Archief
Artikelen

Zoals ik al zei: ik bestudeer de hypothese van Velikovsky. Mijn conclusies zijn anders, want Venus kan nooit een komeet zijn geweest. Maar Venus speelt wel een grote rol in de mythen die gaan over kosmische rampen. Ik denk dat dit komt omdat Venus overkookte als de komeet rond de zon ging en zijn staart over Venus zwiepte. Vandaar dat Venus altijd wordt afgebeeld met lang (en het liefst blond) haar. Venus heeft een atmosfeer van CO2 met wolken van zwavelzuur! Mercurius kreeg vleugels wegens hetzelfde, want Mercurius heeft geen atmosfeer, maar de korst kan wel een beetje overkoken.

Vraag één is dan: waar kwam die komeet vandaan en vraag twee is: waar is hij gebleven? Uit allerlei mythen, maar ook uit geologische gegevens, zoals de gipsrotsen rond de Dode Zee, blijkt dat er zwavel in het spel moet zijn geweest, maar kometen bevatten meestal geen zwavel. Ze bestaan uit lichtere elementen: waterstof, zuurstof, stikstof en kiezel. Ik zocht daarom naar een zwavelig hemellichaam dat minstens zo groot moet zijn als onze maan. Rond Jupiter draait een maan, Io, die ruim voldoet aan deze kenmerken. Io bestaat voornamelijk uit zwavel, terwijl alle andere hemellichamen in deze verre regionen bestaan uit waterstof, zuurstof, stikstof, kiezel en misschien wat ijzer. Io is werkelijk uniek!

Deze maan hoort niet thuis in het rijtje manen van Jupiter en ze hoort ook niet thuis in ons zonnestelsel. Ze zou wel door het zonnestelsel kunnen zijn ingevangen! In het duistere heelal zwerft van alles rond, maar de relatieve snelheid van deze objecten is meestal zo hoog, dat ze niet kunnen worden ingevangen door het zwaartekrachtveld van de zon. Hun baan is in dat veld een hyperbool. Ons zonnestelsel vliegt met hoge snelheid in de richting van Wega in de Lier. Als er een object zou zijn ingevangen, dan moet dat object met een iets lagere snelheid in dezelfde richting zijn gevlogen en door onze zon zijn ingehaald. De kans op zo’n gebeurtenis is heel erg piep klein, maar in het verleden bestaan geen kansen! Iets is waar gebeurd (kans = 1) of niet (kans = 0).

Stel dat het waar gebeurd is. In dat geval vloog de komeet dwars door de zon en werd door de zon vertraagd. Zijn baan, eerst een rechte lijn, wordt dan óf een parabool, waardoor hij het zonnestelsel verlaat in dezelfde richting als waar hij vandaan kwam, óf het wordt een ellips en dan komt die komeet terug. Ook zou de zon dan overkoken! Mercurius verloor zijn korst en zijn mantel, Venus verloor haar korst en de aarde haar atmosfeer. Aldus begon het Cambrium, ongeveer 540 miljoen jaar geleden. Zonder die komeet zouden we nog in de oersoep hebben gezeten!

De komeet kwam dan per definitie uit Wega in de Lier, een ster die op ongeveer 60 graden boven de evenaar staat. Door de zwaartekracht van de grote planeten wordt die komeet langzaam maar zeker in het vlak van de planeten getrokken. Zolang hij niet in dat vlak ligt, gebeurt er alleen een ramp als een planeet toevallig door de staart gaat, want die staart blijft achter als de komeet rond de zon gaat. Ligt hij eenmaal in het vlak van de ecliptica, dan is het bij iedere omloop raak. Aan het einde van het Perm, ongeveer 300 miljoen jaar geleden, is ongeveer 90% van alle levende organismen uitgestorven. Daarna begint het ritme van Sepkoski: elke 28 miljoen jaar een uitstervingsgolf. Na verloop van tijd zou deze komeet kunnen zijn vertraagd door voor een grote planeet langs te gaan, of door in botsing te komen met de planeet die ooit tussen Mars en Jupiter stond, maar die aan barrels is geslagen. En let op! Als een komeet wordt vertraagd, dan schiet hij minder ver weg in het heelal en zijn omlooptijd wordt korter. Hij komt dan dus eerder terug!

Na de grote uitstervingsgolf van 65 miljoen jaar geleden, waarin ook alle dino’s omkwamen, neemt het ritme van uitstervingen en grote klimaatveranderingen toe. De geologische perioden worden korter. Ook tijdens de ijstijden zijn er nog plotselinge veranderingen, die niet verklaard kunnen worden vanuit de bekende kosmische parameters. Na de ijstijd, tijdens het Holoceen, zijn er de Bond-events, plotselinge veranderingen in het klimaat. De komeet verliest steeds zijn staart en wordt dus steeds kleiner, maar hij richt kennelijk nog altijd schade aan. Wellicht had hij ooit alleen een kern van zwavel en is de buitenkant reeds verdampt.

Dan begint de Bijbel. Er komt eerst een scheppingsverhaal zonder Jhwh, maar met Elohim, dat is het godendom. Dan volgt er een ander scheppingsverhaal met een heleboel klei waaruit Adam en Eva worden geschapen. Na de laatste ijstijd, waarin het in het Midden Oosten niet vroor, maar wel zeer zwaar regende, lag er in het huidige Israël een dikke laag klei op de bodem van de opdrogende meren. Omdat de aarde daar zo vruchtbaar was, konden de mensen er gaan wonen in nederzettingen. Men noemt hen de Natufische cultuur. Ze hoefden niet meer te zwerven, want er was het hele jaar door genoeg voedsel in hun omgeving. Dit speelde zich af in de periode die het Allerod Interstadiaal wordt genoemd. Toen verscheen Jhwh en hij verjoeg de mensen uit die Tuin van Eden. In de klimaatkunde noemt men dat het Younger Dryas Event. Dit Y-D-event gaat gepaard met de Y-D Impact Hypothese, maar die “hypothese” blijft onaanvaard, want dat is catastrofisme! Dat mag dus niet van de wetenschappers.

De mensen die deze ramp overleefden, begonnen voedsel te verbouwen in de oases. Anderen werden weer nomaden en trokken met de kudden mee. De Bijbel zegt: Kain werd landbouwer en Abel werd schaapherder. Vervolgens verscheen Jhwh en aan het Younger Dryas kwam plotseling een einde. In de Bijbel kregen de mannen nu zonen en al die mannen worden veel te oud. Methusalem werd zelfs 969 jaar! Tijdens het Holoceen vinden ook weer klimaatwisselingen plaats, de Bond events. Er zijn even veel Bond events als er veel te oude mannen zijn in die stamboom van het boek Genesis!

Jhwh verscheen aan Noach, er volgde een zondvloed die we nu kunnen dateren op het Bond event van 5,9 djg of 3900 v.Chr.. Daarna verscheen Jhwh boven de toren van Babel, de mensheid raakte verspreid en hun taal werd verward. Van 2200 tot 1900 v.Chr. werd de aarde getroffen door stofstormen. Alleen in China was het omgekeerde het geval: daar werd het land drie eeuwen lang getroffen door overstromingen. Het klimaat op aarde was dus overal van de kook! De Semieten die woonden langs de Eufraat en regenlandbouw beoefenden, trokken weg naar Sumerië aan de monding van Eufraat en Tigris, waar irrigatielandbouw bestond. Pas vanaf ongeveer 1900 v.Chr. trokken ze weer naar hun oude woongebied in de vlakte rond de rivier Habur, een zijrivier van de Eufraat. Hun taal was toen veranderd van Akkadisch in Oud Babylonisch.

Abraham trok weg uit Ur en ging naar Haran. Daarna trok hij verder, naar Kanaän. We mogen vermoeden dat Abraham dit deed omstreeks 1850 v.Chr..

Over die regen van brandende zwavel heb ik reeds iets geschreven. Jhwh verscheen aan Abraham, het regende brandende zwavel en voor de bewoners van Sodom en Gomorra liep dat niet goed af. Abraham werd opgevolgd door Isaak en deze door Jacob. De zonen van Jacob trokken naar Egypte. Levi kreeg Kehat, Kehat kreeg Amram en Amram kreeg Mozes. Zeven generaties na Abraham verscheen Jhwh aan Mozes en er volgde een exodus. Er kwamen 10 plagen en er volgde een 40 jaar durende duisternis. Men schrijft dat soms toe aan de uitbarsting van de vulkaan van Santorini in 1628 v.Chr., maar de archeologen plaatsen de exodus meestal omstreeks 1250 v.Chr., dit op grond van een Egyptische inscriptie van farao Merenptah. Tot zover de theoretische wetenschappelijke controverse.

Moses stierf volgens de Bijbel 40 jaar na het begin van de exodus en zijn opvolger was Jozua. Jhwh verscheen aan Jozua en de muren van Jericho stortten in. Het regende stenen uit de hemel, de zon stond stil en de maan stond stil, waarbij de Israëlieten de inwoners van Kanaän doodden en het “beloofde” land “veroverden”. Op grond van de koolstofdatering blijkt dat de muren van Jericho zijn ingestort in 1583 v.Chr., 45 jaar na de uitbarsting van Santorini.

Daarna volgden er volgens de Bijbel vier eeuwen van lage beschaving, waarin die “verovering” van Kanaän nogal betrekkelijk bleek. Jhwh is daarna nog een aantal malen terug geweest. Hij verscheen ten tijde van de profeet Samuël en eveneens ten tijde van de koningen Josafat van Juda en Hizkia van Israël. Maar op een dag bleef de ster stilstaan boven Bethlehem! Daarom brengt de Bijbel volgens mij deze blijde boodschap: De aarde is gevormd in relatie met een ander hemellichaam: de komeet Jhwh. Deze komeet heeft rampen aangericht, waardoor soorten zijn uitgestorven en nieuwe soorten konden ontstaan. Deze kosmische rampen kwamen ook nog voor in historische tijden, waarop de mensheid een rampenplan verzon: het vaderrecht of patriarchaat. En op een dag, slechts iets meer dan 2000 jaar geleden, werd de komeet ingevangen door de oppergod Jupiter! Die komeet komt dus nooit meer terug. Halleluja!

De volgende documentaire vind ik uitermate boeiend. Besef wel, dat veel van wat Velikovsky zegt, niet klopt. Andere dingen kloppen echter wel degelijk. Let daarbij op de meest belangrijke uitspraak van deze visionaire psychoanalyticus. Hij zegt dat het trauma van deze kosmische rampen werd verdrongen (Freud), waarna het deel ging uitmaken van het collectieve onderbewustzijn (Jung). Hij noemt dit collective amnesia (collectief geheugenverlies) en de hele mensheid reageert op dit verdrongen trauma. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft, want in plaats van de aarde te herscheppen in de Tuin van Eden, waartoe we nu de technologische mogelijkheden bezitten, staan de mensen elkaar naar het leven in naam van Jhwh, God de Vader, of Allah. En in plaats van de huidige hoog technologische rijkdom eerlijk te delen, klampen mensen zich angstig vast aan geld. Een beetje psychoanalyse kan daarom geen kwaad. Luister in elk geval even naar wat Velikovsky zegt vanaf minuut 49, want de herinnering aan die kosmische rampen wordt onbewust doorgegeven in alle grote religies. De mensheid lijdt collectief aan een post traumatisch stress syndroom!

Immanuel Velikovsky – Bonds of the Past – CBC Documentary 1972 duurt 56 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

2 Reacties op “Velikovsky en de Bijbelse blijde boodschap”

 • Evert Jan Poorterman:

  Dag Boudine,

  het klopt! professoren en studenten van de Universiteit van Kiel deden onderzoek in de Golf van Oman. Ze boorden in de bodem en in twee-en-een-halve meter boorkern was een perioden vervat van 14.000 jaren als ik me niet vergis. Duidelijk zag men afzettingen van vulkaanas en van zand(stormen). Tussen 4200 en 1900 voor de jaartelling was het wel heel bont en was zelfs het klimaat voor driehonderd jaren van slag. In die periode is heel veel vulkaanas te vinden. De Kieler-boorkern laat ons zien dat er een ramp heeft plaatsgevonden die het klimaat ernstig beinvloedde, erger dan de uitbarstingen van de Vesuvius en de Krakatau. In Intermediair las ik destijds dat in die periode een einde kwam aan aan aantal hoogwaardige culturen in China, Perzie en het Midden-Oosten (Soemer) en dat viel samen met de vernietiging van de steden Harappa en Mohenjo Daro in India en met de atoombommen op de steden Sodom en Gomorrah en de vliegbases in de Sinai en de Baalbek in de Beka-vallei. De oorlogen waren zo heftig dat culturen werden weggevaagd en de wapens hadden zo veel invloed dat het klimaat voor bijna drie eeuwen veranderde.

  Groet Evert Jan

  • mr.drs.Bou:

   Beste Evert Jan,
   Dank je wel voor deze post, maar heb je ook een duidelijke verwijzing? Titel van het artikel, de schrijvers en het tijdschrift waarin het werd geplaatst, plus de datum. Dan kan ik het opzoeken.
   Overigens waren die stofstormen van 2200 tot 1900 v.Chr., dat wist ik reeds. Verder zijn Sodom en Gomorra opgegraven. Deze steden werden verwoest in een kosmische ramp. Achter de schermen ben ik weer druk bezig met de Bijbelse archeologie, dus een artikel over Sodom en Gomorra laat nog even op zich wachten, maar het komt zeker! 🙂

Laat een reactie achter