Selecteer een pagina

Archieven

Maand: februari 2016

Het Oekraïne Associatieverdrag, JA of NEE?

In juni 2014 werd tussen de EU en Oekraïne de Associatie-overeenkomst EU-Oekraïne gesloten. Die titel is misleidend, want het gaat om een verdrag, dat derhalve moet worden goedgekeurd door alle EU-landen. Het verdrag is op 1 januari 2016 gedeeltelijk voorlopig in werking getreden. Voorlopig, omdat Nederland het verdrag nog niet heeft geratificeerd. Wel heeft zowel de 2e Kamer als de 1e Kamer het verdrag al goedgekeurd, maar een deel van de bevolking van Nederland vroeg om een referendum, dat op 6 april a.s. zal worden gehouden.
Lees meer…

Baybasin en de Demmink controverse

Tijdens de persconferentie ter gelegenheid van de presentatie van zijn boek De Baybasin taps bleek reeds dat professor Ton Derksen geen uitspraak wilde doen over de Demmink kwestie. Mr. Adèle van der Plas was het daar niet mee eens. Zij vindt het belangrijk dat de zaak Baybasin ook op politiek niveau wordt besproken. De zaak Baybasin en de affaire Demmink zijn immers nauw verweven! Op de vraag wie gelijk heeft, kan ik slechts als antwoord geven: beiden!
Lees meer…

Syrië “staakt het vuren”, maar Turkije niet

Eindelijk is er een overeenkomst tussen Rusland en de VS om de strijd in Syrië te staken. Vanaf morgen wordt er een wapenstilstand van kracht die niet geldt voor organisaties die door de VN zijn gebrandmerkt als terroristen. De strijd tegen ISIS en El Nusra (de Syrische Al Qaida) gaat dus gewoon door. Voor de VS betekent dit verdrag een politieke nederlaag. De boze opzet om president Assad te verjagen en Syrië op te splitsen in machteloze sektarische staatjes, is mislukt. De VS krabbelt nu dus terug. Saoedi-Arabië en Turkije hebben nogal wat geïnvesteerd in dit project. Ook zij hebben verloren en ze zijn boos! Een reeks van video’s en artikelen verklaart de onoverzichtelijke situatie.
Lees meer…

BOUblog Blues

Achter de schermen was laatst weer een ruzie gaande. Natuurlijk was Bou de slechterik, alweer zou ik van alles hebben misdaan. CC naar verscheidene andere mensen, alweer moest ik me verdedigen tegen valse beschuldigingen. Ik heb daar zo schoon genoeg van. Men zegt ook geen sorry, men heeft gewoon gelijk, zelfs als blijkt dat men ongelijk heeft! Het resultaat is dat ik traag ben, als een slak die in haar huisje kruipt. Intussen wordt aan mijn huisje gewerkt! Denk dus niet dat ik niets doe, maar deze lady Bou zorgt voor haar huisje en zingt de blues.
Lees meer…

Syrië update: Turkije beschiet Syrische Koerden

Now that the Syrian Arab army with the help of the Russian Air Force is on the verge of meeting with Saudi Arabia, Turkey and other friends of the freeTo beat wild west paid and armed terrorists, Western countries suddenly get the jitters to beat “ISIS.” So the Dutch army is going to throw bombs on Syria, the US wants a truce, Saudi Arabia is preparing an invasion and Turkey is shooting from the border on the Kurdish forces that have liberated part of the province of Aleppo. Anyone who thinks this is a civil war has been seriously deceived by the media. This is a war of the US, NATO and Saudi Arabia against the independent state of Syria and the democratically elected head of state Assad. This war was initially led by moderate and non-moderate “rebels”, terrorists trained by the CIA. Now that these sock pups are defeated, the puppeteers emerge!
Lees meer…

Koerdistan, verdeeld en arm

Koerdistan bestaat niet als land, maar het bestaat natuurlijk wel degelijk. In Koerdistan wonen Koerden, maar hun bergland is verdeeld over vier staten: Iran, Irak, Syrië en Turkije. Het grootste deel van Koerdistan ligt in Turkije. Koerdistan is rijk aan grondstoffen, niet alleen aardolie, maar ook koper en andere metalen, en marmer en andere gesteenten. De dalen van Koerdistan zijn vruchtbaar. In Koerdistan liggen de bronnen van Eufraat, Tigris en andere rivieren, zoals de Grote en Kleine Zab. Koerdistan zou dus rijk kunnen zijn, maar de bevolking is straatarm. Ook wordt Koerdistan verscheurd door de ene oorlog na de andere.
Lees meer…

Ton Derksen: De Baybasin taps

Inmiddels heb ik het boek van Ton Derksen: De Baybasin taps gelezen. Het is een vervolg op Verknipt Bewijs, waarin professor Derksen reeds aantoonde dat uit de taps slechts bleek dat Baybasin een Koerdische diplomaat en een eerlijke zakenman is. Ook wees hij op de manier waarop de taps zo zijn gemanipuleerd, dat men Baybasin kon afschilderen als een zware crimineel. In zijn nieuwste boek gaat Derksen dieper in op die manipulaties. Uit dit onderzoek blijkt dat er bij de onterechte veroordeling van Baybasin tot levenslang moet zijn samengewerkt tussen het Nederlandse OM en hun Turkse collega’s. Dat laatste aspect is uiteraard zeer verontrustend.
Lees meer…

Baybasin/Demmink: een zaak van nationaal belang

De zaak Baybasin is een politieke zaak die nauw verweven is met de zaak Demmink. De zaak Baybasin ligt nu bij de AG van de Hoge Raad, mr. Aben. Deze moet zich buigen over de vraag of Baybasin ten onrechte is veroordeeld en een advies geven aan de Hoge Raad: heropening van het proces of het verzoek tot herziening afwijzen. Ook kan mr. Aben pleiten voor onmiddellijke in vrijheid stelling van dhr. Baybasin wegens kennelijke onschuld. Wat hij echter niet kan, is politiek ingrijpen. De Hoge Raad kan slechts de conclusie van mr. Aben overnemen, al dan niet in gewijzigde vorm, maar ook de Hoge Raad kan niet politiek ingrijpen. Het woord is nu eerst aan mr. Aben en de Hoge Raad, dan komt de politiek.
Lees meer…

Categorieën