Archief
Artikelen

Kapitalisme is niet de meest slimme manier om een maatschappij te organiseren. Het systeem is inherent instabiel, het leidt tot een steeds grotere kloof tussen arm en rijk en tot steeds weerkomende economische crises. Een kleine groep rijke mensen heeft baat bij dit systeem en zij gebruiken hun macht om het in stand te houden. Een veel grotere groep mensen ondervindt de schade, zij hebben baat bij een ander systeem en men noemt dat socialisme. De strijd tegen het socialisme kent in de VS een lange en vaak bloedige geschiedenis. Socialisme werd op alle mogelijke manieren onderdrukt, maar het steek nu in de VS toch weer de kop op.

Dit is het resultaat van het kapitalisme: 1% now wealthier than 99% combined; 40% of US children in poverty; 30,000 children poverty-murdered daily. Dat blijkt uit het Global Wealth Report 2015 (pdf) van Credit Suisse.

To visualize this pyramid of wealth inequality/poverty, imagine a room of 100 people with a total of 100 M&Ms to be divided among them. This is the approximate wealth breakdown reported by Bank Suisse:
1 person has 50 M&Ms.
7 people have 5 each.
22 people have one half an M&M each.
70 people have ~1/18th of an M&M; literally taking 4 M&Ms to smash, then dividing the tiny pieces among 70 people.

Anders gezegd: 1% van de mensen bezit 50% van de rijkdom, 7% van de mensen hebben samen 35% van de rijkdom, dus 8% van de mensen hebben samen 85% van de rijkdom. De overige 15% van de rijkdom wordt als volgt verdeeld: 11% gaat naar 22% van de mensen, dat is de Middel Class. De overige 4% wordt verdeeld over de armen, 70% van de mensen. De rijken, de 8% die het goed heeft, zijn daarom voortdurend op hun hoede voor de 70% die het slecht heeft. Om zich met deze scheve verdeling te handhaven, doen ze een ideologisch beroep op de Middel Class, middels de leugen dat socialisme de Middel Class zal beroven, zodat ze even arm worden als de 70% armen. Deze leugen is vrij doorzichtig: als we de 8% rijkste mensen zouden onteigenen, dan komt 85% van de rijkdom vrij! Die kan dan eerlijk worden verdeeld en de Middel Class gaat er op vooruit!

De strijd tegen het socialisme is een klassenstrijd van enkele rijken tegen talloze armen. De rijken maken daarbij gebruik van de staat, de regering, de geheime diensten, de politie en het leger. De Occupy Wall Street beweging werd bloedig neergeslagen, maar ook socialistische regeringen in verre landen worden het doelwit. Een ander wapen is de propaganda, de media! Het is beslist geen eerlijke strijd! Iedereen die het niet eens is met de scheve verdeling van macht en rijkdom, wordt uitgeschakeld. In de nieuwste aflevering van Empire Files geeft Abby Martin een historisch overzicht van deze strijd tegen het socialisme.

America’s Unofficial Religion — The War On An Idea duurt 29 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter