Selecteer een pagina

Archieven

Maand: oktober 2015

De zaak Baybasin in de Telegraaf

Systèmes de remplacement des

In de Telegraaf van zaterdag 24 oktober j.l. stond een twee pagina’s groot artikel over de zaak Baybasin. (Zie hier deel 1 en deel 2.) Dit artikel door Jolande van der Graaf belicht de achtergrond van de zaak Baybasin. In 2002 werd Baybasin veroordeeld tot levenslang voor een reeks misdaden die hij niet had gepleegd en waarvan sommige zelfs niet zijn gepleegd! Het bewijs bestond uit zwaar gemanipuleerde “telefoontaps”. Hoewel er in de Telegraaf nog een vraagteken achter staat, werd Baybasin slachtoffer van een duivels complot, gesmeed door de Turkse staat en uitgevoerd door de Nederlandse justitie.
Lees meer…

Luister: Poetin spreekt het Valdai Forum toe

Van 19 tot 22 oktober j.l. werd in Sochi in Rusland de jaarlijkse Valdai International Discussion Club gehouden. Doel van deze internationale conferentie is de politiek van Rusland te verduidelijken en toegankelijk te maken voor andere landen. Zowel Russische experts als buitenlandse deskundigen zijn daarbij uitgenodigd. Aan het slot, bij de opening van de plenaire vergadering, hield president Poetin een toespraak.
Lees meer…

Teken tegen kernbommen

Nu de zogenaamde “koude oorlog” warm begint te draaien, wil de VS zijn kernbommen-arsenaal in Europa moderniseren. Hoewel het Non-Proliferatieverdrag niet toestaat dat een land aan een ander land kernbommen ter beschikking stelt, meent de VS dat het zijn eigen kernbommen mag plaatsen in Europese landen. Dat zijn immers vazallen van de VS. Er zijn dan ook Amerikaanse kernwapens geplaatst in Duitsland, Nederland, België, Italië en Turkije. Als de koude oorlog heet wordt, zijn die landen dus een doelwit! Willen we dat?
Lees meer…

Muammar Gaddafi en de Verenigde Naties

Vandaag is het vier jaar geleden dat de grote leider van Libië, Muammar Gaddafi, werd vermoord. Toen deze revolutionair in 1969 in een geweldloze staatsgreep aan de macht kwam, was Libië een van de armste landen ter wereld. Gaddafi hervormde het land tot een socialistische republiek, waarbij zijn Groene Boekje als leidraad diende. Toen Libië in 2011 werd verwoest door “rebellen” die werden gesteund door het wilde westen en de NATO, was Libië het rijkste land van Afrika. De levensstandaard was er zelfs hoger dan in vele westerse landen. De rijkdom van Libië kwam ten goede aan de hele bevolking.
Lees meer…

In Oekraïne lijkt intussen alles rustig

In het “onderzoek” naar het neerschieten van MH17 mocht Oekraïne zelf besluiten welk bewijs er al dan niet naar buiten werd gebracht. Dat was dus een grote farce! In Oekraïne lijkt intussen alles rustig. Er wordt niet langer geschoten op steden en dorpen in de Donbass, de BUK-raketten zwijgen. In Oekraïne heerst nu een regering van westerse marionetten, de coup is geslaagd. Weliswaar is het niet gelukt om een wereldoorlog met Rusland te beginnen, maar de band met Rusland is verbroken en Oekraïne behoort nu tot het vrije wilde westen, dus is er toch iets bereikt.
Lees meer…

Het MH17 rapport: even BUKken

Op 13 oktober j.l. verscheen het rapport over de aanslag op vlucht MH17. Gisteren haalde Lubach in 9 minuten (video) dit “onderzoek” over de hekel. Hij wees op de dwaze manier waarop het “onderzoek” in de media kwam. Daarbij hoorde onder andere een reconstructie van het stalen frame van het vliegtuig, het profiel van de voorzitter van de Onderzoeksraad Tjibbe Joustra, en een gevoelig noodnummer. Er is echter nog veel meer, dat NIET in de media kwam, omdat het NIET werd onderzocht, of STAATSGEHEIM was! De uitkomst van dit “onderzoek”: Het was misschien wel een BUK die waarschijnlijk werd afgeschoten door pro-Russische separatisten.
Lees meer…

Richard Wolff: economische update oktober 2015

Het vorige artikel op BOUblog, Het verboden socialisme in de VS, ging over de scheve verdeling van de rijkdom. Alle rijkdom ontstaat door arbeid! De arbeid van velen, ook in het verleden, heeft tot grote maatschappelijke rijkdom geleid. De verdeling van deze rijkdom is als volgt: Slechts 1% van de mensen bezit samen de helft en 7% van de mensen bezit 35% van de rijkdom; 8% van de mensen hebben samen 85% in handen, terwijl 70% van de mensen samen slechts 4% bezitten. Deze scheve verdeling leidt tot een voortdurende strijd tussen de rijke 8% en de arme 70%, de klassenstrijd.
Lees meer…

Het verboden socialisme in de VS

Kapitalisme is niet de meest slimme manier om een maatschappij te organiseren. Het systeem is inherent instabiel, het leidt tot een steeds grotere kloof tussen arm en rijk en tot steeds weerkomende economische crises. Een kleine groep rijke mensen heeft baat bij dit systeem en zij gebruiken hun macht om het in stand te houden. Een veel grotere groep mensen ondervindt de schade, zij hebben baat bij een ander systeem en men noemt dat socialisme. De strijd tegen het socialisme kent in de VS een lange en vaak bloedige geschiedenis. Socialisme werd op alle mogelijke manieren onderdrukt, maar het steek nu in de VS toch weer de kop op.
Lees meer…

De grote grote geldzwendel

Voor de meeste mensen is de economie zoiets als het weer: soms schijnt de zon, maar dan komt er weer een depressie. Voor een zeer kleine groep mensen, de elite, is de economie echter een speeltje: draaien we de geldkraan open of dicht? Vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw werd de kraan wijd open gedraaid en veel mensen profiteerden daarvan. Ze kochten een huis met hypotheek, ze gingen wonen buiten de stad, ver van hun werk, want er was geld genoeg voor benzine. Eind 2008 werd de kraan opeens dicht gedraaid. Het geld ging naar de banken en die leenden niets meer uit.
Lees meer…

Categorieën