Archief
Artikelen

Voor de meeste mensen is de economie zoiets als het weer: soms schijnt de zon, maar dan komt er weer een depressie. Voor een zeer kleine groep mensen, de elite, is de economie echter een speeltje: draaien we de geldkraan open of dicht? Vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw werd de kraan wijd open gedraaid en veel mensen profiteerden daarvan. Ze kochten een huis met hypotheek, ze gingen wonen buiten de stad, ver van hun werk, want er was geld genoeg voor benzine. Eind 2008 werd de kraan opeens dicht gedraaid. Het geld ging naar de banken en die leenden niets meer uit.

De manier waarop die kraan zo wijd open werd gedraaid, blijkt te berusten op zwendel. De banken leenden geld uit aan mensen die onmogelijk in staat waren om de hypotheek met rente terug te betalen. Die hypotheken werden gebundeld en in pakketjes verhandeld, maar in 2008 bleken die pakketjes niets meer waard. Omdat de banken niet mochten omvallen (want dan stopt opeens ALLE betalingsverkeer!) kocht de FED die pakketjes op voor de nominale waarde, het geld ging naar de banken. Die hielden een steeds groeiende reserve aan, want over deze reserve betaalt de FED rente! Het geld dat als reserve wordt aangehouden, verdwijnt uit de circulatie. Terwijl de meeste mensen steeds armer worden, worden de banken steeds rijker!

Een zelfde situatie bestond in de jaren ’30, tijdens de grote depressie die eindigde met WW II. Ook toen hielden de banken een een steeds groeiende reserve aan, die begin jaren ’40 werd aangewend om de wereldoorlog te bekostigen.

Game-changing 19-minute video: Fed transcript proves open criminal admission of fraud worth trillions

BestEvidence’s newest film, “They Come from Planet Klepto,” undertakes an intensive examination of the transcript and exhibits from the Fed’s June 2009 FOMC meeting held during the first few critical months of the most ambitious monetary experiment of all time, which the Fed falsely swore was temporary in nature. As it turns out, the Federal Reserve never intended to unwind the radical balance sheet expansion it began 7 years ago at all, as one of the central purposes of the Fed programs — aside from enabling broke banks to erect an illusion of solvency big enough to justify bonuses — was to cover up the very Wall Street crimes that caused the meltdown of 2008 in the first place.

Fed Audit Shocker: They Come from Planet Klepto duurt 20 minuten.

Wie deze video niet helder genoeg vindt, kan beter het hele artikel lezen, want daarin staat een goede uitleg!

Dit spel kan alleen worden gespeeld omdat de banken (ook de “staats”-bank!) in handen zijn van private personen en rechtspersonen. Zou de staatsbank in handen zijn van de staat, dan kan de politiek de economie sturen. Zoals het nu ligt, stuurt de economie de politiek! Gaat het mis met de economie, dan zegt de politiek: het is een depressie. Misschien delen ze wat plastic regenjassen uit, maar een depressie, daar kan niemand wat aan doen. En ach, het wordt ooit wel weer lente…

Privé-banken of overheidsbank, een vergelijking

Dit artikel beperkt zich tot een enkele kernzaken en is onder meer bedoeld voor de leden van de vaste commissie van financiën van de Tweede Kamer, die 14 oktober a.s. een gesprek hebben met enkele initiatiefnemers van de stichting “Ons Geld”, die ijvert voor een publiek geldsysteem.

Wij hebben momenteel een privé-banken systeem, dat specifieke kenmerken heeft zoals creatie van “geld” uit het niets en permanente “geld”-groei. Hier volgt eerst een korte beschrijving hoe een overheidsgeldsysteem er uit zou kunnen zien, al dan niet na enkele tussenstappen.

Al het geld komt van de overheid

De overheid creëert geld en geeft het uit of leent het uit. In beide gevallen zullen de ontvangers het gebruiken om betalingen te verrichten. De ontvangers zullen het op hun beurt gebruiken. Zo circuleert het geld en komen met hetzelfde geld telkens nieuwe transacties tot stand.

Het geleende geld verdwijnt weer uit roulatie, wanneer de lener zijn lening aflost. Dan komt dat geld weer bij de overheid terug, die het (boekhoudkundig) “vernietigt”.

De overheid heft belastingen. Niet om uitgaven te bekostigen, want daarvoor creëert ze zelf het geld, maar om te voorkomen, dat de geldhoeveelheid blijft toenemen (= monetaire inflatie). Ook het geïnde belastinggeld wordt “vernietigd”.

Als de centrale bank een echte staatsbank is, dan krijgt de politiek greep op de economie. Zolang de banken in handen zijn van privé-personen, moeten regeringen geld lenen, want ze kunnen geen geld maken. De banken kunnen dat wel. Regeringen lenen geld door staatsobligaties (bonds) uit te geven tegen een bepaalde rente en met een vaste looptijd. Die obligaties worden verhandeld op de beurzen. De staatsschuld van de VS bedraagt op dit moment ruim 18,4 biljoen (12 nullen achter de komma! Amerikaans: trillion) dollar. Als u duizelig wilt worden van de snelheid waarmee die schuld stijgt, kijk dan even naar de US debt clock. Beangstigend!

US Debt – Visualized in physical $100 bills

Wat als de houders van deze staatsobligaties opeens allemaal hun obligaties verkopen? Dan daalt de marktwaarde, maar de nominale waarde blijft gelijk. Ook de rente in centen blijft gelijk, maar in procenten stijgt deze rente. Als de VS dan meer geld wil lenen, moet ze voor die nieuwe obligaties een hogere rente bieden. De wereldwijde uitverkoop van Amerikaanse obligaties is op dit moment reeds gaande. US $18 TRILLION debt being dumped; economic endgame?

Time to Question U.S. Treasuries as a “Safe-Haven”? duurt ruim 3 minuten.
Gepubliceerd op 9 okt. 2015

Talloze mensen begrijpen reeds wat er mis is met de private geldschepperij. Stichting Ons Geld biedt oplossingen:
1. Geld dient enkel gecreëerd te worden door middel van een democratisch en transparant orgaan dat handelt vanuit het algemeen belang.
2. Geld moet vrij van schuld worden gecreëerd.
3. Geld moet in de reële (niet-financiële) economie terecht komen voordat het in financiële markten en vastgoedzeepbubbels terecht komt.

Could These 3 Simple Changes to Banking Fix the Economy?

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

4 Reacties op “De grote grote geldzwendel”

 • yvonne:

  Willem Middelkoop: ‘Ons geldsysteem is monsterverbond tussen monarchen en bankiers’. En DAT is precies de reden waarom politici niets doen, ze KUNNEN niets doen….

  https://www.youtube.com/watch?v=XRVPUIBdE5E

  Geüpload op 30 aug. 2010

 • Boudine:

  Het openbare Ronde Tafel gesprek van 14 oktober j.l. staat nu online.

  Rondetafelgesprek Geldstelsel 14 oktober 2015 commissie Financiën

  Met video, duurt 2 uur en 22 minuten.

  Modern Debt Jubilee – De grote schuldenkwijtschelding

  Sinds 2008 zijn we getuige van een bijzonder spel, het volledige bankensysteem komt steeds meer onder druk en het is wachten op de totale ineenstorting. De situatie vertoont duidelijk overeenkomsten met de periode van net voor WOII, destijds werden de alternatieven genegeerd en de vraag stelt zich of de geschiedenis zich zal herhalen. Wat zijn onze kansen om een dergelijk doemscenario te vermijden en hoe kunnen we het systeem fluweelzacht transformeren? In dit artikel een presentatie van Steve Keen, een post-Keneysiaanse econoom die er geen doekjes omwindt. Steve Keen ontkent de gevaren niet en pleit voor een Modern Debt Jubilee, het is finaal de eenvoud zelve en ook hier, niets nieuws onder de zon.

  Steve Keen on BBC HARDtalk duurt 24 minuten.

  Geüpload op 25 nov. 2011

  Sarah Montague talks to Steve Keen, one of the few economists to have predicted the global financial crisis, about the possibility of another Great Depression, and how to avoid it.

 • Boudine:

  Een leuk verslag van het Ronde Tafel Gesprek:
  “Schaf dit feodale geldsysteem af!” Burgerinitiatief besproken in de Tweede Kamer

  Misschien komt er een herkansing/ tweede ronde. In ieder geval volgt nog het plenair debat. Daar zal het echte vuurwerk plaatsvinden. De vaste kamercommissie van Financiën komt op 28 oktober weer bijeen en zal dan beslissen hoe zij verder met dit initiatief om zal gaan.

 • Boudine:

  Gerald Celente – Trends In The News – “Obama: “Occupy War” – Celente: “Occupy Peace” – (10/15/15) duurt 18 minuten.

Laat een reactie achter