Archieven

Baybasin en de Demmink controverse

Tijdens de persconferentie ter gelegenheid van de presentatie van zijn boek De Baybasin taps bleek reeds dat professor Ton Derksen geen uitspraak wilde doen over de Demmink kwestie. Mr. Adèle van der Plas was het daar niet mee eens. Zij vindt het belangrijk dat de zaak Baybasin ook op politiek niveau wordt besproken. De zaak Baybasin en de affaire Demmink zijn immers nauw verweven! Op de vraag wie gelijk heeft, kan ik slechts als antwoord geven: beiden!

De zaak Baybasin zal door mr. Aben en de Hoge Raad moeten worden beoordeeld binnen het kader van wettige en overtuigende bewijsvoering. De boeken van Ton Derksen, Verknipt Bewijs en De Baybasin Taps zijn door de verdediging ingebracht als bewijs voor een onterechte veroordeling. Uit het onderzoek van Ton Derksen blijkt inderdaad onomstotelijk dat de telefoontaps waarop Baybasin werd veroordeeld, opzettelijk en welbewust door het OM zijn vervalst. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het Turkse OM. Uiteraard is dat een politieke kwestie, maar de Hoge Raad laat zich niet uit over politieke kwesties. Mr. Aben kan eigenlijk niet anders dan concluderen dat het bewijs niet deugt en dat het vonnis moet worden herzien. Ook kan hij pleiten voor de onmiddellijke in vrijheid stelling van Baybasin. Vraag men professor Derksen naar Demmink, dan zegt hij terecht: “Dat heb ik niet onderzocht.” Volgens Derksen is het belangrijk dat Baybasin nu snel vrij komt, want het leven de gevangenis gaat ernstig ten koste van zijn gezondheid.

Ton Derksen: De Baybaşin Taps, een politiek gevangene duurt 19 minuten.

Baybasin heeft er echter zelf voor gekozen om ook de zaak Demmink aan te kaarten. In februari 2003 was de tapvervalsing reeds landelijk bekend gemaakt door het tv programma Zembla. Vervolgens gebeurde er minder dan niets! Zembla is infotainment en dat “een Koerdische Turk en Heroïnehandelaar” op vervalst bewijs was veroordeeld tot levenslang, liet het grote publiek onverschillig.

Toen Baybasin in 2006 van Turkije het aanbod kreeg om de gevangenis via een achterdeur stilzwijgend te verlaten, maar tevens een rapport ontving uit Turkije waaruit bleek hoe zijn veroordeling was georganiseerd onder leiding van de in Turkije van pedofilie verdachte Demmink, heeft hij er bewust voor gekozen om aangifte te doen van het juridische bedrog door de man die op dat moment Secretaris Generaal van Justitie was. Het resultaat was, dat Baybasin opeens op de nek van Demmink zat, zodat zijn zaak met kop en schouders boven allerlei andere onterechte veroordelingen uitstak. Mr. Adèle van der Plas heeft hem in dat besluit gesteund en ze heeft jaren lang keihard gewerkt om de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid boven tafel te krijgen. Die waarheid is van groot politiek belang!

Adèle van der Plas; Baybaşin/Demmink “zaak van nationaal belang” duurt 12 minuten.

Uiteraard is het nu zaak dat Baybasin snel vrij komt, zodat hij naar zijn gezin en zijn familie in Londen kan gaan. Hij heeft daar al sinds begin jaren ’90 een permanente verblijfsvergunning. Dat betekent echter niet dat de zaak Baybasin daarmee gesloten is. De Hoge Raad kan de zaak slechts terugverwijzen naar een ander Hof, waarna het hele proces moet worden overgedaan. De Hoge Raad kan daarbij besluiten dat Baybasin deze herziening van het vonnis in vrijheid mag afwachten. Er loopt ook al sinds 1998 een ontnemingsprocedure, waarbij de Staat der Nederlanden beslag heeft gelegd op het familiekapitaal van Baybasin. Deze trage procedure is inmiddels meerderjarig! Ik denk dan ook dat het hoog tijd wordt dat deze procedure nu snel zijn rijbewijs gaat halen, zodat hij eindelijk eens volwassen wordt en wat vaart gaat maken. Van een redelijke termijn (artikel 6.1 van het Europees verdrag van de rechten van de mens) is hier immers volstrekt geen sprake.

Vervolgens is er bij vrijspraak het recht op schadevergoeding. Baybasin is dan ruim 20 jaar lang ten onrechte van zijn vrijheid beroofd. Daar behoort een schadevergoeding tegenover te staan. Ook is in de strafrechtelijke procedure tegen hem de ene onrechtmatige daad na de andere gepleegd. Baybasin zou nogmaals aangifte kunnen doen. Kortom: door Baybasin vrij te laten, is de zaak nog niet afgesloten.

De politieke consequenties zijn echter voor de politiek: ‘Baybasin/Demmink bewijst ‘deep state’ van Nederland’

Dat zegt Adèle van der Plas, advocate van Hüseyin Baybasin, politiek gevangene in Nederland die hier op vals bewijs tot levenslang is veroordeeld. Met de Engelse uitdrukking deep state wordt een netwerk bedoeld binnen de officiële structuur van de staat, dat zich aan openbare controle en de rechtsstaat onttrekt.

Gesprek op Niveau – Jan Roos en Adèle van der Plas duurt 22 minuten.

Gepubliceerd op 25 feb. 2016

Jan Roos in gesprek met Adèle van der Plas, advocate van de tot levenslang veroordeelde Koerd Hüseyin Baybasin. Een gesprek over de zaak-Demmink.

Hoe ver de invloed reikt van deze “deep state”, blijkt uit het gedrag van professor mr. Ybo Buruma, die voorzitter was van de TCEAS, de toelatingscommissie die moest oordelen of Baybasin recht had op herziening van het vonnis. Er werden twee onderzoeken gedaan en deze werden vergeleken. De schandalige en onwetenschappelijke manier waarop, riekt naar wetenschappelijke fraude. Vervolgens werd mr. Buruma benoemd tot lid van de Hoge Raad, een promotie die hij dankte aan zijn jaren lang durende “neutrale” onderzoek. Vervolgens mocht Ybo de Clown zijn geweten sussen in een toespraak voor TED-Talks.

Trust and the Judiciary: Ybo Buruma at TEDxRadboudU 2013 duurt 9 minuten.

Gepubliceerd op 23 mei 2013

Former professor of Criminal Law at Radboud University and now appointed Justice in the Dutch Supreme Court Ybo Buruma asks whether he can borrow anyone’s smartphone. Someone willingly hands over her phone. “She feels different about trust now than the rest of you,” he says, “because she worries about her own phone.”
Buruma highlights that trusting the judiciary in the Netherlands is better than trusting government and politicians. But trust in judges has decreased since the seventies, because of two reasons.
First of all, the government is no longer only an audience, but participates actively in court. Secondly, politicians and the masses always generalize. In similar offenses, the statements have to match.
Important to remember is that judges aren´t machines. They look for specific things in their specific context: they do not follow trends and generalizations. This compels trust. Buruma finishes by remembering the trust he was given in the form of a phone: “And now she wants her stuff back.”

Of de AG mr. Aben (deel van het OM!) te vertrouwen is, of eveneens onder invloed staat van de “deep state”, weten we pas als zijn conclusie bekend is en als hij daarna NIET wordt gepromoveerd. Vervolgens moet de Hoge Raad over zijn conclusie oordelen. De Hoge Raad is onafhankelijk van het OM en hoeft het advies van de Advokaat Generaal niet te volgen. Ook zou ik niet weten hoe men een lid van de Hoge Raad nog met een promotie kan verblijden, tenzij onze criminele crimefighter en Rolodex-onderzoeker Fred Teeven wordt ingeschakeld.

Het gaat in de zaak Demmink mede om pedofiele netwerken die bescherming krijgen van hoog geplaatste pedofielen. In januari was daarover een hoorzitting in de 2e Kamer. Een verslag daarvan is gemaakt door JDTV: JDTV Afl 154 – Hoorzitting gedoogbeleid pedofilie en duurt 53 minuten. Na afloop van deze hoorzitting heeft VitaliFeiten een aantal mensen geïnterviewd, waaronder Bart van Well. Ooit was deze man een slachtoffer van de perverse pedo-kliek, nu strijdt hij voor rehabilitatie en recht voor de slachtoffers.

Kamervragen pedonetwerk duurt 14 minuten.

Gepubliceerd op 13 jan. 2016

Vitalifeiten is vandaag in den Haag geweest, er was een hoorzitting in de 2 de kamer over het pedofielen netwerk. Er zijn buiten wat interviews opgenomen met oa Jeanet ten Hoope van het OM en Bart van Well die een anonieme beschermde kroongetuige was in de Rolodexzaak en kroongetuige is in de Demminkzaak. Tevens grondlegger en ambassadeur van Get Well Foundation

Tot slot nog dit: Toen op 24 december 2015 in Istanboel een Turkse Nederlander werd vermoord, berichtte de NOS dat de moordenaar deel uitmaakte van de “groep van Baybasin”.

Gepubliceerd op 30 jan. 2015

De tot levenslang veroordeelde Turkse Koerd Hüseyin Baybasin zegt dat hij de mannen die deze week in Turkije zijn opgepakt voor de moord op de Turkse Nederlander Ali Akgun, niet kent. Hij laat dat weten vanuit de gevangenis, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzit.

Akgun werd de dag voor Kerst in Istanbul in zijn auto geliquideerd. Hij was een van de belangrijkste verdachten in het grote Amsterdamse liquidatieproces. Een van de opgepakte verdachten in Turkije is Naif A. Volgens bronnen bij de Turkse justitie en berichten in Turkse media maakte hij ooit deel uit van de groep van Baybasin. A. en zijn handlangers zouden zich momenteel bezighouden met afpersing.

Baybasin protesteerde onmiddellijk en de NOS “rectificeerde”: Drugsbaron ontkent banden met verdachten in liquidatiezaak. Baybasin is geen drugsbaron, hij diende daarom een aanklacht in wegens smaad.

Donderdag 3 maart a.s. dient de smaadzaak tegen de NOS, om 9 uur ‘s morgens, Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht

22 Reacties

 1. Dick

  Wel fraai voor de wereld een zaal vol Nederlandse verdachten in het gebouw van de mensenrechten in den Haag.
  Maar zie er wel naar uit!

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Dank je wel, JDTV. Prima filmpje!

   Antwoord
 2. Ed Verbeek

  Dank weer voor de informatie, mrs.drs.Blou.
  Dank ook dat je deze blog volhoudt.
  Dat alleen al is zeer bemoedigend.

  Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Beste mensen, dank voor de reacties en ik heb het artikel vandaag nog wat aangevuld. Het wordt dan wel lang, maar het gaat om de verbanden. Als mr. Aben betrouwbaar is, dan oordeelt hij snel en rechtvaardig. De waarheid is reeds algemeen bekend: de taps zijn vervalst en Baybasin is onschuldig. Maar de “deep state” is machtig en gewetenloos! We wachten voorlopig maar weer af…

  Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  Nog even dit: De fiscale dienst van het OM heeft in 1998 beslag gelegd op het vermogen van Baybasin. Daarna moeten ze bewijzen dat dit vermogen voortvloeit uit illegale activiteiten. Tot op heden hebben ze NIETS kunnen vinden, maar ze blijven zoeken. Het beslag blijft dus van kracht. Intussen kan Baybasin “lekker” zijn verdediging niet betalen. Mr. Adèle en andere advocaten moeten het dus doen met een minimale “pro deo” vergoeding.
  Wat mij betreft is het OM niet uitgenodigd om in mijn tuintje naar paaseieren te zoeken, want dan zijn ze na 18 jaar nog niet weg.
  ER IS NIKS TE VINDEN. Vandaar. Na 18 jaar moet dat toch duidelijk zijn…
  Lees de boeken van Ton Derksen: Verknipt Bewijs en De Baybasin Taps.

  Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  In november 2015 berichtte het HHC dat er een inbraak had plaats gevonden in de cel van de politieke gevangene Hüseyin Baybaşin 1. Er is ogenblikkelijk aangifte gedaan. Hierover zijn twee zaken gevoerd. Een rechterlijke / civiele en een doofpot / interne beklagzaak.

  Uitspraak beklagcommissie

  Verklaart de klacht met nummer 20106/158; gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond.

  De beklagcommissie kent voor het gegronde deel van de klacht een tegemoetkoming van toe € 10,00.
  Mijn commentaar: Give a dog a bone!

  De civiele rechter had er duidelijk geen zin in en heeft de hele zaak afgeschoven naar de beklagcommissie 2.

  En die had er uiteindelijk ook geen zin in en heeft de boel ook weer van zich afgeschoven. Een beroepsprocedure is dan ook te verwachten.

  De hele uitspraak staat hier (pdf)

  Hierbij de uitspraak die de beklagcommissie heeft gedaan over de celinspectie bij Huseyin Baybasin op 17-11-2015. De commissie vindt dat de celinspectie onzorgvuldig is uitgevoerd, dat hij de 17de ongestoord met Adèle had moeten kunnen bellen, dat de inspectie niet buiten aanwezigheid van Huseyin had mogen plaatsvinden (nu hij had aangegeven dat er processtukken op cel lagen) en gaat er ook van uit dat processtukken na de inspectie op zijn bed lagen. De BC zegt -gezien het standpunt en de ‘reconstructie’ van de Staat- echterniet te kunnen vaststellen dat het procesdossier gestolen is.

  Met dank aan Ton Hofstede van Het Haagse Complot.

  Reserveer in uw agenda! Verhoren in de zaak Bart van Well:

  De week van de Demmink, Teeven, Opstelten, c.s. verhoren: 18 t/m 22 April

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beklagcommissie stelt Baybasin in het gelijk

   De beklagcommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft uitspraak gedaan over de celinspectie in de PI Zuyder Bos, bij Hüseyin Baybasin, waarbij volgens hem vertrouwelijke stukken zijn verdwenen. Baybasin is deels in het gelijk gesteld.

   Onzorgvuldig

   De beklagcommissie zegt dat vast is komen te staan dat Baybasin, toen hij werd weggevoerd bij aanvang van de inspectie, heeft aangegeven dat er vertrouwelijke stukken aanwezig waren. Volgens de commissie had de inspectie daarom in aanwezigheid van Baybasin moeten plaatsvinden. Verder vindt commissie dat door uitspraken van een bewaarster is vast komen te staan dat de cel op ‘onzorgvuldige wijze’ is doorzocht. Baybasin stelde dat de cel overhoop is gehaald, de bewaarster bevestigde dat deels; de directie van de instelling heeft overigens deze vrouw nu overgeplaatst naar een andere afdeling. Verder had Baybasin tijdens de actie ongestoord moeten kunnen bellen met zijn advocaat.

   Voor deze drie klachten samen kan Baybasin nu een vergoeding van Justitie van 30,00 euro tegemoet zien.

   Vertrouwelijke stukken

   De meest pikante klacht van Baybasin was dat er tijdens de inspectie zeer vertrouwelijke stukken zijn ontvreemd. Dit legde de commissie terzijde omdat deze stelling van Baybasin is ‘weersproken’ door de directie van de instelling en niet blijkt uit de reconstructie door Justitie. Baybasin gaat tegen deze uitspraak waarschijnlijk in hoger beroep.

   Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  Man dood in cel gevonden

  HEERHUGOWAARD

  Opnieuw is het gevangeniswezen in verlegenheid gebracht door een ernstig incident. In de Penitentiaire Inrichting (PI) van Heerhugowaard is vanochtend een gedetineerde dood in zijn cel aangetroffen. Mogelijk overleed hij door een overdosis drugs.

  Gezellig toch? Zo’n gevangenis… En dat voor 18 jaar! Leefbaar?

  Antwoord
 7. mr.drs.Bou

  Raadsels rond dood gedetineerde
  Mick van Wely
  HEERHUGOWAARD –

  Een dag voordat hij zou moeten verschijnen voor de rechtbank, is de moordenaar José-Maria S.G. uit Beverwijk in zijn cel in de gevangenis van Heerhugowaard dood aangetroffen. „Zijn dood kwam volkomen onverwachts”, zegt zijn advocaat.

  Opnieuw rommelt het in bajesland. Na twee zelfdodingen afgelopen week in tbs-kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven, was het maandag raak op de locatie Zuyderbos van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Heerhugowaard. Hier lag S.G. (47) levenloos in zijn cel.

  Volgens medegedetineerden zou hij als gevolg van een overdosis heroïne zijn overleden. „We kunnen bevestigen dat een gedetineerde is overleden, maar onderzoeken nog hoe dat is gebeurd. Er wordt sectie verricht. De uitslag kan nog wel even op zich laten wachten”, zegt woordvoerder Jaap Oosterveer van Veiligheid en Justitie. Het zal vermoedelijk nog een paar dagen duren voordat duidelijk is hoe de gedetineerde is gestorven.

  Antwoord
 8. Drentse Fryske

  Ik geloof in de kracht van’universele signalen’, daarom nóg eens… Free Baybasin Now !!

  Antwoord
 9. yvonne

  In bijna alle gevangenissen in ons land bestaan grote veiligheidsrisico’s voor gedetineerden en personeel doordat celdeuren van binnen gesloten kunnen worden. Bij brand of een gijzeling van een medegedetineerde kan dat tot levensgevaarlijke situaties leiden. De overheid is hiervan op de hoogte maar serieuze maatregelen blijven uit, melden bronnen binnen het gevangeniswezen aan EenVandaag.

  In de PI in Zoetermeer kwam in september 2015 een 82-jarige gedetineerde om het leven toen hij werd gegijzeld door een medegevangene. Die had de deur van binnenuit gesloten waarna hij het slachtoffer dood stak met een smeermes. Gevangenispersoneel moest vanachter een raam machteloos toezien hoe de man werd afgeslacht.
  Instructie: deuren eigenhandig openen met slijptol

  Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat in veel meer gevangenissen de celdeuren van binnenuit te sluiten zijn door gedetineerden. Door een stukje karton of een telefoonkaart tussen de deur en de deurpost te steken, ontstaat er zo’n grote druk op het slot dat dit niet meer van buitenaf geopend kan worden. Ondanks het incident in de PI Zoetermeer weigert Justitie de kinderlijk eenvoudig te saboteren sloten op deze deuren te vervangen. In plaats daarvan krijgt gevangenispersoneel de instructie om in crisissituaties een deur eigenhandig te openen met gereedschappen als een slijptol.

  Gevangenbewaarders vrezen dat hierdoor nog veel gevaarlijkere situaties ontstaan, omdat niet alle cipiers de zware gereedschappen kunnen hanteren – zeker niet in een noodsituatie waarbij de stress ze door het lichaam giert. Daarnaast, zo stellen ze, kost het openslijpen van een slot zeker twintig minuten tot een half uur tijd. Dat zijn cruciale minuten waar binnen van alles kan gebeuren, zoals eerder al in Zoetermeer is gebleken.
  Vervangen

  Een van die bewaarders doet in EenVandaag zijn verhaal. Ook spreken we FNV-bestuurder Frans Carbo, die al langer signalen krijgt van bezorgde cipiers. Tweede Kamerlid voor de SP Nine Kooiman pleit voor het vervangen van alle te saboteren sloten in Nederlandse gevangenissen.

  Kijk & lees hier het hele verhaal over levensgevaarlijke celdeuren:

  http://justitie.eenvandaag.nl/radio-items/65453/cipiers_vrezen_levensgevaarlijke_situaties_door_celdeur

  Antwoord
 10. klomp

  Wat een slechte leugenaar is die Ybo Buruma. Hij zit momenteel bij de Hoge Raad der Nederlanden, ook zo’n club van leugenaars en bedriegers. Dat kan ik zelf bewijzen en nog wel op schrift. Als zij daar vinden dat ik hun vals beschuldig moeten ze mij maar dagvaarden dan ga ik daar vertellen waarom zij oneerlijke rechters zijn. En dan durft die Buruma nog te zeggen dat er geen corrupte Rechters in Nederland zijn. Ze zitten overal, bij de rechtbank, het gerechtshof en zoals genoemd bij de Hoge Raad. Alle spreken ze recht in “Naam des Konings”.
  Ik vind dat onze Koning zich moest schamen om met zijn naam het werk van die rechters nog een beetje status te geven. Hij weet toch dat het veelal niet deugt wat die roofrechters produceren. Ze stoppen zelfs iemand voor levenslang achter de tralies. Zijn naam is Baybasin. Te vreselijk voor woorden.

  Antwoord
 11. klomp

  Ter aanvulling op mijn vorige reactie:

  De Heer Baybasin zit geheel onschuldig in de gevangenis. Ik beschouw hem als een ruilobject in een zeer smerig politiek spel, door onze zo elitaire leiders.

  Antwoord
 12. mr.drs.Bou

  Veroordeelde drugshandelaar: NOS beschadigt mijn reputatie

  Rechtszaak: De tot levenslang veroordeelde Koerd Hüseyin Baybasin sleept de NOS voor de rechter. Hij eist rectificatie van beschuldigingen en een schadevergoeding van 10.000 euro.

  De Utrechtse rechters wijzen 20 april vonnis.

  Lees meer:
  ‘Vervalste telefoontaps gebruikt bij vervolging Huseyin Baybasin’

  Kennelijk heeft het NRC in de persoon van Marcel Haenen in de gaten hoe deze vork in de steel zit!

  Dank je wel, Marcel! 🙂 En sterkte bij het NRC! 😉

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Marcel Haenen heeft nu zelfs de kop veranderd! Mooi zo! Dit is neutrale berichtgeving:

   Veroordeelde zakenman Baybasin: de NOS heeft mijn reputatie beschadigd

   Rechtszaak De tot levenslang veroordeelde Koerd Hüseyin Baybasin sleept de NOS voor de rechter. Hij eist rectificatie van beschuldigingen en een schadevergoeding van 10.000 euro.

   Marcel Haenen

   4 maart 2016

   Dank je wel, Marcel! Langzaam maar zeker worden de snelle leugens van het OM achterhaald door de waarheid. 🙂

   Antwoord
   • mr.drs.Bou

    De kop is trouwens de verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur. De journalist schrijft een stuk en de hoofdredactie verzint er een kop op!

    Antwoord
 13. mr.drs.Bou

  JDTV Afl.2 – Smaad

  Antwoord
 14. mr.drs.Bou

  Op Het Haagse Complot staat een uitstekend verslag van de smaadzaak tegen de NOS:

  Decorated lies – Verbloemde leugens

  Met links naar het pleidooi van mr. M.Ch. Kaaks, de advocaat van Baybasin, en de verdediging door en voor de NOS.

  Het mooiste was echter de toespraak die Baybasin persoonlijk heeft gehouden voor de rechtbank!

  Statement of mr. Hüseyin Baybaşin
  at the public court hearing at Utrecht Holland of Thursday March 3rd 2016

  The NOS news organisation is paid with public money. For telling the public the truth. And not for telling them lies, as they have done in this case. This is immoral and illegal. And because of this we are here today.

  Right after their incorrect publishment about me I sent them a letter and requested correction of their wrong doing. Unfortunately they reacted with an irresponsible arrogance. If they would have reacted responsibly, we now would not have been here at this court.

  As their policy, the Turkish State targeted all of the influential Kurdish individuals. In 1993 the Turkish State publicly announced that they were going to eliminate those Kurds, which were known to them, that were supporting the Kurdish Freedom Movement.

  I am one of the names that were published, by the Prime-Minister at that time, listed on a so called death-list. The Turkish State murdered so many of us. I was attacked two times in Turkey and there were two murder attempts on me in Holland. The State of Turkey has been doing this for the past century. They are torturing, criminalising, murdering, assimilating and eliminating us by massacres.

  Still, today, this Turkish fascist state is doing this to us. They are doing this to control our land and to steal our wealth. Let us be sure that their fascist dream will never become true. We will have an independent United States of Kurdistan. That is not going to take a long time.

  Because the Turkish State could not kill me, they started to commit horrible crimes by creating a terrible image of me. They did so by using cheap dirty criminal individuals like this Mustafa Bayrakdar, and this kind of news organisations like the NOS. They managed to create this false image of me. In this way they managed to keep me in the EBI for six years and in prison for twenty years, just based on fabricated cases and falsified evidence for these cases.

  And now, all the truth is coming out. So the Turks break off the peace negotiations with us. And this is the reason for these new media attacks. To the Dutch State or the public interest there is no reason to victimize me or my family.

  My children were forced to grow up without having a father around them. I have four beautiful kids. Two of them graduated from university in law and economics. And two of them are still studying. And I have to explain to them that what the NOS has published about their father is such a lie.

  Also I have to find a way to explain to the victims of this family that the NOS publishment is not true. I have to tell them that they lost their loved ones, but that I am not a murderer. And I am not their enemy. Also I have to convince good people in this country, like doctor Hofstede, that I am not involved in those horrible murder cases. That the NOS is lying.

  My dear lawyer must find the right way to tell all of the prosecutors and judges, involved with my revision case, that they must not believe the NOS news. They just have to look at the facts. Well, they never did before. Why would they do now?

  I am twenty years in prison now, based on a falsified image created by the fascist Turkish State. And I have to ask myself for every moment in a prison cell: Why do they do this? What is the reason?

  We all know what the interest of the Turkish State and their criminal elements is to target me. I do understand why the Turkish government is doing this. I do not approve but I do understand. But I do not understand why the NOS is doing this. How do they benefit from such kind of lies? What is your interest mr. NOS?

  And now the NOS even has the nerve to tell the court that there is no damage for Baybasin! I am lying awake every night over these false allegations. I have to ask doctors every week to find out how to sleep. And there is no damage for Baybasin?

  I know there are still honest and honourable “amptenaars” (ambtenaren, civil servants, red.). So be honest. It will be good for your organisation to tell the court the truth. And I ask mr. NOS to be honest. Do not decorate your lies with more lies, like I see you doing now. You will feel good if you tell the truth.

  My request to the court, with respect, is to rule accordingly my councillor’s submitted request to the court.

  Antwoord
 15. mr.drs.Bou

  ‘Strafrechters zijn niet onfeilbaar’

  Jos Silvis

  De nieuwe procureur-generaal bij de Hoge Raad, Jos Silvis, moet gerechtelijke dwalingen gaan herzien. Hij veroordeelde zelf ooit de verkeerde.

  Silvis was een van de rechters die verantwoordelijk was voor de veroordeling van de onschuldige Cees B. in de Schiedammer parkmoord. Nu mag hij Baybasin vrijspreken!

  In 2012 werd hij benoemd tot rechter bij het Mensenrechtenhof in Straatsburg. Daar was nogal wat kritiek op!

  ‘Rechterlijk bedrijf is zieker dan we dachten’
  OPINIE – Hans Crombag 9 juli 2012
  De raadselachtige benoeming van Jos Silvis bij het Hof in Straatsburg is symptomatisch voor de beslotenheid van de magistratuur, betoogt Hans Crombag.

  En nu maar hopen op een goede en vooral SNELLE afloop! Want Baybasin zit nog altijd in de gevangenis.

  Antwoord
 16. mr.drs.Bou

  NOS voor rechter gesleept wegens smaad Baybaşin

  Gepubliceerd op 8 mrt. 2016

  Hüseyin Baybaşin liet Robert Bas, NOS Justitieverslaggever, voor de rechter dagen. Advocaten Adele van der Plas en Matthijs Kaaks beschuldigen de NOS van onzorgvuldige en onjuiste verslaggeving. WeAreChange.nl sprak met Kaaks en Bas buiten de rechtszaal over deze kwestie rond de tot levenslang veroordeelde Baybaşin.

  Antwoord
 17. mr.drs.Bou

  Het wordt hoog tijd voor een update, want Baybasin wordt weer eens gepest!!!

  Beklag om ‘pesterijen’ in PI Zuyder Bos

  De advocaat van Hüseyin Baybasin zegt dat sommige gevangenisbewaarders haar cliënt voortdurend het leven proberen zuur te maken. Baybasin is na een klacht van hem in isolatie geplaatst.

  Door @Wim van de Pol

  Eén van de bewaarders in kwestie is Jan. Dit is de man die eind vorig jaar in de gevangenis Zuyder Bos in Heerhugowaard een kip dood schopte. Deze Jan zou zich daarna hebben laten ontvallen, tegen gedetineerden en bewaarders, dat hij de kip ‘voor de lol’ een schop had gegeven. Volgens advocaat Adèle van der Plas is Jan werkzaam op afdeling C0, de afdeling waar onlangs een gedetineerde overleed en die in Zuyder Bos bekend staat als het ‘hasjcafé’, omdat drugs kopen daar eenvoudig zou zijn.

  Momenteel loopt er bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek van de levenslang gestrafte Baybasin. Het is nu vijf jaar geleden dat het verzoek werd ingediend.

  Lees het hele verhaal!

  FREE Baybasin NOW

  Antwoord

Laat een reactie achter voor klomp Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën