Selecteer een pagina

Archieven

Geheime diensten en geheime agenten

Dit artikel gaat niet over James Bond, maar over de toestand sinds 9/11, het ontstaan van Al Qaida en de opkomst van ISIS. Waar komen die terroristen toch vandaan? Zij worden geronseld, opgeleid en betaald door de geheime diensten. In Nederland is dat de AIVD, die in het geheim “inlichtingen verzamelt”. In Israël is dat de Mossad, in de VS de CIA, maar vrijwel ieder land heeft zijn “eigen” geheime dienst. Deze geheime diensten staan ook in contact met elkaar. Achter de schermen kunnen ze samenwerken om aanslagen te plannen en uit te voeren, of te laten uitvoeren door de terroristen die door hen zijn geronseld.

De terreur die door de geheime diensten wordt georganiseerd, is niet van vandaag of gisteren. Deze terreur is ook bepaald niet alleen gericht tegen “vijandige naties”, maar treft vaak de eigen burgers. Om een bepaald politiek doel te bereiken, worden er aanslagen gepleegd door “terroristen” op onschuldige burgers. De recente aanslagen in Parijs zijn daar een goed voorbeeld van. Deze waren goed georganiseerd en gecoördineerd, hetgeen wijst op een valse vlag! Dergelijke gebeurtenissen worden achter de schermen geregisseerd door de geheime diensten. De regering weet er soms van, maar wast zijn handen in onschuld.

De volgende reeks van documentaires vertelt hoe het werkt. Als u wilt weten hoe deze wereld wordt gemanipuleerd door geheime operaties, valse vlaggen en terreur tegen de bevolking, neem dan de tijd om deze video’s te bekijken. Want in deze wereld is werkelijk niets meer wat het lijkt! De documentaires zijn goed gemaakt, onderhoudend en veelzeggend. Het is een stuk geschiedenis dat niet op school wordt onderwezen en niet in de geschiedenisboeken staat. Als u eenmaal weet hoe het werkt, dan worden de geheime acties van deze door de overheid uit ons belastinggeld betaalde officiële criminelen doorzichtig. Daarmee is het gevaar nog niet geweken, maar u zelf trapt er in elk geval niet meer in.

Misschien denkt u nog dat dit alleen maar gaat over de CIA in de VS, maar in ons eigen landje werd Pim Fortuyn vermoord. Theo van Gogh werd omgebracht. De FIRA vrat ons belastinggeld op. De JSF moet er komen. De zorg is “geprivatiseerd”, evenals het openbaar vervoer. Het onderwijs wordt onbetaalbaar en de werkloosheid is groot. De SP, de partij die zich daar nog het meest tegen verzet, wordt door de pers verdacht gemaakt of dood gezwegen. Dit is allemaal niet toevallig, maar goed georganiseerd. Ook dit land kent zijn geheime genootschappen en geheime diensten!

Counter Intelligence 1 — Shining a Light on Black Operations: The Company duurt een uur en 15 minuten.

Deel 2 gaat over wapens en drugs, banken die witwassen, criminele bendes die worden getolereerd en gebruikt voor politieke doelen en over de handel in wapens en drugs door de geheime diensten. In Nederland hebben we de IRT-affaire gehad die eindigde in de dood van Maarten van Traa. Over de heroïne werd toen volstrekt niet gesproken! De betrokkenheid van de Turkse overheid bij de toevoer van heroïne naar Nederland bleef buiten beeld. Ook levert Nederland wapens aan Turkije, op voorwaarde dat deze wapen niet worden ingezet tegen de Koerden, maar dat wordt NOOIT gecontroleerd! Denk dus niet dat het alleen over de VS en de CIA gaat!

Het laatste gedeelte, vanaf ongeveer minuut 60, gaat over het feit dat de klokkenluiders worden vervolgd, terwijl de elite die de misdaden begaat vrijuit gaat. Denk in dit geval maar aan Micha Kat en de affaire Demmink! Of denk aan Baybasin, die werd veroordeeld op vervalste bewijzen, mede omdat hij de klok luidde over de betrokkenheid van de overheid bij de handel in heroïne.

Counter Intelligence 2 — Shining a Light on Black Operations: The Deep State duurt een uur en 25 minuten.

Deel 3 gaat over de psychologische oorlogsvoering. Zo zit er in Londen een man die “nieuws” over Syrië maakt: Syrian Observatory for Human Rights. De meeste Main Stream media nemen dat “nieuws” klakkeloos over, vandaar dat veel mensen denken dat de democratisch gekozen “dictator” Assad zijn eigen bevolking afslacht. Als die propaganda niet meer werkt, gaat men over tot het plegen van terroristische aanslagen. In Europa gebeurde dat door “Gladio”, vooral in Italië, maar ook in België en andere landen. ISIS is slechts dezelfde kliek in een nieuwe jas! Als u deze video bekijkt, denk dan ook even aan Parijs 13/11 en de VS op 9/11. Vervolgens gaat het over de valse vlaggen waarmee de oorlogen worden gestart. Wie niet in die valse vlaggen gelooft, wordt een complottertje genoemd.

Een goed artikel over ISIS en de aanslagen van 13/11 in Parijs staat op Want to Know: Het Parijse effect..

Zie ook dit artikel op Achter de Samenleving: Geheim agenten vertellen uitgebreid over valse vlaggen (o.a. Operation Gladio)

Counter Intelligence | Part III – The Strategy of Tension duurt 55 minuten.

Deel IV van deze serie bevat zeer schokkende beelden! Niet geschikt voor kinderen en gevoelige personen. Het gaat over de necrofielen die de terreur uitoefenen en de manier waarop ze dat doen. Ze moorden en martelen op de meest vreselijke manieren. Zijn zijn daarin speciaal getraind door instituten in de VS. Het is puur sadisme! Door marteling is nog nooit enige zinnige informatie verkregen. Denk daarbij aan de Inquisitie, die door marteling bekentenissen verkreeg van “heksen” die op bezemstelen vlogen, bouleerden met de duivel en door toverspreuken de oogst deden mislukken. Veel van deze vrouwen eindigden op de brandstapel, in het openbaar. Tegenwoordig gooit men de lijken liever in zee.

Vanaf minuut 45 gaat het over de slachtoffers van de oorlog, voor het grootste deel onschuldige burgers. Ook hier zijn gruwelijke beelden te zien, maar de waarheid is dan ook gruwelijk. Vanaf 1 uur en 10 minuten gaat het over de strijd tegen de islam. Wie die gruwelijke beelden liever overslaat, kan hier beginnen. Er komen zeer interessante sprekers aan het woord, waaronder Karen Armstrong!

Bij 1 uur en 30 minuten komt ook de “Joodse” staat Israël aan bod. Het wordt dan duidelijk hoe de “strijd tegen het terrorisme” is ontstaan. Deze begon vrijwel onmiddellijk nadat de Sovjet Unie in 1989 uiteenviel, maar was al veel eerder in voorbereiding! Hetzelfde geldt voor de inval in Afghanistan in oktober 2001. Om deze inval te rechtvaardigen, organiseerden de geheime diensten de aanslagen van 9/11.  Zij schoven de schuld op de “moslim-terroristen”: 19 vliegende plofmoslims plus Osama bin Boeman in een Afghaanse grot, een CIA-agent uit een rijke Saoedi-Arabische familie die dik bevriend is met de familie Bush. Dat zijn de sadistische sprookjes. De “strijd tegen het terrorisme” is staatsterreur!

Counter Intelligence (Part 4) – Necrophilous duurt een uur en 55 minuten.

Op 31 december 2011 trad in de VS de National Defence Authorisation Act in werking. Deze wet zegt dat iedereen die wordt verdacht van terrorisme, kan worden opgepakt en zonder proces voor onbepaalde tijd achter de tralies gezet, of zelfs gedood! Iedereen kan verdacht worden! Wij zijn nu allemaal potentiële terroristen. Dit is nog erger dan de heksenjacht van Dominicanen en Jezuieten.

Deze doodstraf zonder enige vorm van proces wordt in het buitenland uitgevoerd door drones, die worden bestuurd vanuit de VS. De jongens en meisjes die dit doen, zijn goed in computerspelletjes! Zij opereren vanuit hun eigen veilige omgeving, worden goed betaald en ervaren geen enkel schuldgevoel als zij hun “doel” raken. Dit doel kan een bruiloft of begrafenis zijn, waar zich een “van terrorisme verdachte persoon” bevindt, of een auto waarin behalve de “verdachte persoon” nog meer mensen zitten. Als er mensen toestromen om de gewonden te helpen, worden zij ook neergeschoten met een tweede bom. In Noord-West Pakistan zijn dorpen waar deze dodelijke drones dagelijks overvliegen. Alle mensen zijn er bang!

Intussen worden er nog betere drones ontworpen. Sommige zijn zo klein als een spin en ze kunnen vliegen, sommige zien er uit als vogels en die kleine drones hebben camera’s waarmee ze kunnen spioneren. Er zijn schildwacht-robots die schieten op iedereen die zonder toestemming voorbij komt, er zijn robots die op vier poten lopen en ga zo maar door. Dit deel van de video begint bij minuut 23. Het zijn hoog-technologische moordmachines. De “strijd tegen het terrorisme” wordt aldus geautomatiseerd en ontmenselijkt. Als een robot oorlogsmisdaden pleegt, wie is er dan nog verantwoordelijk?

Counter Intelligence | Part V – Drone Nation duurt 50 minuten.

7 Reacties

 1. Joep Zander

  Hoi Boudine,

  Bedankt voor je goede sprokkelwerk. Ik heb nog niet alles bekeken. Ik meldde al eerder dat ik me zorgen maak over de oprukkende noodtoestanden. In Frankrijk maken veel bloggers zich zorgen over censuur (http://www.trueactivist.com/france-starts-shutting-down-alternative-media/) las ik. In Nederland bestond al veel internetcensuur maar dat dreigt erger te worden. Ongetwijfeld komen er voorstellen die een beroep gaan doen op ons zogenaamde patriottisme ( en zo niet…).
  Ik vind het ook erg zorgelijk dat de SP bij monde van Ronald van Raak heeft voorgesteld om radicaliserende elementen aan te pakken door gedwongen behandeling. Want wie zijn straks allemaal radicaliserende elementen. Als het aan journalist Klomp van het AD ligt ook alle complottheoristen. Want die zijn een gevaar voor het vertrouwen in de rechtstaat. je snapt welke rechtstaat en welke complottheorien daarbij aan de beurt kunnen komen. Afin ik heb daarom ( en nog wat meer) mij SP lidmaatschap opgezegd (https://joepzander.wordpress.com/2015/11/22/radicalisering-en-hechtscheiding/). Ik las hierboven wat op zich terechte positieve opmerkingen over de SP. Misschien ben je ook SP-lid, hoewel?
  Ik ga ook de rest van de filmpjes hierboven proberen te bekijken.
  vriendelijke groet
  Joep

  Antwoord
  • Boudine

   Beste Joep,
   Je moet natuurlijk wel eerst goed lezen wat Ronald van Raak bedoelt! Zelfs de Telegraaf is daar duidelijk over:
   ‘Aankomende jihadist als verwarde behandelen’
   DEN HAAG –

   Verwarde mensen kunnen worden verplicht om zich te laten behandelen. Mensen die zich willen opmaken voor de jihad, zouden ook als verward moeten worden aangemerkt, zodat ze verplicht kunnen worden om te deradicaliseren.

   Dat zei Ronald van Raak van de SP dinsdagavond tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken. Ook die stond voor een deel in het teken van het door terreurorganisatie IS opgeëiste bloedbad in Parijs. Meerdere partijen hebben vragen over de taken en capaciteit van de inlichtingendienst AIVD en de uitwisseling van informatie tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Europa. Ze willen daar woensdag antwoord op van de verantwoordelijke minister, Ronald Plasterk.

   Zijn voorstel houdt in dat we aankomende jihadisten niet behandelen als criminelen, maar als psychiatrische patiënten. Op deze twee groepen zijn andere wetten van toepassing. Natuurlijk is er tegen beide methoden van aanpak wat te zeggen, maar binnen het huidige maatschappelijke en juridische kader is de keuze beperkt. Kiezend tussen twee kwaden, ben ik het helemaal eens met Ronald van Raak!

   Het gaat dus niet om complottertjes, maar om mensen die zich voorbereiden op een reisje naar Syrië, waar ze de ongelovigen willen onthoofden.

   Antwoord
 2. Joep Zander

  Ik heb natuurlijk ook eerst goed gelezen. Dit schreef Ronald mij zelf:
  ‘Wat jammer dat je deze beslissing hebt genomen! Het voorstel is natuurlijk niet om potentiele terroristen te behandelen als psychische patienten, maar om te zoeken naar een manier om mensen die een direct gevaar vormen voor zichzelf en voor de samenleving verplicht te deradicaliseren. Dit voorstel is vandaag door veel ander partijen (waaronder PvdA en GL) en door de regering overgenomen.’

  Potentiele terroristenof ‘verwarde mensen’ is een erg breed begrip. Want wie zijn dat? En erger; hoe wordt het uitgelegd door de diensten die het gaan uitvoeren? Het past in een tendens en mijns inziens werkt Ronald daar ( naief??) aan mee. Maar misschien denk ik wel te angstig. Dat kan. Maar ik denk dat ik de SP goed ken en deze mechanismen goed begrijp. denk je nou echt dat de regelgeving zich expliciet zal beperken tot Jihadisten? nee natuurlijk. dat soort regelgeving is altijd generieker. groetjes

  Antwoord
  • Boudine

   Beste Joep,
   “verwarde mensen is een breed begrip.” Ook nu al wordt gebruik gemaakt van psychiatrisering om “complot-denkers” de wind uit de zeilen te nemen. Denk aan Micha Kat en Wim Dankbaar. In beide gevallen verklaarde de rechter dat zij een psychiatrisch onderzoek moesten ondergaan.
   Volgens mij is het binnen het kader van de huidige wetgeving beter om potentiële jihadisten te psychiatriseren, dan hen te criminaliseren. Ik raad je aan om alle vijf documentaires te bekijken, want als er ook maar ergens een verdwaalde jongere rondloopt met plannen om naar Syrië te gaan om daar alle “ongelovigen” te onthoofden, dan mag de VS er een drone-bom op gooien. Als deze jongen toevallig bij familie of de buren zit, dan is de rest van de slachtoffers “collatereal damage”.
   Zo diep zijn we reeds gezonken! Wat er gebeurt, wordt niet bepaald door de politiek, maar door de geheime diensten.

   Antwoord
 3. Joep Zander

  Beste Boudine,
  Ok we snappen beide het gevaar een beetje. Je kunt er een flinke discussie aan wijden. Wat is de minst slechte… Persoonlijk vind ik psychiatriseren een nog veel ongrijpbaarder proces dan criminaliseren. Recht wordt nog steeds vaak openbaar uitgesproken. In de helft van de rechtsgedingen niet meer dankzij een dictatoriale ingreep van de rechterlijke macht, maar in het strafrecht is openbaarheid er nog wel, zelfs de zitting is meestal nog wel openbaar… hoewel je natuurlijk vaak maar half weet wat er buiten zicht nog wordt bekokstoofd. Op de duistere psychiatrische dwangwegen heerst weinig transparantie. Verder ben ik met je eens dat we jongeren die jhadkant niet uit moeten laten gaan. Ja ik ga de filmpjes bekijken. Daarna zal ik me weer even melden.

  Antwoord
 4. Boudine

  Confession of a CIA Agent: They gave us millions to dismember Yugoslavia

  We bribed parties and politicians who have enticed hate between the nations. Our ultimate goal was to enslave you!

  WebTribune publishes their interview with former CIA agent Robert Baer during his promotion tour in Quebec for upcoming book “Secrets of the White House” last week.

  Antwoord
 5. Conspiracy Artist

  of bekijk het werk van Dr. Danielle Ganser,
  “NATO’s secret Armies”

  of bekijk het werk van Dr. Wisnewski
  “Das RAF Phantom”

  dit zijn gedocumenteerde studies van academici in het onderwerp

  op youtube zijn ook oude BBC Panorama films over Gladio te finden

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

9 − 2 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën