar deals met justitie. Men zegt dat Marian Husken toen de vriendin was van professor Bovenkerk, maar dat kan ik niet controleren.
  Laster en smaad tegen Baybasin stonden bovenaan. Zie omtrent de huidige “bron” van de NOS: Mustafar Bayrakdar, deze beschrijving van Mustafar Bayrakdar door Marian Husken

 • mr.drs.Bou:

  Kijk, zo hoort het!

  Hüseyin Baybaşin kreeg van NOS 10.000 euro schadevergoeding vanwege onrechtmatige publicaties

  En dan staat er dit:

  Hilversum

  Crimineel Hüseyin Baybaşin heeft van de NOS 10.000 euro schadevergoeding ontvangen wegens twee onrechtmatige publicaties 2015.

  Dat zijn de advocaten van de NOS en Baybaşin in het geheim overeengekomen. Dit meldt NRC Handelsblad zaterdag. De advocaat van de NOS, Bas Le Poole, heeft tegenover de krant bevestigd dat de regeling is overeengekomen.

  Baybasin is weliswaar veroordeeld tot levenslang, maar die veroordeling berust op vervalste bewijzen. Baybasin is dus geen crimineel, maar een slachtoffer van de criminelen bij het OM.

  Moge mr. Aben dat spoedig beamen! FREE BAYBASIN !!!

 • yvonne:

  Affaire Demmink

  Maar er zijn ook Nederlandse verwikkelingen. Dankzij het voorlopig getuigenverhoor in Amsterdam naar pedofiele netwerken, bereikte de affaire Demmink vorige week zowaar praatprogramma Pauw.

  De aantijgingen tegen de voormalige secretaris-generaal van Justitie hebben veel met Turkije te maken. Zo loopt er een onderzoek naar wat hij daar in een vorige functie zou hebben gedaan: twee Turkse mannen zeggen als jongen door hem te zijn verkracht.
  Baybasin

  Dit gegeven zou door Turkije met succes als chantagemiddel ingezet zijn om de Koerdische zakenman en politiek activist Hüseyin Baybasin door Nederland te laten opsluiten. Hoe dat ook zij, de onvermijdelijke invrijheidsstelling van Baybasin, die al bijna twintig jaar gevangen gehouden wordt, laat merkwaardig lang op zich wachten.

  Om reputaties te beschermen in Den Haag laat ‘de hoofdstad van internationaal recht’ een op vals bewijs tot levenslang veroordeelde dus jarenlang verkommeren.

  De NOS deed daar als staatsomroep onlangs nog een schepje bovenop door zonder enige grond Baybasin te linken aan een liquidatie in Turkije. De lagere rechter laat de NOS daar nu flink voor boeten: men moet grondig rectificeren.

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/turkije-heeft-nederland-in-de-tang

Laat een reactie achter