Selecteer een pagina

Archieven

De klimaatzwendel conferentie in Parijs

In Parijs werd deze maand weer eens een klimaatconferentie gehouden. Omdat er op vrijdag 13 november een terroristische aanslag plaats vond in Parijs, was iedere demonstratie tegen deze klimaatzwendel bij voorbaat verboden. Vertegenwoordigers van zo’n 200 landen hebben in Parijs besloten dat de temperatuur op aarde deze eeuw niet meer dan 2 graden mag stijgen. Zij willen dat bereiken door de uitstoot van CO2 door fossiele brandstoffen te beperken. Dat CO2 in de atmosfeer zou leiden tot “global warming”, is tot op heden onbewezen! Het is klimaatzwendel, maar met welk doel?

Op Climate Gate staat een goed artikel met de resultaten van deze conferentie:

Er is onder meer overeenstemming bereikt over:

– Een lange–termijndoelstelling om de opwarming te beperken tot 2 graden Celsius en zo mogelijk zelfs 1,5 graad.
– Nationale beloften om de uitstoot van CO2 in 2020 te beperken.
– Een plan om landen iedere vijf jaar tot verdere inspanningen inzake de vermindering van de uitstoot van CO2 in de toekomst te bewegen.
– Een tekst waarin rijke landen verklaren hun inspanningen om te komen tot financiering van klimaathulp aan de ontwikkelingslanden, ten bedrage van $100 miljard per jaar tegen 2025 en daarna meer, te zullen voortzetten.
– Een plan om de voortgang van de uitvoering te bewaken en te zorgen dat landen zich aan hun beloften houden.

In zijn maandelijkse economische update besteedde Richard Wolff 10 minuten aan deze conferentie. Daarin noemde hij wat zaken die tijdens de CO2-zwendel conferentie niet ter sprake komen, zoals openbaar vervoer in plaats van snelwegen vol met files. In mag altijd graag naar Wolff luisteren, dus plaats ik die video hier. Van minuut 39 tot 49 gaat het over de klimaatzwendel.

Global Capitalism: December 2015 Monthly Update

Rudo de Ruiter, de schrijver van Court Fool, stuurde me een link naar drie artikelen over de klimaatzwendel. Het eerste artikel gaat over de baan van de aarde rond de zon. Deze baan is niet rond en hij is een beetje flexibel. Daarom is het klimaat op aarde niet stabiel. We bevinden ons nu in een warme periode, maar tot ongeveer 10.000 jaar geleden was er een ijstijd. Dat heeft te maken met de bewegingen van de aardbaan.

Het tweede artikel gaat over de activiteit van de zon. Soms straalt de zon feller en dan weer minder fel. Ook deze cyclus is van invloed op het klimaat. Het Middeleeuwse klimaatoptimum en de Kleine IJstijd die daarop volgde, werden veroorzaakt door de zon. In het derde artikel wordt de vraag gesteld, waarom we worden bedonderd met de klimaat-hoax. Er worden immers kosten nog moeite gespaard om ons die “global warming” wijs te maken. Een van de redenen kan zijn dat de kerncentrale-lobby er belang bij heeft. Kernenergie stoot immers geen CO2 uit. Dat kerncentrales een ernstige bedreiging vormen voor al het leven op deze planeet, weten we sinds Chernobyl en Fukushima, maar er valt nog steeds veel geld mee te verdienen!

Irma Schiffers heeft weer een artikel vertaald: Wat er werkelijk gebeurde tijdens de ‘Klimaat-top’! Ze leidt dit in met de volgende woorden:

Dit artikel wil ik echt graag onder de aandacht brengen! Er is -zoals velen van ons al langer weten, maar voor diegenen die het niet weten of niet willen weten- GEEN sprake van opwarmen van de aarde, noch van overmatige CO2 uitstoot die ‘zou worden veroorzaakt’ door de mens. En dan komt er zo’n conferentie over ‘Climate Change’; dagenlang ‘zwetsen’ over niet bestaande onzin, een verzonnen verhaal dat Agenda 21 (de nieuwe Wereldregering die zich al langer in de schaduw bevindt en aan de touwtjes trekt) openlijk in het zadel moet helpen.

Agenda 21 is een plan van de Verenigde Naties dat in 1992 werd aangenomen. Daarin wordt de halve wereld tot voor mensen verboden natuurgebied verklaard en alles moet groen en duurzaam worden. Ook moeten er minder mensen komen, want mensen zijn slecht voor de natuur. Over de vervuiling door de grote corporaties, zoals Shell in de Niger delta of Monsanto met zijn genetische modificaties, heeft dit plan het niet. De klimaatzwendel past inderdaad perfect in deze elitaire plannen.

Onder het artikel stond een reactie van Floor, die verwees naar een video waarin de Leidse geologie professor Salomon Kroonenberg uitlegt dat er geen aantoonbare relatie is tussen de toename van CO2 in de atmosfeer en de vermeende “global warming”. Deze lezing is echt leuk! Ik zou willen dat alle klimaatgekken er eens naar kijken, voor ze komen met hun voorstellen om de uitstoot van CO2 te beperken. Nu ga ik een kijkje nemen op zijn website.

Er is nog niets aan de hand met het klimaat | Salomon Kroonenberg duurt een uur en 10 minuten.

Gepubliceerd op 3 dec. 2015

“De invloed van de door de mens uitgestoten broeikasgassen is nog steeds onzichtbaar. De gemiddelde wereldtemperatuur, de zeespiegelrijzing, het afsmelten van de gletsjers en de frequentie van extreme gebeurtenissen vallen nog steeds binnen de bandbreedte van de natuurlijke processen.”

Prof.dr. Salomon Kroonenberg komt net terug van een reis naar Groenland, waar hij naar eigen zeggen ‘de zaak met zijn eigen ogen eens is gaan bekijken’. Hij bevestigt datgene wat hij al jaren roept, namelijk dat de mens niet de belangrijkste oorzaak is van de veranderingen in het klimaat.

Salomon Kroonenberg is emeritus hoogleraar Geologie aan de TU Delft. Hij schreef het boek ‘De Menselijke Maat’ (2006), over onder andere de onzinnigheid van het blindstaren (door IPCC) op het broeikasgas CO2 als belangrijkste en meest zekere oorzaak voor klimaatverandering. Volgens Kroonenberg is het klimaat te complex, de procescycli te groot, om daar door ons een beetje aan te laten sleutelen.

Heeft de Aarde ons nodig, of wij de Aarde?

14 Reacties

 1. Jaco

  Heel interessant artikel, en ik wil er graag dit aan toevoegen:

  KLIMAAT-VERANDERING?
  Ik geloof nu dat het best heel mogelijk is dat de film en propaganda-campagne van Al Gore (An Incovenient Truth uit 2006) voor een groot deel bedoeld is om de aandacht af te leiden van wat werkelijk aan de hand is, nl GEO-ENGINEERING. En Geo-eng. wordt ook gebruikt voor verborgen oorlogvoering, daar ben ik van overtuigd.

  Over GEO-ENGINEERING heeft Arte.tv vanochtend (gewoon op mainstream!) een heel interessante docu uitgezonden, en die blijkt ook 2x op youtube te staan (wel in het duits)

  Die Klimagötter – Geo-Engineering statt Klimaschutz? Doku (2015)
  DIE KLIMAGÖTTER, deutsche Doku, Doku komplett, 2015

  PS Nog een opmerking, voor de laatste kleine ijstijd, pakweg de middeleeuwen, scheint het klimaat ook al zeer warm geweest te zijn, in een tijd dat er nog geen industrievervuiling bestond.

  PS2 natuurlijk moeten we zowieso wel verstandiger omgaan met ons milieu en het klimaat, maar de waarheid moet ook gezegd.

  Antwoord
 2. Jaco

  Op arte.tv (mainstream media) vanochtend ook een hele interessante docu over geo-engineering (positief kritisch, integenstelling tot Discovery, die het bestaan ervan ridiculiseert)

  Die is ook op YouTube: DIE KLIMAGÖTTER

  PS: in de middeleeuwen was het ook al warm

  Antwoord
 3. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Dat we verstandig met het klimaat om moeten gaan is grote onzin. Want over een jaar of dertig is de aardolie (onuitputtelijke goudmijn van de beschaafd plunderende elite: hele oorlogen worden gevoerd op de golven van de aardolie!) toch echt op. De zorg voor het klimaat is volkomen fake en is alleen maar bedoelt om de voor de gek gehouden mensen beschaafd verder uit te plunderen. Ga zelf maar na: de productie van een auto-katalisator veroorzaakt meer milieu-schade dan zo’n auto met katalisator in zijn hele werkzame bestaan kan goedmaken. En dat was ook al van meet af aan bekend onder alle betrokken ingenieurs die de auto-katalisator hebben ontwikkeld.

  Antwoord
  • Boudine

   Johan, de productie van windmolens en zonnepanelen lijdt aan dezelfde ziekte. Zolang deze productie plaats vindt in China, mogen die gele spleetogen stikken in het gif. Ik heb daar ooit eens een video over gezien en waarschijnlijk ook op BOUblog geplaatst, maar dat is even zoeken. In de grote steden van China stikken de mensen in de buitenlucht.
   Het zogenaamde klimaatprobleem is een grote scam! Het probleem is de vervuiling… met chemtrails en zo voort. Als CO2 echt het probleem zou zijn, dan is uitademen verboden!

   Antwoord
 4. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Mij bekruipt de laatste tijd steeds vaker het gevoel dat de zieltogende dollar (euro/pond), de bankencrisis, de systeemcrisis, de economische crisis allemaal elementen zijn die hun donkere schaduw vooruit werpen om het einde van het aardolietijdperk in te luiden.

  Antwoord
 5. Johan Bosman (werktuigkundige)

  Sinds de jaren ’60 is in de wetenschappelijke wereld bekend dat kernenergie ook nog op een heel andere manier dan via kernsplitsing kan worden verkregen. Dat men destijds algemeen heeft gekozen voor splijtings-reactoren had vooral te maken met de “koude oorlog”: met dit reactortype kan men namelijk ook kernwapens produceren.

  Kernenergie kan veel veiliger èn voor zeer lange tijd worden verkregen uit de rem-energie van alfa-deeltjes die door het element thorium worden uitgestoten met een energie van 4,2 Mev. De halfwaarde tijd van thorium is hoog: dat betekent energie voor een zeer lange periode. Omdat er bij dit proces geen kernen worden gespleten ontstaan ook niet de gevaarlijke isotopen en het uiterst gevaarlijke transuraan plutonium. Men kan met een thorium-reactor dus niet de isotopen maken die in onze ziekenhuizen worden gebruikt maar deze nuttige taak kan door het cyclotron worden overgenomen.

  Nogmaals: aan (kern-)wapens hebben we niets. En niet alleen omdat wapens niet spreken maar doden. Ook om wat we tegenwoordig op het gebied van kernwapens hebben. Daarbij vergeleken zijn de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki natte rotjes. Het gebruik van kernwapens zou het einde van de mensheid betekenen. Dan hebben de graaiende punkers die ons regeren ook zichzelf door het arrogante en bijzonder domme hoofd geschoten.

  Antwoord
  • Boudine

   Dank je wel, Nika.
   Er staan bij Voltairenet nog twee interessante artikelen, die niet zijn vertaald in het Engels, maar wel in het Duits. De ene gaat over het militair industrieel complex in relatie tot het milieu, de andere gaat over de kapitalistische markteconomie in relatie tot het milieu.
   Over dat laatste onderwerp heeft Richard Wolff in 10 minuten meer gezegd, dan op die hele Parijs-conferentie aan wollige woorden is uitgeblazen!

   Antwoord
  • Boudine

   Dank je wel, Dick. De man praat wat traag, maar hij heeft wel iets te melden! Dit geeft een duidelijke kijk op het ontstaan van het huidige verenigde Europa, met dat waterhoofd in Brussel. En dan te weten dat Bayer asperientjes maakt… Het was wel een uurtje kijken waard!

   Antwoord
 6. Linda Rijnveld

  Aan de draad is nog wel wat toe te voegen.

  COP21 ging in feite niet om opwarming van de aarde. (zie citaat VN-capo hieronder). Het doel was klimaat te gebruiken als voorwendsel voor de Wereldregering een vliegende start te geven.
  De grootste vervuilers van de planeet sponsorden de top.

  Legers lobbyisten hebben in het geheim de teksten gesmeed. Het label ‘klimaat’ kan nu aan van alles gehangen worden. van gmo’s, kerncentrales, depopulatie tot meer bewaping, big data, big brother, politiestaat, totalitair regime, dito economische en maatschappelijke dwangbuis.

  ** TECHNOCRACY: The Trojan Horse of Climate Change Eugenics COP21 Climate Conference in Paris and how it plays into the technocrats’ plan to control the world’s resources and implement genocidal eugenics-based austerity.

  Council on Foreign Relations Runs US Policy and Pushes End to Sovereignty
  CFR Pushes End to Sovereignty at UN’s Doha Climate Summit – Promotes Global Warming/Climate Change Hoax as Hammer Tuesday, 04 December 2012 http://chemtrailsplanet.net/2012/12/07/council-on-foreign-relations-runs-us-policy-and-pushes-end-to-sovereignty/

  **agenda 21 and global carbon tax.
  Thus since then the administration signed an executive order to take over all climate change legislation.
  the Monsanto/Climate Corporation merger group http://www.geoengineeringwatch.org/2014/11/

  Christiana Figueres executive secretary of UN.
  At a news conference last week in Brussels,
  Christiana Figueres, executive secretary of U.N.’s Framework Convention on Climate Change, admitted that the goal of environmental activists is not to save the world from ecological calamity but to destroy capitalism.

  The corporatist cartel that runs the international economy plays a tune of global governance.
  Their music requires worldwide obedience.

  Unable to validate their phony science methods and claiming deceitful and contrived conclusions is not enough to get all-inclusive acceptance.

  The Paris Global Warming Summit will not usher in a brotherhood of man. The ‘Liberté, Égalité, Fraternité’ of Climate Change will only produce a global Rothschild empire that would put Napoleon to shame. https://www.intellihub.com/bottom-line-from-the-paris-global-warming-summit/

  ** Figueres is no stranger to controversial statements when it comes to climate change.
  The UN official previously described the goal of the UNFCC as “a complete transformation of the economic structure of the world.”

  She has also repeatedly said that a Chinese style communist dictatorship is better suited than the U.S. constitutional system to fight “global warming.”
  Figueres told Bloomberg News last year that
  http://www.infowars.com/video-un-climate-change-official-says-we-should-make-every-effort-to-depopulate-the-planet/

  Antwoord
 7. mr.drs.Bou

  Vlog; Marcel Crok en het onberekenbare klimaat (1) duurt 23 minuten.

  Gepubliceerd op 6 mrt. 2016

  Marcel Crok (1971) studeerde scheikunde in Amsterdam en Leiden. In 1997 werd hij freelance wetenschapsjournalist na een stage bij het Chemisch Weekblad (tegenwoordig C2W). In 2001 werd hij redacteur bij Technologietijdschrift De Ingenieur en vanaf 2003 bij maandblad Natuurwetenschap & Techniek (NWT).

  In februari 2005 publiceerde Crok in NWT een groot en kritisch verhaal over de hockeystickgrafiek (Engelse versie). Dit verhaal maakte veel reacties los en sindsdien volgt hij het klimaatdebat op de voet. Later dat jaar leverde het hockeystickverhaal hem de eerste Glazen Griffioen op, een aanmoedigingsprijs voor jonge wetenschapsjournalisten.

  Met het prijzengeld van de Glazen Griffioen en een bijdrage van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten werkte hij in de jaren 2008-2010 aan het boek De staat van het klimaat. In het boek onderzoekt hij of en zo ja hoe bewezen is dat CO2 schuldig is voor de recente opwarming op aarde en hoe gedegen het IPCC-rapport is. Van het boek zijn ongeveer 5000 exemplaren verkocht.

  In 2012 vroeg het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) hem om het vijfde IPCC-rapport te reviewen. Daarnaast is Crok nauw betrokken bij het internationale discussieplatform http://www.climatedialogue.org. Dit platform is eveneens gefinancierd door het Ministerie van I&M.

  Antwoord
 8. yvonne

  Marijn Poels’ docu over klimaatverandering ‘The Uncertainty Has Settled’ geboycot door media
  ‘De bagger die ik over me heen krijg bevestigt ook dat ik een film heb gemaakt die ertoe doet’

  http://politiek.tpo.nl/2017/06/14/marijn-poels-prijswinnende-documentaire-the-uncertainty-has-settled-wordt-geboycot-verantwoordelijke-media/

  Heb hem gelijk via twitter, deze link even gestuurd:

  http://www.indigorevolution.nl/nederland-voorziet-woestijnlanden-in-zandtekort-wanneer-gaan-wij-aan-connecting-the-dots-doen/

  Een zand maffia, hoe verzin je het………geld als god om te aanbidden, en voor de rest vernietig je de wereld, en de planten, dieren en de mensen, het is toch niet geloven!

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twee × vier =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën