Archief
Artikelen

Professor Ton Derksen is emeritus hoogleraar in de wetenschapsfilosofie, maar de laatste jaren heeft hij zich toegelegd op juridische waarheidsvinding. Zijn boek over Lucia de B. leidde indertijd tot een herziening van het vonnis en vrijlating van deze ten onrechte voor seriemoord veroordeelde verpleegster. Ton Derksen schreef nog meer boeken over onterechte veroordelingen. In zijn boek Verknipt Bewijs toonde Derksen reeds aan dat Baybasin geen crimineel is, maar een eerlijke zakenman. Zijn nieuwste boek, De Baybasin-taps gaat veel verder: Baybasin blijkt een politieke gevangene in Nederland!

Gisteren heeft Ton Derksen zijn nieuwe boek gepresenteerd. Dat gebeurde in de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden. Derksen hield daarbij een lezing die zeer boeiend was. Deze is in zijn geheel gefilmd door JDTV, zodat we allemaal kunnen genieten van de erudiete en levendige manier waarop professor Derksen de zaak Baybasin analyseert. Zijn conclusie is verontrustend: In nauwe samenwerking met Turkije heeft het Nederlandse OM Baybasin willens en wetens ten onrechte beschuldigd van moord, ontvoering, grootscheepse heroïnehandel en criminele organisatie, waarbij alle bewijzen vervalst blijken. Trouwe lezers van BOUblog wisten dit al, maar als professor Ton Derksen het zegt, dan maak dat meer indruk dan BOUblog.

In zijn lezing draagt Derksen ook nieuwe argumenten aan, die belangrijk zijn voor de toekomst. Binnenkort zal mr. Aben concluderen en zijn advies aan de Hoge raad is bepalend voor het lot van Baybasin. We mogen hopen dat mr. Aben zich het boek van Ton Derksen ter harte neemt!

Boekpresentatie: De Baybasin taps Deel1 duurt een uur en 13 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

66 Reacties op “Ton Derksen presenteert de Baybasin Taps”

  • mr.drs.Bou:

   Wim, ik heb het bekeken, maar je schat Mauritz te hoog en daarmee doe je hem onrecht. Hij bereed slechts een stokpaard en de discussie die volgde tussen Ton Derksen en mr. Adèle is veel belangrijker.
   Richt je pijlen dus niet langer op Hans, want hij is niet het doel! Wij willen gerechtigheid in de zaak Baybasin en in de zaak Vaatstra.
   Het verband is Demmink!

   • Bou,

    Het is zelden dat ik reageer maar nu even wel. Luister goed naar Adele. Ze neemt het feitelijk pontificaal voor me op. Ook in het napraatje. Waar het om gaat is dat Demmink overduidelijk directe betrokkenheid heeft gehad bij de veroordeling van Baybasin. (het persoonlijke bezoek in zijn cel etc) En dus zou het relevant zijn als Derksen zou hebben moeten insteken op de rol van Demmink in het Baybasin-dossier. Oorzaak en gevolg. In de zaak Vaatstra kon nimmer worden aangetoond dat Demmink een rol heeft gespeeld (bijvoorbeeld in het wegsluizen van Ali H. H.) maar dat e.e.a. zo maar een paar echelons lager aan de orde is geweest. Kortom, in het geval je iets niet kunt bewijzen maak je jezelf belachelijk, juist en vooral bij de MSM voor wie dit soort ongefundeerde beschuldigingen sowieso koren op de molen is, zeker als je dat in een boek (zelfs op de cover van ‘Het Vaatstra Complot’) als 100% non-fictie poneert. De zaak Vaatstra maak je daarmee kapot terwijl in de Baybasin-kwestie het waarom van de vervalsingen juist zou worden ingekleurd. Demmink heeft schuld aan 18 jaar ten onrechte gevangenhouding van Baybasin maar Demmink heeft niet Marianne vermoord.

    • mr.drs.Bou:

     Beste Hans,
     Al voor “Het verboden dagboek” verscheen, was Jasper Steringa veroordeeld. Hij ging niet in hoger beroep, daarmee is de zaak definitief gesloten. Dat de ware gang van zaken daarmee ernstig geweld werd aangedaan, blijkt uit “Het Vaatstra complot”. Helaas was de Vaatstra-zaak toen al “een dood paard”.
     De persoonlijke bemoeienis van Demmink valt inderdaad slechts indirect te bewijzen. Hij was Directeur Vreemdelingenzaken en als het wegsluizen van Ali Hassan door een mindere was bevolen, dan was op het departement de hel losgebroken. Alleen de hoogste baas kan zo’n kunstje flikken. Demmink heeft daarom ook schuld aan de veroordeling van Steringa.
     Los daarvan: Ton Derksen laat zich niet uit over de Demmink kwestie. Hij toont wel duidelijk aan dat er in de zaak Baybasin niet sprake is van een gerechtelijke dwaling, maar van bedrog. Dus opzet! Door wie dit bedrog is gepleegd en om welke reden, laat hij in het midden.
     Als Baybasin vrij komt, betekent dat niet dat de procedure ten einde is. Baybasin kan dan nogmaals aangifte doen tegen Demmink. Maar terwijl alle ogen gericht zijn op Demmink, vraag ik me ernstig af welke rol Winnie Sorgdrager heeft gespeeld. Zij had kort voor de zaak Baybasin begon te spelen, een onderonsje met mevrouw Ciller, die daarvoor naar Nederland was gekomen.
     Ik ben het eens met Erno Eskens: er moet een parlementaire enquête komen, maar daarin zal niet alleen de zaak Baybasin moeten worden doorgelicht, maar de hele gang van zaken bij Justitie sinds de IRT-affaire en de dood van Van Traa moet aan de orde komen.
     Er zijn meerdere zaken ernstig fout gegaan, zoals Hörchner, Hagemann, Chipshol en zo voort. Daarin zijn patronen te ontdekken, zoals de rol van PR de Vries, de wisselrechters, de corrupte landsadvocaten, de liegende rechter Westenberg, de promoties van foute betrokkenen zoals Harm Brouwer en Hugo Hillenaar… Deze lijst is niet uitputtend, ik noem maar wat voorbeelden!
     Voorlopig maakt men zich alleen maar druk over het bonnetje van Teeven, maar wie heeft het nog over de lijst van Teeven? Wie stonden er op die lijst en waarom heeft Teeven die lijst niet bekend gemaakt? Wie is chantabel? Het zijn zo maar wat vraagjes, maar ik denk dat de tijd nog niet rijp is voor een parlementaire enquête. Daarom wacht ik rustig op de conclusie van mr. Aben.

  • mr.drs.Bou:

   Wim Dankbaar heeft inmiddels zijn artikel veranderd en aangevuld.
   De rol van Demmink in de Baybasin zaak
   Dit artikel staat vol goede informatie! De rol van Demmink in de Baybasin zaak is ook volgens mij belangrijk. Mijn grote vraag is dus niet of mr. Aben zal pleiten voor onmiddellijke vrijlating van Baybasin en herziening van het vonnis. Doet hij dat niet, dan zet hij zichzelf volkomen voor schut!
   Mijn vraag is hoe mr. Aben zal omgaan met het feit dat criminelen bij Justitie welbewust door meineed en valsheid in geschrifte deze wederrechtelijke vrijheidsberoving (en andere zware misdrijven!) hebben gefaciliteerd.
   Dat wachten we nu maar af.

 • Wat mij opviel was de zeer hoge gemiddelede leeftijd van de aanwezigen bij de persco van Ton Derksen. Blijkbaar leeft dit alles totaal niet bij de jeugd. Een andere verklaring is dat je heel veel levenservaring moet hebben en/of zelf zijn geconfronteerd met de horrors van justitie -zoals de ‘gevangenisdirecteuren’- om het allemaal te kunnen geloven en accepteren.

  Natuulijk teleurstellend dat Derksen wegloopt voor het ‘grote verhaal’: de chantage met de pedo-dossiers. Maar dat werd meer dan goedgemaakt met de verbluffende speech van Adele. Wat een lef om op zo’n gelegenheid en op zo’n moment afstand te durven nemen van Derksen! Het grote probleem met mensen als Derksen is dat ze het establishment aan de ene kant keihard aanvallen, maar aan de andere kant tot datzelfde establishment behoren en willen blijven behoren. Dat werd helemaal duidelijk toen Derksen begon over ‘zijn buurman’ die ‘rechter is’ of zoiets en hem ‘wel eens vuil aankeek’. Ook de wijze waarop Derksen het ‘opnam’ voor Bolhaar en Aben vond ik vrij schokkend gezien hun rol in de onrechtmatige detentie van Baybasin. Het is al met al nog lang geen gelopen race.

 • mr.drs.Bou:

  Beste Micha,
  Eerst even over die hogere leeftijd: De jongeren hebben de IRT-affaire niet bewust meegemaakt. Het vergt inderdaad wat levenservaring om de zaak Baybasin te kunnen geloven en accepteren, maar vooral om deze zaak te begrijpen! Ik denk dat de meeste jongeren het belang niet doorzien. Ook was de persco op een werkdag. Voor jongeren is dat vaak een bezwaar.

  Dat Derksen zich niet inlaat met de Demmink-affaire, vind ik wel terecht. Hij heeft onderzoek gedaan naar de vervalsing van de taps, maar alleen naar dat aspect. Dat gaat niet over Demmink, maar over geluidssignalen. Deze schoenmaker houdt zich bij zijn leest.

  “Het grote probleem met mensen als Derksen is dat ze het establishment aan de ene kant keihard aanvallen, maar aan de andere kant tot datzelfde establishment behoren…”

  Ieder nadeel heb zijn voordeel! In een eerdere reactie had ik het al over STATUS. Jij en ik hebben slechts weinig status. Weliswaar hebben we een publiek, maar dat blijft beperkt. Emeritus hoogleraar Ton Derksen heeft veel STATUS. Onder zijn bevindingen kan mr. Aben niet uit. Ton Derksen heeft een zware steen bijgedragen en ik vind het wijs van deze heer, dat hij niet met stenen is gaan gooien, want dan smijt hij zijn eigen glazen in.

  Ik wist zelf al sinds een uitzending van Zembla in 2004 of zo, dat die taps vervalst zijn. Ook wist ik al sinds Panorama en de Gaykrant dat Demmink en zo voort. Het verband volgde uit de aangifte van Baybasin tegen Demmink c.s. in april 2007. Ik was toen oud en ervaren genoeg om het belang te begrijpen: onze rechtsstaat verloedert! Maar als ik dat roep, dan zal mr. Aben daar niet naar luisteren. Ik behoor immers niet tot de belangrijke mensen. Ik kan slechts proberen om de publieke opinie een beetje bij te stellen.

  “Het is al met al nog lang geen gelopen race.”

  Vandaag heeft mr. Adèle haar aanvullende pleidooi ingediend. Zij heeft keihard gewerkt en voor haar is de race voorlopig gelopen. Zelf doe ik geen onderzoek, ik hol maar een beetje achter de feiten aan en doe daar verslag van, maar ook ik verlang naar rust. Het wachten is nu op de conclusie van mr. Aben. Het boek van Rein Gerritsen komt trouwens ook binnenkort. Met die twee gegevens kunnen we verder. Het heeft dus geen zin om op de feiten vooruit te lopen.

 • yvonne:

  Beetje off topic, maar ben zo blij met deze uitzending en bericht!

  Theo Hiddema over de Teevendeal: ‘Er staat een staatsgreep voor de deur’

  In Business Class, het tv-programma van Harry Mens, liet advocaat Theo Hiddema zich gisteren ontsnappen dat hij een klokkenluider op het ministerie van Veiligheid en Justitie kent die Opstelten, Teeven en Rutte de stuipen op het lijf kan jagen. Tegenover HP/De Tijd weidt hij verder uit: “Het is een hij en er staat een staatsgreep voor de deur.”

  “Volg je het nog?”, vraagt Theo Hiddema, aangekondigd als ‘de markantste strafpleiter van Nederland’, aan interviewer Harry Mens in Business Class. “Ik zit met bewondering te luisteren,” repliceert Mens. In een paar minuten heeft Hiddema de vier VVD’ers aan wie hij refereert als de Bende van Vijf met de grond gelijk gemaakt, en terloops gemeld dat hij contact heeft met ‘een geheime poortwachter’ die hem, wanneer nodig, zou voorzien van munitie in de zaak rond de Teevendeal.

  “Ik kan niet vertellen waarom ik nu olie op het vuur gooi,” vertelt Hiddema telefonisch tegen HP/De Tijd. “Maar in elk geval ben ik niet de aanjager, dat is mijn geheime poortwachter.” Veel kan en wil de advocaat niet kwijt over zijn informant: “Het enige wat ik je kan verklappen is dat het een hij is en dat hij het tempo van onze communicatie bepaalt. We communiceren in ieder geval niet via de telefoon. Dat is te gevaarlijk.”

  Cees H.
  De Teevendeal – de door Fred Teeven gesloten transactie met Cees H. in 1993 – is inmiddels al door verschillende onderzoekscommissies doorgelicht en kostte minister Ivo Opstelten en zijn staatssecretaris Fred Teeven het hoofd. Maar de zaak blijft de gemoederen bezighouden. Want heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie nu wel of geen kennis genomen van het bonnetje waarmee de transactie tussen toenmalig officier van Justitie Teeven en H. kon worden bevestigd?

  Onder voorzitterschap van oud-Ombudsman Marten Oosting onderzocht de commissie-Oosting de getroffen schikking met H. ter waarde van 5 miljoen euro. Waar de commissie in haar eerste bevindingen nog niet repte over een doofpot, werd het onderzoek heropend nadat Nieuwsuur e-mails van het ministerie in handen kreeg waarop ICT’ers werd opgedragen het herstel van een back-up met bestanden te staken.

  Geheime poortwachter
  Dat was allemaal werk van Hiddema’s ‘geheime poortwachter’, zo meent hij. “Hij zit in een positie dat hij denkt dat hij deze situatie hoe dan ook zal overleven en wil dit aan de kaak stellen,” vertelt Hiddema in ons gesprek. Van de Bende van Vijf – Teeven, Opstelten, Rutte, Van de Steur en Van Miltenburg – mocht dat bonnetje helemaal niet gevonden worden, merkt hij op. “De prestige van het ministerie van Veiligheid, Propaganda en Justitie was namelijk in het geding,” aldus Hiddema. De commissie-Oosting is nu herbenoemd en krijgt twee maanden om de onderste steen boven te halen. De mogelijke doofpot dient te worden onderzocht, en snel een beetje.

  “Zelfs de topman van ons land, Mark Rutte, zal het voelen,” vertelt Hiddema. “Hij wist van de gesprekken van Opstelten en zijn ambtenaren over het bonnetje, maar trad niet op.”

  Deepthroat
  Met deze ‘poortwachter’ herleven de tijden van het Watergateschandaal, ook al is Hiddema een advocaat en geen journalist. Hij heeft wel een eigen Deepthroat, de klokkenluider in het bekende Watergateschandaal, aan zijn zijde. Hiddema: “Ik wilde Nederland laten zien dat er op het ministerie in Den Haag ook een Deepthroat zit, voordat de pleuris uitbreekt. En let op mijn woorden: er staat een staatsgreep voor de deur.”

  http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.hu/2016/02/theo-hiddema-over-de-teevendeal-er.html

  ‘ER STAAT EEN STAATSGREEP VOOR DE DEUR’

 • Marcel Haenen
  ‏@MarcelHaenen

  @netje9 Dat komt straks vast nog van pas. AG Diederik Aben zal voor de zomer conclusie formuleren in de zaak Baybasin, meldt de Hoge Raad.

  Er gebeurt dus helemaal NIETS…….

  • mr.drs.Bou:

   Micha, wat er nu gebeurt, is dat mr. Aben alle door de verdediging aangereikte gegevens zorgvuldig doorleest en dan een conclusie schrijft. Hoewel wij allen popelend wachten op de vrijheid van Baybasin, heeft dat voor mr. Aben geen prioriteit. De HR beslist immers niet over mensen, maar over het recht. Het lot van Baybasin doet daarbij niet ter zake. Natuurlijk willen we dat mr. Aben haast maakt, want deze onrechtmatige gijzeling en gevangenschap duurt nu al 20 jaar, maar het is helaas niet de taak van mr. Aben om genade voor recht te doen gelden.

 • mr.drs.Bou:

  Adèle van der Plas; Baybaşin/Demmink “zaak van nationaal belang” duurt 11 minuten.

  Gepubliceerd op 2 feb. 2016

  WeAreChangeRotterdam was aanwezig tijdens de boekpresentatie van Ton Derksen genaamd “De Baybaşin Taps”. Hüseyin Baybaşin zit al bijna 20 jaar onschuldig vast voor moord op basis van gefabriceerde taps van de politie. Baybaşin’s advocate Adèle van der Plas stond ons te woord over deze zaak van nationaal belang. In dit interview legt ze de relatie met de ‘Zaak Demmink’.

 • Hi Bou,

  Volgens mij dient iemand onverwijld in vrijheid te worden gesteld du moment dat blijkt dat zijn gevangenhouding niet rechtmatig is. Het boek van Derksen zou wat dat betreft een prima aanleiding zijn geweest. Een gemiste kans dus.
  Ik ben bang dat de enige mogelijkheid deze zaak op te lossen een revolutie is. Kan iemand mij uitleggen waarom de ‘macht’ uit vrije wil nu opeens recht zou gaan doen nadat het de boel meer dan 20 jaar lang heeft bedrogen en belazerd en vrijwel IEDEREEN medeplichtig is, sterker nog: ZIJ BENOEMD VANWEGE HUN MEDEPLICHTGHEID zoals Hillenaar? Dat doen ze dus NOOIT. Je ziet nu al -Adele zegt het in bovenstaand interview- dat ze gewoon niet meer reageren. Ook in mijn zaken doen ze dat niet meer. De ‘staatsgreep’ heeft dus in feite al plaatsgevonden. De eerste stap in deze staatsgreep vond trouwens reeds plaats onder minister Donner toen er een geheim akkoord is gesloten tussen regering en parlement waarbij die laatste verklaarde nimmer scherpe vragen te zullen stellen aan de Minister van Justitie. Dit geheimde accoord is er de reden van dat geen enkele partij, zelfs niet de PVV, aan de zaak-Demmink mag komen. Bontes en Omtzigt doen dingen als INDIVIDUEEL lid van de kamer en niet namems een ‘partij’ want dat is dus verboden.

  • mr.drs.Bou:

   Uiteraard zou Baybasin ONMIDDELLIJK in vrijheid moeten worden gesteld, maar binnen ons strafrecht-systeem is dat niet mogelijk. Juristen houden zich aan dat systeem, anders wordt het een zooitje! Het engelengeduld van mr. Adèle, dat keer op keer zwaar op de proef werd gesteld, is alleen te verklaren als je beseft dat zij een ZEER GOEDE, zo niet UITSTEKENDE juriste is. Zij bewandelt alleen de juridische weg en die is LANG.
   Op jouw website riep je ook dat de zaak Vaatstra moet worden overgedaan. Daar heb je helemaal gelijk in, want ook die zaak hangt aan elkaar van leugens en bedrog! Maar helaas is er binnen ons strafrecht-systeem geen enkele weg. Omdat Steringa zelfs niet in hoger beroep is gegaan, kan hij evenmin herziening van het vonnis vragen.
   De zaak Hörchner hangt eveneens aan elkaar van tapvervalsing, leugens, rechterswisseling en bedrog. Maar wat valt daar nog aan te doen? Hörchner heeft negen maanden lang in een Poolse horror-gevangenis gezeten. Hoe valt dat nog goed te maken? Hij is volkomen berooid geraakt, maar tot op heden heeft hij geen schadevergoeding gekregen.
   Ook de Chipshol-zaak hangt aan elkaar van leugens en bedrog, maar daar weet jij meer over dan ik. Dhr. Poot heeft zijn schadeclaim ten slotte verkocht aan een Amerikaanse aasgier. Boze tongen beweren nu dat hij middels chantage van Demmink c.s. probeerde om twee miljard euro binnen te hengelen. Wat een Martin Vrijland ONZIN !!!
   Zelf ben je slachtoffer van de Liegende Rechter Westenberg. Daarna ben je Online aan het Klokkenluiden geslagen. Het resultaat ken je…
   Ik roep nogmaals op tot geduld, want mr. Aben moet rustig kunnen concluderen. Pas daarna weten we hoe de angsthazen lopen en misschien kunnen we ze dan eindelijk vangen.

   • hansjohn:

    Mr. Aben moet niet rustig kunnen concluderen; hij moet/wil de kool en de geit sparen en er zelf ook niet minder van worden. Dat vergt één en ander aan gepuzzel om het ook nog zo te draaien dat het lijkt of het juridisch klopt.

 • Hi Bou,

  Er is ook nog zoiets als gratie door het Staatshoofd. Het is een schande dat de koning dit allemaal laat gebeuren in zijn Rijk!

  • Ton:

   Daarin verschillen wij van mening.

   1) Om te beginnen is het niet “zijn Rijk”. De koning is al rijk genoeg. Nederland is van de bevolking en hij wordt gedoogd om representant/mascotte te zijn. Niet om allerlei bevoegdheden te krijgen waarmee hij over mensenlevens mag beschikken.

   2) Een gratieverzoek impliceert een schuldbekentenis. Dat is het laatste wat Huseyin wil. Dan had hij ook wel de aangeboden deal kunnen accepteren. Wie hier schuld hebben is duidelijk. De regering. En laat de koning daar nu juist onderdeel van uit maken. Ik zie hem naast Sorgdrager, Demmink et al. al in het beklaagdenbankje staan….

   • mr.drs.Bou:

    Dank je wel, Ton. Dat bespaart me een antwoord. Hoewel?
    Baybasin kreeg al in 2006 aangeboden om even te tekenen bij het kruisje, waarna hij vrij was om naar Turkije terug te keren en hij zijn volledige kapitaal terugkreeg. Hij zei: “NEE!!!”
    In 2014 (als ik het goed heb) kwamen er twee mensen (Utrechtse politie-petten) namens ons ministerie van Vuiligheid vragen of hij alsjeblieft (!) even wilde tekenen bij het kruisje, waarna hij vrij zou zijn. Alwéér: “NEE!!!”
    Baybasin vraagt niet om gratie, want dat impliceert een schuldbekentenis: “Sorry, majesteit, ik ben een boef, maar heb medelijden met mij, majesteit. Laat uw goede hart spreken en laat me vrij!
    Dat is veel te min voor Baybasin, al zou onze geliefde koningin Maxi onze koning Willem Waterhoofd waarschijnlijk hebben ingefluisterd en voorgezegd: “Jij bent een beetje dom. Laat hem vrij, dan zijn wij van hem verlost.”
    Micha, het valt me op dat je te weinig weet van ons rechtsstelsel, maar er is daarnaast een vraag die me al heel lang dwars zit: Jij hebt indertijd een gesprek gehad met onze criminele crimefighter Teeven. Daarna heb je nooit willen zeggen wat daar is besproken. Mogen we nu eindelijk weten welke Teeven-deal daar is gesloten?

 • Te weinig weet van het ‘rechtstelsel’??????
  Hoe krijg je het bedacht! Er is helemaal geen rechtstelsel!!!!
  Typisch weer zo’n nare sneer van je, Boudine!

 • Diederik Aben, die weet veel van ons ‘rechtstelsel!’
  Joris Demmink, weet er ook alles van!
  Hugo Hillenaar, een ware ‘specialist’ in ons ‘rechtstelsel’
  Ard van der Steur en Ivo Opstelten, ware ‘autoriteiten’ in ons ‘rechtstelsel’
  Hans Westenberg, gaf zelf les in ons ‘rechtstelsel’ aan rechters-in-opleiding!!!!!!!!!!!!!

  Die weten er alles van, Bou, maar Micha Kat.. nee…. die ‘weet niets’ van ons ‘rechtstelsel’…..

  • mr.drs.Bou:

   Micha, er bestaat wel een “rechtsstelsel”, maar ik zeg niet dat dit tot recht leidt. Uit vele zaken blijkt dat dit niet het geval is. Wat ik bedoel, is dat je in dit systeem slechts tot recht kunt komen, als je getrouw de paden van dit stelsel volgt. Mr. Adèle doet dat met groot geduld en volharding.
   Als jij zegt dat de zaak Vaatstra moet worden overgedaan, dan geef ik je daar groot gelijk in, maar helaas biedt ons rechtsstelsel daarvoor geen enkele weg!
   Ik zeg dus niet dat ons rechtsstelsel leidt tot rechtvaardigheid. Dat is al lang niet meer zo. Ons rechtsstelsel stamt nog uit de 19e eeuw. Maar het bestaat wel degelijk en het is een hele kunst om te weten hoe de angsthazen straks zullen lopen. Dat is van belang, want we willen ze vangen. We willen dus niet dat het (verouderde) rechtsstelsel hen nog een uitgang biedt.
   Door dit netwerk van wetten en mazen in de wet te ontkennen, vang je die hazen nooit.
   Maar je geeft ook geen antwoord op mijn vraag: Jij hebt ooit een gesprek gehad met Teeven en daarvan mochten wij niets weten. Welke Teeven-deal is er toen gesloten?
   Vanaf dat moment zijn veel van jouw trouwe volgelingen afgehaakt! Geef ons dus inzicht in dat gesprek. Dat had je al meteen kunnen doen. Want het gaat natuurlijk niet aan dat onze grote Klokkenluider een onderonsje heeft met de criminele crimefighter Teeven, zonder daarover verslag te doen.

   • mr.drs.Bou:

    Micha, dat leidt me tot een volgende indringende vraag: Welke overeenkomst is er gesloten tussen Yehudi en jou? Want ook jij had dat dagboek online staan, nadat die Lamme Lameris het als eerste had geplaatst. Waarom wordt Wim Dankbaar vervolgd door Yahudi, terwijl hij het dagboek NOOIT heeft gepubliceerd? En waarom jij niet, terwijl jij het dagboek WEL publiceerde???
    Dat zijn van die kleine dingen, sprak de heer Stastok, die U en mij verontrusten…

 • Beste Bou,

  Jij bent helaas te zeer beinvloed door mijn ‘tegenstanders’. Uit je toon blijkt steeds weer dat je je ‘oordeel’ over mij ‘al klaar’ hebt hetgeen trouwens ook al blijkt uit het feit dat je geen link naar mijn site -de grootste ‘klokkenluiderssite’ met verreweg de meeste bezoekers- wilt plaatsen. Ik heb nergens ‘geheim’ over gedaan en dat je het verhaal van Yehudi en mij niet kent geeft eens te meer aan dat je je wenst af te sluiten voor alle feiten en omstandigheden die voor mij spreken. Het is allemaal uitgebreid gepubliceerd inclusief de poging tot doodslag door Yehudi op mijn fans waarmee ik hem onder druk heb kunnen zetten. Ik heb Teeven gesproken op zijn verzoek omdat hij geinteresseerd was in de zaak-Demmink en ik de journalist ben die daar het meeste vanaf weet. De woordkeus ‘daarvan mochten wij niets weten’ spreekt weer boekdelen en is terug te voeren op een laster-campagne van Eric Donk die het verhaal van een ‘geheime deal’ tussen mij en Teeven de wereld in heeft geholpen om mij te schaden. Wat zou dat in godsnaam voor deal moeten zijn? Dat ik me mag laten vollopen in de Ierse pubs en de rekeningen mag sturen naar ome Fred?
  Teeven was met name geinteresseerd in de Turkse in- en uitreis-gegevens. Die kon ik hem overleggen zoals ze ook zijn gepubliceerd in het boek De Demmink Doofpot waar werkelijk alles wat er de jaren daarna heeft gespeeld, ook in de zaak-Baybasin, al uitgebreid is beschreven. Heb je verder nog vragen Bou?
  Met beste groet
  Micha

  • mr.drs.Bou:

   Micha, ik ben niet voor jou en ik ben niet tegen jou. Ik heb daarom verder geen vragen.
   Neemt niet weg dat je je nooit eerder hebt uitgelaten over jouw gesprek met Teeven. Evenmin maakte je duidelijk waarom Yehudi jou niet vervolgt en Wim wel.
   Ik zal je daarover verder niet vragen.

   • hansjohn:

    Ik zal er wellicht het fijne niet van weten, maar wat daarover op internet staat is vrij duidelijk.
    Misschien kun je je vraag een Yehudi (en Maaike) stellen?

    Zolang de link op KLOL staat, ga ik er voor het gemak (en het verwijzen ernaar op andere sites) van uit dat er geen bewaar is.

  • JDTV:

   Micha heeft me zelf verteld dat hij een geheime deal had, nadat hij na zijn afspraak met Teeven uit het kamergebouw naar buiten kwam. Hierbij had hij een grote glimlach op zijn gezicht en leek zeer tevreden.

   Ik mocht niet mee naar binnen en kreeg verder ook geen details. Toch een beetje vreemd allemaal als het slechts om informatie ging die ook in de Demmink Doofpot te vinden was. Ik geloof er dus niets van.

   Micha heeft er geen problemen mee om zijn “medestanders” bewust in de problemen te brengen. Dit is het enige dat hij de afgelopen jaren heeft aangetoond. Ik kan hier meerdere voorbeelden van geven.

   Wanneer gaat micha trouwens excuses maken voor zijn vreemde en ongegronde opmerkingen over anderen. Mij noemt hij regelmatig dief, oplichter en junk. Wie is er hier nu bezig met een lastercampagne en vooral waarom?

   Verder zal ik me inhouden want het gat hier niet over Micha Kat, maar over de Baybasin taps!

 • hansjohn:

  @Micha, als je wilt kun je de link vh dagboek ook op je ‘nieuwe’ site revolutionaire.online kunnen plaatsen toch? Daar zijn toch geen bezwaren tegen?

 • @hansjohn: hij is nog steeds actief op mijn oude site KLOL.
  Dan nog wat aan Bou die zo’n eminente ‘kenner is van ons rechtstelsel’ maar het nu tegen mij gebruikt dat ik ergens NIET van wordt vervolgd!!! Snapt u t nog???

 • hansjohn:

  Ja Micha dankje, ik weet dat ‘ie nog steeds actief is op KLOL.

 • mr.drs.Bou:

  Beste mensen,
  Vanaf het eerste begin had ik last van reacties die volgens mij niet te plaatsen waren, dus off topic. Nu eindigt het dus met ruzie en daar houd ik niet van. Daarom ga ik deze draad sluiten.
  Mijn advies: denk er het uwe van!