Selecteer een pagina

Archieven

De zaak Baybasin in de Telegraaf

Systèmes de remplacement des

In de Telegraaf van zaterdag 24 oktober j.l. stond een twee pagina’s groot artikel over de zaak Baybasin. (Zie hier deel 1 en deel 2.) Dit artikel door Jolande van der Graaf belicht de achtergrond van de zaak Baybasin. In 2002 werd Baybasin veroordeeld tot levenslang voor een reeks misdaden die hij niet had gepleegd en waarvan sommige zelfs niet zijn gepleegd! Het bewijs bestond uit zwaar gemanipuleerde “telefoontaps”. Hoewel er in de Telegraaf nog een vraagteken achter staat, werd Baybasin slachtoffer van een duivels complot, gesmeed door de Turkse staat en uitgevoerd door de Nederlandse justitie.

De kop in de Telegraaf luidt als volgt:

24 oktober 2015 SPIONAGETHRILLER

Herzieningszaak Turkse Koerd Hüseyin Baybasin nadert beslissingsfase

Gevangen in duivels mysterie

Baybasin zit echter niet gevangen in een duivels mysterie, maar in een web van leugens en valse beschuldigingen, oftewel een smerig complot! De manier waarop hij zich uit dit web probeert te bevrijden, getuigt van moed, doorzettingsvermogen en een bijzonder sterk karakter. Op dit moment zit Baybasin in de gevangenis van Heerhugowaard, maar tijdens zijn nu reeds 18 jaar durende gevangenschap is hij van de ene gevangenis naar de andere verhuisd. Er is met hem voortdurend gesold!

In het artikel staat een foto van de gevangenis en een recente foto van Baybasin (zie boven dit artikel). Onder die foto staat:

Hüseyin Baybasin. Negentig procent van het bewijs tegen deze Turkse Koerd bestaat uit afgeluisterde telefoongesprekken, waarmee volgens deskundigen is geknoeid.

Met de overige 10% van het bewijs is eveneens geknoeid. Het bestaat bij voorbeeld uit een bekentenis van een Roemeen die in Turkije werd betrapt met 20 kilo heroïne en die na marteling een in het Turks gestelde verklaring ondertekende waarin hij Baybasin als opdrachtgever noemde. De man verstond echter geen Turks. De hele schandalige gang van zaken staat beschreven in het Rapport Langendoen. De rest van het artikel van Jolande van der Graaf is echter duidelijk en correct! Het is vlot geschreven en het maakt aan een groot publiek duidelijk wat er mis is met de zaak Baybasin. Omdat ik geen e-mail adres kan vinden van Jolande van der Graaf, neem ik het artikel over zonder haar toestemming, maar met respect!

Uit de school klappen over de bizarre zaak van Hüseyin Baybasin is in Turkije als Russische roulette spelen. Zeker twee belangrijke getuigen werden daar tijdens mysterieuze gebeurtenissen al de mond gesnoerd. Anderen durven alleen anoniem hun verhaal te doen of zwijgen helemaal.

„Een van de Turkse getuigen is twee jaar terug gedood bij een dubieus verkeersongeluk waarover de politie zelfs geen rapport schreef”, zegt Baybasins advocaat Adèle van der Plas. „De ander, een doodsbange maar vastberaden politieagent, wilde in Nederland in Baybasins herzieningszaak komen getuigen. Hij kreeg geen visum. En daar bleef het niet bij. De politieman is kort erna ontvoerd en sindsdien vermist. Ja, dit is een huiveringwekkende zaak, de belangen zijn groot.”

Baybasin zit al achttien jaar in ons land gevangen, nadat de rechtbank en het hof in Den Bosch hem tot levenslang veroordeelden voor een moord in zijn vaderland. Maar is dat terecht? Of speelt op de achtergrond een verbijsterend complot?

Taps

Negentig procent van het bewijs tegen de Turkse Koerd bestaat uit taps (afgeluisterde telefoongesprekken). Maar in al die gesprekken is volgens onafhankelijke deskundigen aantoonbaar opzettelijk en op grote schaal geknoeid.

Deze technisch experts – onder wie de spoorloze politieman van een Turkse tapkamer en een voormalig afluisterspecialist van de Nederlandse militaire geheime dienst MIVD – bevestigen dat de Baybasin-taps met onder meer knippen en plakken in elkaar zijn gezet. „Daardoor lijkt het alsof hij een zware misdadiger is”, vervolgt advocaat Van der Plas.

Het levensverhaal van Baybasin is als een spionagethriller. Opgegroeid binnen een puisant rijke familie in Diyarbakir, in het oosten van Turkije, was hij voorbestemd zijn grootvader op te volgen als leider van een Koerdische clan. Maar de toekomst zou een andere wending krijgen.

Als 17-jarige werd hij naar Istanbul gestuurd waar een ultrageheime staatsorganisatie Baybasin naar zijn zeggen inlijfde. Het ging om de ÖHD, de Özel Harp Dairesi, oftewel het Speciale Oorlogsdepartement. Opgericht met Turkije’s toetreding tot de NAVO, maar nergens officieel geregistreerd.

Van der Plas: „Rekruten werden er van jongs af aan opgeleid voor hoge posities binnen de regering. Baybasin was een briljante jongen en beoogd Koerdisch leider. Ze dachten twee vliegen in een klap met hem te slaan. Zelf hoopte hij er iets mee te bereiken voor zijn achtergestelde gebied.”

De Koerd, die vrijwel alle Turkse regeringsfunctionarissen kent, zegt destijds te hebben ontdekt dat de regering via de ÖHD en andere geheime comités diep in de heroïnehandel zat. Hij werd volgens zijn advocaat op buitenlandse reizen gestuurd om transacties in de enorme geldstromen uit de internationale drugssmokkel te begeleiden. Van der Plas: „De winsten gingen naar Turkse verenigingen in Europa. Hun doel was te voorkomen dat Turken in het buitenland zouden integreren.”

Eind jaren tachtig liep Baybasin bij Scotland Yard in de kijker en werd opgepakt. Heroïne vonden de Britten echter niet. Na tijdens verhoren een tipje van de sluier te hebben gelicht, werd Baybasin met de uitruil van een Britse gevangene snel door Turkije teruggehaald. Ook daaruit zou blijken dat hij iemand van de Turkse ’Diepe Staat’ was. Door zijn Engelse avontuur bekeek de Koerd de ÖHD-praktijken met andere ogen. „Hij voelde zich misbruikt. Toen de staat van hem eiste om een paramilitaire macht tegen zijn eigen volk te gaan leiden, weigerde hij. Tijdens een persconferentie liet Baybasin figuurlijk een bom ontploffen. Hij bracht naar buiten dat de Turkse regering jaarlijks 55 miljard binnenhaalde met drugs. Sindsdien is hij een doelwit voor de Turkse staat.”

Zijn onthullingen bleven niet zonder gevolgen. De geheime politie pakte de Koerd op en onderwierp hem aan folteringen die hij ternauwernood overleefde en waarvan de blijvende gevolgen zijn beschreven in medische rapporten. Tot twee keer toe ontsnapte Baybasin aan een spervuur van kogels, afgevuurd op zijn auto.

Na waarschuwingen door vrienden in hoge kringen vluchtte hij in 1992 met zijn gezin naar Zuid-Afrika. Daar werd hij door Britse functionarissen naar Engeland gehaald.

Geheime stukken

Wat Baybasin precies deed, wil hij niet kwijt. Het zou hem en zijn familie in gevaar kunnen brengen. Zijn omschrijving: „Ik deelde kennis over internationale criminaliteit door de Turkse staat met Engeland en andere Europese landen.” Advocaat Van der Plas beschikt over zeer geheime stukken waarin de Britten tot op ministerieel niveau die rol bevestigen.

„Bij de rechter-commissaris hebben deze bronnen benadrukt dat Baybasin in orde was. Dat zij anders nooit met hem in gesprek waren gegaan.”

Sinds 1993 beschuldigt Turkije de man er volgens zijn advocaat ten onrechte van het financiële brein van de Koerdische PKK te zijn. Juist in die tijd begon het toenmalige justitiële kernteam Noord-Oost Nederland een innige samenwerking met de Turkse justitie. De inzet: de strijd tegen de heroïnehandel.

Al snel volgden alarmerende geluiden dat de Turkse overheid en maffia hand in hand gingen. Op 25 september 1995 deden hoogleraar Frank Bovenkerk en een toenmalig BVD-kopstuk tijdens de parlementaire enquête-Van Traa verregaande ontboezemingen. Turkse politieke leiders hadden volgens hen al jaren deals met misdaadsyndicaten, meedogenloze imperiums die op bestelling ook moorden pleegden.

In Turkije zelf werd de door Bovenkerk omschreven verwevenheid tussen onder- en bovenwereld onder de loep gelegd bij parlementaire commissies. De aanleiding was een zwaar verkeersongeluk in Susurluk. De slachtoffers bleken een bloedmooie schoonheidskoningin, een topcrimineel én een politiechef en militair. Samen in één gecrashte, gepantserde Mercedes met een kofferbak vol drugs. Rara, hoe kon dat?

Tientallen militairen, politieagenten, politici en misdadigers waren volgens de toenmalige Turkse premier Erbakan bij ’duistere’ zaken betrokken. Maar zelfs nadat de Turkse staatsschandalen met vette koppen de wereldpers haalden, liet Nederland de samenwerking met de Turkse politie gewoon in tact.

Justitie leverde zelfs complete afluistercentrales aan Istanbul. Het toezicht op politieonderzoeken die met de Turken werden gedraaid, was onvoldoende. Het staat in een geheim WODC-rapport dat nog steeds diep in de justitiekluizen verborgen ligt en waarin deze krant inzage had.

Het OM gaf in 1995 eveneens gehoor aan een door Turkije uitgevaardigd aanhoudings- en uitleveringsverzoek van Hüseyin Baybasin. Hij werd aangehouden op het moment dat hij vanuit België de A16 opreed.

Van der Plas: „De rechter verbood uitlevering, omdat Baybasin opnieuw folteringen en de dood te duchten had in zijn vaderland. Op voorwaarde dat hij in Nederland bleef, kwam hij weer vrij. Baybasin kocht hier een huis, ging verder met zijn zaken. Autohandel, hotels, een marmermijn, fabrieken; zijn imperium was in die tijd ruim 20 miljoen waard.”

Onderwijl werden zijn telefoons afgeluisterd en bouwden politie en justitie met de Turken een zaak op. Een half jaar later belandde hij opnieuw in de cel. Baybasin kreeg uiteindelijk levenslang voor moord, een poging tot uitlokking van moord en drugshandel.

Martelingen

„In alle zaken is geknoeid met de taps”, zegt de advocaat. „De heroïnehandel bleef bovendien steken op twintig kilo die Baybasin zou hebben ingevoerd. In Turkije maakte de rechter korte metten met deze zaak. De kroongetuige bleek een valse, belastende verklaring tegen mijn cliënt te hebben afgelegd. Hij had zijn handtekening gezet onder druk van aanhoudende martelingen, waaronder elektroshocks.”

De uitlokkingspoging tot moord, ergens in het Amerikaanse Kentucky, is volgens de advocaat even goed een nepzaak. „Alles draaide om een gewone zakendeal die niets te maken heeft met moord of drugs. ’Can you make him call’, zegt Baybasin in een afgeluisterd telefoongesprek tegen iemand. Dat is hier vertaald als ’can you make him cold’, ’kun je hem koud maken’. Die uitdrukking bestaat niet eens in het Engels. Ook de Amerikaanse FBI noemt het nonsens dat een moordaanslag zou zijn beraamd.”

Ook de zwaarste zaak, moord op een fraudeur in Turkije, rammelt aan alle kanten, zegt de advocaat. „Volgens de Nederlandse justitie hebben twee handlangers die moord voor Baybasin gepleegd. De ene handlanger – ook weer zwaar gemarteld – is in Turkije vrijgesproken door de rechter. Geen enkel bewijs. En de ander is niet eens strafrechtelijk vervolgd. Maar Hüseyin Baybasin zit er al achttien jaar onschuldig voor vast. Deze zaak is als een stinkend riool. Wie van de hoge heren in Nederland durft dat nog schoon te maken?”

Hoogleraar wetenschapsfilosofie Ton Derksen nam de Baybasin-taps grondig onder de loep. Samen met technisch experts ontdekte hij meer dan 150 manipulaties in de elf afgeluisterde telefoongesprekken. Juist deze taps vormen de hoofdmoot van het bewijs tegen Baybasin.

Derksen: „Het is een reeks aan manipulaties. Opzettelijke vertalingsfouten. Gesprekken die inhoudelijk niet lopen, zelfs idioot zijn. Rare woorden die opeens in pauzes tussendoor komen en nergens op slaan. Fragmenten uit oude telefoongesprekken die ertussen zijn geplakt. Signaalanalytische gegevens die grootschalig geknoei aantonen, zoals frequenties van beltonen die niet deugen. En zo kan ik nog wel even doorgaan.”

Vaak vallen meerdere inconsistenties samen. „Een voormalige afluisterspecialist van de MIVD ontdekte met supergespecialiseerde apparatuur allerlei technische afwijkingen, precies daar waar wij om andere redenen al knip- en plakwerk vermoeden.”

Zoals een gesprek waarin Baybasin een voor hem belastend telefoonnummer noemt. „Voor en na die passage zijn op de achtergrond de stemmen van zijn kinderen te horen”, aldus de hoogleraar. „Maar daar waar hij de telefoonnummers vermeldt, verdwijnen de kinderstemmetjes opeens. Precies op die plekken meet het detectieapparaat gaten, veroorzaakt door knippen en plakken. En daar valt ook de ruis weg. Zo is het in alle telefoontaps gruwelijk mis. Ik ben ervan overtuigd dat Baybasin onschuldig vastzit.”

Baybasins herzieningszaak voor de Hoge Raad loopt al ruim 4,5 jaar en nadert het eindstadium. Komende week wordt hij door de rechter-commissaris verhoord. Daarna sluit advocaat-generaal Diederik Aben van de Hoge Raad zijn eigen onderzoek naar de taps en komt hij met een advies. Baybasins advocaat kan daar nog op reageren. Vervolgens is het aan de Hoge Raad: afwijzen of heropenen.

Het zal zeker nog wel een aantal maanden duren, voor het traag werkende apparaat van de Hoge Raad tot een beslissing komt. Al die tijd zit Baybasin dus nog steeds in de gevangenis. We kunnen hem steunen door hem een kaartje te sturen!

9 Reacties

 1. Boudine

  Op Het Haagse Complot een bijzonder goed artikel met de politieke achtergrond van de zaak Baybasin:

  Ontknoping zaak Baybaşin nadert

  De laatste ronde gaat in. Wie gelijk heeft is al duidelijk. En wie gelijk zal krijgen is binnenkort hier te lezen. En in vele main stream media. Eindelijk durven ook sommige kranten journalisten een bijdrage te leveren in hun overheid controlerende taak. Dankbaar puttend uit het onderzoek wat anderen (waaronder het HHC) voor hen gedaan hebben. Een overzicht van de actuele stand van zaken.

  Meer licht op de zaak Baybasin zal binnenkort worden geworpen door Rein Gerritsen, die na talloze gesprekken met Baybasin het ware verhaal vertelt in Baybasin en de Koerdische kwestie.

  Ook aangekondigd op Het Haagse Complot:

  Het lang verwachte boek van wetenschapsfilosoof Rein Gerritsen komt uit. Op 23 November zal de boekpresentatie plaatsvinden in Leusden. U bent van harte uitgenodigd.

  Uw terzake goed ingelichte redacteur van het HHC heeft het concept reeds gelezen. De, sommige ook voor hem, nieuwe onthullingen in dit boek zijn schokkend. Het wetenschappelijke werk laat zich prettig en vlot lezen als een roman en biedt u daarbij een kijkje in de politieke intriges van manipulerende en machtsmibruikende overheden. Dik-vette aanrader!

  Antwoord
 2. yvonne

  Nee vluchten gaat niet meer lukken, maar welke onafhankelijke rechter zich over deze criminelen gaat en wil uitspreken, is een grote vraag in Nederland………..

  In het VK zeggen kennisen over haar: “Bovenal is ze een politiek roofdiertje” (Joan Nederlof) en “Van de spanning kan ze niet genoeg krijgen” (Hedy D’Ancona). Toch is Annemarie géén “cougar” 6 Haar 63-jarige man was toen 20 jaar ouder 7. Als iemand kan begrijpen dat oude mannen zoals Demmink van jong vlees houden is zij het wel. Maar of ze begrijpt waarom ze zelf van vader-figuren houdt?

  Annemarie (thans 64, nog een jaar voor haar pensioen) gaat nog even een jaartje verhuizen. Ze is namelijk dol op vakanties in het buitenland 8. In de zomer een paar daagjes bij Hedy in haar vaknatiehuis logeren. Of in het voorjaar naar Griekenland gaan. Niet voor de joghurt 9 maar om daar als een vluchteling de de boot naar Bordum pakken 10.

  Welnu, vluchten zal niet helpen. Alle staatsmisdadigers zullen voor de rechter worden gebracht. Dan kunnen ze wel tijd rekken en denken dat als ze met pensioen zijn (Demmink, Corsten, Stordiau) de dans kunnen ontspringen, maar dat gaat toch echt niet gebeuren.

  De Cougars kennen namelijk twee natuurlijke vijanden. De Grijze Wolven 11 en de mens. De eerste groep heeft juist samengespannen. Dus in het belang van de menselijkheid moet dan de mens maar op dit species gaan jagen. En Engeland is dan geen goede keuze om naar toe te vluchten. Dat land levert misdadigers gewoon uit aan Nederland 12.

  http://www.hethaagsecomplot.nl/20151027-rattenruikster-stordiau.htm

  Antwoord
  • Boudine

   Veel succes voor Baybasin, morgen in Den Haag.
   FREE BAYBASIN NOW!!!

   Antwoord
 3. Boudine

  Nog meer goed nieuws:

  Fmr. top justice officials must testify in child sex abuse case

  The Amsterdam court has called on former Security and Justice officials Ivo Opstelten, Fred Teeven and Joris Demmink to testify in a child sex abuse case from the 80’s and 90’s. This case involves ex-prostitute Bart van Wells, who says that he was abused by Demmink when he was 15 years old, BNR reports.

  “In the 80’s Van Well as an underage boy ended up in a network of child pornography and prostitution. The police were informed of these networks, but they did nothing about it”, Martin de Witte, Van Well’s lawyer, said to the broadcaster.

  According to the lawyer, the police found out in 1997 that six government employees were involved in child prostitution, but the case “disappeared under the carpet”.

  “Teeven was a prosecutor then. Later Opstelten said as minister that Demmink was not a suspect in those days”, De Witte said. “The prosecutor’s case file shows that Demmink was indeed one of the six suspects.”

  Former Security and Justice Secretary General Joris Demmink has been the subject of a number of child sex abuse cases, mostly involving young boys.

  Wie wil het twitteren?

  Antwoord
 4. yvonne

  Staat er al lang op Boudine……..en ik herhaal het elke dag!

  Antwoord
 5. Boudine

  Steve Brown besteedt nu aandacht aan Micha Kat, de Klokkenluider van het eerste uur.

  ‘Nostradamus Micha Kat’ sloopt the Pedo House of Cards! (Shocking video)

  Enkele dagen geleden verscheen er een artikel in het AD met de kop:”Oud-(VVD)-justitietop moet getuigen over kindermisbruik“ die wederom bevestigde wat drs. Micha Kat reeds in 2008 o.a. stelde met m.b.t de toenmalige Boss van het OM de Top VVD’er Joris Demmink. Micha Kat blijkt keer op keer in gelijk gesteld te worden in het geen hij al jaren stelt m.b.t de ‘Elite-Pedofilie Good Old Boys’ netwerk door de ontwikkelingen in de Pers ten aanzien van “The Pedo House of Cards in Nederland”. ! drs. Kat is de Nostradamus van Nederland! Hij is daarvoor besmuikt, gecriminaliseerd, in de Hel van ‘Fred-Teeven-cel’ gesmeten, het land uit gejaagd en voor Complot Gek verklaard door de ‘Good(Pedo)- Old Boys’ Netwerk.

  ‘Nostradamus Micha Kat’ sloopt the Pedo House of Cards! duurt 17 minuten.

  Antwoord
 6. Boudine

  Op de Bakker Schut website staat een goed overzicht van de hele zaak Baybasin. Met een tijdslijn en de links naar alle relevante stukken. Voor wie nog niet begrijpt dat het gaat om een grof juridisch schandaal!

  De feiten over Baybasin (update oktober 2015)

  Antwoord
 7. Boudine

  ‘Gevoelige informatie uit gevangeniscel gestolen’

  De cel van de tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybasin is bij een inspectie overhoop gehaald. Daarbij zijn ‘zeer vertrouwelijke stukken’ en advocatenpost ontvreemd, stelt zijn advocaat. Het zou gaan om een politiek uiterst gevoelige zaak.

  De stukken vormen volgens de advocaat bewijsmateriaal in een gevoelige herzieningsprocedure. De celinspectie vond dinsdag 17 november plaats in gevangenis Zuyderbos in Heerhugowaard, blijkt uit twee klachtbrieven die deze krant in bezit heeft. Na die inspectie zijn ‘zeer geheime en vertrouwelijke processtukken van cliënts cel verwijderd,’ schrijft advocaat Judith Serrarens.

  Antwoord
 8. Boudine

  Op de website van Rein Gerritsen staat alvast een boekbespreking van zijn boek over de zaak Baybasin:
  http://www.reingerritsen.nl/blunders/de-zaak-baybasin/
  Dit boek wordt nu in het Engels vertaald, zodat Baybasin het zelf kan lezen en controleren. Daarna kan het verschijnen.
  Als ik het goed begrijp, heeft men bij de laatste “inspectie” ook de Engelse versie van het boek in beslag genomen! Kennelijk wil men deze publicatie voorkomen. Dat lukt niet, want Nederland kent geen censuur! Maar vertragen kan wel, door dit soort “legale” ongein! FOEI!

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

veertien − 11 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën